Browse by Institution

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P | R | S | T | V | Z | Ó
Number of items: 95.

B

Baráti Péterné Vid glagola. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Biró Erzsébet Haláltudat és a pokol víziója a középkori kereszténység eszmevilágában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Blaskó Irén A népi írók irodalomelmélete. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bokros Katalin A pedagógus alakjának ábrázolása a hatvanas évek prózájában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bucsány György Reformkori színjátszásunk kialakulása és szerepe a nemzeti öntudat ébresztésében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Buday Kálmánné Parasztkövetelések az 1437 és 1514-es parasztháborúban. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Böröcz Júlia Lakóhelyem környezetvédelme. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

C

Csontos Júlia Ady és Isten kapcsolata néhány versének tükrében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

D

Danku Julianna Kerényi Frigyes és Petőfi Sándor. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dombi Dánielné A Kettős-Körös árterének és védőgátjainak leggyakrabban előforduló növényei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dudás Dezsőné A tanulók iskolához való viszonyának vizsgálata Medgyesbodzás községben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

E

Eperjesi Éva Mátraderecske dúló- és utcanevei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Erdélyi líóra A szabad mondatrészek átlagos szerkesztettsége 5. osztályos tanulók írásbeli elbeszéléseiben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

F

Farkas Irén Székkutas és környéke földrajzi nevei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Farkashalmi Erzsébet Mondategészek reprezentált kapcsolódása egy Illyés Gyula - esszében : névmásfajták, határozószók. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fehér Csaba Madách Imre: Az ember tragédiája - hétköznap. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fodor Ferenc Puskin történelmi öröksége az Anyeginban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fohsz Józsefné A szövegmegértés képességének vizsgálata az általános iskola felső tagozatában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fürge Anita Elections and campaigning in the U. S. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

G

Gerencsér Klára Tisza Mária VI.b. oszt. tanulóról. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gulyás Gáborné Az informálódás fejlődése és szintje a társadalmi szférában : információs csatornák és az információ áramlása a társadalomban. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gulyás Rózsa A tudományos-fantasztikus irodalom neologizmusai. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gábor Katalin Elek község hely- és utcanevei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gáspár Mária Éva Az abszurditás mint az irodalmi ábrázolás célja, Heller a „22-es csapdája” című regényében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

H

Hegedüs Józsefné Móra Ferenc ifjúsági művei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hergyán Julianna Franz Kafka. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Horvai Hajnalka Borosta község hanglejtésformái. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Horváth Sándor Állatábrázolások a magyar nemesi címerekben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

J

Juhász Ilona "A tűz csiholója" : Ady Endre forradalmisága lírai költeményeinek tükrében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

K

Kalászi Pálné Kaffka Margit és a korabeli Magyarország nőproblémája. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kapás Ferencné [A munkásosztály első szervezett békemozgalmai]. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Karácsonyi Istvánné Az argó szerepe néhány fiatal erdélyi író művében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Katona Éva Hemingway hősei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kereki Agnes A humor nyelve, a nyelv humora. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kertész-F. Éva Sarkadi Imre hősei : variációk egy témára. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kiss Istvánné Németh László ideológiája történeti drámáiban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kiss Mária Guy De Maupassant: A szépfiú. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kiss Mária Jászladány története és a még élő néphagyománya. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kiszely Ilona Az illusztráció rövid története Kozma Lajos könyvtervezői munkássága a Kner könyvek tükrében. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Komódi Andrea Zsadányi demográfiai és antropológiai vizsgálatok eredményei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovács Margit Szőreg község földrajzi nevei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Krajcsi Pál Страноведение-лингвострановедение в учебниках русского языка для п4м назии. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kuk Sára Juhász Gyula felkiáltó mondatai. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kurgyisné Szarka Emilia Dialektika a kémiában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Környei Jánosné Egy nevelőotthoni tanár pedagógiai esetgyűjteménye. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kürtös Xavérné Hemingway etikája. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

L

Lei Jánosné Kalocsa földrajzi nevei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lengyel László Tizenkilenc Egyperces Örkény Istvántól. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Láng Róbertné Programozás a magyar nyelv tanításában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

László Erika War against Terrorism...Middle East Oil. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

