Browse by Institution

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W | Z | Á
Number of items: 404.

A

Agócs József (1986) Bűnösség és felróhatóság. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Andor Ferenc (1986) A földtulajdonjog fejlesztésének lehetőségei - Különös tekintettel a tartós földhasználati jog problémáira. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

András Ildikó (1986) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek állami törvényességi felügyelete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

András János (1986) Az 1848-49-es magyar forradalom és szabadságharc Marx és Engels műveiben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Andó Julianna (1986) Nemlineáris függvényközelítés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Angyal Irén (1986) Az állami vállalatra vonatkozó újabb jogi szabályozással kapcsolatos kérdések. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Antalné Huri Andrea (1986) Az ügyészi vád és vádképviselet. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Aratóné Katona Ildikó (1986) Pascal fordító generálás attribútum nyelvtannal. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

B

Baják Erzsébet (1986) Néprészvétel az igazságszolgáltatásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Baki József (1986) Az üzemi baleset munkajogi következményei a gyakorlatban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balázs Imre (1986) A vétkesség szerepének változása a házasság felbontásánál - A Házassági Törvénytől napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balázsi Irén (1986) Agrárproletárok, kubikosok és városi cselédek a német megszállás idején a Szentesi Napló tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balázsné Berndt Gabriella (1986) A rokontartás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Barna György Péter (1986) A büntetett előélethez fűződő hátrányok alóli mentesítés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Barna Ildikó (1986) Hősök és antihősök Sánta Ferenc Az ötödik pecsét című regényében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Barta Zóra (1986) Mátrixszorzás TT-sejtprocesszorra. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Bartha Andrea (1986) A szabálysértési eljárás egyes kérdései - Közúti közlekedési szabálysértések Szabolcs-Szatmár megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bartha Beatrix (1986) A nemek kapcsolatának néhány aktuális problémája a mai világban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bartolák Ágnes (1986) Osztott képernyőkezelés. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Baráz Judit (1986) A magyar vámrendszer jogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Basa Zoltánné Szabó Rozália (1986) Fráter György megítélése a magyar történetírásban 1850-1936 között. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Batai Zsolt (1986) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek tulajdonjogi kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bató Árpád (1986) Hálózati protokollok szimulációs vizsgálata /BSC algoritmusú terminálok vezérlése MS700-as rendszerben/. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Benczéné Viczián Katalin (1986) A gyámhatóság feladata különös tekintettel az örökbefogadásra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Benedek Izabella (1986) Gyermektartásdíj. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bereczki Ibolya (1986) Kisajátítás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bereczki István (1986) A termelőszövetkezeti társulások tulajdonjogi kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bernáth Csaba (1986) A hivatásos állomány csoportjainak néhány szociál-pszichológiai jellemzője. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bertók Ferenc (1986) Szervezeti változások a tanácsi igazgatásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bertók János (1986) Gondolatok hatályos választási rendszerünkről. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Berényiné Elek Katalin (1986) A prostitúció kriminológiai kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Birkás Sándor (1986) Konvex testek rekonstrukciója. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bognár Marianna (1986) Schiller: Wilhelm Tell. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bolla Éva (1986) Szándékolt kuszaság vagy nem mindennapi többértelműség - Brasnyó István regényeiről. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Borbély Margit (1986) A Szijazsar, a mordvin népi eposz. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Borosné Hegedűs Ilona (1986) Kosztolányi Dezső Nero regényének eszméje. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Boross Hajnalka (1986) Vagyon elleni erőszakos bűncselekmények. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Botos József (1986) A házassági vagyonjog egyes kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bozóki László (1986) A tanács és a vb tisztségviselőinek jogállása és feladatai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bullás Mária (1986) Juhász Gyula és a képzőművészetek. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bundula Csaba (1986) A szovjet-amerikai kapcsolatok a 70-es években - Az amerikai globálstratégiai változások tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bába Éva (1986) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek kialakulása és fejlődése napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bálint Csaba (1986) Az általános kereskedelmi és vámtarifa egyezmény jogi és pénzügyi vetületei, kapcsolata a külkereskedelmi tevékenységhez. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bálint Tünde (1986) Ládapakolási algoritmusok valószínűségszámítási vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bálint Ágnes (1986) A magyar birtokviszony nyelvi kifejezőeszközeinek vizsgálata nyelvemlékes szövegekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bánné Raffai Gyöngyi (1986) A fiatalkori bűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bárdfalvi Gábor (1986) Raktárkészlet nyilvántartó, lekérdező és karbantartó rendszer M08X mikroszámítógépre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Béleczki József (1986) Munka- és vagyoni kapcsolatok a keceli Szőlőfürt MG. Szakszövetkezetben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bókai Gabriella (1986) A házastárs öröklésének kérdései a hagyatéki eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Böröczné Cseh Júlia (1986) Perújítás, mint rendkívüli perorvoslat. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bőléné Tóth Ágnes (1986) Az Akasztófavirágtól az Emberi színjátékig - Németh László első regényei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

