Browse by Institution

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | P | R | S | T | U | V | W | Z
Number of items: 174.

A

Andóczi Balogh Éva (1982) A megváltozott tanyai életforma /Vizsgálatok a Dunavecse kincse pusztai Állami Gazdaságban /. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

B

Bagó József (1982) A Tamási Áron Klub helye, szerepe és funkciói a főiskola nevelő-művelő munkájában /А művelődési igények feltárása alapján/. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bakos Márta (1982) A négerkérdés az Egyesült Államok történetében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balaskó Zsuzsanna (1982) A tér és időérzékelés fejlesztése az új 5. osztályos történelem tankönyv és munkafüzet feladataiban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balog Erzsébet (1982) Az életkor és a rokoni kapcsolatok kifejezése az orosz és a magyar nyelvben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balogh Ágnes (1982) A szabadkígyósi TVT-n előforduló Lycosa singoriensis leírása. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balogi Erika (1982) Gerizdes ragadványnevei. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Biróné Békési Ildikó (1982) Juhász Gyula testamentumai. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bodnár Magdolna (1982) Nyelvtudás: pszicholingvisztikai kísérlet tükrében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bodor Tibor (1982) A természetes zeolitok csirke emésztő- traktus szöveteire gyakorolt hatásának vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bodorné Pflaum Mária (1982) A természetes zeolitok csirke emésztő- traktus szöveteire gyakorolt hatásának vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Budai Józsefné (1982) Лермонтов: "Герой нашего времени". Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Budiás Judit (1982) A nyelvi humor eszközei Arany János levelezésében író-barátaival. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bálintné Balogh Mária (1982) Kísérletem a gyermekirodalom felhasználásáról az élővilág órákon. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bánáti Béla (1982) Ottó fráter. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bárány Sándorné (1982) A személyiség problémája a "Jevgenyij Onyegin"-ben = Проблема личности в "Евгений Онегине". Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bátyai Lászlóné (1982) Vizsgálat a közvetlen összetevők használatáról az általános iskolában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bíróné Soós Ilona (1982) Szövegvizsgálatok párhuzamos nyelvemlékek alapján szóhangulatváltozás és jelentéstani módosulások vizsgálata Márk evangéluimának három korszakból származó fordítása alapján II. (9-16. fejezet). MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

C

Csekovszky Judit (1982) "A félszeg ulysses" Tóth Árpád költészete az I. Világháborútól az 1920-as évek végéig. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csengődi Edit (1982) A hallás és beszéd szinkronitásának alkalmazása. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csepregi Éva (1982) A leggyakoribb betűkapcsolatok kísérletes vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

D

Dancsi Györgyné (1982) Az orosz és a magyar nyelv néhány azonos szófajának összevetése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Demeter Irén (1982) "Két világ között állok, egyikben sem vagyok otthon..." ("Ich stehe zwischen zwei Welten, bin in keiner daheim...) Thomas Mann: Toniо Kröger. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Deminger Ilona (1982) Pereg személyneveinek vizsgálata. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dohány Edit (1982) Veres Péter novellái. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dulovics Zoltánné (1982) Fekete István állatregényeinek felhasználása a környezetismeret órákon. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

E

Elek Zsuzsanna (1982) A tanulók ismeretszerzésének és kifejezőkészségének fejlesztése az 5. osztályos történelem és munkafüzet segítségével. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

F

Fabók János (1982) Az euomphalia strigella csigafaj táplálkozási vizsgálata és avarlebontásban betöltött szerepe a szabadkigyósi nagyerdő egy parcellájában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Farkas Brigitta (1982) Környezetvédelemre nevelés az általános iskolában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Farkas József (1982) Egy alkalmazott modell a kulturális alapellátás hatékonyságának növelésére. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Farkas Mária (1982) A mítosz Ady Endre háborúellenes lírájában. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Farkas Zoltán (1982) Az ember Dosztojevszkij elbeszéléseiben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Farkas Cs. Etelka (1982) Szeged halandósági viszonyai a XIX. század második felében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fehérné Zsoldos Erzsébet (1982) Munkásművelődés Hódmezővásárhelyen. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ferenczi Sándor (1982) Berecz Károly, a publicista és irodalomszervező (1821-1901). MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fábián Bertalan (1982) Vázlatok egy Németh László-nyelvtanhoz. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fábiánné Kovács Edit (1982) Kísérlet a magyar népdalszövegek tipizálására. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fésüs Éva (1982) A nukleinsav anyagcserében résztvevő enzimek vizsgálata Triticum aestivum L. csiranövényben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

