Browse by Institution

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z | Á | É | Ó
Number of items: 379.

A

Antal Attila (1989) Optimális számításszervezés, teljesítményarányos munkaerő és gépjárműelosztás. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Aposztolosz Voulgarisz (1989) Lipschitz-folytonos függvények globális minimumának meghatározása Pintér módszerével, intervallum aritmetikára támaszkodva. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Aradi Antal (1989) Alkoholizmus és bűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ary Ildikó (1989) Az óvodai idegennyelv oktatás pszicholingvisztikai és oktatástechnikai aspektusai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Asztalos Ferencné (1989) A jövedelemszabályozás pénzügyi jogi megoldásai és hatása a gazdasági tevékenységre 1986-1988 között. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Asztalos György (1989) Kiegyensúlyozott bináris fastruktúrák alkalmazása különböző szövegfeldolgozási feladatok megoldásában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

B

Badó Attila (1989) A Protagorasz dialógus elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bajnóczi László (1989) Az ügyészi vád és vádképviselet. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Baksa Erika (1989) A toxikománia mint kriminológiai jelenség - és elterjedése a szocialista országokban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bali Jánosné (1989) Szociális éretlenség miatt iskolából visszamaradt veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermekek kislétszámú fejlesztő csoportja. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balla András (1989) A fiatalkorú bűnözés egy speciális nevelőotthon tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balla Brigitta (1989) A polgári jogi felelősség mint a környezetvédelem egyik eszköze. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balogh Zoltán (1989) Nem vagyoni kártérítés rövid történeti fejlődése a jogintézmény jelene a magyar polgári jogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balogh Zsuzsanna (1989) Tanítóképző főiskolások munkával kapcsolatos értékválasztásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balpataki Katalin (1989) A munkaviszony megszűnése a munkáltatói felmondás esetén; Munkanélküliség, munkaerő-gazdálkodás Magyarországon napjainkban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balás László (1989) Interpoláció geofizikai mérések kiértékeléséhez. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Barna Lajosné (1989) Az 1985. I. törvény az oktatásról és a végrehajtási rendelkezések a pedagógusról, a pedagógusképzésről és továbbképzésről. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Barna Lajosné (1989) Egészségügy-szociálpolitika és nevelés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

dr. Barna Róbertné Kovács Tünde (1989) A gyámügyi eljárás az új családjogi törvény tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bednarska Beata (1989) Kazimiera Illakowiczówna kolozsvári évei: 1939-1947. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bekéné Bélteki Mária (1989) Általános számlázási rendszer az IBM PC XT/AT kompatibilis számítógépen. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Bense Pál (1989) Számítógépes lekérdező rendszerek alkalmazása a középiskolai történelem oktatásában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Berde Márton (1989) A tanácsok belső szervezete (illetve ezek fejlődése, különös tekintettel az 1971. évi I. tv végrehajtására). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Beregszászi Gyöngyi (1989) A kényszerintézkedések a büntető eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Berend Tamás (1989) A tanácstörvény továbbfejlesztésének aktuális kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Berke Anikó (1989) A trubadúr-költészet. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bernáth Róbert (1989) A számítógép alkalmazása az általános iskolai magyar nyelvtan oktatásban. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Biernacki Karol (1989) A műfordítás és kérdései a lengyel és magyar irodalomra vonatkozóan. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Biri István (1989) Az általános államigazgatási eljárás és a szabálysértési eljárás összehasonlítása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bodorkus Katalin (1989) Számítógépes oktató- és vizsgáztató rendszer MICRO-ISIS adatbázis-kezelő rendszerben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bodó István (1989) C nyelvű rutinok az INFORMIX adatbáziskezelő listageneráló programjához. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Bordás Enikő (1989) A hatalom humanizálása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bordás Róbert (1989) A földtulajdonjog, földhasználat és a vadászati jog kapcsolatának időszerű kérdései, különös tekintettel Békés megye helyzetére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Botka Beáta (1989) FORTRAN lexikális elemző. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Brunner József (1989) Rekonstrukciós problémák. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bucsuházy József (1989) A korrupció és a korrupciós bűncselekmények. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Budai Anikó (1989) A munkanélküliséggel kapcsolatos magyar jogi szabályozás napjainkban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Budai Ferenc (1989) Bizonyítás a polgári perben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Budai József (1989) Termelés optimalizálás. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Bácsi Zsuzsanna (1989) Végrendelkezés Debrecenben 1820-1848-ig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bálint Katalin (1989) Eszmei kár vagyoni kártérítéses ellensúlyozásának néhány kérdése a magyar polgári jogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bán Béla (1989) A polgári demokrata párt választási propagandája 1945-1947. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bárdos Ágnes (1989) Száz rablás-bűncselekmény elkövetőinek vizsgálata a kriminál-statisztikai elemzés módszereivel. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Békefi Ottó (1989) A "vállalkozói szocializmus" Liska Tibor koncepciójának rövid ismertetése és kritikája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Béres László (1989) Párhuzamos algoritmusok. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Béri András (1989) Az iráni iszlám forradalom (1979-1981). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bódi Ernő (1989) Személyi és munkaügyi nyilvántartás statisztikai funkcióval. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Bódog Máténé (1989) Az 1986. évi I. tv. - az illetéktörvény - bevezetésének eddigi tapasztalatai, javaslat a továbbfejlesztésre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Böhler Béla (1989) Hazafiságra nevelés tapasztalatai alsó tagozatos tanulók körében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Börcsök Judit (1989) Az államigazgatási alapeljárás és a fellebbviteli jogorvoslati rendszerünk. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bősze Katalin (1989) Interaktív menütervező QNX Windows menükezelőjéhez. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

