Browse by Institution

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Á
Number of items: 524.

A

Adamkovich Máté (1994) Fejezetek az angol önkormányzatok történetéből. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Amarszanaagijn Zsargal (1994) Generátum részalgebra kiszámítása véges algebrában. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Ambruzs Péter (1994) Kereskedelmi egység nyilvántartása ORACLE nyelven. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Andor György (1994) Programvédelmi rendszerek. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Andor Krisztina (1994) Az 1945-ös földreformtól napjaink termőföld privatizációjáig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Andrási Dorottya (1994) Hiteleshelyi oklevelek regesztái a középkori magyar joggyakorlatban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Apró János (1994) Kommutatív automaták. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Arany János (1994) A nemi erkölcs elleni erőszakos bűncselekmények dogmatikai kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Arató László (1994) Médiaelnökök a médiaháborúban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Aág Miklós Endre (1994) Fizetési módok a külkereskedelemben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

B

B. Kiss Attila (1994) Kérdések a XVI. századi magyar széphistóriákhoz. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Babinyecz Árpád (1994) Devizatőzsdei ügyletek. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Babucs Béla (1994) A magyar önkormányzati közigazgatás fejlődésének bemutatása a hazai szabályozások tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bagó Zsolt (1994) Ütemezési feladatot megoldó program. Felhasználói kézikönyv. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Bajusz János (1994) Izrael szerepe a libanoni polgárháborúban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bajúsz Gábor (1994) Mikroökonómiai segédprogram. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Bakos Balázs (1994) A munkanélküliség gazdasági, jogi, szociális problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Balla Sándor (1994) Piac és tervezés a távol keleti országokban, különös tekintettel Tajvan és Dél-Korea gazdaságára, tervezésének jellegzetességeire. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balog János (1994) Rendezéstartó hozzárendelési folyamat. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Balog Edina (1994) Az európai monetáris integráció és Magyarország. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balog Zsuzsanna (1994) A gyermek jogainak érvényesülése Magyarországon a nemzetközi egyezmény tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balogh János (1994) Maximális folyam és minimális költségű cirkuláció problémája, algoritmusok és alkalmazások. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balogh Mónika (1994) Jog és felelősség a környezet- és természetvédelemben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Baloghné Nagy Erika (1994) A polgármesteri és jegyzői tisztség szabályozásának egyes kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balázs Zoltán (1994) Wide Area Information Services (WAIS). BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Baranyainé Kántor Teréz (1994) Schulkontake als Interkulturelle Begegnung (Didaktische und Methodische Hilfen). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Baricza Gergely (1994) A kereskedelmi bankok eszköz-forrás menedzselése és hazai gyakorlata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Barna János (1994) Fraktálok ábrázolása Amiga számítógépen. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Barna Andrea (1994) Az állami földtulajdon alakulása a XX. században. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Barthos Lehel (1994) Nemlineáris optimalizálás intervallum-aritmetikával. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Batha Levente Péter (1994) B-Vision Interaktív Grafikus Rendszer. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Bathó Nikolett (1994) Pártprogramok a külpolitikáról. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Berczi Norbert (1994) Tettarányos büntetés a jelenlegi szankciórendszerben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Berek Tiborné (1994) Kiválasztás teljesítményértékelés személyügyi politika. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Berger József (1994) A kárpótlás intézményének jogi szabályozása és végrehajtása a termőföldeken. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Berke Imre (1994) A közlekedési bűncselekmények egyes minősítési kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Berki Tímea (1994) A magyarországi menekültügy társadalmi és szociológiai vonatkozásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Bernáth Anikó (1994) Munkanélküliség Magyarországon a századfordulótól napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bertalan Andrea (1994) A laikus bíráskodásról általában különös tekintettel az osztrák esküdtbíráskodásra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Berényi Éva Imola (1994) A közigazgatási bíráskodás germán rendszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bezdán Tibor (1994) Az Európai Unió és Magyarország kapcsolatrendszere - fejlődés a teljes jogú tagság felé. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Biasmir Abebe (1994) Great Britain's Local Goverment. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Blum László (1994) Fluidumok párkorrelációs függvényeinek numerikus számítása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bocsor Péter (1994) Sámson madara. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bodnár Éva (1994) Az alapítvány - avagy a jogintézmény jelenlegi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bolya Katalin (1994) Újvilági eredetű haszonnövényeink nevei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Borbás Andrea (1994) A fedezeti konstrukciók egyes kérdései a magyar banki gyakorlat tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Borbás János (1994) Teljesítmény és jövedelmek közötti összefüggés a Posta végrehajtó szolgálatában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Borbás Tibor (1994) Az iskola szerepe deviáns magatartásformák kialakulásában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bordács István (1994) Az angolszász esküdtbírósági eljárás, különös tekintettel magyarországi adaptációjának lehetőségére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Borka Tamás (1994) Segédprogram a mikroökonómiai című tantárgyhoz. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Borka József (1994) A vezetők jogállása és munkaszerződése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Boros Eliza (1994) Die Waldorfpädagogik heute. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Borszéki Gábor (1994) A bizonyítás alapkérdései a büntetőeljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Boruzs Mariann (1994) Az ügyvédi képviselet a perbeli képviselet rendszerében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bottyán Csilla (1994) A gazdálkodó szervezetek egymás közötti vitájának egyes anyagi és eljárásjogi vonzatai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Brunáczki Margit (1994) A társadalombiztosítás kialakulása és fejlődése a II. világháborúig Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Brátán Éva (1994) A római jogi felelősségi rendről általában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bubrják Lászlóné (1994) Információs problémák a számvitelhez és a mutatószámokhoz. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Budai Andrea (1994) A munkanélküliség társadalmi, gazdasági és jogi problémái hazánkban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Budainé Gulyás Gabriella (1994) Lehrwerkkritik am Beispiel des "Unterrichtspakets Relaxa". MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Burka Tibor (1994) A sztrájk jogi szabályozásának néhány alapkérdése a századforduló körüli évtizedekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Buzás Erika (1994) A korlátolt felelősségű társaságokra vonatkozó fontosabb rendelkezések. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bálind Attila (1994) Az igazságszolgáltatás szervezete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bálint Dániel (1994) A számítástechnika ügyviteli alkalmazása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bánfi Erzsébet (1994) A házasság felbontásának eljárásjogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bársony Csilla (1994) A lízing elméleti és gyakorlati megközelítésben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Békéssy Emese (1994) Bankprivatizáció Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bíró Árpád (1994) Bshell MS-DOS parancs-interpreter. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Bíró Gyöngyi (1994) Az utolsó békés asztali beszélgetés Sárospatakon 1660-ban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bódi Katalin (1994) Termelés-nyilvántartó rendszer. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bódás Beáta (1994) Das Wissen aus den sprachlichen Zeichen bzw. aus der dargestellten\geschaffenen Welt. Untersuchung über die Entsprechungen des deutschen Personalpronomens er\sie im kommentativen Teil deutscher Romandialoge in den ungarischen Übersetzungen. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bóna Barbara (1994) A gödöllői művésztelep esztétikai/etikai nézetei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bővíz Béla (1994) Háromdimenziós valósághű képelőállítás számítógéppel. Ray tracing a gyakorlatban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