G

Gajdács Jánosné Medovarszki Jusztina (1982) Az állammal kapcsolatos fogalmak és törvényszerűségek tanítása 5. osztályban, a tankönyv és munkafüzet segítségével. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gerő Andrásné (1982) Čelovek i priroda v poèzii Lermontova. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gombor István (1982) A varjukérdés áttekintése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Groska Katalin (1982) Az asztalos mesterség és szakszókincse Orosházán. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gulyás Irén (1982) Oldószerhatás vizsgálata a Schiff-bázisok amincseréjénél. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gurály Gabriella (1982) Kiskunhalasi baromfifeldolgozó vállalat vízszennyezési vizsgálatai. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gyuriczáné Tóth Ilona (1982) Gondolatok egy meséről (Az Afanaszjev-gyűjtemény 202-es meséjének elemzése). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gárgyán Éva (1982) Reduktív anyagcsereszabályozó mechanizmusok vizsgálata borsó csíranövény és kloropasztisz kivonatában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gécs László (1982) Pedagógusok, pedagógiai problémák Németh László néhány epikai és drámai művében. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Göndöcs Péter (1982) Kiss Anna világa : a pálya és a szülőföld kapcsolata. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

H

Harsányi Zsuzsanna (1982) Játszani is engedd... BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hegyi Füstös Ilona (1982) A hőssé válás folyamata az Udvarhelyszéki tündérmesékben. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hipp Andrea (1982) Az orosz nyelvoktatás néhány pszicholingvisztikai kérdése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hoffmann Rozália (1982) Az orosz nyelv hangtanának néhány oktatási kérdése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Holecska Gyula (1982) A magyarországi bauxitlelőhelyek összehasonlitó [!összehasonlító] elemzése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Horváth Irén (1982) Szent László a magyarság történetében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Horváth József (1982) Magyar vitéz a pokoljáró hősök sorában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Horváth Miklós (1982) A KISZ Csongrád megyei Bizottság Politikai Képzési Központjának helye a fiatalok eszmei-politikai nevelésében. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Horváth Mária (1982) A Fülöpházi homokbuckák buckaközi növényzetének vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Horváth Márta (1982) A csoportmunka alkalmazásának lehetőségei az általános iskolai orosz nyelvi órákon. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

I

Ilia Györgyi (1982) Nagy László és a mítosz : a tűz motívuma Nagy László költészetében. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

J

Janek Erzsébet (1982) Makó kézműipara a XVIII. században. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Juhász Katalin (1982) Adatok a szabadkigyósi kastélypark madárvilágának felméréséhez. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Juhász Miklós (1982) Az iskolák és a közművelődési intézmények együttműködése az MSZMP KB közoktatásügyi és közművelődési határozatának szellemében. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Jurás Gyöngyi (1982) A Magyar Anjou Legendárium és a színmisztika. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

