Browse by Institution

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V
Number of items: 145.

A

Aczél Ágnes (1985) Egy lehetséges interpretáció Nyéki Vörös Mátyás zsoltáraira. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Agócs Irén (1985) A fejlődési rendellenességek és anatómiai következményei. A szív fejlődési rendellenességei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

B

Bagi Ilona (1985) A szemelfaktív igék szemantikai és szintaktikai valenciája az orosz és a magyar nyelvben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Barczi Aranka (1985) Ősvallásunk nyelvi jelei Ortutay Gyula: Magyar népmesék c. gyűjteményben. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Barta Imréné (1985) Az audio-vizuális technikai eszközök alkalmazásának lehetőségei a tananyag feldolgozásában és elsajátításában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Baráth Edit (1985) Adalékok Zrinyi Miklós katonai szótárához. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Benkó Ilona (1985) A szexuális nevelés lehetőségei az új biológia tanterv keretében az általános iskolában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Berezvai Márta (1985) Kereszténység a Historia Augusta-ban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bernula B. Péter (1985) Az első bécsi döntés a korabeli sajtóforrások tükrében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bihari Erzsébet (1985) A többalakú igeszemléleti párok lexikai és grammatikai jelentése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Boczek Judit (1985) Sárkányok és sárkányölő hősök a magyar néphagyományokban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bognár Annamária (1985) Korszerü [!korszerű] vegyipari termékek : növényvédőszerek. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Borbély Ildikó (1985) A reneszánsz kompozíció felbomlása. A manierizmus jellemzői Thordai János zsoltárfordításában. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bujdosó Lajosné (1985) Játékos módszerek alkalmazása a szóbeli, olvasási és írástanítási szakaszokban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bánfalvi Csaba (1985) A fácán szerepe vadgazdálkodásunkban, Gyálaréti Vadásztársaság tapasztalatai. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bánszki Árpádné (1985) Tematikus játékok az alsófokú orosz nyelvoktatásban (Az olvasástanítást hatékonyabbá tevő játékok). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Büki József (1985) A nádi tücsökmadár vedlésének problematikája. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

C

Csabáné Varga Marianne (1985) Mesterséges úszólápok szerepe a vízminőség-javításban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csepregi Éva (1985) A leggyakoribb betűkapcsolatok kísérletes vizsgálata II. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

D

Daru Józsefné (1985) A virágzásbiológia ökológiai vonatkozása. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Daróczi Edit (1985) A növényekkel kapcsolatos hiedelmek az ókori zsidóságnál (A növények szerepe a Bibliában). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Debreczeni Katalin (1985) Laboratóriumi és vegyipari müveletek [!műveletek] végrehajtásához alkalmazott készülékek, gépi berendezések. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dobo Anikó (1985) Verbális és nem verbális jelzések vizsgálata a magyar és orosz nyelvű foglalkozásokon. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dénes Mária (1985) Új összefüggések a túzok zárttéri tartású szaporodás biológiájához. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

E

Endrédi Józsefné (1985) Az amatőr színjátszás Csongrádon 1945-1971-ig. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Eszik Zoltán and Kiss Tamás (1985) A tömegkultúra kutatásának problémái. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

F

Facskó Zsuzsanna (1985) Aratás, cséplés - Dávod község múltjából. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Farkas István (1985) A Boszorkánysziget csipőszunyog faunájának femérése [!felmérése]. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fazekas Csaba (1985) Edgar Allan Poe novellaírói technikájának vizsgálata műalkotásfilozófiájának tükrében. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fehér Ildikó (1985) Verbális és averbális jelzések vizsgálata egy adott orosz nyelvű foglalkozáson. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fekete Emil (1985) Propaganda tevékenység egy nagyközségi művelődési házban. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fekete Ildikó (1985) A Birk-kódex mondatszerkezeti sajátságainak vizsgálata. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Forgó Zsuzsanna (1985) Kiskunfélegyháza a szabadságharc idején (1848-49). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

