Item where specialization "jogász" and date of item 2005

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Á
Number of items: 355.

A

Albert, Nikoletta Zita (2005) Szükségesség és arányosság megítélése jogos védelem és végszükség esetén. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Antovszki, Ilona (2005) Az alternatív vitamegoldási rendszerek jellemzői, különös tekintettel a mediációra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Apró, Adrián (2005) Magyarország csatlakozása az Európai Unióhoz. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Asztalos, Erika (2005) A nemi diszkrimináció szabályozásának alakulása a francia munkajogban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

B

Babity, Zorán (2005) Jogorvoslat a közigazgatási eljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Baffi, István (2005) Jogorvoslat a közigazgatási eljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bagaméry, Gáspár (2005) Az Európai Közösség külkereskedelme és a Kereskedelmi Világszervezet. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bajnai, Dr. Gábor (2005) A magyar munkajogi szabályozás közelítése az EU normáihoz, különös tekintettel a munkatörvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. tv. időközi módosításaira. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bakos, Tamás (2005) A fogvatartott emberi jogai az Európai Emberi Jogi Bíróság gyakorlatában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, Dr. Hajnalka (2005) A közösségi joganyag fordításával kapcsolatos egyes kérdések és gyakorlati problémák. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, István (2005) Az emberölés és a halált okozó testi sértés elhatárolása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, István (2005) A polgári eljárásjog alapelvei a módosítások tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, Tamás (2005) Herbert Hart és a kétarcú Janus - H. L. A. Hart jogelméletének elemzése és egy kísérleti megközelítés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balázs, György (2005) A szolgálati jogviszony megszüntetése, tekintettel a katonai szolgálati viszony megszüntetésére valamint a NATO-beli szabályokra, különös tekintettel a hazai bírói gyakorlatra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balázs, Nóra (2005) A korrupciós magatartás büntetőjogi megítélése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bangóné Átol, Zsuzsanna (2005) Az önkormányzati rendeletek jogharmonizációja és annak módszertana. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bankó, Ágnes (2005) Az Európai Unió Régiók Bizottsága. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Beregi, Anita (2005) A külföldiek részvételével működő gazdasági társaságok szabályozása az Európai Unióban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Berhencz, Anikó (2005) A fogyasztók érdekvédelmét szolgáló gazdasági bűncselekmények. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Berta, Veronika (2005) Az ügyészi vád és vádképviselet. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Berta, Adrienn (2005) A vevő és az eladó jogai szerződésszegéskor a Bécsi Vételi Egyezmény alapján. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bibok, Imre (2005) A magyarországi kriminalitás jellemzői 1985-től napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bicskei, Virág (2005) Az érdekegyeztetés megszületése nemzetközi szinten, fogalmának kialakulása, az érdekegyeztetés közösségi és magyarországi intézményei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bognár, Csilla (2005) Az Európai Unió pénzügyi érdekeinek büntetőjogi védelme az Európai Ügyészség tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Boldizsár, Ida Borbála (2005) A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények, különös tekintettel a rablás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bondor, Attila (2005) A hitelezői érdekek védelme a magyar büntetőjogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Borjádi, Rita (2005) Az emberölés minősített esetei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bozsik, Zoltán (2005) A rendszerváltás utáni magyar politikai kultúra helyzetének alakulása a parlamenti választások tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bozsár, Jusztina (2005) A perújítás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bozó, Melinda (2005) A haszonélvezet szabályai, különös tekintettel az özvegyi jogra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Busch, András (2005) A tagállamok közötti kereskedelem érintettségének megállapítása az európai versenyjogi gyakorlatban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bélik, Ágnes (2005) Az MNB mint a monetáris politika irányítója. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bódi, Bernadett (2005) A házasság megszűnésének jogkövetkezményei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bölcskei-Molnár, Katalin (2005) A korrupciós magatartás büntetőjogi megítélése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Böröcz, Judit (2005) A házassági vagyonközösség megszűnése és a közös vagyon megosztása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bús, Márta (2005) A fővárosi, megyei közigazgatási hivatal jogállása, feladatai - különös tekintettel a hatósági igazgatási tevékenységre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

