Browse by Institution

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | Z | Á
Number of items: 162.

A

Alföldi Albert (1987) "Végül a rossz házra is cserép került." : a magyarországi németek kitelepítése a második világháború után, különös tekintettel a mai Bács-Kiskun megyére és Hajósra. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Andavölgyi Ferenc (1987) Mária-kultusz a magyar néphagyományban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Antal Szilveszter (1987) Az egyén Dosztojevszkij: Bűn és bűnhődés című művében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Antalné Engi Katalin (1987) Вопросы обучения интонации вопросительных предложений /на материале учебника 6-ого класса/ общей школы. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Arany Béláné (1987) Primenenie rodnogo âzyka na urokah russkogo âzyka v šestom klasse. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

B

Balogh István (1987) Bucsa község határrész- és utcanevei. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Batóné Zsila Marianna (1987) Alvás, álom, hipnózis. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Biró Julianna (1987) Beszédtevékenység az általános iskola 4-5. osztályában. Tájékozódás a 9-10 évesek szóbeli szövegalkotásáról. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Boda Éva (1987) Klasszikus hagyományok és újító törekvések Suksin néhány művében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bognár Ferenc (1987) A Sulymos-tó malakocönológiai vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bolla Istvánné (1987) Фаустовские реминисценции в романе M.A. булгакова "Mастер и Mаргарита". Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Buzássy Emilia (1987) Egy osztályközösség szociometriai vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bánhegyi Margit (1987) A tanulók iskolához való viszonya. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Béres Mária (1987) A bel- és külviszony kifejezőeszközeinek használata módféle határozók jelölésére az oroszban és a magyarban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dr. Búti Sándorné (1987) Alvás, álom. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bürger Gézáné Hemző Klára (1987) Значение и место страноведения й лингвострановедения в преподавании русского языка в восьмилетием школе. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

C

Csató Katalin (1987) A homok kézi kitermelése a Körösön (Egy mesterség szakszókincse, néhány nyelvjárástani megjegyzéssel. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Cseh Mónika (1987) Szentesi temetkezési szokások. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

D

Deffentné Földváry Zsuzsanna (1987) Érdi hátrányos helyzetű gyerekek klubja. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Deák Annamária (1987) Az olvasási készség fejlesztése az általános iskolában. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dobi József (1987) A szövegalkotás és- használat problémái, valamint fejlesztésének feladatai az általános iskola felső tagozatában. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dobos Béláné (1987) József Attila: Külvárosi éj című költeményének szövegnyelvészeti megalapozású elemzése. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dorka Viktória (1987) Katona József Bánk bánja Hevesi Sándor átdolgozásában. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

E

Együd Jánosné (1987) Мотивация изучения иностранных языков у учеников общей школы младших и старших классов. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Endrődi Ildikó (1987) Hamvas Béla: Karnevál. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

F

Farkas Attila (1987) A néptánc tanítása szakköri foglalkozások keretén belül 10-14 éves korban. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Farkasné Kulcsár Valéria (1987) Kulturnövényeink eredete. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fehér Mária (1987) Grammatikai típushibák és azok kiküszöbölését szolgáló eljárások a 6. osztályban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fehér Mihályné Sétáló Ibolya Irén (1987) A káromkodás, a szitok, az átok és az eskü nyelvi formái Jókai műveiben. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Felföldi Anikó (1987) Egyeztetett és nem egyeztetett jelzők vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Forgács Melinda (1987) Közösségek... BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fülöp Margit Anikó (1987) Krilov-mesék szövegszerkezeti tipológiája. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

G

Gajdács Márta (1987) A háború továbbélése a ma emberében Jurij Bondarev A part című regénye alapján. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gellért Beáta (1987) Környezetvédelem a Gabonaiparban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gubicz Éva (1987) A család, mint nevelési tényező. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gyukics Antalné (1987) A kifejezőképesség fejlesztése az 5. osztályban. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gyuris Péter (1987) A mórahalmi Erkel Ferenc Művelődési ház története 1950-től napjainkig. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gyöngyösi Mihály (1987) Kémiai oktatóprogramok. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Géczi Gusztáv (1987) A közoktatás- és közművelődési intézmények együttműködése Tótkomlóson. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gémes Györgyi (1987) A paradicsom alakú zöld paprika fajtánál jelentkező magházpenészesedés problémája. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

