Browse by Institution

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Ö | Ü
Number of items: 351.

A

Adókné Debreczeni Ilona (1996) Women-Characters in Nathaniel Hawthorne's Short Stories. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ayadiné Tóth Erzsébet (1996) American Slave Trade and Slavery. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

B

B. Nagy Zoltánné (1996) A terhesgondozás múltja, jelene, jövője. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bacsa Attila (1996) A thorough analysis of streamline english connections. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bacsurné Nagy Ildikó (1996) Teaching english to children the oral introductory stage. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bagi Valéria (1996) Kommunikációra nevelés mondattannal? A nyelvtantanítás célja, hasznossága és felhasználhatósága. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balog Gabriella (1996) Menschheitsproblematik in den Dramen "Faust" von Goethe und "Die Tragödie des Menschen" von Madách. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balog Lajos (1996) Speaking Names of Shakespeare's Plays and their Hungarian Equivalents. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Baloghné Nemes Erika (1996) Schillers "Kabale und Liebe" als Sturm - und - Drang - Drama. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Barabás Andrea (1996) Az AIDS jellemzői és járványtani adatai Magyarországon. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Barabás Enikő (1996) Realitás és irrealitás Czóbel Minka költészetében. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Baranyai Mária (1996) Com - merci - al. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Baranyi Tibor (1996) The Tudor Age. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Barna Judit (1996) A tankönyvi ábrák szerepe a kémia tanításában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bartha Ilona (1996) Natural Born Killers (An attempt to interpret the film on the base of its soundtrack). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bartos Andrea (1996) Macskák. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Benyuska Vanda (1996) Frauenfrage in der deutschen Literatur von 1880 bis 1900 im Spiegel der Dramen von Gerhart Hauptmann: "Vor Sonnenaufgang" und "Einsame Menschen" und der Dramen von Frank Wedekind: "Erdgeist" und "Die Büchse der Pandora". Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bereczki Anna (1996) Az információkereső nyelvek kialakulásának története, okai - a PRECIS. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Berkesiné Nagy Mariann (1996) Elemente des Urglaubens in den deutschen und ungarischen Volksmärchen. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bertalan Ildikó (1996) Developing Speaking Skills in a Group of False Beginners, Based on Course Book Wow 1 by Rob Nolasco. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Berényi Anikó (1996) A Nemzeti Alaptanterv kémiára vonatkozó elképzelései a 7-8. osztályban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bezdán Erika (1996) Francia jövevényszavak a magyar nyelvben. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Biró Beáta (1996) The reign of pigs. How pigs acquire human qualities in the course of Orwell's Animal Farm. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bodzsárné Oláh Gabriella (1996) A csorvási iskolák története a polgárosodástól napjainkig. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bodóné Erdei Éva (1996) Are the ghosts real or not in the turn of the screw? Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bokros Szilárdné (1996) Le problème de la réalité dans trois chef d'oeuvre de Flaubert. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Borbás Andrea (1996) Mezőföld az író Németh László szemével. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Borcsik Krisztina (1996) A reneszánsz kori egyház erkölcsei (Le virtù della Chiesa rinascimentale). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Borosné Hegedűs Ilona (1996) William Wharton: Birdy. Analysis. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Boross Lucia (1996) 1968. május 3. - a fordulópont. Válságjelenségek a kapitalista országokban az 1960-as évek végén, különös tekintettel a franciaországi diáklázadásokra, valamint a lázadás fordulópontjára. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Borsós Antalné (1996) Charles Dickens: Little Dorrit. The prison-motif in the novel. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bukor Edit (1996) Könyv- és könyvtárhasználati ismeretek a történelem órákon. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bálint Ágnes (1996) A játék szerepe a környezeti nevelésben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Békési Ilona (1996) Nőegyletek a dualizmuskori Magyarországon. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bíró Anita (1996) La symbolique des couleurs dans le recueil "Les Fleurs du mal" de Baudelaire. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bíró Judit (1996) The Ku Klux Klan. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bíró Ágnes (1996) André Gide: A pénzhamisítók. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bönditzné Magyar Szilvia (1996) A 624.sz. Ipari Szakmunkásképző Iskola könyvtárának története a korabeli iparosképzés és ifjúsági könyvtári rendszer tükrében. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

