Browse by Institution

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Á | Ö | Ú
Number of items: 357.

A

Ajtai Magdolna (1987) A férfi és nő közötti kapcsolat erkölcsi problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Almádi Miklós (1987) Az igazságszolgáltatás elleni bűncselekmények, különös tekintettel a hamis vád, hamis tanúzás bűncselekményekre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Almási Teréz (1987) Lebegőpontos bitsoros aritmetikai alapszerkezetek, a sejtprocesszor prototípusra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Almási Tibor (1987) A szakszervezeti jogsegélyszolgálatok megalakulása és tevékenységük Bács-Kiskun megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ambrus János (1987) Apasági és származásmegállapítási problémák. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Aposztolosz Voulgarisz (1987) Az egy- és a kétdimenziós lefedési probléma megoldása Gilmore-Gomory módszerével. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Asztalos György (1987) Hierarchikus fa struktúrájú szegmentált file-kezelő tervezése és megvalósítása mikroszámítógépes környezetben. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Aág Miklós (1987) Az igazságszolgáltatás fejlődése Kecskemét városában 1677-1790. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

B

Bacsó Klára (1987) Képfeldolgozás számítógépen szűrések segítségével. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Baksa Csilla (1987) Rendező algoritmusok a sejtprocesszor prototípuson. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Bakó Éva (1987) Csáth Géza publicisztikája és novellái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balkányi Ilona (1987) A fiatalkorúak büntetésvégrehajtásának problémái a büntetésvégrehajtási intézetben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balázs Tamás (1987) Pandektisztika a marxista értékelés tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Barazutti László (1987) Az Európai Gazdasági Közösség külgazdasági kapcsolatrendszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Barta László (1987) Vetületeikből bizonytalanul rekonstruálható bináris mátrixok számának meghatározása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bartucz Sándor (1987) Az üzemi baleset és társadalombiztosítási összefüggései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Baráth Edit (1987) Az ellentétesség és az okozatiság konstrukcionális egységléte Kolozsvári Grandpierre Emil Összefüggések című művében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Baráth Márta (1987) Veres Péter parasztképe (1932-43). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Becsei Zoltán (1987) Politikai problémák felvetése Hankiss Elemér munkásságában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bende Tibor (1987) Az emberi élet büntetőjogi védelme. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bense Pál (1987) Maximális folyam keresésére szolgáló algoritmusok hatékonyságának vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Berberovics Gábor (1987) Az olasz fasiszta állam főbb alkotmányjogi vonásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bercsák Márta (1987) Temelésellenőrzött szarvasmarha állományról származási lapot készítő tenyésztői alrendszer koncepciója PL/I nyelven, R-35 számítógépen. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Bereczki Sára (1987) Szentkuthy Miklós. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Berg Márta (1987) A bizonyítás alapkérdései a büntető eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bernschütz Sándor (1987) A család szerepe a bajai gimnazisták és szakmunkástanulók életmódjának kialakításában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Berényi Mónika (1987) Addig jó, míg játszol (Spiró György Az Ikszek című regényének elemzése). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bibok Károly (1987) A kommunikációs tevékenységet megnevező igék egy csoportjának szemantikai vizsgálata a magyarban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Blazovicsné Varga Mariann (1987) Szabadidős tevékenységrendszer egy általános iskolában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bodorkus Katalin (1987) A clusteranalízis néhány módszerének PASCAL nyelvű, számítógépes interpretációja. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Boros János András (1987) A német törzsi hercegségek kialakulása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bozsik Tibor (1987) Speciális pénzügyi rendszer termelőszövetkezetek részére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Budainé Keczer Csilla (1987) Makó népességének mozgása a Bach-korszakban. Other, József Attila Tudományegyetem.

Budavári Zsuzsanna (1987) A házasság felbontásának történeti fejlődése, a bíróság házasságvédő és jogfejlesztő szerepe a bontás körében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bánhegyesi Sándor (1987) Az Európai Gazdasági Közösség aktuális problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bányai György (1987) Tanulóink viszonya az iskolához. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Békési József (1987) Összetett struktúrájú adatállományok létrehozása személyi számítógépen. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Búzás László (1987) Szakközépiskolai és szakmunkástanulók kollégiumi értékelése iskolai osztályzataik alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

