Item where specialization "jogász" and date of item 1999

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Á | É | Ó | Ö | Ú
Number of items: 384.

A

Almási, Ferenc (1999) A magyarországi református egyház szervezeti kialakulásának első évszázada a Dunamelléken. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Alpár, Tünde (1999) A szükségesség és az arányosság kérdése a jogos védelem illetve a végszükségesség megítélésénél. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Altmayer, Ákos (1999) A szervezett bűnözés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Antal, József (1999) Vállalati koncentrációk ellenőrzése (fúziókontroll) az EK jogában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Antalffy-Zsíros, András (1999) Az iparjogvédelem szerepe a nemzetközi gazdasági együttműködésben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Arató, Dezső (1999) A helyi önkormányzatok rendeleteinek alkotmánybírósági ellenőrzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Asztalos, Péter (1999) A katonai szolgálati bűncselekmények. Masters, József Attila Tudományegyetem.

B

Bada, János (1999) Kábítószer-kereskedelem. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bak, Sándor (1999) A hivatalos személy elleni erőszak története és problematikája napjainkban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balcsó, Péter (1999) A kisebbségi jogok érvényesülése Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balog, Edina (1999) A gazdálkodó szervezetek átalakulása különös tekintettel a menedzsment szerepére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balogh, Tamás (1999) Az Európai regionalizmus hatásai és lehetőségei Magyarország térségeiben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balázs, László (1999) A hitel és kölcsönszerződések, valamint az azokat biztosító szerződéses mellékkötelezettségek banki gyakorlata, különös tekintettel a leggyakrabban előforduló jogvitákra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Banai, Krisztina (1999) A fogyasztóvédelem az Európai Unió joganyagának tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Banga, Attila (1999) A rendszerváltás és a szövetkezetek. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Barabás, Jánosné (1999) A szabálysértési cselekmények elbírálásának gyakorlata Záhonyban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Baraczka, Mariann (1999) A gyógyszerek árához nyújtott állami támogatás változásai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Baranyi, András (1999) A fogyasztóvédelemre vonatkozó szabályozás, figyelemmel az államigazgatási eljárástól való eltérésekre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bartal, Iván (1999) A Fiatal Demokraták Szövetségének kialakulása és fejlődése az 1994-es országgyűlési választásokig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Belényi, Andrea (1999) A vertikális korlátozások megítélése a közösségi jogban. A bizottság Zöld könyve. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Benkő, Bernadett (1999) A német kérdés 1945-49. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bereczki, Orsolya (1999) A gyermek- és fiatalkori bűnözés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bernwallner, Richárd (1999) Az 1978. évi IV. törvény XIII. fejezete. A közlekedési bűncselekmények egyes minősítési kérdései témakörből. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Berta, Zsolt (1999) Kábítószer és bűnözés Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bezdán, Anikó Judit (1999) Az erdő tulajdonjogi és használati jogi helyzete az új szabályozások tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bilisics, Zita (1999) A Fodor József Egészségügyi Szakközépiskola és Gimnázium kollektív szerződésének kritikája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bittó, Renáta (1999) A kárpótlás földjogi kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Blazovich, László (1999) Magyarok kivándorlása Észak-Amerikába. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Boda, István (1999) A mezőgazdaságban működő szövetkezetek átalakulásának jogi kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bodó, Tímea (1999) A szervezett bűnözés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bognár, Mihály (1999) A Gabcikovo-Nagymarosi vízlépcsőrendszer megvalósításáról és üzemeltetéséről szóló államközi szerződés teljesítésének anomáliái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Borka, József (1999) A reklám jogi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Boros, Béla (1999) A narkománia társadalmi és jogi megítélése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Borosné Horváth, Ágnes (1999) Az önkormányzati döntések törvényességi ellenőrzésének gyakorlati tapasztalatai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bors, István (1999) Az építkezések közigazgatási kontrollja, különös tekintettel a megváltozott jogszabályi környezetre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bors, Szilvia (1999) Az Európai Unió és Magyarország agrártámogatási rendszere. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Borsiné Rácz, Edit (1999) A váltó szerepe a pénzforgalomban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Boruzs, Éva (1999) Perbeli képviselet, különös tekintettel az ügyvédekre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Brutóczky, László (1999) A fővárosi kisebbségi önkormányzatokról de lega lata és de lege ferenda. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Budai, István (1999) Az enyhébb végrehajtási szabályok alkalmazása a gyakorlatban. Egy jogintézmény, amely „megrengette" a büntetés-végrehajtást. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Buthiné Berei, Irma (1999) A területszervezés, valamint a városok létrejötte és népesedése különös tekintettel az 1999-1998. között bekövetkezett változásokra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Buzál, Attila (1999) A kisebbségi önkormányzatok helye a magyar közjogi struktúrában, működésük tapasztalatai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Báder, Zsanett (1999) Nemzetközi összehasonlító lakásadatok. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bánhidi, Ferenc (1999) Befektetővédelem. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bányácski, Gyula (1999) Az RMDSZ a román kormánykoalícióban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bárdos, Katalin (1999) A kamara új közjogi feladatai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bérczi, Henrietta (1999) Környezetvédelmi szankció rendszerek. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bérdi, Zsolt (1999) A bűnösség kérdése a büntetőjogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bóta, Enikő (1999) Az európai közösségek egyezménye a szerződéses kötelmekre alkalmazandó jogról és a magyar nemzetközi kolliziós magánjog szerződésekre vonatkozó kötelmi szabályainak összehasonlító elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bődi, Zsófia (1999) Az állatvédelmi törvény egyes kérdései, különös tekintettel az állatkísérletekre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bőkuti, Szilvia (1999) A gazdasági bűnözés új vonásai, különös tekintettel a pénzmosásra, a számítógépes és a bankkártyával kapcsolatos bűncselekményekre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