C

Csapó Zsuzsanna (1996) Deutsche Beschreibungen des Königlichen Ungarns im 17. Jahrhundert. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csatlósné Répás Etelka (1996) Hulladék az ember szűkebb környezetében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csehhé Bretyka Ildikó (1996) Some aspects of language learning and teaching for primary level. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csida János (1996) Kitelepítések Németkéren. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csikkel Mónika (1996) Teaching vocabulary. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csikós Csaba (1996) A Tisza és a Balaton ragadozó halai és horgászatuk. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csillagné Szánthó Polixéna (1996) Unitarianism as a Bridge Between Two Nations. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csontos Mária (1996) A marosvásárhelyi Teleki-téka története különös tekintettel a könyvtáralapító Teleki Sámuel halála utáni 120 évre. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csordás Mária (1996) La guerre D'indépendance Algérienne et la politique francaise de la période de 1954-1962. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csordásné Kovács Judit (1996) A contribution to the history of fastfood and its consequences in the USA. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csányi Katalin (1996) The Spanish-American War. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Cziczeri Tímea (1996) A biharugrai halastavak madártani adatainak összehasonlítása az 1995.-1996. években. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Czink Éva (1996) Ember és vallás - Vallásosságfelmérés -. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Czuczi Éva (1996) Tracht und Schmuck der alten Germanen. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Czégényi András (1996) Vizsgázgatunk? Vizsgázgatunk! Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

D

Darvas Orsolya (1996) Reading comprehension. Analysis of a Cambridge First Certificate Reading Comprehension Test. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Demkó Sára (1996) Il Teatro Fiorentino Nell'epoca Medicea. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Domokos Edina (1996) Az értelmiségiekből lett vállalkozók -Egy új társadalmi réteg kialakulása -. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dornbach Zsuzsanna (1996) 1848-67 magyar nyelvű sajtója. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dzsuláné Janurik Krisztina (1996) Changing role of women in the industrial revolution in britain 1750-1860. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dén Márta (1996) The role of the English Teacher. Alternatives to Violence Project. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Döndőné Hajnal Tünde (1996) Experiences in Teachig Vocabulary. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

E

Együd Klára (1996) Lexilcalische Untersuchung im Bereich der Jugendsprache. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Elekes Mónika (1996) La collaboration et la Résistance francaises dans la deuxéme guerre mondiale. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ember Zoltán (1996) Egyház és tudomány. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Erdélyi Csilla (1996) 14 évesek olvasási és könyvtárhasználati szokásai. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

F

Farkas Boglárka (1996) Arten der Mehrdeutigkeit in der Textsorte Witz. Kontrastive Analyse Deutsch-Ungarisch. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Farkashalmi Erzsébet (1996) Écoles Catholiques en France. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fekete Zoltán (1996) Médiák-valóság-közvélemény a környezetvédelem tükrében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fenyvesi Gyöngyi (1996) Környezeti nevelés lehetőségei az oktatási intézményekben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Festőné Szabó Erika (1996) Die Erntezeit für Kinder im Deutschunterricht. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fidrich Éva (1996) A deviáns személyiségfejlődés a pszichoszociális tényezők tükrében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Folkmann Judit (1996) Untersuchungen zum Grotesken in Thomas Manns Roman : Der Erwählte. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fricska Katalin (1996) Harta népviselete. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fulai Imréné (1996) Manifest Destiny and the Territorial Expansion in the United States. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fábián Jánosné (1996) Környezeti nevelési lehetőségek a nyári napközis táborban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Földi Emil (1996) Szociális esélyek Budapest Főváros XIII. kerületében. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fülöp Tiborné (1996) A Kiskőrösi Petőfi Sándor Városi Könyvtár gyűjtőköri szabályzata. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

G

Gacslaki Erzsébet (1996) A német nemzetiség Hajóson és Hartán. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Galántai Rita (1996) A gyermek és a meddőség motívumának szerepe az Egyesült Államok drámairodalmának társadalomkritikájában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gergely Péter (1996) Esztergom és Vidéke (I938.V.I5-XII.25.). MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Geráné Gyóni Julianna (1996) A zuzmók mint bioindikátorok (Kiskunfélegyháza zuzmótérképe). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gerő Andrásné (1996) Freudian Influence in O'neill. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Glózik Klára (1996) Thomas Mann: Der Zauberberg. Die Zeitproblematik im Roman. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gombosné Varga Mária (1996) Sexuality and Sensitivity in Tennessee William's Drama : A Streetcar Named Desire Analysis. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gracza Dominika (1996) A Prizpa-tó bemutatása, környezet- és természetvédelmi problémáinak feltárása. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gueth Laura (1996) Napjaink névdivatja (a kaposvári református egyház anyakönyvei alapján, 1970-1995). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Guth Éva (1996) Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye olvasókörei, különös tekintettel a Pomázi járásra 1892-1945. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gyukics Csilla (1996) Changing social and political patterns in the life of american women. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

