Item where specialization "gyógypedagógia" and date of item 2018

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z
Number of items: 81.

A

Ancsin, Kinga (2018) Logopédiai alapvizsgálat tapasztalatai Csongrád megyében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Antal, Bettina (2018) A fogyatékos személyekkel kapcsolatos attitűd a tornyosi Tömörkény István Általános Iskola felső tagozatos tanulói körében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Antal, Gabriella (2018) A társasjátékok alkalmazási lehetőségei a gyógypedagógiai munkában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

B

Bakonyi, Sarolta (2018) Felnőtt értelmi sérült emberek munkába helyezése a Támogatott Foglalkoztatás szolgáltatás keretében a Salva Vita Alapítványnál. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Benke, Lilla (2018) Felnőtt korú intellektuális képességzavarral élő személyek kommunikációs és szociális képességeinek vizsgálata Heidelbergi Kompetencia Invertár segítségével. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bihon, Lívia (2018) Az állatasszisztált terápiák összehasonlítása egy autizmus spektrum zavarral élő gyermek esettanulmányán keresztül. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Birgés, Éva (2018) Roma tanulók nevelési problémái, felzárkóztatási, esélyteremtési lehetőségeik, a kiskunhalasi Bernáth Lajos kollégiumban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bodorné Szikora, Erzsébet (2018) Tanulásban akadályozott középiskolás tanulók iskolai motivációjának összehasonlító elemzése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bondár, Bernadett (2018) Értelmileg akadályozott óvodás korú gyermekek szókincsfejlesztésének lehetőségei a Kozmutza intézményben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Borsos, Georgina (2018) A zenei nevelés lehetőségei értelmileg akadályozott személyeknél : értelmileg akadályozottak zenekarainak bemutatása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bozsó, Emese (2018) A beszédfogyatékosság elfogadása kisgyermekkorban, társadalmi érzékenyítés meséken keresztül. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Budincsevity, Brigitta (2018) Értelmileg akadályozott személyek beszédjellemzői készségfejlesztő iskolában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bócsa-Vásár, Edina (2018) Segítő pedagógiai tevékenységek, tanodai tapasztalatok. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

D

Damásdi, Iringó Eszter (2018) 3-4. osztályos többségi és enyhén értelmi fogyatékos tanulók szociális problémamegoldásának összehasonlító vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Drávai, Beáta (2018) IKT használati szokások a tanulásban akadályozott tanulók idegennyelv-oktatásában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

E

Enyedi, Fruzsina (2018) Augmentatív és alternatív kommunikáció bevezetése értelmileg akadályozott gyermekek esetén. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

F

Faragó, Zsuzsanna (2018) Értelmi fogyatékos felnőttek támogatott lakhatása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas, Dianna (2018) Az értelmileg akadályozott felnőttek intézményes ellátásának lehetőségei-Szeged és környéke. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fiedler, Lilla (2018) Az autizmus spektrum zavar diagnózisának hatása egyéni beszámolók alapján. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fodor, Adrienn (2018) A roma gyerekek sikertelenségének okai az óvodai nevelésben, általános iskolai oktatásban, valamit továbbtanulási esélyeik. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

G

Gecse, Kornélia Zsuzsanna (2018) Hogyan tovább? A gondnok markában vagy tenyerén? Egy értelmileg akadályozott, állami nevelt fiatal életkezdése egy általa választott gondnok támogatásával. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gergely, Júlia (2018) Érzékenyítő foglalkozások hatása kisgyermekek fogyatékos személyekkel kapcsolatos attitűdjére. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gertner, Klaudia Mercédesz (2018) A dadogás sajátosságai értelmileg akadályozott gyermekek körében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gulyás, Gyöngyi (2018) 7. osztályos általános iskolai tanulók viszonyulása a Down-szindrómás emberekhez. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

