Browse by Institution

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z | Á | Ö | Ő
Number of items: 393.

A

Akócsi Tibor (1990) Összefüggésvizsgálatot segítő hierarchikus csoportosítás CLIPPER nyelvű megvalósítása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Al-Temimy Hassan Kahar Ali (1990) A vasszerkezet gyártásban a gyártáselőkészítés és az értékesítés folyamat a számítógépes megvalósítása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Antal Pál (1990) A méltányosság elvi kérdései gyakorlásának tapasztalatai a társadalombiztosítási jogalakalmazásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Arwad Oreifig (1990) Az Ábel-trilógia. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

B

Babai Ákos (1990) A pénzbüntetés gyakorlati alkalmazásának problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bagossy Attila (1990) A nyilas államszervezet. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bajcziné Vizl Györgyi (1990) A szakvélemény. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bakacsi Mónika (1990) A személy elleni erőszakkal elkövetett vagyon elleni bűncselekmények. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bakó Katalin (1990) A fegyveres erők és fegyveres testületek hivatásos állományú tagjainak nyugdíját meghatározó és érintő jogi szabályozás problematikája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balog György (1990) A mentesítés fogalma és célja, kialakulása és fejlődése, hatálya és gyakorlati érvényesülése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balogh Csilla (1990) A szociáldemokraták helyzete és tevékenysége az ellenforradalom hatalomra jutása és politikai konszolidációja idején. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balázs Edina (1990) Bizonyítás a polgári perben (különös tekintettel a bizonyítási eszközökre). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balázs József (1990) A szovjet alkotmányozási program és államjog néhány főbb kérdése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balázs Ottó (1990) Az egyesülési és gyülekezési szabadság alakulása Magyarországon 1848-tól napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balázs Éva (1990) Szervezeti változások a tanácsi igazgatásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Baranyi Beáta (1990) Társas kapcsolatok alakulásának bemutatása egy iskolai osztályban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Barna Lajosné (1990) Család-óvoda-iskola kapcsolatrendszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Barsi László (1990) Bűncselekményt elkövetett - mentálisan sérült - fiatalkorúak nevelésének és reszocializálásának tapasztalatai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bartha Sándor (1990) Mozgástervezés C+/4-en. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bartha Klára (1990) Az állam gyermekei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Barócsiné Adorjányi Anikó (1990) A döntéselmélet eredményeinek alkalmazása a büntetőjogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Batyik Tünde (1990) Egy angol úriember a reformkori Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Beke Éva (1990) Az infinitivus perfectus használata Horatius műveiben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bene Gabriella (1990) Vitás kérdések a perújítás köréből. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bene Gábor (1990) Geometriai objektumok 3 dimenziós megjelenítése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Berettyán Edit (1990) Bűnösség és felróhatóság. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bernáth-Varga Edit (1990) A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények kriminológiai kérdései. Az 1985-1989 között Kecskeméten és vonzáskörzetében elkövetett rablások kriminológiai vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bernátsky László (1990) FORTH fordítóprogram. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Berwinkl Éva (1990) "Engedjétek hozzám jönni a szavakat" (Sütő András esszéi). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bombicz Mónika (1990) "Gúzsbakötött tánc" avagy "Egy szegény műfordító panaszai" Kosztolányi Dezső műfordító elmélete s Faust-fordításának vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Borai Ákos (1990) Az 1986-os bűnvádi perrendtartás kodifikációja, jogtörténeti előzményei - a vizsgálóbíró intézménye. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Borbás Éva (1990) A menekültekkel kapcsolatos közigazgatási feladatok. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bors Károlyné (1990) A tanácsi tisztségviselők jogállása és feladatai, különös tekintettel a vb-titkárra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bottyán Tünde (1990) Az örökbefogadás jogi problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bozsik Katalin (1990) Csongrád-Bokros régészeti topográfiája és településtörténete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bukliné Vámos Csilla (1990) Az állami vállalatra vonatkozó újabb jogi szabályozással kapcsolatos kérdések. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bárkányi Gábor (1990) A magyar állam és egyházak kapcsolatának múltja, jelene és perspektívái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bölöni Lajos (1990) A munkahelyi ittasságvizsgálat egyes elméleti és gyakorlati kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

C

Csaba Béla (1990) Az utazó ügynök problémája. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Csejtei Miklósné (1990) A halláskárosodásra alapozott baleseti járadékigények elbírálásának problémái, különös tekintettel a lövészeteken elszenvedett halláskárosodásra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csermely Péter (1990) Az Árpád-ház mediterrán politikai kapcsolatainak áttekintése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Cserna Zoltán (1990) Tárgymutató generálása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Csirmaz Edit (1990) A tőzsde jogi szabályozása (Magyarország, NSZK, USA). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csomor István (1990) A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csontos Szabolcs (1990) A gondolkodás titkai. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Csordás Gabriella (1990) Bizonyítás a büntetőeljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csuti Orsolya (1990) A küldetés, a számvetés és a halál gondolata Ady, Juhász Gyula, József Attila és Kosztolányi kései verseiben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csányiné Fejes Tekla (1990) Az ingatlanforgalom jogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csóti Zsolt (1990) Tanácsi lakásigénylés nyilvántartás. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