György Ildikó (1996) Der Mensch und sein Verhältnis zu Gott und Natur in Goethes Hymnen. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gálné Perger Edit (1996) Thanksgiving. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gáspár Klára (1996) [kamins] and goings by catmobile. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Géczi Margit (1996) Boszorkányok és tündérek vonzásában: Czóbel Minka Opálok című kötete. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gémes Zsuzsanna (1996) A mindszenti Tisza menti halászat etnobiológiai bemutatása. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Göndöcs Ágnes (1996) Wort- und Sprachspiele in der Werbung. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

H

Hajdu Judit (1996) Századforduló, a szabadkai városháza építésének tükrében. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Halasiné Csúzdi Anna (1996) Alumínium. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Harasta Erika (1996) The Comparison of the Paul Street Boys and its English Translation (Tenses with Past Reference). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hegedűs Anikó (1996) A Fűvészkert és jelentősége (különös tekintettel az oktatásban betöltött szerepében). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hegedűs-Bite Beáta (1996) A SZIRÉN és bevezetése a békéscsabai 10.sz. Általános Iskolába - lehetőségek és nehézségek az iskolai számítógépesítés területén. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hegedűsné Könyves Klára (1996) Theodor Fontanes Effi Briest als Frauenroman der Zeit. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Heim Henriett (1996) Analyse des Romans von Rilke "Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge" anhand formaler und inhaitlicher Aspekte. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Heinerné Dévai Edit (1996) The Mormon way. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Helyes Zoltán (1996) Word Retrieval in Bilingual Aphasics (The Highest Levels of Language Processing). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hermanné Keresztes Györgyi (1996) Franklin Delano Roosevelt and his New Deal. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hornyak Judit (1996) Louis Kossuth's Visit in the United States. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Horváth Andrea (1996) Cathedrales De France. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Horváth Anett (1996) How to build nursery rhymes into English language teaching. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Horváthné Erdős Cecília (1996) Being Discovered by the Americans. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Horák Judit (1996) Az és kötőszó előfordulásai Máté evangéliumának példabeszédeiben a Müncheni Kódex alapján. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hrabovszkiné Jenei Anikó (1996) Opfer-, Sünden- und Erlösungsproblematik in den höfischen Legenden Hartmanns von Aue. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Huber Katalin (1996) Hochzeit Durch Drei Generationen In Der Ungarndeutschen Ortschaft Nadwar. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hunyadi Gábor (1996) Drogprobléma napjainkban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hübner Endre (1996) Relations Between American History, Culture and Harley Davidson. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

I

Illés Virág (1996) The Knowledge of Body Language as a Possible Help to Become a More Successful Teacher. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

J

Janurik Viktória (1996) Celtic Culture In Ireland 'Science, Magic, Wisdom, Art and Druidism'. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Joó Péter (1996) The Complexity of Simplicity : A. A. Milne's Poetry. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Juhász Gőz Szilvia (1996) Rajzolj egy erdőt! (Egy természetvédelmi táborban készült felmérés eredményei). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Jusztin Katalin (1996) Zum Problem von deutschen Be-Verben unter kontrastivem Aspekt mit ihren ungarischen Äquivalenten. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Jósné Kiss Erzsébet (1996) Usage of role play in the language lessons. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

