Browse by Institution

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Á | É | Ð | Ó | Ö | Ő
Number of items: 442.

A

Abonyi Gézáné (1988) A káros szenvedélyekkel kapcsolatos ismeretek és egészségnevelési teendők. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Anderle Enikő (1988) A Kazinczy-kódex határozószói. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Antal Géza (1988) A szocialista politikai fejlődés útjai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Antal Zoltán (1988) Absztrakt automaták Középiskolai szakköri füzet. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Arató Tamás (1988) Két módszer megvalósítása az egyszempontos varianciaanalízisen belül. Páronkénti összehasonlítás a legkisebb szignifikáns különbség módszerével; A Newman-Keuls próba. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Asztalos József (1988) Nemzetközi Munkaügyi Szervezet kialakulása és tevékenysége. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

B

Bakos Éva (1988) A viktimológia általános kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ballainé Rétsági Julianna (1988) Intenzív növénykultúrák termesztése a nagykőrösi közép- és kisparaszti gazdaságokban a két világháború között. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balog József (1988) Domonkos István életművének vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balogh János (1988) Adatbázis-kezelő rendszerek adatszótár funkciói dBASE típusú környezetben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balogh Lajos (1988) Kisajátítás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balázs Edit (1988) A tranzitív és intranzitív igeviszony kifejezése a magyar és angol nyelvben (összevetés). A tranzitív-intranzitív irányú képzés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balázsné Molnár Borbála (1988) Az eutanázia előfordulása a XX. században, vélemények hazánkban és a világon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bankó Béla (1988) Transzport protokoll PASCAL specifikációja. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Baranyai Katalin (1988) Az aspektus problémája az olasz igeidő- és módrendszerben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Baranyi Katalin (1988) József Attila Gyömrői Edithez és Kozmutza Flórához írott verseinek értelmezése - Néhány szabadon választott motívum alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Barta Zóra (1988) Szerves molekulák felismerése szintaktikus analízis módszerével. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bartolák Ágnes (1988) Teljesítmény sűrűség-spektrum számítás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Baráth Andrea (1988) A szabadságvesztés büntetés kérdései a modern büntetőjogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bayerle Alajos (1988) A serdülők személyközi kapcsolatainak struktúrája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Benda János (1988) A szakmunkásképzés kialakulása és fejlődése Esztergomban 1884-1987. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bene Edit (1988) A Legfelsőbb Bíróság 18. számú irányelve a munkafegyelemről. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bernáth Anikó (1988) Magyarország népesedése a századfordulótól a nyolcvanas évekig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bernáth Viktória (1988) A gyermek családi jogállásának megállapítása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bernáthné Butsi Erika (1988) Jókai Rab Rábyjának és Ráby Mátyás önéletrajzának összehasonlító elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Birizdó Katalin (1988) A nemzetközi munkaügyi szervezet tevékenysége. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bitó Klára (1988) Magyar állam- és jogtörténetből a reformkor nemzetiségi joga. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bodor Géza (1988) Leszálló fatranszformációk gépi megvalósítása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Borbély József (1988) Meteorológiai adatbázis kezelése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Borbély Károly (1988) Az állami támogatás és hitel szerepe a tanácsi gazdálkodásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bozó Edit (1988) Genetika és kriminalitás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bozó Lajos (1988) Rendezési eljárások összehasonlítása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Budavári Gézáné (1988) EGA csatoló illesztése BASIC-hez. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bulyáki János (1988) A cigánybűnözés egyes kriminológiai kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Buzás László (1988) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek kialakulása Magyarországon 1945-től 1961-ig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Báló Marianna (1988) Hervay Gizella költői motívumai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bánhidi Zoltán (1988) A káderutánpótlás tervezése, a kiválasztás és a nevelés gyakorlata a Belügyminisztérium szerveinél. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bánhidiné Papp Mária (1988) A pályakezdő tanítók iskolai beilleszkedése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bánné Dávid Ágnes (1988) A család az iskolában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bányai György (1988) A pénzügypolitika érvényesülése, pénzügyi irányítás a kétszintű bankrendszerben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bányász János (1988) A szocialista művelődéspolitika szerepe az értelmiség nevelésében és érdekviszonyai alakulásában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bárdfalvi Gábor (1988) Adatellenőrző program adatrögzítőhöz C-nyelven. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bényiné Varga Malvin (1988) Pedagógus úttörővezetők helyzete Kecskemét városban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Béres Mária (1988) A modern nő típusai Kaffka Margit: Színek és évek, Mária évei és Állomások című regényeiben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bódi Attila (1988) DÉMÁSZ KDSZ telemechanika üzemirányítói adatainak átcsoportosítása és megjelenítése intelligens terminálokon. Mérési adatok statisztikája. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Bóka Zsolt (1988) Etika: A családfejlődés kiútkeresései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

C

Chanthabouathong Theplamphone (1988) Újságnyelvi szövegek mondattani vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csala Vilmos (1988) A Romberg-féle integrálási módszer. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Cseh Kornélné (1988) A beszédfejlesztés pedagógiai-pszichológiai elemzése (az általános iskola 1-5. osztályaiban). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Cseh Mária (1988) József Attila-reminiszcenciák Szilágyi Domokos költészetében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Cser Edit (1988) Csoportosítási eljárások. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Cservenák Valéria (1988) Dosztojevszkij pokoljárása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csibor Zoltán (1988) Többségi függvények. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Csire Gézáné (1988) A lajosmizsei Napköziotthonos Óvoda története 1963-1988-ig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csirik György (1988) Tetszőleges felépítésű és terhelésű egyszerű síkbeli rácsos tartószerkezet ruderőinek meghatározása C-64 számítógépen. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csizmadia Béláné (1988) Erdei Ferenc művelődéspolitikai nézeteinek, tevékenységének elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csobánczi Beáta (1988) A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csorba Anikó (1988) Társas baráti kapcsolatok és a bűnözés. A fiatalkori bűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csorba Éva (1988) Társas, baráti kapcsolatok és a bűnözés. A fiatalkori bűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csordás József (1988) A pénzintézeti rendszer fejlődése a felszabadulástól napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csuka Imre (1988) A szövetkezeti demokrácia érvényesülése és biztosítékai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csík Éva (1988) Német nyelvi segédkönyv-tervezet állami nyelvvizsgára, OKTV-re ill. felvételi vizsgára előkészítő tanfolyamok számára. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csölle Yvette (1988) Narkománia és a bűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csüllögné Bogyó Katalin (1988) Az üvegfal - Czóbel Minka lírája (1890-1914). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Czakó Erzsébet (1988) A szülői felügyeleti jog alakulása különös tekintettel a Családjogi törvény módosítása utáni változásokra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Czegle Zoltánné (1988) Kollégiumban lakó gimnáziumi tanulók olvasási szokásainak vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Czinege Anikó (1988) Az emberöléssel kapcsolatos néhány büntetőjogi és kriminológiai probléma. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