C

Chanthone Bouphavanh (1989) Laoszi népmesefordítások. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csermák Erika (1989) A gazdálkodó szervezetek részvénytársasággá alakulásának jogi konzekvenciái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csernay Krisztina (1989) A közös akaratnyilvánítással történő bontás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Cserpák Judit (1989) A szülői felügyeleti jog lényeges kérdéseinek alakulása az 1986. évi IV. törvény alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csetkovits Csilla (1989) Az Érdy-kódex egy fejezetének morfológiai elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csilics Éva (1989) A lengyelországi zsidóság helyzetének néhány vonása, különös tekintettel a varsói gettóra 1939-1943. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csonka Péter (1989) A nagyvárosi tanácsok lakossági kapcsolatai, különös tekintettel a szegedi tapasztalatokra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csordás István (1989) Funkcióváltozások a mai magyar családban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csáki Sándorné (1989) Kiskunfélegyháza oktatásügye 1945-1961 között. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

D

Dankó Gabriella (1989) Perújítás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Debreceni Dezső (1989) Államigazgatási feladatok az alkoholizmus és kábítószer elleni küzdelemben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dervenkár István (1989) Színihatás-elméletek és gyakorlatok a XIX. századi Magyarországon. Szigligeti Ede első nagy drámai korszaka /1835-1848/. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Detrikné Dzsula Marianna (1989) A munkajog szerepe az egészséges és biztonságos munkafeltételek biztosításában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Deák Zsolt (1989) JATE ÁJTK hallgatóinak életstratégiái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Diószegi Olga (1989) Közös vonások Malcolm Lowry és Hajnóczy Péter műveiben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dobi László (1989) Vesztegetés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Druga Magdolna (1989) A vagyoni jellegű szankciók szabályozásának alakulása a magyar büntetőjogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dudik Istvánné (1989) Az ötödik osztályba való átmenet pszichológiai problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Déri Attila (1989) Igazoltató lapok adatainak rögzítése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Dömsödi József (1989) Narkománia és bűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

E

Erostyák Andrea (1989) Függvényrekonstrukció vetületekből. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ertli Zsolt (1989) Gráfok számítógépes ábrázolása és vizsgálata. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

F

Farkas Ildikó (1989) Készletgazdálkodás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Farkas János (1989) A gyülekezési jog történeti fejlődése, valamint alakulása napjainkban hazánkban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Farkas Viktória (1989) Alkohol preferencia alapján szelektált patkány generációk viselkedésének vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Farkasné Király Magdolna (1989) Erdei faválasztékok éves termelésének optimálása. Programozási nyelv: DBASE III. PLUS. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Fazekas Sándor (1989) Környezetvédelmünk jogi problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fehér Júlia (1989) Csáth Géza drámai munkássága. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fekete Csaba (1989) A pia causától az alapítványokig - Elméleti, történeti és gyakorlati kitekintés egy érdekes jogintézmény múltjába, jelenébe és lehetséges jövőjébe. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ferencsi Magdolna (1989) Lakáshelyzet Hódmezővásárhelyen 1960-tól napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ferencz Irén (1989) A környezetvédelem általános kérdései, és a föld védelmének jogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ficsorné Kurunczi Margit (1989) Az általános iskola művészeti nevelésében jelentkező esélyegyenlőtlenség elemzése kérdőíves vizsgálat útján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Frits Ildikó (1989) Indexelt adatfile kezelő rendszer. Munkaügyi nyilvántartó rendszer. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