K

Kalmár Csilla (1996) America's National Symbols. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kamler Katalin (1996) Communication in Harold Pinter's Drama, in The Caretaker. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kara Piroska (1996) Ersatzformen des Imperativs im Deutschen. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kaszab Imréné (1996) Möglichkeiten und Motive der Fremdsprachenwahl in Szeged. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Katona Alíz (1996) A riport, mint irodalmi műfaj Déry Tibor Képzelt riport egy amerikai pop-fesztiválról című kisregényében. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Katona Gerda (1996) The Amish : The Enduring Spirit. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kató Eszter (1996) L'image De La Femme Dans Les Oeuvres De Maupassant. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kelemenné Szabó Mária (1996) Die Entwicklung und Förderung der Fertigkeit Hörverstehen. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kenderesi Zoltánné (1996) Deutsche Wörter in der ungarischen Sprache. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kendiné Kiss Ilona (1996) Communication and Human Relationships in Hemingway's Short Stories. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kenéz Mónika (1996) A keleméri Mohos-tavak regenerációs munkálatai. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kerekes Bernadett (1996) Deutsche Volkslieder im ungarndeutschen Dorf Wemend in der Grundschule : Eine Situationsbeschreibung und Folgerung für den Unterricht. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Keresztúri Csilla (1996) Il ruolo della donna nell'Italia del Medioevo e del Rinascimento. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kesiár Tamásné (1996) Anti-Grammar Grammar Methodology. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kettős Attila (1996) A Pest Megyei Könyvtár története. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Király Attila (1996) A Szegeden, valamint Szabadkán tanuló szabadkai és palicsi egyetemista fiatalok nyelvhasználati szokásainak összevetése. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kis Kamilla (1996) De L'apprentissage Des Langues. L'enseignement De La Langue Francaise Au Lycée János Bolyai De Kecskemét. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kis Tünde (1996) Paris, quartier Montmartre. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kiss Andrea (1996) Non-metrikus jellegek etnikai értéke. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kiss Anikó (1996) Napjaink problémája: A kábítószer. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kiss Mária (1996) Social problems at the turn of the century. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kiss Zsuzsanna (1996) Tess of the D'Urbervilles. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kissné Feher Csilla (1996) L'Histoire Des Institutions Politiques De La France, De La Revolution De 1789 a Nos Jours. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Klesz Andrea (1996) La France Et Ses Immigres Depuis 1919 (Les Marocains). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kmetykó Zoltánné (1996) Kontrastive Untersuchung deutscher und ungarischer somatischer Phraseologismen. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kopasz Katalin (1996) A nő sorsa a századfordulón Kaffka Margit három regénye: Színek és évek, Mária évei, Állomások alapján. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovács Iván (1996) Towards the Indian Mutiny. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovács Ágnes (1996) Luigi Pirandello és Füst Milán Henrik-Drámáinak motívumai. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovács Ágnes (1996) Mesevilág: Makói népmesék H. Kovács Mihály gyűjtése alapján. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovácsné Mónus Renáta (1996) A radioaktív sugárzás a környezet és a vadállomány radioaktív szennyezettségének kapcsolata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovácsné Vári Eszter (1996) A gyomaendrődi holt medrek vízminőségi és ökológiai állapotának összehasonlító vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Krassói Éva (1996) Dundik, teltkarcsúak, gömböcök, és a többiek... "Minél több súlyt kell cipelned, annál rövidebb ideig fogod." /Dr. Henry Bieler/. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kudlik Mónika (1996) A munkanélküliség hatása az iskolára. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kunstár Anna (1996) Grammatische Besonderheiten im Gebrauch des deutschen Substantivs anhand der Pressesprache der Gegenwart. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kurin Kinga (1996) Role Play and Simulation. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kuti Judit (1996) La scomparsa del fisico nucleare Ettore Majorana fra realtá storica e ricostruzione letteraria. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Késmárki Zita (1996) A Tharaud testvérek és a Quand Isräel est roi című munka bemutatása. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kónyán Bagi Csilla (1996) Teaching of vocabulary in English Language Teaching of children aged 6-10. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Köntés Anikó (1996) Az öngyilkosság. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Küsmődi Attila (1996) A stefanita őrség első 60 éve. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kővári Zita (1996) The Founding and History of New York, Philadelphia and Washington D.C. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kőváry László (1996) A közösségi televíziózás lehetőségei a helyi nyilvánosság kialakításában és formálásában. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

L

Lach Katalin (1996) A cink biológiai jelentősége az emberi szervezetben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Laczkó Sándor (1996) A magyar nyelvű Nietzsche-irodalom bibliográfiája 1872-1995-ig. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ladnyik Mihályné (1996) Das Böse und die Grausamkeit in den Grimmschen Kinder- und Hausmärchen. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lados Andrea (1996) Internet és a könyvtárak. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ladányi Ildikó (1996) A lét értelmezése Kosztolányi Dezső Esti Kornél regényében. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lantos István (1996) Drámaelemzés: Sütő András: Három dráma. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lantosné Ádász Erzsébet (1996) Imperativsätze im Deutschen und im Ungarischen. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lapisné Winter Katalin (1996) Az ivóvízellátás problémái egy tiszazugi város példáján. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Laurinyecz Edit (1996) Reading as a Language Skill in the Focus of Teaching English as a Foreign Language (TEFL). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lele Anikó (1996) Móricz Zsigmond: Erdély. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lengyel Nóra (1996) La Storia Dell'insegnamento Della Lingua Itailiana Nella Scuola Elementare Dózsa György. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lennert József (1996) A szabadkígyósi Kápolnai-ér malakofaunája és a faunát ért antropogén hatások vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Leány Györgyi (1996) Babits Mihály: Jónás könyve. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

László Erika (1996) Deutsch-Ungarische Partnerstadtkontakte Im Komitat Jász-Nagykun-Szolnok. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