D

Dankowskyné Baranyai Hajnalka (1988) Gráfelméleti algoritmusok alkalmazása a szociográfiában /A csoport erősítő és gyengítő részei/. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Debrey Attila (1988) A pályaorientáció önismereti előfeltételei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Deli Judit (1988) A beszámítási képességet kizáró okok. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Demcsák Zoltán (1988) A DÉLTERV Vállalat könyv és segédlet nyilvántartása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Demus Mária (1988) A pszichoaktív anyagokkal való visszaélések helyzete Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dezső László (1988) Anyagügyviteli rendszer IBM PC-n. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dobler László (1988) A polgári eljárásjog átfogó újraszabályozásának néhány koncepcionális kérdése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dobor Ágnes (1988) Gyermekek iskolához való viszonya. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Drávecz Margit (1988) A fiatalkorúak bűnözése (galeribünözés). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dudits Dénesné (1988) Ady Endre és a magyar irodalmi hagyomány. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dudásné Nagy Marianna (1988) Szállítási feladatok megoldására szolgáló eljárások. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dukát Judit (1988) Neoplatonikus eszmék megjelenése XVI-XVII. századi emblémagyűjteményekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Duong Vu Quoc (1988) A Jackson-féle programtervezési módszer alkalmazása nemdeterminisztikus és struktúraütközéses adatszerkezetnél. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Dári Edit (1988) Úttörőmozgalom a 12 éves gyermekvezetők szemével. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dávid Katalin (1988) Kaffka Margit: Mária évei című regényének elemzése, különös tekintettel a szimbolikus és impresszionisztikus jegyekre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dévai László (1988) Magyarország licencia-külkereskedelme a tőkés országokkal. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

E

Dr. Ecsédi Andrásné (1988) A kereskedelmi pályára készülő fiatalok pályairányulásának néhány pszichológiai kérdése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Emmer Edit (1988) Szakértő a büntető eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Erdei Sándor (1988) Jackson-féle programtervezési módszer. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Erdei Zoltán (1988) Deák Ferenc szerepe a magyar közjog fejlődésében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Erney Andrea (1988) A gyermeki beszédfejlődés vizsgálata a születéstől másfél éves korig (esettanulmány). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Estókné Bálint Emese (1988) Az igazságszolgáltatás elleni bűncselekmények - különös tekintettel a hamis vádra, hamis tanúzásra és bűnpártolásra -. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Etelakyné Kosaras Mária (1988) Felelősség a környezetvédelmi jogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

F

Faragó Mészáros Judit (1988) A szabadságvesztésbüntetés kérdései a modern büntetőjogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Farkas Gábor (1988) Fatranszformációk gépi megvalósítása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Farkasfalvi Ágnes (1988) Polifónia és ismétlődés a zenében és az irodalomban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Farkasné Csató Katalin (1988) Füzesgyarmat földrajzi neveinek elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Farkasné Péter Ágnes (1988) Az Országos Pedagógus Gyermekotthon története. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fazekas László (1988) DÉMÁSZ KDSZ Telemechanikai kommunikációs rendszer feldolgozása és megjelenítése intelligens terminálon ÜZEMZAVARI STATISZTIKA. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Fazekas Zsuzsanna (1988) PSL implementáció. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fehérvári Béla (1988) Barlangok védelme a környezetvédelmi jog tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fejes Mária Anna (1988) Lukács György, a művelődéspolitikus (Lukács György kultúrpolitikai tevékenysége a Tanácsköztársaság idején). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fekete József (1988) Szabálysértési hatóságok, különös tekintettel a rendőrhatóság szabálysértési feladatára. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fekete László (1988) Korrupciós bűncselekmények. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fekete-Kovács Győzőné (1988) A művelődés anyagi-, tárgyi, szervezeti fejlődése Baján 1957-1987. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ferenczi István (1988) Állampolgárok lakás-, üdülő-, és telektulajdon szerzési korlátozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Figura Ágnes (1988) Paraméteres listázó program. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Friss Róbert (1988) Az erőszak anatómiája - Kosztolányi Dezső: Nero, a véres költő című regényének elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fébert Csaba (1988) FORTH alapú célrendszereket generáló compiler. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Fórián Judit (1988) A tranzitív és intranzitív igék néhány aspektusa a mai olasz nyelvben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Földesi Ferenc (1988) A helyi tanácsok együttműködésének lehetőségei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fülöp Ottília (1988) A házasság felbontása a XIX. század első felében a feudális és a kánonjog szempontjából. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