G

G. Nagy Ibolya (1989) Az elromlott istenvetítőgép és harminc madár (Flaubert: Szent Antal megkísértése)- műelemzés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gaál Zsolt (1989) Magánszemélyek vállalkozásainak egyes polgári jogi kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gaáli Lászlóné (1989) Anyanyelvi képességek. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gecse Éva (1989) Szerb Antal: Utas és holdvilág. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Greksza Tünde (1989) Sopron háborús kárai és az újjáépítés kezdetei (1945-1948). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gudmon Veronika (1989) A "nagyság női dimenziója" Németh László Gyász című regényében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gyalog Mária (1989) Oroszország jövője A. I. Herzen szerint. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gyuris Judit (1989) Az alkoholisták kényszergyógyítása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Győri Zoltánné (1989) Kóros elmeállapotú bűnelkövetők jogi helyzete az igazságügyi megfigyelő és elmegyógyító intézetben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gácsi Hedvig (1989) Művészettörténeti műveltség a 17. századi Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gál Ildikó (1989) A Csongrádi Keresztény Gőzmalom Részvénytársaság története. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gáspár Istvánné (1989) Szolnok Megyei Tanács Közlekedési Osztálya útadatbázisának lekérdezése tetszőleges szempont szerint, és gyalogátkelőhelyek adatbázisának karbantartása IBM PC kompatibilis számítógépre CLIPPER nyelven. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Gémes Julianna (1989) A Magyar Tanácsköztársaság tanácsrendszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Görög Anikó (1989) A Világbank szerepe napjaink pénzügyi életében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Görög Attila (1989) A halálbüntetésről. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Görög István (1989) Kézírás számítógépes felismerése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Gősi Istvánné (1989) Füst Milán kisregényei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

H

Habuda Ibolya (1989) Az iskola és az úttörőcsapat közti együttműködés kialakításának pedagógiai kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hackl Mónika (1989) Egy szövegszerkesztő és egy adatbázis-kezelő rendszer együttes használata adatfeldolgozási feladatok megoldására. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Hajdu Géza (1989) A földreform Csongrád megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hajdú Bálint (1989) Munkaügyi viták az Alföldi Porcelángyárban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Harbula Ágnes (1989) Az erőszakos, garázda jellegű, valamint a vagyon elleni bűncselekmények alakulása Szabolcs-Szatmár megyében (1981-1985). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hart Csaba (1989) A Magyar Radikális Párt az 1945. és az 1947. évi választásokon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hartwig János (1989) Kempingek recepciós rendszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hatházi Éva (1989) A házassági vagyonjog intézményei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hegedűs Ferenc (1989) Homológia-vizsgálat DNS szekvenciákon. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Hegedűsné Pálus Margit (1989) Örkény István: Tóték (drámaelemzés). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Heidrich Attila (1989) „C” nyelvi szintaxiselemző elkészítése operátor-precedencia technikával. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Herczeg Gyuláné (1989) Vevőszolgálati Nyilvántartó Rendszer. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Herczeg János (1989) A sportolók munkaviszonyával foglalkozó kérdések, illetve az ehhez kapcsolódó más kérdések tárgyalása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Herjeczki Ágnes (1989) A házassági vagyonjog gyakorlati kérdései perben és perenkivül. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hevesi Éva (1989) Készletgazdálkodás. Eszközök nyilvántartása és főkönyvi könyvelése a Csongrádi "Petőfi" Mezőgazdasági Termelőszövetkezetben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hodák Ágnes (1989) Az okadó magyarázat szerepe Kosztolányi Dezső esszéiben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Holecz László (1989) A középtávfutás személyiségfejlesztő hatása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Holló István (1989) TT1 sejtprocesszorra írt lebegőpontos mátrixszorzó sejtalgortimus szimulálása CELASS 2.1 nyelven. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Hollós Csaba (1989) A C nyelv szintaxis elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horuczi Csaba (1989) Lakásgazdálkodás Beregdarócon a felszabadulástól napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth Kornélia (1989) Tezaurusz-kezelő alrendszer illesztése MICRO-ISIS adatbázis-kezelő rendszerhez. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth László (1989) A választási rendszer reformjának fő kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth Sándor (1989) Tanúkihallgatás, tanúvallomás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hunyady Orsolya (1989) Az árufuvarozás szerepe gazdaságunkban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hámori Attila (1989) Az állam gazdasági funkciói a fejlődő afrikai államokban, különös tekintettel a szocialista orientációjú országokra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hársfői Péter (1989) Utókalkuláció. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Háznagyné Dr. Radnai Erzsébet (1989) Gyógyszertári hitelszámlák számítógépes elkészítése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hügl Erika (1989) Számítógépes képrekonstrukció Fourier-transzformációval. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

J

Januj János (1989) A szocializmus politikai rendszere és a pluralizmus. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Jenei Gabriella (1989) A második világháború a szovjet és az amerikai prózában. Konsztantyin Szimonov: Élők és holtak és Norman Mailer: Meztelenek és holtak című regénye alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Jenei Pálma (1989) Az ifjúság elleni bűncselekmények. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Joanovics János (1989) Mátrixok sajátértékeinek meghatározása QR transzformációval. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Judik Ildikó (1989) Az 1945. évi földreform végrehajtása, különös tekintettel a Viharsarokra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Juhász Éva (1989) Középiskolás tanulók iskolához való viszonyának vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Jágity Zsuzsanna (1989) Vagyon elleni bűncselekmények Szeged város büntetőeljárásában a XIX. század közepén 1825-1848. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Józan Andrea (1989) Környezetvédelem, különös tekintettel a vízvédelemre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