C

Csanádi Józsefné (1994) Bankhitelt biztosító mellékkötelezettségek és azok érvényesíthetősége csőd- és felszámolási eljárás esetén. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csengeri Tünde (1994) Isten-motívum József Attila költészetében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Cserháti Vencel (1994) Egy vállalat raktári nyilvántartásának megvalósítása ORACLE eszközökkel. Útmutató az SQL*Forms használatához. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Cserháti Eszter (1994) Gulliver és magyar követői. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Cserni János (1994) Mater certa... ? - A mesterséges úton történő megtermékenyítés büntetőjogi vonatkozásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csillám Enikő (1994) Privatizáció Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csizmazia Kincső (1994) A "szögedi" Fehértó madárneveiről. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csuluunzsávin Ünenbileg (1994) Képernyőkezelési rutingyűjtemény létrehozása VAX Pascalban. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Csuri Klára (1994) Mikrobiológiai kísérlet eredményének feldolgozása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Csányi Zoltán (1994) A kárpótlási jegy. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Császár Attila (1994) A gyermekelhelyezés és kapcsolattartás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Császár Mátyás (1994) Az Európai Unió jogforrási rendszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csávolszki László (1994) A szükségesség és az arányosság kérdése a jogos védelem megítélésénél. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csíkos György (1994) A magyarországi zsidóság helyzete a II. világháborúban, s ennek nemzetközi visszhangja. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csóti Zsolt (1994) Költségvetésen alapuló irányítás és tervezés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csúri Mihálnyé Wágner Anna (1994) A vállalatok átalakulásának főbb kérdései az Épületkezelő és Fenntartó Kft alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Czeglédy Attila (1994) Néhány gondolat a lízingszerződésről. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Czifra Sándor (1994) A munkaügy kapcsolatok fejlődése a magyar kőolaj- és gáziparban, kollektív tárgyalások a cégkialakítástól napjainkig. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Czike Gábor (1994) Felelősség a fokozottan veszélyes tevékenységért. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Czinege Helga (1994) A csődeljárás jogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

D

Dabis Márta (1994) Az ellipszoid módszer kétdimenziós esetben. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Darabos Csaba (1994) A munkavállalói érdekérvényesítés intézményei a hazai viszonyok tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Darázs Andor (1994) Határőrség és idegenrendészet. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Darázs Gyöngyi (1994) Hajléktalanság Magyarországon, különös tekintettel Kecskemétre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Debreczeni Magdolna (1994) Az adórendszer szerepe a vállalkozások tevékenységének a kialakításában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Deilami Pour Shahzad (1994) Psychosexual disorders. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dekkerné Fodor Klára (1994) Egészségügy finanszírozásának kritikai elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Deli Tímea Gabriella (1994) Zsidósors Debrecenben 1938-1944. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Derda Krisztina (1994) Környezetvédelmünk, különös tekintettel a földvédelemre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dereje Abebe (1994) A házastársak különvagyona. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Deák Péter (1994) Személyiségvédelem a polgári jogban, különös tekintettel a sajtóperek gyakorlatára. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Deák Tibor (1994) Helyi konfliktusok szerepe a hidegháború folyamatában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Diós Éva (1994) Az 1956-os munkástanácsok rendszeréről. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dobóné dr. Molnár Teréz (1994) A vállalati forgóeszköz-finanszírozás elméleti illetve gyakorlati kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Domján Sándor (1994) A bizonyítás általános kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Domokos Johanna (1994) Nils-Aslak Valkeapää lírája és szerepe a számi költészetben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dormán Zsófia (1994) A magyar irodalom és nyelvészet az Ungarische Jahrbücher cikkeinek tükrében (1921-1943). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Doroszlay Mónika (1994) Polgári jogi eszközök a személyiségvédelem szolgálatában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dorothea Gerhardt (1994) Type C behavioral pattern and its coping. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Drapos István (1994) Az örökbefogadás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Drégelyi Zoltán (1994) Formális nyelvekre vonatkozó eldönthetőségi kérdések. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Dudics Marianna (1994) Az emberi jogok érvényesülése az Alkotmánybíróság büntető tárgyú határozataiban, összevetve a francia és a német alkotmányossági gyakorlattal. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dudás Tibor (1994) Egy új körútépítő eljárás és empirikus vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

dr. Dömsödiné Szőllősy Anita (1994) A felülvizsgálat. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

E

Eiterer Péter (1994) A lízingszerződés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Ernhoffer József (1994) A participáció intézményei és működésük Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Exterde Tibor (1994) Az élet elleni bűncselekmények alakulása Csongrád megyében (1986-1992). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

F

Fantoly Zsanett (1994) A római büntetőjog fejlődéstörténete különös tekintettel a parricidium tényállásra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Faragó Csaba (1994) Speciális bűnösségi alakzatok a közlekedési büntetőjogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Faragó Judit (1994) A franchise szerződés áttekintése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Farkas Györgyi (1994) A palesztinok és a törvény. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Farkas József (1994) Az SZJA alapján adózó egyéni vállalkozók adózási sajátosságai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Farkasné Horváth Magdolna (1994) Olajipari Fővállalkozó és Tervező Részvénytársaság Szegedi Mérnöki Irodájának minőségbiztosítási rendszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fedor Csaba (1994) Az emberölés minősített esetei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fehér Dóra (1994) A nemi erkölcs elleni erőszakos bűncselekmények kriminológiai elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fein Erika (1994) A katonai büntetőeljárás néhány kérdése a rendőrség illetékes parancsnokai nyomozó hatósági jogkörének alakulása tekintetében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fekete Ferenc (1994) Gozsdu Elek és Köd című regénye. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fekete Rita (1994) Munkanélküliség - helyzetképek - munkanélküli ellátások rendszere, különös tekintettel a munkanélküli járadék jogintézményére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Filvig Ilona (1994) A magyar felelősségbiztosítás szabályozása, gyakorlata és összehasonlítása német megoldással. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fodor Gyöngyi (1994) A pénzügyi jog kialakulása, fejlődése, a pénzügyi jog tárgya. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fodróczy Marianna (1994) Az élet, a testi épség és az egészség elleni bűncselekmények - A testi sértés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Forrás László (1994) Ady kései istenes költészetének néhány sajátossága. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fortolóczki István (1994) Az államhatalmi ágak elválasztásának elmélete és gyakorlata a magyar alkotmányos rendszerben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Furgol Barbara (1994) A XVI. századi lengyel dráma és magyar vonatkozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fábos Zsolt (1994) Készletkezelés induló vállalkozások részére. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Fórizs Margit (1994) Állami kibocsátású értékpapírok 1982-1994. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fűz István (1994) Szerződési klauzulák és jogtudósi kommentárok (Az adásvétel és a bérlet a római jogban). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