K

Karip Laura (1982) Oldószerhatás vizsgálata a szalicilidén-anilin amincseréjénél. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kassai Mária (1982) A Sashegy-i Természetvédelmi Terület növényvilágának változása. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kecskés Judit (1982) Veres Péter A kelletlen leány című regényének elemzése. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kemény Katalin (1982) Az Anjouk nagyhatalmi politikája és Lorenzo de Monaci. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kerek Attila (1982) Szeged Megyei Városi Tanács VB. Családi és Társadalmi Eseményeket Rendező intézet történeti fejlődése és módszertani munkája. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kerpesics Éva and Szécsényi Ildikó (1982) Hisztidin és Bis-szaliciláttal vizsgált csíráztatott kukoricamag mennyiségi változásai. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kertész Erika (1982) Biológiai hatóanyagok vizsgálata ideg-izom készítményen. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kesztyűs Mária (1982) Evlia Cselebi: Sziahátnámeszi című munkájából. Evlia Cselebi török világutazó magyarországi utazásai 1660-1666. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kiss Barnabás (1982) A kisbalatoni biotop. : madárfaunisztikai megfigyelések a területen 1980-82. évben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Klampeczki Ágnes (1982) Egy kétnyelvű gyermek hangrendszerének vizsgálata két és három éves kor között. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kláben Edit (1982) Vöröskeresztes tevékénység a felsőoktatási intézményekben. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kocsor Anna (1982) Szövegvizsgálatok párhuzamos nyelvemlékek alapján : a szóhangulat megváltozásának és a jelentések módosulásának vizsgálata Márk evangéliumának három korszakból származó fordítása alapján I. (1-8.fejezet)). MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kolozsi Ildikó (1982) Állatszimbólumok Heltai Gáspár fabuláiban. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kondacs Jánosné (1982) Halastavak szennyviz-oxidációja [!szennyvíz-oxidációja]. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kothencz Mihály (1982) Valóságábrázolás a modern francia filmművészetben /A francia új hullám/. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovacs Pálné Spák Edit (1982) A 4. osztályos tanulók orosz nyelvi írástanításának problémái. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovács Ildikó (1982) A sámánhit emlékei a magyar népköltészetben : A Nap húga meg a pakulár című mesegyűjtemény elemzése alapján. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovács Éva (1982) Az okviszonyok kifejezésének összehasonlító vizsgálata az orosz és a magyar nyelvben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovácsné Nagy Klára (1982) Lermontov: Korunk hőse című művének elemzése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dr. Kovácsné Trnik Gabriella (1982) A Hortobágyi Nemzeti Park leggyakoribb virágos növényei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kozma Imre (1982) Gyógyszeriparunk kialakulása és helyzete a 70-es években. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kozma Mária (1982) Az "вдти-ходжть" "megy-jár" orosz és magyar mozgást jelentő igék szinonima-rendszerének összehasonlító vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Krecsmériné Gyurkovics Mária (1982) Az olvasás- és írástanítás problémái a 4. osztályban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Krisán Klára (1982) A publicisztika szintakszisa. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kubáth Ilona (1982) A mondatszerkezeti formák stilisztikai szerepe Örkény István egyperces novellájában. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kulman Mária (1982) A helytörténet jelentősége a történelem tanításásban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kurdics Mária (1982) Lermontov és a démonizmus. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kása Erika (1982) A birtokviszony kifejezésének vizsgálata egy magyar-orosz kétnyelvű gyermek beszédfejlődésében, 2-3 éves kor között. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kéri Laura (1982) A magyar személynevek átírásának és ragozásának problematikus esetei (Magyar írók műveinek orosz fordításai alapján). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kövecses-Varga Lajos (1982) A Bükk szárazföldi csigafaunájának vizsgálata 60 évre visszamenő gyűjtési adatsor alapján. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

L

Lengyel Gyuláné (1982) Homonimák a magyar értelmező kéziszótárban. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lengyel Mária (1982) Az algyői kőolajmező ásvány és réteg szerkezete. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lenkei Éva (1982) Szótörténeti vizsgálatok hangszerneveink körében. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lipták Mihály (1982) A Szarvasi Arborétum nagygombái. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lovas Éva (1982) Hal etológia. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ludvig Attila (1982) A Szabadkígyósi Tájvédelmi Körzet nagyerdelyében a csigaegyüttesek komplex ökológiai vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Léberné F. Györgyi (1982) Biológiai hatóanyagok vizsgálata ideg-izom készítményen. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lődy Katalin (1982) Az ember és a természet Puskin költészetében = В поэзии человека и природы в Пушкине. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