C

Csarnai, Judit (2005) A gyámügyi igazgatás fejlődése és jelenlegi gyakorlata Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Cseri, András (2005) Erdőgazdálkodás és erdővédelem jogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csikós, Judit (2005) A vezető állású munkavállalókra vonatkozó speciális szabályok a munka törvénykönyvében, a közalkalmazottak jogállásáról szóló és a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csontos, Sándor (2005) A nem jogi személyiségű gazdasági társaságok (A kültag jogi helyzete). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csorba, Judit Éva (2005) Büntetőjog európai vonatkozásai különös tekintettel a bűnügyi együttműködésre az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csuka, Erika (2005) Az ingatlan - nyilvántartás története és alapelvei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csáki, Zoltán (2005) A fiatalkorúak elleni büntető eljárás alapvető szabályai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csákó, Tamás (2005) Szülői felügyeleti jog. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Czina, József (2005) Munkaügyi viták. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Czina, Gabriella (2005) A munkaügyi ellenőrzés jogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

D

Dajka, Tibor (2005) A terhelt kihallgatása a vádirat benyújtása előtt. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dankó, Judit (2005) A gondnokság Magyarországon és más európai országokban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Darvasi, Richárd (2005) A Schengeni Egyezmények és a Schengeni Végrehajtási Egyezmény alkalmazásának tapasztalatai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Darázs, Angéla (2005) A gyermekvédelem aktuális kérdései, különös tekintettel a gyermekotthonokra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Delcsev, Gabriella (2005) Az Európai Unió közös kül- és biztonságpolitikája, kitekintéssel az iraki válságra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Demeter, József (2005) Eutanázia, önrendelkezési jog és az emberi méltóság. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dobó, István (2005) Az írásbeli és a szóbeli végrendelet problémái a bírói gyakorlat tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Duzsné Kiss, Júlia (2005) A gyermek jogairól szóló New York-i Egyezmény (1989) hatása a családi jogra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dávid, Ivett (2005) A szabad bizonyítás elve és a tanúbizonyítás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dékány, István (2005) A területfejlesztés intézményrendszere Magyarországon (1996 - 2004). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dósa, Adrienn (2005) A fiatalkorúak büntetés-végrehajtása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

E

Ecsedi, Viktória (2005) A perorvoslatok és a felülvizsgálati eljárás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Emődi, Attila (2005) Az élet elleni bűncselekmények alap és privilegizált esetei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Endre, Mónika (2005) A perorvoslatok és a felülvizsgálati eljárás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Engelbrecht, Annamária (2005) Cégformák és cégbejegyzési eljárás Nagy-Britanniában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Erdősi, Enikő (2005) Nemzetközi légiáruszállítás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Erőss, Imre (2005) A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

F

Faragó, Andrea (2005) Áldozat a kriminológiában, a bűncselekménnyel okozott kár. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Faragó, Lajos Zoltán (2005) Az áruk nemzetközi adásvételére vonatkozó szerződés szabályozása a Bécsi Vételi Konvenció és a magyar Polgári Törvénykönyv tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Faragó, Nikoletta (2005) A perbeli képviselet és az ügyvédek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas, Gábor (2005) A délszláv válság főbb nemzetközi jogi kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas, László (2005) A termőföldre vonatkozó kárpótlási szabályok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fekete-Szabó, Tamás (2005) A zajvédelem jogi szabályozása Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fodor, Ilona Judit (2005) A cégbíróság törvényességi felügyeleti jogköre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fodor, Viola (2005) Az érdekegyeztetési rendszer kialakulása, működése Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fodor, Ákos (2005) A bíró elfogultsága, bírói etika. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fodor Bogsán, Angéla (2005) A büntető igazságszolgáltatási rendszer kriminológiája. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Forvith, József (2005) A nemi erkölcs elleni erőszakos bűncselekmények. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Frányó, Ágnes (2005) A környezet- és természetvédelem büntető anyagi és eljárásjogi kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fukker, Valéria (2005) Érdekképviselet és érdekvédelem az agrárágazatban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fábián, Mihály (2005) A pártrendszer és választási rendszer összefüggései Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fái, Lívia (2005) Az örökbefogadást megelőző eljárások. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fülöp, Viktória (2005) A német és angol szociális védelmi rendszerek összehasonlító elemzése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

G

Garas, Médea (2005) A házasság felbontásának joghatásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gazdag, Péter János (2005) Gazdálkodó szervezetek a környezetvédelmi jogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gaál, Orsolya (2005) A kerethatározat szerepe az Európai Unió terrorizmus elleni küzdelmében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gombos, Zoltán (2005) A samplerhasználat szerzői jogi kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gratzer, Gábor (2005) Az ingatlan bűnözés Magyarországon és Európában, intézkedések az ingatlan bűnözés ellen. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gulyás, György (2005) A szakértői bizonyítás a polgári eljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gulyás, Ágnes (2005) Delicta iuris gentium: a természetes személyek nemzetközi jogon alapuló büntetőjogi felelőssége és a felelősségre vonás folyamata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gulácsi, Zsuzsanna (2005) Növények és állatok védelme a környezetvédelmi törvény és a természetvédelmi törvény tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gyukics, János (2005) A gazdasági bűnözés kriminológiai kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gyulai, Krisztina (2005) A jogalkalmazás alkotmányjogiasítása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gyurityné Galambos, Szilvia (2005) A fogvatartottak alapjogainak biztosítékai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Györgyi, Ágnes (2005) A rágalmazás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Győri, Ildikó (2005) A házasság felbontásának eljárásjogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gál, Diána (2005) A szociális jog szabályozási anomáliái és a fogyatékosság. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Góg, Zsuzsanna (2005) A büntetés-végrehajtás feletti kontroll egyes kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