D

Dani Erika (1990) Ludovicus Tubero Kommentárjainak oratioi. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Demeter Zsolt (1990) Az 1945. évi VI. törvény és a mezőgazdasági termelőszövetkezetek használatában levő földek alakulása 1956-ig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dezső Ágnes (1990) Az állami vállalatok átalakulásának jogi problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Deák Ildikó (1990) Az államszocializmus jellemzői és kritikája az 1980-as évek magyar politikatudományában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Deákné Szabó Csilla (1990) Állami gondoskodás intézményrendszere, különös tekintettel a védő- és óvóintézkedésekre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dobos Andrea Ildikó (1990) Martinovics Ignác: Egyetemes filozófiai rendszer (fordítás). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dobránszky Zsuzsanna (1990) A társadalombiztosítási megtérítési igény. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Drágár Judit (1990) Az örökbefogadás egyes jogi kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dániel István (1990) A tanács tisztségviselőinek jogállása különös tekintettel a vb. titkár tevékenységére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dányi Gábor (1990) Szintaxis Vezérelt Editor Generátor. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Dávid Péter (1990) Építőipari szavatossági és jótállási munkák támogatásának FOXBASE nyelvű megoldása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Dósa Flórián (1990) A Horthy korszak külpolitikája a 20-as évek végéig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

E

Egyed Erika (1990) "Ismerőssel állunk szemben, akiről már úgyis mindent tudunk." (Babits és a kultúraelbeszélés - 5 novella példáján). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Erdei Sándor (1990) Bruttó érték és értékcsökkenés nyilvántartó rendszer. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ernhoffer József (1990) A dolgozók részvétele a vállalati irányításban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

F

F. Megyesy Ágoston (1990) A tanár személyiségével szemben támasztott követelmények a szakközépiskolában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Faludy Eleonóra (1990) Fejezetek az állampolgári földtulajdon szabályozásának köréből 1945-től napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fancsali Ágnes (1990) A fiatalkorúakra vonatkozó speciális eljárásjogi szabályok érvényesülése a nyomozás során Jász-Nagykun-Szolnok megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Farkas Béla (1990) A Halley módszer alkalmazása, függvényrajzolás deriválás. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Farkas Norbert (1990) Képernyőformát kezelő általános file-karbantartó. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Farkas Andrea (1990) Sík Sándor természetlírája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Farkas Gábor (1990) THUE rendszerek CHURCH-ROSSER tulajdonságának eldönthetősége. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Farkas Gábor (1990) A kassai nyilvános könyvtár 1670 körül. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Farkas Olga (1990) Személyiségfejlesztés az általános iskola 5-8. osztályos rajz óráin. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fazekas István (1990) Dubcektől Havelig - Az emberarcú szocializmus megteremtésére tett 68-as kísérlettől a bársonyos forradalomig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fazekas Pál (1990) Magyar rendőrség és jogállamiság 1945-1990. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fazekas Ágnes (1990) A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fehér János (1990) A gondolat szépsége és a szépség gondolatisága (Adalékok Erdély Miklós holisztikus művészetszemléletéhez). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fekete Emese (1990) "... lepketested halványlila almavirágszínben ragyog" - Gozsdu Elek Weisz Annához írott leveleiről. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fekete János (1990) Az özvegyi nyugdíj. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fekete Valéria (1990) Elhatárolások a büntetőjogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fekete-Szabó Anikó (1990) Jakob Fugger arcképvázlata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Feketéné Gulyás Tünde (1990) Centralizáció-autonómia a politikai gondolkodásban a helyi önkormányzatokban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Felek Tímea (1990) Alkoholizmus és bűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Felső Zoltán (1990) Anyagkészlet nyilvántartó és lekérdező rendszer. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Fischer Roland (1990) Kinetische Untersuchungen am Reaktions-system Azoisopropan/trans-But-2-en. Other, József Attila Tudományegyetem.

Fodor Endre (1990) Egy sikertelen kísérlet a magyar közigazgatás reformjára: A Jogi Reformbizottság 1946. évi közigazgatás tevékenysége. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fodor Mária (1990) A viktimológia. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fodor Márta (1990) A válások egyes szociológiai vonatkozásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Forgács Éva (1990) Gyula közigazgatástörténete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Frizzi Tamás (1990) A munkáltató anyagi felelőssége a dolgozójának okozott kárért. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fábián Zoltán (1990) Az erőszakos bűncselekmények és a cigányüldözés kapcsolata, jellemzői. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fábry György (1990) Gyula várossáfejlődése (A kezdetektől az évezred végéig). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fülöp Antal (1990) A házasság felbontásának alakulása a családjogi törvény megalkotásától. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fülöp Katalin (1990) A filmforgalmazásunk főbb vonalai tegnap és ma. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fülöp Tiborné (1990) A termőföld kisajátításának elméleti kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fűrész Csilla (1990) Egy iskolai segédanyag - filmkatalógus összeállítása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