M

Magyar Mária (1982) Bárány Tamás: Város, esti fényben : Velünk kezdődik minden, című kötet egyik regényének stilisztikai elemzése. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Maksa Anna (1982) A szemléltető-általánosító igei jelentéspozíció szöveggrammatikai vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Markó Éva (1982) Ady Endre: Levél-féle Móricz Zsigmondhoz című versének nyelvi, stilisztikai elemzése. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Markóczy Mária (1982) A népballadák és népdalok szerepe Kisfaludy Károly lírájában. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Maróti György (1982) A Széchenyi tér virágos növényei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Matúz Éva (1982) A magyar és az orosz igenevek kontrasztív vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Maurer Nóra (1982) Szennyvizfelhasználás Gyulán. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Megyesi Ibolya (1982) A játék szerepe az orosz nyelv oktatásában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Molnár József (1982) A csehovi novellák szereplőinek magatartástípusai. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Munkácsi Beáta (1982) Az őrségi népi ételneveink szótörténeti vizsgálata (különös tekintettel a szláv jövevényszavakra). MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mészáros Zsolt (1982) Környezetszennyező szennyvíz keletkezése és vizsgálata a Szegedi Konzervgyárban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

N

Németh Ilona (1982) Nemzeti hagyományok Vörösmarty lírájában. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Némethné Szabó Anna (1982) A házi olvasmány helye, anyaga és terjedelme az orosz szakos tanárképzésben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

P

Palicza Irén (1982) Nógrád megye felszíni vizeinek környezetvédelmi problémái,szennyezettsége. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Palásti Károly (1982) Egy KISZ alapszervezet csoportdinamikai elemzése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Papfalvi Gáborné (1982) A "megőrzés"- motívum Lengyel József novelláiban. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pasek Gabriella (1982) Kvarkelmélet. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pató János (1982) Az önnevelés, önművelés feltételeinek vizsgálata a Dolgozok Általános Iskoláját végzettek körében. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pintér István (1982) Adatok a Görgey-kérdés történetéhez. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Posztósné Gyarmati Éva (1982) A készségfejlesztés folyamatának megtervezése a versolvasástól a versmondásig. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

R

Ragályné Kispéter Gyöngyi (1982) Az alsó tagozatos tanterv szépirodalmi törzsanyagának szerepe a felső tagozatos irodalomtanításban. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rimai Éva (1982) Öregcsertő nyelvjárása. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ronkó Erzsébet (1982) A Fülöpházi homokbuckák növényzetének vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ronsics Klára (1982) Vizsgálatok a szintaktikai percepció körében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rácz Erzsébet (1982) Szórakozási - művelődési hagyományok felhasználása közművelődésünkben. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

S

Dr. Sarkadiné Tusay Tünde (1982) A keleméri mohos-tavak algavegetációjának minőségi vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Simonné Bencsik Zsuzsanna (1982) Milyen segítséget adhat a múzeum az általános iskolai történelemtanításhoz? Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sinkó Éva (1982) Cao Hszüe-Csin: A vörös szoba álma (elemzés). MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Somfai Katalin (1982) A széki tündérmesék szerkezettípusai. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Somlyai Julianna (1982) A mese kezdése, befejezése, köszönés és megszólítás (Fedics Mihály meséi alapján). MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Somogyi Péterné (1982) A patkány elsődeleges látókéreg neurohisztológiai vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó Csilla (1982) A természetes kétnyelvűség fejlődésének néhány kérdése (kísérletes vizsgálata). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó Erzsébet (1982) Az úttörőházak szabad idős tevekénysége. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó István (1982) Pilinszky János költészete. Kísérlet egy hatás természetrajzának leírására. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó László (1982) Betegségnevek és népi gyógymódok Dunapataj községben. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó Mária (1982) Gyógyítások, babonák, rontások Szegvár községben. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó Mária (1982) Öregcsertő(szállás) története a kialakulásától az önálló községgé válásig (1914). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó Éva (1982) A szóbeli kezdő szakasz szerepe a nyelvi készségek és jártasságok megalapozásában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szalma Judit (1982) A közművelődés helyzete es fejlesztésének feladatai a Hódmezővásárhelyi Divat Kötöttárugyárban. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szigeti Károly (1982) Kísérlet egy Mikszáth novellatípus meghatározására. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szijártóné Gengeliczky Zsuzsa (1982) A Baracsi rubint nemesítésének története. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szilágyi László (1982) Bethlen, a levélíró. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szoboszlai Zsolt (1982) Hol tart a mai magyar dokumentarista filmművészet? Különös tekintettel a Harcmodor és a Békeidő című filmekre. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sztanek Lászlóné (1982) Szójelentés- és szóhangulatváltozás. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sztánkovánszki Anna (1982) A kémiatanár órán kivüli [!kívüli] munkája. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Számel Ilona (1982) Az orosz nyelv asszociációs normái szótárának szerepe az orosznyelv-oktatásban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Székely Istvánné Szivák Zsuzsa (1982) A v+msshg.-val kezdődő orosz szavak percepciójának vizsgálata (Utánmondásos teszt 4. osztályos tanulók körében). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sári Mária (1982) Orosz szavak percepciójának kísérletes vizsgálata 9-10 éves gyermekek körében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