H

Hajdu, Erzsébet Ilona (2005) Vadon élő állatok károkozásának polgári jogi vonatkozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hajdú, Zoltán (2005) A termőföldek jogi védelme. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Halász, Csaba (2005) A korlátolt felelősségű társaság szabályozása (az 1930. V. törvénycikk és az 1997. CXLIV. törvény összehasonlítása alapján, a Kft. megalapítása kapcsán, a társasági jogi alapelvek tükrében). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Harmati, József (2005) A börtönügy helyzete külföldön. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Havrán, Ákos (2005) Az ügyész szerepe a környezetvédelemben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Heffner, Péter (2005) Lakásviszonyok Magyarországon napjainkban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hegedűs, Adrienn (2005) A szabad bizonyítás elve és a polgári perbeli bizonyítás egyes kérdései - Különös tekintettel a tanúbizonyításra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hegyes, Gabriella (2005) Terrorizmus és a terrorizmus elleni harc nemzetközi és hazai perspektívái. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Herbály, Hedvig (2005) Munkával való elégedettség napjainkban nemzetközi összehasonlításban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Anna (2005) Alternatív vitarendezés az összehasonlító jog szempontjából. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Krisztina Éva (2005) A házasság felbontása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Éva (2005) A munkáltató és a munkavállaló jogai és kötelezettségei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth-Riskó, Csaba (2005) Tanúvédelem a magyar büntető eljárásjogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hudák, Henriett (2005) A házasság megszűnésének jogkövetkezményei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hájas, Máté (2005) Házassági perek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hős, Krisztina (2005) A fiatalkori bűnözés kriminológiai kérdései Csongrád megyében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

I

Ignácz, Mihály (2005) A munkaügyi viták szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ikotics, Anna (2005) A származásmegállapítási perek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Imre, Krisztina (2005) A munkaerő-kölcsönzés szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Imre, Róbert (2005) A pártfogó felügyelői tevékenység alakulása az igazságügyi reform tükrében: Magyarországon 1997-től napjainkig, különös tekintettel a Csongrád megyei adatokra). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

J

Jakus, Péter (2005) A házasság felbontásának eljárásjogi szabályai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Jankura, Tamás (2005) Az Európai Unió támogatási rendszerei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász, György (2005) A civil szektor helyzete. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász, Imre (2005) A lopás minősítési kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Jónás, Nándor (2005) A kiskorúak örökbefogadása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Jószai, Brigitta (2005) Az emberölés minősített esetei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Jószai, Sándor (2005) Jog és irodalom. Franz Kafka A per című művének lehetséges értelmezési módjai irodalmi és jogbölcseleti nézőpontból. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