G

Gaál Péter (1990) Az üzemi baleset fogalma, munkaügyi és társadalombiztosítási következményei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gelatta Attila (1990) A fiatalkorú bűnözés alakulása a nyolcvanas években. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gergely Györgyi (1990) Az értelmiségi ifjúság 1919 utáni mozgalmai és Tomori Viola. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gergácz Katalin (1990) Mátrixok általánosított inverzének meghatározására szolgáló algoritmusok összehasonlítása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Goldea Zsuzsanna (1990) Az Országgyűlés összetételének alakulása 1949-1990-ig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gombás László Györgyné (1990) A Bajai Polgári Fiúiskola története 1882-1915-ig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gubicza Lajosné (1990) Iskolakörzetesítések Tolna megyében 1945-1990. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gubényi István (1990) Geometriai objektumok 3-dimenziós megjelenítése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Gulyás Erika (1990) Lord Rothermere sajtókampánya. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gyenizse Pál (1990) Geodetikusok megjelenítése felületen. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Gál Aranka (1990) Táncsics Mihály nemzetiségpolitikája az 1840-es években. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gál György (1990) A magyar törvényhozás kétkamarás rendszerének újbóli kialakulása, és a felsőház jogkörének változása a két világháború között. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gál Zsolt (1990) A védő szerepe a büntetőeljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gáncs László (1990) Bács-Kiskun megyében 1982-1989 között elkövetett erőszakos közösülések kriminológiai és viktimológia vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gáspár Lajos (1990) Az idegenforgalmat kísérő negatív jelenségek, az idegenforgalommal összefüggő bűnözés tapasztalatai, különös tekintettel a szervezett bűnözésre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gáspár Zoltán (1990) A törzstőke, avagy a "Kft" vagyoni bázisának jogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gódi Attila (1990) Kiskereskedelmi egységek számlanyilvántartó programcsomagja. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Góg Gabriella (1990) Állam elleni bűncselekmények. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gönczi Mária (1990) Felelősség a társadalombiztosításban az 1975. évi II. törvény 106-109. par. alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Görögné Siket Krisztina (1990) Az örökbefogadás létrejöttének feltételeiről. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

H

Halász Edina (1990) A mesterséges úton történő megtermékenyítés szabályozásának polgári jogi kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Halász Péter (1990) A makói 1712. sz. Petőfi Sándor Úttörőcsapat történetének alakulása 1964-től napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hanák Mária (1990) A veszélyeztetett gyermekek és az állami gondoskodás intézményrendszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hargitai Iván (1990) A parlamentarizmus újjáéledése avagy alkotmányos forradalom Magyarországon 1988-89. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hatvani Csaba (1990) DÉMÁSZ Kirendeltségek adminisztrációs munkáját segítő programcsomag. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Hazai Béla (1990) Büntetési elméletek fejlődése, különös tekintettel a modern büntetési elméletekre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hollander Gyöngyi (1990) Tessitori Nóra művészete Juhász Gyulával való levelezése tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Holló László (1990) Egészségügyi alapellátás (körzeti egészségügyi szolgálat) finanszírozási lehetőségei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Holló Miklósné (1990) Családi pótlék. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Honti Pál (1990) Fuvarkiosztás adatbázis segítségével. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Hornyák Erika (1990) Középiskolások szókincsének jelentéstani vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horti Gábor (1990) A többtényezős döntések támogatása az alternatívák és azok tulajdonságai közötti összefüggések strukturális vizsgálatával. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth Kálmán (1990) Helyesírás ellenőrző. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth Sándor (1990) Háromszögszerkesztés. Oktató program Commodore plusz/4 számítógépre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth Ferenc (1990) Debrecen város története. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth Tímea (1990) Fulcherius Carnotensis Historia Hierosolymitana. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hriczu Anita (1990) A népi-urbánus vita a két világháború közti Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hudák Edit (1990) A szabadságvesztés büntetés a Csemegi kódextől napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hájas Csilla (1990) Idegennyelv-tanulás gyermekkorban, különös tekintettel az óvodáskorúakra. Az elsajátítás folyamata, tanítási módszerek. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hézsely János (1990) Tendenciák és törekvések az elítéltek nevelésére, társadalomba való beilleszkedésük elősegítésére, szabadulásra való felkészítésükre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

I

Iszak Péter (1990) T-GEN Tesztgeneráló rendszer. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

J

Jagri Zoltán (1990) Általános lekérdező rendszer a CLIPPER adatbáziskezelőhöz. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Jakab Elek (1990) Adalékok felnőtt és juniorkorú labdarúgók pályalélektani vizsgálatához. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Juhász Pál (1990) A büntető eljárás informatikai modellje. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Juhászné Czeglédy Ibolya (1990) A logopédusellátottság és a logopédiai hálózat alakulása Magyarországon és Békés megyében (1968-69-től 1988-89-ig). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Jónás Csaba (1990) Dynamic hashing. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Józsa Csilla (1990) A 16 éves korosztály írásbeli nyelvhasználatának mondatszerkezeti vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