C

Csabai, Lili (1999) Gondolatok a gyermek- és fiatalkori bűnözésről. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csatári, László (1999) A pénzbüntetések. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Cseh, József (1999) A határőrség menekültügyi tevékenysége, különös tekintettel 1988-tól napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csernus, Andrea (1999) A személyek szabad mozgása az EU-ban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csirik, Tamás (1999) A közösségi versenyjog mentesítési rendszere és működése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csiszár, Klára (1999) Perorvoslatok és a felülvizsgálati eljárás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csiszár, Róbert (1999) Az Alkotmánybíróság alkotmányértelmező tevékenysége. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Császár, Károly (1999) A vagyon elleni erőszakos büncselekmények. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csősz, Iván (1999) Iusta canso kérdése a római jogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Czagányi, Cecília (1999) A személyek elleni erőszakos bűncselekmények kriminológiája, különös tekintettel a családon belüli erőszakra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

D

Dejtári, Anett (1999) Narkománia és bűnözés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dekker, Éva (1999) Ki ér többet? Avagy a férfiak és a nők közötti esélyegyenlőség az Európai Unióban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Deme, Zita (1999) A bűnözés alakulása és társadalmi-demográfia jellemzői Magyarországon 1980 óta. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dencső, Balázs (1999) Jogharmonizáció a társasági jog területén az Európai Unióban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Derkovits, Gyöngyvér (1999) Antall József politikai arcképe. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Domokos, Sándor Mihály (1999) A bűnösség kérdése a büntetőjogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Donkó, Cintia (1999) A hosszú tartamú szabadságvesztés problematikája, különös tekintettel az életfogytig tartó szabadságvesztésre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dudás, Szilvia (1999) Családokat segítő szociális védelem kialakulása, elvei, rendszere. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dán, Judit (1999) Az állami támogatások versenyjogi megítélése az Európai Unióban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dávid, Sándor (1999) A szükségesség és arányosság kérdése a jogos védelem, illetve/vagy a végszükség megítélésénél. Masters, József Attila Tudományegyetem.

E

Egri, Nóra (1999) A parlament szervezete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ekkert, József (1999) Rendszerváltás Kelet-Közép-Európában - A lengyel és a magyar politikai rendszerváltás néhány összetevőjének összehasonlító vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Erdei, Zsolt (1999) A telekommunikáció szabályozása az Európai Unióban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Erdélyi, Zsuzsanna (1999) Csoportmentesítések az Európai Unió versenyjogában különös tekintettel a franchise megállapodásokra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

F

Faragó, Péter (1999) A jaltai rendszer kialakulása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Farkas, Domokos (1999) Külföldi beruházások rendszere és cégalapítás Romániában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fehér, István (1999) A környezetvédelmi törvény által védett egyes jogtárgyak, figyelemmel a környezetvédelmi törvényhez kapcsolódó jogszabályokra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fehér, László (1999) Központi Bankok Európai Rendszere és függetlensége a Bundesbankkal és a Federal Reserve Systemmel összevetve. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ferdinandy, István (1999) Az Magyar Nemzeti Bank devizapolitikájának változásai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ficsór, Adél (1999) A perbeli képviselet és az ügyvédség. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fintha, Zoltán (1999) A Magyar Honvédség irányítása és felsőszintű vezetése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Frányó, Ildikó Éva (1999) Menekültügy Magyarországon a területi korlátozás feloldásának tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Futó, Edina (1999) A munkanélküliek ellátási rendszerének alakulása hazánkban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fónagy, Ágota (1999) Az önkormányzati tulajdon kialakulása, különös tekintettel a vállalkozói vagyonra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fülöp, Tamás (1999) Pénzmosás, avagy a pénznek nincs lelkiismerete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fülöpné Varjasi, Judit (1999) A viktimológia alapkérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