H

Halász Csilla (1987) Pilinszky János lírájának műformái. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dr. Harangozóné Nagy Éva (1987) Szikes talajok javítása, művelése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hegedűs Erika (1987) Fordítás magyarról oroszra az orosz szakos tanárképzésben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hermann Gáborné (1987) Illés Endre drámái. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hornyákné Orlik Ilona (1987) Monor község társadalmi rétegződése és demográfiai viszonyai a XVIII. században. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Horváth Andrásné (1987) Transzparenslapok felhasználása az idegrendszer tanításában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Horváth János (1987) A II. világháború hatásának közvetlen megnyilvánulásai Pilinszky János költészetében. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Horváth Zoltánné (1987) Spektroszkópiai módszerek az anyagok szerkezetkutatásában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Héjjas Judit (1987) Az ifjúsági nyelv iskolai életre használt szavai. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

I

Illyésné Raposa Júlia (1987) Az 1950-es évek problémáinak ábrázolási módszere Galgóczi Erzsébet regényeiben. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

J

Jakab Tekla (1987) A számítógépek szerepe és alkalmazása a közművelődésben. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Jóföldi Gabriella (1987) Lakodalmi szokások változása Bogyiszlón. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

K

Kardos Zoltán (1987) A hódmezővásárhelyi olvasókörök gazdasági élete. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kasza Irén (1987) A sztoicizmus megjelenése Kornis Gáspár XVII. századi emlékiratában. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Katona Mihály (1987) A lélekvándorlás nyomai a magyar folklórban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kerekes Ilona (1987) A lexikai típushibák az általános iskola 6. osztályában és azok kiküszöbölési módjai. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kertész Józsefné (1987) Szépirodalmi szöveghez kapcsolt szókincspróba az általános iskola ötödik osztályában. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kiss Ferenc (1987) A Tavasz korom-játéka (Nagy László korai Költészetéről). MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kocsor János (1987) A Független Kisgazda- Földmunkás és Polgári Agrárpárt Békés megyei szervezetének története (1930-1939). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Komáromi Szilárd (1987) Kikunhalas város történetének forrásai és irodalma. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Koncsik Éva (1987) A hallás utáni megértéskészséget fejlesztő nyelvi játékok. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Korsós Mária (1987) Csehov- novellarészletek szövegszerkezeti elemzése (orosz és magyar nyelvű szövegrészek összehasonlítása). MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovács Gizelle (1987) Szajol ragadványnevei. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovács Miklós (1987) A gyermekvédő intézet formája, működése, különös tekintettel a pártfogói hálózatra. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kucsa Alice (1987) A Tiszabői cigányság életmódja. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kurucsó Mária (1987) Az epikai folklór szerepe Csingiz Ajtmatov „Fehér Hajó" és „Tengerparton futó tarka kutya" című kisregényeiben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kutai Erika (1987) A mandatelemzés aktuális kérdései. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kátai Zsuzsanna (1987) Путь в.м. шукшина и его сказка "до третьих петухов". Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kósáné Farkas Ibolya (1987) Тема курсовой работы: типы упражнений по аудированию. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kőházi-Kis Eszter (1987) Irodalomkritikai gondolkodásunk változása a Magyar Szépirodalmi Szemlében (1847). MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

L

Litauszky János (1987) A hatásukban egymástól független és egymást befolyásoló gének öröklésmenetei, értelmezésük. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lovas Béláné (1987) A Tiszakécskei kékfestés szakszókincse. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lénártné Kónya Edit (1987) A Szabadszállási diáknyelv (A 11-14 éves korú tanulók nyelvhasználata). MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lőrinczy Árpád (1987) Husipari [!húsipari] minőségellenőrzés. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

M

Marton Emília (1987) Ady Endre Új versek című kötetének nyelvi-stilisztikai elemzése. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mataisz Istvánné (1987) Tótkomlós étkezési szokásai, textíliái. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Megyeri Edit (1987) A kalotaszegi népi hímzés- varrás szókincsének alakulása, változása a '80-as években. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mihalecz Györgyi (1987) A Cselekvés Iskolája 1933-1944 repertórium. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Miskolczi Katalin (1987) Obernyik Károly drámái. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Molnár Edit (1987) A szegedi színjátszás története 1722-1807. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Monostori Magdolna (1987) Страноведческая информация в учебниках русского языка для восьмилетней школы. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