K

Kalocsai, Balázs (2005) A családokat segítő szociális védelmi rendszer sajátosságai (Gyermekvédelmi és gyermekjóléti intézmények működése, különös tekintettel Veszprém megyére). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kapossy, Magdolna Mária (2005) A hosszú tartamú szabadságvesztés problematikája, különös tekintettel az életfogytig tartó szabadságvesztésre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Karsai, Edit Anikó (2005) A közlekedési bűncselekmények egyes minősítési és elhatárolási kérdései, különös tekintettel az ittas járművezetésre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kaszai, Balázs (2005) Tanúbizonyítás a polgári perben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Katona, Szabolcs (2005) Gyógyszerek kommunikációjának hazai és Uniós szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kelemen, Éva (2005) Hazánk helye az Európai Unióban, avagy mit mutatnak a számok Magyarország helyzetéről? Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kenyeres, Tamás (2005) A totalitárius rendszerek néhány problémája. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kerekes, Sándor (2005) Nemzetközi fuvarozási szerződések, szállítmányozási szerződés, biztosítási szerződés, közraktári szerződés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kincses, Adrienn (2005) Külföldiek termőföldtulajdon szerzése Magyarországon és az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Király, Annamária (2005) A termőföldek tulajdoni és használati viszonyai a jogi szabályozás tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Király, Róbert (2005) A települési szilárd hulladék anyagában történő hasznosítása Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Dorottya (2005) Nemperes eljárások, különös tekintettel a megváltozott közjegyzői eljárásra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, József (2005) A fővárosi és a megyei közigazgatási hivatalok törvényességi ellenőrzése a gyakorlatban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Norbert Albert (2005) A rablás kriminológiája. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Noémi (2005) A fiatalkorúak büntetésvégrehajtásáról, különös tekintettel a pártfogó felügyeletre és a javítóintézeti nevelésre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Tünde (2005) Kiskunmajsa gazdasági, társadalmi változásai 1980-tól napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Ágnes (2005) A veszélyeztető jellegű közúti közlekedési bűncselekmények. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kleithal, Mariann (2005) Az iskolaszövetkezetek kialakulása, fejlődése és jogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kocsis, Ildikó (2005) A gyermek jogairól szóló New York-i Egyezmény (1989) hatása a családi jogra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kocsis, Krisztina (2005) Kiskorú sérelmére elkövetett bűncselekmények minősítési és elhatárolási kérdései, különös tekintettel a kiskorú veszélyeztetésére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kodácz, Kinga (2005) A nemzetközi magánjog fogalma, kialakulása, tárgya, helye a jogrendszerben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kolarovszki, Márk (2005) Alkotmánybíráskodás és politika. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kolozsvári, Renátó (2005) Munkaügyi ellenőrzések a gyakorlatban, különös tekintettel a felügyelők minősítési jogára. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Komáromi, Balázs (2005) Az egyéni és családi gazdaságok az agrárszektorban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Komáromi, Árpád (2005) Hivatalos személy elleni erőszak. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Koncz, Péter (2005) A szabadságelvonással járó kényszerintézkedések a büntető eljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kormosói, László (2005) A jogok érvényesülése a szabadságvesztés végrehajtása során. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kormányos, László (2005) Az emberölés minősített esetei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Anikó (2005) Az informatikai bűncselekmények jogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Diána (2005) A nemzetközi kereskedelmi szerződések felépítése, tipikus rendelkezései, UNIDROIT nemzetközi kereskedelmi szerződések alapelvei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Henriett (2005) A gazdasági társaságok átalakulására vonatkozó közös szabályok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Miklós (2005) A nemzetközi magánjog fogalma, kialakulása, tárgya, helye a jogrendszerben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Noémi (2005) A kiskorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények minősítési és elhatárolási kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács-Bokor, Dániel (2005) A hulladékgazdálkodás jogi helyzete Magyarországon, különös tekintettel a szelektív hulladékgyűjtésre és az illegális hulladéklerakókra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovácsffy, Krisztina (2005) A nemzetközi munkaügyi szervezet (International Labour Organization). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kozmer, Anikó (2005) A menekült gyermekek jogállása a hazai jogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Krammer, Judit (2005) Vadgazdálkodás a természetvédelem és környezetvédelem tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kristófi, Kristóf József (2005) A nagyváradi jogakadémia története. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kulcsár, Györgyi (2005) Okirati bizonyítás a polgári perben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kulcsár, Tamás (2005) Az adó mint a társadalom- és gazdaságpolitikai célok megvalósításának eszköze. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kurucz, Ákos (2005) A kiskorúak sérelmére elkövetett nemi erkölcs elleni bűncselekmények. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kádár, Attila (2005) A sztrájkjog Magyarországon és az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kállai, Sándor (2005) A felsőoktatás tömegesedése és a jogásztúlképzés Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kálló, Nerina (2005) A környezetvédelmi jog története és alapelvei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kára, Ágnes (2005) A magyarországi rendszerváltás nemzetközi feltételrendszere. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kékedi, Tünde (2005) A méhmagzat büntetőjogi védelme. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kézér, Tímea (2005) A személyi szabadság elvonásával járó kényszerintézkedések. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kócsa, Katalin (2005) A Képviselő Testület (Közgyűlés) Bizottságainak szervezete és működése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kökény, Veronika (2005) Az ügyész szerepe a környezetvédelemben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Körtvélyesi, Zsolt (2005) Két kisebbség és a többségi jog. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