G

Galamb, Zoltán (1999) Az információs önrendelkezési jog és az egészségbiztosítási adatok kezelése, felhasználása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Galambos, Zsuzsanna (1999) A munkanélküliség közgazdasági és jogi kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gere, Zoltán (1999) A szabadságelvonással járó kényszerintézkedések a büntető eljárásban, azok gyakorlata a Mátészalkai Rendőrkapitányságon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gerenday, Rita (1999) A homoszexuálisok jogi helyzete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gergely, Tamás (1999) A hivatásos katona szolgálati jogviszonyának megszűnése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Glant, Henrietta (1999) A részvény a tőzsdén. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Glózik, István (1999) A szabadalmi oltalom jelentősége. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gráf, Krisztina (1999) Narkománia és bűnözés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gráner, Csilla (1999) Határidős piacok a Budapesti Árutőzsde fejlődésében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gutpintér, Enikő (1999) A házasság felbontása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gyetvai, Dr. Béla (1999) Narkománia és bűnözés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Győri, Renáta (1999) Lakáspolitika a '90-es években Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gáspár, Iván (1999) A kultúra állapota, finanszírozása Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Görgényi, Ernő (1999) Kulákok elleni büntetőperek Békés megyében 1948-1953. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Görög, István (1999) A gyermek- és fiatalkori bűnözés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

H

Hajdu, Zoltán (1999) A felülvizsgálati eljárás a magyar polgári peres eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hajdú, Imre (1999) A gyermekvédelem alakulása a magyar jogrendszerben, különös tekintettel az 1997. évi XXXI. törvényre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hajdú, László (1999) Egy vállalkozás ki és átalakítása (1988-1998). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hajdú, Mihály (1999) Az államigazgatás feladatai a környezetvédelemben (különös tekintettel a levegőtisztaság-védelemre). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hajós, Erzsébet Anita (1999) A környezetvédelmi jog által védett jogtárgyakról, különös tekintettel a föld és a levegő védelmére, a Metallochémia Rt. példáján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Halmosi, Károly (1999) Preferenciák és diszpreferenciák a hatályos társasági adó törvényben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Halvax, Károly (1999) A nemi erkölcs elleni erőszakos bűncselekmények. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Halász, Péter (1999) A századvég kihívásai a szerzői jog területén. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hankóczy, Beatrix (1999) Szervezett bűnözés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Harkai, Ferenc (1999) A Református Egyház területi igazgatása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hauk, Gábor (1999) Az Európai Unió intézményrendszere. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Havasi, Hedda (1999) A közös tulajdon szabályozása és gyakorlati problémái, különös tekintettel a közös tulajdon megszüntetésére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hazafi, Hildegárd (1999) A sztrájkjog az Amerikai Egyesült Államokban (kitekintéssel a kollektív munkaügyi viták rendezésének összefüggő kérdéseire). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hegedűs, András (1999) A gazdasági társaságok munkajogi problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hegedűs, Ferenc (1999) A hajléktalanság és okai Magyarországon az 1990-es években. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hegyi, Péter (1999) A balatoni vízirendészeti rendőrkapitányság feladatkörei, tevékenységének közigazgatási jogi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Helmeczy, Erika (1999) A Pócspetri-ügy. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Herczeg, Emese (1999) Európai Unió-Magyarország jogharmonizáció. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hodosi, Miklós (1999) Az állatvédelem jogi szabályozása, különös tekintettel a madárvédelemre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Holló, Márta (1999) Szabad vélemény a sajtóban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, Szilvia (1999) A magyar környezetvédelmi jog alakulása az Európai Unióhoz való csatlakozásunk tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, Ádám (1999) A szervezett bűnözés kialakulása Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, Áron (1999) Miért elkerülhetetlen a birtokrendezés? Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváthné Maródi, Gabriella (1999) A magyarországi személyi jövedelemadóról néhány társadalom statisztikai szempont alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hovánszki, Arnold (1999) Társadalombiztosítás a közpénzügyek rendszerében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Huszár, Ferenc (1999) A kábítószer, mint kriminológiai probléma bemutatása, az elkövetői kör és a kábítószer-bűnözés összefüggései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hutás, Nelli (1999) Az 1997-es igazságügyi reform. Masters, József Attila Tudományegyetem.

I

Illés, Zsuzsanna (1999) A közigazgatási bíráskodás tapasztalatai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ilosvai, István (1999) A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

István, Zoltán (1999) Románia alkotmányfejlődése 1989. után - Az új román alkotmány. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ivánovics, Gábor (1999) A szabadságelvonással járó kényszerintézkedések, különös tekintettel az előzetes letartóztatásra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

J

Jakab, Zoltán (1999) A sztrájk nemzetközi és magyar szabályozása és gyakorlata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Jakab, Zsolt (1999) A jegyző szerepe a helyi önkormányzatok törvényes működésében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Juhász, György (1999) Rendszerváltás a közszolgálati televíziózásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Jávorfi, Zoltán (1999) Értékpapírok és befektetővédelem. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Jéhn, Katalin (1999) A kft.-re vonatkozó fontosabb rendelkezések. Masters, József Attila Tudományegyetem.