K

Kacskin Edit (1989) A kétszintű igazgatás bevezetése és tapasztalatai Szolnok megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kader Keita Abdel (1989) Intervallum aritmetikára támaszkodó eljárás szinthalmaz határának meghatározására. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kaizinger István (1989) Az országgyűlési bizottságok helyzetének, szervezetének, működésének néhány problémája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kalmárné Papp Klára (1989) A fiatalkorúak bűnözése, különös tekintettel a kábítószerrel összefüggésben elkövetett bűncselekményekre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Karpe Catrin (1989) Természetes nyelvi elemzés PROLOG-ban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kasza György (1989) Számítógépes feldolgozással támogatott fonalgyártási termelés irányítás. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kaszab Zoltánné (1989) A szülők nevelési stílusának hatása a gyermek társaskapcsolataira. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kaszás Judit (1989) Az utazó ügynök problémája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Katkó Tibor (1989) A fiatalkorú bűnözés megelőzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Katona Miklós (1989) A hinduizmus mint vallás és mint etikai rendszer. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Katonáné Vajda Edit (1989) Az állam, a társadalom és a redisztribució kapcsolatának egyes összefüggései az államszocializmusban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Keményné Vincze Márta (1989) A serdülő tanulók tanulási motivációja. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kertészné Koncz Ilona (1989) Nagy László képalkotása az 50-es években. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kerék Csaba (1989) Viták a szövetkezeti tulajdon újabb megközelítése körül. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kicska Gabriella (1989) A gyermekes családok támogatása Magyarországon és Nagy-Britanniában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Király Anikó (1989) Társas baráti kapcsolatok és a bűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kis László (1989) Nagyméretű lineáris programozási feladatok megoldása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kispéter Judit (1989) Az állampolgárok ingatlantulajdonának korlátozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Gábor (1989) Rendezőalgoritmusok elemzése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Katalin (1989) Adatbázis-kezelő rendszer alkalmazása MÁV rendező-pályaudvari környezetben. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Attila (1989) Az emblematikus színház szemiotikája. Megjegyzések az Erzsébet-kori színházhoz. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Gáborné (1989) Egy pedagógus kollektíva értékrendszere. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Ottó (1989) A tanácsi önkormanyzat rendszere az alkotmányos fejlődésben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Róbert (1989) Csehszlovákia - 1968. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Éva (1989) A Huszadik Század körének liberalizmus-felfogása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kissné Bóta Rózsa (1989) A tanács vb. szakigazgatási szervei továbbfejlesztéséré irányuló törekvések. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kissné Farkas Anikó (1989) Ionesco abszurd mítoszai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kissné Janecskó Zsuzsa (1989) A rendszerezési képesség fejlesztésének lehetőségei a kommunikáció folyamatában (óvodás korúaknál). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kocsis Tibor (1989) A fiatalkori bünözés helyzete a fővárosban és a veszélyeztetettség kialakulásának megelőzése állami eszközökkel. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Korsós Ágnes (1989) Magánszemélyek közötti termőföldforgalom jogi szabályozásának változásai 1945-től napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kothencz Mihály (1989) A bírói egyezség az egyező akaratnyilvánításon alapuló házassági bontóperekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovalcsik Attila (1989) Egy humanista a huszadik században. Faludy György költészetének alapvonásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Attila (1989) A szimplex algoritmus különböző változatainak összehasonlítása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Gabriella (1989) Az alkoholizmus mibenléte - A női alkoholizmus egyes kérdései Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács István (1989) A szabadságvesztés büntetésre ítéltek nevelésének egyes elméleti és gyakorlati kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács István (1989) A szocializmus épitésének első évei Kalocsán és környékén. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Zsuzsanna (1989) Rendezett tanácsú városok Békés vármegyében 1848-1871 - Békés, Békéscsaba, Gyula, Szarvas). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kristóf Ildikó (1989) Nyecsajev és az 1869-es oroszországi diákmozgalmak. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Krivik Gábor (1989) Magyarország és az Európai Közösség gazdasági és jogi vonatkozásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kuna Zoltán (1989) Terhelés és kapacitás vizsgálat, műhelyprogramozás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kunhegyi József (1989) A 14-18 éves tanulóifjúság világnézete és történelmi tudata (1957-től 1980-as évekig). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kurucsai Margit (1989) Munkahelyi italozás megítélése a Duna-Tisza közi Állami Építőipari Vállalat fegyelmi gyakorlatában 1982-1988 között. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kutasné Páli Mária (1989) Tessedik Sámuel - a pedagógus. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kádár Emília (1989) Lakáshelyzet Mátészalkán 1965-től napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kálmán Györgyi (1989) A földvédelem helyzete és időszerű kérdései Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kókai Gabriella (1989) Általános oktató program előfeldolgozó modulja. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kóró Judit (1989) Számítógéphálózatok és protokollok. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kósa Sándor (1989) A büntető eljárásjog alapelveinek rendszerezése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kószó Anikó (1989) Kolumbusz- interpretációk Magyarországon a XIX-XX. században. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Körtvélyesi Mária (1989) A belátási képességgel nem rendelkező, vagy korlátozott belátási képességű személyek által okozott kárért való felelősség és a biztosítás lehetősége. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kővári Zsolt (1989) Személyi törzsadatállományt kezelő program fejlesztése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

