Item where specialization "jogász" and date of item 2010

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z | Á | É | Ö | Ú
Number of items: 292.

A

Agárdi, Zsuzsanna (2010) A prostitúcióhoz kapcsolódó bűncselekmények minősítési elhatárolási kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Andó, Katalin (2010) Társadalomstatisztikai adatok a nők esélyegyenlőségéről a rendszerváltás után Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Annus, Tamás (2010) Növényvédő szerek engedélyezésének és használatának jogi feltételei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Auer, Ádám (2010) A felelős vállalatirányítás egyes kérdései a német és a magyar társasági jogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

B

Bakos, Eszter (2010) Pénz - és hiteljogviszonyok az új Polgári Törvénykönyvben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balog, Zsolt (2010) Az ingatlanjog és a környezetjog kapcsolódásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balázs, Erika (2010) A közvetlen demokrácia szabályozásának és gyakorlatának aktuális kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Baranyai, Dóra (2010) A munkaviszony megszüntetése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Barkóczi, Zsuzsanna (2010) A munkaügyi viták rendezésének intézményei Magyarországon és Németországban, különös tekintettel az érdekvitákra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Barna, Rita (2010) Úton egy fenntartható környezetjog felé : a megújuló energiaforrások felhasználásának támogatása Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bartók, Tünde (2010) Az illegális migráció jogi szabályozása az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Baráth, Andrea (2010) A polgármester és a jegyző jogállásának változása1990-től napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Basa-Szabó, Enikő (2010) Agrártámogatási rendszer kialakulása és jogszabályi háttere. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bedő, Péter (2010) A vádalku jogintézménye az amerikai és a magyar igazságszolgáltatási rendszerben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bencsik, Gábor (2010) Az erdélyi és a felföldi magyarság demográfiai és társadalomstatisztikai sajátosságai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Beneczki, Tímea (2010) Az egyéni cég. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Benák, Dóra (2010) A munkanélküliség alakulása a rendszerváltás után és napjainkban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Berekalli, Bence (2010) Alkotmányosság az Európai Unióban : alapjogvédelem az Európai Unióban és a tagállami alkotmányosság. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Berkes, Csilla (2010) A veszprémi papnevelő intézet története. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Berényi, Nóra (2010) Az ügyintézés egyszerűsítése a Szolgáltatási irányelv végrehajtása által Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bezsenyi, Viola (2010) A Kecskeméti Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának szervezeti átalakítása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bimbó, Mária (2010) Szülői felügyeleti jog tartalma. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Biró, Karolda Boglárka (2010) Bűnügyi helyzet Csongrád megyében és Szegeden 1996-2008 között. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bobán, Melinda (2010) A szülői felügyeleti jog tartalma. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Boga, Mariette (2010) A zárt rendszerű közszolgálat a tételes magyar jogban és a gyakorlatban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Borbola, Péter (2010) Az adásvételi szerződés kialakulása, jogtörténeti fejlődése, hatályos és tervezett hazai szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Boros, Melinda (2010) Az elítéltek munkáltatása a Tiszalöki Büntetés-végrehajtási Intézetben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Botos, Gyöngyvér (2010) A kábítószerrel visszaélés büntetőjogi megítélése, különös tekintettel a Magyar és a Román szabályozásra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Braun, Róbert (2010) A szükségesség és az arányosság kérdése a jogos védelem megítélésénél. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Buda, Zsuzsanna (2010) Jogesetek a Sulpicius bankház okirataiból. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bukovszki, Edit (2010) A környezetterhelési díj talajvédelmi vonatkozásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bíró, Edda (2010) A munkavállaló kártérítési felelőssége Magyarországon és az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bíró, Ferenc (2010) A regisztrációs adó Magyarországon és az Unió más tagállamaiban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Börcsök, Rita (2010) Betegjogok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