K

Kabók Zsuzsanna (1990) A fellebbezés elintézése az ítélet elleni fellebbezés tárgyaláson kívüli elbírálása tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kaif Ould Aba Mohamed El (1990) MS-OBJECT Modul Editor. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kalocsai Tibor (1990) Kombinált ládapakolási algoritmus. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kamissoko Brahima (1990) OPTIMUM meghatározása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kancsár Attila (1990) Bonfini és Nehring (Gondolatok egy Mátyás-monográfia kapcsán). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kara Piroska (1990) A szakmunkástanulók olvasás- és szövegértése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Karap Géza (1990) A munkavédelem jogi szabályozásának fejlődése a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kató Zoltán (1990) Ablakkezelő rendszer CLIPPER és C nyelvhez (egymást takaró téglalapok kezelésére szolgáló algoritmusok). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Keller Edit (1990) A narkománia társadalmi jelensége és kezelésének intézményes lehetőségei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kerekes Andrea (1990) A bírósági végrehajtással kapcsolatos jogszabályváltozások egyes kérdései és ezek gyakorlati tapasztalatai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kerényi Mária (1990) A fegyelmi felelősségrevonás feltételei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kispálné Lucza Ilona (1990) Madách Imre: Mózes (A dráma értelmezése). Posztgraduális képzés, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Ferenc (1990) Többfelhasználós file kezelés rendszerének kidolgozása ANW-286 hálózati rendszerben. Turbo Pascal programnyelven. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Ferenc (1990) Cserkészmozgalom a Sárospataki Tanítóképzőben 1922-1946. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Márta (1990) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek érdekvédelme, érdekképviselete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Ágnes (1990) A gyermekelhelyezés megváltoztatása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Kissné Dr. Bori Klára (1990) Kisiparosok, magánkereskedők, gazdasági munkaközösségek járulékfizetésének fejlődése, helyzetük Bács-Kiskun megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kissné Hegedűs Gabriella (1990) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek belső szervezete és működése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Klinszki Tamás (1990) A pénzintézeti rendszerünk reformja: különös tekintettel a Magyar Külkereskedelmi Bank tevékenységére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Klocker Zoltán (1990) Példa térbeli parkettázásra. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kocsis Imre (1990) Védelem a büntető eljárásban. A védő tevékenységéről a büntetőeljárás nyomozati szakaszában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Koczuba Istvánné (1990) Fegyveres erők és fegyveres testületek speciális helyzete a társadalombiztosításban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kolozsi András (1990) Grafikus lehetőségek, hangeffektusok és interrupt kezelés az IBM PC számítógépeken. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Koltay Miklós (1990) Szeged (Szeged, Újszeged, Gyálarét, Szentmihálytelek) régészeti topográfiája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Komár Pálné (1990) Az óvodapedagógus-jelöltek munkára való beállítódásának pszichológiai vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Koncz Mária (1990) A házastársi vagyonközösség megosztása, megszüntetése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kondász György (1990) Számítógép alkatrészek nyilvántartása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kondász Katalin (1990) Újhold, 1946-48. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Konkoly Tünde (1990) A személyhez fűződő jogok polgári jogi védelmének kérdései, tekintettel néhány aktuális kérdésre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kopasz Zsolt (1990) Történelmi előképek a jelen zsidókérdéséhez. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kormos Gábor (1990) Az előzetes letartóztatás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kormányos Attila (1990) Környezetszennyezési, nyilvántartási és adatfeldolgozási rendszer. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács András (1990) A cukorgyártás folyamán mért technológiai adatok nyilvántartása, ellenőrzése és technológiai számítások elvégzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Tibor (1990) Egy User Interface Generator rendszer standard moduljainak implementációja. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Miklós (1990) Függvények approximációja ortogonális polinomokkal. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Tibor (1990) Röszke község története és régészeti topográfiája Szeged 1990. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Zoltán (1990) A szülői felügyeleti jogok közös gyakorlása a házasság felbontása után. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Éva (1990) Az életveszélyt okozó testi sértés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovácsné Nagy Magdolna (1990) A szociálpolitika tükröződése a jogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovácsné Piukovics Gabriella (1990) A Tóth Kálmán nevét viselő bajai középiskola története 1870-1914. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovácsné Tapolcsányi Valéria (1990) A bátyai elemi népiskola története. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Krajkó Zoltán (1990) Narkománia és bűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kresz Károly (1990) Hiperbolikus differenciaegyenletek közelítő megoldásai. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kricsfalvi Ágnes (1990) Arcok a tükörben - barangolások az irodalomban és a festészetben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kruzslicz Ferenc (1990) Sávpakolási algoritmusok. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kujbus Helga (1990) A know-how jogi oltalma. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kulyassa Zsolt (1990) Adalékok Sáros vármegye XV. századi demográfiájához és településtörténetéhez. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kun-Szabó Gyula (1990) Termelési tervszámító program fejlesztése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kurunczi Ágnes (1990) Fiatalkorú fiúk helyzete a büntetés végrehajtási- és nevelőintézetekben - Helyzetjelentés Tökölről és Aszódról. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kutasi János (1990) Rendelés nyilvántartási rendszer fejlesztése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kádár Eszter (1990) Az olasz festészet motívumrendszerének és térszemléletének bizánci gyökerei a XIII-XIV. század fordulóján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kása István (1990) A túlélő házastárs haszonélvezeti joga (Özvegyi jog). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kérgesné Gerhát Krisztina (1990) Nagyari József: Tábori praedikatiók. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kévés Ottó (1990) Grafikus oktatóprogram geometriai definíciók bemutatására. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kóczy Klára (1990) Szarvas a városiasodás útján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kónya Miklós (1990) Operátorprecedencia nyelvtan elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kóródi Judit (1990) Törökszentmiklós városiasodása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kökény Tibor (1990) Szakértői rendszerek. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kúthy Éva (1990) Rajzgépi rutinok interpretációja C nyelven. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