C

Csapó Erika (1986) A reformkori magyar színház korabeli folyóiratok tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csapóné Tóth Vilma (1986) A fiatalkori bűnözés társadalmi és kulturális tényezői. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csatai József (1986) A jászberényi Zagyvamenti Mezőgazdasági Termelőszövetkezet önkormányzati szerveinek alakulása, fejlődése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Cseh László (1986) A katolikus családjog és időszerűségének néhány problémája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csentes Zoltán (1986) A tiltott határátlépés. A külföldre utazás- és a külföldön tartózkodás szabályainak kijátszása, illetve az embercsempészés elméleti- és gyakorlati kérdései, és ezekkel kapcsolatban foganatosított nyomozási cselekmények a Belügyminisztérium határőrsegénél. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csernák Ibolya (1986) A bűnözés, mint tömegjelenség napjainkban. A bűnözés növekedésére ható okok. A megelőzés jelentősége, és néhány módozata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csikós Zsuzsanna (1986) Identitástudat és pozitivizmus Justo Arosemena panamai gondolkodó munkáiban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csipai Jánosné (1986) A tanulók tanáraikkal szembeni elvarásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csiszár Edit (1986) Statisztikai hipotézisek vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csiszár Tibor (1986) A hátrányos helyzet és a bűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csiszér Erika (1986) Decimális aritmetika RSX-11M Fortran környezetben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csomós Tamás (1986) Bűnözés - bűnmegelőzés - tömegkommunikáció (Gondolatok a tömegkommunikáció kriminológiai vonatkozásairól). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csont Sándor (1986) Rablás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csuhai István (1986) Szembenállás és személyesség - A nyolcvanas évek első felének regényirodalma Esterházy Péter prózájának tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csurgó Ildikó (1986) Alkoholizmus és bűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Császár Ida (1986) Új forma a családvédelem területén: a Családsegítő Központ. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csüllög Katalin (1986) A bizonyítás alapkérdései a büntető eljárási jogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Czabarka Judit (1986) Az orosz felvilágosult abszolutizmus sajátosságai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Czeiner Gyula (1986) EKG hullámok szintaktikus alakfelismerése attribútum nyelvtannal. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Czukor Csaba (1986) Magyarország kormányformái 1848-tól 1949-ig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

D

Dajka Csilla (1986) A tanúbizonyítás elméleti és gyakorlati kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Darabán Géza (1986) A szociokulturális hatások szerepe az óvónőképző intézeti hallgatók zenei szocializációjában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Deákné Tóth Veronika (1986) Szakmár nyelvjárásainak mondattani vizsgálata a mellé és alárendelő összetett mondatok szempontjából. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dirner Ágota (1986) Csáth Géza novellái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Diósi Dénes (1986) Teljesítménymotiváció mozgásos feladathelyzetekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dobó Katalin (1986) Az úrbéri rendezés fő problémái a jobbágyfelszabadítás után különös tekintettel a Szabolcs megyei nádudvari felső járásra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dohány Edit (1986) A moralitás kérdésének megközelítései Szabó Magda regényeiben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dohány Gabriella (1986) Nótajelzés és a vers kapcsolata a XVI. században - XX. századi szemmel. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Domonkosné Kaiser Márta (1986) Bánffy Miklós: Erdélyi története (elemzés). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Druszt Anikó (1986) Halmazlefedés. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Durszt Anikó (1986) Halmazlefedés. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Dusik Attila (1986) A hátrányos helyzet és a bűnözés összefüggései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dérné Buzsáki Ágnes (1986) Jelentésváltozások vizsgálata nyelvemlékes szövegek alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dóczi István (1986) A büntetés végrehajtási munkáltatás, mint az elítéltek nevelésének egyik eszköze. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dömötör Lajos (1986) A birtokvitás ügyek intézésének hatályos szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

E

Egry Ildikó (1986) Domaszék régészeti topográfiája és településtörténete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Eitler József (1986) A revíziós gondolatok előtérbe kerülése a magyar külpolitikában 1927-ben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Endrédy Edit (1986) Adalékok az oktatás és termelőmunka összekapcsolásának neveléstörténeti kérdéseihez. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Endrődi Zsolt (1986) A Tiszai Vegyi Kombinát festékgyárában előállított késztermékek lebontása, várható áralakulások az alapanyagok árváltozásainak figyelembevételével. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Erdélyi Péter (1986) A csongrádi szőlőművelés és borászat népi szakszókincse. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

