Item where specialization "jogász" and date of item 1977

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W | Z | Á
Number of items: 234.

B

Babinyecz, Ferencné (1977) A szakértői bizonyítás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Babus, Irén (1977) A mezőgazdasági rendeltetésű földek jogi védelme. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bartha, Lászlóné (1977) A termelőszövetkezeti földtulajdon- és használat kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Beck, Viktória (1977) A fuvarozó felelőssége a hajózásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bereczki, István (1977) A termelőszövetkezeti társulások tulajdonjogi kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bite, Ibolya (1977) A pénzügyi unió terve az EGK-ban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bobvos, Pál (1977) A személyi földtulajdon egyes kérdései. A személyi földtulajdon megvalósulása belterületen, zártkertben és tanya-területen, különös tekintettel Csongrád megyére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bocsak, Miklós (1977) Az 5. sz. irányelv az elméletben és a gyakorlatban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bodnár, László (1977) A végszükség a büntetőjogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Boholy, György (1977) Az alkoholisták kötelező munkaterápiás intézeti gyógykezelésének eljárásjogi problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Boleratzky, Eszter (1977) A legnagyobb kedvezmény elvének érvényesülése a nemzetközi kapcsolatokban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bonomi, Nóra Katalin (1977) Az Európai Gazdasági Közösség és a Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa kapcsolatteremtésének problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Borbára, János (1977) Munkamegosztás és kooperáció az államszervezetben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Borzás, Judit (1977) Ügyészi vád, vádképviselet. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Botka, Pál (1977) Személyi földtulajdon szabályozásának új vonásai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bucskó, István (1977) A perújítás egyes kérdései a polgári eljárásjogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bures, Gabriella (1977) A cigánybűnözés kriminológiai vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bíró, György (1977) A kettős adózást kizáró nemzetközi egyezmények, különös tekintettel a kérdés külgazdasági jelentőségére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bíró, Irén (1977) A tanúkihallgatás taktikája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Börcsök, Lajos (1977) A kényszerítő és biztosító intézkedések a büntetőeljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

C

Csejkei, László (1977) A termelőszövetkezetek állami támogatási rendszere és szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Cserba, Lajos (1977) Néhány kérdés a magyar mezőgazdaság helyzete és lehetőségei a konvertibilis piacokon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csetényi, István (1977) Az üzemi baleset munkajogi és társadalombiztosítási követelménye. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csizmás, József (1977) A centralisták főbb jogi és politikai nézetei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csorba, Ágnes (1977) A mezőgazdasági üzemek állami támogatási rendszerének új feltétele és szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csurgó, Edit (1977) Az ügyész tanácsok felett gyakorolt általános törvényességi felügyelete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Czeglédi, Éva (1977) A fiatalkori bűnözés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Czirják, László (1977) Védelem a büntető eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

D

Darida, Gyula (1977) Többek károkozásának szabályozása a mezőgazdasági termelőszövetkezeti jogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Debreczeni, Tibor (1977) Csalás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Derdák, Zsuzsanna (1977) Bank- és hitelrendszerünk. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Diószegi, János (1977) A tanácsok belső szervezete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dobay, Dezső (1977) Szövetkezeti lakás, OTP. Lakás-munkáslakás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dobay, Dezsőné (1977) Diszkrecionális mérlegelés a szocialista államigazgatásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dobóczky, Károly (1977) A lakossági adók jövedelemszabályozó szerepe, különös tekintettel a háztáji és kisegítő gazdaságok adóztatási kérdéseire. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dávid, Zsuzsa (1977) A GATT és a magyar vámtarifa. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dósay, Rita (1977) A védelem a büntetőeljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

E

Erdélyi, Anna (1977) A szabadságvesztés kérdései a modern büntetőjogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