G

Galyasné Rekeny Ilona (1985) Az augmentativ igék szintaktikai és szemantikai valenciája. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gaszner Tibor (1985) Birkás Endre pályája. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gerencsér Gábor (1985) Politikum és puritán eszmeiség Szőnyi Nagy István Mártyrok Coronája c. művében. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gilicze László (1985) Lakóhelyem művelődéstörténeti emlékei a hódmezővásárhelyi színjátszás története 1944-1956. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Greman Rózsa (1985) Ősvallásunk nyelvi emlékei a Tombácz János meséi és a Felsőtiszai népmesék című mesegyűjteményekben. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gulyás Erika (1985) A potencialitás jelentésárnyalatai az orosz igékben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

H

Hajduchné Szmola Gyöngyi (1985) Magyar-orosz asszociációs vizsgálatok a 14 évesek körében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hajduné Szarvas Valéria (1985) A diftongusok Okány község nyelvjárásában. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hegyesi Katalin (1985) Koncentrációs lehetőségek a környezetismeret órákon 4-5. osztály. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Herczeg Marianna (1985) A Bánk bán átigazítása. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hornok Anikó (1985) Játékos gyakorlatok alkalmazása az általános iskolai orosznyelv-oktatásban, különös tekintettel az új, 4. 5. 6. osztályos tananyagra. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Horváth János (1985) Tér- és időproblémák Oszip Mandelstam utolsó költői korszakában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Horváthné Fenyvesi Lilla (1985) Ősvallásunk nyelvi emlékei Kormos István: Az égigérő fa című művében. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Horák Erzsébet (1985) Geometrikus és növényi ornamentika a népvándorláskori leletek díszítőművészetében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

I

Iványi Károlyné (1985) A közoktatási és közművelődési intézmények együttműködésének tapasztalatai Vác városban. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

J

Juhász Gyöngyi (1985) A művelődés, műveltség determináltsága - egy község életében. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Juhászné Magyar Szilvia (1985) Útkeresés a francia filmművészetben. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Józsa Katalin (1985) A népszínmű recepciója (A befogadói igény mint műfaj formáló tényező Szigligeti Ede legsikeresebb színpadi művei /1840-48/ nyomán). MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Józsa Éva (1985) A természetvédelmi oktatás lehetőségei az általános iskolában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

K

Kallós Géza (1985) Egyes popzenei műfajcsoportok-,irányzatok és stílusok sokfélesége, sajátosságai és ismertségi szintjük vizsgálata. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kanalasné Vadaszán Aurélia (1985) Az izomrostok szerkezetének vizsgálata a fejlődés tükrében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kara Piroska (1985) A magyar idiomatikus összetett szók szerkezeti és szemantikai sajátosságai és megfelelőik az orosz nyelvben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kardos István (1985) A gyulai szövetkezetek ’Körös’ Néptánc együttesének története. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Katona Erzsébet (1985) Polifónia Juhász Ferenc: A szarvassá változott fiú kiáltozása a titkok kapujából c. hosszú versében. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kecskés László (1985) Kultúra és demokrácia A dolgozók kulturális szintje es az üzemi demokráciához való viszonyuk összefüggéseinek empirikus vizsgálata a Tisza Bútoripari Vállalat 5.sz. Csongrádi Gyáregységénél. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Keliger Istvánné (1985) Az auditív-lexikai előkészítés. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kelló Marianna (1985) A gyulai köteles mesterség és szakszókincse. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kendiné Kiss Ilona (1985) A humor nyelve, a nyelv humora (Szóviccek vizsgálata). MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Keszler Gyula (1985) A Káli-medence kisközségeiben lakók életkörülményei és művelődésük kérdései. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kinyó István (1985) Szemelvények Csanádpalota közművelődésének történetéből. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kis-Pál Ilona (1985) A macska szerepe hajdan és ma a magyar nép hiedelemvilágában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kiss Dénesné (1985) A főnévragozás tanítása a 6. osztályban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Knódelné Kurdi Júlianna (1985) Iskolatörténeti kutatások 1797-től 1867-ig. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kocsis Mária (1985) Hollós József politikai portréja. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Komoróczki Erika (1985) Motívumvizsgálatok Nagy László költészetében. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Koncz Ilona (1985) Az év jeles napjaihoz fűződő étkezési szokások hazánkban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Koncz Éva (1985) Ősvallásunk nyelvi emlékei Dégh Linda: Kakasdi népmesék I. című népmesegyűjteményében. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kondacs György (1985) A magyar frazeologizmusok orosz nyelvre történő fordításának sajátosságai (Mai magyar írók műveinek orosz fordítása alapján). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovácsné Bolyós Ildikó (1985) A Balaton vízminősége - szennyvíztisztítás Zánkán. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kozics Katalin (1985) Erkölcsi fogalmak, ítéletek tizennégy éves korban. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kristó Judit (1985) A róka /Vulpes vulpes/ szerepe az életközösségi rendben a megváltozott mező-és erdőgazdálkodási viszonyok között. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kurócziné Németh Éva (1985) A lakótelepi művelődés sajátosságai. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kvasznicáné Vásárhelyi Vera (1985) Dramatikus módszerek az általános iskola irodalom óráin. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Káldi Katalin (1985) Lakodalmas népszokások Törtelen. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