C

Crnkovics Tamás (1987) Grotius természetjoga. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csanádi Ferenc (1987) A munkahelyi (üzemi) demokrácia összehasonlító jellemzése a magyar és jugoszláv nagyüzemi mezőgazdasági modellek alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Cseri András (1987) Narkománia és a bűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csetri Lajos (1987) A katolikus családetika történeti és mai problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csiszár Katalin (1987) Erőszakos bűnözés, erőszakos bűncselekmények. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csoma Zsuzsa (1987) A lakásszövetkezetről. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csordás Pál (1987) Az elnöki hatalom az amerikai föderációban (1787-1987). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Császár Szilvia (1987) A törvényességi felügyelet néhány kérdése a mezőgazdasági termelőszövetkezetben, különös tekintettel Szabolcs-Szatmár megyére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csékó Lászlóné Simkó Katalin (1987) Pedagógiai elemek a szociálpolitikában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csík Ibolya (1987) A sajtójog fejlődése és a sajtótörvény új vonásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Cuong Le Kien (1987) Vietnámi-magyar szótár készítése számítógép segítségével. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Czinege Lajos (1987) A bíróság elé állítás elméleti és gyakorlati kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

D

Dankó Zoltán (1987) A polgári perrendtartás átfogó újraszabályozása és a polgári eljárás gyorsításának egyes kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Daróczi Adriána (1987) Orvosi etika problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Delnekyné Zsiros Márta (1987) Üzérkedés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Deák Erika (1987) A környezetvédelem jogi kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Domboróczki László (1987) A szabadságvesztés büntetésre ítélt fiatalkorúak nevelésének egyes elméleti és gyakorlati kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dudás Zoltán (1987) Lautlehre der deutschen Mundart in Kübekhausen. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dóró Kovács János (1987) Machiavelli a hatalom megtartásáról, a politikáról és az államról. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dósa-Rácz Éva (1987) Rekonstrukciós algoritmus programozása vetületekből egyértelműen meghatározott alakzatokra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Döbörhegyiné Tatár Gyöngyi (1987) Narkománia és bűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

E

Egri Zoltán (1987) A Szlovákia területén élő magyar kisebbség helyzete 1918-1968. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Egry Csilla (1987) A földnyilvántartás jogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Elmer Éva (1987) Kosztolányi és Rilke. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Endrődi Attila (1987) A mikro- és makrostrukturális tényezők szerepe a fiatalkori bűnelkövetésben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Erdélyi Eszter (1987) A jugoszláviai Híd folyóiratban megjelent, a Tájékoztató Iroda határozataival kapcsolatos írások vizsgálata 1948-1953 között, különös tekintettel Magyarország és Jugoszlávia viszonyára. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Erzse Imre (1987) A testi sértés és minősített esetei a magyar büntetőjogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Exterde Andrea (1987) Jogösszeütközések a munkajogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

F

F. Kerekes Edit (1987) Salgótarján város óvodáinak története 1960-tól napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Faragó Gabriella (1987) A lírától a drámáig Szép Ernő művészetében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Faragóné Ádám Éva (1987) "S maradunk a Végtelenben" - Sántha György élete és költészete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Farkas Ildikó (1987) Szótártörzskezelő program a DÉLTEX Vállalat árnyilvántartási és árképzési rendszeréhez. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Farsang István (1987) A tagok munkavégzési kötelezettsége, a kötelezettség megszegésének következményei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fekete Gabriella (1987) Receptúra optimalizálás. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Fekete László (1987) A kétszintű igazgatás bevezetésének elvi és gyakorlati problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ferencz Csilla (1987) Narkománia és bűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ferenczi Csaba (1987) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek kialakulásának történeti fejlődése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Filus János (1987) Halmazok fás ábrázolásának elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Flender Friderika (1987) A kábítószer-fogyasztás és büntetőjogi vonatkozásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fliszár Károlyné (1987) Az iparoktatás története Kiskunfélegyházán (1885-től napjainkig). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Forgách Ilona (1987) Leletek a lélekről - Csáth Géza novellisztikája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Földesi Dalma (1987) Az átszervezés munkajogi joghatásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Füsi Pál (1987) A környezetben okozott károkért való felelősség, különös tekintettel a mezőgazdasági repülés (légi növényvédelem) területére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