G

Gaizer Tamás (1988) Szakértői rendszerek. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gajdán Marianna (1988) Felelősség a munkavédelmi szabályok megszegéséért. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Galgóczi László (1988) A helyi igazgatás továbbfejlesztése az 1980-as években. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gaál Zsuzsanna (1988) Az észt nyelv harmadik fokozatú igéi. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gecséné Fónai Márta (1988) A munkaügyi döntőbizottság eljárása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Geiszler Erzsébet (1988) VTKE Vonalterv kiegyenlítés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gerencsér Gábor (1988) Krúdy Szindbádja és a szecesszió. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Girhiny János (1988) A rablás és nyomozásának speciális kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gombai Márta Zsuzsanna (1988) A magánszemélyek közötti ingatlanforgalom hatályos szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gombos Judit (1988) A tatár uralom hatása az orosz gazdaságra és társadalomra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gombos Katalin (1988) A klasszikus alapjogoktól a szabadságjogok modern fogalmáig (Gondolatok a szabadságjogok fejlődésének elméleti kérdéseiről). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gregó Sándor (1988) A felső tagozatos matematika tankönyvek definícióinak elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gruber Györgyné (1988) A táj mint versépítő tényező Áprily Lajos első költői korszakában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Guba János (1988) A szikhizmus kialakulása és függetlenségi törekvése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gugánné Tiszttartó Ágnes (1988) Személyzeti és munkaügyi nyilvántartó program IBM kompatibilis XT-n. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Gulyás Ferenc (1988) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek és tagjai érdekvédelme. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gutbrod András (1988) BASIC interpreter mátrix utasításokkal való kiterjesztése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gyuris Márta (1988) A tagsági vita a Csongrád megyei bíróságok gyakorlatának tükrében, és a vitában eljáró fórumok kialakulása, működésének elvei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gyökeres Csilla (1988) Az államigazgatási szervek anyagi felelősségének egyes fajtái, problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Győrffy Péter (1988) MIGÉP 75 CNC eszterga vezérlőprogramja. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gácsi Erzsébet (1988) A KISZ megújítására való törekvés Törökszentmiklós középfokú oktatási intézményeiben (az 1986-1988 közötti időszakban). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gál János (1988) Véges automaták kompozíciói. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gál Róbert (1988) A magyar vadászati jog áttekintése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Göblyös Jánosné (1988) Az erőszakos és garázda bűncselekmények alakulása Hajdú-Bihar megyében, különös tekintettel az alkohol közrejátszó hatására. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

H

H. Tóth István (1988) 10-15 évesek irodalom- (művészet-) elméleti kifejezéskészlete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

H. Tóth Tibor (1988) Az igéknek a maitól eltérő használata a Bécsi Kódexben, különös tekintettel a tranzitivitás kérdésére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hajdú József (1988) A felelősségbiztosítás intézményének néhány kérdése a magyar polgári jogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Haranginé Ádám Zsuzsa (1988) A termelőszövetkezeti jogviták. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Havas Henrik (1988) Költségvetés, hiány, egyensúly. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hegedűs Mihályné (1988) A Tisza Cipőgyár története 1945-1949-ig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Henger Péterné (1988) Anyanyelvi nevelés az újabb nyelvészeti és módszertani kutatások eredményeinek fölhasználásával. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hevér Krisztina (1988) A gyászfolyamat stádiumai Szabó Lőrinc A huszonhatodik év című versciklusában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hideg Ferenc (1988) A munkaügyi szabályozás történeti fejlődése a kiegyezéstől a felszabadulásig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Honti Mária (1988) Bibliai témák a mai lengyel és magyar irodalomban (Jerzy Andrzejewski: Már rád tört a vég, Sütő András: Káin és Ábel). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth Ildikó (1988) A környezetvédelem büntetőjogi megítélése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth István (1988) A tiltott határátlépések kriminológiája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth László (1988) A kisvállalkozások adózása az 1988. január 1-től hatályos adórendszer alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hoványi Sándor (1988) Az angol nyelv hatása a mai olasz nyelv szókincsére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hugyecz György (1988) Lenin és a teoretizáló bolsevik vezérkar viszonyának változásai 1917-től 1922-ig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hulicsár Éva Tünde (1988) Életmód változások Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hunya Miklós (1988) A magyar államigazgatás eljárási jogának fejlődése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Huszka Ibolya (1988) Bölcsődés korú gyerekek kötődéseinek vizsgálata szocializációjuk szempontjából. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Huszti Sándor (1988) A tanulók munkára való beállítódása és pályaorientációja közötti összefüggés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hájas Tamás (1988) Könyvtári kölcsönzést támogató személyi számítógépes rendszer modellje. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

I

Igaz Ágnes (1988) A nem vagyoni kártérítés szabályai a természetes személyek körében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Ijjas Lajos László (1988) A jogszabályba ütköző szerződések. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ilisz Gabriella (1988) Az erőszakos közösülés kriminológiai problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Illich Andrea (1988) Szociálpolitikai gyakorlat Gyula városában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Insua Fernando Alvarez (1988) Konvex burok képzési algoritmusa. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

J

Jagri Zoltán (1988) Vállalati személyi, munkaügyi nyilvántartó és lekérdező rendszer. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Juhász Nándor (1988) A 10-14 éves tanulók iskolához való viszonya. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Juhász Antalné (1988) A 7. osztályos nyelvtankönyv definícióinak hibaelemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Jéki Monika (1988) A védelem a büntető eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