N

Nagy Attiláné (1987) Страноведение и лингвострановедение в преподавании русского языка в общей школе. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagy Ibolya (1987) A szentimentalizmus és Puskin (Karamzin "Szegény Liza" és Puskin "Postamester" című művének összevetése alapján). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagyiván Ibolya (1987) Növényvédelem. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagylaki Lászlóné (1987) Kosztolányi Dezső Üllői-úti fák c. költeményének nyelvi - stilisztikai elemzése. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagyné Ombódi Katalin (1987) Egy természet és környezetvédelmi tábor szervezése, programja és levezetése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagyné Szabó Mária (1987) Karcag város belterületi földrajzi nevei. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nemess Zoltánné (1987) Az Orosházi Üveggyár környezeti ártalmainak vizsgálata az üzem légszennyezési, vízsszenyezése és zajártalma a veszélyes hulladékok kezelése,tárolása. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nemoda Judit (1987) A szarvas szerepe őseink történetében és napjainkban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nyulassy Ágnes (1987) Adalékok a zselicszentjakabi apátság históriájához. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Németh Anikó (1987) Az Adriai tengerben élő néhány csigafaj radulájának összehasonlító vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Németh Győző Csaba (1987) Bethlen Gábor török politikája. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

O

Olajos István (1987) A faluvá válás folyamata (Lakitelek 1747-1985). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dr. Oltyán Béláné (1987) Lehetőségek az ige tanításában - az általános iskola 6. osztályában -. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dr. Oltyán Béláné (1987) Lehetőségek az ige tanításában - az általános iskola 6. osztályában -. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Oláh Attila (1987) Csiperkegomba termesztése a hódmezővásárhelyi Dózsa Termelőszövetkezetben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

P

Pacza Mária (1987) Tiszai és Fehér-tavi halak pikkelyeinek vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Papp Éva (1987) A fiatal értelmiség esélye és lehetősége az ezredfordulóig. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pappné Tóth Ildikó (1987) Az igék tanításával kapcsolatos problémák az általános iskolai orosz órákon. Tankönyv - elemzés. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Patai Ilona (1987) A konstrukciótípusok vizsgálata Veres Péter olvasónaplójában. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Phoungeunh Ymone (1987) A laoszi-magyar kapcsolatok kezdeteiről. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pintér Jánosné (1987) A természettudományos fakultáció szerepe az általános iskolában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Polgár Tibor (1987) A feszítés hatása a rögzített izom regenerálódására. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Páhi Barnabás (1987) Az értelmiség szerepe a közművelődésben. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Péntek Klára (1987) Arany János öregkori balladái. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Péter Szabó Attila (1987) Hormonális szabályozás az emberi szervezetben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Péti Csilla (1987) Mikes anekdotái a XVIII. századi erdélyi emlékiratok tükrében. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

R

Radics Erika (1987) Állat- és ember alakos ábrázolások az avar emlékeken. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Radics Péter (1987) Szent István király kultusza Székesfehérvárott. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rapajkó Tibor (1987) Elek népessége a feudalizmus válságának időszakában (1724-1849). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ravasz Mihály (1987) Taverna Szálló, Budapest Az alkalmazkodó építészet. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rusznyák Aladár (1987) Záródolgozat. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ruzsáliné Halász Zsuzsanna (1987) Значение и место страноведения и лингвострановедения в преподавании русского языка в восьмилетиеи школе. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rácz Tünde (1987) Kálmán a magyar történeti irodalomban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rédei Ildikó (1987) Jassz nyelvi elemek a gimnáziumi és szaknunkásképzős diákok nyelvében (Összehasonlítás). MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rékasi Lászlóné (1987) Страноведческая информация в учебниках русского языка для восьмилетней школы. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rózsa Elemér (1987) A biharugrai halgazdaság története. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

