Item where specialization "jogász" and date of item 2011

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Á | Ó | Ö | Ő
Number of items: 334.

A

Agócs, Ákos (2011) A favor testamenti elve Plinius leveleiben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Albert, László Ferenc (2011) A IX. kerület (Ferencváros) munkaügyi helyzete a társadalomstatisztikai adatok tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Alszegi, Anett (2011) A nők szabadságvesztés büntetésének a végrehajtása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ambrus, András (2011) Az Európai Unió pénzügyi érdekeinek büntetőjogi védelme – Úton az Európai Ügyészség felé. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Angeli, Gabriella (2011) Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete bizottságai : a 2006-2010. és a 2010-2014. ciklusok bizottsági rendszereinek összehasonlítása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Antali, Dániel Gábor (2011) Lex aqua, a vízhez való jog normatív tartalma. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

B

Bacsi, Ágnes (2011) A sajtó-helyreigazítás anyagi és eljárásjogi szabályai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bagdi, Anikó (2011) Gyülekezési jog a gyakorlatban – különös tekintettel annak polgári-, büntető- és Európa-jogi összefüggéseire. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bakos, Bettina (2011) A női bűnelkövetők pszichológiai sajátosságai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Baldavári, Attila (2011) Borjog; az eredetvédelem, a címkézés és a kiszerelés hazai szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, Viktória (2011) Kiskorúak örökbefogadása, szakszolgálati és gyámhivatali feladatok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, Zsolt (2011) Az előzetes letartóztatás végrehajtása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balázs, Gábor (2011) A Magyar Köztársaság védelmi igazgatási rendszere és változásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balázs, Mária (2011) A közlekedési bűncselekmények egyes minősítési és elhatárolási kérdései. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balázs, Máté (2011) Vadgazdálkodás és vadászati jog az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Baranyi, Ibolya (2011) Hódmezővásárhely demográfiai, társadalomstatisztikai, és igazságügyi statisztikai adatok tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Baranyi, Zita (2011) A magzati élet büntetőjogi védelme magyarországon és japánban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Barna, Renáta (2011) A géntechnológia jogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Barna, Ákos (2011) Munkaviszony megszűnése az Európai Uniós gyakorlatban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Barta, Adrienn (2011) A gyermektartásdíj állam által történő megelőlegezése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Barta, Vanda (2011) Állatvédelmünk környezet – és természetvédelmi jogi szempontból. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bartos, Levente (2011) Megelőzés a hulladékgazdálkodási jogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Baráth, Katalin Ágnes (2011) A jegyző jogállása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bató, András (2011) A vagyon elleni bűnözés kriminológiai problémái. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Baán, Viktor (2011) A szakértői bizonyítás a polgári perben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bedő, Gabriella (2011) Házastársak szerződései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Benda, Ágnes (2011) A szülői felügyeleti jog tartalma. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Benyáts, Laura (2011) Versenyjog a gyakolratban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Berke, Éva (2011) Az IPPC eljárásról. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Berkes, Ildikó (2011) A szabad bizonyítás elve és a polgári perbeli bizonyítás egyes kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Berta, Sandor (2011) A fegyveres erők állami monopóliumának alternatívái, avagy állambiztonságból nemzetbiztonság. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Berényi, Erika Kitti (2011) A szülői felügyeleti jog tartalma. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Biblák, Bernadett (2011) A kényszergyógykezelés végrehajtása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Biczók, Renáta (2011) A nemi erkölcs elle(n)ni erőszakos bűncselekmények. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Billege-Vadkerti, Erzsébet (2011) A polgármester és a jegyző jogállásának változásai 1990-től napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Biró, Viktória (2011) A házasság felbontásának eljárásjogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bogdán, Viola (2011) Az előzetes letartóztatás európai és magyar szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bohács, Ágnes (2011) Rokkantsági nyugdíj, baleseti rokkantsági nyugdíj jogszabályi fejlődésének vizsgálata 1975-től napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bojtos, Nikolett (2011) Kiskorúak átmeneti és tartós elhelyezése különös tekintettel a szakszolgálatok feladataira. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Boncok, Bettina (2011) A közrend értelmezésének keretei a választottbírósági ítéletek érvénytelenítése körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Botos, Andrea (2011) Gyermekek védelme, szociális ellátása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Botyánszki, Adrienn (2011) A házasság megszűnésének szabályozása és a bírói gyakorlat. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bozó, Lilla (2011) A javítóintézeti nevelés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Brenner, Ádám (2011) Az ügyész a bíróság elé állításban és a tárgyalás mellőzéses eljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bálint, Márton Sándor (2011) A Nemzetközi Büntetőbíróság szabályozásának alapjai, gyakorlata és jövője. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bánovics, Judit (2011) A sari’a jog szerinti öröklés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bányász, Imre (2011) Az emberölés minősített esetei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bársony, Tamás (2011) A szerződés létrejötte - összehasonlító jogi elemzés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bécsi, Attila (2011) A bizonyítás alapkérdései a büntető eljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Béres, Ágnes Eliza (2011) Az új Alaptörvény és az Alkotmánybíróság. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bíró, Anna (2011) Jogalkalmazásban felmerülő kérdések 1970-2010 között az elbirtoklás témakörében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bíróné Dienes, Csilla (2011) A fehérgyarmati kistérség társadalomstatisztikai bemutatása az utolsó népszámlálási adatok tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bódi, Beáta (2011) Az első fokú büntető eljárás előkészítésének rendje. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bögi, Zsuzsanna (2011) Személyiségvédelem és közszereplés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