L

Laczi, Adél (2005) Az egyetemes szolgáltatás szabályozása az elektronikus hírközlési szektorban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lakatos-Tóth, Andor (2005) A totalitarizmus elméleti megközelítése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Laudisz, Mónika (2005) Főbb törekvések és tendenciák az európai büntetésvégrehajtásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lehoczky, Réka (2005) A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Litauszki, Edit (2005) Az erőszakos vagyon elleni bűncselekmények. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lovas, Angelika (2005) A hosszútartamú szabadságvesztés problematikája. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lénárt, Kitti (2005) Oktatásstatisztika Magyarországon napjainkban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lódi, Kata (2005) A közúti veszélyeztetésről. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lőkös, Márta Katalin (2005) A nemi erkölcs elleni erőszakos bűncselekmények. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

M

Magyar, Csilla (2005) A protestáns egyházak szervezeti kialakulása Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Magyar, Krisztina (2005) Az okiratokkal kapcsolatos bűncselekmények és a minősítésre irányadó elhatárolások. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Makány, Máté (2005) A választottbíráskodás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Malatinszky, János (2005) A fiatalkorúakra vonatkozó külön rendelkezések a Btk.-ban és az ezirányú büntetőjogi reform lehetséges irányai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Manzinger, Krisztián (2005) Autonómiamodellek Európában - tervek Erdélyben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Martus, Zoltán (2005) Az értékpapírok nyilvános kibocsátása az Európai Közösségben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Medveczki, Imre (2005) Praxisjog. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Megyesi, Attila (2005) A nemzetközi adásvételi szerződés megszegésének jogkövetkezményei a Bécsi Vételi Egyezmény alapján. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mentus, Szabolcs (2005) A vagyon elleni bűnözés időszerű kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Metz, Judit (2005) A visszaesés kriminológiai vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Miklós, Melinda (2005) A gyermek családi jogállásának rendezése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mizsei, Szabina (2005) Offshore vállalkozások szabályozása, gazdasági jellemzői és az ellenük fellépő szervezetek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mohácsi, Zoltán (2005) Tanúvédelmi eszközeink. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár, Edina (2005) Az ügyészi vád és vádképviselet. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár, Andrea (2005) Tanúvédelmi rendelkezések Magyarországon és az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár, Krisztina (2005) Az elmebetegség büntetőjogi vonatkozásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár, Miléna (2005) A katonai büntetőeljárás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár, Sándor (2005) A jövedéki adótörvény szankciórendszere, a jogkövetkezmények, az intézkedések, a lefoglalás és az elkobzás esetei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Morár, Szilvia (2005) A nemi erkölcs elleni erőszakos bűncselekmények. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mándoki, Anna (2005) A haszonélvezet szabályai, különös tekintettel az özvegyi jogra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mándoki, Zoltán (2005) Az előzetes letartóztatást helyettesítő kényszerintézkedések. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Márczi, Zsuzsanna (2005) A római jog Savariában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mészáros, Adrienn (2005) A fiatalkorúak büntetésvégrehajtása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mészáros, Dr. Mátyás Zoltán (2005) Pénzmosás, a szervezett bűnözés szíve, avagy a pénzmosás bűncselekménye elleni küzdelem nemzetközi és magyar jogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mészáros, Tamás (2005) A hidegháború kialakulásának előzményei és a feltartóztatás politikája. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Móricz, Tamásné (2005) A gyermekvédelmi gyámság. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

N

Nagy, András (2005) A választási rendszer hatása a pártrendszer alakulására Franciaországban (1945-2002). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Attila (2005) Az Állami Számvevőszék jogállása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, György (2005) A vadon élő állatok károkozásának polgári jogi vonatkozásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Krisztina (2005) A szabadságelvonással járó kényszerintézkedések a büntető eljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Szilvia (2005) A földhaszonbérlet szabályozása Magyarországon és az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nemes, Adrienn (2005) Az állami adóhatóság által alkalmazott jogkövetkezmények rendszere. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Novák, Krisztina (2005) A magyarországi rendszerváltozás és annak nemzetközi feltételrendszere. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nyitrai, János (2005) Betegjogok, a betegjogi képviselő. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nádasdi, Tamás (2005) A rendőrségi ügyforgalmi statisztika és az egységes rendőrségi és ügyészségi statisztika a 2003. július 1-jén hatályba lépett büntető eljárási törvény tükrében, illetve a bűnügyi statisztika - mint értékelési rendszer - módosításának lehetséges alternatívái. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nánási, Illés (2005) Az 1997. évi igazságügyi reform. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Németh, Péter (2005) A munkajogi felelősség rendszere. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

O

Olajos, Éva Margit (2005) Egy XIV. századi pereset feldolgozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Oláh, Gábor (2005) A munkaviszony megszüntetése rendkívüli felmondással. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Oláh, Krisztián (2005) Hannah Arendt totalitarizmus elmélete. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Orgován, István (2005) Jogászképzés Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ottentál, Boglárka (2005) Az adásvétel különös nemei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

