Browse by Institution

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | F | G | H | K | L | M | N | P | R | S | T | V | W
Number of items: 103.

A

Adamovics Zsuzsanna (1975) Egy osztály helyesírási készségszintje az irodalmi dolgozatok tükrében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Angyalné Dohnál Ágnes (1975) Gárdonyi Géza munkássága és szerepe ifjúsági irodalmunkban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Asztalos Ágnes (1975) A kémia tanitásának [!tanításának] története hazánkban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

B

Bagi Katalin (1975) A Szarvasi Haltenyésztési Kísérleti Állomás gazdálkodási rendszerének, a vizes forgónak módszerei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Banos Gabriella (1975) Kiskunsági Nemzeti Park tőserdei területének fái és védendő lágyszárú növényei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Barna Antal (1975) Népi szokások, történetek Tiszaroffon a falu idősebb embereinek visszaemlékezései alapján. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bezerédi Anikó (1975) Az orosz és szovjet irodalom a Szolnok Megyei Néplapban 1944-74. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bognár Márta (1975) A hagyományos paraszti gazdálkodás ismeretanyaga és szókincse : a hordás - nyomtatás - cséplés Kisbéren. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bognár Sarolta (1975) A mitikus parafrázis, a parabolisztikus ábrázolás és szerepük Sarkadi Imre korai novelláiban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Buzás Éva (1975) Vajda János szerelmi költészete. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bíró Julianna (1975) A tudásszint mérése orosz nyelvből az általános iskola 8. osztályában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

C

Csala Imréné (1975) Hangszimbolika Radnóti Miklós költészetében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csicsely Erzsébet (1975) A Kner család levelezése Móra Ferenccel. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csomor Józsefné (1975) A szinonimák és az antonimák kapcsoló szerepe egy Illyés Gyula-esszében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csótó Katalin (1975) Örményes község virágos növényei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

D

Dudik Istvánné Bartók Erzsébet Éva (1975) Társasjáték a kémia tanulásához. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dányi Katalin (1975) Mikróba-eredetü [!Mikróba eredetű] tejalvasztó enzimkészitmény [enzimkészítmény] molekulasulyának [!molekulasúlyának] meghatározása poliakrilamid gélelektroforézissel. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dér Ildikó (1975) Darvas József: A fekete kenyér keletkezéstörténetéhez. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

F

Faragó Judit (1975) A novellaíró Gelleri Andor Endre jellemábrázolás. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fehér Mária (1975) Petőfi a tankönyvekben /1888-1960/. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fekete Gáborné (1975) Félbemaradt életmű : Sarkadi Imre munkássága. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fogarasi Zsoltné (1975) A véletlen és szükségszerű dialektikája. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Földes Károly (1975) Juhász Gyula a szülőföld szívén : a költő szegedi évei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Földházi Zsuzsanna (1975) Műelemzés az általános iskolában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fülep Magdolna (1975) Egy teljes téma programozott oktatásának és a programozás hatékonyságának vizsgálata az élővilág tantárgy 8. osztályában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

G

Gonda Józsefné (1975) Az állandó határozók szerepe Sarkadi Imre : A gyáva című kisregényében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gyenes Lászlóné Brachna Margit (1975) Az audiovizuális eszközök szerepe az orosz nyelv oktatásában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gyürki Erzsébet (1975) Iskolaegészségügyi vizsgálatok a Dózsa György Általános Iskolában Apátfalván. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

H

Hadfi Ibolya (1975) A belső monológ szerepe Szabó Magda epikus művészetében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hallósy Pálné (1975) A család szerepe a szocialista társadalomban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Heinczinger Béla (1975) A mezőgazdasági vegyszerek hatása a földigiliszta szöveteire. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Horváth Anna (1975) Gelléri Andor Endre novelláinak fantasztikus elemei és ezek kifejezőeszközei /elemzés/. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Horváth Istvánné (1975) A lélekábrázolás eszközei Cholnoki László : Bertalan éjszakája című művében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Horváth Margit (1975) A drámaiság eszközei Illés Endre novelláiban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