G

Galics Márta (1987) A tanúbizonyítás elméleti és gyakorlati kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gelencsérné Stenger Mária (1987) A csoportfoglalkozás hazai helyzete és az alkalmazás problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Georgiádes László (1987) A tanács és a végrehajtó bizottság tisztségviselőinek jogállása és feladatai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gerencsér Erzsébet (1987) Számítógép a középiskolában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ghazal Ala Eddin (1987) Zsubran Khalil Zsubran. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gigler Zoltán (1987) A tanács és a végrehajtó bizottság tisztségviselői, különös tekintettel a VB-titkár helyzetére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Grin Igorné (1987) Én-megismeréstől sors-felismerésig - Motívumok Dsida Jenő költészetében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Grábics Júlia (1987) Győr sajtója a Horthy-korszak első tíz évében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gulyás Szabó Andrea (1987) Az erőszakos bűncselekmények. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gyarmatiné Hegyes Edina (1987) Kiskorúakról való állami gondoskodás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Györgyeyné Login Adrienne (1987) A nyelvelsajátítás pedagógiai-pszichológiai problémái 3-5 éves korban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gárdonyi Zoltán (1987) Állami gondozottak családi életre nevelésének pedagógiai lehetősége. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gécseg Zsuzsanna (1987) A francia nyelvű passzív szerkezetek vizsgálata a Montague-grammatika elméleti keretében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gémes Andrea (1987) A nők szerepe a családban és a társadalomban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gómez Manuel Olivera (1987) Mátrixok ortogonális triangularizációja. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

H

Hadfi János (1987) A vagyonérdekeltség polgári jogi vonatkozásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hammadeh Hussein (1987) A romantika kérdései az arab, a magyar és az európai irodalomban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hargitai Ilona (1987) A szakköri munka helyzete és fejlesztésének lehetőségei Szabolcs-Szatmár megye általános iskoláiban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Harsányi Csilla (1987) A gyermekvédelem aktuális kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hegedűs Irén (1987) A mezőgazdasági termelőszövetkezet és tagjai közötti vagyoni kapcsolatok jogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hegedűs Pál (1987) A tanúkihallgatás elméleti és gyakorlati kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hegedűs Róbert (1987) A magyar mezőgazdaság jelentősége, eredményeinek forrása és gondjai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Herbály Gyula (1987) Döntési mechanizmusok a közoktatásban (Nógrád megye közoktatásának tervezése a VII. ötéves terv időszakára). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hevesi Éva (1987) Háromdimenziós bináris mátrixok rekonstrukciója. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hock Gábor (1987) Sejtprocesszorok alkalmazása relációs adatbázis kezelésére. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Hoffmann Ottó (1987) A bírói meggyőződés jelentősége a büntető eljárás igazságmegállapításában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Homoki Tamás (1987) Németország államszervezetének fejlődése a két világháború között (A Weimari Köztársaságtól a fasiszta diktatúra kiépítéséig). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horuczi Mihály (1987) A klasszikus gyarmatbirodalmak bomlási folyamatának nemzetközi feltételrendszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth Duskó (1987) A szerb és a horvát irodalom a vajdasági folyóiratokban 1945 után (A szerb és a horvát irodalom a Symposion tükrében 1960-1975). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth Gáborné (1987) Érdekeltségi rendszer a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth Kornélia (1987) Négyzetgyökszorzás és osztás sejttérben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth Zoltán (1987) Korszerűsítés és egyszerűsítés a közigazgatásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Házi András (1987) A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények (büntetőjog különös rész). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hügl Erika (1987) A diszkrét Fourier-transzformáció számítógépes megvalósítása és felhasználása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

I

Igricz Mária (1987) A gyermektartásdíj. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Ijjasné Kocsis Anna (1987) A környezetvédelem és a jog összefüggései, különös tekintettel a gazdaságra, ezen belül a mezőgazdasági termelésre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Iványi Nóra (1987) Vagyon elleni erőszakos bűncselekmények (A személy elleni erőszak és fenyegetés jelentősége és értékelése). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

J

Jakab Tamás (1987) Egy világbanki beruházás jelene (a Hajdu-Bihar megyei Állatforgalmi és Húsipari Vállalatnál). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Jeney Zsuzsanna (1987) Lineáris algebrai feladatok megoldása számítógépen. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Juhász Gábor (1987) A gazdaságirányítási rendszer változásai Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Juhász László (1987) A katolicizmus tanainak módusulása a II. vatikáni zsinat után. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Juhász Tibor (1987) Alkoholizmus és bűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Juhász Zoltán (1987) A környezetvédelem földjogi vonatkozásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Jáhni Gabriella (1987) LOTOS fordítóprogram készítése a PROFLP rendszerben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