C

Chappon, Alexandra (2010) A munkaügyi ellenırzés kialakulása és hatályos szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csepregi, Roland (2010) A Sztrájk Jog. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Cseresznyés, Szilárd (2010) A magyar országgyűlési-, önkormányzati- és az európai parlamenti választások eredményeinek vizsgálata a statisztikai adatok alapján, különös tekintettel a választás arányosságára. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csernus, Ibolya (2010) A jegyző jogállása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csernus, Tamás (2010) Nemzeti parkok, védett természeti területek jogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csizmadisa, Mónika (2010) A jogi oktatás célja, funkciója. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csorba, Petra (2010) A perbeli bizonyítás elméleti kérdései, különös tekintettel a szabad bizonyítás rendszerére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csuha, Krisztina (2010) [Nemi erkölcs elleni erőszakos bűncselekmények]. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csók, Anita (2010) Ingatlan-végrahajtás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csólig, Zita (2010) Az adócsalás összehasonlítása a magyar és német büntetőjogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csüllög, Imre (2010) Az egészséges környezethez való jog a környezetjog közlekedéssel kapcsolatos szabályozásában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csőke, Dóra (2010) A megújuló energiaforrások jogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Czobor, Gábor (2010) A média hatása életmódunkra, reklámok és fogyasztói trendek kapcsolata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Czuprák, Alíz (2010) Jogorvoslat a közigazgatási eljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

D

Deák, Edit (2010) Az örökbefogadás intézménye. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dienes, Csilla (2010) Gyermek elhelyezése, elhelyezés megváltoztatása és kapcsolattartás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dojcsák, Dóra (2010) Orvosi műhibaperek a személyhez fűződő jogok tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Donka, Petra (2010) A kóros elmeállapot megítélése a magyar büntetőjogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dubovecz, Réka (2010) A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dávid, Anna Réka (2010) Az ügyész a büntetőeljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dóka, Magdolna (2010) Migrációs problémák az Európai Unióban – tervek és megoldások. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dóra, Lajos (2010) A közbeszerzések helyzete a statisztika tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

E

Ecseki, Martina Marietta (2010) A fellebbezés mint jogorvoslati eszköz a közigazgatási eljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Eke, Otília (2010) A faktoring jogviszony tartalmának vizsgálata az elmélet és a hazai szerződéses gyakorlat alapján. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Elekes, Gerda (2010) Hitelintézeti Fogyasztóvédelem. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Erdélyi, Andor (2010) A vállalati és árujelzők jelentősége, a jogi oltalom problémái. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Eszényi, Klára Kamilla (2010) Az embercsempészés bűncselekménye. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

F

Faragó, Zsuzsanna (2010) A védő joghelyzete a büntetőeljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas, Brigitta (2010) Budapest székesfőváros és agglomerációja demográfiai és társadalomstatisztikai bemutatása nemzetközi kitekintéssel. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas, Krisztina (2010) A munkavállalók szabad mozgása az Európai Unió és Magyarország viszonylatában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Felföldi, Ágnes (2010) Tudományos vagy praktikus képzés? A jogi oktatás eltérő útjai Európában és Amerikában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ferenczi, Zsuzsa (2010) A szabadságvesztés-büntetés végrehajtása ; ezen belül az elítéltek egészségügyi ellátása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fogas, Tímea (2010) Az Európai Unió audiovizuális médiaszabályozásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Forgó, Marianna (2010) A magyar sportjog mint „keresztülfekvő jogterület” - különös tekintettel a „játékjog” egyes kérdéseire. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fülöp, Dóra (2010) Szerződésszegés az utazási szerződés körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fődi, Judit (2010) Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásainak változásai 2000. január 1-jétől napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

G

Ganczaugh, Péter Ádám (2010) A pártfogó felügyelet végrehajtása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gaál, Andrea Erzsébet (2010) A terhelt joghelyzete a büntetı eljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gelencsérné Hideg, Eszter (2010) Életmód, életszínvonal a KSH adatai alapján Magyarországon az elmúlt tíz évben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gera, Zsanett (2010) Vagyoni jogok a magyar és a német kft. jogban- különös tekintettel az üzletrész magyar szabályozására. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gombár, Angéla (2010) A határon túli magyarság demográfiai sajátosságai: Szerbia az utolsó népszámlálás óta. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gráf, Tímea Sandra (2010) A nem vagyoni kártérítés joggyakorlatának elemzése Magyarországon és az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gulyás, Katalin (2010) Pártprogramok és kormányprogramok viszonya a rendszerváltás után. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gyöngyösi, Nóra (2010) Az aprófalvak helyzete Magyarországon demográfiai és társadalomstatisztikai megközelítésekkel. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gácsi, Anett Erzsébet (2010) A földhaszonbérlet jogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gálosi, Gyula (2010) A jó hírnév védelmének egyes elméleti és gyakorlati kérdései a polgári jogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