K

Kalocsai Tibor (1988) A VSAM elérési módszer. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kamocsai Gábor (1988) A vállalati szakmunkásképzés pedagógiai tervezésének néhány kérdése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kardos Márta (1988) Az EGK és a KGST országok kapcsolatai különös tekintettel Magyarországra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kardos Péter (1988) A kétszintű bankrendszer kialakulása, különös tekintettel a Magyar Nemzeti Bankra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kardos Tibor (1988) A környezetvédelem jogi szabályozásának fejlődése és állami irányítása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Karizs Lajos (1988) A bizonyítás alapkérdései a büntetőeljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kaszás Róbert (1988) Szervezeti változások a tanácsi igazgatásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Katona Miklós (1988) A szocialista országok közötti ÁSZF, a KGST - 1968/1975. évi ÁSZF az 1979. évi szövegezésben; különös tekintettel az ÁSZF és a magyar Ptk. összehasonlítására a szerződés, a felelősségi rendszer, kellékszavatosság és jótállás, kötbér és kártéritési szankciók, az igények elévülése és a jogviták rendezése kérdéseiben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kató Zoltán (1988) Anyagügyviteli rendszer IBM PC-n. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kazinczi Ildikó (1988) A munkaidő jogi szabályozásának alakulása a mögötte lévő társadalmi folyamatok tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kecskés Éva (1988) Narkománia és bűnözés egyes kérdései Szolnok megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kerekes Katalin (1988) A rablás átfogó jellemzése és alakulásának vizsgálata országos és Szolnok megyei tapasztalatok alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kertainé Hagyó Klára (1988) Őszikék: számvetés a költői pályáról. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kertész Anna Éva (1988) Zsidó helyzetértékelés, cionista önmentési akciók 1939-1944. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Khin Erzsébet (1988) Az orosz nagyburzsoázia kialakulása és összetétele a XIX. század második felében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kincses Etelka (1988) Boole függvények vizsgálata. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Király Tünde (1988) Házasságok és válások összefoglaló áttekintése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kispálné Lucza Ilona (1988) A tömeg és vezető viszonyának ábrázolása a XIX. századi magyar irodalomban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Ferenc (1988) Korom közt a világ - Nagy László manierista versfordításai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Gabriella (1988) Genetika és kriminalitás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Ildikó (1988) A gyermek elhelyezése - A felbomlott házasságokból származó gyermekek elhelyezésének alakulása az 1952. évi IV. törvénytől napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss István (1988) A magyar bankrendszer alapvonásai a felszabadulástól napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Károly (1988) A kunok történetének jogi aspektusai - Változások egy nép jogállásában a középkori Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss László (1988) A tanács és a végrehajtó bizottság tisztségviselőinek jogállása és feladatai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Lászlóné (1988) Az osztályozás és a definiálás képességének fejlesztése az általános iskolai 8. osztályos történelem és állampolgári ismeretek tanításának folyamatában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Kiss Zoltánné (1988) A továbbtanuló általános iskolások pályaválasztási szempontú pszichológiai jellemzése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Anikó (1988) A nyelvi humor Thackeray Hiúság vására című regényében és annak magyar fordításában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiszely György (1988) Sakkfeladványfejtő program PASCAL nyelven. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Kláráné Bodnár Ágnes (1988) Az öröklési szerződés, és gyakorlata az ítélkezésben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kocsis Mária (1988) Az ember tragédiája XI. és XII. színének problémái és Madách erkölcsi világa. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kocsisné Gombos Judit (1988) A TIR mezőgazdasági nagyüzemek pénzügyi és naturális adatainak adattárban való elhelyezése, mutatók számítása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kocsány Bernadett (1988) A magyar reform sorsfordulója az 1970-es években. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kocsárdiné Ipacs Erzsébet (1988) Veszteségfeltáró programrendszer és gyógyszergyártó üzemcsoport nagyértékű és nagy volumenű gyógyszerkészítményeihez. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kodákné Puber Anikó (1988) Mikes Kelemen: Törökországi levelek. Az első 15 levél szavai a mai nyelvérzék számára. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kodákné Puber Anikó (1988) A Somogy megyei Andocs község nyelvjárása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Koller János (1988) A munkásőrség megalakulása és fejlődése különös tekintettel a bajai egységre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kollár Judit (1988) Dráma és tanulmány Németh László életművében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kopcsóné Kocsis Edit (1988) A munkabér kifizetésével kapcsolatos garanciális szabályok a munkajogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Andrea (1988) Mallarmé esztétikája zeneközelben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Attila (1988) Nemlineáris egyenletek numerikus megoldásai. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Gabriella (1988) Juhász Gyula utolsó évei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Hedvig (1988) Bródy Sándor: Királyidillek - A darabok elemzése, színpadi életük, kritikai visszhangjuk. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Ildikó (1988) A rendkívüli perorvoslat fogalmának meghatározása a burzsoá perjogban és a szocialista polgári eljárásjogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Judit (1988) A házassági szerződések. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Judit (1988) A végrehajtó bizottság titkárának jogállása és feladatai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács László (1988) Dolgozók teljesítménynyilvántartásának programrendszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Marian (1988) Kuba településszerkezete a XVIII. század közepén (Pedro Agustin Morell de Santa Cruz La visita eclesiastica című műve alapján). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Ágnes (1988) Halálbüntetés: igen vagy nem? - Alkalmazásának történeti fejlődése, különös tekintettel a magyarországi viszonyokra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Ágnes (1988) Három magyar családregény (Kaffka Margit: Színek és évek, Márai Sándor: Féltékenyek, Szabó Magda: Régimódi történet). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Éva (1988) A közigazgatás fejlődésének országos és Békés megyei helyzete, átszervezésének jogi, szociológiai jellemzői, kiemelten Sarkad városi jogú nagyközség és vonzáskörzete problémáinak elemzése alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovácsné Tóth Mária (1988) A dolgozók fegyelmi felelőssége a Cement- és Mészművek Váci Gyára gyakorlatában - A munkafegyelem megszilárdításának elméleti és gyakorlati problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovácsné Ábrahám Eszter (1988) Szerb Antal: Utas és Holdvilág című regényének értelmezése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Krammer Ágnes (1988) A női egyenjogúságért folytatott küzdelem Magyarországon a XVIII. század végétől 1918-ig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kuczor Ferencné (1988) Idegenforgalom és bűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kutron Katalin (1988) Az időszakos bűncselekmények okai és megelőzésük. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kálmán Ágnes (1988) Jelzős szerkezetek Tóth Árpád költészetében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kátainé Lusztig Ilona (1988) Problematikus esetek a pályaválasztásban. Állami gondozottak pályaválasztásával kapcsolatos tapasztalatok - a nevelőszülői felügyelő munkájának tükrében Kiskunfélegyházán. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kósik Tamás (1988) Elképzelések a politikai intézményrendszer reformjáról a nyolcvanas években. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kökény Tibor (1988) Lineáris fuzzy regresszió. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kúthy Éva (1988) A Bácskai MG.TSZ-ek társulása szakszolgálati laboratórium számára és megbízásából készített kistermelők számítógépes nyilvántartását végző programrendszer. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kőműves Lajos (1988) A béren kívüli juttatások rendszere állami vállalatnál és ipari szövetkezetnél. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kőrös Attila (1988) A mezőgazdaság szocialista átszervezése Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