László Gabriella (1996) Nikosz Kazantzakisz: pályája és első két görög nyelvű regénye. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

László Júlia (1996) A special analisys of a course-book in the aspect of listening activities. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lázár Adrienn (1996) Bismarck und Ägypten : Die deutsch-englischen Beziehungen anhand der ägyptischen Frage (1882-1885). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lőrincz Ilona (1996) A hosszú szabadságvesztésre ítéltek szabadulásra történő felkészítése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

M

Maczkó Gabriella (1996) The Hungarians in Australia. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mag Péter (1996) Dr. Sterbetz István a természet szolgája. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Magyar Nóra (1996) Higiéniai szokások a két világháború között. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Makai Adrien (1996) Crown and Parliament. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Makkai Katalin (1996) Krúdy világa a XIX. századi orosz irodalom fejlődésének tükrében. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Malatyinszki Anita (1996) Czóbel Minka: Pókhálók. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Markót Mónika (1996) Untersuchung der Charaktere in Schillers Werk "Kabale und Liebe" im Spiegel des Sturm und Drang. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Marsi Enikő (1996) A három legmérgezőbb fém: ólom, higany és kadmium. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Marticsekné Sápi Anikó (1996) Alternatív energiaforrások. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Marótiné Varga Ágnes (1996) Wahrheit und Utopie in Lessings Nathan der Weise. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mazán Katalin (1996) Changing Face of the East End. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mentler Judit (1996) La Peinture Impressionniste. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mihalik Árpádné (1996) "Haus" und "Familie" in der Generationsfolge der Buddenbrooks. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mikes Mária (1996) Frauengestalten von Goethes Dramen im Spiegel der Weimarer Klassik. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Miklós Júlia (1996) A gurukula-a védikus iskolarendszer múltja és jelene. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mikola Rita (1996) Gömörszőlős: egy fenntartható falu. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Milyó Orsolya (1996) Erkölcsi neveltségi szint vizsgálata az általános iskola két nyolcadik osztályában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Molnár Edit (1996) Hungarian Participation in the Civil War. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Molnár László Ákos (1996) The Description of Jews In Malamud's Novels. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Monostori Lujza (1996) The American High School. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mukics Andrea (1996) Kölcsey Ferenc két és fél novellája. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mukliné Kostyál Irén (1996) A környezetkémiai ismeretek alapozása és tanítása az általános iskolában : segédanyag pedagógusoknak. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mukliné Kostyál Irén (1996) A környezetkémiai ismeretek alapozása és tanítása az általános iskolában (segédanyag pedagógusoknak). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Muresán Krisztina (1996) La Vie Associative Dans Une Petite Ville De Gers. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mák Éva (1996) Authenticity Revisited. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Márton Miklósné (1996) America goes on the stage. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

N

Nagy Albertné (1996) Einheit und Totalität In Der Dichtung Von Eichendorff. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagy Andrea (1996) Représentation et comparaison des systémes scolaires beiges et hongrois. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagy Anett (1996) Szilágyi Domokos: Radnóti Miklós : Radnóti Miklós költői magatartása a II. világháború idején. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagy Brigitta (1996) A Regélő-Honművész és a művészetek. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagy Hajnalka (1996) Női sorsok ábrázolása Kaffka Margit regényeiben. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagy Zoltán (1996) The Jazz Age Through the Works of Francis Scott Fitzgerald. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagy Éva (1996) Család - Gyermek : a család története - napjaink gyermeke a családban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagyné Háló Katalin (1996) American Cultural Myths. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Novák Beáta (1996) A haláltánc-ének nyelvtörténeti-szemiotikai elemzése avagy egy XVI. századi kódexszöveg XX. századi argumentatív értelmező interpretációja. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nyári Mónika (1996) Kémiai érdekességekkel a pontos fogalomkialakításért. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nyúl Zita (1996) Konkurrenzformen des deutschen Vorgangspassivs und ihre englischen Äquivalente. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nán Viktória (1996) Auswirkungen der Theresianischen Urbarreformen auf die urbarischen Verhältnisse und die ländliche Sozialstruktur auf dem ehemaligen österreichisch-ungarischen Grenzgebiet am Beispiel der Marktgemeinde Schwarzenbach. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Némedi Tivadarné (1996) Az olvasókör, az egyesületi könyvtárak és a népkönyvtár története Tápiószelén. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Némedi Éva-Mária (1996) Reflexion sur la langue et la culture occitane. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Németh Anikó (1996) Reasons For Settlement of Australia. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Németh Kinga (1996) Deutsche Jugendsprache in lexikalischer und syntaktischer Analyse. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Németi Vera (1996) George Sand image-változása a XIX. és a XX. században. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

