Browse by Institution

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | Z | É | Ö
Number of items: 123.

A

Alhegyi Gézáné (1976) Az üveggyártás nyersanyagai, szerepük az üvegek összetételében és felhasználásában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Antal Imre (1976) Korszerü [!korszerű] szemlélet és természettudományi koordináció az általános iskolai kémiaoktatásban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

B

Balázs Erzsébet (1976) Az olvasmánynaplók készítésének gyakorlata az általános iskola 5-8 osztályában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Barta Mária (1976) Kémiai egyenletek tanitása [!tanítása] az általános iskolában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bellai Klára (1976) A tömegkommunikáció. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Benderek Erzsébet (1976) Vizsgálatok a humor területén. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Beregszászy Zoltánné (1976) Feladatlapok alkalmazhatóságának kérdései különböző tipusu [!típusú] órákban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bodor Ilona (1976) "Nekem a szerelem nem volt víg ajándék!" : Léda hatása Ady költői arcának kialakulásában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bodó Péterné (1976) Ady nem alkuszik. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bravik Béla (1976) A Kiskunsági Nemzeti Park bugaci területének fái és fontosabb lágyszárú növényei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bujdosó Istvánné (1976) Gyermekábrázolás a századforduló prózairodalmában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Buknicz Mária (1976) Igékből képzett, képzővel ellátott élőlényt jelentő főnevek, a magyar megfelelőik. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bálint Lívia (1976) Stilističeskaâ rol' frazeologizmov v rasskazah V. Šukŝina. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bálint Mária (1976) Stilističeskaâ èkspertiza ŝuŝkinskogo povestvovaniâ. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bánya Erika (1976) A dokumentumirodalom áttekintése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

C

Csik Ildikó (1976) A szakosított tantervű általános iskolák orosz nyelvi tankönyveinek szókincs vizsgálata 3-8. osztályig. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csordás Lászlóné (1976) Az érzelmi nevelés lehetősége az általános iskolai irodalomtanításban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csákvári Ivánné (1976) A gyógyszergyártó szakmunkás - tanulók laboratóriumi foglalkozásának megtervezése, megszervezése és levezetése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Czeglédi Erzsébet (1976) Az új ismeretszerző és az ismétlő-rendszerező órák csoportmunka formájában való feldolgozása az Élővilág tanítása során. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

D

Dékány Edith (1976) A ruta graveolens kallusz szövet differenciálódásának és organizációjának szabályozása. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dékány Zsuzsanna (1976) Grotesknyj stil' v proizvedeniâh Gogolâ : Ŝinel', Nos, Mertvye duši. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

E

Erdei Jusztina (1976) Slovoobrazovatel'nye modeli i ih varianty v sovremennom russkom literaturnom âzyke : na materiale suffiksal'nyh imen suŝestvitel'nyh, oboznačûŝih lic. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

F

Farkas Lászlóné (1976) Munkaformák hatékonyságának vizsgálata az 5. osztályos környezetismeret tantárgy keretén belül. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Farkas Mária (1976) Az olvasóvá nevelés kérdései az általános iskola felső tagozatában : a nyáregyházi Általános Iskola felső tagozatos tanulói körében végzett szociológiai felmérések vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fehérvári Györgyné (1976) Alsó tagozatos tanulók nyelvhasználati szintjének vizsgálata a telitettségi mutatók segítségével. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Földi Edit (1976) Az általános iskolás tanulók biológiai érdeklődésének pszichológiai elemzése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

G

Dr. Golopencza Pálné (1976) A problémamegoldó gondolkodásról. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gróf Róza (1976) Szabó Dezső: A lélek-mocsár, Scholtz Mihályné ítélete /elemzés/. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gulyás Irén (1976) Lázadás az ember szeretetének jegyében : Dosztojevszkij lázadói: a Karamazov testvérek. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gulyás Zsuzsanna (1976) Szakmunkástanulók írásbeli nyelvhasználatának néhány szintaktikai sajátsága. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

H

Hadabás Piroska (1976) A táblai vázlat kérdései az általános iskolai irodalomtanításban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hadabás Piroska (1976) A táblai vázlatok szerepe az irodalom órán. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Harmath Aliz (1976) Szakaszolás és szerkezet Csuka Zoltán verseiben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Havlin Zoltán (1976) "Таинственные повести" И.С. Тургенева. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hegedüs Mihály (1976) Hidrogénhidkötés [!Hidrogénhíd-kötés]. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hemző Klára (1976) Záródolgozat. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Herczegh Péterné (1976) A gyermek társas-közösségi kapcsolatainak alakulása serdülőkor küszöbén. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Huszka József (1976) Vajda János szerelmi és magánylírája. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hámori Erika (1976) A mese jelentősége az általános iskolai irodalom tanításban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