F

Faludi Csaba (1986) A gyermek és ifjúságvédelem áttekintése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Farkas Ferenc (1986) Építőipari költségvetés készítő rendszer. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fazekas Andrea (1986) Magyarország és a környező országok kapcsolatainak kialakulása a második világháború után. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fazekas Sándor (1986) A jogi kibernetika interdiszciplináris jellege, jogrendszerbeli helye és belső tagozódása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fazekas Zsuzsanna (1986) Egyenrangú kommunikációs pontokból álló számítógépes hálózat megvalósítása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Fehér Mária (1986) A szarajevói merénylet és következményeinek visszhangja a korabeli magyar politikai pártok sajtójában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fejszés Tóth Péter (1986) Lezáratlan és megvitatásra váró kérdések a besenyők történetével foglalkozó szakirodalomban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fenyves József (1986) Hatalom és demokrácia. A politika és a jog viszonya. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ferencz István (1986) A fokozott veszéllyel járó tevékenységért való felelősség néhány kérdése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ferenczi Erzsébet (1986) Az orosz parasztság megkötési folyamata a XV-XVII. században. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fodor Zsuzsanna (1986) A szabadidős közösségek tevékenysége a Kecskemét II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fogarasi Ferenc (1986) A javító-nevelő munka és a szigorított javító-nevelő munka a magyar büntetőjogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Futaki Géza (1986) A házastársi vagyonközösség megszűnése, a közös vagyon megosztásának egyes kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Füleki László (1986) A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Füredi László (1986) A tanúbizonyítás elméleti és gyakorlati problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fődi István (1986) A gimnazisták valláshoz való viszonya empirikus vizsgalatok alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

G

Gaizer Tamás (1986) A CONTREE párbeszédes felhasználói rendszer. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Garayné Klenk Éva (1986) Környezetvédelemről általában, különös tekintettel a szarvasi helyzetre, problémákra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gazsó Éva (1986) A termelőszövetkezeti tagok háztáji gazdasága. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gellénné Körözsi Erzsébet (1986) A határozói igenevek szintaktikai vizsgálata az előidejűség-egyidejűség szempontjából. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gerhát Ágnes (1986) Döbrentei Gábor kiadatlan naplótöredéke. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Geráné Matos Mária (1986) Kölcsey Ferenc haza- és történelemszemlélete az 1830-as években. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Geréby Zsuzsanna (1986) Az államigazgatási határozatok bíróság előtti megtámadása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ginda Lászlóné (1986) A Hymni tres szerepe Balassi költészetében - Verstani és szerkezeti elemzés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gonda András (1986) A fegyelmi felelősség alkalmazásának tapasztalatai a Jászkun-Volánnál. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gregus Zoltán (1986) Bitparalel lebegőpontos aritmetikai alapműveletek a sejtprocesszor prototípusra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gróf Katalin (1986) Jókai Mór öregkori regényei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Gróf Béláné Haulis Ágnes (1986) Szeged története a XVI. század első felében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Grósz Ferenc (1986) A munkaügyi vita fogalma és az eljáró szervek illetékessége és hatásköre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gulyás István (1986) Védelem a büntető eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gulyás Istvánné (1986) A hamis tanúzás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gut Ferencné (1986) Periculum a római jogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gyarmati István (1986) Dekompozíciós eljárások a lineáris programozásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gyükér János (1986) A munkaügyi szabályozás fejlődése Magyarországon a kiegyezéstől a felszabadulásig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gábor Pál (1986) A gyermekelhelyezés és -láthatás egyes kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gácsi Katalin (1986) Klassizistische Einflüsse auf die Kulturgeschichte Berlins (Karl Friedrich Schinkel). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gál Ildikó (1986) A szocialista sajtó (SZDP) Szovjetunió képe 1930-1938 között. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gál László (1986) A testi sértés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gönczy Ildikó (1986) A női egyenjogúság Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Görbe Márta (1986) Egy iskola szakköri tevékenységrendszerének bemutatása és értékelése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Görög István (1986) Párosítási algoritmusok. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

H

H. Tóth István (1986) A megtanítás szolgálatában. Irodalom- (művészet-) elméleti fogalmak rendezése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Haller Zoltán (1986) A fegyelmi felelősség anyagi jogi problémái az elméletben és a gyakorlatban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hangodi Éva (1986) A tudományos-technikai forradalom néhány ismérve. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Haraszti János (1986) A védelem elve a büntető eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Harmincz Katalin (1986) A házásság felbontásának néhány jogi-etikai problémája és a bontás előkészítése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hart Zsolt (1986) A szövetkezeti tagsági jogviszony keletkezese, megszűnése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Havasi Karolin (1986) Külföldiek munkaviszonya Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hegedűs Gábor (1986) Értékelés iskolánkban... MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hegedűs Istvánné (1986) A kombinatív képesség fejlesztésének lehetőségei a 6. osztályos magyar nyelvtanban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hegedűs Margit (1986) Optimális járatszervezés megvalósítása Commodore-64 típusú személyi számítógépen. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Hegyi Gyula (1986) Gépi kódú programok tesztelése és nyomkövetése Commodore 64 mikroszámítógépen. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Herczeg Ildikó (1986) A nem vagyoni kár a bírói gyakorlatban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hessz Tibor (1986) Paraméterbekérés általánosítása Z-80 mikroprocesszoron. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Hodák Tibor (1986) A termelőszövetkezeti demokrácia érvényesülése és biztosítékai a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Hodásziné Pingitzer Andrea (1986) Tompa László költészetének motívumairól. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hofszang Katalin (1986) A szabálysértési jog egyes kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth Judit (1986) Szülői felügyeleti jog alakulása különös tekintettel a gyermekelhelyezésre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth László (1986) Narkománia és bűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth Tamás (1986) Automatikus hibakorrekció OLALR/1/ elemzés mellett. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth Ágnes (1986) A kiskorúak testi, szellemi, erkölcsi fejlődésének büntetőjogi védelme. A gyermek és ifjúságvédelem helyzete és aktuális feladatai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Házi István (1986) Üzérkedés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Héjjas Istvánné (1986) A szabadságvesztés büntetés kérdései a modern büntetőjogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hódsági Ferencné (1986) A tanítóképzés alakulása Szarvason. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