H

Hegedűs, Zsuzsanna (2018) A mozgásfejlesztés szerepe értelmileg akadályozott tanulók esetében - Down szindrómás értelmileg akadályozott tanuló fejlődésének bemutatása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hegedűs, Zsuzsanna (2018) A mozgásfejlesztés szerepe értelmileg akadályozott tanulók esetében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Andrea (2018) Az olvasási szokások kialakulása a tanulásban akadályozott tanulók körében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváthné Bácsi, Erzsébet (2018) A tanulásban akadályozott és a többségi tanulók szövegértő képességének összehasonlítása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváthné Varga, Gyöngyi (2018) A különféle fogyatékosságú integráltan tanuló gyermekek utazótanári ellátásának vizsgálata szegedi középiskolások körében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hrabovszkiné Zsömbörgi, Emese (2018) Koragyermekkori intervenció Békéscsabán. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Huszka, Lilla (2018) Kutyás foglalkozások a Kecskeméti EGYMI gyakorlatában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

J

Juhász, Melitta (2018) Lovasterápia alkalmazása a gyógypedagógiában : A gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna hatásai az értelmileg akadályozott személyekre a gyakorló terapeuták véleménye alapján. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász, Petra (2018) Értelmileg akadályozott fiatalok és felnőttek szexuális nevelése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Juracskó, Anita (2018) Az értelmileg akadályozott felnőttek szabadidő eltöltésének lehetőségei családban és bentlakásos intézményekben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

K

Kelemen, Patrik (2018) Autizmus spektrumba tartozó gyermekek családjának az életminősége. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kemény, Amanda (2018) "Gyógypedagógiai osztály" egy vajdasági iskolában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kerec, Suzan (2018) Fogyatékossággal kapcsolatos attitűd egészségügyi és gyógypedagógia alapszakos hallgatók körében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Sebestyén (2018) Alternatív és augmentatív kommunikációs eszköz használata klinikai környezetben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Adél Edit (2018) Az érzékenyítés gyakorlata a szolnoki Liget Úti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola és Készségfejlesztő Iskolában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Valentina (2018) A korai intervenció hatása és a család szerepe a vajdasági, Down-szindrómás gyermekek és fiatal felnőttek életútjára. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Ágnes (2018) Csoportos zeneoktatás értelmileg akadályozott személyek körében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kócsó, Magdolna (2018) A könnyen érthető kommunikáció alkalmazása művészetpedagógiai foglalkozások során értelmileg akadályozott tanulók csoportjában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

L

Lukács, Sára (2018) Vajdaságban élő, kétnyelvű gyermekek és magyar egynyelvű gyermekek szókincsének összehasonlítása kisiskolás korosztályban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lólé, Vivien (2018) Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelőszülőknél. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

M

Maguráné Bánfi, Ilona (2018) A beszédhanghallás és az artikuláció fejlődésének összefüggései. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Miklósi, Anna (2018) A fogyatékosság iránti attitűdök vizsgálata. (Fogyatékos személyekkel, munkavállalókkal kapcsolatos attitűdök a turizmus - vendéglátás körében.). BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mikó-Gyimesi, Edina (2018) A váci siketnéma intézet története 1902-től 1952-ig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mindszenti, Sára (2018) Tanulási motiváció különbségei 4. évfolyamos tanulók esetében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Márkné Bordás, Mária (2018) A tanulás hatékonyság vizsgálata enyhe mértékű intellektuális képességzavart mutató gyermek esetén. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Márkné Bordás, Mária (2018) A tanulás hatékonyság vizsgálata enyhe mértékű intellektuális képességzavart mutató gyermek esetén. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Márton, Réka (2018) A népi gyermekjátékok alkalmazásának lehetőségei a logopédiai munkában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mátrai, Gabriella (2018) Állatasszisztált terápia tapasztalatai a szociális képességek tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

