Browse by Institution

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z | Á | Ó | Ő
Number of items: 124.

A

Aradi Mária (1977) Az új típusú munkáltató órák irányításának és a vezérlés hatékonyságának vizsgálata az élővilág 7. osztályában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Arató Katalin (1977) A Dél-Magyarország című napilap nyelvhelyességi szabálytalanságai. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

B

Bakonyi Istvánné (1977) Горячие сердца в пьесах H.A. островского. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balázs Erzsébet (1977) A motiváció hatása az ötödik osztályos élővilág oktatásban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Banka Dóra (1977) Halmajugra személynevei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Baricz Zsoltné Tihanyi Magdolna (1977) Régi szegedi családnevek tipizálása. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bartha László (1977) Freud és az álomfejtés. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bathó Gáborné Tábori Katalin (1977) Kosztolányi Dezső: Édes Anna című regényének néhány nyelvi sajátossága. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bay Lujza (1977) Biharugra község és környéke földrajzi nevei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Berkes Klára (1977) Vezetői stílusok a szociálpszichológiában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Besenczi Csilla (1977) Az egyén és a közösség. Az egyén és a társadalom dialektikája. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bodzsár Erzsébet (1977) Németh László 1945-ig írott társadalmi drámáinak hősei : megérkezés egy újfajta szemlélethez, mely szakítás a "meredek külön úttal". Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bohner Julianna (1977) A csoportmunka hatékonyságának vizsgálata az élővilág tantárgy 5. osztályban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bukva Vilmosné (1977) Az orosz nyelv egyéni és csoportos gyakorlásának lehetősége és módja az általános iskolai diákotthonban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bácsfalvi Béla (1977) Üzemi gyakorlatok szerepe és módszertani kérdései a gyógyszeripari szakmunkásképzésben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bálint Józsefné (1977) Az idézetek szerepe Kosztolányi Dezső költeményeiben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bárkányi Éva (1977) Bisz-szaliciliden-orto-fenilén-diamin és benzil-amin amincseréjének kinetikai vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bíró Katalin (1977) Kölcsey Ferenc: Parainesis Kölcsey Kálmánhoz : a görög demokrácia közéleti eszményének újrafogalmazása a műben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

C

Csathó András (1977) Zooplanktonvizsgálatok a szárazéren. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Cserei Pálné (1977) A Békés megyei köjál laboratórium bakteriális vizsgálatai. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csornai-Kovács Géza (1977) A fa színe és rajzolata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

D

Disznós Gabriella (1977) Az anya alakja Gorkij: Az anya és Brecht műveiben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Domaniczkiné Balogh Katalin (1977) A munkalapok és feladatlapok szerepe az ismeretelsajátítás folyamatában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

E

Egyed Ilona (1977) A vérontás utálata : Tersánszky Józsi Jenő: Egy kézikocsi története. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Egyed Róbertné (1977) Szemelvénygyűjtemény A78-as tanterv törzsanyagában szereplő magyar szerzők bemutatásához. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

G

Gajdács Mária (1977) Upotreblenie vida i vremeni glagola v složnosočinennyh predloženiâh s soûzom "i", v kotoryh vyražaûtsâ vremennye otnošeniâ. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gaál Lászlóné (1977) Bálint György. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Germán Istvánné Müller Ibolya (1977) Oktatóprogram az általános iskolai kémia szakkörön. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Goda Margit (1977) A többjelentésű képzők különféle jelentéseinek gyakorisága a magyar nyelv szóvégmutató szótára alapján. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gujtman Éva (1977) Gyakorlattípusok a szófajok tanításában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gyimesi Ildikó (1977) Problemy čelovečeskogo bytiâ i priroda v proizvedeniâh Turgeneva. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gyulai Péter (1977) Papaverin-gyártás elméleti kérdéseinek ismertetése, gyógyszergyártó szakmunkástanulókkal. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gémes Klára (1977) Heltai Gáspár: Bölcs Esopusnak és másoknak fabulái... : Heltai Gáspár Humora. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

H

Halmágyi Tamás (1977) Az általános iskolai biológia szakkörök vezetésének módszertani problémái. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hegedűs Zsuzsa (1977) Ottlik Géza: Iskola a határon /elemzés/. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hepp Erzsébet (1977) Óvodáskorú gyermekek nyelvhasználatának néhány szintaktikai sajátsága. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Herpainé Pál Edith (1977) A kémia tanitása [!tanítása] gépi programok segitségével [!segítségével]. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hoksza Ildikó (1977) Erich Kästner ifjúsági műveinek esztétikai és pedagógiai jellemzése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Holló Györgyi (1977) Közművelődés és a múzeumok. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Horváth Erzsébet (1977) A gyermeklíra néhány sajátossága. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Horváth Péter (1977) Kosztolányi Dezső hírlapírói munkássága. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hung Long Vu (1977) Az amoeba proteus szaporodására ható tényezők vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