K

Kakuk György (1987) Nagy Imre élete és politikai pályafutása 1956. október 23-ig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kampler Béla (1987) Költségvetési egyensúly a gazdaságban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kapási Pál (1987) A tanács és VB. tisztségviselőinek jogállása és feladatai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Karpe Catrin (1987) Párhuzamos programozás-rendezési algoritmusok. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kaszás Judit (1987) Az utazó ügynök problémája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Katona Dorottya (1987) Társadalmi beilleszkedési zavarok, különös tekintettel az öngyilkosságra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kelemen József (1987) Wafer-szintű sejtterek tesztelése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kelló Marianna (1987) A szokványos kifejezésmódok grammatikai vizsgálata Kolozsvári Grandpierre Emil: A Trónörökös c. kisregénye és Egy házasság előtörténete c. regénye alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kerepesi Károly (1987) Globális optimalizálás intervallum aritmetikával. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Keresztes Zsuzsa (1987) Függvényközelítő sejtalgoritmusok. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kilincsányi Tamás (1987) A barátság képe egy általános iskola nyolcadik osztályában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Rita (1987) Gondolatok a szocializmus és demokrácia összefüggéseiről. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Anikó (1987) A munkajogviszony megszűnése és megszüntetése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Erzsébet (1987) A költségvetés egyensúlyi kérdése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Miklós (1987) A belföldi társaságok pénzügyi-hatósági ellenőrzésének jogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Ottília (1987) A lopás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Sándor (1987) Vallási tudat az "ázsiai" típusú társadalmakban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiszelik Edit (1987) A szabad királyi városok legjelentősebb önkormányzati szerveinek átfogó és Szegedre - mint a szabad királyi városok egyikére - konkretizált jellemzése 1848-ig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Komáromi Krisztina (1987) A mezőgazdasági szövetkezetek állami törvényességi felügyelete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Koncz Gábor (1987) Hurkolható villamoshálózatok optimális terhelésmegoszlásának meghatározása C-64 számítógépen. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Koncz István (1987) Az előzetes letartóztatás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kondász Rózsa (1987) Az önazonosság létfilozófiai alapvetése Nádas Péter műveiben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács István (1987) Algoritmusok az ütemezési probléma megoldásához. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Ildikó (1987) Az államigazgatás anyagi jogi szankciói, különös tekintettel a szabálysértésekre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács József (1987) A nyomozás ügyészi törvényességi felügyelete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Katalin (1987) A becsület büntetőjogi védelme. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Sándorné (1987) A tanárképzés problémái 1919-1945. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kozma Gábor (1987) Kísérlet a nyugati nyelvjárástípus beszédhangjainak eszközfonetikai vizsgálatára. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Krecz Tibor (1987) Az állam és vallás kapcsolata az iszlám világban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kubicsek András (1987) A közveszélyes munkakerülés és jogkövetkezményei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kun Szabó Sarolta (1987) A gyámhatósági eljárás, különös tekintettel az örökbefogadásra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kunos József (1987) A maya társadalom- és államszervezet felépítése különös tekintettel a klasszikus és a posztklasszikus korra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kurja József (1987) Rendezési algoritmusok. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kurucz Ferenc (1987) Az állam elleni bűncselekmények kriminológiája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kurucz Krisztina (1987) A földvédelem jogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kádár Ilona (1987) A hódmezővásárhelyi társadalom az 1941-1949 közötti időszakban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kálecz János (1987) Paraffinok keresése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kátai Ferenc (1987) Döntések matematikai reprezentációja. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kókai Gabriella (1987) Speciális mérési folyamat számítógépes mérési adatgyűjtése eredményének PID algoritmussal történő feldolgozása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kónya Gusztávné (1987) Az énkép alakulása betegség hatására gyermekkorban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kósa Hajnalka (1987) Háztáji gazdaságok a szocialista gazdaságunkban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kósa Ildikó (1987) A becsület büntetőjogi védelme. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

L

Labáth Ferencné (1987) Nehezen nevelhető (szociálisan inadaptált) gyerek az óvodában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Laczi Erika (1987) Az újítással kapcsolatos elméleti és gyakorlati problémák. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ladányi Zsigmond (1987) Üzérkedés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ligetvári Mihály (1987) Az emberölés és elhatárolási kérdései az új jogi szabályozás tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lombos Emese (1987) Új intézményi formák a magyar pénzintézeti rendszerben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Lorenczné Siha Márta (1987) Az ingatlanforgalom jogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lovász Éva (1987) A szövetkezetek perspektívái Magyarországon a történeti fejlődés tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lukács Tivadar (1987) A természetvédelem jogi szabályozásának néhány aktuális kérdése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

László Zsuzsa (1987) Készáru készletek és kiszállítások teljesítésének számítógépes megvalósítása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Lázár Ilona (1987) Az iskolai adminisztráció számítógépes segítése (C-64 számítógépre). BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Lázár Zoltán (1987) A politikai értékek és a politikai kultúra keretébe tartozó más politikai jelenségek egy lehetséges megközelítése, a marxi tudatelmélet filozófiai nézőpontjából. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lőrincz Éva (1987) Az ázsiai termelési mód államelméleti kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