C

Csaba, Eszter (2011) A magyar, a horvát és a szerb köztársasági elnök egyes alkotmányos jogköreinek összehasonlítása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csala, Éva (2011) A szülői felügyeleti jog tartalma. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csertő, Attila (2011) A környezetterhelési díj bevezetésének tapasztalatai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Cseszkó, Ferenc (2011) Csongrád megyei mentőszervezet 2004-2007. évi mutatószámainak társadalomstatisztikai, demográfiai elemzése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csizi, Evelin (2011) A veszélyeztető közlekedési bűncselekmények. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csizmadia, Erika (2011) A megújuló energiaforrások jogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csomák, Vidor (2011) Foglalkoztatás és munkanélküliség alakulása az Európai Unióban és Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csongor, Tamás Péter (2011) A részesség. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csőke, László (2011) A Tömegek Pszichológiai Hatása a Bűnelkövetés Során. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Czakó, Barbara (2011) Dogmatikai kérdések a stádiumtan köréből, különös tekintettel a befejezettség szakaszára. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Czuczor, Gergely (2011) Bibó István közigazgatási elméleteinek időszerűsége és alkalmazhatósága. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

D

Danyi, Máté (2011) Európai sportjog, különös tekintettel az európai labdarúgás jogára. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dehény, Dalma (2011) A házasság felbontásának eljárásjogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Demeter, András (2011) Az egységes magyar ingatlan- nyilvántartás története. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dezső, Gabriella (2011) A közvetlen és közvetett demokrácia működése Svájcban és Németországban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Deák, Izabella (2011) A jegyző, mint köztisztviselő. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Deák, Péter (2011) A helyi adók rendszere Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dobiné Boldog, Barbara (2011) Öröklési jog az iszlámban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Domokos, Andrea (2011) Az Európai Unió munkajogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Domokos, Judit (2011) A munkaviszony megszüntetése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Domokosné Bila, Szilvia (2011) Változások trendjei a magyar oktatásügy területén napjainkban Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dorogi, Rajmund (2011) A határozott időre létesített munkaviszony jellegzetességei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dupsi, Krisztina (2011) Jogorvoslat a közigazgatási eljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dóka, Margit Tímea (2011) A köztisztviselői törvény (1992. évi XXIII. tv.) változásai, a közszolgálati jogviszony lehetséges fejlesztési irányai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

E

Erdei, Orsolya (2011) A gyermek jogainak védelme az ENSZ Gyermekjogi Egyezménye fényében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

F

Faragó, János (2011) Élelmiszergazdaságunk EU csatlakozással összefüggő elemzése és a zöldség gyümölcs alágazat bemutatása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas, Ádám (2011) A kerekasztal-tárgyalások alkotmányjogi vitái. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Farkasinszki, Fanni (2011) Jogok és kötelezettségek az igazságszolgáltatásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fehér, Flóra (2011) A védő joghelyzete a büntető eljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fehér, Ágnes (2011) Foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés Az intézeten kívüli szülés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fodor, Anna (2011) A szülői felügyeleti jog tartalma. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fodor, Antal (2011) M. Tullius Cicero kora a római bűnfenyítő eljárás tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fodor, Eszter (2011) A véleménynyilvánítás szabadságának büntetőjogi korlátai -A közösség elleni izgatás-. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Font, Eszter (2011) [A diplomáciai és konzuli kapcsolatok joga]. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