O

Oláh Katalin (1996) Watergate. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Orbán Hajnalka (1996) The Traces of the Biblical Cain and Abel Story in the Novel of "East Of Eden" by John Stein-Beck. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Oroszi Hajnalka (1996) Möglichkeiten und Motive der Fremdsprachenwahl in Szolnok. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Orova Ágnes (1996) Die Krönung der schönsten Stunden. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

P

Pappné Nagy Katalin (1996) Kreatives Schreiben Im Deutschunterreicht. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pappné Tóth Ildikó (1996) Die Negierte Notwendigkeit in der deutschen Gegenwartssprache. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Paróczai Tiborné (1996) Pedagógus dinasztia bemutatása három nemzedéken át. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Patkósné Mile Irén (1996) Immortality and eternity in Shakespeare's Sonnets. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Patócs Katalin (1996) A vörösvértestek és vérlemezkék morfológiája. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pernye Szilvia (1996) Geschichtliche und ideologische Ebene in Schillers "Don Carlos". Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Petri Péter (1996) Teaching English to Young Children. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Petz János (1996) The Vietnam War. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Piti Rózsa Mária (1996) Written English- Techniques In Teaching Writing. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pittenauer Rita (1996) Die Begrüßungsformeln Eines Ungarn-Deutschen Dorfes Im Vergleich Mit Dem Deutschen. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pontetné Szemők Erzsébet (1996) Teaching Passive Voice to Hungarian Learners at Elementary Level. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Poturak Laura (1996) Langston Hughes's Blackness. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Potápi Árpádné (1996) Egy munkáscsalád története a XX. században -a korszak társadalmi, szociológiai és gazdasági tükrében. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pozsár Róbert (1996) A Tisza Rádió története : 1994. augusztus 29. - 1996. március 21. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pusztai Klára (1996) A vas és réz, mint mikroelem élettani jelentősége az emberi szervezetben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pál Klára Rita (1996) Az izsáki könyvtár története. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pálffy Barbara (1996) Életmódváltozások 1990 és 1995 között a budapesti Sasad és Gazdagrét körzetében. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pálosné Halas Viktória (1996) A női öltözködés terminológiája a magyar nyelvben. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pápai János (1996) Élőhelyheterogenitás vizsgálat egyenesszárnyú rovarokon a Pusztaszeri Tájvédelmi Körzetben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pünkösti Rózsa Piroska (1996) A magyarországi matematika története a legrégibb időktől a Kiegyezésig. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

R

Racsmán Rita (1996) Tibullus I.10-es elégiájának értelmezéséhez. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Radics Erika (1996) Edward Teller: His Life and Works. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Radicsné Szabó Erzsébet (1996) Zalai Gyűjtemény 1974-1996 - repertórium. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rajki Tímea (1996) History of Adventism. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rakaczki Krisztina (1996) The Use of Groupwork in English Teaching. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Recsetár Rella (1996) Nőalakok, női sorsok, nőábrázolás Kaffka Margit regényeiben. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rencsiné Gálik Erzsébet (1996) Phraseologismen mit Tierbezeichnungen. Kontrastive Untersuchung des Deutschen, Russischen und Ungarischen. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rezi Éva (1996) A kötelespéldány szolgálat könyvfeldolgozásának elkészítése a MicroISIS rendszerrel. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rigó Anikó (1996) A természetes víz és a vízforrások. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Romberger Ágnes (1996) A 10 és 14 éves gyerekek olvasási és könyvbeszerzési szokásai. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rácz Tünde Anna (1996) British Colonial Expansion In South Africa 1795-1902. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