L

Lajer Erika (1988) A szociáldemokrata párt választási propagandája 1945-1947. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lajtai Hajnalka (1988) A gazdasági reform és a munkajog. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lakatos Péter (1988) A szocialista bankrendszer fejlődése és jogi szabályozása Magyarországon, különös tekintettel az 1987. évi bankreformra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lancsa György (1988) Árpolitikánk időszerű kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Laukó István (1988) Generatív fanyelvtan. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Lelovics Ferenc (1988) A „Jelentőlap az egyedileg megfigyelt beruházások megkezdéséről” kérdőív számítógépes feldolgozása a KSH Somogy megyei igazgatóságán. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lippai Mónika (1988) DNS-szekvenciák összehasonlítására vonatkozó módszerek véletlen generálás esetén. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Lordovics László Attila (1988) A vádelv érvényesülése büntető eljárásunkban napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lukács Imre (1988) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek érdekképviseleti szerveinek jogállása, feladatai és funkciója. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lukács Judit (1988) Füst Milán kisregényei a Nevetők című műve tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lénárt Mészáros Eszter (1988) A tartási szerződések gyakorlati problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lőrincz Anna (1988) A népi vallásosság a XVII. századi Peruban Pablo José de Arri-Aga: Extirpación de la idolatria del Piru című krónikája tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

M

Maczelka Anikó (1988) A fegyelmi eljárás újszerűségei a termelőszövetkezeti jogban (Elméleti kérdésekben és a bíróságok ítélkező gyakorlatában). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Magyar Judit (1988) Szekvencia-összehasonlítási módszerek. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Magyar János (1988) Pénzintézeti rendszerünk reformja. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Magyar József (1988) Kényszerítő és biztosító intézkedések a büntetőeljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Makráné Horváth Piroska (1988) A Szegedi Egyetem megalapításának, s a működés első éveinek néhány történeti vonatkozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Marton Ilona (1988) Kombinatív képesség fejlesztése a 6. osztályos biológia tantárgy keretében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Matula Ferenc (1988) Költségvetési egyensúly a népgazdaságban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Michna Csaba (1988) Az embereszmény történeti alakulásának filozófiai problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mihalik Angelika (1988) A felszámolási eljárásról. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mihalovics Szibill (1988) A buddhizmus. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Miklós Ferenc (1988) A békés egymás mellett élés politikájának történeti kialakulása, fejlődése és érvényesülését gátló, illetve korlátozó körülmények. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mikus Ildikó (1988) Az eutanázia erkölcsi és jogi problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mikó Ferenc (1988) Pártfogó felügyelet, utógondozás és a javító-nevelő munka végrehajtása és annak problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Miszkuly Miklós (1988) A kommunista párt a nemzetgyűlésben 1945-47 között. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár Attila Viktor (1988) A halálbüntetés problematikája az 1800-as években Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár Erzsébet (1988) A sertéstenyésztés számítógépes támogatása a Kiskunhalasi Állami Gazdaságban. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár Mária (1988) Legénd Község társadalmának rokonsági, demográfiai és gazdasági nyilvántartása a XVIII.-XIX. században. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Moncz Katalin (1988) Az antifasiszta történelmi regény és a fasizmus vezérelmélete (Heinrich Mann: IV. Henrik című regény elemzése). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Moravcsik Ákos (1988) Hallgatói információs rendszer készítése /Bánki Donát Gépiapri Műszaki Főiskola/. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mráz Zoltán (1988) A környezetvédelem és a földvédelem. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mucsi Tiborné (1988) Darvas József művelődéspolitikai nézete és tevékenysége. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mádainé Tóth Katalin (1988) Legyünk-e pedagógusok? (Adalékok az óvónői pálya presztizséhez). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mármarosi Ferenc (1988) A tiltott határátlépés kriminológiája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Márton Zoltán (1988) A háztáji gazdálkodás helyzete Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Márványkövi Ferencné (1988) A pedagógiai tanácsadás helyzete Bács-Kiskun megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mészáros Ferenc (1988) A jövő idő kifejezése Sylvester János Új Testamentum fordításában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mészáros Gábor (1988) A lakótelepi közművelődés helyzete, fejlesztésének lehetőségei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mócza Zsuzsanna (1988) A halál jelenléte Csáth Géza novelláiban. Nyelvi-stilisztikai elemzés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Móra Ferenc (1988) Besenyszög család- és keresztnevei (1945-84). BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

N

N. Császi Ildikó (1988) Törökbálint földrajzi nevei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nacsa István (1988) Személyzeti és munkaügyi nyilvántartó és lekérdező rendszer. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Anikó (1988) Az erőszakos szexuális bűncselekmények viktimológiájának egyes kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Béláné (1988) Az ének-zenei nevelés hatása a 3-6 éves korú gyermekek személyiségfejlődésére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Gábor (1988) Földjogi viszonyok alakulása 1945-1988. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Ilona (1988) Társas, baráti kapcsolatok és a bűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Lajos (1988) Az októberi emigráció lehetőségei, különös tekintettel Károlyi Mihály és Jászi Oszkár levelezésére (1919-1923). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Lászlóné (1988) Műszaki analitikai programrendszer. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Tibor (1988) A fasizmus vita a magyar történettudományban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Márton Ágnes (1988) Egy osztályközösség szociometriai vizsgálata. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Nedró Mihály (1988) Hátrányos helyzetű tanulók a kiskőrösi általános iskolákban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nun Zsuzsa (1988) DÉMÁSZ KDSZ telemechanikai üzemirányítói adatainak átcsoportosítása és megjelenítése intelligens terminálokon. Teherbecslés. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Nyekita Györgyi (1988) A gyarmatosítás előtti Fekete-Afrika politikai intézményrendszerei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nyemcsok András (1988) Imre Sándor nézetei az egyetemi oktatásról és a tanárképzésről. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nyíri Erzsébet (1988) Osztrák kísérlet Pétervárad elfoglalására 1849 tavaszán. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nádori Helga (1988) Mészáros Lázár fővezérsége 1849. július. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Németh Adrienn (1988) Fiatalkori bűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Németh Beáta (1988) A szabadságvesztés-büntetés néhány elméleti és gyakorlati problémájának elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Németh Viktor (1988) A birtokvédelem elméleti és gyakorlati kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Némethné Horváth Andrea (1988) Büntetésvégrehajtási kriminológia. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nógrády Andor (1988) Társadalmi mobilitás a két világháború között Jobbágyi községben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