I

Ilia Péter (1986) A romániai magyar kisebbség alkotmányjogi helyzete 1923-1944. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Illés Gabriella (1986) Szállítási feladat megoldása Commodore 64 személyi számítógépen. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Illés Mária (1986) A bankrendszer fejlődése a felszabadulástól napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Insua Fernando Alvarez (1986) C.G.E. Boender, A.H.G. Rinnooy Kan és G.T. Timmer klaszterező globális optimalizáló módszerének módosítása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

J

Jeney Zsuzsanna (1986) A zenetanulás főbb motívumai 6-14 éves tanulók körében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Juhász Imre (1986) A miniszteri utasítás a magyar jogforrási rendszerben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Juhász Katalin (1986) Az ifjúság büntetőjogi védelme. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Juhász Mária (1986) Pascal-fordító generálása attribútum nyelvtannal. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Juhász Éva (1986) Rablás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Juhász Szabó Katalin (1986) A halál ellenpontozása Nagy László költészetében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Juszt András (1986) Nagyméretű adatbázis létrehozása C-64 személyi számítógépen, regressziós programmodulok készítése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Józsa Gabriella (1986) Illyés Gyula lírája az utolsó években. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Józsa Károly (1986) Pascal fordító generálása attribútum nyelvtannal. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

K

Kasa Katalin (1986) A becsület büntetőjogi védelme. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kassai Márta (1986) Környezetvédelem az államigazgatásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kasza Levente (1986) A kisiparosok adóztatásának jogi szabályozása a felszabadulástól napjainkig - a jövedelemadó rendeletek változásának tükrében -. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kecskeméti Magdolna (1986) A munkajogviszony felmondással történő megszüntetése az elméletben és a bírói gyakorlatban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kecskés Lajos (1986) A közös tulajdon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kellner Gabriella (1986) Serdülökorú tanulók pályaelképzeléseinek indítékai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kemecsi Imre (1986) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek kialakulása és fejlődése Szolnok megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kemény Éva (1986) A kiskorúakról való állami gondoskodás intézményrendszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kenéz István (1986) Egy középiskolai oktatási kísérlet néhány szociológiai aspektusa. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kerekes Julianna (1986) Az új vállalatirányítási formák közgazdasági és jogi vonatkozásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Keresztiné Zsótér Éva (1986) Névadási szokások alakulása Szegeden. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kertai György (1986) A környezetvédelem. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kertai György (1986) A környezetvédelem. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Király András (1986) Deklarációs file-t készítő program RSX-11M FORTRAN környezetben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Attila (1986) A gazdasági munkaközösségek és a vállalati gazdasági munkaközösségek munkajogi kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Erika (1986) A viktimológia. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Imre (1986) A francia külpolitika változásai 1981-től napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Tamás (1986) Ateista vallásfilozófiai problémák az ókortól Marxig. Marx a vallási elidegenülésről. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Tamásné (1986) Endrefalva és Szécsényfelfalu mai ragadványnevei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Kissné Bori Klára (1986) Parazita (élősdi) jellegű bűncselekmények egyes kriminológiai kérdései, különös tekintettel a prostitúcióra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Klebniczkiné Juhász Piroska (1986) Drámaelmélet és dramaturgia Kisfaludy Károly Kérők című vígjátékában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Knyihár Márton (1986) Az ügyészi vád és vádképviselet. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kocsisné Tuska Márta (1986) A halál-motívum szerepe Sarkadi novellisztikájában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kocsondi Andrea (1986) Jelentésváltozatok egy mai irodalmi műben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Koloszár Zsuzsa (1986) Szibéria kolonizálása a XVI-XVIII. században. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Gábor (1986) A deviáns magatartások ismérvei különös tekintettel a narkomániára. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Lajos (1986) A kisvárosi modell és tapasztalatai Jászberény város tanácsánál. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács László (1986) Gyógyszerhatástani kísérletek kiértékelése személyi számítógépen. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Kovács Mihályné (1986) A választott pályával való azonosulás pszichológiai vizsgálata (vendéglátóipari szakmunkástanulók körében). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Veronika (1986) A termelőszövetkezeti tagok háztáji gazdasága. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Imre (1986) Egy íróvá avatás és vidéke (A pályakezdő Németh László novellái). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kreczné Makra Ágnes (1986) A Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezeti mozgalom története Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kriveczky György (1986) A francia külpolitikai stratégia a 70-es években. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Krutak Beatrix (1986) A fiatalkorúak nagyvárosi bűnözése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kubanek Miklós (1986) A tanórán kívüli kulturális tevékenység szerepe a tanuló személyiségének tudatos fejlesztésében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kurgyis Péter (1986) Az információelmélet alkalmazása a CH-tároló tulajdonságok előrejelzésében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kurgyisné Mucsi Anikó (1986) Az információelmélet alkalmazása a CH-tároló tulajdonságok előrejelzésében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kállai István (1986) A munkajogi anyagi felelősség gyakorlata az Alföldi Vendéglátó Vállalatnál. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kálmánné Kreszán Györgyi (1986) Szarvas földrajzi nevei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kéri Laura (1986) "A vers: állandó hiányérzetünk ébrentartója". MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kónya Ferenc (1986) Bináris rekonstrukciós algoritmusok összehasonlítása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kónya Zoltán (1986) Állami támogatás és hitel szerepe a tanácsi gazdálkodásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kónyi Andrea (1986) Könyvtári információ- és adatbázis-kezelő rendszer mikroszámítógépre. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kőszegi Lászlóné (1986) A vállalati érdekeltségi alap képzésének rendszere 1968-tól napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