M

Magyar György (1987) Az átmeneti intézet elméleti kérdései és végrehajtási tapasztalatai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Makay Mónika (1987) A prostitúciós jellegű bűncselekmények kriminológiai problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Makány Anikó (1987) A kisajátítási jogszabályok változása az 1965. évi 15. számú törvényerejű rendelet, illetve az 1976. évi 24. számú törvényerejű rendelet alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mancsiczky László (1987) A politikatudomány kialakulása és jelenlegi állapota Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Marczelly Gusztáv (1987) A költségvetési szervek pénzügyi ellenőrzésének jogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Markovics György (1987) A dáko-román kontinuitás kialakulása és történelmi szerepe. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Markovics László (1987) A minisztertanács feladata és hatásköre az államigazgatás legfelső irányításában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Markovics Mariann (1987) Hátrányos helyzet és hatása a gyermek- és fiatalkorúak bűnözésére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

dr. Martini Jenő (1987) Az orvos polgári jogi felelőssége. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Matuska János (1987) Kétdimenziós anyagleszabás vezérlése guillotine-vágások esetén. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Mester Károly (1987) A nem vagyoni kár az Állami Biztosító gyakorlatában és a bírói gyakorlat. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mester László (1987) Tehenészeti telepek szaporodásbiológiai problémáinak megoldása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Mezey Róbert Károly (1987) Szeged város privilégiumai és úriszéki bíráskodása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mihalik Ferenc (1987) Felelősségi problémák a fuvarozás körében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mihály Szabolcsné (1987) A családi környezetben veszélyeztetett tanulók tanári megítélése és életcélokra való beállítódása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mikó Zsuzsanna (1987) A házastársi vagyonközösség és a közös vagyon megosztása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár Csaba (1987) PLIOPT (PL/1 Optimizer) forrásnyelvű programok formai szerkesztése (tagolás, tabulálás) a logikai struktúrának megfelelően. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár Judit Rita (1987) Gyermekelhelyezés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár Noémi (1987) Az állampolgárok közötti ingatlanforgalom jogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Morvai Márta (1987) Érdekvédelem és érdekképviselet a termelőszövetkezetekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mosoni József (1987) Tanintézetek komplex pedagógiai tervezése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mándi Éva (1987) A közélet tisztasága elleni bűncselekmények. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Márok Tamás (1987) A határozók osztályozásának elméleti kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mász Csilla (1987) Ipari szennyvizek elszállításának költségoptimalizálása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Mészáros József (1987) A fegyelmi felelősség kialakulása Magyarországon 1945-től. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mórocz István (1987) Németország államjogi helyzetének fő vonásai a megszállástól a két német állam kialakulásáig (1945-1949). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mótyán János (1987) A házasságkötést megelőző eljárás rendszere a hatályos jogi szabályozás tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

N

Nacsa Klára (1987) A bedolgozói munkaforma néhány fontos kérdése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Csaba Attila (1987) Szocialista demokrácia - szövetkezeti demokrácia: a szövetkezeti demokrácia alapelvei és intézményei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Edit (1987) Speciális eljárási szabályok a vízügyi hatóság igazgatásában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Jolán (1987) A javító-nevelő munka és a szigorított javító-nevelő munka Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Pál (1987) A kiskorúakról való állami gondoskodás intézményrendszere a családi jog területén. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Tibor (1987) Munkaügyi viták a DUTÉP-nél. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Neuberger Anna (1987) A középkori halálkép és a halál kérdésének mentalitástörténeti megközelítése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nyitrai Attiláné (1987) Hagyományok szerepe az iskola életében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nyári Károly (1987) Mezőgazdasági szövetkezetek nem mezőgazdasági tevékenysége és jogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nyári Tibor (1987) Hierarchikus klaszterelemzési módszerek grafikus reprezentációja PROPER 16/A személyi számítógépen. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Nyíri Zoltán (1987) A rablás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Németh Erzsébet (1987) A vétkesség szerepének alakulása a házassági bontóperben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Németh Istvánné (1987) A védő szerepe a büntetőeljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Németh Jánosné (1987) Szakmunkásképző intézet és a munkahelyek kapcsolata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Németh Zsófia (1987) Művészeti élet Szekszárdon a XIX. második felében a helyi sajtó tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Németh Tóth Enikő (1987) A kötőszók és a beszédfonetikai elemek szerepe a megnyilatkozáshatár-vizsgálatban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