I

Ilka Ekaterina Mihalevna (1977) Тема декабризма в творчестве некрасова. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Izsó Ágnes (1977) A szabad mondatrészek átlagos szerkesztettsége 4. osztályos tanulók írásbeli elbeszéléseiben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

J

Jekkel Kornélia (1977) A gombák gyakorlati-élelmezési és népgazdasági jelentősége. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Juhász Gabriella (1977) Két francia és magyar ideiglenes ötödikes matematika tankönyv összehasonlítása. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Jászay László (1977) Az orosz igék aspektuspárba állíthatóságának kritériumai igekötős képzés, illetve másodlagos imperfektiválás esetén. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

K

Kadocsa Lászlóné (1977) Az antibiotikumok, különös tekintettel a penicillinre. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kaiser László (1977) Németh László útja az Emberi színjáték befejezéséig. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kiss Edit (1977) A szabadkígyósi erdőspuszta botanikai vizsgálata és természetvédelmi problémái. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kocsis Ilona (1977) Andersen mesevilága. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kolongya Zsuzsanna (1977) Kosztolányi Dezső tollrajzainak stilisztikai elemzése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kondacs Ildikó (1977) A rizs termesztése a szarvasi rizstermelési rendszerben különös tekintettel a rizs biológiájára. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kormányosné Makai Eszter (1977) "Medici - kápolnám nőszobrai" : Németh László önmegvalósítás eszménye és regénybeli nőalakjai. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovács Zsuzsanna (1977) A po-igekötő jelentésvizsgálata az orosz nyelvben összehasonlítva a szlovák nyelvvel Lermontov: Korunk hőse című regénye alapján. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kurdics Judit (1977) A fantasztikum Gogol műveiben = Фантазия в творчестве Гоголя. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kurucz Zsuzsa (1977) Motiv demonizma v tvorčestve Lermontova. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kály Kullai Károly (1977) Keresztény motívumok Juhász Ferenc lírájában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kátai-Urbán Katalin (1977) A szabad mondatrészek szerkesztettségének vizsgálata az 5. osztályos tanulók: írásbeli megnyilatkozásaiban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kőmives Margit (1977) Trópusi páfrányok spóráinak vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

L

Lehota Istvánné (1977) A mecseki, vagy vad pünkösdi rózsa /Paeonia officinalis ssp. banatica/. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

M

Mag Judit (1977) Egy tanulócsoport helyesírási készségszintjének vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Maróti György (1977) Üzenet a palackban : Karinthy Frigyes lírájának elemzése a korszak tükrében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Matkulcsik Erzsébet (1977) Szövegmegértési vizsgálatok : a szövegmegértést elősegítő és gátló tényezők. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mihalecz Béláné (1977) A mai József Attila- kép : líránk tükrében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Miháczi János (1977) Az akaratszabadság Tolsztoji értelmezése a Háború és béke alapján. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Milován Ildikó (1977) Mondatszerkezeti sajátságok gyakorisági vizsgálata szakmunkástanulók írásbeli nyelvhasználatában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mácsai Istvánné (1977) Sentimentalizm Dostoevskogo v 40-yh godah : svâz' haraktera tvorčeskogo metoda Dostoevskogo s poâvleniem sentimentalizma v pervom u nego romane "Bednye lûdi". Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Márton Katalin (1977) Kosztolányi Dezső prózastílusának néhány jellegzetessége : a Kínai kancsó, Bp. 1972. c. kötetéből néhány novella stilisztikai vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

N

Nagy Etelka (1977) Egyén a keresztény vallás tükrében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nemes András (1977) Hidrofaunisztikai vizsgálatok a bácsalmási sóstavon. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nováki Mária (1977) Békéscsaba és környéke kalapos és nagy gombái. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Németh Éva (1977) A magyar és orosz nyelv komplex tanításának lehetőségei az általános iskolában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

O

Ocskóné Csabai Eszter (1977) Az írásvetítő használatának lehetőségei az általános iskola 6. osztályában élővilág órákon. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Olasz Sándorné Bánsághy Katalin (1977) A gerincvelő ontogenetikai fejlődésének hisztokémiai és biokémiai, valamint ultrastrukturális vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dr. Orosz Lászlóné (1977) Izoenzim vizsgálatok a cnicus benedictus L. egyedfejlődésének korai szakaszában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

P

Pajer Mária (1977) Somoskőújfalu ragadványneveinek vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pap Lajos (1977) A szaktantermi tanitás [!tanítás] pedagógiai vonatkozásai. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Papp Ilona (1977) A programozott oktatás módszertani, és a programozás hatékonysági vizsgálata az élővilág 5. osztályában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pataki Beáta (1977) A mesék hatása a gyermek lelki fejlődésének tükrében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pőcze Lajosné Farkas Katalin (1977) A Kiskunsági Nemzeti Park VI.sz területéhez tartozó Kargala-mocsár virágos növényei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