O

Olajos Zsuzsanna (1988) Strukturált programtervezés: R-technológia. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Olasz György (1988) Az ellenzéki pártok szerepe a magyar országgyűlésben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Olaszné Szabó Ágnes (1988) Házassági bontási rendszerek a magyar jogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Oláhné Szűcs Katalin (1988) A cigánybűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Orosz Miklós (1988) A szigorított javító-nevelő munka elméleti- és egyes gyakorlati kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Orosz Viktória (1988) Az igazságszolgáltatás elleni bűncselekmények - Hamis vád, hamis tanúzás, bűnpártolás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Oroszné Tornyai Lilla (1988) A Kecskeméti Zeneiskola története. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

P

Palkó József (1988) A Magyar Tanácsköztársaság belügyi népbiztosságának állambiztonsági és karhatalmi szervei. E szervek létrejötte, helye, szerepe a tanácsköztársaság védelmében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Palotai Erzsébet (1988) Tanúbizonyítás a nyomozásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Papp Kornél (1988) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek érdekképviselete, érdekvédelmi szervei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Papp Mónika (1988) A Szegedi Paprikafeldolgozó Vállalat energiafelhasználása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Pappné Parti Ágnes (1988) A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények különös tekintettel a rablásra és a kifosztásra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pesti Gabriella (1988) A nem vagyoni kár hazánkban és néhány más országban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pethes Tibor (1988) Menetlevelek feldolgozását végző számítógépes rendszer adatellenőrző fázisának programozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Petróczki Zoltán (1988) Simonyi Imre költői pályaképe a Gyulai krétarajzok című kötetig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pintér Zoltán (1988) Az államigazgatás feladatai a környezetvédelemben, különös tekintettel a vízgazdálkodás területére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Piukovics Brigitta (1988) Felelősség a kiskorúak által okozott károkért. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Podoski Eszter (1988) Anne Hébert költői világa a Királysírok (Le Tombeau des rois) című kötet néhány versének elemzése alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pogány Magdolna (1988) Gyermekelhelyezés és kapcsolattartás a gyermekkel. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pollák András (1988) Fuzzy gráfok elemzésén alapuló klaszterezési eljárások. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Právics Istvánné (1988) A túlkoros és az állami gondozott tanulók iskolához való viszonya. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pusztai Gabriella (1988) Chile külpolitikája 1970-73 között. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pál Judit (1988) A kisvállalkozásokra vonatkozó adójogi szabályok változása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pálfi József (1988) A közveszélyes munkakerülés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pérez Jorge Luis Segredo (1988) Képek rekonstrukciója ME algoritmussal. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Péter M. László (1988) A 14-15 éves tanulók élőbeszédének mondatszerkezeti vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pölös Anna (1988) A szegénység szintvizsgálata Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

R

Dr. Radicsné Ruzsa Ilona (1988) A Glossza című Eminescu-vers két magyar nyelvű fordításának kontrasztív vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Radócz Klára (1988) Nemdeterminisztikus kódgenerátor a HLP/PAS rendszerben. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Rafai Mária (1988) A századvég nagy regénye Ambrus Zoltán: Midas király. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rajnai Judit (1988) A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények elemzése - A rablás, a kifosztás és a zsarolás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Regele Péterné (1988) A művelődés emberi tényezői: az általános iskolában dolgozó pedagógusok helyzete és munkája Békéscsabán az elmúlt tíz évben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Regős Csaba (1988) Az eutanázia problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ribárszki Erzsébet Éva (1988) A szülői felügyeleti jog egyes kérdései a módosítások tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rinyu Enikő (1988) Az Amerikai Egyesült Államok elnökválasztási rendszere - Története, működése, sajátosságai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rubovszky Rita (1988) A fátyol mint motívum értelmezése Jean-Jacques Rousseau Vallomások című művében. Rousseau hatása Kazinczy Ferencre 1785-1791-ig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rácz László (1988) Az Amerikai Egyesült Államok külpolitikai stratégiájának néhány vonása Reagan elnöksége alatt. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Róka Zsuzsanna (1988) Aritmetikai és logikai kifejezések kiértékelése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Rózsa András (1988) A párt újjászervezése és politikai irányvonala az 1956-os ellenforradalom leverését követően, a Magyar Szocialista Munkáspárt 1957. évi júniusi országos értekezletéig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