G

Gajdácsi, Zoltán (2011) Az egészségügyi ellátások finanszírozási alapjai, szakellenőrzési rendje, Térítésmentesen igénybe vehető egészségügyi ellátások finanszírozásának szabályai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gali, Gréta (2011) A magyar Kormány és az Európai Unió kapcsolata, különös tekintettel a Lisszaboni szerződés által bevezetett változásokra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Garami, Dániel (2011) A magyar vadászat története - a hazai vadászat hatályos jogi szabályozásának bemutatása, különös tekintettel a vadászterületre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gerecz, Péter (2011) A határon túli magyarság demográfiai sajátosságai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gombai, Edina (2011) Lemondás a tárgyalásról. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gyömbér, Béla (2011) A digitális adattartalmak szerzői jogi védelme. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

György, Júlia (2011) Szempontok a visszaélés kábítószerrel bűncselekmény szabályozásának újragondolásához a diszkódrogok és a fiatalkorúak vonatkozásában, figyelemmel az Európai Unió kábítószer-ellenes stratégiájára. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Győrfi, Emese (2011) Az előzetes letartóztatás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Győri, Judit Margit (2011) A munkajogi kártérítés szabályai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gál, Erika (2011) A gyülekezési jog hazai szabályozásának egyes alkotmányos kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gáspár, Zsuzsanna (2011) A személyi szabadság elvonásával járó kényszerintézkedések a büntetőeljárásban, különös tekintettel az előzetes letartóztatásra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Görög, Anikó (2011) Az európai integráció környezetjogi hatásai általában, illetve a vízjog területén. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

H

Hajdara, Éva (2011) A magzati élet védelme. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hambalkó, Orsolya (2011) Az egységes európai tőkepiac egyes jogi aspektusai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hanga, Péter (2011) Az üzemi tanácsok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Harkai, Zsuzsanna Nóra (2011) A Csillagbörtön története és jelenkora. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Harmatos, Beáta (2011) A gyermekek jogai a családi jogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Havasi, Ágnes (2011) Felelősség a környezetvédelemben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Havrán, Mihály (2011) Közös Agrárpolitika és kockázatelemzés a magyar vámigazgatásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Herczegh, Róbert László (2011) A nemi erkölcs elleni erőszakos bűncselekmények. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hernádi, Gyula (2011) A magyar önkormányzati rendszer. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hernádi, Máté (2011) A személyhez fűződő jogok – a magzat jogképessége. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hodován, Éva (2011) A börtönügy helyzete külföldön. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hollósi, Barbara (2011) A laikus bíráskodás összehasonlító vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Ilona (2011) Jövedelemadózás az egyéni vállalkozásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hrabovszkiné Dandé, Szinódia (2011) A köztisztviselői jogviszony – jellemzői, sajátossága – életpálya – etika, felelősség. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

I

Ignéczi, Márton (2011) A homoszexualitás kezelése a hazai jogban, különös tekintettel az alapjogokra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Istók, Zoltán András (2011) A munkanélküliség alakulása a Dél-dunántúli régióban a rendszerváltástól napjainkig, különös tekintettel Baranya megyében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

J

Jancsó, János (2011) A perbeli képviselet és az ügyvédek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Jenei, Nóra (2011) A felszámolási eljárás bemutatása – tekintettel a vételi jog és a beszámítás jogintézmény általános szabályozástól eltérő alkalmazására. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász, Edit (2011) Fogyasztóvédelmi rendelkezések a lakossági hitelezés terén, különösen a fogyasztók oktatása és tájékoztatása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász, Eszter (2011) A szabad felhasználás kérdésköre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász, Éva (2011) A börtönügy helyzete külföldön. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Jármai, Pál (2011) A földhasználathoz és a földtulajdonhoz kapcsolódó támogatások. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Józsáné Ábrahám, Klaudia (2011) A munkanélküliség kialakulása Hazánkban, különös tekintettel a friss diplomások és pályakezdők körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