F

Faragó, Irén (1977) Az államigazgatási birtokvédelem néhány gyakorlati problémája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Faragó, Mihályné (1977) A dolgozó nők védelme a kollektív szerződésben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Faragó Mészáros, Vilmos (1977) A termelőszövetkezeti demokrácia érvényesülése és biztosítékai a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Farkas, András (1977) Az állam elidegenülésének egyes vonásai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Farkas, Mária (1977) Az állami gondozás jogi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fekete, Márta (1977) A reklám kialakulása, fejlődése, szerepe a gazdasági életben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Feketéné Szemző, Margit (1977) A végintézkedések törvényes korlátai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Filvig, Géza (1977) A lakossági adók jövedelemszabályozó szerepe. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Flender, György (1977) Az ifjúság büntetőjogi védelme. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Flórián, Imre (1977) A családi-házassági viszonyok etikai és jogi szabályozásának néhány problémája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fodor, Ferenc (1977) A vízgazdálkodási társulatok együttműködéseinek jogi kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fodor, Orsolya (1977) A szakszövetkezet gazdálkodása, különös tekintettel a közös gazdaság és a tagi gazdaság viszonyára a mórahalmi "Haladás" szakszövetkezetben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fritz, Katalin (1977) Gyámhatósági eljárás, különös tekintettel a védő- és óvóintézkedésekre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fábián, Tibor (1977) Szabolcs-Szatmár megye közigazgatási rendszerének változásai a felszabadulástól, napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

G

Gally, Mihályné (1977) A helységgazdálkodás gyakorlata Békés megyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gallóné Jancsovics, Éva (1977) A törvényességi óvás néhány elvi kérdéséről a polgári eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gazsóné Bánfalvi, Katalin (1977) A nők munkajogi védelmének érvényesülése a gyakorlatban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gergely, Tamás (1977) Strukturális átalakulás, vállalati hatékonyság. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gesztesi, József (1977) A tanácsok szervezeti és működési szabályzatának megalkotásával (és hatályosulásával) kapcsolatos egyes problémák. (Kiemelten a nagyközségekre vonatkozóan). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gilly, Sarolta (1977) Az Állami Fejlesztési Bank feladata, szervezete, működése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gyollai, Magdolna (1977) Büntetések és intézkedések a szabálysértési eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gyula, Ágnes (1977) Védelem a büntető eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Győri, Zsuzsanna (1977) A házastársak egyenjogúságának érvényesülése házassági vagyonjogi rendszerünkben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

H

Hadházy, Ákos (1977) A Szovjetunó kül- és belpolitikai helyzetének néhány kérdése a háborúra való felkészülés tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hajdú, Attila (1977) A vízi fuvarozással kapcsolatos szerződések, különös tekintettel a hajóselismervényre (Bill of lading). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Halmi, Franciska (1977) Az ifjúság büntetőjogi védelme. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Halász, József (1977) A válás társadalmi okai és jogkövetkezményei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hanny, Katalin (1977) A védelem a büntető eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Harangi, Tamás (1977) Vizsgálatok a szegedi egyetemi hallgatók politikai aktivitásáról. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Harkai, Gergely Zoltán (1977) A büntetőbíró szubjektumának szerepe a döntésben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hazafi, József (1977) A tanúkihallgatás elméleti és gyakorlati kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hires, Sarolta (1977) A szerzői jog védelme. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, Katalin (1977) A községi egységes szakigazgatási szerv feladatai és hatásköre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, Éva (1977) Bűncselekmény hatása a fegyelmi felelősségre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hunya, Jozefa (1977) A KGST pénzügyi rendszere. Masters, József Attila Tudományegyetem.

I

Isaszegi, István (1977) A fejlődő országok törekvései és realitásai napjainkban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Izsák, Dezső (1977) A fővállalkozás kialakulása, fejlődése a tervszerződések körében, különös tekintettel az építési, technológiai és tervezési munkára. Masters, József Attila Tudományegyetem.

