Item where specialization "jogász" and date of item 1969

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | Z | Á | Ö | Ü
Number of items: 122.

A

André, Márta (1969) Tartási és életjáradéki szerződések. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Antalffy Györgyné Kádár, Zsuzsanna (1969) A kötelesrész. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Aradi, Mária (1969) A tanácsok költségvetésének szerepe az állami gazdálkodásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

B

Balogh, László (1969) A büntetés végrehajtásának felfüggesztésével valamint a feltételes szabadságra bocsátással kapcsolatos gyakorlat. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Baláspiriné Lévai, Dr. Zsuzsa (1969) Az üzemi demokrácia szociológiai aspektusai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Barabás, Gézáné (1969) Az újítások jogi szabályozásának főbb kérédsei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Baukó, Márton (1969) A Polgári Törvénykönyből adódó tanácsi igazgatási feladatok a birtokviták intézésében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bencze, Judit (1969) A bizonyítékok mérlegelése, különös tekintettel a tanúvallomásra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bitó, András (1969) A jogerő problémája az államigazgatásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bokor, Imre (1969) A szövetkezeti demokrácia érvényesülése és biztosítékai a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Borbély, Lajos (1969) A polgári perrendtartás fellebbezési rendszere. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bozsonyik, Ágota (1969) Az állandó bizottságok helye a tanácsrendszerben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bozóki, Klára (1969) A panaszeljárás az államigazgatásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Brajkov, Grigorijné (1969) A marxista-leninista szociológia néhány problémaköréről a szovjet irodalomban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bába Istvánné Schvarcz, Dr. Judit (1969) Élet vagy testi épség gondatlan veszélyeztetése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bándy, Rezső (1969) A szeszesital hatása a munkafegyelemre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bényi, Tamás (1969) A szállítási és a bizományi szerződés, mint a szocialista vállalatok közötti termékforgalom lebonyolításának legfontosabb jogi eszközei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Búvár, Anikó (1969) A tanú kihallgatása a nyomozás során. Masters, József Attila Tudományegyetem.

C

Cseh, István (1969) A bérleti jogviszony és a szívességi lakáshasználat megszüntetése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csekő, Ilona (1969) A házastársi tartás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csereklyei, Ilona (1969) Az államigazgatási eljárás általános szabályai és a különös eljárási szabályok. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csilics, László (1969) A szerződésen kívüli kárfelelősség általános szabályai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csiszár, Károly (1969) A vállalatok irányításának kérdései, különös tekintettel a közúti közlekedési vállalatokra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csongor, Csaba (1969) Az államigazgatási határozatokkal szemben igénybevehető jogvédelmi eszközök. Masters, József Attila Tudományegyetem.

D

Demény, Marcella (1969) Lakásszövetkezetek és társasházak polgári jogi sajátosságai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dezsőfi, Ferenc (1969) A rendelkezési és a tárgyalási elv érvényesülése a szocialista polgári eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Deák, Istvánné (1969) Az újítások jogi szabályozásának főbb kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dombovári, István (1969) A szabályzott és nem szabályzott szervezetek viszonylatai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dudás, Miklósné (1969) Egy vállalati munkaügyi döntőbizottság munkájának értékelése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dávid, Sándorné (1969) A tagok munkavégzési kötelezettsége, a kötelezettség megszegésének következményei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

E

Exterde, Tibor (1969) Rokontartás, különös tekintettel a gyermektartásra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

F

Farkas, Ilona (1969) A társtettesség kérdései büntetőjogunk rendszerében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Farkas, József (1969) Kecskemét város mezőgazdasági termelőszövetkezeteinek története. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fekete, Jánosné (1969) A Magyar Államvasutak helye az államigazgatás rendszerében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fekete, Lajos (1969) A nyugdíjjogosultság esete, a nyugdíjasok járandósága. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fentős, Kálmán (1969) Szakszervezeti közreműködési jog a munkajogi szabályokban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

G

Gyenes, György (1969) A Magyar Népköztársaság országgyűlésének hatásköre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Győry, Géza (1969) A termelőszövetkezetek megalakulásának elvi alapjai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