K

Kalmár, Krisztián Imre (2011) A gyülekezési jog aktuális kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kancsár, Zoltán (2011) Nemzeti Parlamentek szerepe az Európai Unió integrációjában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kapeller, Adrienn (2011) A személyes adatok védelme a munkaerő-felvételi eljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kardos, Anna (2011) Az eurorégiók kihívásai, különös tekintettel a Duna-Körös-Maros-Tisza Eurorégióra : hidak vagy sorompók? Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Karácsonyi, Loránd (2011) Népbírósági perek 1945–46-ban a statisztika tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Katona, Anna (2011) A Nemzetközi Büntetőbíróság. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kecskeméti, Éva (2011) Személyiségkárosító hatások a börtönben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kende, Andrea (2011) A védő joghelyzete a büntetőeljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kepenyes, Lilla (2011) Családon belüli erőszak-fókuszban a női áldozatok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kertai, György Gábor (2011) Oktatásügy napjainkban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kertész, Klaudia (2011) Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács jogállása, mőködésének tapasztalatai, és a bírói függetlenség. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kerényiné Bakos, Andrea (2011) A képviselő–testület (közgyűlés) bizottságainak szervezete és működésük. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kincses, Renáta (2011) A munkanélküliek helyzete a Dél-alföldi régióban különös tekintettel Békés megyére 2006 és 2009 között. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Balázs Tamás (2011) A polgári jogi társaság magyar, francia és német szabályozásának összehasonlítása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Klára, Zsuzsanna (2011) A külföldiek magyar termőföldre vonatkozó egyes jognyilatkozataival kapcsolatos jogi problémák. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kocsis, Mária (2011) Az elítéltek foglalkoztatása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kolozsvári, Noémi (2011) A magántitok védelme a polgári jogban a jogalkalmazási gyakorlat tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Koltay, Roberta (2011) A perbeli képviselet és az ügyvédek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Komárominé Hermann, Krisztina (2011) Az elítéltek foglalkoztatása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Koncz, Bence (2011) Nemzetközi szerződésekhez fűzött fenntartások. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Adrienn (2011) Az európai integráció környezetjogi hatásai a magyar jogrendszerre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Andor Iván (2011) A kettős állampolgárság kérdése hazai és nemzetközi viszonylatban - különös tekintettel a határon túli magyarságra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Gabriella (2011) A környezetvédelem hatása az ingatlantulajdonra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Gergely (2011) Szerzői jogsértés és a videó megosztó portálok – értesítési és eltávolítási eljárás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Gábor (2011) A magyarországi zsidóság statisztikai-demográfiai adatai a XIX-XX. században. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Ágnes Petra (2011) Az elítéltek munkával foglalkoztatása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kretz, Enikő Csilla (2011) Az Európai Unió Közös Agrárpolitikája, különös tekintettel a közös piacszabályozásra és az Európai Bíróság kapcsolódó ítélkezési gyakorlatára. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kun, Zoltán (2011) Az elítéltek reintegrációs útja a társadalom felé. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kállai, Boglárka (2011) Magyarok Európában a demográfiai adatok tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Köller, Dániel (2011) A dualizmus államberendezkedésének közjogi megoldásai : közös uralkodó, közös ügyek, közösügyi szervek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Körmöczi, Andrea (2011) A házastársak szerződései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kövecs, Máté (2011) A tanú jogállása a büntetőeljárásban, tanúvédelem. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

L

Laczi, Éva (2011) Az adóhatóság döntéseivel szembeni jogorvoslati eljárások. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Laczkó, Renáta (2011) A fiatalkorúak büntetés-végrehajtásáról. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lajdi, Dóra (2011) [Az ügyész szerepe a büntetőeljárásban, különös tekintettel a nyomozati szakra és a bírósági eljárási szakra]. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lajos, Krisztina (2011) Fogyatékos személyek védelme. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lakatos, Anett Enikő (2011) A szabadságvesztés végrehajtásának pozitív és negatív hatásrendszere. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lakner, Tamás (2011) A lakásviszonyok Magyarországon és az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Latkóczy, Júlia Emese (2011) A hazai választottbíráskodás kialakulása, fontosabb szabályai alkalmazásának egyes kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Leitner, Szilárd (2011) Környezetvédelem az alkotmányban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lelkes, Katalin (2011) A szociális szövetkezetek főbb jegyei és formái. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lendvai, Lujza (2011) A bűncselekmény elkövetői. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lerch, Ferenc (2011) Az emberölés minősített esetei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Liptay, Eszter Katalin (2011) Családbarát munkahelyek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lutter, Zsolt (2011) Az általános szerződési feltételek megjelenése és szabályozásának alakulása a polgári jogviszonyokban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