O

Ondok László (1987) Tettamanti Béla élete és pedagógiai munkássága. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Opóczki László (1987) Országgyűlésünk ügyrendjének változása az utóbbi harminc évben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Orbán György (1987) Működőtőke-áramlás Magyarországra, magyar-külföldi vegyesbankok a magyar bankrendszerben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Osváth Éva (1987) Vasúti árufuvarozás (különös tekintettel a szerződés létrejöttére és a fuvarozásból eredő felelősségre). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

P

Pacsika István (1987) A régi és az új földvédelmi törvény összehasonlítása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Papp Csaba (1987) Szociális intézkedések a honvédelmi igazgatásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Papp István (1987) Az általános jövedelemadó szabályozása a felszabadulástól napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pardiné Szabó Zsuzsanna (1987) A gyermekes családok helyzetét segítő jogi megoldások. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Partali László (1987) A közös tanácsok létrehozásának, működésének tapasztalatai Komárom megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Patyi Erzsébet (1987) Nyomkövető funkciók beépítése a HLP/PAS rendszerbe. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Pelsőczi-Kovács Marianna (1987) A törvényességi felügyelet hatályos rendszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pesti Judit (1987) A mezőgazdasági szövetkezetek területi érdekképviseleti szervei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Petruska Judit (1987) A deviáns fiatalok hibás személyiségszerkezete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pflanzner László (1987) Az eljegyzés és a házasságkötés alakiságának fejlődése Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pilly Marianna (1987) A tartási szerződés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pintér Ilona (1987) A kommunikációs közeg jellemzői az óvodában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pleskonicsné Szabó Éva (1987) A húszmillió éves ember - Irodalmi vázlatok Csáth Géza szenvedélyének kórtörténetéhez. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Podolcsák Ádám (1987) Mérési adatfeldolgozó programcsomag nagyméretarányú geodéziai felmérésekhez. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Pokoraczki András (1987) A nemi erkölcs elleni erőszakos bűncselekmények kriminológiai kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Polhammer Éva (1987) A szegedi ingatlankezelő vállalat gyorsjavítószolgálatának termelésirányítását és termelés-elszámolását segítő számítógépes adatfeldolgozási rendszer. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Polyák Péter (1987) Vállalati munkaidőfelhasználás, árbevétel tételek nyilvántartása és elemzések készítése IBM-XT személyi számítógépre. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Povázsay Mihály (1987) A szocialista nevelőiskola problematikája és a szentlőrinci iskolamodell adaptációja Békés megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Prekop Ottó (1987) A Kollektív Szerződés a változó társadalmi, gazdasági, vállalati közegben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Prágai Erika (1987) A narkománia és a bűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Purkald Mihály (1987) Magyarország belpolitikai helyzetének alakulása a II. világháború végétől az 1947-es fordulópontig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pálfai Tamás (1987) Transzport protokoll szimulációs vizsgálata. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Pálinkó Gabriella (1987) A magyar bankrendszer fejlődése a felszabadulástól napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pálka Ágnes (1987) A hátrányos helyzet és a bűnözés. A cigánybűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pápai Zsuzsanna (1987) Sütő András: Anyám könnyű álmot ígér című regényének elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pásztor Anikó (1987) Egyszerűsítési, korszerűsítési megoldások az államigazgatási eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pásztor Cecília (1987) A mezőgazdasági termelőszövetkezet tagjai közötti vagyoni kapcsolatok jogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pázsikné Szilágyi Gabriella (1987) A fővárosi óvónők továbbképzésének célja, rendszere, tartalma a szakmai kultúra fejlesztésének érdekében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Péhl Katalin (1987) Intervallum aritmetikai megvalósítása PASCAL nyelven. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Péterfia Gyula (1987) A gyermeki tevékenység és az alkotói fantázia kölcsönhatása az esztétikai élmények létrehozásában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Péterné Szabó Irén (1987) Eszközök a differenciált személyiség- és képességfejlesztéshez magyar irodalomból a középiskola I. osztályában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Píszár László (1987) Lineáris egyenletrendszerek megoldása sejtprocesszoron. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

R

Rabb Albert György (1987) Az igazságszolgáltatás elleni bűncselekmények (hamis vád, hamis tanúzás, bűnpártolás). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Radnay Márta (1987) A munkához való jog és a munkaviszony megszűnése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Radnóti Zoltán (1987) A kisajátítás egyes kérdései, különös tekintettel a posta részére történő kisajátításra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rajki Andrea (1987) Narkománia és bűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rehák József (1987) Az újítómozgalom, az újítási jog fejlődése és a hatályos újítási jog érvényesülése hazánkban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Reider József (1987) Élet és Tudomány "Gondolkodás iskolája" rovat feladatainak feldolgozása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Rubi Gabriella (1987) Az alkoholizmus hatása a bűnözésre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ruzsányi Tamás (1987) Többdimenziós skálázás eredményének grafikus megjelenítése Proper 16/A professzionális személyi számítógépen. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