L

Lampert István (1990) Az Állami Bank és Biztosításfelügyelet szervezete, működése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Lanczner Gabriella (1990) A munkaképesség-csökkenés mértékének bírósági felülvizsgálata a felmerülő elméleti- és gyakorlati problémák tükrében. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Latkóczy Ottó (1990) Az illetékrendszer jogi szabályozásának korszerűsítése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lehel Frigyes (1990) Tokaj város története különös tekintettel Tokaj XVI-XVII. századi mindennapjait szabályozó "Tokaj városkönyv"-re. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Licska Mária (1990) A dolgozó nők és a fiatalkorúak védelme. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lihótzkyné Lángh Ildikó (1990) A bölcsődei nevelés története. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Limpár Andrea (1990) Regényelemzés Szilágyi István: Kő hull apadó kútba. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Linh Vu Hoang (1990) A korlátos szállítási feladat megoldásának programozása C nyelven. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Loós Kárin (1990) A sajtóhelyreigazítás és a személyiség védelme. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ludányi János (1990) Vertikális agregáció. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Lukácsi Beáta (1990) Diplomáciai mentesség a magyar konzuli gyakorlatban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lukácsovics László (1990) Integrált ügyviteli rendszer CDS MICRO-ISIS adatbázis-kezelő rendszerben. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Lénárd Tibor (1990) III. András okleveleinek tematikai csoportjai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lévay Zsolt (1990) A menekült magyar (A nyugati magyar egyetemisták mozgalma az 1956-os forradalom után). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

M

Mag Mária (1990) Buharin és a NEP. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Magyar Attila (1990) A védelem helyzete a büntető eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Magyar Magdolna (1990) Az ifjúkorúak által elkövetett vagyon elleni bűncselekmények, ezek főbb okai és jellemzői (Különös tekintettel 1989-1990 évi Békés megyei felmérésekre). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Major Márta (1990) Kiskunfélegyházi Iparos- és Kereskedőtanonc Iskola története 1884-1940. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Makk Olga (1990) A pedagógus hivatástudat alakulásának vizsgálata (Zsámbéki Tanítóképző Főiskola). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mesés Péter (1990) Wesselényi Miklós eszmerendszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mezei Edit (1990) A foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Michl Lajos (1990) A labirintus titka. Grafikus kalandjáték. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Miszlai Judit (1990) A fogamzástól a serdülőkorig (Szentetornya 1988-89). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár László (1990) Állóeszköz nyilvántartás. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár Erika (1990) Az alkoholizmus és a bűnözés kapcsolata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár Erika Erzsébet (1990) A bűnözés alakulása az utóbbi évtizedekben Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár Imre (1990) Az előzetes letartóztatás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Motzwickler Kálmán (1990) A nyugellátásokkal kapcsolatos bírósági jogorvoslat egyes kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Muhari Éva (1990) Alessandro Monti élete, szerepe az olasz és magyar függetlenségi harcokban, levelezésének tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Murvai József (1990) Konvex burok algoritmikus meghatározása síkon és térben. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Mészáros Eleonóra (1990) Dinamikus függvényvizsgálat személyi számítógépen. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Mészáros János (1990) A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mészáros László (1990) Háromdimenziós testek interaktív ábrázolása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Mészáros László (1990) A terhelt vallomása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

N

Nagy Béla (1990) A vallás társadalmi szerepe, napjaink új vallási irányzatai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Elek (1990) A tettesség és részesség problémái a büntetőjogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Ilona (1990) Gyula város utcaneveinek történeti változásai (1851-1987). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Lajos (1990) A vasutas társadalombiztosítás önállósága. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy László (1990) A vagyon elleni bűncselekmények kriminológiai jellemzői különös tekintettel az 1980-as évek bűnözésének alakulására. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Márta (1990) A személyiség változásai a munkanélküliség hatására. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy-György Ágota (1990) A személyi jövedelemadó-rendszer továbbfejlesztésének egyes kérdései a szociálpolitika tükrében, különös tekintettel a családi jövedelemadózásra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nam Nguyen Hai (1990) Ablakkezelő rendszer Turbo Pascal 5.5-ben. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Nemes László (1990) Adatkonvertálás. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Nikics Anita (1990) Magyar író Nyugaton - Domahídy Miklós munkái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nikolényi Gábor (1990) Az ügyészi vád és a vádképviselet különös tekintettel a vádbeszédre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Németh Csilla (1990) "Untersuchung über die Beziehungen zwischen den Nachbargemeinden Zsira (heute in Ungarn) und Lutzmannsburg (heute in Österreich) im Verlauf der Geschichte". MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Németh Károly (1990) A magyar bankrendszer kialakulása és fejlődése napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Németh Norbert (1990) Politikai változások Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Németi Zsolt (1990) Hazánk választási rendszerének fejlődése 1945-től napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