László, Csaba Antal (2011) Az önálló zálogjog elméleti kérdései és gyakorlati alkalmazhatósága. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lászlóné Kádár, Ildikó (2011) A magyar környezetjog intézményrendszere. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lázár, László (2011) A házastársak szerződései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Léder, László (2011) A Katonai fegyelem. Fegyelmi és szabálysértési eljárás a magyar honvédségen belül. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

M

Makra, Anita (2011) A magyar munkaügyi ellenőrzés jogi szabályozása és joggyakorlata, közelítés az Európai Uniós szabályozáshoz. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Makra, József (2011) Gyermekvédelem a hódmezővásárhelyi lakásotthonban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Makra, Zita (2011) Életszínvonal, életkörülmények egymásra hatása a mai Magyarországon a KSH társadalomstatisztikai adatok tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Makári, Emese (2011) A szabadságvesztés-büntetés végrehajtása; ezen belül az elítéltek foglalkoztatása és nevelése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mala, Ferenc (2011) Magyarország népességének változásai 1990-től napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Marcsányiné Krizsák, Etelka (2011) A közoktatás törvényi szabályozása Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Markó, Csaba (2011) A Jobbik Magyarországért Mozgalom felemelkedése és helye a magyar politikai rendszerben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Medve, Annamária (2011) Fiatalkorúak büntetés-végrehjatásának összevetése a német és magyar jogrendszerben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mester, Ágnes (2011) A közös tulajdon megszüntetésének szabályai a bírói gyakorlat fejlődése tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mihucz, Bernadett (2011) Az elítéltek foglalkoztatása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mihuczné Spiegel, Márta (2011) A gyermek származásának megállapítására vonatkozó családjogi szabályok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Militár, Zsófia Eszter (2011) Az USA és a nemzetközi jog viszonya az amerikai Legfelső Bíróság döntésein keresztül. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Milovanovics, Lívia (2011) A munkahelyi baleset. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Minker, Marcell (2011) A szervezett bűnözés elméleti és gyakorlati problémái. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Misurák, Ervin (2011) A pénzügyi intézményekkel szemben érvényesülő fogyasztóvédelemi szabályok polgári jogi aspektusai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mojzes, Krisztina (2011) Öngyilkossági esetek retrospektiv statisztikai elemzése Szeged és Mórahalom kistérségében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár, Annamária (2011) A földhasználat szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár, Dóra (2011) A rendkívüli jogorvoslatok rendszere a büntető eljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Murgulyné Szabó, Erzsébet (2011) A közszolgálati menedzsment a tételes magyar jogban és a gyakorlatban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Muráti, Tamás György (2011) A horgászat szabályozása, szervezete, és környezetjogi összefüggései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mányoki, Ádám (2011) A faktoringszerződés a gyakorlatban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Márton, Anikó (2011) Az előzetes letartóztatás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mészáros, János (2011) A Kárpát-medencében élő határon túli magyarság demográfiai sajátosságai és jogi helyzete. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mészáros, Norbert (2011) Házastársak szerződései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mód, Krisztina (2011) Családon belüli erőszak hatályos szabályozása a magyar jogrendszerben-különös tekintettel a gyermekkorú személyek sérelmére elkövetett cselekményekre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Móró, Gábor (2011) Pénzügyi kultúra fejlődése Magyarországon az Uniós csatlakozás óta. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

N

Nagy, Gábor (2011) A szakképzés múltja, jelene és jövője. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Melinda (2011) Az állatvédelem szabályozása Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Mónika (2011) Az információ kezelésének aktuális kérdései a betegjogok területén. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Nilla (2011) A fogyatékosok helyzete a mai Magyarországon társadalomstatisztikai adatok tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Péter (2011) Személyiségvédelem és közszereplés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Sándor (2011) A hazai felsőoktatási intézmények finanszírozása és gazdálkodása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Zsuzsanna Eszter (2011) A katonai igazságszolgáltatás alakulása Magyarországon az emberi jogok fejlődésének függvényében, különös tekintettel az Emberi Jogok Európai Bíróságának esetjogára. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Ágnes Petra (2011) A megújult Európai Rendőrségi Hivatal. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagyné Leginszki, Andrea (2011) A börtönügy helyzete Írországban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nemes, Adrienn (2011) A kiskorú sérelmére elkövetett bűncselekmények minősítési és elhatárolási kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nádasdiné Molnár, Orsolya (2011) Az előzetes letartóztatás végrehajtása a rendőrségi fogdán. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Németh, Ildikó (2011) A szabadságvesztés végrehajtásának hatékonysági kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Németh, Nóra (2011) A személyiség védelme a polgári jogban Személyhez fűződő jog megsértésének objektív jogkövetkezményei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Németh, Péter György (2011) A káronszerzés tilalmának problematikája a bírói gyakorlatban, különös tekintettel az áfára, a rendszerváltozástól napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Németh, Ágnes Linda (2011) A közoktatás törvényi szabályozásának történeti áttekintése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

