Browse by Institution

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Number of items: 202.

Agócs Ágnes (1989) A Bükk-hegység természetföldrajzi képe. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Angeli Katalin (1989) A boldogságsziget motívuma Petőfi 1845 januárja és 1847 októbere között írt költeményeiben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Angyal Gabriella (1989) Vizuális illusztrációk: egyszerű tárgyak felhasználása, mimika, pantomim, drámatechnikák, az általános iskolai angol nyelvoktatásban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Antal Anikó (1989) Tóth Árpád hírlapi rögtönzései. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bagdi Erika (1989) Oscar Kokoschka és az expresszionizmus. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bakai Mónika and Kurucz István and Virág Zoltán (1989) A strófaváltás a XVII. századi magyar költészetben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balla-Elek Gyöngyvér (1989) Landeskundliche Aspekte der Deutschen und Russischen Phraseologie für ungarische Lernende. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balogh Katalin (1989) A magyarországi zeolitok eredete, keletkezése és felhasználása. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balogh László Barna (1989) A biológiai védekezés lehetőségei az erdő és mezőgazdaságban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balogh László Leventéné (1989) Árvízvédelem a Kőrösök vidékén. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balázs Péter (1989) A Dél-Alföld természet és környezetvédelme a Békés Megyei Népújság cikkei alapján. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Baranyainé Szekszárdi Marianna (1989) Роль и возможности мотивации в обучении русскому языку. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bartos Erzsébet (1989) A demokratikus ifjusági mozgalmak Tolna megyében (1945-1949). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bartus Alice (1989) Ungarische und deutsche Sprichwörter aus dem Bereich des Essens und Trinkens. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bende Ildikó (1989) Grammatikai sajátságok a Jókai-kódexben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Beraczka Ilona (1989) Számítógépes programok az orosznyelv-oktatásban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Berezvai Ferencné (1989) Dél-Tiszántúl mélységi vizei és vízminőségi gondjai. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Berhardt Margit (1989) A kémia szerepe a nyomozó munkájában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Berkesiné Nagy Mariann (1989) A sámánhit elemei a magyar népmesékben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Blum Lászlóné (1989) Психсшингвистический эксперимент в общей шкоде. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bobák Mária (1989) Felszólító módú igealakok a gimnáziumi orosz tankönyvekben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bobályné Hódi Ágnes (1989) Szeged népességfejlődése (1920-1949). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bodor Margit (1989) A Döbrentei kódex egy részletének komplex nyelvtörténeti vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bodrits István (1989) Szentesi életrajzi kislexikon. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bodó Judit (1989) A számítógép alkalmazásának lehetősége az 5. osztályos orosznyelv-oktatásban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bognár Zoltán (1989) Szilády Áron. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bojtos Edit (1989) Gyümölcsitalok gyártástechnológiája és minőségellenőrzése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Budai Éva (1989) Farbbezeichnungen als Phraseologische Strukturkomponenten in der Deutschen, Russischen und Ungarischen Sprache. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Báich Piroska (1989) Alekszandr Ivánovics Kuprin "Párbaj" című műve alapján: A gyenge hős ereje. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bátyiné Mester Zsuzsanna (1989) Néhány gondolat József Attiláról, szerelmeiről, a Flóra-versekről. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Békefyné Kása Erzsébet (1989) Szentes hévízkészlete és hasznosítása. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Békési Ferenc (1989) A Tisza hullámterének talajlakó fauna vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csendes Erika (1989) Human relationships in Albee's dramas. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csengelné Plank Ibolya (1989) Sóvári Soós Kristófnak prófétákat magyarázó postillás kötetének elemzése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csikós Erika (1989) A Szabács viadala című nyelvemlék 1-50 sorának komplex vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csizmadia Tünde (1989) A Gyorsuló időben (1970-1983) című pedagógiai módszertani kiadvány repertóriuma. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csorba Mária (1989) Színház és művelődés Szegeden (1820-1849). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csányi Éva (1989) Gyümölcsfeldolgozás a Hosszúhegyi Mezőgazdasági Kombinátban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Czene Gábor (1989) "Csak látom könnyeiteket, de én már nem értem" : gondolatok Csáth Gézáról és novelláiról. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Czene Gábor (1989) Magyar - lengyel kapcsolatok a két világháború között (1919-1926). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Czinege Mária (1989) Névadási szokások Pakson a felszabadulás után. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Danyi Imréné (1989) A fakultáció Szolnok megyében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Debreceni Gáborné (1989) Принцип опоры на родной язык: от перевода до одноязычных упражнений. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Deli Zoltán (1989) A kékfestő mesterség Jászapátin. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Deme Klára (1989) Az Alcsiszigeti Holt-Tisza halállományának változása 1980-tól napjainkig. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Döbrei Zsolt (1989) Dréncsövezés hatása az élővilágra. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Endre Zsófia (1989) A Kiskunfélegyházi Közművelődési Egyesület története. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ernszt Ildikó (1989) Repliki-povtory v russkoj razgovornoj reči. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Farkas Margit (1989) О возможностях расширения лексического материала. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Farkas Ágnes (1989) The Benighted States : John Updike's Dissension with America. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fazekas Ágnes (1989) Az Új Auróra repertóriuma 1984-1988. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fehér Katalin (1989) Forrásanyag-gyűjtemény az új irodalmi tanterv szemelvényeinek előkészítéséhez. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dr. Fehérné Bíró Beáta (1989) Szekszárd város 1988. évének eseménynaptára a Tolna megyei Népújság cikkeinek feldolgozásával. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fejesné Berényi Zsuzsanna (1989) Mágikus tárgyak a magyar népmesékben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Feketéné Rausch Beáta (1989) Az ősi hitvilág maradványai a magyar népmesében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fenyvesi Mária (1989) Az újfasizmus problémája Európában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Földvári Ildikó (1989) "Szerencséd, hogy öreganyádnak szólítottál!". Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gazdagné Szabó Veronika (1989) Diákszínjátszás az általános iskolában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gedeon Zsolt (1989) A kiskunfélegyházi Kiskun Múzeum börtön kiállítás 1514-1919. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Giczi Ildikó (1989) Zu den adjektivischen komparativen Phraseologismen des Deutschen, des Russischen und des Ungarischen (eine vergleichende Analyse). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gubicza Ferenc (1989) Страноведение во внеклассной работе. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Györe Katalin (1989) Viccek a siccen innen és siccen túl. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Győri Lajos (1989) A nyelvi játékok szerepe a nyelvoktatásban. Beszédkészséget fejlesztő nyelvi játékok az általános iskolai orosz szakkörökön. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Győri Magdolna (1989) A Marói erdő csigaegyütteseinek szezonális változásainak vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gábossy Éva (1989) Miért vált a Bős-Nagymarosi vízlépcső ügye politikai kérdéssé. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hamarné Popol Klára (1989) Töprengések Babits műve fölött : műelemzés : Babits mihály: A gólyakalifa. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hegedűs Mária (1989) Transzformációs lehetőségek a gimnáziumi harmadik osztályos fakultációs orosz tankönyvben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Herke Csaba (1989) Szeged és környéke gerinces állatainak bibliográfiája. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Herman Erika (1989) Az óorosz nyelv morfológiai változásainak nyomai az orosz nyelvben Lermontov "Korunk hőse" című műve alapján. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hetényiné Zagyi Eszter (1989) Vác társadalmi egyesületei különös tekintettel a dualizmus korára. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hidvégi Éva (1989) Cönológiai vizsgálatok a szabadkígyósi szikes pusztán. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Horváth Adrienne (1989) A szerencse-motívum a XVII. század első felének költészetében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Horváth Árpád (1989) Kiskunhalas környezetének védelme. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Horváthné Treiber Ildikó (1989) A daltanítás szerepe az orosz nyelvi órákon. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Huff Zsuzsanna (1989) Az őzállomány szabályozásának helyzete és problémái (különös tekintettel Csongrád megyére). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Huszár Zsolt (1989) Megfigyelések a szegedi Vadasparkban 1987-89-ben, a főemlősök viselkedése állatkerti körülmények között. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Héjjas Márta (1989) Szláv eredetű földrajzi nevek Szolnok megyében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hézső Endre (1989) A Csanád Megyei Színpártoló Egylet (1917-1929). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Jakabné Kiss Éva (1989) Oksági viszonyokat kifejező szószerkezetek birtokos esetet vonzó elöljárószókkal. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Jaksa Gabriella (1989) Magyar hölgyek leveleinek mondatszerkezeti sajátosságai. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Jakócs György (1989) Bulgakov "Mester és Margarita" című regényének szatirikus vonásai. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Jancsik Csilla (1989) Mondat -és szövegszerkesztési sajátosságok Pázmány Péter prédikációiban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Juhász Miklós (1989) Ásványi elemek felhalmozódásának vizsgálata nagygombákban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Katona Elektra (1989) Ady költészetének tanítása. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kecskés Tibor (1989) Sport és Agresszió. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Keresztély Andrea (1989) The Movement as a Background to Kingsley Amis's Poetry. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kertész Győző (1989) Realizmus és humor Pákh Albert humoros életképeiben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kilián Zsolt (1989) Az orosz frazeologizmusok magyar nyelvre történő fordításának szemantikai és stilisztikai sajátosságai Csingiz Ajtmatov "Vesztőhely" című regényének magyar fordítása alapján. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Király Enikő Katalin (1989) A Ferences magyar irodalom néhány műfaji sajátossága a XV-XVI. században. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kiss Katalin (1989) A zsidó-magyar sorspárhuzam kérdésének vizsgálata a XVI. század eleji magyar lírában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kiss Zsolt (1989) Kémiai gyakorlóprogramok a Tanárképző Főiskola Szerves kémia tankönyvének egyes témaköreihez. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kissné Dobos Ildikó (1989) Szeged környéki Tisza ártér és hullámtér gyógynövényei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kissné Farkas Edit (1989) Lakodalmi szokások Érsekcsanádon az 1930-as években és ma. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kiszel György (1989) A magyar-csehszlovák lakosságcsere. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kocsis Lajosné (1989) Görgey Artúr alakja az 1945 utáni történeti- és szépirodalomban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Komlósné Pelle Zsuzsanna (1989) Abony eseménynaptára a Pest Megyei Hírlap alapján 1983-1988. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Konkoly László Miklós (1989) Márton László Menedék című beszélyének elemzése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Korom Edit (1989) A történelemtanítással kapcsolatos órán és iskolán kívüli munkaformák. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Korponainé Szabó Gabriella (1989) Lakodalmi szokások Csépán. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kothencz Erzsébet (1989) Kedvenc irodalmi hősök, példaképek tizenéveseinknél. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovács Katalin (1989) Patapoklosi népviselete. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovács Tibor (1989) A Margit - Legenda részletének nyelvtörténeti elemzése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovács Zsolt (1989) A fábiósebestyéni körök és egyletek. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovácsné Kalasnyikova Vera (1989) нализ п романа а. рыбакова "дети Aрбата". Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kozák István (1989) Balásházy János munkássága. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kun Tibor (1989) A jugoszláviai magyar kisebbség 1918 és 1941 közötti helyzetének vizsgálata a Magyar Szemle című folyóirat tükrében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kálmán Anna (1989) Déry Tibor társadalmi regénye, A befejezetlen mondat. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kőszegi Erzsébet (1989) Minőségellenőrzés a baromfifeldolgozásban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lajkó Zoltánné (1989) Magyar olvasókörök tevékenysége Szolnok megyében 1870-1940. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lasztovicza László (1989) Az Alföldi borvidék klimatikus tényezői, ezek hatása a szőlő termésmennyiségére és minőségére. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lengyel Márta (1989) Stilisztikai vizsgálódások Tóth Árpád két költeményében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Linamouth Khammanh (1989) Laoszi népszokások. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lipták Emília (1989) Alexandr Blok antitézis korszaka a „Hóálarc” ciklus tükrében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Litauszky Zita (1989) A Festetics-kódex szerkezeti sajátságai. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lovász Ildikó (1989) Csuhézás Tokodon. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lékó Gabriella (1989) Antológia az iskolai ünnepi műsorok anyagához. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lékó Judit (1989) A felszólító módú orosz igealakok használata az általános iskolai tankönyvekben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Magyar Lászlóné (1989) Русский символизм и философская поэзия A. блока. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Marunák Mária (1989) Riboflavin-5'-foszfát /FMN/ bontó 5'-nukleotidáz tisztítása agaricus bisporusból és az enzim karakterizálása. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Merkovics Károly (1989) Uj- Kalász Mg. Tsz. Szőlőművelésének korszerű agrotechnikai, növényvédelmi eljárásai. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mester Ágnes (1989) Performativ megnyilatkozások az általános iskolai 7. és 8. Osztályos orosz nyelvkönyvekben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mezey Klára (1989) Impresszionista jegyek Kosztolányi Dezső prózájában az Aranysárkány című regénye alapján. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mokán Jánosné Nagy Gabriella (1989) A főnévi igenévvel kifejezett modalitások az orosz nyelvben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Muhari László Tamás (1989) Az általános iskola felső tagozatán tanuló 11-14 éves gyerekek olvasás iránti érdeklődésének és оlvasmányszerkezetének vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Márkus Henriette (1989) Kémiai gyakorlóprogramok az általános iskola Kecskésné-Rozgonyiné 7. osztályos kémia tankönyvének "Atomok és elemek" cimü [!című] témakör leckéihez. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Márkus Marianna (1989) Balástya múltja és jelene. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Móricz Viktorné (1989) Страноведение на уроках русского языка в учебниках русского языка для 3-его, 4-ого, 5-ого классов. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagy Anikó (1989) Állatkerti etológiai megfigyelések. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagy Eszter (1989) Az Akadémiai Könyvtár története a kiegyezéstől az első világháborúig tartó időszakban. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagy Imréné (1989) Игровые элементы на уроке русского языка в шестом классе. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagy Ágnes (1989) A Makói Petőfi Dalkör története a felszabadulás időszakáig. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagy Éva (1989) Kiskunmajsa demográfiai kutatása és elemzése a XVIII-XIX. században családrekonstrukciós módszerrel. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagyné Vigvári Ágnes (1989) Tájékoztató munka a tanácsi közművelődési könyvtárakban az elmúlt évek szakirodaimának tükrében. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nemesné Riegler Erika (1989) A múzeum helye és szerepe a közművelődésben. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Oltyán Ágnes (1989) A mégis költője : a megengedés Ady költészetében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Orsós Károlyné (1989) Tabu és hiedelem. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Papp Erika (1989) A 13-14 évesek irodalmi érdeklődésének alakulása. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Papp Kornélia (1989) Szeded társasági-egyleti és kulturális élete a századfordulón. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pataki László (1989) Психолингвистические эксперименты среди детей 14—17 лет. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Patkós Győző (1989) Az orosz frazeológizmusok magyarra történő fordításának sajátosságai (I.E. Bábel elbeszéléseinek fordításai alapján). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pfaff Éva (1989) Szeghalom népi táplálkozási szokásai. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pljesovszky Gabriella (1989) Revolt - morality - society (The Angry Young Men). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Polestyuk Tibor (1989) Hormonkezelés hatása váz-és szívizomzatra. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Polgárné Balogh Andrea (1989) Raszkolnyikov dialógusai (széljegyzet a Bűn és bűnhődéshez). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Porkoláb Mihály (1989) К вопросу о молодёжном жаргон. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Porkolábné Papp Zsuzsa (1989) Technikatörténeti, művelődés- és életmódtörténeti ismeretek tanításának szerepe és lehetőségei az általános iskolai történelemtanításban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pribojszki Györgyi (1989) Jugria története a X-XV. században. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pál Péterné (1989) Néhány főiskolai hallgató vallomása erkölcsről, világnézetről a Bessenyei György Tanárképző Főiskolán. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pál Tibor (1989) Színház és közönség : a Kaposvári Csiky Gergely Színház és a közönség kapcsolata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pászti Zsuzsanna (1989) Növények népi és tájnevei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pősz Klára (1989) A magyar nyelvű zsoltárfordítás Szenci Molnár Albertig. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Róth Ilona (1989) Haláltudat a korareneszánsz korban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Samu Károly (1989) Az értelmiség helyzete, értelmiségi törekvések és a pártok értelmiségi politikája 1945 - 1948 között. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sashegyi Tímea (1989) The characters in Shakespeare's great tragedies Hamlet, Othello, King Lear, Macbeth. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sipos Béláné (1989) Возможности передачи страноведческих информаций при использовании видеотехники. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sipos Tamás (1989) A novellaelemek és Julio Cortázar. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Siposné Petrovits Mária (1989) Ember és természet viszonyának tükröződése Ajtmatovnál. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Solymosi Lajosné (1989) Tréfák és esetek Mikes Kelemen Törökországi leveleiben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó Andrásné (1989) Országismeret és nyelvi-országismeret az általános iskolai orosz nyelvoktatásban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó Anikó (1989) Fejes Endre jellemábrázoló művészete: Fejes Endre: A fiú, akinek angyalarca volt. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó Ágnes (1989) Csokonai csók-motívumai. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabóné Balla Katalin (1989) Tiszakékécske környezetvédelme. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabóné Dallos Gabriella (1989) A magyarországi agrárproletariátus társadalmi rétegei, csoportjai a két világháború között. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dr. Szabóné Oláh Ildikó (1989) A nyelvi játékok szerepe a nyelvoktatásban (Nyelvi játékok szerepe és alkalmazása az orosz és német nyelvek tanításában). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szalai Béla (1989) Brassó népesedési viszonyai 1700-1920 között. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szalainé Balogh Erika (1989) A tizenévesek irodalmi érdeklődése, olvasottsága /Készült egy kérdőíves felmérés alapján/. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szekeres Katalin (1989) Az intenzív orosz olvasástanítás első szakasza. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szentgyörgyiné Szlovák Mária (1989) Babits Mihály költészete (Verstani vizsgálatok a "Nyugat"-korszak valamelyik költészetében). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szijártó Katalin (1989) A kecskeméti szegénygondozás a világgazdasági válság idején. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szincsok György (1989) Hajótörés és Mélység: Stephane Mallarmé: Kockadobás. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szántó Flóra (1989) Страноведческие элементы учебников русского языка для 4 и 8 классов общих школ. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szőcs Emese (1989) XVI. századi kisebb nyelvemlék komplex grammatikai vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sáfrány Ilona (1989) Tej és tejtermékek gyártástechnológiája, vizsgálati módszerei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sági Gabriella (1989) A Naszály és környékének virágos növényei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sárkány Edit (1989) Magasabb rendű gombák enzimeinek vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Takácsné Szilágyi Erzsébet (1989) Kunszentmárton demográfii viszonyai (1900-1986). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tar Attila (1989) Néhány termesztett szántóföldi növénykultúrában előforduló gyomnövény elterjedésének vizsgálata Békés megyében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Turnhauserné Bodó Judit (1989) A Szabad Magyarság című folyóirat repertóriuma (1942-1946). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tábori Lajosné (1989) A polgári társadalom és értékrendszer válsága Miroslav Krleza drámáiban : A Glembay-trilógia: A Glembay LTD., Agónia, Léda elemzése A Glembay-család című novelláskötet felhasználásával. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tégla Mária (1989) A Molotov - Ribbentrop paktum. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth Attila (1989) A szórakozás és a szórakoztatás szerepe a középiskolák végzős tanulói életében. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth Gyuláné (1989) Языковые лагери, как одна из форм в мотивации изучения русского языка. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth Judit (1989) Babits Mihály: A gólyakalifa kisregényelemzés : az álom és valóság kapcsolata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth Rózsa (1989) Комплект наглядных пособий к курсу русского языка для 5-го класса общей школы. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth Éva (1989) Kőrösteteilen község bel- és külterületének földrajzi nevei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóthé Nagy Edit (1989) Színek és fények. Blok a "Szépséges Hölgy" című versciklusában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tühegyi Julianna (1989) A székkutasi Általános Iskola 8. osztályának olvasmányszerkezete. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ujszászi Erika (1989) Csingiz Ajtmatov alkotói pályájának alakulása a nyolcvanas évekig. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Urbán Éva Zsuzsanna (1989) Gombamérgezések Magyarországon 1987-ben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Utasy Ibolya (1989) Ragadványnevek Bakson. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vadász Sándor (1989) A Garadna-patak élővilága. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vajdovich Ilona (1989) Pedagógusalakok a magyar irodalomban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Valter Csilla (1989) A Polgári Tanárképző Főiskola hallgatóinak rekrutációja (1928-1950). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vasné Gere Éva (1989) Korszerű növényvédelmi eljárások és agrotechnika a kukorica termesztésben az öcsödi szabadság mgtsz-ben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vid Katalin (1989) Battonya könyvtárügye a kezdetektől napjainkig. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Volenszki Zsolt (1989) A nomád népek életmódjáról. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vágó Ibolya (1989) A befejezett szemléletű felszólító módú igealakok vizsgálata az orosz és a német nyelvben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vámosné Gellén Gabriella (1989) A természet Örkény István egyperces novelláiban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vándor Andrea (1989) Veszélyeztetett és hátrányos helyzet a szakmunkástanulók világában. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Waitz Erika (1989) Apollo (1934-1940) - repertórium. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Énekes Andrea (1989) Malomfalvay Gergely: Belső-képpen indító Tudomány. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ódor Edit (1989) Sintaksičeskie konstrukcii, vyražaûŝie pobuždenie v russkom âzyke. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

This list was generated on 2021. április 22. 20:21:05 CEST.