S

Samu Attila (1988) Az ovidiusi Narkisszosz-mítosz - lehetséges forrásai tükrében - különös tekintettel a Hom.Il. 328., Hom. Il. ad Dém., 8-18., valamint a Soph.Oid.Kol. 681-684. helyekre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sarusi Kiss Zsuzsanna (1988) A tanács tisztségviselőinek jogállása, különös tekintettel a végrehajtó bizottság titkárára. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sasvári Anna (1988) Narkománia és bűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sasváriné Komondy Katalin (1988) Gozsdu Elek novellisztikája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sebestyénné Márin Anna (1988) Környezetvédelemre nevelés kérdései Bács-Kiskun megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Semsei Erika (1988) A fiatalkorúak szabadságvesztés büntetésének végrehajtása, különös tekintettel a büntetésvégrehajtási nevelésre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Seregi Irén (1988) Napjaink tanyája, mint szociológiai jelenség. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Siket Judit (1988) Az élet, testi épség, egészség védelme a XIX-XX. században. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Simon László (1988) Anyagforgalom feldolgozása egymilliárd forint termelés értéket realizáló vállalatnál. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Simon Valéria (1988) Szentenciák a munka, a lustaság és a pihenés témaköréből a finn és a magyar nyelvben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Simon Veronika (1988) Technika és világkép a Nyugat költőinek korai korszakában 1914-ig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Simon Ágnes (1988) Bináris mátrix rekonstrukciója. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Simonné Molnár Tünde (1988) XVIII-XIX. századi ponyvaköltészet egy vásárhelyi költő művein keresztül. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Simonné Ottlecz Éva (1988) Az államigazgatási eljárás jogorvoslati rendszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sipos Szabó Zsuzsanna (1988) Az IDAMS és az SPSS statisztikai programcsomagok közötti kapcsolat. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Solti Csaba (1988) FORTH Interaktív Menütervező rendszer. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Soltész Györgyné (1988) 14-15 éves gimnáziumi tanulók irodalmi dolgozatainak szövegszerkezeti vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Stankovics Marianna (1988) Reformkori Zrínyi-kép. A Zrínyi recepció története a reformkorban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Stefanovits Pál (1988) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek átalakulási lehetőségei (avagy: "Mentőöv lehet-e a szakszövetkezet?). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Suba Ildikó (1988) A biztosítás, mint kárfedezési eszköz környezeti károk okozása esetén. Különös tekintettel a mezőgazdasági nagyüzemek környezetszennyező tevékenységére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Suvada Józsefné (1988) Az ősi magyar hitvilág nyomai a népmesékben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabadfi Árpád (1988) Sértett a büntetőeljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabados Edit (1988) Az 1988. évi magyar adóreform különös tekintettel a magánszemélyek jövedelemadójára. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Csilla (1988) A Bécsi Kódex egy fejezetének későbbi jelentésváltozást mutató szavai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Győző (1988) A bizonyítékok előtárásának taktikai lehetőségei gyanúsított kihallgatásnál az objektív igaz beismerő vallomás elérése szempontjából. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Győző (1988) A bizonyítékok előtárásának taktikai lehetőségei gyanúsított kihallgatásánál az objektív igaz beismerő vallomás elérése szempontjából. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Nándor (1988) Az osztályfőnöki munka. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Sándor (1988) Csanád vármegye országgyűlési követutasításai az 1825-27., az 1830. és az 1832-36. évi országgyűlésre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Zsolt (1988) A kollektív és az egyszemélyi vezetés a termelőszövetkezetekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabóné Kanász Zsófia (1988) Nevelésügyi kongresszusok a pedagógusról. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szalai Erzsébet (1988) Minimális út meghatározása irányított gráf csúcspontjai között. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szalontai László (1988) Alkoholizmus, narkománia és a bűnözés (Nógrád megyében meglevő tapasztalatok). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szathmáry János (1988) Katonai bűncselekmények a katonai igazságszolgáltatásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szatinszky Andrea (1988) Az elnöki tanács helye az államszervezetben hatáskörének alakulása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szatmári Margit (1988) A know-how jogi oltalma a hazai szabályozás tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szekula Ilona (1988) Építőipari menetlevelek számítógépes feldolgozása üzemanyagelszámoltatás és gépkocsikihasználtság szempontjából. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szilassy Margit (1988) Az iskolai ünnepélyek nevelőhatásának tapasztalatai alsó tagozatos tanulók körében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szilvási Attila (1988) Plotter vezérlő. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szilágyi Mónika (1988) Munkanélküliség Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szondi Gabriella (1988) Kombinatorikai szubrutinok. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szél László (1988) BASIC fordítóprogram részlet PL/1 nyelven. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Széles Tibor (1988) DÉMÁSZ KDSZ telemechanika üzemirányítói adatainak átcsoportosítása és megjelenítése intelligens terminálokon. Védelem-automatika működési statisztika. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szénásy Lajos (1988) Helyijáratú autóbusz-vezetők szolgálatvezénylése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szép József (1988) Szocialista földhasználat és földtulajdon fejlődése és kialakulása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szögi Andrea (1988) Az -at/-et és -ás/-és képzős főnevek a Müncheni Kódexben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szörényi Mariann (1988) Az Elnöki Tanács helye az államszervezetben, hatáskörének alakulása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szűcsné Ferenczy Zsuzsanna (1988) A 101. év - Motívumok Csáth Géza novellisztikájában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sándor Ilona (1988) Lev Tolsztoj és a keleti vallások. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sárosi Éva (1988) Környezetvédelem-földvédelem kapcsolata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sümegi Anna Mária (1988) A nem vagyoni kár. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