G

Gausz Tamás (1994) Az IBM PC felépítése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Gaál Katalin (1994) A házastársak lakáshasználatára vonatkozó jogi szabályozás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gaál Tibor (1994) A nemi erkölcs elleni bűncselekmények kriminológiai vonatkozásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gera Ibolya (1994) A felelősségbiztosítás fejlődésének áttekintése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gerecs Tamás (1994) Készpénzkímélő elszámolások, különös tekintettel a hitelkártya rendszerre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Giday Zsolt (1994) A jugoszláv rendszer és válsága. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Grin Miléna (1994) Az erőszakos közösülés kriminológiai szempontból. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Guganovich Éva (1994) Hálótervezési módszerek és alkalmazásaik. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gulyás Anikó (1994) Nagykereskedelmi vállalat áruforgalmi rendszere. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Gurka Ágnes (1994) Bérlakáshelyzet Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gyenes Kálmán (1994) A nemzetközi környezetvédelmi jog szükségessége, különös tekintettel a határvíz egyezményekre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gyury József (1994) A magánnyomozás jogtörténete Magyarországon (1913-tól 1994-ig). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Gál Andrea (1994) Szeged megyei jogú város gazdálkodása 1990-1994. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gáspár Zsolt (1994) Ötödik generációs adatbázis-kezelők (FOCUS, MAGIC, ORACLE) alkalmazásgenerátorainak összehasonlítása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Géczi Lajos (1994) Ügyviteli program borászati üzemek, pincészetek részére. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Géczi István (1994) Fémipari korlátolt felelősségű társaság üzleti terve. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gönczöl Andrea (1994) A dialógus műfaja az erdélyi unitáriusok XVII-XVIII. századi irodalmában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Göndics Béla (1994) A különösen fontos és bizalmas munkakört betöltő személyek védelmének jogi szabályozása, nemzetbiztonsági aspektusai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

H

Haag Éva (1994) Jobboldali mozgalmak a '30-as években Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hadnagy Ibolya (1994) A büntető eljárási jog átfogó módosításának lehetséges irányai - A vádalku. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hainfahrt Eszter (1994) Tőzsdei szabályozás és tőzsdei ügyletek. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hajdú János (1994) Órarend készítés. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Hajdúné Paulik Tímea (1994) A külföldi működőtőke behozatala és a vegyes vállalatok helyzete hazánkban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hajkóné Homolya Gizella (1994) Szervezeti létszám-visszafejlesztés és intézményei (Tömeges létszámleépítés a Nyersvas- és Acélgyártó Kft példáján keresztül). BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Hajmássy Réka (1994) A perorvoslatok és a felülvizsgálati eljárás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hakimi Mirwais (1994) Afganisztán politikai helyzete (1978-1993). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Halmai Csongor (1994) COMMODORE 64-es Debugger IBM PC-re. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Halmos Eszter (1994) Ignotus Pál hírlapírói szerepének bemutatása a Toll című folyóiratban megjelent publicisztikái alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hanák Endre (1994) A mai világgazdasági recesszió. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Harcsa Katalin (1994) A polgári perrendtartás az Alkotmánybíróság döntései tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hargitai László (1994) A szervezett bűnözés (A szervezett bűnözés elméleti megközelítése, létrejötte, megjelenési formái, magyarországi helyzete). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Harmath László (1994) PROLOG programok tanulása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Hatházi Mónika (1994) A politikai antiszemitizmus kialakulása Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hegyes Enikő (1994) Genetika és bűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Heipl Tibor (1994) A vallásszabadság helyzete ma Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hirmann Ildikó (1994) A bukovinai székelyek. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hock László (1994) Orvosi latin szövegek számítógépes feldolgozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hornyák József (1994) 0-1 értékű programozási problémák. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hornyák Miklós (1994) A privatizációs folyamat mikro- és makrogazdasági hatásai a RÁBA Rt. tapasztalatai alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth György (1994) Az ARTI mesterséges neutron hlózat megvalósítása WINDOWS operációs rendszer alatt. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth Andrea (1994) Kiscsávoly ragadványnevei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth Krisztina (1994) Tanári szerep-tanári személyiség. Végzős TTK-s tanárjelöltek véleménye a tanári személyiség fejlesztéséről. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth Zsolt (1994) Mikroökonómiai vizsgáztatás számítógépes megoldása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Horváthné Barta Edit (1994) Az önkormányzatok gazdálkodása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hári Gyula (1994) Csóri ragadványnevek. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hóvári Brigitta (1994) Szakemberek és laikusok a büntetésvégrehajtás kérdéséről valamint az elítélt ítélet-feldolgozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

I

Ilovszky Adrienn (1994) A magyar és amerikai alkotmánybíráskodás összehasonlító tanulmány. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Inczéné Lazarevics Katalin (1994) The role of vocabulary in language teaching. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

István Tünde (1994) A versenyjog időszerű kérdései - az összehasonlító reklám versenyjogi megítélése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ivanics Éva (1994) A fiatalkorúak kriminális veszélyeztetettsége. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

J

Jaczkovics László (1994) A jogszavatosság fejlődése az adásvételnél a római jogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Jager Zoltán (1994) A fedési kettőscsillagok fényváltozásának matematikai modellezése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Jakits Orsolya Réka (1994) Zsidótörvények és a katolikus egyház Horthy-Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Joó Attila (1994) A magyar és a kelet-közép-európai demokratikus átalakulás összehasonlító elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Jugovits Ildikó (1994) Steven Spielberg - Amerikából jöttem, mesterségem címere: mesegyártó nagyiparos. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Juhász Edit (1994) A menekültek jogi helyzete Magyarországon - magyar menekültügy. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Juhász Gertrud (1994) Az alapítvány mai jogunkban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Juhász Zsuzsanna (1994) A magzati élet védelmének büntetőjogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Jáczku Tamás (1994) Polner Ödön élete és munkássága. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Jánoki Szilvia (1994) Az Antall-kormány külpolitikája 1990-1994. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Járosi Péter (1994) Keresztrejtvény készítés backtrack algoritmussal. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Járvás László (1994) Viták a magyar választójogi törvényről 1989-93. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Jász Péter (1994) Jövőkép, állam, államháztartás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