N

Nagy, Regina (2018) A fogyatékkal élők által elszenvedett bántalmazások. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagyová, Szilvia (2018) A magyar gyógypedagógia és a szlovák speciális pedagógia megalapítói. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

O

Oravec, Dorottya (2018) A középsúlyos fokban értelmi fogyatékos gyermekek elfogadása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

P

Papp, Enikő (2018) Stroke-on átesett személyek életminőségének vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Perványi, Kamilla (2018) Művészetpedagógiai terápiák alkalmazása tanulásban és értelmileg akadályozott tanulók nevelésében. Szülők és pedagógusok megítélése tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

R

Raffai, Ágnes (2018) Beszédtechnikai gyakorlóanyag összeállítása és az alkalmazás tesztelésének tapasztalatai versmondó műhelyek tevékenységében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Rácz, Klaudia (2018) Állatasszisztált foglalkozások a gyógypedagógiában : A kutyás terápia gyakorlati hasznossága és fejlesztő hatásai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Réz, Gréta (2018) Mozgásterápiák lehetőségei Értelmileg akadályozott gyermekek óvodáiban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Róka, Diána (2018) Tanulási technikák vizsgálata és fejlesztése tanulásban akadályozott személyeknél. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

S

Szabadi, Nóra (2018) A táplálkozás sajátosságai és jellemzői autista gyermekek és tanulók körében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Rita (2018) Fizikai állóképesség mérése középsúlyosan értelmileg akadályozott gyermekek testnevelés foglalkozásán. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szatmári, Erika (2018) A művészetterápiás eszközök alkalmazási lehetőségei a gyógypedagógiai munkában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szendi, Nóra (2018) Értelmileg akadályozott fiatalok elképzelése a munkavállalásról. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szenti, Enikő (2018) Az Alexander-technika alkalmazása a logopédiai terápiában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szöginé Verba, Andrea Judit (2018) A várva várt gyermek: Szülők érzelmi reakciói a fogyatékosság tényére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sáfárné Csengődi, Marianna (2018) Kutyás terápia értelmileg akadályozott tanulóknál a készségfejlesztő iskolában Kiskőrösön. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sági, Ágota Andrea (2018) A művészetterápia alkalmazásának lehetőségei a gyógypedagógiai munkában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sárosi, Réka (2018) Szerbiai sajátos nevelési igényű gyerekek az oktatásban - utak és lehetőségek. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sóti, Csilla (2018) Integráltan nevelkedő tanulásban akadályozott gyermekek mozgásfejlesztése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

T

Tihanyi, Gréta (2018) Fejlesztő játékok, társasjátékok alkalmazása a tanulásban akadályozott tanulók oktatásában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Toldi, Bettina (2018) Post-stroke afázia és az önálló életvitel összefüggései. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tompai, Petra (2018) A metakogníció és a jövőkép összefüggéseinek vizsgálata diszlexiás felnőttek esetében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tószeczki, Réka (2018) Az autista gyermekek társas kapcsolatainak alakulása a szabadidős tevékenységek során. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tószeczki, Réka (2018) Az autista gyermekek társas kapcsolatainak alakulása a szabadidős tevékenységek során. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tószeczki, Réka (2018) Az autista gyermekek társas kapcsolatainak alakulása a szabadidős tevékenységek során. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

U

Urbancsek, Kitti (2018) Tapasztalatok hadaró személyek vizsgálatával. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

V

Velicskei, Kitti (2018) Az értelmileg akadályozott felnőttek intézményes ellátásának lehetőségei Szabolcs - Szatmár - Bereg megyében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Vreckó, Zsófia (2018) Állatasszisztált foglalkozások a gyógypedagógiában : A kutyával asszisztált terápia és a lovasterápia alkalmazása és hasznossága. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Z

Zabos, Adrienn (2018) Az értelmileg akadályozott tanulók szabadidő eltöltésének lehetőségei az általános iskolákban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

This list was generated on 2023. január 27. 12:57:08 CET.