M

Mag Judit A Koszorú c. lap elemzésé Szerkesztő: Vörösmarty Mihály. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Markó Ágnes Übungstypologie zur Wortschatzarbeit. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Matos Imréné A helyesírási készség továbbfejlesztése az általános iskola 5-8. osztályában. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Medovarszki Lenke Néhány mondatszerkezeti sajátság vizsgálata ötödik osztályos tanulók jellemzés műfajú fogalmazásaiban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Molnár Lajos A kettős bűnhődés motívuma Arany János balladáiban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Murányi Hajnalka Szegvár népessége a XVIII-XIX. században. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mácsai Ilona Проблемы обучения аудированию /на материале пятого класса восьмилетней школы/. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mártáné Lőrinc Veronika Protestáns zsoltárköltészet Szenci Molnár Albert zsoltárai. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

N

Nagy Jolán A "de” kötőszó használata Juhász Gyula verseiben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagy László Magyar hadifoglyok a Nagy Októberi Szocialista Forradalomban. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nemes Gabriella Átváltozás a magyar és orosz népmesékben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Niedermüller Julianna A váci gimnázium zsidó tanulóinak társadalmi, származási háttere 1867-1910 között. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Németh Ferencé Veres Péter parasztábrázolása. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

P

Pap Brigitta A devianciák, mint a nehezen nvelhetőség részei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Papp Imréné A magyar nyelvtan /részletesen a helyesírás/ tanítása az általános iskolák 5-S. osztályában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Patkóné Füleki Ildikó Újszeged helytörténete. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Patkós Sándorné Máthé Magdolna А kézügyesség pszichikai vizsgálata az egyes tantárgyak tükrében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pásztor Éva Gabriella Adalékok a manipuláció megítéléséhez. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Péter Gábor Tolna megyei középkori apátságok hiteleshelyi működése és pecsétjei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pótápi Árpád Adalékok különböző etnikumú völgységi községek történetéhez és népszokásaihoz. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

R

Rozsnyai ldikó Gondolatok a hitről Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij "A Karamazov testvérek" című regénye alapján. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rádi Dezsőné Móra Ferenc: „Engem Félegyháza tett íróvá...". Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rásó Mihályné Magyar Mária A Nádudvari fazekasság munkamenete és szakszókincse. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

S

Sinka Hilda Az implicit mondatkapcsolás vizsgálata egy Kosztolányi-esszében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Somogyi Anikó Németh László hőseinek fejlődése regényei tükrében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Soós Kálmánné A Mezőtúri fazekasok szakszókincse. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó Andrea Hazai fejlesztésű integrált könyvtárkezelő rendszer - a Szirén. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó János A tudományosság elvének fontossága az elemzés fő mozzanatában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó Pethő Eszter Az élmény, az érdeklődés, az orosz nyelv összehasonlitó vizsgálata egy ötödik és nyolcadik osztályos csoportban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szerencse Erzsébet Modern növényélettani problémák a népművelésben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szilágyi Éva Radnóti Miklós költészete a műfordítások tükrében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szlezák Mónika Magyarságkép, magyarság szeretet Torma Cecile-nél. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Színné Fehér Ildikó Egy kisebb nyelvemlék komplex nyelvtörténeti elemzése Margit-legenda /1510./. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

T

Takács Erika Széchenyi István nemzetiségi politikája. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tar Margit Jónás Könyvének mondatszerkezeti sajátosságai. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tegzes Lászlóné Mondattani vizsgálatok egy hároméves gyermek nyelvében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Terhesné Rozik Edit Batthyány Ferenc 1526. augusztus 1-én feleségéhez írt levelének komplex nyelvtörténeti elemzése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth Gabriella A 2008-as gazdasági világválság hatása Izland gazdaságára. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóthné Muráncsik Mónika A Krisztina-legenda komplex nyelvtörténeti elemzése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

V

Varga Andrea The Bronte sisters' woman figures. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vízhányóné Eszes Emma Németh László: Irgalom és a kritikai fogadtatás. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vörös László Juhász Gyula formavilága (1899-1906). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vörösné Vincze Éva Telegdy Pál Várady Katához irt levelének komplex nyelvtörténeti vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Z

Zemplényi Lászlóné Az eleki parasztság táplálkozása a századfordulón. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ó

Ótott Ildikó Adalékok a magyarországi puritanizmus történetéhez. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

This list was generated on 2021. február 24. 18:34:16 CET.