L

Laczkóné Tombácz Magdolna (1986) A közös tulajdon megszüntetése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lakosné Jójárt Ildikó (1986) Címet, rangot jelölő szavaink devalválódása nyelvemlékeink tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lehoczky Gábor (1986) Függvények minimalizálása konjugált gradiens módszerrel. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Lele István (1986) Az 1981. évi I. törvény végrehajtásának egyes kérdései Csongrád megyei tapasztalatok alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lipokatity Károly (1986) A nemzeti kisebbségvédelem államjogi vonatkozásai Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lippai László (1986) Franciaország gyarmatpolitikája Charles De Gaulle elnöksége idején. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lovrity Andrea Anna (1986) A szűkebb és tágabb jelhelyzet és a szöveg. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lukács István (1986) Az 1663-64-es török háború. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

László Anikó (1986) Az úttörőcsapat és a család kapcsolata. Társadalmasítás az úttörőmozgalomban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

László Erzsébet (1986) A helyi sajtó szerepe az 1980-as és 1985-ös országgyűlési és tanácstagi választások idején. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lévai László (1986) A méhszerűek aktivitásának és struktúra analízisének matematikai vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

M

Maczelka Noémi (1986) Motiváció a zongoratanításban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Madarász Éva (1986) A tanács és végrehajtó bizottság tisztségviselőinek jogállása és feladatai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Madácsi Ágnes (1986) Munkabér és társadalombizotsítási járulék költségfelosztása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Magyar Judit (1986) Restrikciós enzimek felismerési szekvenciáinak meghatározása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Magyar Lászlóné (1986) Vajda János filozófikus versei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Medve Attila (1986) Mátrixok ortogonális triangularizációja. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mihó Ferenc (1986) Az FKP és a Szocialista Párt együttműködése a Közös Programtól Mitterrand győzelméig (1972-1981). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mikes György (1986) Személyközi kapcsolatok iskolákban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Miklós Ferenc (1986) Az építésügyi igazgatás szervezeti felépítésének és jogi szabályozásának kialakulása, fejlődése és feladatai Szeged megyei városban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár Erzsébet (1986) Az NZMTSZ adatbáziskezelő-rendszer létrehozásáshoz szükséges alap-, és segédprogramok. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár Ilona (1986) Egyszerűsítés és korszerűsítés a tanácsigazgatásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár Magdolna (1986) Pedagógusok intenzív továbbképzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár Tibor (1986) A jogi személyek mint a nemzetközi gazdasági forgalom alanyai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Moravcsik Ákos (1986) Gyors Fourier-transzformáció megvalósítása sejttérben. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Mosonyi Csaba (1986) Az egységes ingatlannyilvántartás kialakulása, rendszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mucsányi János (1986) Gondolkodási stratégiák a zsurnálkritikában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Munkácsi Géza (1986) A viktimológia. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Málovics Jánosné (1986) A tanuláshoz való viszony én-képe. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mándi Sándor (1986) Jogos védelem és végszükség. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mándoki Tamás (1986) A megrendelő szabad elállási joga a szállítási és a vállalkozási szerződések körében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mátrainé Gorján Mária (1986) A nemzetiségi oktatásügy alakulása hazánkban és néhány európai szocialista országban 1945-től napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Méhész Anikó (1986) A tanúbizonyítás alapvető elméletei és gyakorlati kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

N

Nagy Endre (1986) Az OKP a "harmadik útról". MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Erika (1986) A tartási (életjáradéki) szerződések gyakorlati problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Ildikó (1986) A háztáji gazdálkodás jogi kérdései a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Jenőné (1986) Az államigazgatási szervek feladatai a népesség elöregedésével kapcsolatos szociális problémák megoldásában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Mariann (1986) A Tisza Bútoripari Vállalat kimenő számláinak javítása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Mária (1986) A mozgásnevelés fontossága, szerepe és transzferhatása a személyiség-érés folyamatában a testnevelés alól felmentett serdülőknél. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Nagy Péterné (1986) A magyar rendiség és a Habsburg-abszolutizmus küzdelme (1526-1608). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagyné Török Tímea (1986) A származás megállapítása és a mesterséges megtermékenyítés jogi kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagyné Varga Ilona (1986) Középiskolai tanulók tantárgykedveltségének pedagógiai pszichológiai vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Neducsin Danica (1986) A mezőgazdasági rendeltetésű földek védelme. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nehéz Gyula (1986) A környezetvédelmi problémák tanításának lehetőségei és módszerei az általános iskolai biológia és kémia tantárgyakban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nemes Sándor (1986) A termelőszövetkezetek kooperációi. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nohel Márta (1986) Gyógyintézkedések a büntetőjogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Németh Ferenc (1986) A MÉM repülőgépes szolgálat, valamint a mezőgazdasági nagyüzemek között növényvédelmi munkák végzése tárgyban kötött szerződések kritikai vizsgálata, különös tekintettel az állami biztosító idevonatkozó felelősségbiztosítására. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Németh Géza (1986) Értékek vizsgálata a Déri Miksa Szakközépiskola tanulói körében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Némethné Jankó Judit (1986) A pedagógusok társadalmi helyzete, ahogy a szakemberek, a közvélemény és önmaguk látják. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