L

Ladnyik Mihályné (1985) Az auditív lexikai előkészítés jelentősége, megvalósítása az 5. osztályos orosz nyelvi órákon. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lovas Györgyi (1985) Az orosz melléknevek paradigmatikus rendszere ismeretének vizsgálata az I. éves orosz szakos főiskolai hallgatók körében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

M

Maczkó Katalin (1985) A folyamatos és befejezett szemléletű igék az általános iskola 4. osztályában (Tankönyv-elemzés). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Magyar Istvánné (1985) A melléknév alanyesetének megtanítása az orosz nyelvi órákon. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Makó Ildikó (1985) Vörösmarty Mihály epigrammái. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Marik István (1985) Fejezetek Szeged amatőr színjátszó csoportjainak történetéből 1945-1985. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Marsi Katalin (1985) Tapasztalataim az orosz nyelvi előkészítő tanfolyamról (kezdő nevelőknek). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Maróti Judit (1985) A humor nyelve - a nyelv humora. Humoros elnevezések. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Matóné Bangha Katalin (1985) Az üzemi sajtó nyelvhasználatának néhány kérdése. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Megyeri Anna (1985) A szegedi nagy árvizek története. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mendler Erzsébet (1985) Fitocönológiai vizsgálatok homokpusztai gyepvegetációban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mihály Jánosné (1985) A hódmezővásárhelyi ö-zés hangtani vizsgálata. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mizsei Ella (1985) Népi gyógymódok Kiskundorozsmán. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Márfi Ildikó (1985) A szemelfaktív igék szemantikai és szintaktikai valenciája. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Márkusné Krizsán Györgyi (1985) Igények és igényszint-változások a házassági hirdetésekben 1962 és 1982 között. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Máté Lajos (1985) Az intézeti hatásrendszer a fiatalkorú elítélt nők idő- és tevékenység struktúrájának tükrében. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Móricz Jenőné (1985) Csingiz Ajtmatov: A természet ábrázolás művészi eszközei A fehér hajó c. kisregényben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

N

Nagy Mariann (1985) A politemporalitás kifejeződése az orosz perfektív igéknél. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagy Ágnes (1985) A "TŰZ" motívum Nagy László költészetében. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagy Ágnes (1985) Élő hiedelemvilág Tunyogmatolcson. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagy Mártonné Ander Dorottya (1985) Az országismereti anyag az érzelmi-értelmi gondolkodás szolgálatában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nyerges Benjamin (1985) Kiskunmajsa helytörténete, különös tekintettel a népesedési viszonyokra. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Németh Zoltán (1985) A jeszenyini ornamentika elemei az orosz népművészetben (Jeszenyin "Perzsa motívumok" című ciklusa a műfordítás tükrében téma első része). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

O

Osváth Erika (1985) A svéd filmművészet, különös tekintettel Ingmar Bergman szimbolika rendszerének. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Oszadszky Anikó (1985) Személyesség és vallomás a Mentségben. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

P

Palatinus Pál (1985) Szakmunkás fiatalok iskolán kívüli művelődése. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Papp Zoltán (1985) Záródolgozat. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Polyefkóné Kovács Magdolna (1985) A szórakoztató művészetek sajátosságai és funkciói, világképalakító hatásuk. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Popik Gyula (1985) Az ördög alakja a XVI. században, különös tekintettel Heltai Gáspár 99. Fabulájára. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pozsgai Miklós (1985) A magyar néphadsereg művészegyüttesének története /1949-1983/. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Prauda Miklósné (1985) Valentyin Grigorjevics Raszputyin élete és írói munkássága. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pócsik Éva (1985) Egy kihalóban levő mesterség bemutatása. Terbe Benjámin, az utolsó szíjgyártó Kiskunmajsán. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