S

Sallai Emília (1996) Pedagógiai Műhely Repertóriuma 1980-1984. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Salánki Endre (1996) Liebesproblematik in Hartmanns von Aue Werk "Der arme Heinrich". Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sarudi Éva (1996) The Monroe Doctrine. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Schaferné Kéki Márta (1996) Grammar Games and Exercises for Language Learning Present Continuous and Simple Present. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Schirmer Diana (1996) Die Frauengestalten in Schnitzlers Werken. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Schmitzhofer Irén (1996) A Nemzeti Alaptanterv kémiára vonatkozó elképzelései a 9-10. osztályban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Schárer Iringó (1996) Henry VIII and his court. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Simionovici Monica (1996) Wealthy Capitalists' Moral Poverty. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Simon Melinda (1996) A Buzinkai család könyves műveltsége. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Somogyine Gombos Ilona (1996) Social Effects of American Comics. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Streng Jánosné (1996) A HIstória repertóriuma 1979-1983. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Such Anna (1996) Túzokfészek-védelem a Dévaványai Tájvédelmi Körzetben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabados Mónika (1996) Timóteus Társaság. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó Csaba (1996) The Role of Visual and Audio-usual Aids in Language Teaching. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó Klára (1996) A kőolajkitermelés során keletkezett veszélyes hulladékok kezelése a MOL Rt. Szegedi Bányászati Üzemében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó Krisztina (1996) La pédagogie nouvelle dans i'enseignement. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó Szilvia (1996) Symbolische Elemente Im "Erec" Hartmanns Von Aue. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabóné Dankó Erzsébet (1996) Nagyecsed helytörténeti bibliográfiája. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabóné Presztolánszky Ágnes (1996) A Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Könyvtárának krónikája - szemelvények száz év történetéből. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szana Andrea (1996) The Shrouded Stranger(s) of American Culture. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szebenyiné Csóka Beáta (1996) Az iskolán kívüli oktatás-nevelés: múzeumpedagógia. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szederkényi Csabáné (1996) A gyermekek könyvtári ellátása Dorogon. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szekeres Lajosné (1996) Möglichkeiten und Motive der Fremdsprachenwahl in Debrecen. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szendrei Júlia Zsuzsa (1996) Az iskola, mint a nemzeti célok elérésének eszköze Bethlen Gábor művelődéspolitikájában. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szenészi Katalin and Kapus Krisztián (1996) A rákbetegség alapkutatási és klinikai szakirodaimának szétválasztása az idézetelemzéssel. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szilágyi Gábor (1996) The Teaching of Composition Writing. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szirbik Anita (1996) Emberek az embertelenségben : emberi kapcsolatok Weöres Sándor tükrében. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szlaukó Tibor (1996) Human relationships in three Pinter plays. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szokodi Laszló (1996) Das Inzest-Motiv und die Instinktwelt im Gregorius-Stoff : Hartmanns von Aue "Gregorius, der gute Sünder" und Thomas Manns "Der Erwählte". Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szolga Edit (1996) Don Carlos Als Dramaturgische Zusammenfassung Von Schillers Aufklarerischen Ideen. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szolnoky Tamás (1996) Hajósi sorsok Hajósi svábok megpróbáltatásai a második világháborút követő években. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szonda Tiborné (1996) The last frontier. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szvoboda Szabolcs (1996) A fehérvérsejtek morfológiája. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szántó Tímea (1996) Vajjon milyennek látttál?: Ady Endre és Boncza Berta szerelme és házassága. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szél László (1996) A.C. Celsus: Az orvostudományról. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szénási Edit and Virág Réka (1996) Már a legfontosabb vesznek... Az orvostudományi folyóiratellátás Magyarországon 1982-1994 között. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szőke Márta (1996) Historical Nicknames of American States. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szőllősiné Nagy Katalin (1996) The problems of teenagers (in the catcher in the rye by salinger). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sándor Attila (1996) "A Budára törekvő színitársulat": Molnár György 1860-1861-es téli évadja Szegeden. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sándor Mária (1996) Gebrauch des Modalverbs "sollen" in der deutschen Gegenwartssprache. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sándor Mária (1996) L'analyse des traductions littéraires du poéme : Le Pont Mirabeau de Guillaume Apollinaire. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sárközi Julianna (1996) L' educazione durante il periodo fascista. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sódar Zita (1996) A nihilizmus mint irodalmi jelenség Turgenyev és Dosztojevszkij műveiben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sósné Kiss Katalin (1996) La poterie occitane á Vallauris. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