J

Jaszenovics, Lajos (1977) A munkaviszonyban töltött idő szabályozása és az ehhez fűződő következmények. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Jeney, Ildikó (1977) A cigány fiatalkorúak által elkövetett egyes erőszakos és vagyon elleni bűncselekmények kriminológiai vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Juhász, János (1977) A mezőgazdasági termelőszövetkezeti tagsági viszony keletkezésének és megszűnésének valamint az átlépésnek elemzése 1959-től napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Juhászné Zvolenszki, Anikó (1977) Az eltartási szerződéssel kapcsolatos jogszabályi módosítások dogmatikai kérdései, illetve gyakorlati és szociológiai tapasztalatai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Jávorfi, Tibor (1977) A népi ellenőrzés jogosítványai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

K

Kalmár, Loránd (1977) A népi ellenőrzésről általában, különös tekintettel egy meghatározott komplex ellenőrzési vizsgálatra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kapronczay, Árpád (1977) A házastársi öröklés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Karafiáth, Károly (1977) A népi ellenőrzés helye a szocialista államszervezet rendszerében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kardos, Mária (1977) Az állatszavatosság. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kardos, József (1977) A közigazgatás korszerűsítésére irányuló törekvések néhány szocialista országban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Katona, Piroska (1977) A tanúkihallgatás elméleti és gyakorlati kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Katona, Zoltán (1977) A fiatalkorúak bűnözővé válása a galeri bűnözés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kigyós, László (1977) A szerzői jog és alkalmazása a Magyar Televízióban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kincses, Sándor (1977) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek állami irányítása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Géza (1977) A testi sértés bűncselekménye. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Klimon, Zsuzsanna (1977) A helyi jogalkotás fejlődése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Klinga, Ágnes (1977) A környezetvédelem jogi alapkérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kocsis, Mária (1977) A tanács tisztségviselőinek jogállasa és feladatai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Konkoly, János (1977) A munkaszerződés érvénytelensége. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kopasz, Julianna (1977) A védelem a büntető eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Korponai, Zoltán (1977) Az új tanácstörvény rendelkezése a városi tanácsok VB titkárainak jogállásáról. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kosztelnik, Judit (1977) A lakosság adói és adójellegű befizetései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Ágnes Emese (1977) A megyei tanács végrehajtó bizottsága titkárságának feladata, hatásköre, szervezete és működése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Erzsébet (1977) Az igazgató (vállalatvezető) felelőssége a gazdálkodásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Ildikó (1977) A termelőszövetkezeti tagsági jogviszony tartalmának fejlődése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, István (1977) Fiatalkorúak bűnözése Csongrád megyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, József (1977) A KGST országok tervezése és a közös tervezés problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Zoltán (1977) A személyi földtulajdonjog fejlődése különös tekintettel a belterületi, zártkerti és visszahagyott háztáji földre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Éva (1977) Az állam javára való marasztalás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovácsicsné Dózsa, Katalin (1977) Szabálysértési ügyintézés a nagyközségi igazgatásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovácsné Ocskó, Olga (1977) A központi képviseleti szervek rendszerének fejlődése a Jugoszláv Népköztársaságban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kozik, Paula (1977) A kisajátítás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kozma, György (1977) A tanúkihallgatás elméleti és gyakorlati kérdéséi. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kristóf, István (1977) Az 1945-os földreform Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Krizsán, Ágnes (1977) Az országgyűlés hatásköre és fő funkciói. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kun, Judit (1977) Az üzemi baleset fogalma, munkajogi és társadalombiztosítási következményei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kun, László (1977) Okság és meghatározottság a szocialista kriminológiai elméletekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kundráth, Éva (1977) Az erőszakos bűncselekmények kriminológiai vizsgálata Heves megyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kutasi, Erzsébet (1977) A szakvezetés és az önkormányzat viszonya a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kutiné Stefanovits, Katalin (1977) A dolgozó munkavégzési kötelezettsége. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kutiné Stefanovits, Katalin (1977) A dolgozói munkavégzés kötelezettsége. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kálmán, Mária (1977) A szocialista állam kulturális-nevelő funkciója különös tekintettel a tömegsport irányítására. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kérdő, Lajos (1977) A szabálysertési ügyintézés a nagyközségi tanácsnál. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kóczián, Miklós (1977) Jogszabályokhoz való kötöttség és diszkrecionális mérlegelés a szocialista államigazgatásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kónya, Sándor (1977) Az újítási mozgalom fellendülésének lehetőségei a 38/1974./X.30/Mt. rendelet hatálybalépését követően. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kónya Sándorné Volford, Erzsébet (1977) Válási rendszerünk fejlődése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Körmendi, Lajos (1977) Közös községi tanácsok igazgatási szervezete, különös tekintettel a Szabolcs-Szatmár megyei közös községi tanácsok működésének tapasztalataira. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Körösi, Imre (1977) Tulajdonjogi eltérések rendezése az ingatlannyilvántartás szerkesztésekor. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kőrösi, Imre (1977) Tulajdonjogi eltérések rendezése az ingatlannyilvántartás szerkesztésekor. Masters, József Attila Tudományegyetem.