T

Takács Julianna (1982) Szeged népességfejlődése a XVlll. században. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Takács Rózsa (1982) "Becsüljetek meg minket, magyar szavakat" (Tamási Áron stílusának néhány jellemzője). MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tamásiné Mucsi Ágnes (1982) Huminsavakból oldószerekkel kivont frakció infravörös spektroszkópiai vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tasnádi Balázsné Sipos Márta (1982) A nyelvtantanítás néhány problémája az általános iskolai orosznyelv-oktatásban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tihor Lászlóné (1982) Egy novella szerkezeti és mondattani stilisztikai tulajdonságai (Mesterházi Lajos: Áldás bácsi). MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tolnai Katalin (1982) Cigánytanulókkal kapcsolatos oktatási-nevelési kérdések különös tekintettel a cigány iskolákban, -osztályokban. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth Hajnalka (1982) Dr Beretz Péter "Vadászati naplójának" számítógépbe történő feldolgozása (1., 2. kötet). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth Katalin (1982) Babits Mihály Halálfiai című regényének néhány stilisztikai jellemzője. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth Mária (1982) Orosz szavak percepciójának kísérletes vizsgálata 9-10 éves gyermekek körében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth Ágnes (1982) A Kiskunsági Bioszféra Rezervátum szerepe a környezetvédelmi oktatásban és szemléletformálásában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Törköly Magdolna (1982) A romantika és a realizmus stíluseszközeinek keveredése Jókai Az új földesúr című regényében a cselekményépítésben és a jellemábrázolásban. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Török Katalin (1982) Az alkoholizmus kulturantropológiai megközelítése. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Török Mária (1982) A szegedi bábszínház története és munkássága napjainkban. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

U

Ujszászi Katalin (1982) Az emberi ideál problematikája Csehov műveiben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ujszászi Katalin (1982) Németh László : Bethlen Kata című drámájának elemzése. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ujváriné Szabó Anikó (1982) A házi olvasmányok szerepe az országismereti információk továbbításában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

V

Varga Ferenc (1982) Az erdélyi művelődés és kultúra Bethlen korában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Varga Zsuzsanna (1982) Vörösmarty,a kritikus (Drámabírálatok és a Dramaturgiai Töredékek). MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Verbulecz László (1982) Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij A Karamazov testvérek regényelemzés. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Visnyei Mária (1982) Magfúziós reakciók. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

W

Wojtczakné Mátra Tünde (1982) A Szegedi Híradó az 1863-64-es lengyel felkelésről. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Z

Zakar Béláné Bakó Gabriella (1982) Az orosz személynevek és a névadási szokások tükröződése néhány XIX. századi irodalmi műben = Русские имена, отчества и фамилии и отражение обычаев именодательства в нескольких литературных произведениях xix века. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Zanati Zsófia (1982) Camus: Caligula. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Zsibrita Andrásné Hricsovinyi Gabriella (1982) Helyneveink történeti forrásértéke a genealógiai kutatások szempontjából (Becse-Gergely nemzetség). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Zvolenszki Edit (1982) Módszerek, eszközök megválasztása a kémia tanitásának [!tanításának] hatékonysága érdekébe. A fémek és az azokkal végezhető kisérletek [!kísérletek]. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

This list was generated on 2021. február 24. 18:43:13 CET.