J

Jakab Tamás (1976) Vizsgálatok az 1,2 diszubsztituált - 6,7 dimetoxi - 1,2,3,4 - tatrahidro-izokinolinok körében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Jo Katalin (1976) Изображение "маленького человека" в петербургских повестях Гоголя ив первом периоде творчества Достоевского. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

K

Kallai Klára (1976) Az érzelmi nevelés lehetőségei és feladatai a 7. osztály "Jelszavaink valának: Haza és haladás” című témakör tanításában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kalocsai Katalin (1976) A boldogság elérhetetlenségének problematikája Turgenyev néhány művében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Karsai Éva (1976) Juhász Gyula állítmány nélküli mondatai. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kassowitz Arturné (1976) Magyarország müanyagipara [!műanyagipara]. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Katona János (1976) A CAHN-INGOLD-PRELOG konvenció. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kenderessy Szabó Anna (1976) A lymphocyták membrántulajdonságainak vizsgálata immunológiai módszerekkel. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kertész Ágnes (1976) A sziklakerti növényeink. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kisjuhász Margit (1976) A lírai idézés és funkciója Radnóti Miklós költészetében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kiss Rácz Antalné (1976) Népmesei nyelvi elemek Móra Ferenc meséiben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Koltay Tibor (1976) A kapcsoló szerepű szó- és tőismétlés egy Kosztolányi-esszében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovács Anna (1976) Móra Ferenc családábrázolása. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovács Dénesné (1976) Hibaelemzések az általános iskola 3-7. osztályos tanulóinak dolgozatai alapján. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovács Mária (1976) Az esztétikai nevelés elvei és gyakorlati eljárásai az általános iskolai irodalomtanításban : egy konkrét témakörön belül. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Krajcsik Béláné (1976) Ember és baktérium. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kulcsár Ágnes (1976) Funkcional'naâ problema v ramke rasskaza. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kurcz Klára (1976) Örkény István Egyperces novelláinak szerkezettípusai, stíluseszközei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kőházi Kiss Margit (1976) Prevenció és utógondozás összehasonlításának vizsgálata esettanulmányok tükrében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

L

Lajkó Mária (1976) A szakaszokra tagolás szövegtani funkciói Veress Miklós verseiben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Licakó Magdolna (1976) Razvitie fantastičeskih èlementov romantizma do realističeskoj uslovnosti u Gogolâ-novellista. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Linka Ágnes (1976) Metafora és hasonlatrendszerek Kosztolányi Dezső novelláiban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Loncsák Judit (1976) Füst Milán esztétikai nézetei és ezek kapcsolata kisregényeivel, drámáival : valóság - képzelet - élmény - személyiség viszonya. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lovász Judit (1976) Mikes Kelemen humora. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lénárd Judit (1976) Tombácz János meséinek néhány stilisztikai sajátossága : Bálint Sándor : Tombácz János meséi Ak, 1975. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

M

Matkovics Ilona (1976) Peroxid anyagcsere enzimek összehasonlító vizsgálata a növény fejlődése és vírusos megbetegedése során. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Maurer Éva (1976) Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emléke az önkényuralom beszélyirodalmában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Melján Aranka (1976) A gyapju [!gyapjú], mint fehérje alapu [!alapú] szálasanyag cisztin, cisztein tartalmának meghatározása. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mezei Mária (1976) Nyelvjárási elemek Tamás Menyhért: Szövetségben a fákkal cimű kötetében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mikulás Irén (1976) Tabdi község vezeték, kereszt és ragadványnévhasználatáról. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mitykó Katalin (1976) Slovoobrazovanie - obrazovanie otglagol'nyh suŝestvitel'nyh. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mizsei Julianna (1976) A műelemző óra hagyományos és korszerű módszereinek összevetése az általános iskolai irodalomtanításban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mizser Zsuzsanna (1976) Haematológiai vizsgálatok kecskebékán. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Muhari Ildikó (1976) A könyvnélküliek problémája a tanításban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Márton Ilona (1976) A Módszertani Közleményekben megjelent tanulmányok mennyiben segítették a felszabadulás utáni biológiai oktatásunk fejlődését. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

N

Nagy Béla (1976) Az élőbeszéd mondatszerkezeti sajátságairól. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagy Lászlóné Kovács Mária (1976) Ünnepélyek az általános iskolában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagyné Barta Vilma (1976) Fogalmak bevezetése és fejlesztése az általános iskolai kémia tanitása [!tanítása] során. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagyszegi Ilona (1976) A többjelentésű képzők különféle jelentéseinek gyakorisága a magyar nyelv szóvégmutató szótárának alapján. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Novotny Istvánné (1976) Felhasználása az általános iskola 5. osztályában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nyirádi Klára (1976) Enzimek szerkezete és müködése [!működése]. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