R

Radics Zoltánné (1985) Nevelési lehetőségek a nyári táborokban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rasztik Éva (1985) A Dél-Alföldi szikes területek növényvilága. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Reimerné Csábi Zsuzsa (1985) Tolna megye antifasiszta mozgalmainak és felszabadulásának története. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Riskovics Magdolna (1985) Az időkezelés vizsgálata Grendel Lajos "Hűtlenek" c. novelláskötetében. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rizner József (1985) A közművelődési intézmények reklám és propaganda tevékenysége Kazincbarcikán. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rozgonyi Zoltán (1985) Az elektrokémiai korrózió rövid áttekintése, a korrózió elleni védelmi eljárások összefoglalása. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ruzsinszki Mihályné (1985) Szókincs és tanterv. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rágyanszky Zsuzsanna (1985) A műemlékek és a műemlékvédelem szerepe a vizuális nevelésben. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

S

Seres Beáta (1985) Irányzatok az amerikai filmművészetben a II. világháború után. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Serfőző Margit (1985) A magyar és az orosz mellérendelő összetett szavak kontrasztív vizsgálatához. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Simon Ilona (1985) A szemantikai igeszemléleti igepárok összevető vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Somogyvári Mária (1985) Ősvallásunk nyelvi emlékei egy népmesegyűjteményben (Ortutay Gyula: Fedics Mihály mesél). MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó Mária (1985) Lakodalmi szokások Nagykamaráson. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szarvas Mátyás (1985) A magyar nyelv szláv jövevényszavai, különös tekintettel az agrár szakterminológiára. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szatur Katalin (1985) A káromkodások nyelvi formáinak vizsgálata az Erdélyi magyar szótörténeti tár 3. kötetének alapján. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szigeti Imre (1985) Az orosz frazeologizmusok magyarra történő fordításának sajátosságai (A. P. Csehov műveinek fordítása alapján). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szunyogh Erzsébet (1985) Egy felvidéki család története. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szántai Erzsébet (1985) Mende község a feudalizmus korában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szőnyiné Gönczi Márta (1985) A játékosság szerepe az orosz nyelv oktatásában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szűcs Gáborné (1985) Auditív lexikai előkészítés problematikája. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Süli Klára (1985) A tudományos-fantasztikus irodalom neologizmusai. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

T

Takács Gáborné (1985) Gyermekkönyvtári foglalkozások az iskolai tanterv szellemében. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóthné Varga Klára (1985) Az átok, szitok, becsmérlés nyelvi formáinak vizsgálata Móricz Zsigmond novelláiban. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Túri István (1985) A magyar szociográfia előképei 1780 és 1867 között. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

U

Uhljár Jánosné (1985) Országismereti anyag az értelmi érzelmi gondolkodás szolgálatában (Tankönyvelemzés: 4., 5., 6. osztályok anyaga). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

V

Vajda Tímea (1985) Napközi és közművelődés az integrált alapellátó intézményekben /a keceli tapasztalatok alapján/. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Varga Ildikó (1985) Az irónia megjelenése Örkény párbeszédes egyperceseiben. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Varga Julianna (1985) Az áldás, az átok és a szitok nyelvi formái Pázmány Péter műveiben. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Varga Magdolna (1985) Magyar-orosz asszociációs vizsgálatok a 11 évesek körében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Varró István (1985) A magyarországi anarchizmus kezdetei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Varróné Szabó Ildikó (1985) A szentesi gimnázium története. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vass Magdolna (1985) Országismereti információk az orosz szakos tanárképzés III. évfolyamán. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Volczer Anikó (1985) Jeszenyin korai költészetének néhány jellemvonásáról a Halottak napja című első verseskötet alapján. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vári Szalay Klára (1985) A kreativitás fejlesztésének lehetőségei a 4. osztályos orosz nyelvoktatásban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Várnai Annamária (1985) Géza fejedelem portréjának alakulása a magyar történetírás folyamán. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vészi Gézáné Tarjáni Mária (1985) A történelmi gondolkodás fejlesztése hetedik osztályban az új tanterv és az új taneszközök segítségével. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

This list was generated on 2021. február 24. 19:02:03 CET.