K

Kacsur Tibor (1994) Minta-adatbázis egy ORACLE alapú számítógépes termelésirányítási rendszerhez. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kakuk Tamás (1994) XPicKit grafikus felhasználói felület képfeldolgozó eljárásokhoz. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kalmár Sándor (1994) Csodálatos Naprendszerünk. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kardos László (1994) A római demokrácia válsága, jogi változások a köztársaság korában - a praetori jog kialakulása és fejlődése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kastóczki Marianna (1994) A házasságkötést megelőző eljárás, a házasság létrejötte, az érvénytelenség. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kasuba Viktor (1994) Függvényábrázolás TURBO PASCAL nyelven. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kasztnerné Csaba Krisztina (1994) Gyermekbűnözés Csongrád megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kazi Miklós (1994) Természet-, környezetvédelem és annak intézményrendszerei egyes európai országokban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kedves Loránd (1994) Kvázikrisztalloid rendszerek számítógépes modellezése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kelecsényi Mónika (1994) A házasságkötés folytán kialakuló vagyoni viszonyok rendezése a házassági életközösség megszüntetése esetén. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kelemen József (1994) Önkormányzatok törvényességi ellenőrzésének alapkérdései és perspektívái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kelemen Zoltán (1994) Taxis-blokád a sajtóban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kelemen Zoltán (1994) A megbocsátás aktusa Krúdy Gyula és Hamvas Béla regényeiben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kemecsei Györgyné Kováts Lívia (1994) Kreativitás-vizsgálat matematika tagozatos osztályokban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kemenesi Rita (1994) Demonstrációs programok a kombinatorika tanításához. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Keszthelyiné Fülöp Zsófia (1994) A költségvetési deficit finanszírozásának lehetőségei Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kicsid József (1994) A Senatus helyzete különösképpen a köztársaság korában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kinyó Krisztina (1994) A tőzsdei ügyletek, a spekuláció és szabályozása hazánkban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kircsi Anikó (1994) Az Európai Közösség közös mezőgazdasági politikája és a magyar agrárgazdaság. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Róbert Roland (1994) Számítógépes növényhatározó program. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Attila (1994) Médiavita Magyarországon (Médiaháború 1990-1994). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Ernő (1994) A teljes foglalkoztatástól az abszolút munkanélküliségig. A munkanélküliség kialakulásának okai, különös tekintettel Komárom-Esztergom megye foglalkoztatási helyzetére vonatkozóan. Kezelésének és megszüntetésének lehetséges módszerei, a megyei "tripartit" érdekegyeztetés szerepe a feszültségek oldásában. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss István (1994) Az alkotmánybíróság egyes büntetőjogi vonatkozású határozatainak szerepe az egyes bűncselekmények büntetőjogi megítélésénél. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss József (1994) A fiatalkorúakra vonatkozó eltérő büntetőjogi és eljárásjogi szabályok áttekintése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kissné Jankovics Dóra (1994) Buzdítás a XVI. századi történeti históriás énekeinkben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Klujber Anita Rita (1994) A halál mitopoétikus megszépítése a hóesés motívumában - Radnóti Miklós December, Borisz Paszternak Hull a hó és Dsida Jenő Szép halál című versének összevető elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kmetovics Gyula (1994) Nemvagyoni kártérítés magyar története (1928-napjainkig). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kocsis Irén (1994) A számítógép szerepe a matematika oktatásában. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kocsis Tamás (1994) Adalékok a kábítószer-fogyasztás társadalmi összefüggéseihez. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kocsisné Baranovszky Adrienne (1994) A személyiségvédelem és a sajtó-helyreigazítás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Koczka Ákos (1994) A bűnösség fogalmának fejlődése a magyar büntetőjogi dogmatikában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kolohné Kulik Éva (1994) A hátrányos helyzetűek kriminalitásának egyes jellemző vonásai hazánkban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kolozsi László (1994) Salvador Allende a XX. századi Chile történetében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Komka Péter (1994) Az orvosi latin nyelv számítógépes feldolgozása Prolog környezetben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Koncz Réka (1994) Az 1976. évi II. törvény által védett tárgyak köre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kopasz Anikó (1994) Adatbázisra épülő adat-visszakeresési módszer megvalósítása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kopasz Fabióla (1994) A filmvilág és a néző valóságmodellje (A Sose halunk meg című film hatásvizsgálata). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kopasz Rudolf (1994) A dolgozók részvételi jogának alakulása hazánkban az 1960-as évektől napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kopasz Réka (1994) A magyar nemzetiség politikai és jogi helyzete Jugoszláviában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Gábor (1994) Az önkormányzati lakásgazdálkodás specifikus problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Gábor (1994) A CA-SuperProject projekttervező program bemutatása és alkalmazása a Just in Time elvű ellátási-elosztási rendszerek ütemezési feladatainak modellezésében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Gáborné (1994) A mezőgazdasági termelés könyvvitele, a termelési költségek meghatározásának kalkulációs sémája a Békéscsabai Baromfifeldolgozó Rt-nél. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Henriett (1994) A közigazgatás helyi intézményrendszerének fejlődése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Krisztina (1994) A halálbüntetés és a szabadságvesztés-büntetés megítélése és szabályozása a XX. században. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Zoltán (1994) A történet Kemény Zsigmond három regényében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Zsuzsanna (1994) A rendőrség igazgatásrendészeti tevékenysége, különös tekintettel a szabálysértési eljárásra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Krammer Balázs (1994) Adalékok a bírósági végrehajtás reformjához. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Krizsán Sándor (1994) Tantervi vázlat az alapfokú kémia oktatásához. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Krocsek Zoltán (1994) Vagyon elleni erőszakos bűncselekmények - kiemelten a rablások kriminológiájára. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Krész Miklós (1994) Egy hatékony belső párosítási algoritmus tervezése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kulik Jenő Ervin (1994) A tőzsde története és működése; az értéktőzsde Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kun János (1994) Narkománia és a bűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kun Ágnes (1994) A munkaviszonnyal kapcsolatos általános érdekegyeztetés rendszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kurai Anikó (1994) A FRIEB-DOMET Kft 1995. évi árbevétel és költség terve. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kurucz István (1994) Bornemissza Péter Élektra-fordítása. Kommentárok. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kutas Emese (1994) A Winkler-kódex és a Müncheni kódex igehasználata a Vulgata szövegének tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kuthy Kornélia (1994) A cégbírósági eljárás egyes kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Kálmán Zoltán (1994) Fizetési módok a külkereskedelemben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kánitz Judit (1994) A felülvizsgálat és a törvényességi óvás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kása Maximné Csutor Magdolna (1994) Értékpapír és tőzsde. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kóczy Szilvia (1994) Az emberölések kriminológiai jellemzői Csongrád megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kókai Gábor (1994) A parlament működésének néhány kérdése Európában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Körmendi János (1994) World Wide Web. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Kövendi Veress Gyula (1994) A gazdasági társaságok vezetőinek munkajogi helyzete és gyakorlati problémái. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kúthy Zoltán (1994) A személyi jövedelemadó problémái az 1994-es törvénymódosítás tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kőműves Rita (1994) "Keresztre feszítve" (A Krisztus-emblematika Dsida Jenő költészetében). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kőrösi Zsolt (1994) Független Kisgazdapárt ujjáalakulása és tevékenysége. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