L

Laluska, Pál (1977) Az állami eszközökből megvalósuló lakásokkal kapcsolatos pénzügyi szabályozás kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lendvay, Gábor (1977) Az alkohol és a bűnözés összefüggéseinek elemzése statisztikai módszerekkel Pest megyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Leveles, László (1977) A gazdasági élet tisztaságát védő polgári jogi eszközökből. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lipták, Ágnes (1977) A bizonyítás alapkérdései a büntető eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lovasné Deák, Józsa (1977) A végrehajtási eljárás gyorsítása és egyszerűsítése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lázár, Judit (1977) Az államigazgatási munka ellenőrzése különös tekintettel a népi ellenőrzésre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lázár, Éva Katalin (1977) A járási hivatal szervezete, működése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

M

Mag, Zsuzsanna (1977) A fiatalkorúak bűnözővé válása a fiatalkorúak által elkövetett rablások Csongrád megyében 1972 - 1976 közötti években. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Magda, Erzsébet (1977) Gyámügyi eljárás különös tekintettel az örökbefogadásra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Magony, Margit (1977) A tanácsok szervezeti és működési szabályzatának megalkotásával kapcsolatos problémák. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Majoros, Tibor (1977) A sajtó igazgatásának kialakulása, fejlődése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Majorosné Antalóczi, Margit (1977) A szakértő szerepe a büntető eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Margitics, István (1977) Ügyvédi képviselet: ügyvállalás és bizonyítás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Markolt, Rita (1977) A környezetvédelem, különös tekintettel az ipari szennyezésre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Markó, Zsuzsanna (1977) A fiatalkorúak által elkövetett testi sértések kriminológiai vizsgálata 1974-75-76-os években Csongrád megyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Megyesi, Zoltán (1977) A termelőszövetkezeti földtulajdon és használat jogi kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Meinhardt, Judit (1977) Építési szerződések a gazdaságirányítás új rendszerében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Melles, Judit (1977) A magyar bírósági szervezet funkciói és fejlődése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Miklós, László (1977) A népgazdaság tervezésének jogi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mocsai, Sándor (1977) A védett területek tulajdonjogi és használói problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, István (1977) A fellebbviteli rendszer elvei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mucsi, Sándor (1977) A szövetkezeti demokrácia és annak biztosítékai a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Márai, Mária (1977) A környezetvédelem nemzetközi jogi szabályozása. Az univerzális környezetvédelmi jog szükségessége. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mátrai, Éva (1977) A polgári peres eljárás egyszerűsítésére és gyorsítására hozott rendelkezések érvényesülése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mérai, Ildikó (1977) A rendhagyó orvosi jogviszony. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mészáros, Gabriella (1977) A környezetvédelem és igazgatási szervezete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mészáros, Imre (1977) A termelőszövetkezeti jog alapelvei és azok érvényesülése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

N

Nagy, Gyöngyi (1977) A szakértői bizonyítás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagymarosi, Károly (1977) Az egészségügyi törvény érvényesülése a gyógyító-megelőző szolgálatban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nahóczki, István (1977) A beruházások finanszírozásának pénzügyi jogi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nyul, Tamás (1977) Fiatalkorúak csoportos bűnözésének alakulása 1974-75-76 években Bács-Kiskun megyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Némethné Flórián, Klára (1977) A dolgozó anyagi felelősségének összehasonlítása a magyar Munka Törvénykönyve és a lengyel Munka Törvénykönyve alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

O

Ocsák, József (1977) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek társulásainak belső szervezete és működése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Orosz, Gyula (1977) A helyszíni szemle. Masters, József Attila Tudományegyetem.