O

Ombodi, Ildikó (2011) A távmunka- mint atipikus munkavégzési forma. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ordasi, Márta (2011) A munkáltatói felmondás szabályozása és joggyakorlata, különös tekintettel a rendkívüli felmondásra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Orosz, Cecilia (2011) A banktitok szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Oroszi, Attila (2011) A köztisztviselők kártérítési felelőssége. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Orvos, Kinga Ilona (2011) Áruk nemzetközi adásvételére vonatkozó Bécsi Vételi Egyezménynek a szerződésszegésre vonatkozó szabályai és ezek érvényesülése a joggyakorlatban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

P

Pap, Csilla (2011) A helyi adók Magyarországon, különös tekintettel az ingatlant terhelő adókra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pavlovits, Máté (2011) A bírói ítélkezés lélektana és a jogi realizmus Pusoma Dénes ártatlan, de nem eléggé. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pencz, Aliz Zsuzsanna (2011) A természetvédelem jogi szabályozása, különös tekintettel a Natura 2000 területekre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Percsich, Tamás (2011) Az előzetes döntési eljárás az európai bíróságon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Petrisor, János (2011) A polgári fegyvertartás kérdései az Alkotmány és az alkotmányos alapjogok tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Petrusán, Balázs (2011) A vagyon elleni eröszakos bűncselekmények. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pintér, Balázs Ferenc (2011) A perbeli képviselet és az ügyvédek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pintér, Beatrix (2011) Külföldiek földtulajdonszerzése Magyarországon avagy Óvni kell a magyar földet a külföldiektől? Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pintér, Zsófia (2011) A bankok hitelezési gyakorlatában alkalmazott biztosítékok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Polcz, Krisztina (2011) A gyermekkorúak sérelmére és általuk elkövetett bőncselekmények az általános iskolákban - empirikus adatokkal. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pomozi, Roland (2011) A véleménynyilvánítás szabadságának büntetőjogi korlátai a fegyveres és rendvédelmi szervezetekben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Prekopcsák, Erzsébet (2011) A kis- és középvállalkozások helyzete és szabályozása az Európai Unió belső piaci szabadságjogai tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Puskásné Török, Andrea (2011) Az előzetes letartóztatás végrehajtása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pákozdi, Richárd (2011) Gyermekvédelem a helyettes szülői rendszer tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pálinkás, Beáta (2011) Az antik politikai gondolkodás (Platón, Arisztotelész). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

R

Rabb, Enikő (2011) Házastársak szerződései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Raskovics, János (2011) Eutanázia, önrendelkezési jog és az emberi méltóság. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Róta, Éva (2011) A mediáció jogi és pszichológiai aspektusai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rövid, Levente Dávid (2011) A Csongrád Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálatának büntetés végrehajtási feladatai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