L

Lajos Eszter (1994) Das Schicksal der Schutzbündler in der Emigration 1934-1939. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lajtos László (1994) A választási rendszer, a pártstruktúra és a politikai rendszer stabilitásának összefüggései hat európai ország elemzése alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lakatos Csilla (1994) A büntetőjogi szankciók elméleti kérdései (szankciókiszabás és alkalmazás lehetséges céljai). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Laurinyecz Attila (1994) Politikai gondolkodás a középkorban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Letavecz Ilona (1994) A jaltai paradigma. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lingvay Boglárka (1994) Az emberölés egyes súlyosabban minősülő esetei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lippai Pál (1994) A buddhizmus hatása a délkelet-ázsiai harci művészetek kialakulására. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lipták László (1994) Determinisztikus fatranszformációk kompozíciói. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Lovas Katalin (1994) Banki egység folyószámla-vezetésének megvalósítása FoxPro adatbázis-kezelővel. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

László Erzsébet (1994) Az utazó ügynök probléma. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

László Erzsébet (1994) A német és a magyar kft. alapítása, különös tekintettel a társasági szerződésre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

M

Mag Gusztáv (1994) A társasági jog az Európai Unióban és Magyarországon - magyar jogharmonizációs feladatok. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Magyar Anna (1994) Értékesítési és marketing controlling az alkalmazás lehetőségei egy élelmiszeripari Rt-nél. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Magyar Gábor (1994) Az utazó ügynök probléma. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Magyar Zsolt (1994) Az ALSZILGO Bt. gyümölcsfeldolgozó üzem üzleti terve. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Magó Jenő (1994) A büntetőjog katonákra vonatkozó részének speciális vonásai, különös tekintettel a szolgálati bűncselekményekre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Makra Erika (1994) A házasságkötést megelőző eljárás és létrejötte. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Makári Zoltán (1994) Matematikai statisztika az orvosi gyakorlatban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Malincsák János (1994) Fejlesztőrendszer a Clipper 5.2 adatbáziskezelő programozási nyelvhez. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Martinez Zsuzsa (1994) Az igazságszolgáltatás szervezete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Martinkovics Katalin (1994) Tizenkét kőmíves összetanakodék - feljegyzések a szegedi egyetemi színjátszás jelen állapotáról. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mayer Róbert (1994) Fordítóprogram generátor rendszer implementálása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Medgyesi Dóra (1994) A SAP ügyviteli rendszer és fejlesztő környezete, az ABAP/4 programnyelv. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Megyik László (1994) Ray-tracing. A sugárkövetésben rejlő lehetőségek. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Michna Csaba (1994) Gazdasági integráció vagy dezintegráció (Nyugat-)Európában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Miereisz Balázs (1994) Dialógus tervező program Turbo Vision applikációkhoz. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Miklós Gabriella (1994) Politikai antiszemitizmus Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Milbacher Róbert (1994) A magyar irodalom "pórias" paradigmája (?) (Az irodalmi népiesség alternatívája a XIX. század első felének "magas" irodalmában). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mile Ildikó (1994) Az öngyilkosság büntetőjogi megítélésének történeti fejlődése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Missamou Rock Aime (1994) Filmszinkronizálás és filmgyártás támogatása személyi számítógéppel. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mitnyik Jánosné Frech Hajnalka (1994) Az egyéni munkavállalás nehézségei Ausztriában különös tekintettel a magyar állampolgárokra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mocsáry Erzsébet (1994) A hajléktalanság specifikus problémái, különös tekintettel a városi lakosságra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mogyorósi Gábor (1994) A viktimológia alapkérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár Edit (1994) Algoritmuselméleti módszerek útkeresési problémákra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár László (1994) Tudományos célú adatbázis létrehozása az ORACLE 6.0 eszközeivel. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár Gabriella (1994) A környezetvédelem egyes kérdései különös tekintettel a vízvédelemre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár László (1994) Az alapjogok korlátozása az állam biztonsága érdekében néhány európai államban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár Péter (1994) Képfeldolgozó oktatási segédprogram (PicKit). Képek beolvasása, megjelenítése, konvertálása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár Tamás (1994) Sport és politika összefonódása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár Tibor (1994) A lakásgazdálkodási helyzetkép Magyarországon az 1970-es évek elejétől napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár Zsolt (1994) Értékpapírpiac és a tőzsde Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mozsolits Attila (1994) Szélsőérték problémák megoldása ’Branch and Bound’ - algoritmusokkal. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mátrai Ágnes (1994) Részvénytársaságok alapítása és működése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mátyus Zsuzsa (1994) Az örökbefogadás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mátó Róbert (1994) A parlamentarizmus a Közép-Kelet európai új demokráciánkban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mészáros Zsolt (1994) A központi végrehajtó hatalom és a helyi önkormányzatok kapcsolata Angliában és Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Müller Csaba Előd (1994) Alkotmánybíróság és önkormányzatok. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