O

Ocskó Erzsébet (1986) A gyámhatóság feladata a kiskorúakról való állami gondoskodás területén. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ocsovszkiné Joó Judit (1986) A magyar mitológia Jókai műveiben (Különös tekintettel "Bálványosvár" című regényére). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Orcsik Mihály (1986) A mezőgazdasági szövetkezeti tagok nyugellátása és járadéka. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Orsó Zsuzsanna (1986) A fasizmus történetének kutatása a tudományos viták tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Osváth Éva (1986) Vasúti árufuvarozás (különös tekintettel a fuvarozási szerződés megkötésére és módosítására). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

P

Palásti Márta (1986) A földvédelem jogi szabályozásának kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Papházi Tibor (1986) A szocialista társadalom és állam Marx és Engels műveiben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Papp Ildikó (1986) Az államhatalmi- és a népképviseleti szervek választása hazánkban a felszabadulás után a jelenleg hatályos választójogi törvény megjelenéséig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Papp Mónika (1986) Vállalati sajátosságokhoz alkalmazkodó általános utókalkulációs program. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Papp Tamás (1986) A túlélő házastárs haszonélvezeti joga. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Papp Veronika (1986) A segítségnyújtás elmulasztása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Papp Éva (1986) A termelőszövetkezeti tagok háztáji gazdasága. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pappné Vencsellői Klára (1986) A 3-6 éves gyermekek ének-zenei nevelésének elméleti és gyakorlati problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Paskó Istvánné (1986) A magyar nyelv tanításának helyzete szakmunkásképző iskolában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Patkós Gábor (1986) Különböző környezeteket figyelembe vevő mediális szűrések összehasonlító elemzése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Paulikné Juhász Mária (1986) Vas Gereben írói munkássága. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pelle Beatrix (1986) A tanács végrehajtó bizottsága szakigazgatási szerveinek hatásköre és hatósági jogköre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Perez Jorge Luis Segredo (1986) Globális optimalizálási feladat konvex halmazon Pintér eljárásával. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Petényi Zsolt (1986) Csoportszerkezet dinamikája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Polgár Péter (1986) Szigorított őrizet. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Portisch Éva (1986) Tanulmányi szerződés és a munka melletti továbbtanulás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Prucsi János (1986) A differenciálás egy lehetséges változata a kötelező alól való felszabadítással, fejlesztő szaktanár beállításával, az intézmény színtereinek és erőforrásainak célszerű igénybevételével. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Punk Zsolt (1986) Bináris képfeldolgozási műveletek a sejtprocesszor prototípuson. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Puskásné Király Edit (1986) Péter-kori manufaktúrák. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Puza Erzsébet (1986) A vállalati magatartás és a tisztességtelen ár érvényesítésének egyes jogi kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pál Judit (1986) A kínvallatás és a halálbüntetés jogi szabályozása 1768-tól 1843-ig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Pálfalvi Aladárné (1986) Néhány szocialista ország pedagógus-továbbképzésének összehasonlító elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pálfi Péter (1986) A pénzbüntetés elmélete és gyakorlata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pálfy Éva (1986) A XVI-XVII. századi angol kereskedőtársaságok. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pásztor Erzsébet (1986) A nem fizikai dolgozók értékelésének rendszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pék Gábor (1986) Az Általános Kereskedelmi és Vámtarifa Egyezmény (GATT) létrejöttének okai, megalakulása, működésének rendje. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pótári Mihály (1986) A perbeli mulasztás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

R

Raffayné Oláh Katalin (1986) A gyakorlóiskola helye, szerepe, funkciója a mozgalmi munkára való felkészítésben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rajos Judit (1986) Kettős költői magatartás Babits Mihály kései lírájában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Riczu András (1986) A mezőgazdasági termelőszövetkezeti tagok vagyoni közreműködésének jogi formái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Roszik Csaba (1986) A bűvöskocka szimulálása ZX Spectumra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rozmán László (1986) A magyar századforduló regénye- Ambrus Zoltán: Midás király. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rubos Mihály (1986) Viktimológia. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rácz Erzsébet (1986) A parazita (prostitúciós jellegű) bűncselekmények. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rácz Piroska (1986) Gárdonyi Géza: Isten rabjai - műelemzés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Réti Anna (1986) A hallás utáni daltanítás elsajátítása (egy tanítóképzős ének-zene szakkollégista hallgatói csoportban végzett megfigyelések alapján). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Révészné Németh Mária (1986) Manuel Gonzalez Prada politikai eszméi: első korszak. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rövid Csaba (1986) A földvédelem jogi kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