P

Pacsika, Edit (2005) A természetvédelem jogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pais, Katalin (2005) Az iszlám jogrendszer bemutatása összehasonlító jogi kitekintéssel. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pap, Viktória (2005) Az emberölés alapesete és a vonatkozó elhatárolási kérdések. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Papp, Orsolya (2005) Az emberölés minősített esetei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Papp, Valter (2005) Az Irányított Betegellátás Rendszerének jogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Paska, Mihály (2005) A bal és jobboldali pártok szereplése az 1990-es években, az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pataki, Ágnes (2005) A közoktatás törvényi szabályozása Magyarországon, különös tekintettel az érettségi rendszer alakulására. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Petrovszki, Anett (2005) A kollektív munkaügyi viták rendezésének alternatív módszerei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Petró, Éva (2005) A kisebbségek védelmének szabályozása, különös tekintettel a spanyol modellre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pető, István (2005) A gyámügyi igazgatás szervezete és feladata Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pinczés, Róbert (2005) A szándékos közúti közlekedési bűncselekmények. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pipicz, Mónika (2005) Származás megállapítása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Piti, Sándor (2005) A nemi erkölcs elleni erőszakos bűncselekmények. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pokomándy, Imre (2005) Bizonyítás az államigazgatási eljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Poloznik, Aranka Csilla (2005) Települési szilárd hulladékok kezelésének szabályozása, és ezek versenyszempontú elemzése az egyes tagországokban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Potor, Edina (2005) A fiatalkorúak büntetés-végrehajtása különös tekintettel a javítóintézeti nevelésre és a szabadságvesztés-büntetés végrehajtására. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pozsgai, Zoltán (2005) A közlekedési bűncselekmények áldozataival kapcsolatos bánásmód. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pozsgainé Hordós, Zsuzsanna (2005) Nők a büntetés-végrehajtásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Preiner, Gábor (2005) A hivatásos sportoló, mint speciális helyzetű munkavállaló. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Preiner, Gábor (2005) A hivatásos sportoló, mint speciális helyzetű munkavállaló. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Proháczka, Gyöngyi Katalin (2005) A cégbejegyzés alapvető szabályai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Puja, János Attila (2005) Mediáció, mint a munkaügyi viták rendezésének módja hazánkban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pulics, János Gyula (2005) Szakszervezetek működése, jogi szabályozása a fegyveres szerveknél. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pálinkás, Szilvia (2005) Az emberölés minősített esetei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pásztor, Melinda (2005) Munkavállalói érdekképviseletek (szakszervezetek) kialakulása, típusai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pötörke, Zoltán (2005) A garázdaság kiemelt kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

R

Radics, Olívia (2005) Eutanázia összehasonlító jogi szempontból. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Radna, Szilvia (2005) A köztisztviselők fegyelmi felelőssége. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Radnai, Dorottya (2005) Per helyett mediáció, avagy a polgári jogi jogviták megoldásának alternatív módja. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Radácsi, Lívia (2005) A munkabüntetések végrehajtása hazánkban a XX. század második felében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ragány, Zoltán (2005) A nem vagyoni kártérítés megítélésének anomáliái - a Ptk. Koncepciójára történő kitekintéssel. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rainiss, Éva (2005) A társadalom előítélete - beilleszkedés nehézségei - a börtönből szabadulókkal szemben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Reisz, Attila (2005) A szervezett bűnözés egyes kriminológiai kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Reisz, Róbert (2005) A talaj és vizek védelmét szolgáló agrár-környezetvédelmi intézkedések, a szennyezések megelőzése és csökkentése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rimaszombati, Károly (2005) A 2003-as iraki háború és az Egyesült Államok - a háború legitimitása és a konfliktus valódi okai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rotár, Gábor Szabolcs (2005) Az Európai Unió környezetvédelmi jogának kialakulása és fejlődése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rácz, Rita (2005) A házasság felbontásának eljárásjogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rádai, Cecília (2005) A totalitarizmus elméleti megközelítése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rázsi, Norbert (2005) A gyámügyi igazgatás szervezete és feladata Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Róka, Borbála Petronella (2005) Természetvédelmi jogunk hatályosulása gyakorlati példákkal. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