H

Hadnagy, Rozália (1969) Fasizmus-neofasizmus. A Führer Németországot a világmindenség napjává akarta tenni; Adolf von Thadden egy negyedik birodalomról ábrándozik. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hajdi, László (1969) A vezetés pszichológiai és szociológiai problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hegedűs, György (1969) A jogalkalmazás néhány szociológiaelméleti problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hertelendy, Ádám (1969) A törvényesség állam- és jogelméleti vonatkozásai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hlavács, Imre (1969) A szocialista együttműködés elvének érvényesülése a kötelmi jogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, Edit (1969) A bűnözés és a prostitúció. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, Imre (1969) A védelem tartalma. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, Dr. Károlyné (1969) Az újítások jogi szabályozásának főbb kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hraskó, Péter (1969) Fiatalkorú bűnözők érzelemvilágának és az ezt befolyásoló okoknak és körülményeknek pszichológiai elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hárs, Márta (1969) A mezőmegyeri Béke Termelőszövetkezet története. Masters, József Attila Tudományegyetem.

I

Illés, Mária-Katalin (1969) Az államigazgatási eljárás általános szabályai és a különös eljárási szabályok. Masters, József Attila Tudományegyetem.

J

Jenkei, László (1969) A végrehajtó bizottságok szakigazgatási szerveinek belső szervezési kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Juhász, Mária (1969) Büntető eljárásunk fellebbezési rendszerének fejlődése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Juhász, Lászlóné (1969) A bizonyítás tárgya és terjedelme. Masters, József Attila Tudományegyetem.

K

Kecskeméti, Sándorné (1969) Az államigazgatási határozatok bíróság előtti megtámadása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Keczer, András (1969) Az alkoholizmus és a bűnözés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kelemen, Gáborné (1969) A vezetőség bizottsága. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kelemen, Sándor (1969) Az állami szervek gyakorlatának jogforrási problematikája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Keresztény, László (1969) Az állampolgári jogok korlátozásának törvényes feltételei a büntetőeljárásban, különös tekintettel a kényszerítő cselekményekre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Eszter (1969) Mentesítés a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól (A rehabilitáció). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Konkoly, Csaba (1969) A bűnözés néhány problémája a szocialista társadalomban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kormányos, József (1969) Felelősség alkalmazott és szövetkezeti tag károkozásáért. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Györgyné (1969) Kollektív szerződés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, János (1969) A nemzeti bizottságok hatalmi és politikai funkciója. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, József (1969) A fegyelmi felelősségre-vonás helye és szerepe. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Miklós (1969) A vállalatok irányításának kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kozma Istvánné Váradi, Katalin (1969) Az ifjúság testi, erkölcsi, szellemi fejlődésének büntetőjogi védelme. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Koós, Pál (1969) A kollektív szerződés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kubinyi, Kristóf (1969) A jóléti állam és a revizionista-reformista államelmelétek. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kurucsay, Margit (1969) A házastársi vagyonközösség megszüntetése a bíróságok gyakorlatában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kálmán Józsefné László, Magda (1969) A beruházások pénzügyi rendszere az új gazdasági mechanizmusban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

L

Ludvig, József (1969) A szocialista államigazgatási eljárás alapelvei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

M

Makk, Miklós (1969) Rosszminőségű élelmiszerek előállításával kapcsolatos szabálysértések a gyakorlatban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Muzsnay, József (1969) Szakigazgatási feladatok a községekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

N

Nagy, Ildikó (1969) Birtokvédelemmel kapcsolatos hatósági munka tapasztalatai és problematikái Heves megyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, István (1969) Birtokvédelem államigazgatási úton. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Némedi, Éva (1969) Fiatalkorú bűnözők tanúvallomásának néhány pszichológiai kérdése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Németh, Pál (1969) Az albérleti szerződésekkel kapcsolatos ítélkezési gyakorlatban felmerült kérdések. Masters, József Attila Tudományegyetem.