K

Kapocsi, Géza László (1999) Jogorvoslatok a közigazgatásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Karakas, Attila (1999) A gyermek és fiatalkori bűnözés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kaszás, Dániel (1999) A Continental Can-ügy. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Keczely, Béla Zoltán (1999) A lakásbérletre és helyiség bérletre vonatkozó jogi szabályozás: A helyiségbérletre vonatkozó eltérő szabályok és a szabályozás változásai 1994-től Budapest XXII. ker. Önkormányzatánál. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kertész, Gabriella (1999) Fúziókontroll az EK versenyjogában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kerékgyártó, Zsuzsa (1999) A viktimológia általános kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Keszely, László (1999) Alkotmányos jogok korlátozása a Magyar Honvédségen belül. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Keviczki, István (1999) Gondolatok a szabadságvesztés-büntetésről, különös tekintettel a hosszú tartamú szabadságvesztésre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kis, Gábor (1999) Országgyűlési választások Hódmezővásárhely törvényhatósági jogú városban (1875-1881.). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kis, István (1999) Szabálysértések alkotmányossági kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kis, Sándor (1999) A jogalkotás problémái a modern jogrendszerben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kisbodri, Cecília (1999) Az ügyészi vád és vádképviselet, különös tekintettel az elsőfokú bírósági eljárásra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kismarton, Annamária (1999) A prostitúció és az ahhoz kapcsolódó élősdi bűncselekmények jogi szabályozása Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Ferenc (1999) Politikai folyamatok a visegrádi országokban 1989-től napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Gyula (1999) A munkaviszony jogellenes megszüntetése és annak jogkövetkezményei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, János (1999) A földjogi szabályozás problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Szabolcs (1999) Bűncselekmény, vagy kegyes halál? Az euthanázia büntetőjogi megítélése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiszely, Péter (1999) A katonai büntetőeljárás, különös tekintettel a parancsnoki nyomozásra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Koczka, Judit (1999) Az élethez való jog megítélése az Alkotmánybíróság határozatai tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Koi, Orsolya Rita (1999) Az egyesülési jog szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kollár, Andor (1999) Narkománia és bűnözés különös tekintettel a magyarországi helyzetre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kolonics, Bálint (1999) A vállalati és az árujelzők jelentősége, a jogi oltalom problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Komjáti, Sándor (1999) Tapolca közigazgatástörténete 1872-től 1945-ig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Komlovszki, Zita (1999) Kultúrfinanszírozás Magyarországon a '90-es években. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Komlódi, Melinda (1999) A tanúvédelemről, avagy a tanú a bűnözés és a bűnüldözés harapófogójában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Koppányi, Tibor (1999) A környezetvédelem jogi szabályozásának áttekintése: felelősségi rendszerek. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kormányos, Edit (1999) A szabadságelvonással járó kényszerintézkedések a büntetőeljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kotán, Tünde (1999) A fiatalkorúak elleni büntető eljárás alapvető szabályai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Péter (1999) Állampolgári részvétel a környezetvédelemben Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Attila (1999) A köztisztviselők fegyelmi és kártérítési felelőssége Szamossályi község gyakorlatában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Gabriella (1999) Bank- és fizetési ügyletek a nemzetközi magánjogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Imre (1999) Az OTP Bank Rt. piaci helyzete és értékpapír kibocsátási tevékenysége. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Dr. Iván (1999) Az alkoholos befolyásoltság meghatározásának módozatai a büntetőeljárás során. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Tamás (1999) Helyi népszavazás alkotmányjogi problémái, különös tekintettel Zamárdi esetére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Tamás (1999) Politikai szélsőségek és aktualitásai a médiumokban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Zita Orsolya (1999) A gyermek- és fiatalkori bűnözés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kozma, György (1999) A közbeszerzési eljárás és a közbeszerzésekkel kapcsolatos közigazgatási eljárások. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kruzslicz, Nóra (1999) A gyermek- és fiatalkori bűnözés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kugler, Petra (1999) Az Európai Unió munkaügyi normái és a hazai jogharmonizációs törekvések. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kulcsárné Schnell, Éva (1999) A törvényes képviselők vagyonkezelési joga. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Káity, Anett (1999) A munkanélküliség és infláció egyes kérdései a magyar gazdaságban az 1990-es években. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kántor, Gerzson (1999) A gyermek- és fiatalkori bűnözés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kása, Laura (1999) A környezetvédelemmel kapcsolatos jogi szabályozás, különös tekintettel a veszélyes hulladékokra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kócsó, Sándor Zsolt (1999) A skinhead jelenség kriminológiája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kókai, Éva (1999) Az értékpapírok forgalombahozataláról. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Köblös, Adél (1999) A piaci erőfölénnyel való visszaélés az Európai Közösségben és Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kövér, Mietta (1999) Parlamenti választások Jász-Nagykun-Szolnok megyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kőrössy, Attila (1999) A jog gazdasági elmélete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