K

Kalenda Gabriella (1975) Huminsav előállitása [!előállítása]. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kiss Emilia (1975) A kisértekezés tipikus kapcsolóeszközeinek gyakorisági vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kiss Judit Emőke (1975) Az iskolatelevízió hatékonyságának vizsgálata az élővilág tantárgy 5. osztályában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kiss Istvánné Pesti Erzsébet (1975) A nyelvtani jelenségek gyakorlati alkalmazását biztosító legeredményesebb gyakorlatrendszerek, gyakorlattípusok. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kluka Éva (1975) A versmondási és előadói készség fejlesztése 5-8 osztályig, az énekpedagógiában alkalmazott módszerek felhasználásával. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kmetykó Istvánné (1975) Az olvasási készség fejlesztése az általános iskolában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Koller Ágnes (1975) Korszerüségre [!korszerűségre] törekvés az általános iskolai kémiatanitásban [!kémiatanításban]. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Koncz Katalin (1975) Az általános iskolai orosz tankönyvek szókincsének vizsgálata (5-8. osztály). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kuris Erzsébet (1975) A 6. osztályos tanulók fantázia - fejlettsége, nyelvi kifejezőereje, érzelemvilága a városi ill. falusi irodalmi dolgozatok tükrében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kása Erzsébet (1975) A csoportmunka módszertani és hatékonysági vizsgálata az élővilág tantárgy 5. osztályában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kéhl Mária (1975) A Kiskőrösi Rákóczi Szakszövetkezet szőlőtermesztése, szőlőművelése és távlati fejlesztési terve 1975-től 1980-ig. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kézy Zsuzsanna (1975) A magyar történelmi parabola néhány kérdése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kóbor Kata (1975) Городская лирика Некрасова. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

L

L. Varga Anna (1975) Juhász Ferenc lírai világképe : a szarvassá változott fiú kiáltozása a titkok kapujából és a Vers négy hangra, jajgatásra, könyörgésre, átoktalanul című költemények alapján. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Leczki Katalin (1975) Nyelvészeti szövegvizsgálat Illyés Gyula Hála a második nyelvért című esszéjében : 2.szint, a személyragok kapcsoló szerepe. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lovas György (1975) Németh László : Égető Eszter. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ludvigh Judit (1975) Záródolgozat. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ludányi Mária (1975) Kratkie i polnye formy prilagatel'nogo v roli skazuemogo v russkih narodnyh skazkah. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

M

Madarász Piroska (1975) A névmások és határozószók kapcsoló szerepe egy Kosztolányi-esszében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Marton Julianna (1975) A szatirikus eszközök vizsgálata Szabó Dezső Életeim című regényében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Molnár Hajnalka (1975) Hunfalvy Pál, mint irodalomtörténész, filozófus és esztéta. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Molnár Ildikó (1975) Az olvasóvá nevelés lehetőségei az általános iskolában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Molnár Margit (1975) Upotreblenie prostogo i složnogo buduŝego v dramah. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Molnár Tiborné (1975) Pap Károly kritikai fogadtatása. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mravik Anna (1975) Szovjet irodalom a magyar sajtóban (1970-71). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Márkus Margit (1975) Az anyanyelvi nevelés időszerű kérdései. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mészáros Csaba (1975) A szegedi általános iskolák testnevelési létesítményeinek egészségügyi vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

N

Nagy Ferencné (1975) Kassák Lajos gyermekverseinek elemzése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagy Ilona (1975) Irodalomtanításunk időszerű kérdései : az Élet és Irodalom című folyóirat cikkeinek tükrében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagy Ilona (1975) Osztályom hátrányos helyzetű tanulóinak pszichológiai vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagy Imréné (1975) Tapasztalataim a 6. osztályos magyar nyelvtani munkafüzet használata során. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagy Katalin (1975) Az országismereti anyag vizsgálata az általános iskolai orosz nyelvi tankönyvekben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagy Kálmán (1975) Az új magyar sciencefiction néhány típusainak elemzése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nyilas Tünde (1975) A szórend mint a mondat szövegbe szerkesztésének eszköze. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nádai Miklósné (1975) A beszédmű szerkezeti sajátságainak gyakorisági vizsgálata elbeszélésekben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Németh Katalin (1975) Az igei és birtokos személyrag kapcsoló szerepe egy Kosztolányi-esszében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