N

Nacsa Rita Krisztina (1994) A kábítószer-probléma és büntetőjogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Antal (1994) Képfeldolgozó oktatási segédprogram (PicKit). Új függvények felvétele a rendszerbe. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Tamás (1994) Életbiztosítási díjkalkuláció. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Ádám (1994) Minimális költségű folyamok. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Attila (1994) A veszélyviselés szabályai az adásvételnél a római jogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Beáta Boglárka (1994) A nganaszán igék aspektusáról. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Erika (1994) Az örökbefogadás egyes kérdései különös tekintettel a hatályos szabályozásra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Gábor (1994) A szabálysértési jogterület problematikája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Judit (1994) A kiskorúakról való állami gondoskodás egyes formái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Lilla (1994) A házasság felbontására vonatkozó szabályok változása és gyakorlati alkalmazásuk. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy László (1994) Értékpapírok, értéktőzsde Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Magdolna (1994) Szigetcsép, Szigetszentmárton és Szigetújfalu keresztnevei (1742-1862). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Tamás (1994) Kiszolgáló hálózatok telepítése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Tibor (1994) Biztosítószervezetek alapításának, működésének jogi kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Zoltán (1994) Egzisztencia hitel. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy-Juhák István (1994) A Hatóság és a hatóság tagjainak büntetőjogi védelme és gyakorlati megvalósulása a rendőrség vonatkozásában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagymihály Tamás (1994) Az ingatlanpiac főbb jellegzetességei Szegeden és környékén napjainkban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

dr. Nagyné Ritter Ágnes (1994) A fegyveres testületek hivatásos állományára vonatkozó speciális munkajogi szabályok, különös tekintettel azok rendőrségi gyakorlati alkalmazására. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagyné Tari Ibolya (1994) A környezet jogi védelmének nemzetközi vonásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nelson Lima (1994) Az angolai bíróság szervezete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nemes Zoltán (1994) Fogyasztói nyilvántartó rendszer. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Nemes Imola (1994) A köztársasági megbízott jogállása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nemes Magdolna (1994) A csecsemőgyilkosság Szeged város joggyakorlatában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Novák Éva (1994) Német-magyar kapcsolatok a magyarországi zsidókérdés megoldásában (1938-1944). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Novákné Nagy Judit (1994) "Habzó gyűlölködés" vagy "nemzetiségi kibékülés" (Jászi Oszkár a századforduló politikai gondolkodója a Monarchiáról). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nyilas Margit (1994) A polgármester jogállásának fejlődése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nyilas Nikoletta (1994) Az 1956-os forradalom és szabadságharc a világpolitikában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nyári Szilvia (1994) A védő jogi helyzete a büntető eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nyúl László (1994) Képfeldolgozó oktatási segédprogram (PicKit). Belső adatformátumok. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nádai Tímea (1994) Kihívások a magyar agrárgazdasággal szemben a kilencvenes években. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Nánainé Takács Mária (1994) Religiös-ideologische Manifestation der Grundlagen und der Tendenzen der Lösung des Kirchenwesens in Deutschland von der römischen Kirche und die reformatorische Tätigkeit Luthers. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

O

Oláh Judit (1994) Molnár Ferenc szatirikus rövidprózája a századeleji polgári szatíra tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Oláh Zsuzsa (1994) A tanúbizonyítás alapkérdései a büntetőeljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Omar Dajeh (1994) Az Öböl-háború az arab országok és a nyugati államok politikájában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Orosz István (1994) Ötödölő játék objektum orientált megvalósítása IBM PC-n. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Orovecz Eleonóra (1994) A stratégiai gondolkodás megváltoztatásának szükségessége az egészségügyi reform kapcsán, egy konkrét intézményben vizsgálva. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Ozvald Imre (1994) Személyügyi gazdálkodás munkaügyi keretei, különös tekintettel a rendvédelmi szervekre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

P

Pachner Róbert (1994) Adatbáziskezelés Pascalban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pais Csilla (1994) Hátrányos társadalmi helyzet és bűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Palánkai Gábor (1994) A hibás teljesítés objektív és szubjektív jogkövetkezményei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pap Gabriella (1994) Magyarország helye a világpolitikában 1956. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Papp András (1994) A rablások alakulása a fővárosban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Papp Erzsébet Edit (1994) A FIFO módszer alkalmazásának problémái a műszaki áruk kereskedelmében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Papp Ildikó (1994) A pénzintézetek ellenőrzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Patik Aranka (1994) "Die Pädagogik Celestin Freinetsein Grundriß". MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Patkós Gábor (1994) Az informatika szerepe a magyar bankrendszer korszerűsítésében, különös tekintettel a fizetési forgalom lebonyolítására. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Paulik György (1994) A laikus elem a bíráskodásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Petrov Péter (1994) Nyomtatott szövegek felismerése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Petrásné Czeczon Katalin (1994) A munkaviszony megszüntetésének rendszere a Köztisztviselői törvény és a Munka Törvénykönyve alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pető Andrea (1994) Az apasági vélelem különös tekintettel az apaság bírói úton történő megállapítására. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pető Zoltán (1994) A kábítószerrel való visszaélés büntetőjogi szabályozása napjainkig. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Pintér Aladár Péter (1994) Privatizációs folyamatok Nyugat- és Kelet-Európában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pintér Edit (1994) Szótörténeti kutatások a kutyafajták elnevezésének köréből. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pintér Kinga (1994) Olasz-magyar kapcsolatok Erdélyben Báthory Zsigmond uralkodása alatt. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pintér Miklós (1994) A palesztinok szerepe a libanoni polgárháborúban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Piri Tibor (1994) Számítógépes-vonalkódos beléptető rendszer. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Posztós István (1994) Értékpapírok és értékpapírpiacok. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Posár Judit (1994) Czóbel Minka: Donna Juanna című drámájának elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Puskás Sándor (1994) A köztársasági megbízottak jogállása Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

dr. Pusztai Mária (1994) A munkáltató kártérítési felelőssége a munkavállaló egészségében bekövetkezett károsodásért, figyelemmel a bírói gyakorlatra. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Péterné Rusznák Ildikó (1994) Az örökbefogadás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Püspöki Helga (1994) A bizonyítás alapkérdései a büntetőeljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

R

Raffay Ernő (1994) Privatizációs technikák. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Regényi Kund Miklós (1994) Die Bedeutung des Wortes liebe bei Heinrich Meissner Frauenlob. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Reményik Andrea (1994) A föld és talajvédelem jogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rente Ferenc (1994) A lakásellátottság és felszereltség főbb jellemzői két népszámlálás tükrében (1980., 1990.). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Reszegi Lajos (1994) A tanúbizonyítás alapkérdései a büntetőeljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Riederauer Magdolna (1994) Az alapjogok kérdése az Unióban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rimaszécsi Magdolna (1994) A szabadságvesztésre ítélt állampolgári jogi helyzete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rostás Imre (1994) Likviditás-menedzselés pénzintézeteknél. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Rovó Márta (1994) A szervezett bűnözés kialakulása és a maffia elterjedése Olaszországban és az Egyesült Államokban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ruszka Zoltán (1994) A Szegedi Postaigazgatóság gazdálkodási információs rendszerének korszerűsítése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rónaszéki László (1994) A lakásbérlet új szabályai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Rózsa Sándor (1994) Privatizáció és a törvényesség - Esettanulmány a Kincstári Vagyonkezelő Szervezet által folytatott a szovjet csapatok kivonulása után felszabaduló ingatlanok privatizációjáról. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