L

Labádi, Gabriella (1999) Az ingatlan-nyilvántartás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ladányi, Krisztina (1999) A házasság felbontásának eljárásjogi szabályai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lakatos, Jenő (1999) Az élet elleni bűncselekmények, különös tekintettel a Btk. legújabb módosítására. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lakatos, László (1999) A társasházakra vonatkozó jogi szabályozás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lakos, Roland (1999) A kárpátaljai magyarok érvényesülésének politikai feltételei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lerner, Attila (1999) A laikus bíráskodás elméleti kérdései Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lesti, Zsuzsa (1999) Környezetvédelem és közigazgatás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lingvay, Csaba (1999) Narkománia és bűnözés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lombos, János (1999) A nem vagyoni kártérítés magyar története (1928-tól napjainkig). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lovas, Anett (1999) Érvénytelenség a polgári- és a társasági jogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lukács, Zsolt (1999) A szervezett bűnözés és egyes jelenségei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lukácsovics, József (1999) A szükségesség és az arányosság kérdése a jogos védelem és a végszükségesség megítélésénél. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lukácsovicsné Szegő, Rita (1999) Narkománia és bűnözés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

László, Laura (1999) Az örökbefogadás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lázár, János (1999) "Az 1840. évi XVIII. törvény 3. fejezete a' részvénytársaságokról". Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lévay, Szabolcs (1999) A kétpólusú világrendszer kialakulása 1945-1949. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lóczi, Szilvia (1999) A vezető állású munkavállalókra vonatkozó speciális szabályok. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lóránt, Éva (1999) A közlekedési bűncselekmények egyes minősítési kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

M

Madarász, Zsolt (1999) A magyarországi kisebbségek és az oktatás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Magyar, László (1999) A szabadságelvonással járó kényszerintézkedések a büntető eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Magóné Pálos, Mária (1999) A jóléti állam. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mahlerné Varga, Erzsébet (1999) Nemi erkölcs elleni erőszakos bűncselekmények. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mayer, Miklósné (1999) A gyermek és a fiatalkori bűnözés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mayer, Zsuzsanna (1999) A vertikális csoportmentesítések az EK versenyjogában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mayerhoffer, Gyöngyi (1999) A természetvédelmi területekre vonatkozó speciális földjogi szabályok. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Megyes, Géza (1999) A bírói függetlenség kérdései: a bírák személyi függetlensége. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Menyhért, Attila (1999) A reklám helye és szerepe a gazdálkodásban. A Ries-Trout-féle elmélet kritikája az informatikai cégek marketingje tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mikecz, Péter (1999) Kádár-rendszer és a "puha diktatúra". Masters, József Attila Tudományegyetem.

Miskolczi, Márk (1999) A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények különös tekintettel a rablásra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, András (1999) A kereskedelmi háború. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, Attila (1999) Magyarország NATO-csatlakozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, Edit (1999) A környezetvédelmi törvény által védett egyes jogtárgyak, figyelemmel a környezetvédelmi törvényhez kapcsolódó jogszabályokra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, Ildikó (1999) A környezetvédelmi jog felelősségi rendszere. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár Tóth, Gábor (1999) A kábítószer, illetve a kábítószerrel összefüggő fő szabályok és ezek főbb változásai Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mudra, Zoltán (1999) A magyar agrárgazdaság és az EU csatlakozás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mácskovics, Mariann (1999) Az örökbefogadás történeti alakulása és a hatályos szabályozás, különös tekintettel a titkos és nyílt örökbefogadásra és egyéb jogi hatásaira. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Márkus, Anikó (1999) Értékpapírok és értékpapírpiacok a mai Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mészáros, László (1999) Az egyházi szociális védelem intézményrendszer kialakulása és jellemzői. Masters, József Attila Tudományegyetem.

N

Nacsa, András (1999) A sztrájkjog hazai gyakorlata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Barbara Zita (1999) A fiatalkorú bűnelkövetőkkel való bánsásmód a gyermekvédelem jegyében különös tekintettel a szankciórendszerre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Emőke (1999) Az ügyvédségről. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Endre (1999) Gyermekvédelem alakulása a magyar jogrendszerben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Judit (1999) Kábítószeres bűnözés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Melinda (1999) Polgári és kereskedelmi ügyekben hozott határozatok elismerése és végrehajtása az Európai Unióban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Márta (1999) Privatizáció munkavállalói tulajdonlással: Munkavállalói Résztulajdonosi Program. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Noémi (1999) A német és a magyar választási rendszer összehasonlítása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Péter (1999) A munkaügyi viták megoldásai: az ADR rendszer sajátosságai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Viktória (1999) Narkománia és bűnözés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Naser, Marouf (1999) A szövetkezetek közel-keleti szabályozásának alapkérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nebl, Bernadett (1999) A szándékosság és gondatlanság kérdése a közlekedési bűncselekmények körében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nemes, Ferenc (1999) A viktimológia alapkérdései különös tekintettel az erőszakos vagyon elleni bűncselekmények sértettjeire. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Noszkó, Attila (1999) A rendőrség és az önkormányzat kapcsolata a történeti fejlődés és gyakorlati megvalósulás tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nyerges, Borbála (1999) Az agrárium érdekvédelmének intézményrendszere. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nyerges, Ildikó (1999) Önkormányzatiság az Európai Unióhoz való csatlakozás szemszögéből. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Németh, Anikó (1999) A közösségi jog forrásai és működésének gyakorlati problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Németh, Miklós (1999) A kábítószer-bűnözéssel kapcsolatos büntetőjogi szabályozás hiányosságai Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nóvé, Ágnes (1999) Gyermek- és fiatalkori bűnözés kriminológiája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