O

Olajos Károly (1990) A nyomozás megszüntetése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Olajos Zsuzsanna (1990) Többdimenziós ládapakolási algoritmusok. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Oláh Antal (1990) A munkára való beállítódás és a pályaválasztás (Pályaválasztás és a katonai hivatástudat kialakulása). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Oláh Zsolt (1990) Az állami vállalatokkal kapcsolatos állami irányítás módosulása a jogszabályok tükrében 1977 és 1989 között. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

P

Papp László (1990) Egészértékű programozás. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Pepóné Veres Terézia (1990) Mezőgazdasági társulások jogi kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Percz Nóra (1990) A házastársak vagyonjogi felelőssége harmadik személyekkel szemben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pető Zsolt (1990) A felszámolási eljárás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pintér Ildikó (1990) Portré a dualizmusból (Szilágyi Dezső). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

dr. Pintér Józsefné (1990) Az egészségügyi finanszírozás aktuális kérdései. A DRG bevezetésének lehetőségei Magyarországon, a teljesítményelvű finanszírozási kísérlet első tapasztaltai alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pipicz Edit (1990) Nemzetek együttélése és konfliktusai Jugoszláviában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Piros Zoltán (1990) Több emberen elkövetett emberölés felderítésére tett intézkedések megtervezése és megszervezése Csongrád megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Piti Ferenc (1990) Pogány tendenciájú állam- és uralkodóellenes felkelések és összeesküvések I. István korában (997-1038). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pokorny Róbert (1990) A narkománia és hazai tapasztalatai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Polgár Mihály (1990) Testi sértés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Polgár Zsuzsanna (1990) A foglalkozási rehabilitáció problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pordán Ildikó (1990) A napló-műfaj, László Károly Naplóján keresztül vizsgálva. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Porkoláb Lóránt (1990) Lineáris fuzzy regresszió. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Povázsay Hella (1990) A magyarországi öngyilkosságok történetéhez. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pozsik László (1990) Lovik Károly novellisztikája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Prjevaráné Mikus Márta (1990) A komplex esztétikai nevelés lehetőségei az óvodában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Prókai Jolán (1990) Az egészségügy finanszírozási kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pál Lászlóné Kincses Etelka (1990) Turing gépek és regisztergépek. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pálfi Gabriella (1990) Az apaság vélelme és a vélelem megtámadása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pálhegyi Zoltán (1990) Felületanalizálás. Felületek szinttérképes és 3 dimenziós megjelenítése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Pálinkás Mária (1990) A lengyel politikai rendszer a '80-as években. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pólik Edina (1990) Az erőszakos közösülés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

R

Radnai Edit (1990) A kisajátítás jogintézménye történeti megközelítésben, az 1836. évi XXV. törvénytől az 1976. évi 24. törvényerejű rendeletig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ritter Attila (1990) A társadalombiztosítás informatikai szemléletű vizsgálatának néhány kérdése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Rovó Mónika (1990) A közigazgatási bíráskodás intézményének fejlődése Magyarországon a XIX. század végétől napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rusvai Ágnes (1990) Magyar zsidóság: Múlt-jelen-jövő (Öt monda a megmagyarázhatatlanról. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ruszka Andrea (1990) A deviancia és a bűnözés összefüggése, különös tekintettel az alkoholisták által elkövetett bűncselekményekre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rácz Katalin (1990) Prolog nyelvű fordítóprogramok implementálása attributum-nyelvtanos specifikáció alapján a PROFLP rendszer segítségével. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Róka Zsuzsanna (1990) Keresés Hash-eléssel. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Róka László (1990) A közösségi beállítódás vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rózsa László (1990) A költségvetés alakulása a reformok tükrében (1987-1989). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