L

Labundy Norbert (1989) A társasági törvény hatása újonnan alakuló és átalakuló gazdálkodó szervezetekre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Laczkó Sándor (1989) A jószomszédsági politika előzményei, kialakulása és néhány jellemző vonása a Karib-térségben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Laskai Sándor (1989) Pakolási feladat. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Lehoczky Zoltán (1989) A Lengyel Egyesült Munkáspárt viszonya az ellenzékhez az 1980-as évek első felében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lengyel Zsolt (1989) Az 1843-44-es országgyűlés egyházpolitikai törekvései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Losné Tímár Erika (1989) A nevelőintézeti nevelés szerepe a deviáns, antiszociális fiatalok társadalmi beilleszkedésében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lukácsi Mihály (1989) Szakértő rendszer szabályainak vizsgálata és tárolása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

László Zsuzsanna (1989) Üzemanyag-gazdálkodó és elemző rendszer. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lászlóné Varga Edit (1989) Cigánybűnözés Magyarországon, különös tekintettel Kiskunhalas városra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

M

Maczkó Emőke (1989) Kisfeszültségű hálózatok feszültség- és terhelésmérési adatainak kiértékelő programja. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mag Anna Mária (1989) A Békéscsabai MÁV Nevelőotthon története 1948-1988. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Malinowska Ewa (1989) A magyar színdarabok lengyelországi fogadtatása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Malkócs Angéla (1989) A társadalmi tulajdon változásának kérdései Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mandur Ferenc (1989) A betöréses lopások elkövetésének és felderítésének főbb jellemzői a 80-as évtizedben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Marton Franciska (1989) Az élet keletkezésére vonatkozó elméletek egyes kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Maródi Gyula (1989) A személyi kultusz néhány aspektusa. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Matusek Rudolf (1989) A szándékosság elméleti és gyakorlati problémái az élet elleni bűncselekmények körében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Matuska János (1989) Húshasznú tenyészbikák saját teljesítmény vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mayer István János (1989) Menütervező program. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mezei Imre (1989) Számítástechnikai módszerek alkalmazása a tanácsi igazgatásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mihály Zsolt (1989) A kisajátítás egyes kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mladonyiczki Márta (1989) Szerződésnyilvántartás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mohai Károly (1989) A személyi jövedelemadó jogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár Judit (1989) Könyvek nyilvántartása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár Erika (1989) A kínai gazdasági reform egy évtizede. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár Mária (1989) A "konzervatív felvilágosult" Pjotr Valujev naplójának legfontosabb kérdései (1861-1868). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár Orsolya (1989) Görgey Ármin élete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mustos Tamás János (1989) A Bebrits Lajos Szakközépiskola története 1953-1988. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Márton István (1989) A személyes szabadság elvonásával nem járó kényszerintézkedések. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mász Csilla (1989) Racionális egész- és törtfüggvények vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

N

Nagy Sándor (1989) Egyszerű PASCAL programok fordítása C-re. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Adrienn (1989) Közlekedési bűncselekmények előfordulása, vizsgálata Békés megyei adatok alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Edit (1989) A jugoszláv szocializmus válsága, mint lehetséges magyar jövőkép. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Erika (1989) A külföldi tőkebefektetések garanciái Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Erzsébet (1989) A Sziklai Sándor Középiskolai Kollégium tanulói szabadidős tevékenységének elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Gyöngyi (1989) A fiatalkorú bűnözés egyes újabb vonásai Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Imre (1989) A környezetvédelem jogi vonatkozásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy István (1989) A FORMAL nyelv implementálása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Katalin (1989) A cigányság bűnözésének aktuális kérdései Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Nagy Lászlóné (1989) Családi nevelés kérdései felmérés tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Tünde (1989) Szegvári nyelvjárás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy-György János (1989) A malomjáték elemzése mikroszámítógépen. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Niesz László (1989) A bűvös kocka problémájának megoldása PASCAL nyelven. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nyegrán Andrea (1989) Ernst Moritz Arndt - Egy 19. századi német bölcselő életműve. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nyári Tibor (1989) Receptorok mennyiségi meghatározása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nádasi Judit (1989) Ellentétes elemek Antti Tuuri novelláiban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Németh József (1989) A sértett a büntetőeljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