H

Hajtol, Csaba Zsolt (2010) Az ügyész jogállása a büntető eljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Harangi, László (2010) A közlekedési bűncselekmények egyes minősítési és elhatárolási kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Harangozó, Lilla (2010) A bizonyítás alapkérdései és a bizonyítási eljárás lefolyatása a polgári peres eljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Haraszti, Éva (2010) Az adóellenőrzési eljárás a releváns magyar jogszabályok tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Harnos, István (2010) Rendes és rendkívüli felmondás a Munka Törvénykönyve alapján. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hasulyó, Bernadett (2010) A személy elleni bűncselekmények statisztikai mutatói, különös tekintettel az élet és testi épség elleni bűncselekményekre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Herczeg, Ilona (2010) Az iszlám házassági jog és a házasságra vonatkozó magyar jogi szabályozás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hidvégi, Csaba (2010) Határon átnyúló együttműködés Magyarország és Románia között. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Holló, Márton (2010) Az oktatásügy helyzete, továbbfejlődés a magyar iskolarendszerben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Boglárka (2010) A teljesítményértékelés és annak munkajogi vonatkozásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Georgina (2010) A civil lakosság helyzete a délszláv konfliktusban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Péter (2010) Az ajánlatkérők feladatai az egészségügyi intézmények árúbeszerzéseire irányuló közbeszerzési eljárásaikban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hovanyecz, Tamás (2010) Az Európai Unió hatékonyabb és demokratikusabb működésének biztosítása a Lisszaboni Szerződés alapján. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hudák, Csaba (2010) Elnökválasztás az Amerikai Egyesült Államokban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hugyecz, Fernanda (2010) Az önkormányzatiság Magyarországon és az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hábermayer, Tamás (2010) A honvédelmi kötelezettség, a civil kontroll és a NATO tagság, a Magyar Honvédség irányításának és a minősített időszaki rendkívüli intézkedések alkotmányos jogkörei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Héjja, Gergely Ferenc (2010) A fizetési meghagyásos eljárás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

J

Jakab, Anita (2010) Az Európa Parlament megválasztásának nemzeti szabályai és a választások kritikája. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Jakó, Nóra Ágnes (2010) Az Európai Unió közös kül- és biztonságpolitikája, különös tekintettel Koszovóra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Jani, Péter (2010) A Közös Agrárpolitika és jövője, avagy a KAP 2013 után. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Jankovics, Andrea (2010) A női bűnözés változásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Jankovics, Árpád (2010) Környezetjog és gazdasági szabályozás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Jeszenszky, Diána (2010) Szülői felügyeleti jog tartalma. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász, Éva (2010) A gyermeki jogok érvényesülése és garanciái. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Jánosik, Tímea Anna (2010) A házastársi tartás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