O

Ozsvár, Éva (1969) A szociál-politikai igazgatás területei, különös tekintettel az intézeten kívüli gondozás problémája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

P

Palásti, Gábor (1969) A nemi szabadság elleni bűntettek (Az erőszakos úton elkövetett nemi erkölcs elleni cselekmények). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pap, János (1969) A betegségi biztosítás elvei és rendszere. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pap, János (1969) A veszélyes üzem üzembentartójának a felelőssége. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Papp, Gyula (1969) A szövetkezeti demokrácia érvényesülése és biztosítékai a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Perger, Gabriella (1969) A termelőszövetkezeti földtulajdon kialakulása és fejlődése Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pongrácz, Emma (1969) A termelőszövetkezeti viták jogorvoslati rendszere. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pálfi, Balázsné (1969) Szavatosság és jótállás a tervszerződések körében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

R

Rakonczai, Mária (1969) A szocialista védelem szerepe és jelentősége. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Révész, István (1969) Az emberi méltóság büntetőjogi védelme. Masters, József Attila Tudományegyetem.

S

Salló, Terézia (1969) Vállalati pénzalapok a gazdaságirányítás új rendszerében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Schuller, Zoltán (1969) A lakásbérlet egyes kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Selmeci, Hedvig (1969) A postaügyek igazgatása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Simon, Éva (1969) A végrehajtó bizottság szakigazgatási szerveinek szervezete, feladata, működése, különös tekintettel az igazgatási osztályokra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Simon, László (1969) A háztáji gazdaságok kérdései mezőgazdasági, termelőszövetkezeti jogunkban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Soós, Judit (1969) A vállalat irányításának kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sulyok, Józsefné (1969) A kisajátítási eljárás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, János (1969) Montesquieu és az államhatalmi ágak elválasztásának elve. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Éva (1969) A termelőszövetkezeti földtulajdon és földhasználat kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szacsva, Ferenc (1969) Irányítás és felügyelet az államigazgatásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szalay, József (1969) A termelőszövetkezeti földtulajdon és használat kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szalkai, Margit (1969) A gyámügyi eljárás, különös tekintettel az állami gondozásra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szentgyörgyi, Ildikó (1969) Tartási kötelezettség elmulasztása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szilágyi, Sándor (1969) Az emberölés alakzatai a büntető törvénykönyvben, különös tekintettel a szándékos emberölés minősített eseteire. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szittya, Márta (1969) A szocialista együttműködés elvének érvényesülése a bírói gyakorlatban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sándor, Zsolt (1969) Törvényességi óvás a polgári eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sömjéni, László (1969) A földtulajdoni és földhasználati viszonyok alakulása a felszabadulás óta. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sövény, Mihály (1969) A termelőszövetkezeti háztáji gazdaság terjedelmének jogszabályai és alapszabályi rendezése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

T

Takács, Lajos (1969) A cserelakás felajánlásával kapcsolatos gyakorlati jogviták. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tasnádi, Enikő (1969) Lakásügyi igazgatás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tisza, Tibor (1969) A tanácsok tömegkapcsolati formái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Torgyik, István (1969) Az Általános Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezet pénzforgalmának szabályozása az új gazdaságirányítási rendszerben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Társi, László (1969) A visszaesés büntetőjogi megítélése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Márta (1969) A házastársi vagyonközösség megszüntetése a bíróságok gyakorlatában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Imre (1969) Az új termelőszövetkezeti törvényről és a tsz vezetőségi bizottságáról. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Klára (1969) Irányítás és felügyelet az államigazgatásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Károly (1969) Az állam és elidegenedés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

V

Varga, Klára (1969) A fiatalkorúakra vonatkozó különleges szabályok a szabálysértési eljárás során. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, Miklós (1969) A tartási szerződések jóváhagyásával kapcsolatos tanácsi feladatok. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Z

Zlatev, Dr. Istvánné (1969) A büntetéskiszabás elvi alapjai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Zsigmond, Győző (1969) A kollektív szeződés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Zsiros, Pál (1969) A szocialista együttműködés helye és jelentősége a polgári jog alapelvei között, fogalma, konkrét jelentkezése a Polgári Törvénykönyv részletrendelkezéseiben és érvényesülése bírói gyakorlatban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Zsíros, Éva (1969) Élet, testi épség veszélyeztetése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Á

Ábrahám, Erika (1969) A büntetéskiszabás elvi alapjai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ö

Ördög, István (1969) Kecskemét város mezőgazdasági termelő szövetkezeteinek története. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ü

Ürmös, Ferenc (1969) A szabadságvesztés büntetés kiszabásának és végrehajtásának elvi kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2023. március 27. 18:28:30 CEST.