S

Schindler László (1987) Hortobágy – Berettyó – Csatorna madár – Világa. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sejtes Györgyi (1987) Adalékok afáziás betegek szövegeinek grammatikai elemzéséhez. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Siklósi Csaba (1987) A Budapesti Szemle és a polgári művelődés (1857-1869). MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Siklósiné Balla Erzsébet (1987) Dobrossy István irodalomkritikái. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sipos Anna (1987) A social work és lehetőségi Magyarországon. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabadi László (1987) Természetvédelmi táborozások a Szakmári halastavaknál és természetvédelmi területeinken /természetjáró szakkör természetvédelmi táborának szervezése,programja lebonyolítása./. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabics Istvánné (1987) A fájdalom nyomában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó Csilla (1987) Szövegértelmezések összehasonlítása Antoine de Saint-Exupery A kis herceg című műve alapján. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó Judit (1987) A Volga-Káma vidék etnikai története. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó Kálmánné (1987) Hogyan viselkednek az állatok? Magatartásuk tanult vagy vele született? Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó Zoltán (1987) Edward Stachura Szekercelárma avagy Emberek a téli erdőn című kisregényének értelmezése és struktúra-genézisének vázlata. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szalados Kornélia (1987) A mezőgazdaság szocialista átszervezésének második szakasza Tószeg községben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szepesi Gabriella (1987) Bács-Kiskun megye területén előforduló gombamérgezések és gombás ételtől történt megbetegedések feldolgozása. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szilas Szilvia (1987) Pálffy Albert beszélyei. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szántó Sándorné (1987) Névtani vizsgálat a debreceni Vénkert lakótelep általános iskolájában (névadási szokások: 1972. szeptember 1. és 198o. augusztus 31. között). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Székely Katalin (1987) Gondolatok Lermontov és Jeszenyin lírájáról. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szűcs Judit (1987) "A kapitány lánya" és a történelem. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sánta Terézia (1987) A család meghatározó szerepe a személyiség fejlődésében. Családi kötődések alakulása az állami gondozott gyermekeknél. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

T

Tajti János (1987) A kecskeméti Úttörőház története és tevékénysége. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tamás Zsuzsanna (1987) A polgárosodás elmélete Vajda János politikai röpirataiban. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Termáné Németh Piroska (1987) Nagygombák etimológiája. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Toth Zsuzsanna (1987) A "vidékiség" konkrét megjelenési formáinak vizsgálata. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth Hajnalka (1987) Beszédkészség-fejlesztés az általános iskola felső tagozatában. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth Ilona (1987) Teleki László: Kegyenc. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth István (1987) Особенности синтаксического строя диалогов. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth József (1987) Gombamérgezések, gombatoxinok. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth Klára (1987) Страноведческая информация в учебниках русского языка для восьмилетней школы. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth Mária (1987) A tagadó szerkezetek vizsgálata Veres Péter olvasónaplójában. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóthné Lukács Katalin (1987) Sámánisztikus elemek a magyar népmesékben. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tölcséry Józsefné (1987) A genetikai fogalmak általános iskolai oktatásának tapasztatai. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Török Edit (1987) Rövidebb magyar krónikák: a Chronicon monacense. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Török Tünde (1987) Oktatóprogram kémiai számításokhoz. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Túri Sándor (1987) "Bennünk a társadalom...". BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

V

Varga Anikó (1987) Archaizálás a mai magyar irodalomban. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Varga Lászlóné (1987) игровые ан&шаты, способствующие обучению аудирования на уроках русского языка. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Varnyú Péter (1987) A Teleki-kormány belpolitikája. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Veszelinov Dánielné (1987) Старноведекие и лингвострановедение в учебнике 5-ого класса общей школы. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vincze Balázsné (1987) Hormonális szabályozás. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vojtek Éva (1987) Számítógépes programok az általános iskolai kémiaoktatáshoz. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Várai Zsuzsanna (1987) Adatok az 1956-os válság és ellenforradalom Békés megyei történetéhez. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Várhegyi Attila (1987) Sütő András gyászbeszédeinek szövegszerkezeti vizsgálata. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Z

Záluszki Ildikó (1987) A szlovák fonó Tótkomlóson /Néphagyomány-kincsünk megmentésének néhány lehetősége/. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Zámbó Gézáné (1987) Egy szegedi rézműves, Szűcs Béla mesterségbeli és szaknyelvi emlékei. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Zámbó Tibor (1987) Alap község helytörténete, különös tekintettel a népesség történetére a XVIII század közepétől 1895-ig. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Á

Árgyelán Dániel (1987) A II. bécsi döntés (Korabeli sajtó alapján). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

This list was generated on 2021. február 24. 19:13:01 CET.