K

Kamenszky, Petra Anna (2010) Az elítéltek helyzete Magyarországon az igazságügyi statisztikák tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kancsár, Edina (2010) Munkanélküliség, a friss diplomások körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kazamér, Anita (2010) A házasság felbontásának eljárásjogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kecskeméti, Judit (2010) Az alkohol és a kábítószer hatása a közúti közlekedésben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kende, Zsófia Zsanett (2010) Igazságügyi statisztikai adatok a szerzői jogi jogsértésekről és a szerzői jog védelméről hazai és nemzetközi adatok tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kertész, Erika (2010) Határon átnyúló együttműködés az Európai Unióban, különös tekintettel a Magyarországon megfigyelhető folyamatokra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Keszthelyi, Andrea (2010) Raymond Aron totalitarizmus elmélete. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Keszthelyi, Andrea (2010) Raymond Aron totalitarizmus elmélete. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kincses, Annamária (2010) A harmadik országok állampolgárait az Európai Unió területén megillető beutazási, tartózkodási és munkavállalási jogok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kis, Andrea (2010) Tagok /részvényesek/ felelőssége és hitelezővédelmi intézmények. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kis, Tünde (2010) A felülvizsgálat történeti fejlődése, különös tekintettel a felülvizsgálatot érintő főbb Alkotmánybírósági határozatokra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kisgyörgyei, Ágnes (2010) A fiatalkorúak szabadságvesztésbüntetésének végrehajtása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Edina (2010) A közjegyzői okiratok szerepe a bankok hitelezési gyakorlatában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kniesz, Tamás (2010) A vadásztársaságok szabályozásának néhány sajátos kérdése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Koczkás, Réka (2010) A családok helyzete a mai Magyarországon és Európában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Komjáti, Dóra Kinga (2010) Fogyasztóvédelem a pénzvilágban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Konkoly, Gyula (2010) Perbeszédek a büntető tárgyaláson. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kopcsekné, Dóra Éva (2010) Kitelepítések Bács-Kiskun megyében 1950–1953 között. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Korcsik, Rafael (2010) A magyar szociális rendszer fejlődése a demográfiai és statisztikai adatok tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Korill, Krisztina (2010) A középszintű közigazgatás helyzete és továbbfejlesztésének lehetőségei Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Koszteczky, Eszter (2010) Az Emberi Jogok Európai Bíróságának gyakorlata a véleménynyilvánítás szabadsága terén, a Bíróság esetjogának hatása a nemzeti jogfejlődésre Magyarországon és más európai országokban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Adrienn (2010) A munkaviszony megszűntetése; a rendes- és rendkívüli felmondás a gyakorlat tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Andrea Dóra (2010) Az immateriális kártérítés német és magyar modelljének egyes alapvető jellemzői, különös tekintettel a hozzátartozói nem vagyoni elégtételre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Angéla (2010) Közforgalmú gyógyszertár alapításának történeti háttere - különös tekintettel a 2006. évi XCVIII. törvényre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Anita (2010) A munkaügyi viták rendezésére alkalmazott eljárások. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Zsuzsanna (2010) Elbirtoklás a bírói gyakorlatban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Ádám (2010) A Dohai Deklaráció a WTO jogában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovácsné Bankics, Rózsa (2010) A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Krenkó, Zoltán (2010) Helyi politika és hatalom tükröződése az önkormányzati választásokon 1990 és 2006 között Inárcson. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kubola, Krisztina (2010) A nemzetközi büntetőbíráskodás fejlődése, különös tekintettel a Nemzetközi Büntetőbíróság működésére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kukla, Adrienn (2010) Gyakorlati problémák a felszámolási eljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kun, Ibolya (2010) A fiatalkorúakkal szemben alkalmazható intézkedések köre. Különös tekintettel a javítóintézeti nevelésre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kurunczi, Péter (2010) Agrártámogatási rendszer Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kánnai, Éva (2010) A gyógyszerügy és a mai magyar társadalom kapcsolatrendszere társadalomstatisztikai példákkal. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Károlyi, András (2010) [A házasság felbontásának szabályozása és a joggyakorlata]. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kéri, Csilla (2010) Az európai elfogatóparancs és a tagállamok közötti átadási eljárás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kükedi, Flóra Júlia (2010) Az Alkotmány 57§ alapján a tisztességes eljáráshoz való jog büntetőjogi vonatkozásai és az ehhez kapcsolódó strasbourgi esetjog. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