O

Oláh, Mariann (1999) Csempészet és vámorgazdaság. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Orbán, Ildikó (1999) Ingatlanadózás a személyi jövedelemadó tükrében 1988-1999. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Orlóci, Zsuzsanna (1999) Jogharmonizáció a légiközlekedésben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Orosi, Renáta (1999) Alkotmánybíráskodás és politika: az alkotmánybíróság és a parlament viszonya. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Orosz, Gábor (1999) A római jog szerepe az európai jogegyesítés folyamatában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

P

Pados, Csaba (1999) A hosszútávú szabadságvesztés problematikája különös tekintettel az életfogytig tartó szabadságvesztésre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pap, Szilvia (1999) „A személyi jövedelemadó meghatározott része felajánlásának tapasztalatai, különös tekintettel a Csongrád megyei adatokra". Masters, József Attila Tudományegyetem.

Papp, István András (1999) A Bécsi Vételi Egyezmény. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Papp, Zsófia (1999) Az európai monetáris intézettől az európai központi bankig. A monetáris unió intézményi fejlődése, különös tekintettel az Európai Monetáris Intézetre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pataki, Evelin (1999) A sztrájkjog szabályozása Nyugat-Európában tagállami és uniós szinten. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Percz, Péter (1999) Dél-Korea gazdasága. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Perjési, Edit (1999) Az Európai Közösség és Magyarország társulása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Perlaki, Adrienn (1999) A magzat büntetőjogi védelme. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Piegel, Zsolt (1999) A gyermek és fiatalkori bűnözés helyzete Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pintér, István (1999) A bizonyítás alapkérdései a büntető eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pintér, Noémi (1999) A világbank szociálpolitikai koncepciója különös tekintettel a magyarországi szociálpolitikára. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pintér, Zoltán (1999) A házastársi vagyonközösség megszűnése és a közös vagyon megosztása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pleskó, Krisztina (1999) Az életfogytig tartó szabadságvesztésről. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Polyák, Tímea (1999) A fiatalkori bűnözés és speciális megvalósulási formái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Prekker, Judit (1999) A hosszú tartamú szabadságvesztés problematikája, különös tekintettel az életfogytig tartó szabadságvesztésre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pusztai, Gábor (1999) A vadászati jog alakulása Magyarországon és a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvényben felmerült jogi problémák elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pálfi, Szilvia (1999) A szervezett bűnözés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pócsik, Andrea (1999) A kétszintű bankrendszer és a kereskedelmi bankok funkciói a 90-es években. Masters, József Attila Tudományegyetem.

R

Rajda, Szilvia (1999) Narkománia és bűnözés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rozgonyi, Anikó (1999) A parlamentek szerepvállalása az Európai Unióhoz történő csatlakozásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ruzsa, György (1999) A szabadságvesztés büntetés végrehajtásának célja, alapelvei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Róka, Marianna (1999) A jogos védelem. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rózsáné Markó, Zsuzsanna (1999) Az Európai Közösség és Magyarország általános forgalmi adó rendelkezéseinek összevetése különös tekintettel a bírói gyakorlatra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rúzs Molnár, Katalin (1999) A magyar közoktatás fejlődése a századfordulótól napjainkig, különös tekintettel a kisiskolák helyzetére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