P

Palai, Endre (1977) Szükséghelyzetek és szükségcselekmények a büntetőjogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Palotai, Ferenc (1977) A MÁV fegyelmi szabályzatának változásai, a jelenlegi eltérése az általános szabályozástól és a változtatás lehetőségei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Palotás, Miklós (1977) Költségvetési folyószámlás szervek pénzgazdálkodásának jogi szabályozása - különös tekintettel - a sportegyesületek pénzgazdálkodására. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Palásthy, Attila (1977) Iskolai nevelés és a kriminalitás egyes kérdései Borsod megyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Paplitzky, Pál (1977) A szocialista országok közös pénzügyi szervei, különös tekintettel a Nemzetközi Gazdasági Együttműködési Bank és a Nemzetközi Beruházási Bank tevékenységére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Papp, József (1977) Büntetések és intézkedések a szabálysértési eljárásban különös tekintettel a büntetés kiszabására. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pardy, Annamária (1977) Ági öröklés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Petres, Danica (1977) A jugoszláv önigazgatási rendszer néhány gazdasági és jogi kérdése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pintér, Ferenc (1977) Az 1974. évi tvr.-en alapuló eljárás elméleti és gyakorlati kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ponty, Krisztina (1977) A vétkes kötelezettségszeges, mint a fegyelmi és büntető eljárás alapja. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Posta, Ilona (1977) A KMP vezetőinek elemzése a kiépülő ellenforradalmi rendszerről (1919-24). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pusztay, Ilona (1977) A tanácsok szervezeti és működési szabályzata különös tekintettel Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Tanácsra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pálmai, László (1977) A járási hivatalok helye, szerepe a tanácsi rendszerben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pásti, Károly (1977) Szakértői bizonyítás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pázmándy, Zoltán (1977) A Ptk. tulajdonjogi rendelkezései és az ingatlanszerzést korlátozó jogszabályok közötti ellentmondás problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Péntek, Attila (1977) Az egyszemélyi felelős vezetés alakulása a tanácsi szerveknél. Masters, József Attila Tudományegyetem.

R

Rattai, Józsefné (1977) Az üzemi baleset fogalma, munkajogi és társadalombiztosítási következményei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Répási, János (1977) A parlamenti bizottságok szerepe a kapitalista és szocialista államok legfelsőbb államhatalmi-képviseleti szerveinek munkájában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rónay, Tibor (1977) A büntető eljárás különös feladatai a fiatalkorú bűnelkövetőkre vonatkozóan. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rózsa, Beáta (1977) A hamis vád. Masters, József Attila Tudományegyetem.