L

Ladóczki, Mária (2010) A nők szabadságvesztés büntetésének végrehajtása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lebedy, Zsuzsanna (2010) A bullying problémakörének összehasonlító vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lencse, Balázs József (2010) A társasház-tuladonra vonatkozó szabályozás a 2009. évi LXXXIX. törvény tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lestyán, Anikó (2010) A magzati élet védelmének biztosítékai alapjogi szempontból. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Litauszki, Tibor (2010) Az egészségügyi adatok védelme. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lusztig, Enikő (2010) A munkanélküliség alakulása Bács-Kiskun megyében a rendszerváltást követően. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lőrinczi, Zsanett (2010) A fiatalkorúak elleni büntetőeljárás sajátosságai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

M

Majsa, Ágnes Judit (2010) A nők előnyben részesítésének közösségi és magyar jogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Makkos, Nándor (2010) Hajléktalanság jogi problémái. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Makádi, János (2010) Az életszínvonal változása Magyarországon az elmúlt 10 évben a KSH tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Margittay-Mészáros, Árpád Rudolf (2010) Büntetőbíráskodás a nemzetközi jogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Marton, Erika (2010) Vitarendezés a fogyasztóvédelemben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár, Andrea (2010) Öröklési jogunk változásai az új Polgári Törvénykönyvben, a német Bürgerliches Gesetzbuch tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár, Dávid (2010) Az őrizetbe vétel. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Morvai, Gizella (2010) A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mucsina, Tamás (2010) Reintegrációs törekvések a balassagyarmati büntetés-végrehajtási intézetben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mátyás, Krisztina (2010) Tagok /részvényes/ felelőssége és hitelezővédelmi intézmények. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mátyás, Orsolya (2010) Az orvosi műhibaperek visszahatása az orvosi gyakorlatra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ménesiné Fülöp, Katalin (2010) Bűnügyi igazságszolgáltatási együttműködés áttekintése az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mészáros, Gabriella (2010) A köztisztviselők felelőssége. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

N

Nacsa, Mónika (2010) A gazdasági lehetetlenülés szabályozása és rendszertani helye Magyarország Magánjogi Törvényjavaslatában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Adrienn Ildikó (2010) Gyermekvállalás összehasonlítása a hátrányos helyzetű családok demográfiai jellemzőivel Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Attila (2010) A klímavédelem környezetjogi vonatkozásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Dániel (2010) Korunk kihívásai a környezeti jogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Dóra (2010) A munkanélküliség statisztikai, jogi illetve szociológiai vetületei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Gertrúd (2010) Az emancipáció ára: női bűncselekmények és női áldozatok a közvélemény tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Katalin (2010) Jogi és etikai szabályok a vadászati jogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Katalin (2010) A polgári eljárásjog alapelvei a módosítások tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Viktor Ferenc (2010) Az Európai Unió és Magyarország fogyasztóvédelme - különös tekintettel a 2005/29/EK irányelv rendelkezéseire és átültetésére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Éva (2010) A távollévők között kötött szerződések a fogyasztóvédelem tükrében – különös tekintettel a jogorvoslati rendszerre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Neparáczki, Anna Viktória (2010) A terrorcselekmény szabályozása a magyar és a német büntetőjogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Neszmélyi, Zsolt Tamás (2010) A befektetővédelem mint a fogyasztóvédelem egy speciális területe. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nyerges, Krisztina (2010) Gyermekek büntetőjogi védelme. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nyíri, Andrea (2010) A gazdasági társaságok átalakulására vonatkozó közös szabályok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nádházi, Szabolcs (2010) Parlamenti választások a Békés megyei 2. számú választókerületben 1990-től 2006-ig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nánási, Máté (2010) Az 1997. évi igazságügyi reform. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Némedi, Márk (2010) A tiltott pornográf felvétellel visszaélés szabályozásának lehetőségei az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Németh, Péter László (2010) A lízing rendszere a polgári jogban és mindennapjainkban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Németh, Ágnes (2010) Az egyenlőség elve és a kisebbségvédelem. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

O

Oláh, Anna Orsolya (2010) Az elítéltek foglalkoztatása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Oláh, Miklós Péter (2010) Az okiratokkal kapcsolatos bűncselekmények és minősítésre irányadó elhatárolások. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Oroszi, Sára Magdolna (2010) A reklámtevékenység ellenőrzése a Dél-alföldi Regionális Fogyasztóvédelmi Felügyelőség jelentése tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