O

Oláh Ernő (1989) Tartási, életjáradéki és öröklési szerződések egyes kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Oláh József (1989) Főiskolai csoportok (osztályok) szerkezeti és érték jellemzői. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Oravecz Péter (1989) Az önkormányzatiság gondolata a magyar közigazgatásban, a személyzeti munka reformja. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Orovecz Eleonóra (1989) Testi sértés a magyar büntetőjogi szabályozásban, különös tekintettel az életveszélyt okozó testi sértésre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ozsvald Imre (1989) A szabálysértési jog kialakulása és alkalmazása a rendőrhatósági eljárásokban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

P

Paj Tiborné (1989) Köztisztasági nyilvántartó rendszer IBM PC számítógépre. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Palkovics Orsolya (1989) A magyar büntetésvégrehajtás történeti fejlődése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Papp Lajos (1989) A rablás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pastrovics Aladár (1989) A testi sértés - Az életveszélyt okozó testi sértés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Patkó Gábor (1989) A magyarországi szocializmus megújítási kísérlete (1956-73) az irodalmi sajtó tükrében (civilizáció, kultúra, életforma a hatvanas, hetvenes években). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pecznyik Ildikó (1989) Anyag és termék nyilvántartás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Perger Katalin (1989) Anyagszükséglet számítás a nettó szükségletszámító rendszer alkalmazásával. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pete Tóth Csilla (1989) Klebelsberg Kunó és a szegedi Dóm tér kialakulása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Petri Miklós (1989) Sztárai Mihály hitvitázó drámái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pigler László (1989) Az esztétikai és a művészeti nevelés lehetőségei oktatási rendszerünkben, az óvodától a középiskoláig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pintér László (1989) Teleki László élete és tragédiája (1811-1861). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pintér Zoltán (1989) Lakáshelyzet alakulása Szolnok városban - Lakáspiaci elemzések. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pleskó Andrea (1989) Cicero Verres elleni első beszéde (Oratio in Caium Verrem aotio prima). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pok Katalin (1989) Szilágyi István: Kő hull apadó kútba című regényének elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pribelszki János (1989) Kazinczy Lajos a szabadságharcban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Priszlinger Ferencné (1989) A számítógép alkalmazása a mechanika tanításában. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Pusztai András (1989) A tanácsi ingatlankezelő vállalatok jövedelemszabályozási rendszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pusztai Edit (1989) Az öngyilkosságok helyzete és alakulása Csongrád megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pusztainé Benkó Anna (1989) Néhány gráfokon működő algoritmus megvalósítása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Péhl Katalin (1989) Többértékű logikai függvények optimalizálása fagráfok segítségével. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pócsik Ilona (1989) A jogos védelem. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pölös Géza (1989) Az államigazgatás helyi szervei, különös tekintettel a községek és elöljáróságok szervezetére és működésére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

R

Radó Janina (1989) Implicit argumentumok a magyarban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rehák Csilla (1989) A FORMAL nyelv implementálása IBM PC-n. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Reményfy Edit (1989) A Gondnokság ügyvitelének gépesítése a VIDIA Kereskedelmi Vállalatnál. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Rideg László (1989) Az "ötvenes évek" kommunista reformellenzéke és a Petőfi Kör. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rideg István (1989) Az irodalmi képmontázs lehetőségei, avagy a szerkesztés és a stílus fejlesztése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Riebl Antal (1989) A magánvállalkozások társadalombiztosítása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rixer Mária (1989) Nyelvhelyességi vizsgálat 15-17 éves diákok között. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Romvári László (1989) Külföldi részvétellel alakuló korlátolt felelősségű társaság alapításának elméleti és gyakorlati problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rozmis Zsuzsanna (1989) A cigánybűnözés és a cigány bűnelkövetők kriminológiai jellemzői Szolnok megyében, különös tekintettel a fiatalkorúakra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ruttkai Gábor (1989) Az erőszakos közösülés bűntette a Békés megyei Sedria kései feudális gyakorlatában (1830-1847). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rába István (1989) Az önkormányzati mozgalom működésének lehetőségei az eltérő értelmi képességű gyermekek iskoláiban, diákotthonaiban. (Általános Iskola és Diákotthon Kőszeg). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rácz Imre (1989) A házassági törvény alkalmazásának egyes magánjogi kérdései - A házastársi tartás, a házasság felbontása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Régaisz István (1989) Szakértő rendszer szabályainka és objektumainak beolvasása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