S

Sasi, Ádám (2005) A gazdasági társaságok átalakulása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Saághy, Flóra (2005) Esküdtszékek Európában, különös tekintettel a francia és a belga modellre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Scheitz, László (2005) Természetvédelem és nemzeti parkok jogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sebők, Laura (2005) Rendszerváltás és külpolitika Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sike, Veronika (2005) A büntetés-végrehajtás tendenciái az Uniós államokban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sipos, Ildikó (2005) A haszonélvezet szabályai különös tekintettel az özvegyi jogra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sipos, Réka (2005) Gyermekelhelyezés és kapcsolattartás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sklánicz, Szilvia (2005) A fogyasztók érdekvédelmét szolgáló gazdasági bűncselekmények. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Skolák, Ferenc (2005) Alternatív vitamegoldási módszerek, a választottbíráskodás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Soós, Nimród (2005) Jogorvoslati rendszer a közigazgatási jogban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Spiegl, Éva (2005) Az erdőgazdálkodás jogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Srágli, Miklós (2005) Az önkormányzatok társulásos kapcsolatai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sulyok, Nóra (2005) Az ügyészség magánjogi tevékenysége a bírósági eljárásokban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabady, Attila (2005) Gondatlanság az élet elleni bűncselekmények körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szablics, Tamás (2005) Az atipikus és vállalkozási szerződések kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabolcski, Zsuzsanna (2005) A jogi oktatás története Angliában és az Amerikai Egyesült Államokban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Diána (2005) Az ingatlan - nyilvántartás rendszere. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Franciska (2005) Örökbefogadás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Réka (2005) A munkavállalói jogok az Európai Unióban és a hazai jogharmonizáció sikeressége. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Tímea (2005) A munkaviszony jogellenes megszüntetése a munkavállaló és a munkáltató részéről. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Barbara (2005) A bányászat környezetjogi kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Gabriella (2005) A megyei (fővárosi) közigazgatási hivatal jogállása, feladatai és hatáskörei (Különös tekintettel a területfejlesztésre és az Európai Uniós tendenciákra). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Tamás (2005) Az urbanizáció aktualitásai adatszerű megközelítésekkel. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabóné Andrási, Zsuzsanna (2005) A fényszennyezés szabályozásának lehetőségei Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szalai, Anikó (2005) A szokásjog nemzetközi jogi vetületei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szalainé Megyeri, Eszter (2005) A magyarországi evangélikus egyház szervezeti kialakulása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szegesdi, Henrietta (2005) A ranghely és a rangsor ingatlan-nyilvántartásbeli kiemelt szerepe, valamint az ingatlan-nyilvántartási eljárás gyakorlati problémái. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szenti, Szabolcs (2005) A közúti baleset gondatlan okozása vétségének minősítési kérdései, különös tekintettel a sebességhatárok túllépéséből és az elsőbbségi szabályok megszegéséből bekövetkező balesetekre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szeverényi, István (2005) A büntetőeljárási törvény új jogintézményeinek és azok gyakorlati alkalmazása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szilágyi, Norbert (2005) A büntetés - végrehajtási törvény módosításának új irányvonalai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szilágyi, Tímea (2005) Az örökbefogadás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szitás, László (2005) A Magyar Labdarúgó Szövetség - mint országos sportági szakszövetség - jogállása, szervezete, eljárásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szombathelyi, András (2005) Hulladékgazdálkodás: A hulladéklerakók létesítése, üzemeltetése és utógondozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szántó, Katalin (2005) Az előzetes letartóztatás végrehajtása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szíjj, Berta (2005) A rendszerváltás és az agrárjogalkotás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szöllősiné Patonai, Judit (2005) A polgármester és a jegyző jogállásának változása 1990-től napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szűcs, Dóra Diána (2005) Versenyjogi fogyasztóvédelem: a versenyjog szerepe a fogyasztóvédelmi politika rendszerében, versenypolitika és a fogyasztóvédelmi politika kapcsolata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szűr, Balázs (2005) Állatjóléti, állategészségügyi szabályozás az EU-ban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sárai, Soma (2005) A magyar bűnüldöző szervek nemzetközi bűnügyi együttműködése, különös tekintettel az Interpolra és az Europolra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sütő, György András (2005) Bűnügyi együttműködés az Európai Unióban (Az együttműködés büntető anyagi - és eljárás jogi vonatkozásai, valamint legfontosabb intézményei). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sütő, Katalin (2005) Irányított betegellátás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sőreghy, Tamás (2005) A védő szerepe a büntetőeljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