P

Pagonyi, Zoltán (2010) Az Amerikai Egyesült Államok alkotmányának fejlődése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Papp, Dominika (2010) Szőlőtermesztés jogi szabályozása, különös tekintettel Hódmezővásárhely statútumaira. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Papp, Tibor Gyula (2010) A kábítószer-fogyasztás és a fiatalkori bűnözés összefüggései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Papp, Zoltán (2010) A gépjármű lízing. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Parrag, Andrea (2010) Diszkrimináció elleni küzdelem érvényesülése a nemek között a foglalkoztatásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pintér, Alexandra Anna (2010) A személyhez fűződő jogok és a sajtó tevékenysége. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Polgár, Antal (2010) Kistérségek helyzete, fejlődési lehetőségeik. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pozsgai, Nóra Laura (2010) Változások a gazdasági társaságokról szóló új törvényben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Provicsné Dobó, Ildikó Hermina (2010) Fiatalkorúakra vonatkozó külön rendelkezések a Btk.-ban és az ezekre vonatkozó büntetőjogi reform lehetséges irányai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pusztai, Melinda (2010) Rendőrségi együttműködés az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pájka, Katalin (2010) Az Európai Bíróság jogvédelmi szerepe, különös tekintettel az alapjogokra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pákozdi, Lajos (2010) Az egyéni vállalkozó járulékfizetése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pál, Georgina (2010) Az abortusz megítélésének és szabályozásának változásai, valamint demográfiai vonatkozásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pátkai, Nóra (2010) Brüsszel I. Rendelet – Választottbíráskodás – különös tekintettel a West Tankers ügyre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pölös, Mónika (2010) Választások rendszere a rendszerváltástól napjainkig Csongrád megyében a statisztikai adatok tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

R

Reichardt, Ágnes (2010) A szükségesség és arányosság kérdése a jogos védelem megítélésénél. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Riczó, Péter (2010) Az előzetes letartóztatás végrehajtása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rácz, Boglárka (2010) Vagyongyarapodási vizsgálatok adóhatósági gyakorlata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

S

Sas, Anita (2010) A gyermekvállaláshoz kapcsolódó munkajogi és szociális jogi szabályozás Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Schleisz-Bognár, Péter (2010) A szakiskolák helye, szerepe a magyar közoktatás rendszerében, a szakiskolások továbbtanulási, elhelyezkedési lehetőségei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Seres, Alíz Ivett (2010) Tengerentúli magyarok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Simon, Krisztián Ervin (2010) Az igazságügyi orvosszakértés szerepe az orvosi felelősség megállapításában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Simon-Fiala, János (2010) A védő joghelyzete a büntető eljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Staskó, Julianna (2010) Magyarország népesedéstörténete az 1800-as évektől napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Helga (2010) Gender Studies – a nemek társadalmi esélyegyenlőségének kihívásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Kinga (2010) Az Emberi Jogok Európai Bíróságának gyakorlata a diszkrimináció tilalma terén és hatása a magyar jogfejlődésre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Sándor Gábor (2010) Az agrártámogatások rendszere. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabóné Nagy, Anikó (2010) A szervtranszplantációk jogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szaniszló, Dániel (2010) A közlekedési bűncselekmények egyes minősítési és elhatárolási kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szegvári, Viktória (2010) A gyermek jogai a családi jogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szekér, Edit (2010) Az örökbefogadást megelőző eljárások. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szikszai, Krisztina (2010) Ingatlanfejlesztés a magyar lakásstatisztika tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szili, Katalin (2010) Munkanélküliség Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szilágyi, György (2010) A jegyző jogállása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szilágyi, Nándor (2010) Az igazságszolgáltatás nyilvánossága, különös tekintettel a tárgyalóterem nyilvánosságára és a sajtóval való kapcsolatra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szladek, Anna Evelin (2010) Polgári igazságügyi együttműködés az EU-ban, különös tekintettel a fizetésképtelenségi eljárásokra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szombati, Andrea (2010) A házastársak különvagyona. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szögi, Péter (2010) A Chicagói Egyezmény és hatása a polgári repülésre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szűcs, Szilveszter (2010) Anglia és az Egyesült Államok jogrendszerének összehasonlító vizsgálata a precedensjog tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sári, Zsuzsanna (2010) A klímapolitika hatása a környezet jogra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sárközyné Kerti, Márta (2010) A fogvatartottak egészségügyi ellátása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