S

Salacz László (1994) A munkanélküliség problémái hazánkban a 90-es években. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Samu Tünde (1994) Nagyhatalmak az ezredfordulón. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Samu Zoltán (1994) Über die Möglichkeiten des Zweitsprachenerwerbes für Legastheniker. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sebestyén Éva (1994) Számítógépek az idegen nyelvek tanításában. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Siket Judit (1994) Költségvetési szerv átalakulása gazdasági társasággá. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Simon Edit (1994) Az Európai Unió bankjoga. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Simon Tünde (1994) A nürnbergi per. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sinka Györgyi (1994) MÁV Központi Forgalomellenőrző Központ szoftverének kiegészítése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Sinkáné Csendes Ágnes (1994) A külföldi működőtőke behozatala és a vegyes vállalatok. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sipos Erika (1994) A Taurus Emergé külkereskedelmi rendszerének átvilágítása és racionalizálása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Skorka Gabriella (1994) Tenyészbika nyilvántartó program. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Skribanek Zsuzsanna (1994) Fordítóprogram generátor rendszer implementálása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Somogyi Krisztina (1994) Numerikus kubatúraalgoritmusok. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Soós Ádám (1994) A Budapesti Értéktőzsde és működésének eddigi tapasztalatai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Spinyhért Zsolt (1994) Az ombudsman intézménye különös tekintettel alapjogi tevékenységére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Stahl Eszter (1994) A félszemű, az ördög és a kísértetek. Cholnoky Viktor. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Surin Beatrix (1994) A foglalkoztatáspolitika alapvető kérdései Magyarországon (munkanélküliség). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabolcsi Judit (1994) BMP térképek vektorizáló és információsűrítő rendszere. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Ildikó Zsuzsanna (1994) Számítógépes adatrögzítés a kisállatorvosi rendelőben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó József (1994) Képújság szerkesztő. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Annamária (1994) Bajcsy-Zsilinszky Endre, Eckhardt Tibor és Gömbös Gyula politikai pályája, különös tekintettel a fajvédelemre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Dóra (1994) A szövetkezet átalakulása, a földtulajdon megszűnése a Kőrösmenti MG.TSZ. példáján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Imre (1994) Munka nélkül a munkaerőpiacon - A foglalkoztatáspolitikai eszközrendszer kialakulása és fejlődésének alternatívái egy főváros közeli Munkaügyi Kirendeltség tapasztalatai alapján. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó István (1994) Élet és testi épség elleni erőszakos bűncselekmények. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Katalin (1994) Az intézeti gyámság alatt álló gyermekek örökbefogadásának problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Stefánia (1994) A magyar külkereskedelem liberalizációja különös tekintettel a Primex RT tevékenységére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Tibor (1994) Az információs menedzsment alkalmazási területei és korlátai a hazai viszonyok között. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Zoltán (1994) A termékfelelősség. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Ágota (1994) A nyelvi humor elemei Karinthy Frigyes Így írtok ti című művében - Néhány kiválasztott részlet elemzése alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabóné Meleg Judit (1994) Szállítási költségek csökkentése a LEHEL-Hűtőgépgyár KFT-nél. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szakál Attila (1994) A magyar állampolgárság megszerzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szalai Csabáné Horváth Katalin (1994) A parlamenti ellenőrzés intézményei Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szalma Sándor (1994) A hozzárendelési feladat megoldása magyar módszerrel és Branch and Bound technikával. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szankáné Zámbó Anita (1994) Javaslatok az aktív foglalkoztatáspolitikai eszközök hatékonyságának növelésére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szegedi Károly (1994) A deviáns magatartások alakulása, társadalmi, demográfiai összefüggései Magyarországon a II. világháború után. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szekeres Mária (1994) Fiatalkori bűnözés alakulása és főbb jellemzői 1980-tól napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szelei Béla (1994) A termékfelelősség. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szeli Ferenc (1994) A Hódgép Járműgyártó Rt. csatlakozási lehetőségének vizsgálata a Dunaferr Dunai Vasmű Rt. kontrolling rendszeréhez. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szendrei Lajosné (1994) Köztisztviselői törvény vitás esetei. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szentirmay Sára Rebeka (1994) Vízpusztulás-vízvédelem, az ökológiai válság realitása és a jövő útjai a jogi szabályozás szerint. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szentklárai Vera (1994) A végrehajtási jog reformja. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szentmiklósi Csaba (1994) Szinonímaszótár megvalósítása számítógépen az OOP segítségével Turbo Pascal nyelven. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szerető István (1994) Mintaillesztő eljárások összehasonlítása és implementációja. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szigeti László (1994) A magyar illetékjogi szabályozás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szigeti-Lőrincz Miklós (1994) A múlt megjelenése, néhány motívuma és funkciója Mészöly Miklós Volt egyszer egy Közép-Európa című kötetében és Film című regényében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szin Róbert (1994) A SUIT. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szines Mónika (1994) A lakásépítés alakulása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szollár Beáta (1994) Az angol jog sajátosságai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szuchy Ildikó (1994) A közalkalmazotti törvény alkalmazásának gyakorlati problémái egy középiskolában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szvercsák Szilvia (1994) Az alkotmányosság védelmének intézményei a magyar alkotmányfejlődésben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szántó Gergely (1994) Az állami lakáspolitika és hatása a lakásgazdaságra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szász Péter (1994) Egyes logikai formulák tanulása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Székely Éva (1994) Bizonyítás a polgári perben különös tekintettel a szakértői bizonyításra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Széll Anikó (1994) A veszélyeztetett gyermekről való állami gondoskodás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szöllősi Márk (1994) A menekültekre vonatkozó jogi szabályozás a Magyar Köztársaság jogrendjében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szűcs László (1994) Az élethez való jog, különös tekintettel az abortusz szabályozására. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sáfár Erika (1994) A PICK Szeged Rt. 1992. és 1993. éves beszámolóinak információtartalma. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sándor Ákos (1994) Gépidő-elszámolás VAX/VMS operációs rendszerben. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Sándorné dr. Bóka Angéla (1994) A szervezet átalakítás problémái egy kereskedelmi vállalatnál, különös tekintettel a divíziókra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sóti Attila (1994) Véletlen séták a gráfokon. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Sülye Ildikó (1994) A talajvédelem jogi szabályozórendszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