T

T. Wolf Anna (1988) "A passzív század passzív gyermeke" - Czóbel Minka lírájáról. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tabajdi Ágnes (1988) A szigorított javító-nevelő munka és a javító-nevelő munka. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tamás Mária (1988) A munkáltatók kötelezettségei az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosításában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tatai Mónika (1988) Az emberölés és a halalt okozó testi sértés elhatárolása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tatár Zita (1988) Az 1840: XXII. tc. érvényesülése a törvénykezési gyakorlatban az 1841-1853-ig terjedő időszakban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Temesváryné Molnár Erika (1988) A XIX. századi magyar verses regény kimagasló alkotásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tevich Erzsébet (1988) A mucsfai bukovinai székelyek kenderfeldolgozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Timár László (1988) A leltárfelelősség szabályozása (Különös tekintettel a kereskedelmi és vendéglátóipari dolgozók leltárhiányért való anyagi felelősségére). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tolnai Antal (1988) Tiszabő község mai ragadványnevei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tombor Béla (1988) Fejezetek a XVIII. századi Jász-Kun kerület büntetőjogának és büntető eljárásjogának történetéből. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tomor Attila (1988) A gyermek érdeke? MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tupi Judit (1988) Az öngyilkosság alakulása Csongrád megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóbiás Zsolt (1988) Az élet, a testi épség és az egészség büntetőjogi védelme a Csemegi-kódextől napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth István (1988) TMK Ügyviteli Rendszer TPA-1140 számítógépre, Fortran-77 nyelven. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth János (1988) A vagyonelleni bűncselekmények és szabálysértések elhatárolásának elvi és gyakorlati kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Katalin (1988) A KISZ szerepe és hatása az iskolai nevelésben (A soproni középiskolák tapasztalatai alapján). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Tihamér (1988) Az állampolgári földtulajdonjog fejlődése Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Tünde (1988) Az alkotmányvédelem intézményeinek legújabb fejlődési tendenciái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Zsuzsanna (1988) Magyarságtudat alakulása térben és időben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Zsuzsanna Ilona (1988) A kábító hatású szerek fogyasztásának büntetőjogi vetületei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Imréné (1988) Vajda János: Egy bolond, aki szeret és Barát és vetélytárs című elbeszéléseinek komplex elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Rita (1988) A halál-motívum értelmezése Rilke költészetébén, és filozófiai hátterének vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Törzsök László (1988) Az összbüntetés szabályozása a hatályos büntetőjogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Török Magdolna (1988) A szemelyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedések. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Török Zoltánné (1988) Az óvodai nevelés története Kiskunhalason (1862-1945). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Török Éva (1988) A tanúbizonyítás elméleti és gyakorlati kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tűhegyi Sándor (1988) A cigánybűnözés helyzete, alakulása és az elkövetők kriminológiai vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

U

Uzonyi Rita (1988) Az 1843. évi büntető törvényjavaslat és a Csemegi-kódex büntetési rendszerének összehasonlítása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

V

Vadai Edit (1988) Utógondozás, pártfogói felügyelet. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Gábor (1988) Helyi közigazgatás a kiegyezést követő évtizedben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga József (1988) A piackutatás általános és matematikai módszerei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Írisz Dóra (1988) Szocializmuskép a gazdaságról 1956-1965. A "frizsider-szocializmus" egy sajtóvita tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varsányi Tímea (1988) Büntetési nemek a kései feudalizmusban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vaszkó Tamásné (1988) Hetedik osztályos tanulók pályaválasztási elképzeléseinek indítékai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vedres Ferenc (1988) Értelmi fogyatékosok és retardáltak részvétele a bűnözésben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Veprik Árpád (1988) Speciális munkajogi szabályok szerepe a nagyfai intézetbe beutalt alkoholisták reszocializációjában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vereczkey Ágnes (1988) A tanyai emberkép Tömörkény írásaiban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Veressné Nádasdi Anna (1988) A választott pályával való azonosulás (Közgazdasági szakközépiskolai tanulók vizsgálata alapján). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vidákovich Tibor (1988) A logikai műveleti alapképességek diagnosztikus értékelése és fejlesztésük lehetőségei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vigh Éva (1988) Nagycsoportos óvodások óvodához való viszonya és iskolavárása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vincze Nóra (1988) A Polgári Demokrata Párt választási propagandája (1945-1947). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Virág Éva (1988) Az alexandriai háború. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vámos János (1988) Mesterséges intelligencia alkalmazása a szerves vegyületek azonosításában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Várhelyi Flórián (1988) John Steinbeck művészi fejlődése a Kék öböl-ig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Várkonyi Judit (1988) Elméleti problémák a büntetőjog Különös Része köréből. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Várvizi Attila (1988) Bútoripari termelésirányítást segítő programcsomag. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Véber Richárd (1988) Algoritmusok véges automatákra. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Vörös Zoltánné (1988) A fakultációs oktatás bevezetésének tapasztalatai a Szeged-városkörnyéki általános iskolákban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

W

Welchner Antal (1988) Szakmunkástanulók pályára irányulásának indítékai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Z

Zahemszky Gábor (1988) 32-bites processzor szimulálása személyi számítógépen. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zsák Viktória (1988) Az orvosi polgári jogi viszony. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zsíros Pál (1988) Olajkutak homokosodásának vizsgálata matematikai statisztikai módszerekkel. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zsólyomi Zsuzsanna (1988) A sorsanalízis szerepe az emberi magatartás vizsgálatában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zádor Csaba (1988) Jogorvoslat a szabálysértési eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zámbori Tibor (1988) A garázdaság bűntettének vizsgálata és jellemző statisztikai adatai 1983-1987 között. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zöld Anna (1988) 18 éves középiskolások nemi szocializációja. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Á

Ádám Sándor (1988) A parazita (prostitúciós) jellegű bűncselekmények egyes kriminológiai problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ágoston Attila (1988) Magyarország külföldi hitelpolitikája és a változó nemzetközi pénz- és hitelviszonyok. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

É

Dr. Éber Elődné (1988) A gyakorlati képzés helye, szerepe a tanítóképzésben 1959-1981-ig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Éberné Zsembery Zsuzsanna (1988) A Magyar Tanácsköztársaság szociálpolitikája és művelődésügye Kecskeméten. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Égető Mária (1988) A "tegnap" nemzetkarakterológiája - A nemzeti jellemről vallott gondolatok az 1930-as évekből. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ð

Ðukić Irena (1988) Nyelvjárási szöveggyűjtemény három muravidéki községből. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ó

Ódor Edit (1988) A házassági vagyonközösség egyes jogi problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ótós Enikő (1988) Hálózati folyamok /Ford-Fulkerson féle címkézési algoritmus/. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Ö

Ökrös Mátyás József (1988) A munkaerő-gazdálkodás jogi kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ördögh József (1988) Kisfaludy Károly három komoly tárgyú darabjának világa. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ő

Őszi Béláné Czeglédi Anikó (1988) A jóhiszemű eljárás elve és a felek perbeli taktikája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2021. február 24. 19:30:19 CET.