T

Tamási, Anna Éva (2010) A veszprémi szentszék törvénykezési gyakorlata a házassági törvény valamint az 1917-es Codex Iuris Canonici előtt és után. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tarjáni, Tímea (2010) Az élettársi kapcsolatra vonatkozó jogi szabályozás fejlődése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tarjániné Cserép, Eszter (2010) A II. zsidótörvény végrehajtása Székesfehérváron. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tenk, Tamás László (2010) A környezet- és természetvédelem büntetőjogi eszközei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Terhes, Tibor Dávid (2010) A magyar büntetőeljárási jog alapelvei, különösen az ártatlanság vélelme és a hozzá szorosan kapcsolódó alapelvek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Terzin, Réka (2010) A vajdasági magyarság kisebbségi jogainak védelme a nemzetközi jogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tobak, Lajos (2010) Békéscsaba Megyei Jogú Város demográfiai és társadalomstatisztikai sajátosságai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Truczán, Annamária (2010) Az élet elleni bűncselekmények alap- és privilegizált esetei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tukarcs, Emese (2010) A jegyző jogállása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Turán, Csaba (2010) Migráció és foglalkoztatáspolitika Magyarországon és az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Téglás, Laura (2010) A fiatalkorúakra vonatkozó külön rendelkezések a Btk.-ban és az ezirányú büntetőjogi reform lehetséges irányai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Adrienn (2010) A munkanélküliség alakulása és a munkanélküli ellátási rendszer változásai Békés megyében a rendszerváltástól napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Andrea (2010) Kiskorúak örökbefogadása, szakszolgálati és gyámhivatali feladatok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, András László (2010) A csődeljárás, a felszámolási eljárás, valamint ezek gyakorlati problémái. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Eszter (2010) Az előzetes letartóztatás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Katalin (2010) Ausztria demográfiai és társadalomstatisztikai viszonyai napjainkban az osztrák népszámlálások tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Nikolett (2010) A felülvizsgálat régen és napjainkban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Ádám (2010) A védő joghelyzete a büntetőeljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Ágota (2010) Kereskedelmi közlemények az audiovizuális médiában a hatályos jogi szabályozás és az európai uniós harmonizáció tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Ákos (2010) A büntetés végrehajtásának felfüggesztése és a próbára bocsátás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Ákos (2010) A bűnözés és a feltételes elítélés intézményei Magyarországon a statisztika tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Török, Ildikó (2010) Állategészségügyre vonatkozó jogi szabályozás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Török, Jolán (2010) A polgári peres eljárás gyorsítására irányuló törekvések. Kis értékű perek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

U

Ujvári, Antal (2010) Emberölés, halált okozó testi sértés, életveszélyt okozó testi sértés elhatárolása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ujváriné Péter-Szabó, Judit (2010) A vagyon kezelésével kapcsolatos vagyon elleni és gazdasági bőncselekmények, és elhatárolási kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Urbán, Attila Imre (2010) Út a fogantatástól az örökbefogadott utógondozásáig, avagy népmozgalmi és szociális adatok az adoptáció aspektusából, nemzetközi kitekintéssel. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Urbán, Tamás (2010) Nemzetbiztonsági és alkotmányos dilemmák a XXI. századi demokráciákban : a biztonságpolitika szerepe napjainkban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Utasi, Krisztián (2010) A lakásszövetkezetek jogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