T

Teket, Amanda (2005) A terhelt joghelyzete a büntetőeljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Telegdy, Gergely (2005) Koncepciók az új magyar Alkotmányról. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Terbócs, Ildikó (2005) A termőföldek jogi védelme. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Terdik, Tamás (2005) A bizonyítás alapkérdései a büntetőeljárásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Terecskei, Erzsébet (2005) Örökbefogadás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Terhes, Balázs (2005) A fogyasztó jogainak védelme, érvényesülésük garanciái. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tolna, Péter József (2005) A mozgó légszennyezés jogi szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Toma, Zsanett (2005) A cégbejegyzés alapelve. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tornya, Zoltán (2005) Állami gondoskodás, örökbefogadás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Trungel, Sarolta (2005) A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Turtsányi, Barnabás (2005) Az életszínvonal változásának főbb irányvonala az 1960-as évektől napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tátrai, József (2005) A két világháború közötti magyar társadalom demográfiai elemzése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Benedek (2005) A civil érdekérvényesítés jogi környezete ma a helyi önkormányzatok szintjén: Érdekegyeztetés, érdekérvényesítés a civil szervezetek tevékenységi körében, a törvények, jogszabályok, helyi döntések megalkotásában való részvétel lehetőségei, a hálószervezetek szerepe. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Eszter (2005) A pénzbüntetés történeti fejlődése a Csemegi - kódextől napjainkig, különös tekintettel a hatályos szabályozásra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Gyöngyi (2005) Az egészségügyi hozzájárulás törvényi szabályozása, változásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Marianna (2005) Az előzetes letartóztatás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Mihályné (2005) Munkaügyi kapcsolatok az E.ON tiszántúli áramszolgáltató részvénytársaságnál. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Petra (2005) Biotechnológiai szabályozás az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth-Kovács, Ádám (2005) A felszámolási eljárás mint nemperes eljárás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

U

Ugrin, Éva (2005) A munkaerő-áramlás jogi formái az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ujvári, Sándor (2005) A cégbejegyzés alapvető szabályai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Unger, Petra (2005) A perorvoslatok általános jellemzői és a felülvizsgálati eljárás hazai szabályozása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Utassy, Erzsébet Judit (2005) Bánásmód - kultúra a magyar büntetés - végrehajtásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

V

Vadvári, László (2005) Agrárjogi viszonyok 1848 - 1945 között. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vadászné Toásó, Erika (2005) A gyermekvédelem és a gyámság a II. világháborút követő időszaktól napjainkig Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Balázs (2005) Az elektronikus úton megvalósuló zenemű felhasználás esetei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Csaba (2005) A megtévesztéssel megvalósuló bűncselekmények elhatárolási kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Dorina (2005) Az emberölés minősített esetei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Erika (2005) A fiatalkorúak büntetés-végrehajtásáról a kezdetektől napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Gergely (2005) Az emberölés minősített esetei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vas, Szilvia (2005) A nemzetközi folyami és közúti árufuvarozási szerződés, kapcsolódó okmányok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vaslóczki, Ferenc (2005) A fővárosi és megyei közigazgatási hivatalok helye és szerepe a közigazgatási szervek rendszerében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vass, Tímea (2005) A beteg tájékoztatáshoz való joga és az orvos titoktartási kötelezettsége. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vass, Veronika (2005) A visszaesés kriminológiai vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Verók, Annamária (2005) A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények elhatárolási szempontjai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vidits, Dávid (2005) Lakáshelyzet a mai Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Villim, Anna (2005) A munkaügyi viták típusai és jellemzői. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Váradi, Judit (2005) A nők szabadságvesztés büntetésének végrehajtási sajátosságai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Váradi, Szilvia (2005) Az esélyegyenlőség jogi védelme az Európai Unióban és Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Váraljai, Tímea (2005) A műanyag hulladékok kezelésére vonatkozó szabályozásról. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Várkonyi, Gergely (2005) A polgármester feladat- és hatáskörének alakulása 1990-től és ennek gyakorlatban való megjelenése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

W

Waitz, Tamás (2005) Közlekedési bűncselekmények egyes minősítési és elhatárolási kérdéseiről. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Weingartner, Lilla (2005) A közlekedési bűncselekmények egyes minősítési és elhatárolási kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Wetter, Gyuláné (2005) A munkáltató kártérítési felelőssége és ítélkezési gyakorlata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Z

Záhonyi, Krisztina (2005) Féltotalitárius rendszerek Közép-Európában a két világháború között. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Zámboriné Királdi, Dr. Klára (2005) A nonprofit szervezetek helyzete. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Zára, Zsolt (2005) A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek felelőssége. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Á

Ács, Gábor (2005) A szegénység Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Áfra, Gergely (2005) Franciaország alkotmányfejlődése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ágasvári, Attila (2005) A vadászati jog aktuális kérdései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ágoston, Zita (2005) A jegyző feladata és hatásköre a gyermekvédelem területén a hazai szabályozás tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

This list was generated on 2023. március 27. 18:09:31 CEST.