S

Sablauer, Zoltán (2011) A PPP kialakulása, szabályozása és intézményrendszere Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sala, Árpád (2011) Az európai integráció környezetjogi hatásai általában, illetve a környezetvédelem valamely területén. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Samu, Anita (2011) A családon belüli erőszak : az otthon a béke szigete? Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sasvári, György, (2011) Az angolszász jogrendszerek összehasonlító vizsgálata és hatásuk az Európai Unió és Magyarország jogrendszerére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Schmidt, Tamás (2011) Nők büntetés-végrehajtása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Schäfer, Ágnes (2011) A kötelezettségszegési eljárás a gyakorlatban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Semperger, Éva (2011) A kiszervezés és annak munkajogi vonatkozásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Seresné Borbás, Zsuzsanna (2011) Zákányszék munkanélküliségi mutatóinak vizsgálata az országos, régiós és kistérségi adatok tükrében és az önkormányzat közfoglalkoztatásban betöltött szerepe. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Somodi, Melinda (2011) A hajlékatalanellátás jogi aspektusai, különös tekintettel az egészségügyi ellátásra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Somogyi, Géza (2011) A vagyon elleni eröszakos bűncselekmények. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Soós, Erzsébet (2011) A hulladékgazdálkodás Magyarországon és az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Surányi, Dávid (2011) A magyarországi munkanélküliség mutatóinak elemzése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Dávid Zsolt (2011) A művi-terhességmegszakítás jogi szabályozása, és az apa jogai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Gergely (2011) Méltányossági klauzula a polgári jogi felelősségben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Lilla (2011) A bírói hivatás pszichológiai követelményei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Tamás (2011) A légi háború nemzetközi jogi szabályozása a kezdetektől napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szakács, Péter (2011) A vezető tisztségviselő felelőssége. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szalisznyó, Beáta (2011) A sajtó-helyreigazítás és a jóhírnévhez való jog a személyiségi jog rendszerében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szarka, Viktória (2011) Az Európai Ombudsman. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szerencsi, Zsuzsanna (2011) A hulladékgazdálkodás szabályozása a jogharmonizáció tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szigeti, Tamara (2011) A fogyasztók érdekvédelmét szolgáló gazdasági bűncselekmények. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szilágyi, Tibor (2011) A vadon élő állatok károkozása és a vadkár megtérítése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sztantics, Dóra (2011) A veszélyeztetett állatfajok védelmének nemzetközi jogi kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sztán, Tamás (2011) A magyar eljárásjogok jogorvoslati rendszereinek összehasonlító elemzése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szucsik, Anita (2011) A határon túli magyarok demográfiai sajátosságai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szécsényi, István János (2011) Az örökbefogadás jogi szabályozása napjainkban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szécsényi, Tamás István (2011) A felszámolás környezetjogi aspektusairól. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Székely, Tímea (2011) Színlelt szerződések a polgári jogi jogviszonyokban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szénási, Gergely (2011) A vadászat szervezeti keretei Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szöllősi, Rita (2011) Öröklési jogunk aktuális kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szőke, Dóra Zsófia (2011) A szabadságvesztés-büntetés végrehajtása; ezen belül az elítéltek foglalkoztatása, nevelése, továbbá egészségügyi ellátása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szűcs, Edith (2011) Defenzív Medicina. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sándor, Anita (2011) A szolgálati találmány szabályozása a magyar polgári jogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sörös, Andrea Éva (2011) Magyarország népesedéstörténete az első magyar népszámlálásig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sütő, Anikó (2011) A munkanélküliség társadalomstatisztikai és demográfiai adatai Veszprém megyében napjainkban és a közeljövő várható perspektívái. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sütő, Linda (2011) Alapítványi szabályozás a mindennapi gyakorlatban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

T

Takács, Edit (2011) A gyermekek jogai a magyar családi jogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Takács, Nóra (2011) A külföldiek földtulajdonszerzésének lehetőségei Magyarországon és Európában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tamaskóné Jagicza, Mónika (2011) A termékdíj, mint környezetszabályozási eszköz. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tarnai, Nikoletta (2011) A nők szabadságvesztésének végrehajtása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tauber, Zsuzsa (2011) A laikus bíráskodás általános problémái. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Teiszl, Gerda (2011) A magyar vadászati jog történetének bemutatása különös tekintettel annak gyakorlására és hasznosítási módjaira. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tekulics, Éva (2011) A laikus bíráskodás összehasonlító vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Terbe, Zsolt (2011) Az ügyészség szervezete és hatásköre a délszláv államokban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tihanyi, Andrea (2011) A jogi oktatás célja, funkciója. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tihanyi, Dániel (2011) A közúton elkövetett szándékos közlekedési bűncselekmények. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tircsi, Bernadett (2011) Az előzetes letartóztatás végrehajtása a Győr-Moson-Sopron Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tisóczki, Hajnalka (2011) Az emberölés minősített esetei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tohai, Szilvia (2011) A kereskedelmi választottbíráskodás sajátosságai: a választottbírósági eljárás konszenzuális jellege Magyarországon és Svájcban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Turai, Zoltán (2011) Tőkepiacok és tőzsde. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Turi, Ágnes (2011) Az Európai Unió támogatáspolitikája a magyarországi határ menti együttműködésekben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tánczos, Ágnes (2011) A beszámítási képességet kizáró ittasság és a büntetőjogi felelősség. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Dominika (2011) A szerződés keletkezésének összehasonlító elemzése az angol és a magyar jog valamint a Bécsi Vételi Egyezmény szabályai alapján. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Dóra (2011) A képviselő-testület (közgyűlés) bizottságainak szervezete és működésük. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Erzsébet (2011) A közös tulajdon és speciális fajtájának, a társasháztulajdonnak jellegzetességei a keletkezéstől a megszűnésig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Gábor Márton (2011) A fizetési meghagyásos eljárás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Kitti Írisz (2011) Abortusz Magyarországon: demográfiai megközelítéssel. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Korinna (2011) A sari’a jog szerinti öröklés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Milán (2011) Alapjogvédelem az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Tímea (2011) A magzati élet büntetőjogi védelme. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Éva (2011) A szabadságvesztés-büntetés kérdései és problematikája. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Török, Anita (2011) Az elítéltek foglalkoztatása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Török, Ildikó (2011) Az információs társadalom és az elektronikus kereskedelem helyzete és feltételei Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