S

Savanya, Éva (1977) A hitelrendszer általános kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sebestyén, Éva (1977) A család funkciói - különös tekintettel politikai szocializáló funkciójára. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Seres, Sára (1977) A vasút fuvarozói felelőssége. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Simon, József (1977) Az államigazgatási határozatok végrehajtása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Simon, János (1977) A kollektív szerződés jogi természete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Simon, Sándor (1977) Az ifjúság ellen irányuló bűncselekmények kriminológiai kérdései Békés megyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Simon, Sándor (1977) A válások alakulásának etikai és jogi problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sisák, Zsuzsanna (1977) Diszkrecionális mérlegelés a mai magyar államigazgatásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sohajda, Ferenc (1977) A közúti igazgatóságok hatósági tevékenysége és a közúthálózat igazgatási problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Solt, Annamária (1977) A személyhez fűződő jogok néhány kérdése a szerzői jogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Stépán, Balázs (1977) A gazdaságra vonatkozó jogi normák viszonya a társadalmi-gazdasági alaphoz és a jogrendszerhez. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, István (1977) Társadalmi szervezetek, különös tekintettel a népfront-jellegű szervekre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, János (1977) A gyermek elhelyezésével és láthatásával kapcsolatos bírói gyakorlat alakulása a családjogi törvény módosítása után. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, László (1977) Tévedés, különös tekintettel az elöljáró szolgálati parancsára elkövetett bűncselekményekre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szakál, Ferenc (1977) Tiszaeszlár község igazgatásának fejlődése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szalai, Ferenc (1977) Az esti-levelező tagozaton végzett hallgatók intragenerációs mobilitása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szathmáry, Imre (1977) Az építési szerződésről általában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szattler, István (1977) Az öngyilkosság egyes kérdései, különös tekintettel a katonai szolgálatra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szauter, Hilda (1977) A kisajátítási eljárás fejlődése 1945-től napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szekeres, Erzsébet (1977) A kollektív szerződés jogi jellege. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szentendrei, István (1977) Az államigazgatási alapeljárás egyes problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szentesi, Károly (1977) A nagyközségek igazgatási szervezete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szentpétery, Miklós (1977) A magyar felelősségbiztosítás rendszere, különös tekintettel a kialakítandó környezetszennyezési és termék-felelősségbiztosításra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szilicsány, Piroska (1977) A háztáji gazdaság jogi kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szucsányi, Ágnes (1977) Az üzemi baleset fogalma, munkajogi és társadalombiztosítási következménye. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szántó, Margit (1977) A rendőri felügyelet alatt álló személyek vizsgálata Szolnok megyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szénási, Zsuzsanna (1977) Az alkoholizmus hatása a bűnözésre Nógrád megyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Széphalmi, István (1977) A jogegységesítési törekvésekről, a nemzetközi kereskedelemmel kapcsolatos fizetések terén, különös tekintettel az UNCITRAL működésére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szívós, Mária (1977) Jogorvoslatok a szabálysértési eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sárdi, István (1977) A felelősségbiztosító, a felelősségbiztosított (károkozó) és károsult kapcsolata a felelősségbiztosításban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sárkány, Tibor (1977) Strukturális átalakulás, vállalati hatékonyság. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sárosi, György (1977) A nők védelme és jogai a munkajog és társadalombiztosítási jog területén. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sós, József (1977) A beszámítási képesség kérdéseiről. Masters, József Attila Tudományegyetem.

T

Tesedikné Pándi, Lídia (1977) A kerületi tanács szociálpolitikai feladatának jogi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóta, Erzsébet (1977) Jogsegélyszolgálat a gyakorlatban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Lajos (1977) A helyszíni szemle, különös tekintettel a légi balesetekre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Imréné (1977) A tanácsok szervezeti és működési szabályzatának megalkotásával kapcsolatos egyes problémák. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Éva (1977) A fellebbezési jog kérdései az államigazgatási eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Török, Erzsébet (1977) A környezetvédelem jogi kérdései, különös tekintettel a termelőszövetkezetek gazdálkodására. Masters, József Attila Tudományegyetem.

V

Vajda, Imre (1977) A Magyar Népköztársaság ifjúságpolitikája. A KISZ a politikai rendszerben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vanczer, Erzsébet (1977) A fegyelmi felelősség egyes kérdései, különös tekintettel a büntetéskiszabás bírói gyakorlatára. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, Imre (1977) A veszélyes üzem üzembentartójának felelőssége. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, Gusztáv (1977) Az ifjúság büntetőjogi védelme. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, László (1977) A magyar közjogtudomány a két világháború között. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, Mária (1977) Az államigazgatási ügyvitel korszerűsítése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varsás, Ágnes (1977) A munkaviszony jogellenes megszüntetése a Miskolci Munkaügyi Bíróság 1975. évi ítélkezési gyakorlata alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vecsey, István (1977) A bírósági végrehajtás egyszerűsítése és gyorsítása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vidáné Bujdos, Zsuzsanna (1977) Védő- és óvóintézkedések a gyámhatósági eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vidáné Szirák, Emília Eleonóra (1977) A másodfokú eljárás során hozható határozatok. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vincze, Ferenc (1977) A személyi földtulajdonjog. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vukov, Irén (1977) Az államigazgatási aktusok indokolásának problematikája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vágvölgyi, Katalin (1977) Szövetkezetekkel munkaviszonyban állókkal kapcsolatos munkajogi szabályozás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vári, Csaba (1977) A bírósági szervezet fejlődése Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

W

Welti, Ágnes (1977) A vétségi nyomozás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Z

Zeisler, Ágnes (1977) A tulajdoni formák államjogi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Á

Árkovics, Erzsébet (1977) A rádió és televízió egyes szerzői jogi kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2023. március 27. 18:15:21 CEST.