S

Sal Ildikó (1987) A fiatalkori csoportos bűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sarkadi Éva (1987) A környezetvédelem jogi kérdései különös tekintettel a levegőszennyezésre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Schiller József (1987) A dolgozók fegyelmi felelőssége és a Belügyminisztérium hivatásos állományának fegyelmi felelőssége. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Schoblocher Mónika (1987) Justh Zsigmond elbeszélései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Simon Angéla (1987) A gyermek elhelyezése különös tekintettel a mai birói gyakorlatra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Simon Tamásné (1987) A beszolgáltatás Szentesen 1948-1956 között. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sipőcz Katalin (1987) Vogul színnevek vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Somogyi Györgyné (1987) Egy szegedi kismester: Kisteleki Ede. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Stachó Károly (1987) Értelmezés és ítélkezés Örkény István néhány egypercesében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Stark Zsolt (1987) Lineáris és nemlineáris programozási feladatok megvalósítása Proper 16 professzionális személyi számítógépen. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Stefáni Melinda (1987) A kormányzati munka továbbfejlesztésének lehetőségei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sutka Sándor (1987) Vezetési stílus és módszer a demokratikus stílus és módszer fejlesztésének lehetőségei a Belügyminisztérium szerveinél. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabadi Edit (1987) Az ingatlannyilvántartás jogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Ervin (1987) A KSH SZÜV Szegedi Számítóközpont Adatvédelmi szabályzata, illetve az adatfeldolgozás technológiai folyamata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Györgyné (1987) Tanulók viszonya az iskolához. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó László Csaba (1987) A biztosítás fejlődése Magyarországon felszabadulástól napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Mihály (1987) Árufuvarozás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Tibor (1987) Az adatfeldolgozási és a programfejlesztési tevékenység programozása többfelhasználós multiprogramozható számítógépen erőforrás allokációval. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Ágnes (1987) Kosztolányi Dezső alteregói. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Éva (1987) FORTRAN elemzőprogram generálása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szalainé Szántai Katalin (1987) A családvédelem történeti áttekintése és aktuális feladatai az államigazgatási jogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szamosközi István (1987) A földvédelem jogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szanda István (1987) Irányítás és felügyelet az államigazgatásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szebeni Andrea (1987) A viktimológia elméleti és gyakorlati kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szeder Edit (1987) Zágoni Mikes Kelemen törökországi leveleinek névszóképzése és ragozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szende Attila (1987) Egy gyors LL(1) teszt implementálása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szendrei Éva (1987) Az országgyűlés fő funkciói és hatásköre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szentirmai László (1987) A KISZ és a középiskola 1970-1986. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szentkereszti Gábor (1987) Konvex poligon rekonstrukciója három vetületből. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szepesvölgyi András (1987) Az alkoholizmus és a prostitúció kriminológiai kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szigeti Pál (1987) Az erőszakos bűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szilágyi János (1987) Az illetékjog fejlődése Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szvoboda Ferenc (1987) Az államigazgatási munka korszerűsítése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szántó Gellért (1987) Az adójog fejlődése 1945-ig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szántó Ágota (1987) A nők szerepe a válások alakulásában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Széllné Fogarasi Ágnes (1987) A vagyon elleni erőszakos büncselekmények alakulása a Csemegi Kódextől az 1978. évi IV. törvényig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szücs Elekné (1987) A különleges nevelőintézetből kikerült, volt állami gondozott fiatalok társadalmi beilleszkedése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szücs Károly (1987) Pályakezdő szakmunkások beválásának vizsgálata (Orosháza és vonzáskörzete). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szőke Gábor (1987) Nyomkövető funkciók beépítése a HLP/PAS rendszerbe. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szőllősi Zoltán (1987) A lakások elosztásának elvi és egyes gyakorlati kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szűcs Ferenc (1987) Mátrixok általánosított inverzének meghatározása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szűcs Erika (1987) Kereskedelmi és vendéglátóipari dolgozók anyagi felelősségének problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szűcs Erika Mária (1987) A mezőgazdasági termelőszövetkezet tagjainak fegyelmi felelőssége. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szűcs Éva (1987) Az utógondozás-pártfogó felügyelet fejlődése hazánkban a felszabadulás után. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sági Mónika (1987) A pályával való azonosulás vizsgálata gimnáziumi tanulók körében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sántha József (1987) A gépjármű fuvarozó felelőssége. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sárga Zoltán (1987) Izrael, a világ legdemokratikusabb állama? (Izrael társadalmi és politikai viszonyainak tükröződése a Knesszet struktúrájában a 80-as években). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sárközi Nándor (1987) A demokratikus átalakulás kezdetei és pártküzdelmek Kalocsa városában 1944. október 31. - 1945. december 31. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sövényházi Erzsébet (1987) A gyámügyi eljárás különös tekintettel az örökbefogadásra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