S

Salánki György (1986) A narkománia és a bűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Savanya Gézáné (1986) A társadalmi- és tömegszervezetek, -mozgalmak szerepe, együttműködése az idősek gondozásában Tolna megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Schreiber Beatrix (1986) Algoritmus a középtávú lakóházfelújítási címjegyzék összeállítására. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Seres Ágota (1986) Munkabüntetések a büntetőjog szankció rendszerében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Simon László (1986) Az ifjúkori bűnözés helyzete jellemző okai és megelőzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Simonffy Ildikó (1986) A gyámügyi eljárás, különös tekintettel az örökbefogadásra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sokk Lajos (1986) Nem vagyoni kár a magyar jogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Solymosi József (1986) A Szocialista Munkásmozgalom kialakulásának kezdetei Magyarországon (1868-1880). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Somodari László (1986) Az időskorúak helyzete Veszprém megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Somogyi Levente (1986) Basic interpreter szintaktikus elemző fázisának tervezése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Somogyi Margit (1986) Békés története 1711-1742-ig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Somogyi Péter (1986) A visszaesés megítélése hatályos büntetőjogunkban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Stefanovits János (1986) Konvex, szimmetrikus poligonok rekonstrukciója ortogonális vetületeikből. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Stiener János (1986) A szavak és ragjaiknak vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Svecz Mihály (1986) Hanyatló korszak vagy a századvég igazi magyar írója? (A Jókai-komikum 1875-1904 között). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabados Gyula (1986) Az alkoholizmus és a bűnözés kapcsolata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabady Józsefné Békési Magdolna (1986) A szegedi magánénekoktatás története. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Pál (1986) Az újítómozgalom helyzete Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Ervin (1986) A számítógépprogramok jogi védelme. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Gabriella (1986) Asztali elektronikus árjelző mérlegben alkalmazott SBC-011 mikroprocesszoros kártya tesztelése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó György (1986) A szándékos emberölés alapesete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Gábor (1986) A nemek kapcsolatának erkölcsi problémái (család a szocializmusban). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Géza (1986) Kora vaskori bekarcolt, bepecsételt díszítésű kerámialeletek Hódmezővásárhely Gorzsa-cukormajor lelőhelyen. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó János (1986) A fegyelmi büntetések hatása a dolgozók munkafegyelmére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Ágnes (1986) A munkaerő hiány és felesleg alakulása a mai magyar gazdaságban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Ákos (1986) Személyiség szerepe a bűnözésben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szalai László (1986) A Kínai Kommunista Párt története, a párt belső élete Kína Különleges Körzetében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szalma Katalin (1986) A gyermekelhelyezés és a gyermekelhelyezés megváltoztatása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szathmári László (1986) A technikai és technológiai fejlődés hatása az általános képzés tartalmára. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szatmári Barna (1986) A fegyelmi felelősség érvényesülésének tapasztalatai a Nyíregyházi Dohányfermentáló Vállalatnál. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szatmári Zsuzsanna (1986) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek kialakulása és fejlődése Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szebeni László (1986) A bizonyításra vonatkozó szabályok a házassági és származási perekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szenes Ildikó (1986) Szociális szerepek tanulása 13-14 éves családban felnőtt és állami gondozott gyermekek esetében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szentandrási Edit (1986) A gyámhatósági eljárás, különös tekintettel az örökbefogadásra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szrenka Éva (1986) Szeged kulturális élete 1848-49. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szántai István (1986) Az SZDP és a szocializmus mint stratégiai cél 1944-1948-ig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szécsi Margit (1986) A Nyugat I. korszakának ars poeticája: Ady Endre, Babits Mihály, Juhász Gyula és Kosztolányi Dezső költészetében (1908-1917). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Széllné Fogarasi Ágnes (1986) Veszélyes üzemi felelősség, különös tekintettel a vasútra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szép György (1986) A család szerepe, változásának főbb jellemvonásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szűcs Rózsa (1986) A naturalizmus jelentkezése az 1880-as évek magyar irodalmában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sándor Csaba (1986) A szakértő szerepe a büntető igazságszolgáltatásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