O

Olajos Gáborné (1976) Gyógynövények a modern gyógyászatban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ollé Piroska (1976) A Módszertani Közlemények bibliográfiája. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Oláh Amália (1976) A hagyma gyomosodása Makó körzetében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Oláh Ildikó (1976) Konzerviparban felhasználásra kerülő zöldségfélék. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

P

Palyov Pál (1976) Vajda Péter társadalomszemléletének tükröződése műveiben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pamuk Katalin (1976) Az olvasóvá nevelés néhány kérdése a Bugyi Általános Iskola felső tagozatában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pamuk Katalin (1976) Az általános iskolai tanulók olvasóvá nevelésének néhány kérdése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pap Andrásné Fáy Ildikó (1976) Tantervjavaslat kémiából az általános iskolák számára. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Papp Györgyi (1976) Szülő nélkül nevelődő gyermekek szociálpszichológiai problémáiról. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Petrik Olga (1976) Természettudományos alapszemlélet alakulása a filozófia és kémia történetében, megalapozása az általános iskolai kémiatanitásban [!kémiatanításban]. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pintér Jánosné Makó Ágnes (1976) Feladatlapos ellenőrzés alkalmazásban a kémia tanitásában [!tanításában]. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pore Éva (1976) Jókai öregkori novellái. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pörje Judit (1976) Az individualizmus problematikája Dosztojevszkij korai műveiben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

R

Ronyecz Márta (1976) Az "emberírtó" a munkások között : a munkásosztály ábrázolása Emile Zola műveiben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rudnyánszky Erika (1976) A tartalmi munka kérése a pszichológiai tudományos alkotó diákkörben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

S

Schranz Andrásné (1976) A siker és sikertelenség, mint motiváló tényező a sportolóknál. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Slachta István (1976) A kétspórás csiperke /Agaricus bisporus/ és a késői laskagomba /Pleurotus ostreatus/ termesztése hazánkban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Somogyvári Zoltánné (1976) Hogyan segíti a Kincskereső a tanulók szocialista hazafiságának kialakulását? Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó Anna (1976) A család szerepe a pályairányultság alakulásában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó Eszter (1976) Programozott oktatás. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó Etelka (1976) Korszerüsitési [!korszerűsítési] törekvések az általános iskolai oktatásban különös tekintettel a kémia tanitására [!tanítására]. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó Magdolna (1976) Aktuális érzelmi beállítódás vizsgálata állami gondozott lányok körében Rudolph képek segítségével. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szauer Erzsébet (1976) Kromatográfiás eljárások festékanyagok elválasztására. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szebenyi Ödönné (1976) Kónya Lajos élete és munkássága. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szittya Szabolcsné (1976) A tanulók irodalmi érdeklődésének, olvasási kultúráltságának vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szomorú Miklós (1976) A csoportmunka alkalmazása és hatékonyságának vizsgálata az élővilág tantárgy 7. osztályában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szávai István (1976) Medgyesegyháza lágyszárú növényei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szőri Mihály (1976) Szubsztituens-hatás vizsgálata a Schiff-bázisok amincseréjénél. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szőriné Kis Gabriella (1976) A huminsavak vezetőképességének vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szűcs Margit (1976) Individualizm v proizvedeniâh Turgeneva. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sárosi Péterné (1976) A képrejtvények nyelvtana. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

T

Tanács Valéria (1976) Karbamid - formaldehid polikondenzációs mügyanták előállitása [!műgyanták előállítása] kémia szakköri foglalkozásokon. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tassonyi Helga (1976) Adalékok a szexualitással, szerelemmel, családdal kapcsolatos igényszint elemzésére 20-27 év közötti fiatal pároknál. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

V

Vadkerti Tóth Erzsébet (1976) A szakmunkástanulók kulturális helyzetének felmérése a kiskunhalasi 618. sz. szakmunkásképző intézetben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Varga Erzsébet (1976) Slovo u Dostoevskogo. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Varga J. Lászlóné (1976) Laboratóriumi gyakorlat : a szervetlen preparátum készitése [!készítése] a vegyipari szakközépiskolákban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vida Istvánné (1976) Az ifjúsági író és olvasói : Fekete István írói világa és műveinek hatása egy falusi általános iskola tanulóinak körében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vitányi Borbála (1976) Család- és személynévvizsgálat Tömörkény István műveiben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vörösné Beszédes Veronika (1976) Prosztaglandinok. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Z

Zemkó Istvánné (1976) Mese és valóság Tamási Áron munkásságban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Zsigmond Anna (1976) Polimerizációs müanyagok [!műanyagok], PVC. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

É

Éry Júlia (1976) A személytelen mondatok nyelvtani és stilisztikai szerepének vizsgálata az orosz nyelvben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ö

Ötvös Mária (1976) A lírai tagolás szövegtani funkciói Váci Mihály verseiben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

This list was generated on 2021. február 24. 19:34:43 CET.