S

Sajtiné Szabó Gabriella (1990) A halmazlefedési probléma megoldása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sallay Sándor (1990) Általános tendenciák a szövetkezetek kialakulásával, fejlődésével, továbblépésével kapcsolatban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Savanya Imre (1990) Az officialitás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Schmidt Judit (1990) Rubén Dario és a modernismo. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Schrettner Lajos (1990) Show Generator metanyelvi elemzőjének implementálása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Simay Ingrid (1990) Emberi jogaink. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Simon Csaba (1990) A szoftver jogi védelme. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Simon Gábor (1990) A védő a bűnperben a bírói szakaszban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Simon Vincéné (1990) Makó társadalma a két világráború között Erdei Ferenc műveiben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sipaki Ferenc (1990) A munkajogi alapelvek érvényesülése a szabadságvesztés büntetés végrehajtása során. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sipos Attila (1990) Export szerződéskötések a Hungarohemp Magyar Kenderiperi Trösztnél. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Skolowski Marcin (1990) Ryszard Kapuściński és Edward Stachura élete, irodalmi munkássága és Magyarországon való fogadtatása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Somogyi László (1990) Sejtpopulációk összehasonlító morphometriai analízise. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Stefancsik Márta Anna (1990) A fogyasztóvédelem két aktuális polgári jogi problémája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Streitmann Judit (1990) A francia abszolutizmus elméleti alapvetése és gyakorlata a XVII. század elején. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sutus-Juhász Gyula (1990) Számítógép felhasználása a szabálysértési ügyintézés segítésére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Imre (1990) Birtokvédelem, különös tekintettel az államigazgatási gyakorlatra Nagykálló város tanácsának tapasztalatai alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó István (1990) A gazdálkodó szervezetek egymás közötti jogvitáinak eljárásjogi problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Szilárd Benedek (1990) Védelem a büntetőeljárásban, különös tekintettel a nyomozati szakaszra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szalai Imre (1990) A bűnmegelőzés fogalma, jelentősége, irányai, szervezeti kereteinek kialakulása és működésének tapasztalatai Baja városban és vonzáskörzetéhez kapcsolódó területeken. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szamosvári Márta (1990) Érték, életmód, művelődés (A szellemi dolgozók művelődési szokásai). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szegedi László (1990) „LELTÁR” készletnyilvántartó program. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szendrei Adrienne (1990) A narkománia vitás kérdései a mai magyar büntetőjogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szenoradszki Berta (1990) A munkáltató megtérítési kötelezettségének felelősségi szabályai és azok preventív hatása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szentjóbi Zoltán (1990) Az Amerikai Egyesült Államok gazdaságának helye, lehetőségei és problémái a 80-as években. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szigeti Zsolt (1990) A leasingügylet (lízingszerződés). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szijártó Zsolt (1990) A közlekedési bűncselekmények szabályozása a magyar büntetőjogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szikszai Emese (1990) A kormányzás és a közigazgatás legfelsőbb irányítása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szimicsku Edit (1990) A végrendeleti öröklés (Különös tekintettel a végrendelet érvénytelenségére). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szita Annamária (1990) Magánszemélyek jövedelemadóztatásának jogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sztruhár Mária (1990) Tizenegy és tizennyolc éves gyerekek írásos szövegeinek összehasonlítása mondattani szempontból. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Száraz Nagy Mária (1990) Bibliai mottós versek Ady Endre háborús költészetében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szécskai Árpád (1990) Vasúti árufuvarozási jog hazai és nemzetközi szabályai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szél Mária (1990) A munkavédelem szabályozásának fejlődése 1945-től napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Széles Tibor (1990) Járvány modellek matematikai leírása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szőnyi Zsuzsanna (1990) Weöres Sándor gyermekszemlélete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szőts József (1990) Nyomozás és vizsgálat. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szűcs Róbert (1990) T-GEN tesztgeneráló rendszer. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szűcs Veronika (1990) Az alkohol és a bűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sánchez Gabriella (1990) A vasszerkezetgyártás rendszerében a megrendelés és az információ folyamatának számítógépes megvalósítása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Sándor Attila (1990) Object Modul Editor. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Sípos Attila (1990) A szerelem ontológiája és annak tudati mechanizmusa. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

T

Takács Andrea (1990) A bűnözés megelőzésének néhány időszerű problémája a mai magyar társadalomban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Takács Márta (1990) A gazdasági társaságokra vonatkozó jogi szabályozás fejlődése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Takács Zsolt Gusztáv (1990) Vajai telepesek Magyarbólyon 1939-1945. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Takóné Kalmár Zsuzsanna (1990) "Maxima debetur puero reverentia!" (Iuvenalis, Szatírák, XVII. 47.). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tallós Bálint (1990) Nagy Imre munkássága második miniszterelnöksége idején. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tenyeri Beáta (1990) Választójog 1945. és 1989. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tokay Péter (1990) A bólyi Mezőgazdasági Kombinát anyaggazdálkodási rendszerének továbbfejlesztése IBM PC-k segítségével. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Tombácz András (1990) A cigánybűnözés alakulása Magyarországon statisztikai adatok tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Toperczer Judit (1990) Széchenyi István Európa-képe. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Torma Andrea (1990) A házasság érvénytelensége. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Treiber Miklós (1990) A személyes titok - mint személyhez fűződő jog polgári jogi védelme - elsősorban az orvosi és az ügyvédi titoktartásra tekintettel. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tubákos Zsuzsanna (1990) Freud hatása Csáth Géza életművében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tunyogi Nándor (1990) A vasúti árufuvarozási szerződések (különös figyelemmel a felelősség kérdésének problémájáról). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tuska Mariann (1990) A részvénytársaság alapítása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Albert (1990) A vállalati munkajogviszony és az ipari szövetkezeti tagsági viszony összehasonlítása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Dóra (1990) A gimnáziumi tanulók pályaválasztási értékorientációja. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Gábor (1990) A család és házasság, mint társadalmi jelenség. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Imre (1990) A szövetkezetek belső szervezetének fejlődése. Új koncepciók a szövetkezetek belső szervezetével és működésével kapcsolatban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth István (1990) Masaoka Shiki 19 haikuja. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth István (1990) THUE rendszerekre vonatkozó eldönthetőségi kérdések (A Knuth-Bendix eljárás). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Kinga (1990) A házasság felbontásának jogintézménye a hazai és a külföldi jogi szabályozás tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth László (1990) Frakciók és képviselők a nyugat-európai parlamentek házszabályaiban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Törzsi Tímea (1990) A társasági viszonyok a polgári jogi jogviszonyok tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Török Mária (1990) A tanácsi tisztségviselők jogállása és feladatai különös tekintettel a VB titkárra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Törőcsik Tamás (1990) A politika pluralizmus kialakulásának folyamata Magyarországon 1973-tól az 1989. évi XXXIII. törvényig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Törőcsik Attila (1990) Tőzsdénk újjászületése és jogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Túri László (1990) Lakásgondjainkról. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