R

Romsics Vincéné Török Tünde (1977) Szakmár község földrajzi nevei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ronyecz Annamária (1977) Kicsinyítő-becéző képzők a moldvai csángó nyelvjárásban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ruscher Reinhardné Bech Rita (1977) A Velencei tó növényvilága. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rácz Zsuzsanna (1977) A keresztnévadás hatóerői Szeged, Alsóvároson az 1683-as évben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rónyai Etelka (1977) Elágazásos programok alkalmazása az általános iskolai 8. osztályában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

S

Sikesdi Rozália (1977) Elágazásos oktatóprogram alkalmazhatósága az általános iskolai kémia oktatásban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Siklós Imre (1977) Adalékok a fásszárú növények történelmi jellegéhez, különös tekintettel a magyarországi vonatkozásokra. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Slezák Lajosné (1977) Izobraženie prirody v russkoj poèzii XIX-ogo veka (Žukovskij, Lermontov, Tûtčev). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sugár Béla (1977) A po-igekötő jelentésfunkciója az egyes cselekvésmódokban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó Anna (1977) Pósteleki kastélypark. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó Lajosné (1977) Somogyi láperdeink növénytársulásai. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó Sándor (1977) A puhatestűek faunisztikai vizsgálata és a fauna mennyiségi viszonya a Felső-Kiskunság néhány mesterséges csatornájában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó Zsuzsanna (1977) Dapsy Gizella életútja /1883-1940/. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szalai Tamásné Lipokatich Ágota (1977) Hazádnak rendületlenül... /Vörösmarty Mihály: Szózat/. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szelei Zsigmondné Tóth Terézia (1977) Bócsa község szőlőkultúrája. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szilágyi János (1977) Sportpolitikai kérdések vizsgálata a testkultúra tükrében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sápi Tiborné Székely Zsuzsanna (1977) Szubsztituens-hatás vizsgálata a Schiff-bázisok amincseréjénél. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sáska Ágnes (1977) Papain szerkezete, hatásmechanizmusa és gyakorlati alkalmazása. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

T

Takács János (1977) Békés Ifjúsága és a Sport az MSZMP. KB. határozatainak tükrében. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Timár Ágnes (1977) Az általános iskolai kisérleti [!kísérleti] kémia tananyag fogalomrendszere. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tiszaváry Márta (1977) Tanári demonstrációs kisérletek [!kísérletek] szervezése és kivitelezése a kémia reformtanterv 8. osztályos tanagyaga 1. tanitási [!tanítási] egységének feldolgozása során. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tolnainé Nagy Ágnes (1977) A szabad mondatrészek átlagos szerkesztettsége IV. osztályos tanulók leíró fogalmazásaiban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tálas Mária (1977) Kollektivizmus mint a szocialista erkölcs egyik alapelve. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth Katalin (1977) A nyelvi játékok szerepe és alkalmazásuk a nyelvtanórán. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóthné Domján Gabriella (1977) Szintetikus és sztereokémiai vizsgálatok az izokinolin sorban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Törzsök Attila (1977) Colhicinnel kezelt bab poliploidiák vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Török Mária (1977) Tamkó Sirató Károly. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

U

Ubornyák László (1977) A baktériumok ivaros folyamatai. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Urbán Erzsébet (1977) Amit a meséről tudnunk kell. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Urbán Ágnes (1977) Ady Endre deverbális verbumképzésének egyedi alkotásairól. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

V

Vasas Katalin (1977) Tanulói aktivitás kibontakozása a kémia órán. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Venyike Lajosné (1977) Művelés alól kivont gyümölcsös /cseresznyés/ botanikai vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Veres Istvánné (1977) Gyula város vizi és vizmenti vegetációja. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vezsenyi Dorottya (1977) Utópia az újabb magyar irodalomban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vida Irén (1977) Az abszurd dráma és Albee. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Virág Ildikó (1977) Az általános iskolai orosznyelv-oktatás fejlődése hazánkban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Váradi Mónika (1977) Egy napilap nyelvi-stilisztikai elemzése : Délmagyarország 1977. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vörösváczki Mihályné (1977) A Kiskunsági Nemzeti Park Móricgát községgel határos területének virágos növényei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Z

Zalezsák Éva (1977) Kosztolányi Dezső: Pacsirta : az "ember és szerep" problematikája. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Zsarkó Judit (1977) Németh László: Iszony c. regényének néhány mondattani stilisztikai jellemzője. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Á

Ágó Irén (1977) Kiskunfélegyháza névanyagának vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ó

Óvári Éva (1977) Художественное время поэмы "мцыри" лермонтова = Lermontov "MCIRI" c. poémájának idő-szerkezete. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ő

Őze Márta (1977) Babits Mihály: Prózastílusának főbb jellegzetességei a Halálfiai c. regény alapján. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

This list was generated on 2021. február 24. 19:36:21 CET.