S

Sarkadi, Györgyi (1999) A genetika és kriminalitás összefüggései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sebestyén, Mónika (1999) A fiatalkorúak elleni büntetőeljárás alapvető szabályai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sebők, Krisztián (1999) A határon túli magyarok kettős állampolgársága és választójoga. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sidóné Molnár, Dr. Ildikó (1999) Bűnözés és narkománia. Békés megyei drogkörkép. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Simala, Zoltán (1999) Jog és igazságosság. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Simkó, Péter (1999) Az orosz átalakulás és az 1990-es évek elhúzódó válságai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Simon, Gábor (1999) A hajléktalanok helyzete Magyarországon a 90-es években szociológiai és statisztikai tekintetben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Simon, Gábor (1999) A reklámjog főbb területei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sinka, Zoltán (1999) A nemzetközi kereskedelem szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sipos, Beáta Laura (1999) A szövetkezeti jogi szabályozás kérdései, kitekintéssel az európai unió országaira. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sipos, Péter (1999) A fogyasztói érdekek védelme az Európai Unió jogában és a magyar jogharmonizáció. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Skultéti, Ágnes (1999) Az emberölés minősített esetei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Solymos, László (1999) A szabadalmi oltalom jelentősége. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Spániel, Nóra (1999) Kábítószer és bűnözés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Stankowsky, Andrea (1999) A kulturális javak védelme a büntetőjogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Stefkovics, Valéria (1999) Testületi hatáskörök összehasonlító elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Steigervald, Frigyes (1999) Vagyon elleni erőszakos bűncselekmények. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Stelzmann, Dóra (1999) A hidegháború kialakulása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Strucz, Emese (1999) Gyermek és fiatalkori bűnözés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Ervin (1999) Tulajdoni jog és a használati jog alakulása a szövetkezetekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Judit (1999) Az ügyész feladata az előkészítő eljárásban, illetőleg a nyomozási bíró, mint új jogintézmény megjelenése az új büntetőeljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Krisztina (1999) Származásmegállapítási perek, különös tekintettel a bizonyítási eszközökre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, László (1999) A hosszú tartamú szabadságvesztés problematikája, különös tekintettel az életfogytig tartó szabadságvesztésre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Magdolna (1999) Családsegítő szociális ellátások. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Tamás (1999) A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Tibor (1999) Takarékszövetkezeti tőke és a tőke általános természete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Éva (1999) Genetika és kriminalitás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szakáll, Emese Csilla (1999) Polgári perrendtartás az alkotmánybíróság döntései tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szalka, János (1999) Az ásványolaj termékekre elkövetett jogsértések alakulása és minősítési problematikája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szarvas, Róbert (1999) A bizonyítás alapkérdései a büntető eljárási jogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szemeti, Adelinda (1999) Régiók Európája, régiók Magyarországa. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szentkirályi-Holota, Zsolt (1999) A környezetvédelmi jog fejlődése hazánkban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szepesi, Dóra (1999) Jogi és gazdasági hatások az adózás kapcsán. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szikszai, Róbert (1999) Közigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálata (különös tekintettel a munkaügyi szervezet határozatainak bírósági felülvizsgálatára). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szilágyi, Andrea (1999) Az alkoholizmus problémája különös tekintettel a fiatalkorúakra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szilágyi, Ákos Andor (1999) Katolikus házasságijog rendszere. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szvetnik, Ágnes (1999) A nemi erkölcs elleni erőszakos bűncselekmények. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szántai, Sándor (1999) Kábítószer és kábítószeres bűnözés a magyar büntetőjogi szabályozásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Száraz, Dr. Anikó (1999) A környezeti zajterhelés szabályozása az Európai Unióban és Magyarországon, mint a környezetvédelmi jogharmonizáció egyik területe. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szászi, Ágnes (1999) Női munka - női jogok: a nőkre vonatkozó szabályok a magyar munkajogban a nemzetközi előírások tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Százdi, Balázs (1999) A közlekedés igazgatása, a közlekedés joga. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szöllősi, Andrea (1999) Szervezett bűnözés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szűcs, Ferenc (1999) Szándékosság és gondatlanság kérdése a közlekedési bűncselekményekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szűcs, István (1999) Néhány gondolat a háborús főbűnösök nürnbergi perével és az abban hozott ítéletekkel kapcsolatos jogi aggályokról. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sáfár, Attila (1999) Gondolatok a polgári engedetlenségről. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sághy, Levente (1999) A földtulajdoni és földhasználati viszonyok az ezredforduló Magyarországán. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sáray, Éva (1999) Az elsődleges állampapír-forgalmazói rendszer kialakulása és fejlődése Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sóvágó, Sándor (1999) Földtulajdon és a vadászati jog. Masters, József Attila Tudományegyetem.

T

Takács, István (1999) A magyar egészségügy irányítási rendszerének változásai a XIX. és XX. században. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Takács, Zoltán (1999) A Mura-menti horvátok politikai és jogi helyzete a rendszerváltást követően. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tarjányi, Edit (1999) A Magyar Honvédség a politikai rendszerben. A rendszerváltás és a haderőreform kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tavaszi, Roland (1999) Ifjúság és agresszivitás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tompa, Natália (1999) A házastársi vagyonközösség és annak megosztása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tulézi, Teodóra (1999) A gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény új intézményei, alapvető változásai és ezek várható hatásai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Turbucz, Zoltán (1999) Külföldi beruházásokra vonatkozó szabályok a magyar jogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Turcsik, István (1999) Narkománia és bűnözés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Téglás, Viktor (1999) A jogos védelem. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tímár, László (1999) A lakásbérlet. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Bernadett (1999) A magyar parlamenti választások legfőbb jellemzői, különös tekintettel az 1998. évi választásokra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Csenge (1999) A büntető eljárásban résztevevő személyek jogai és kötelezettségei az új Be. szerint. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Erzsébet (1999) A munkanélküliség kezelésének jogi problémái az EU jogharmonizáció tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Melinda (1999) A nélkülözhetetlen eszközök elvének formálódása a közösségi jogban: vizsgálódás a 86. cikk gyakorlati alkalmazása alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Szabolcs (1999) A kiskunhalasi földreform 1945-49. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Török, Edina (1999) A környezetvédelmi törvény által védett egyes jogtárgyak, különös tekintettel a levegő védelmére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Török, Ferenc (1999) Az iparjogvédelemmel kapcsolatos nemzetközi magánjogi kérdések. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Török, László (1999) A szervezett bűnözés elleni harc, ennek nemzetközi és magyar vonatkozásai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Török, Márta (1999) Narkománia és bűnözés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Török, Péter (1999) A szovjet befolyás megerősödése Kelet-Európában 1945 után (politológia). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Török, Tibor (1999) A fiatalkorúakra vonatkozó külön rendelkezések a Btk-ban és az ezirányú büntetőjogi reform lehetséges irányai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Török, Éva (1999) A bipoláris világrendszer kialakulása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Törőcsik, Edit (1999) Felvidéki magyarok kitelepítése 1946-47. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tüske, Róbert (1999) Az önkormányzat működésének nyilvánossága. Masters, József Attila Tudományegyetem.