U

Ugrina, Ildikó (2011) A természet védelemének új jogintézményei, eszközei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Utassy, László (2011) A megtévesztéssel megvalósuló vagyon elleni és gazdasági bűncselekmények elhatárolási kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

V

Vadász, Veronika (2011) A közérdek, mint az ügyészi perindítás feltétele, avagy az ügyészi hivatás a közjó védelmében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varasdi, Dóra (2011) A büntetés-végrehajtás rendszerét átható nemzetközi egyezmények és egyéb dokumentumok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Csilla (2011) Házasság az iszlám és a zsidó jogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Krisztina (2011) Az aranykitermelés határokon átterjedő hatásai – a tiszai cianid-szennyezések és a verespataki bányanyitás nyomában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Lúcia (2011) Munkavállalók szabad mozgása az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Marianna (2011) Fiatalkorúak javítóintézeti nevelése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Petra (2011) Munkaügyi viták rendezése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vecsei, Gabriella (2011) Az örökbefogadás jogintézménye. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Veress, Máté (2011) Az Európai Unió kibocsátás-kereskedelmi rendszere. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Veréb, Tímea (2011) A diszkriminációellenes irányelvek nemzeti jogba való átültetése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vida, Bernadett (2011) Az örökbefogadás intézménye. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vida, Sándor (2011) A képviselő-testület (közgyűlés) bizottságainak szervezete és működésük. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vigh, Ágota (2011) A dualista és az egységes ingatlan-nyilvántartási rendszer szerkezete és működése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Virág, Bianka (2011) A légiközlekedés szabályozása az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Virág, Dávid (2011) A katonai bíráskodás helye az igazságszolgáltatási szervezetben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Virág, Nikolett (2011) A munkanélküliség alakulása Magyarországon napjainkban, különös tekintettel Fejér megye munkanélküliségi adataira. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vágvölgyi, Ágnes (2011) Az ügyész szerepe a büntető eljárásban a nyomozás és a vádemelés során. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Váradi, Anett (2011) A munkaügyi viták megoldásának eszközei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vén, Gabriella (2011) A Közös Agrárpolitika és a vidékfejlesztés fejlődése, jövőképe. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

W

Welchner, Judit (2011) A Transparency International szerepe a korrupció elleni küzdelemben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Wolf, Kornél (2011) A gyermek elhelyezése, az elhelyezés megváltoztatása és a kapcsolattartás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Wéber, Helga (2011) A házasság felbontásának eljárásjogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Wéber, Zsanett (2011) Kartellek a magyar és a német jog tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Z

Zagyva, Beáta (2011) A diplomák és szakképesítések elismerése az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Zimmermanné Rázsó, Katalin (2011) Változások a magyar felsőoktatásban, kiemelten az egészségtudományi képzésben, 1988 és 2011 között. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Zsoldos, Gréta (2011) A jóerkölcsbe ütköző szerződések. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Zsurzsa, Zsófia Anita (2011) Összehasonlító elemzés a „nuisance”, mint szerződésen kívüli károkozás fajtáról az Amerikai Egyesült Államokban és a szükségtelen zavarásról Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Á

Ádámné Székely, Andrea Viktória (2011) Klímapolitika környezetjogi aktualitásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ó

Ónodi Szűcs, Attila (2011) Számítógépes bűnözés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ö

Ökrös, Flórián Kristóf (2011) A környezetjog időszerű kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ördögh, Ágnes (2011) A családi jogállás rendezése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ő

Őri, Adrienn (2011) Raymond Aron totalitarizmus elmélete. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

This list was generated on 2023. március 27. 18:44:41 CEST.