P

Paku Julianna (1975) Prostranstvennye otnošeniâ u prefiksal'nyh glagolov dviženiâ. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Papp Istvánné (1975) A nyelvtani fogalmak kialakításának eljárásai. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Petróczi György (1975) Szerelem-nemiség-házasság. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

R

Rusvai Pál (1975) Motiváció és akaraterő egy páratlan sportteljesítmény tükrében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rákóczi Jánosné (1975) Az 5.-6. osztályos nyelvtani munkafüzet gyakorlatainak módszeres eljárása. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

S

Sallai Miklósné (1975) A képzőművészeti nevelés az általános iskola V;-VIII. osztályaiban, valamint annak hatása a családra és a felnőttekre. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sebestyén Teréz (1975) Sentimentalizm i ironiâ v rannih proizvedeniâh Dostoevskogo. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Strigencz Márta (1975) Az emberi értékek megőrzésének motívuma Lengyel József epikájában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dr. Szabó Gáborné (1975) Köznyelvűsödés egy falusi iskola alsó tagozatában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó Klára (1975) Tiszaalpár kulturális fejlődése /1945 - 1975/. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szalonnás Viktória (1975) A titicale termesztése Magyarországon. A kérdéskör genetikai és agronómiai vonatkozásai. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szlávecz Ágnes (1975) Mondategészek implicit kapcsolódása egy Illyés Gyula - esszében /Hasonlat, metafora, metonímia/. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szász Julianna (1975) Koncentrációs lehetőségek az általános iskolai kémia és fizika tanitásában [!tanításban]. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szécsi Annamária (1975) Bobcsinszkij nyelvhasználatának szintaktikai elemzése Gogol: A Revizor c. vígjátékából. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Székely Ágnes (1975) A szó- és tőismétléssel való mondatkapcsolás egy Illyés Gyula-esszében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Széll Péter (1975) Feladatlapok felhasználásának néhány lehetősége az általános iskola 8. osztályában a "Sók" c. fejezet tanitásakor [!tanításakor]. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szűcs Éva (1975) A szaktantermes irodalomtanítás elvi és gyakorlati kérdései. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sági Katalin (1975) Az orosz nyelvoktatásról Magyarországon megjelent művek bibliográfiája. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

T

Toldi Lászlóné (1975) Idézetek Váci Mihály lírájában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tornóczky Katalin (1975) Szecessziós vonások Török Gyula novelláiban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tábor Lajos (1975) A tájemlékek felidézése Áprily Lajos lírájában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tényi Zsuzsa (1975) Szerkezeti kérdések Hunyady Sándor novelláiban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth Gyöngyi (1975) A házassági hirdetések jelzős szintagmái. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth Mária (1975) Az olvasási készség jelentősége és továbbfejlesztése a felső tagozatos irodalomtanításban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth Pál (1975) Algológiai vizsgálatok a Farmos-környéki szikes területeken. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth Veronika (1975) Gyorsul az idő - figyelek rá tantárgyam, illetve a tanitási [!tanítási] órák kereteiben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

V

Varga Anikó (1975) Hit az emberiség jövőjében : Dosztojevszkij világa. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Varga Katalin (1975) Krúdy Gyula időkezelése a Boldogult urfikoromban című műben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Velkey Katalin (1975) Köszönés és megszólítás két mai regényben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Veress Katalin (1975) Az irányított képzelet módszere a tanárjelöltek felbecslése céljából. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Váradi Katalin (1975) Upotrebleniâ kratkih i polnyh form prilagatel'nyh v detskoj literature. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Várbíró Éva (1975) Daida Jenő különleges igekötőhasználata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

W

Wanderer Katalin (1975) Az általános iskolai biológiaoktatás néhány problémája a felszabadulás után - a Természettudományok tanítása, valamint a Biológia tanítása c. folyóiratok cikkei alapján. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

This list was generated on 2021. február 24. 19:32:53 CET.