U

Ullmann, Ferenc (1999) A vadászati jog alakulása és aktuális kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

V

Varga, Gábor (1999) Az emberi méltóság joga az alkotmánybíróság gyakorlatában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, Réka (1999) Narkománia és bűnözés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, Szilvia (1999) Az örökbefogadás a korábbi és az új szabályozás tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vass, Ilona (1999) Az ombudsman működésének tapasztalatai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vedelek, Evelin (1999) Lakástakarék Magyarországon az adatok tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vedres, Kata (1999) A személyiség szerepe a bűnözésben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Verasztó, Orsolya (1999) Az 1997. évi CXLIV. törvény új intézményei, alapvető változásai és ezek várható hatása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Veress, Marcell (1999) A nemzeti park, mint a természetvédelem eszköze, különös tekintettel a Balaton-felvidéki Nemzeti Parkra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vida, Ferenc (1999) Az értékpapírok és az értéktőzsde. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Virág, Ildikó (1999) Narkománia és bűnözés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Virágh, Árpád (1999) Az állami tulajdon privatizációjának főbb kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Viszkók, Zoltán (1999) A gyermek- és fiatalkorúak bűnözése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vitai, Dr. Etelka (1999) A demográfia szerepe a törvény előkészítésben, különös tekintettel a nyugdíjreformra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Váczi, László (1999) A XX. század végének új bűnözési formái: az "elektronikus" bűnözés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vári, Csaba (1999) A felszámolási eljárás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Végh, Dr. György (1999) Eutanázia. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vörös, Ildikó (1999) Hans Kelsen és az 1920. évi osztrák alkotmány, különös tekintettel az alkotmánybíróságra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

W

Wolfné Borsi, Julianna (1999) A fiatalkori bűnözés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Wágner, Angelika (1999) Kábítószer és bűnözés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Z

Zahorán, Dóra (1999) A Budapesti értéktőzsde és működésének tapasztalatai 1990-1998 közötti időszakban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Zlatarov, László (1999) Állami támogatások az Európai Közösség versenyjogában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Zsilka, László (1999) Beszámítási képesség - kóros állapot. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Zsiros, Rita (1999) Védett környezeti elemek. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Zsédely, Márta (1999) Az 1997. évi CXLIV. törvény új intézményei, alapvető változásai és ezek várható hatása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Zsíros, Gabriella (1999) Védjegyi, védjegyjogi harmonizációk. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Zubornyák, Ágnes (1999) A korrupciós bűncselekmények. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Zádori, Eszter (1999) A pénzmosás elleni nemzetközi együttműködés, különös tekintettel az Európai Unióra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Zádori, Szabolcs (1999) A perbeli képviselet és az ügyvédek. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Á

Ábrahám, Attila (1999) Érvénytelenség a kötelmi és a társasági jogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ács, Ildikó (1999) A fiatalkorúak szabadságelvonással járó szankcióinak végrehajtása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ágasvári, Anett (1999) A nemi erkölcs elleni erőszakos bűncselekmények. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ágostonné Előd, Beáta (1999) A kereskedelmi kötvények. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ármós, Sándor (1999) A szervezett bűnözés egy lehetséges koncepciója. Masters, József Attila Tudományegyetem.

É

Élő, Dr. Gábor (1999) A művi vetélés és a mesterséges megtermékenyítés jogi megítélése és büntetőjogi vonatkozásai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ó

Ónodi, György (1999) A "jaltai-rendszer" kialakulása (1944-1949). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ö

Ördög, Aranka (1999) Az elítéltek büntetés-végrehajtási jogai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Örsvári, Gabriella (1999) Gyermekvédelem alakulása a magyar jogrendszerben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ötvös, Péter (1999) A neokorporativizmus elmélete és gyakorlata: a gazdaságpolitikai érdekegyeztetés intézményesített rendszerei egyes Nyugat-európai országokban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ú

Újvári, Melinda (1999) Kivételek az Európai Unióban az áruk szabad mozgását akadályozó mennyiségi korlátozások és az azokkal egyenértékű intézkedésekre vonatkozó tilalom alól. Masters, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2023. március 27. 19:21:12 CEST.