T

Tajta Csaba (1987) Nevelőotthonban nevelkedő gyermekek iskolához való viszonya. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Takács Csilla (1987) A hiperkocka háromdimenziós metszeteinek megjelenítése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tallósy Benjámin (1987) Folyamprobléma. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tarcsi Gézáné (1987) A hagyományos iskolától az általános művelődési központig - Halásztelken. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Terényiné Völgyi Éva (1987) Toposzkutatás XVII. századi magyar prédikációkban. Medgyesi Pál és a Querela Hungariae. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Teszárovics Miklós (1987) A munkásőrség szerepe a Borsod megyei általános iskolákban folyó hazafias honvédelmi nevelés területén. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Thongsith Syséngchanh (1987) Kosztolányi Dezső összes regényének elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tiborcz Attila (1987) Környezetvédelem és államigazgatás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Trencsényi Lászlóné (1987) Különböző intézmények integrációja a veszélyeztetett gyermekek segítésében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Trócsányi Anikó (1987) A világnézeti nevelés tapasztalatai Csongrád megye alapfokú oktatási intézményeiben és úttörő közösségeiben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tunyogi Erzsébet (1987) A halmozottan sérült gyermekek tanulásának irányítása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Turecsek Erika (1987) A szópóker játék egy lehetséges megvalósítása PROPER-16 számítógépen. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Angéla (1987) A bűnmegelőzésre irányuló intézkedések gyakorlata Bács-Kiskun megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Edit (1987) Narkománia és bűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Ildikó (1987) Hátrányos helyzet és a bűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Tímea (1987) Az államigazgatási szervek feladatai a népesség elöregedésével kapcsolatos szociális problémák megoldásában 1982-ben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

U

Ujvári Mária (1987) A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

V

Varga Anikó (1987) A magányosság kalandja - a "kalandor" magányossága. Márai Sándor 1948 után megjelent regényei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Béla (1987) A kőzművelődés fejlődése és jelenlegi helyzete a határőrségnél. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Erzsébet (1987) Kohärenzbeziehungen in einem literarischen Text. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Zsuzsa (1987) Racionális függvények vizsgálata és ábrázolása személyi számítógépen /C-64/. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Vasas Lászlóné (1987) Az államigazgatási munka korszerűsítése, az ügyvitel és a nyilvántartások területén. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vida Anita (1987) A kötelesrésszel kapcsolatos gyakorlati problémák. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vigyikán Péter (1987) Genetika és kriminalitás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vincze Erzsébet (1987) A költségvetési szervek számviteli információs rendszeréből előállítható ágazati adatok. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Virág Ágota (1987) A parazita (prostitúciós) jellegű bűncselekmények. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vongnobountham Amphay (1987) A laoszi írás és hangrendszer ismertetése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Váczi István (1987) A tanúbizonyítás elméleti és gyakorlati kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vígh Attila (1987) A KGST-integráció aktuális problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

W

Werner Ágnes (1987) A hatékony irányok módszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Z

Zelmann Pál (1987) A bizonyítás jogelméleti kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zolnay Zsolt (1987) Az állam és egyházak viszonyának alakulása 1956-tól napjainkig. Vallásosság és tudományos világnézet a mai Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zsolnai János (1987) Szövetkezeti önkormányzat, szövetkezeti demokrácia. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Á

Ács Csilla (1987) Kübekháza régészeti topográfiája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ádám Anna (1987) A Commodore 128 PC alkalmazási lehetőségei. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Ádám Erzsébet (1987) A romániai magyar irodalomtanítás lehetőségei (1970-80 közötti líceumi tankönyvek vizsgálata). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Árva Gabriella (1987) Egyszerűsítési törekvések a polgári eljárásban (elsőfokú eljárás). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Árva László (1987) Nagy László és a magyar irodalmi hagyomány. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Árvai Csaba (1987) Statisztikai szubrutingyűjtemény. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Árváné Hoós Ildikó (1987) Hervay Gizella költészete motívumai tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ö

Ördög Ottó (1987) A montázs. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ú

Úr Attila Bendegúz (1987) A román alkotmány kisebbségvédelme különös tekintettel a magyar nemzetiség helyzetére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2021. február 24. 18:44:54 CET.