T

Tabajdi Katalin (1986) A sorkatonák öngyilkosságáról. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Takács Hedvig (1986) A veszélyeztetett gyermekek és a róluk való gondoskodás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Takács Norbert (1986) A tartási szerződések gyakorlati problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Takács Zoltán (1986) Moson és Magyaróvár egyesítése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Takácsné Hercz Mária (1986) Különböző pedagógus-csoportok szociológiai jellemzői és életértékei közötti összefüggések. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tala Péter (1986) Hogyan osszunk meg egy titkot? BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Talmácsi György (1986) A mindennapocs iskolai testnevelés bevezetésének Csongrád megyei tapasztalatai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tamási Tamás (1986) Hibakezelő kilépési rutinok OS operációs rendszerben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tar Eleonóra (1986) Készletgazdálkodási rendszerek tervezésének elvei, egy konkrét megvalósítása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tarnai Sára (1986) A nemek kapcsolatának erkölcsi problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tinusz János (1986) Madách Imre korai drámái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tiszavári Sándor (1986) Oktató-nevelő munka a Szarvasi Magyar Királyi Tessedik Sámuel Középfokú Gazdasági Tanintézetben 1927-1944 között. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tokai Ilona (1986) Az állam és a szövetkezetek viszonya, különös tekintettel a törvényességi felügyeletre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tokaji Mária (1986) Az 1968-as párizsi diákmozgalom. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Tombácz Lászlóné (1986) Az iskola művészeti nevelésének tanórán kívüli lehetőségei (helyzetkép, kritikai elemzés, fejlesztési feladatok). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tompa Éva (1986) A gyámhatósági eljárás egyes kérdései. Az örökbefogadás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tomszer Miklós (1986) A bírói eljárás keretei a polgári eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tornyay Magdolna (1986) Mai magyar Júdás-regények és drámák. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Turupuliné Polyák Katalin (1986) A szövetkezeti tagsági jogviszony keletkezése és megszűnése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tésik Péter (1986) MONITOR program C-64 személyi számítógépre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tímár Tamás (1986) A szocialista bankrendszer fejlődése Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Dezsőné (1986) Hetedikesek élőbeszédének néhány sajátossága. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Erzsébet (1986) A veszélyviselés kérdése a római jogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Károly (1986) A magyar nyelvtudomány helyzete a személyi kultusz éveiben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth László (1986) Az észak-írországi válság okai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóthné Juhász Ildikó (1986) A házastársi vagyonközösség megszűnése és a közös vagyon megosztása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóthné Márkus Katalin (1986) Adalékok a szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Neveléstudományi Tanszékének történetéhez. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tótka Sándor (1986) Értékorientáció és értékválság 13-15 éves korban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Török Béla (1986) A deviáns magatartások kriminológiai ismérvei, különös tekintettel a narkomániára. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Török Marianna (1986) A cigánybűnözés néhány kriminológiai problémája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tüske Magdolna (1986) Nevelőotthoni közösségi kapcsolatok családi háttere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

V

Vajda Sándorné (1986) A tanítói továbbképzés hazai fejlődésútja és az alsó tagozatos szakfelügyelet továbbképzési funkciójának kapcsolata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Valusek Andrea (1986) Az irodalomszervező Kós Károly. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vancsik Hajnalka (1986) A hatalom és az egyén viszonya Székely János drámáiban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vancsó Marianna (1986) Madách Tragédiája a Szegedi Szabadtéri Játékokon (1933-1983). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vanóné Vincze Etelka (1986) A szíjgyártás szókincse. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Beáta (1986) I. Péter adminisztratív reformjai. Közép- és felsőfokú igazgatási szervek. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Ferenc (1986) Égitestek az ősi magyar hitvilágban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Gábor (1986) PL/I nyelvű kód generálása Jackson-féle strukturált programtervből. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Varga József (1986) A hitel- és bankrendszer felszabadulástól napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Tibor (1986) A Szovjetunió a korabeli magyar sajtó tükrében 1930-1940. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vargáné Masa Anikó (1986) A szabálysértési eljárás egyes kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vargáné Takács Katalin (1986) Szólások és közmondások Bornemisza nyelvében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vastag Ildikó (1986) A dekabristák elméletei az állam átalakításáról. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Velcsov Márta (1986) Az időskorúak szociális helyzetének egyes kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vereb Katalin (1986) Az értelmi fogyatékosok és a családi környezet. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vágó Mária (1986) A bíróságok jogfejlesztő szerepe a gyermekelhelyezésben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vágóné Bárány Zsuzsanna (1986) Bródy Sándor Egy tragédia és Móricz Zsigmond Tragédia című novellájának összehasonlító elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Váli Gábor (1986) Konvex alakzatok rekonstrukciója vetületeikből. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vántus Rabán (1986) Az öngyilkosságok társadalmi és tudományos megítélése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vörös Imréné (1986) A kereskedelem új üzemelési formái a polgári jogi szabályozás tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

W

Wágner Ferenc (1986) Szociális környezet és agresszivitás vizsgálata fiatal ökölvívóknál. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Z

Zelman Ildikó (1986) Egy körutazási probléma megoldása C-64 személyi számítógép alkalmazásával. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Zsoldos János (1986) A testi sértés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zsótér István (1986) A kisajátítás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zvara Jánosné (1986) A játékok és mesék szerepe az elemi matematikai fogalmak és készségek kialakításában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zádor Imre (1986) Megelőzés a közlekedésben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Á

Ágotai Tibor (1986) A szabálysértési jog változásai az 1968. évi kodifikációt követően - Különös tekintettel a tanácsi hatáskörbe tartozó szabálysértésekre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Árvai Katalin (1986) A cigányság társadalmi helyzetének javítása Bács-Kiskun megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2021. február 24. 19:24:51 CET.