T

Tamási Gabriella (1996) Az arisztokrácia öltözködési szokásai és stílusa a dualizmusban. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tarrajossy Béla (1996) Importance of using games in teaching english. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Taskovics Edit (1996) Deutsch-ungarische Entsprechungen im lexikalischen Bereich des Korbballunterichts. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tasnádi Orsolya (1996) La Comparazione Di Una Novella Cinquecentesca Con Un'opera Novecentesca. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Temesvári Anikó (1996) Oscar Wilde's Tales and the Pre-Raphaelite Paintings. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Toldiné Horváth Sarolta (1996) Australian Aboriginal Religion. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tolnai-Kiss Gabriella (1996) Die Innenpolitik der DDR in den Jahren 1989-1990. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Trádler Monika (1996) Deutsche Familiennamen In Mór/Moor. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tumbász Anita (1996) Counterculture in the 60's American Art. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Turcsan Teréz (1996) Hungarian immigration to the USA after the Second World War. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Táglieber Andrea (1996) A fehérajkú vöröshasú tamarin (Saguinus labiatus) kölyök viselkedési- és táplálkozási aktivitásának változása az életkorral. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tárnyikné Szepessy Zsuzsanna (1996) A gyermekkönytáros képzés alakulása : a gyermekkönyvtár megújulásának kulcskérdése: a gyermekkönyvtáros személye, felkészültsége, képzettsége. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth Imre (1996) A Zala megyei könyvtári hálózat kialakulása 1945-1962. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth Katalin (1996) The use of infinitive in English and in Hungarian. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth Krisztina (1996) Az állatkertek szerepe a természet sorsának alakításában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth László (1996) Beavatkozás, tűzoltás növényvédő szerek jelenléte esetén. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Török Zoltánné (1996) Die Rolle der Natur in Goethes-Roman „Die Leiden des jungen Werther". Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Török Ágnes (1996) „KI menedzseli a Kultúrát?" Konferencia 1992 - 1996. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

U

Ujj Mónika (1996) Somogyi Honismeret Repertóriuma 1983-1995. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Urbán Éva (1996) A savas esőről. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Urbánné Revák Anikó (1996) Szennyvíztisztítás. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

V

Vadvári Árpád (1996) Az elméleti kémia néhány eredményének alkalmazása a technológiában régen és ma. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Varga Andrea (1996) Lernstrategien im Deutschunterricht : Wir lernen Lernen. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Varga Ferencné (1996) A szegedi matematikai szakkönyvtár 75 éve, 1921-1996. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Varga Ibolya (1996) Hungarian immigrants between 1880&1940. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Varga Ildikó (1996) Teaching writing in the elementary school. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Varga István (1996) Ki kicsoda Nagykőrösön? MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Varga Pál (1996) Az Érdes tócsagaz - Ceratophyllum demersum L. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Varga Tatiana and Solomon Tereza (1996) Moldvai táj - moldvai emberek : műveltség, életstílus, szokások. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Verba Andrea Judit (1996) A tagadó felszólító módú igealakok jelentése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vicsainé Kabók Ibolya (1996) Landeskunde Im Deutschunterricht. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vida Melinda (1996) Das Thema Umweltschutz im Unterricht Deutsch als Fremdsprache - am Beispiel des Lehrbuches "Deutschmobil I-III" -. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Várhalmi Márta (1996) A szemantikai megközelítés néhány lehetősége Ady Endre Ugar verseiben. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Várhelyi Enikő (1996) Az "Elemente Chemie I" című kémia - tankönyv bemutatása. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Várkonyi Anita (1996) Békés megyei ivóvízvizsgálati eredmények klaszteranalízise. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Víghné Németh Ildikó (1996) A Kurca folyó ökológiája. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

W

Weigert Zoltán (1996) Rock music in the classroom. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Weiner András (1996) Umweltprojekt im Deutschunterricht. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Wieszt Judit (1996) A szerbek Budakalászon Történelmük, vallásuk, szokásaik. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Z

Zakar Judit (1996) "Legyen a zene mindenkié" Pillanatképek a Magyar Rádió gyermekkórusa 1955-1985-ig tartó életéből. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Zalai Szilvia (1996) Posa márki, a világpolgár, a XVIII. századi "szabad gondolkodó" II. Fülöp udvarában (Schiller: Don Carlos). BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Zediu Ana (1996) Román nyelvi hatások a lészpedi csángó nyelvjárásra. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Zediu Tereza (1996) Az északi csángó nyelvjárás jellemzése két falu nyelvhasználata alapján. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Zombory Piroska (1996) A hátrányos helyzetű gyerekek és fiatalok olvasási szokásai a csepeli ÁMК könyvtárában. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Zomborácz Zita (1996) Az SOS-pedagógia és megvalósulása a battonyai gyermekfaluban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Zsarkó Anikó (1996) History in stones (The Tower of London's Centuries). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Zsarnainé Trecskó Ildikó (1996) English and Hungarian Tense System: Comparison of Simple Past and Present Perfect Tense. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Zsóri Z. Klára (1996) Teaching english through literature. Analysis of methods in teaching roald dahl's poison in the tesl classroom. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Zádori Éva (1996) Political correctness. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ö

Özvegy Judit (1996) Környezeti nevelés a tanítási órán kívüli tevékenységben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ü

Ürmös Anita (1996) Die Macht des Moments, das Judensein, der Freitod and der Sexus in Stefan Zweigs Werken (dargestelit anhand der freudschen Psychoanalyse). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

This list was generated on 2021. február 24. 19:37:11 CET.