S

Sajtos Csilla (1989) Az öngyilkosság a statisztikák tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sandi Katalin (1989) A magyar polgári vígjáték fejlődése Csiky Gergelytől Molnár Ferencig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sarka Attila (1989) Tagsági megállapodások rendszere a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sastyin Béláné Ábrahám Ilona (1989) A szakértő szerepe a büntető eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Schaffer Mária (1989) Halálbüntetés!?? MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sipiczki Róbert (1989) Menütervezés és menügenerálás PASCAL nyelven. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Solymosi Zsuzsanna (1989) A tanyakérdés néhány társadalmi vonatkozása az Alföldön. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Stiener János (1989) Munkaügyi és bérügyviteli információs rendszer. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Stopka Mariola (1989) A magyar szépirodalom lengyelországi befogadtatása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Suhajda Jánosné Urbán Anna (1989) A székely néptudat, népismeret Erdélyben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sváb Tamás (1989) Plottervezérlő emulátor program. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szabados Ilona Erika (1989) Alkotmánybíróságok Nyugat-Európában - Alkalmazásának lehetősége a szocialista országokban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Tibor (1989) Struktúra meghatározó algoritmusok bináris mátrixok A(R,S) osztályaira. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Éva (1989) Nyomtatott szövegek számítógépes felismreése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Tibor (1989) A katolikus egyház filozófiájának néhány kérdése a XX. század második felében, a II. Vatikáni Zsinat tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Tímea (1989) Gyártási-beszerzési tételek szükséglettervezése gyártóipari vállalatnál. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Kiss Mária (1989) Büntetésvégrehajtási kriminológia - A szabadságvesztés büntetés végrehajtása Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szakács György (1989) Munkahelyi rehabilitáció a parádi Üveggyárban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szalai Sándor (1989) Képjavító eljárás számítógépes megvalósítása és vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szalay Kornélia (1989) Többváltozós lineáris regresszió- és korreláció-analízis. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szalma Györgyi (1989) Sütő András esszéi (Középpontban a Nagyenyedi fügevirág című kötet úti tűnődéseinek elemzése). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szamosi Ida (1989) A spanyol büntetőjog szankciórendszere, különös tekintettel a szabadságvesztésre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szarvas Attila Imre (1989) Önkormányzat és gazdaság. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szeifert Ildikó (1989) Számítógéphálózatok és protokollok. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szekeres István (1989) A gazdasági reform a felszabadult Magyarország mezőgazdaságában, különös tekintettel a földjogi viszonyok változásaira. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szente Andrea (1989) A politikai rendszer reformjának alternatívái Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szente Zoltán (1989) Az emberi jogok elméletének alapkérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szenti Csilla (1989) A Sóshalmi Olvasókör története. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szin Imre (1989) Kapcsolattartás szülő és gyermek között. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szklenár József (1989) Teljes átírórendszer fatranszformáció-kompozíciókra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szkárosi Gabriella (1989) A perbeli bizonyítás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szokolyai Zsolt (1989) Sztereotípiák és valóság a jogászságról - Szociológiai magánvélemény. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szondi Béla (1989) A Nógrád Megyei Gyermek- és Ifjúságvédő Intézet család- és utógondozó, illetve pártfogói tevékenysége, mint a speciális prevenció egyik formája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Száraz Zoltán (1989) Az utazó ügynök problémája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szász Attila (1989) A szövetkezeti tagok anyagi felelőssége. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Székely Attila (1989) Iparvágányok nyilvántartási rendszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szénási Pál (1989) Kecskemét város közoktatásügye a Magyar Tanácsköztársaság időszakában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szép Ildikó (1989) Bulgária a Vasárnapi Újság tükrében (a lap bolgár tárgyú anyaga 1854 és 1894 között). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szőke Gábor (1989) Általános oktatóprogram megjelenítő modulja. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szőllősi Gyula (1989) Az állam elleni bűncselekmények kriminológiája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sándor Gabriella (1989) Epizódok Győr közéletének történetéből két korabeli lap alapján (1900-1914). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sárkövi Gabriella (1989) Sarkadi Imre regényesztétikája és regényírása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sós Mária (1989) Tiltásos szállítási feladatok megoldása magyar módszerrel. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