T

Takács Andrea (1994) A megye helyének és szerepének változásai Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Takács Béla (1994) Gulácsy Lajos festményeinek és írásainak viszonya - a Nakonxypan képeken és írásokban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Takács István Péter (1994) Személygépjármű kötelező felelősségbiztosítási díj- és káradatok statisztikai elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tallér Zita (1994) Betegségi, anyasági ellátások a kecskeméti Megyei Egészségbiztosítási Pénztár gyakorlatában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tamás Szilvia (1994) Expresszionizmus, néphit és néphagyomány Tamási Áron Szűzmáriás királyfi című regényében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Terhesné Miletin Katalin (1994) Vámszabadterületekre vonatkozó speciális szabályok. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tessényi Judit (1994) Lízing. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tisza Erika (1994) Alternatív mozgalmak. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Toldi Gyöngyi (1994) Jellé váló jeltelenség (A halálhoz való viszony a két világháború közötti időszakban Szegeden). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tolnai József (1994) ACR-NEMA-Interfile konverzió. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tornyai Richárd (1994) Politikai válság a rendszerváltásban - Válságelemzés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tuboly József (1994) Válsághelyzetek kezelése a csődtörvény alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Turi Kiss Zsolt (1994) A világgazdasági válság hatása a magyar politikai életre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Turiné Ádám Anna (1994) A Magyar Posta Rt. önköltség számítási modelljének kialakítása és számítógépes megvalósítása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tussinger Richárd (1994) Ismeret-nyilvántartó. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Tímár Judit (1994) A fiatalkorúak elleni büntető eljárás alapvető szabályai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Egon (1994) Reguláris automata generátor megvalósítása C programozási nyelvben. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Beáta Barbara (1994) Az ügyészi vád és vádképviselet. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Csaba (1994) Az alkotmánybíráskodás főbb elméleti kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth István (1994) Terrorcselekmények, terrorcsoportok, terrorizmus Nyugat-Európában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth István Zoltán (1994) A mentelmi jog különös tekintettel a képviselői jogállásra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Magdolna (1994) Analyse der im Deutschunterricht an den ungarischen Gymnasien verwendeten Schul- und Sprachbücher unter dem Aspekt: Die Rolle der Phraseologismen im Lehrstoff und deren Lehrmethode. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

dr. Tóth Péter (1994) A népesség természetes szaporodása és reprodukciója, társadalmi-gazdasági-demográfiai jellemzői, összefüggései Magyarországon a II. világháború után. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Zsuzsanna (1994) A terhelt eljárásjogi helyzete a büntetőeljárásban, különös tekintettel a nyomozati szakaszra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Szilárd Tibor (1994) A vogul találós kérdés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Török Adrienne (1994) Zsidómentési akciók 1944-ben Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Török László (1994) Preprocesszor készítése Microsoft C-ben. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Török Zoltán (1994) Ray-Tracing. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Török Károlyné Kerekes Valéria (1994) Egyes hiteleket biztosító mellékkötelmek. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Törökné Varga Hajnalka (1994) Hiperbolikus differenciaegyenletek vizsgálata. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

U

Ugrai Péter (1994) Privatizáció Magyarországon, különös tekintettel az állami vagyonügynökség tevékenységére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ugrin Orsolya (1994) A kriminalizálás kriminológiai és közjogi megfontolásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ujlaki Tibor (1994) Az írástudók árulása (A korszerűtlen Babits). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Urbán-Zsilák Klára (1994) A magyar agrárágazat és az Európai Közösség. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

V

Vajda Róbert (1994) Participáció szervezeti intézményesülése a Magyar Olaj- és Gázipari Részvénytársaságnál /Üzemi Tanácsok megjelenése a vállalati szintű munkaügyi kapcsolat rendszerben/. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Vajda Sándor (1994) Önkormányzati lakásgazdálkodás Nyíregyházán 1980-tól napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vajdics László (1994) A munkaügyi kapcsolatok alakulása és tapasztalatai, az elmúlt időszakban privatizált részvénytársaságnál. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Zsolt (1994) Programfejlesztés X környezetben. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Csilla (1994) Pázmándi Horvát Endre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Eszter (1994) A magzat büntetőjogi védelme. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Varga Gábor (1994) Hogyan készítsünk jó üzleti tervet? MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Helga (1994) Mátészalka lakáshelyzetének alakulása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Judit (1994) Nyilasok a parlamentben 1935-1938. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Lajos (1994) Jugoszlávia felbomlása. A bosnyák kérdés a világpolitikában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Magdolna (1994) Közélet szereplés és a személyiségvédelem. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Tamás (1994) A FIDESZ megalakulástól a Parlamentbe való bejutásig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vas Gizella (1994) Hatályos választójogi törvényünk néhány problémája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Velek Edit (1994) A magánosítás magyarországi folyamata a privatizációs konstrukciók tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Veres Mária (1994) A jogos védelem, különös tekintettel a szükségesség és az arányosság problémájára. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vetró Jozefin (1994) Aktualität der Gedanken von Montessori. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vida Adrienne (1994) A bűnözés alakulása és társadalmi-demográfiai jellemzői 1980 óta Bács-Kiskun megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vincze Imre (1994) A szülői felügyeleti jog gyakorlása - gyermek a családban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Virág Attila (1994) Az utazó ügynök problémája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Virág Andrea (1994) Felelősség nem vagyoni kárért (veszélyes üzemi felelősség). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Virág Sándor (1994) Vagyon elleni erőszakos bűncselekmények. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Virág Tibor (1994) A nemzetiszocialista, nyilas mozgalmak a kezdetektől a II. világháború kitöréséig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Váczi Edina (1994) Érdekképviseletek az Európai Unióban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Váczi Pál (1994) Eseményvezérelt felhasználói felület megvalósítása OOP-ben. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Vámosi Zoltán (1994) Neuronhálózatok tanítása back-propagation algoritmussal. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Váradi Ildikó (1994) A szabadságelvonással járó kényszerintézkedések a büntetőeljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Víghné Hevér Diána (1994) A lízing helye és szerepe a polgári jogi szerződések rendszerében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

W

Weisz Albert (1994) Az illeték szabályozása, gyakorlata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Z

Zachar Kálmán (1994) A munkaviszony megszűnése és megszüntetése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Zalántai Emőke (1994) Magyarország külkereskedelmének változása az Európai Unióval való kapcsolatfelvétel következtében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zelei András (1994) A köztársasági elnök jogállásának egyes aktuális kérdései. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Zima Anikó (1994) A munkanélküliség gazdasági, társadalmi és jogi problémái különös tekintettel Bács-Kiskun megyére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zircher Péter (1994) Függvények dekonvolúciója. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Zsolnai Andrea (1994) A szabálysértési jog helye a magyar közigazgatásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zsombok Edina (1994) A szülői felügyeleti jog. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Záhonyi Enikő (1994) A tegnap embere, aki a mának írt - Ágai Adolf tárcalevelei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Á

Ádám György (1994) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek átalakulásának jogi kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2021. február 24. 19:28:05 CET.