V

Varga, Balázs (2010) A megújuló energia és környezetjog 2009. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Diána (2010) Geschützten Musikwerken. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Diána (2010) A szegénység Magyarországon, statisztikai és demográfiai megközelítésben, különös tekintettel a Dél-alföldi Régióra és Orosháza városára. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Gyula (2010) Kistérség, megye és régió. A magyar önkormányzati rendszer reformja. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Imre (2010) Gondnoksági perek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Katalin (2010) Kiskorúak örökbefogadása, szakszolgálati és gyámhivatali feladatok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Katalin (2010) Munkanélküliség az Európai Unióban az összehasonlító statisztikai adatok tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Lilla (2010) A gyermek jogai a családi jogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Zsuzsanna (2010) Az egyéni vállalkozók járulékfizetése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Zsuzsanna Éva (2010) Személyiségkárosító hatások a börtönben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Ákos (2010) Időskorúak gondozása Kalocsa városában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varju, Anita (2010) A jogszabály szövegének közérthető és világos megfogalmazása (A jogszabályok sajátos nyelvezetének hatása a jogi rendelkezések megértésére és alkalmazhatóságára). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varjú, Ferenc (2010) A magyar katonai bíráskodás története az első magyar katonai büntörvénykönyv megjelenéséig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varjú, Ferenc (2010) A magyar katonai bíráskodás története az első magyar katonai büntetőtörvénykönyv megjelenéséig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vass, László Ádám (2010) A paródia szerzői jogi megítélése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vass, Marina (2010) Társasági jog vs büntetőjog, avagy felelősség-átvitel kontra gazdálkodó szervezet vezető állású személyének visszaélése és saját tőke csorbítása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Verdes, Jánosné (2010) Társulási formák és azok megvalósulása a magyar önkormányzatok gyakorlatában – esettanulmány. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Veres, István (2010) Szabad felhasználás a fájlcsere tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vida, Nikolett (2010) Az ügyvédekre vonatkozó szabályok harmonizációja az Európai Unió tagállamaiban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vida, Nikoletta (2010) Natura 2000: területek védelme, földhasználati szabályai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vodál, Anita (2010) Senki vagy: a hontalanság - napjaink egyik legaggasztóbb társadalmi jelenségének - bemutatása, különös tekintettel a de facto hontalanság állapotára, körülményeire, és a nemzetközi jogi szabályozás hiányosságaira. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vámosi, Gábor (2010) A nemzeti drogstratégia megalapozottsága. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Városiné Tihanyi, Petra (2010) Házasság felbontásának eljárásjogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vékony, Dávid (2010) Eredetvédelmi szabályozás az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vörös-Balog, Eszter (2010) A munkanélküliség alakulása Somogy megyében – különös tekintettel Kaposvárra – az elmúlt tíz év tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Z

Zavagyák, Andrea (2010) NATURA 2000 Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Zemplényi, László (2010) A pártvezetés kapcsolata az Államvédelmi Hatósággal 1950 és 1953 között. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Zoltán, Ákos (2010) A parlamenti képviselők mentelmi joga a demokráciák fejlődése tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Zsiga, Enikő (2010) A kábítószerrel kapcsolatos büntetőjogi szabályozások egyes kérdéseiről – különös tekintettel a diverzió alkalmazására. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Zsigmond, Mária Klára (2010) Az éghajlatvédelem környezetjogi következményei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Zátonyi, Nikoletta (2010) Vergleichende Werbung mit Schwerpunkt auf Eigenschafts- und Preisvergleich in der Europäischen Union – in Betracht auf die deutschen und ungarischen Regelungen. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Zóka, Veronika (2010) Származásmegállapítási perek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Zöldi, Ferenc (2010) A testi sértés alap- és minősített esetei és elhatárolási kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Á

Ács, Karolina (2010) Az örökbefogadás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ávi, Nikoletta (2010) Az elítéltek foglalkoztatásának helyzete Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

É

Ézsiás, Andrea (2010) Gondnoksági perek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ézsiás, Andrea (2010) Gondnoksági perek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ö

Ördög, Anita (2010) Amerikai és magyar jogászképzés összehasonlítása nemzetközi oktatásügyi statisztikai adatok alapján. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ú

Újvárosi, Ivett (2010) A jogi személyek személyes joga és a letelepedés szabadsága. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

This list was generated on 2023. március 27. 18:05:49 CEST.