T

Tajti Ilona (1989) A termelőszövetkezeti földtulajdon kialakulása és fejlődése - A föld tulajdonjogának alakulása az MGTSZ-ekben a jogi szabályozás tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Takács András (1989) A vám- és devizajogsértő cselekmények elleni hazai és nemzetközi küzdelem kriminológiája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Takács József (1989) Vörösmarty Mihály úgynevezett epikai korszaka. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tala Péter (1989) PROLOG nyelvű fordítóprogramok implementálása attributum nyelvtanos specifikáció alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Talmácsi Éva (1989) A szoftver jogvédelmének kérdései, különös tekintettel a hazai gyakorlatra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tapolcsányi Attiláné (1989) A középiskolai tanulók társas kapcsolatának vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tenyeri Tamás (1989) Szakértő a büntetőeljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tibáné Kocsis Erika (1989) A kitiltás és a rendőrhatósági felügyelet, valamint a pártfogó felügyelet szabályainak megszegése szabálysértések elbírálása és gyakorlati problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tigyi Anikó (1989) A gyámság jogi problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Toan Nguyen Quoc (1989) Algoritmusok véges automatákra. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Tolnai Eszter (1989) A magyar vámrendszer jogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tomasovszky Csilla (1989) A nyereségvágyból illetve más aljas indokból elkövetett emberölés szabályozása (A Csemegi-kódextől napjainkig). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tompai Boldizsár (1989) Elemi függvényanalízis szemléltetése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Torda Edit (1989) Narkománia és bűnözés - A hazai helyzet áttekintése, főként szegedi adatokra támaszkodva. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Turecsek Erika (1989) Valószínűség és véletlen. A lottó játék vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth László (1989) Egyszerű BASIC interpreter tervezése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth András (1989) Órarend készítés személyi számítógépen általános iskolák részére. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Anikó (1989) A városi tanács függetlenített tisztségviselői jogállása és feladata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Edit (1989) A termelőszövetkezetek földtulajdonának és a tagok földbeviteli kötelezettségének összefüggései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Gábor (1989) A büntetőeljárás rendszereinek és alapelveinek történeti fejlődése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Ilona (1989) A hagyományos paraszti gazdálkodás ismeretanyaga és szakszókincse Jászdózsán. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth István (1989) A deviáns magatartások kriminológiai ismérvei, különös tekintettel a narkomániára. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Péter (1989) BVM-TIP és UNIVAZ feldolgozó programrendszer. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Sándor (1989) Bűnösség a büntetőjogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóthné Bobonka Magdolna (1989) OMSI Pascal-2 V 2.0/RSX fejlesztői környezetben készült Pascal programok konvertálása Turbo-Pascal 3.0/DOS környezetbe. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Tóthné Spanyiel Ágnes (1989) A tanácsok költségvetési rendszere és gazdálkodásuk jogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tömör Gábor (1989) A magyar bankrendszer változásai, illetve fejlődésének főbb tendenciái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Török Ferenc (1989) Fordítóprogram generálása attributum nyelvtan alapján. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Túri László (1989) A gazdasági munkaközösség a társasági törvény előtt és azt követően. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

U

Ungi Sándor (1989) Természetes vízfolyások vízjárásának elemzése a stochasztikus folyamatok elméletével. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

V

Varga Csaba (1989) Függvények grafikus ábrázolása „C” programozási nyelven, AMIGA számítógépen. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Edit (1989) A szándékosság néhány elméleti problémája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Jánosné (1989) Bizottságok működése a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben különös tekintettel a kötelező bizottságokra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga László (1989) A szocializmus elmélettörténetének néhány aspektusa. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Mónika (1989) Nyelvjárási szövegek szójegyzékkel Helvéciáról. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Rita (1989) Tamási Áron: Lélekindulás motívumok a korai novellákban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Zoltán (1989) A kábítószerellenes küzdelem kriminológiájának nemzetközi és hazai vonatkozásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vas Rozália (1989) A teljesség kísértése - átváltozások sorozatával - a megismerés útjait kutatva (Weöres Sándor: Átváltozások című szonettciklusának elemzése). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Verbőczi Zoltán (1989) Vállalati bérszámfejtő rendszer. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Veres Klára (1989) Az emberölés kriminológiai problémái Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Veréb Zsolt (1989) A mitikus gondolkodásmód John Keats Endymion költeményében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Veszelovszki Éva (1989) Kollektív szerződés a vállalati gyakorlatban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Viczián Ilona (1989) Párosítási algoritmusok gráfokban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vétek Szabolcs (1989) A bírói gyakorlat és az elmélet eltérései - Elhatárolási problémák a különös rész köréből. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vígh Zsolt (1989) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek jövője. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Völgyesi Marianna (1989) PASCAL interface bér- és munkaügyi adatbázishoz. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Z

Zakar Péter (1989) A hadügyminiszter Görgey. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zeke László (1989) A szexuális forradalom utópiája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zemlényi Andrea (1989) A mezőgazdasági termőföld árujellege. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zentai Andrea (1989) A munkavédelem fejlődése és jelenlegi helyzete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zsigri Gyula (1989) Magyar mondatok kategoriális elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zágonyi Marina (1989) Várpalota munkaerőhelyzetének alakulása 1970-től napjainkig, és a munkanélküliség megjelenése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zámbori Tibor (1989) A mezőgazdasági tsz-tag tagsági viszonyának tartalma. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zöldhegyi Katalin (1989) Az újjáformált magatartás és szerep lehetősége Vörösmarty költészetében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Á

Ábrahám Gyöngyi (1989) Képkonvertálás az M08X és IBM PC számítógépek között. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ábrahám Zsolt (1989) Egyenletrendszerek megoldása relaxációs módszerekkel. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ákos Magdolna (1989) A tevékenység szerepe a kommunikációs rendszer fejlesztésében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

É

Édes Vencel (1989) Takarmányozási feladatok optimális megoldása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Égerer László (1989) Az izgatás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Éri József (1989) Tétellista kezelés C-ben Clipperhez. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Ó

Ónodi Csaba (1989) Szövetkezetek alakulása és változásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2021. február 24. 18:56:12 CET.