U

Ujvári Miklós (1990) Szabadkőművesség és polgárosodás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

V

Vad Tibor (1990) Sportolók külföldi munkavállalásának jogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vancsura Berta (1990) A munkáltató megtérítési kötelezettségének felelősségi szabályai és azok preventív hatása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vanyó Tiborné (1990) Magánszemélyek jövedelemadóztatásának jogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Sándor (1990) Anyagügyviteli rendszer készítése IBM-PC típusú gépre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Tibor (1990) Modern BFGS molekulageometriai optimalizálás a kvantumkémiai számításokban. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Varga László (1990) Gyula várossá fejlődése a kezdetektől az ezredfordulóig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Mihály (1990) A magyar politikai rendszer átalakulása és reformjának alternatívái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Orvos Gerda (1990) Gondolatok a korlátolt felelősségű társaságról. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vass Ildikó (1990) Vállalati forgalomszámlázási rendszer. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Vass Zoltán (1990) Hasonlatok Babits Mihály költészetében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vastagh Ágota (1990) Az adóigazgatási eljárás szabályai különös tekintettel a személyi jövedelemadóra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Verbulecz László (1990) A másodállásra és mellékfoglalkozásra vonatkozó szabályozás alakulása 1968-tól 1989-ig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Verebéli Balázs (1990) A Magyar Pedagógus Kamara létrejötte és működésének kezdete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vereckei László (1990) A számítástechnika oktatás jelenlegi helyzete, célja és feladata az OTE Egészségügyi Főiskolai Karán és az egészségügyi szakközépiskolákban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Veres Gábor (1990) ÁFÉSZ felvásárlási tevékenység számítógépes feldolgozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vida Mária (1990) Birtokvédelem az államigazgatási eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vig Lajos (1990) A rablás büntette. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Viszló László (1990) A politikai pluralizmus Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Véber Richárd (1990) Bináris mátrix rekonstrukciója három irányú vetületből. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vécsei Rita (1990) A munkanélküliség foglalkoztatáspolitikai összefüggéséinek néhány aktuális kérdése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vész László (1990) "Örökkék ég a felhők mögött..." Babits világnézetének fejlődése tanulmányai tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vörös Csaba (1990) Strukturált menügenerátor rendszer. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Z

Zajeska Jolanta (1990) Hajnóczy Péter személyisége. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zeller Róbert (1990) Biológiai szekvenciák elemzése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Zlatiné dr. Hubai Ágnes (1990) Szociálpolitikai elemek a társadalombiztosításban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zombori Judit (1990) A természetvédelem jogi szabályotása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zombori Judit (1990) A természetvédelem jogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zsitva Ágnes (1990) A polgári perbeli fellebbviteli rendszerek. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zsáky Hajnalka (1990) A csökkent munkaképességűek rehabilitációja a Békés megyében lévő helyi rehabilitációs bizottságok gyakorlatában az 1989-es esztendőben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zsótér András (1990) Magyar morfológiai elemző. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Á

Ábrahám Béla (1990) A rendőrség igazgatásrendészeti szolgálati ágának feladatai a külföldre utazás biztosításában, különös tekintettel az útlevélrendészeti feladatok teljesítésére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ádám Attila (1990) Az élet védelme a büntetőjogban, különös tekintettel a szándékos emberölésre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Árkovicsné Pezzetta Claudia (1990) Sors, közösség, küldetéstudat - Kányádi Sándor lírája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ö

Ölveczky István (1990) A jogos védelem. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ördögh László (1990) A fiatalkori bűnözés dimenziói Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ő

Őzéné Hajdú Mária (1990) Részvénytársaságok. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2021. február 24. 19:10:17 CET.