Browse by Institution

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: B | C | D | F | G | H | I | J | K | M | N | P | T | V | W | Z | Á
Number of items: 74.

B

Balogh Lajos A nemzeti-gyarmati kérdés néhány időszerű problémája. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bame Julianna Az Alföld a török hódoltság korában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Banadics Márton Gyula város kulturális életének története a felszabadulás után. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bekker Krisztina Pilinszky János. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bekkerné Bakos Ilona Hernád község a gyökeres átalakulás időszakában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bella István A kondorosi "Dolgozók" Termelőszövetkezet története. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bencsik Aranka Charles Dickens és a gyermeksors. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Benkő Antal Az 1929-33-as évek mezőgazdasági válságának hatása Orosházán. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bocsánczi Margit A Kiskunság a török hódoltság alatt. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bodor László Cegléd mezőváros története a XVI-XVIII. században. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Borkuti Józsefné A költő képzete Petőfi műveiben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Boros Zoltán Változatok Szolnok város kulturális életének történetéről. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bozsó Renáta A kábítószer mint kultúra Nyugat Európában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bruck Lászlóné Szovjet hadsereg védelmi harcai 1941 folyamán. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bódiss Olga A ceglédi földmunkásság és szegényparasztság helyzete és mozgalmai a századfordulón 1889-1908-ig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

C

Cs. Szabó Annamária Révész Béla munkásságának főbb problémái. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csapó Imre Budapest XVIII. kerületének : Pestlőrinc-története. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Cseke László Visegrád a központi hatalom átmeneti megerősödése idején. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csepregi Jánosné A hajdúk szerepe Magyarország történetében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Cseuz Imre A kunszentmártoni kovács-bognár céh működése 1800-tól 1872-ig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csillag Hajnalka Arany János: Őszikék. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Császtvay Tünde Reviczky Gyula összes verse. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

D

Dobos László Zenei műfajok és műformák Weöres Sándor költészetében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dukai-Nagy Ádám A felnőttképzés és a szakképzés magyarországi jelenéről, lehetőségeiről. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

F

Fekete Anett A fény és a szín mint jelentésformáló eszközök a filmművészetben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ferenc Ildikó Gyermek- és ifjúságvédelem tantárgyi gyakorlat összegzése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

G

Gere Zsolt Vörösmarty eposztöredéke. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyenes Lászlóné Szociográfia a huszadik századi Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyenes Lászlóné A nemzeti összefogás kérdése, Rákóczi. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyulafalvi Csaba Mártély művelődéstörténete. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

H

Hernádi Mária Egy találkozás története. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth Bettina Az anyanyelv és idegen nyelv kapcsolata a nyelvelsajátítás során. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth Magdolna Szabó Pál írói fejlődése néhány regényén keresztül bemutatva. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dr. Hrabovszki Mihályné Szabó Erzsébet Nagyfuvaros utca és Margitváros világa (Fejes Endre: Rozsdatemető és Molnár Géza: Város a felhők alatt, illetve Holtak fogságában c. regényének összehasonlítása). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

I

Ignácz Istvánné A sokarcú Isten Ady Endre istenes verseiben 1907-1912. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Illés Zoltán A kámzsás festő megtalált képei (Keleti Arthur elfeledett költeményeiről). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

J

Juhász Ágnes Reklámhordozók és reklámeszközök napjainkban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Juhászné Balasi Franciska A tündérkedéstől a vers elejtésééig - Nagy László néhány versének mítoszi alapú megközelítése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Jurasek Ibolya A magyarság-európaiság gondolatának alakulása Illyés Gyula tanulmányaiban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

K

Kardos Irén 1848-49 képének módosulása Jókai műveiben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Klötzl Ferenc E-learning tananyagok, tanulási tartalmakat közvetítő alkalmazások fejlesztése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kremser Anna A Nyugat költőinek kapcsolata a képzőművészettel. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

M

Major Anita "Egy vergődő lélek" - A személyiségfelbomlás Cholnoky László prózájában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Mák Beáta Valóság és fikció Szabó Magda két önéletrajzi ihletésű regényében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Márton Attila Gyermek- és ifjúságvédelem : esettanulmány. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Móniné Urbán Magdolna Vállalkozások története és jelene. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

N

Nagy Tamás Sztoikus életszeretet Kosztolányi Dezső Szeptemberi áhítat című versében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

P

Pribelszki Pálné Rázga József karnagy élete és pedagógiai munkássága. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pék Éva Az "éneklő hangsúly" és néhány csoportos hangsúly Győrtelek község nyelvjárásában. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Pénzes Olivér Rabszolgavásár - Bódis Kriszta Kemény vaj című regényének pszichoanalitikus és gender értelmezése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

T

Turcsak nincs megadva Egy 16. századi angol dráma keletkezése, kritikatörténeti áttekintése, elemzése, és magyarországi recepciója. William Shakespeare: Titus Andronicus. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth András Thury Zoltán a Szegedi Naplónál (1891-1892). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Irén Juhász Gyula tájszemlélete. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth József Móra Ferenc és a szegedi irodalmi élet 1900-1920-ig. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Mária Veronika Catullus epigrammái. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Sarolta A szellemtörténeti irányzat kérdéséhez a magyar irodalomtörténetben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tüske Tamás József Attila költészete a jungi archetípus tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

V

Varga József A költő Móra Ferenc. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Varga Lórántné A Kincskereső felhasználása a magyar nyelv és irodalom tanításához. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Varga Sándor Vajda János ars poeticája és költői önarcképe. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vass Istvánné Németh László nőalakjai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vass I. István Radnóti Miklós költői fejlődése 1935-36-ig. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Verbanics Tünde „Virágregéket sóhajt méla lantja" Tompa Mihály Virágregéi. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Viczián Klára Krúdy Gyula: Ál-Petőfi című regényének elemzése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vidéki Imre Móricz Zsigmond és a munkásosztály. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vidéki Imréné A költő Kaffka Margit. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vilisics Ilona A szonett műfajának újraéledése és tematikai kiszélesülése a két világháború között. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Visontay Ernő Madách Imre lelki válságának társadalmi gyökerei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vlasics Sarolta Az egyéniség szerepe Sarkadi Imre drámáiban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Váczi Valéria Jusztina Gyermekvédelmi gyakorlat. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Vörös Károly Móricz Zsigmond drámai művei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

W

Warga Lászlóné Németh László drámahőseinek etikai magatartásformái. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Z

Zsigmond Zsuzsanna Babits az erkölcsi feladatvállalás előli menekülése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Á

Árdánházi Tiborné A Magyar Tanácsköztársaság győzelme 1919. március 21-től augusztus 1-ig. Kiskunhalas városban történt forradalmi tevékenység a Tanácsköztársaság idején. 1919 március 21-től augusztus 5-ig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

This list was generated on 2021. március 2. 09:30:58 CET.