Browse by Institution

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | É
Number of items: 382.

Kaszó Ildikó (1985) Egyéni pályaelképzelés és társadalmi realitás (Pest megyei tapasztalatok alapján). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

A

Abinéri Ottó (1985) A határőrök deviáns magatartásának főbb nevelésszociológiai sajátosságai és okai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Alexin Zoltán (1985) Alakfelismerés attribútum nyelvtannal. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Almási Teréz (1985) Bitsoros aritmetikai alapműveletek a sejtprocesszor prototípusra. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Angyal László (1985) A csehszlovákiai magyarok kitelepítése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Antal Gábor (1985) A szabadságvesztés-büntetésre ítéltek nevelésének egyes elméleti és gyakorlati kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Antal Miklós (1985) A hadseregszervezés általános problémái és a székely hadosztály (1918-19. november-március). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

B

Babits Józsefné Vörös Anikó (1985) A szociális otthon gondozottainak interperszonális kapcsolatrendszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bacsó Klára (1985) Bitparallel aritmetikai alapműveletek a sejtprocesszor prototípusra. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Bagdi László (1985) A népesedéspolitika eszközei a gyermekgondozási segély és a gyermekgondozási díj. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bajnai Gábor (1985) A környezetvédelem jogi szabályozása, különös tekintettel a környezetvédelem államigazgatási szervezetére és annak feladataira. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bajnóczi Sándor (1985) Lépes Bálint retorikája és stilisztikai megoldásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bakos Irén (1985) Osztott anyaggazdálkodási rendszer R-22 és Robotron 5130 számítógépekre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balatinácz Éva (1985) Luis Bunuel szürrealista ihletésű filmjei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balku János (1985) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek státusváltozásainak problematikája hatályos jogunk és a gyakorlat tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balku János (1985) A termelőszövetkezetek státusváltozásai hatályos jogunk és a gyakorlat tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balla Lajos (1985) Visszaesés a magyar büntetőjogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balog Erika (1985) Jobbágymozgalmak Hódmezővásárhelyen a XVIII. század második felében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balogh Gyárfás (1985) Az énkép néhány sajátosságának tükröződése a 13-14 éves tanulók önjellemzéseiben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balogh István (1985) A földreform és a földigénylő bizottságok működése Bucsán (1945-1947). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Baloghné Harkány Judit (1985) A hit és a kétely szerepe Sütő András dráma-tetralógiájában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balogné Kölüs Mária (1985) A Horthy-korszak munkásmozgalmának legfőbb jellemzői az 1920-as években. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balázs Gabriella (1985) A gyermekbűnözés - Javító-nevelő intézkedések. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balázs József (1985) A vezetők munkaviszonyával kapcsolatos speciális szabályozás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balázs Mihály (1985) A parazita (prostitúciós) bűncselekmények egyes kriminológiai kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balázsné Juhász Ildikó (1985) A fiatalkori bűnözés új vonásai, különös tekintettel a narkomániára. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Barna Erzsébet (1985) Interaktív anyagnyilvántartási rendszer lekérdezése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Barnáné Szilágyi Györgyi (1985) A gyámügyi eljárás, különös tekintettel az örökbefogadásra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bartha Mária (1985) A német egzisztencializmus egyes kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Basch Éva (1985) A személytelen szerkezetek szintaxisa és szemantikája a mai francia nyelvben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bedő Éva (1985) Egy felületillesztési probléma megoldása és grafikus ábrázolása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Beke Lászlóné Bakos Erzsébet (1985) Bethlen Gábor egyénisége. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bencsik Andrea (1985) Az ági öröklés fejlődése és jelenlegi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bencsik Márta (1985) A római katolikus egyház társadalom (állam) elmélete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bencze József (1985) A községi tanács végrehajtó bizottsága összetétele, feladata, hatásköre, jogállása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bene Erika (1985) Ortogonális polinomrendszerek alkalmazása a numerikus analízisben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Benkőné Bagoly Teréz (1985) A Nádasdyak gazdálkodása a XVI-XVII. században. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Benyhe Mária (1985) Szeged gazdasági és társadalmi viszonyai 1828-ban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bereczki Mariann (1985) Pénzügyi szabályozórendszerünk időszerű kérdései, különös tekintettel a vállalati jövedelemszabályozásra és a keresetszabályozásra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Berki Ágnes (1985) A sárospataki Rákóczi-könyvtár és annak 1658-60-ban készített töredék katalógusa. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Berényi Andrea (1985) A szabadságvesztés végrehajtása során felmerülő problémák - az elítéltek átnevelése -. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Biczó Anikó (1985) Véletlenszám-generátorok tesztelése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Biczó Ildikó (1985) Az etikai foglalkozások helye és szerepe a középiskolai kollégiumok nevelőmunkájában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Biró Teréz (1985) A jugoszláv alkotmányfejlődés és az 1974. évi alkotmány. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bodóczky Judit (1985) A nemi erkölcs elleni bűncselekmények egyes kriminológiai kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Boncz Katalin (1985) Számítógépes interaktív oktató és vizsgáztató rendszer továbbfejlesztése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Borbiró Ibolya (1985) A környezetvédelem és az erdő. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Borbély Gyula Miklósné (1985) Az Amerikai Egyesült Államok munkásmozgalmának áttekintése a kezdetektől a IX. századig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Boros Ildiko (1985) A nemzeti bankok szerkezete, különös tekintettel a Magyar Nemzeti Bankra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Borsi Istvánné (1985) Első éves, általános iskolai tanárjelöltek pályaválasztási indítékai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Borsy János (1985) A kelet-nyugati gazdasági kapcsolatok alakulása, különös tekintettel az elszámolásokra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bottyán Éva (1985) A házasságfelbontás néhány jogi és etikai problémája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bozsik Tibor (1985) Egy és kétváltozós függvények ábrázolása sornyomtatón. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Boór Norbert (1985) A Francia Kommunista Párt és a Szocialista Párt együttműködésének néhány kérdése a 60-as évek közepétől 1981-ig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Brogli Erika (1985) A termelőszövetkezeti demokrácia érvényesülése és biztosítékai a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bruder Tamás (1985) Számítógépes-hálózati protokollok LAPB protokoll modellezés Pascal programozási nyelven, SDL gráfok alapján. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Busné Csák Zsuzsanna (1985) A határozatlan tartamú szabadságvesztés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Buza Magdolna (1985) Európai tőkés államok politikai rendszerének változásai és hatásai a nemzetközi munkásmozgalom fejlődésére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bánfi Péterné (1985) A családias nevelés kérdései a nevelőotthonban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bóra Zsolt (1985) A parlament szerepe a koalíciós korszak küzdelmeiben (1944. december - 1945. szeptember). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Börcsök Judit (1985) Adatfelvevő program jogszabályok nyilvántartásához RSX-11 M Fortran környezetben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

C

Cserháti Márta (1985) Fáklyavivők. Finn irodalmi mozgalom a húszas években. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csillag Zsuzsanna (1985) Rablás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csizmadia János (1985) Dr. Weil Emil orvos, Dombegyház nagyközség szülöttének, a magyar munkásmozgalom kiemelkedő harcosának életútja. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csonka József (1985) Lukács György művelődéspolitikai tevékenysége 1919-ben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csordás István (1985) Funkcióváltozások a mai magyar családban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Cséka Péter (1985) A házasságon kívül született gyermek jogállása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Czene Mihály (1985) A lakosság adóztatásának jogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Czifra Mária (1985) A 6-18 éves tanulók szabadidő tevékenysége problematikája alakulása a pedagógiai szakirodalom tükrében (1945-1980). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Czigléczki Gabriella (1985) A bizonyítás alapkérdései a büntető eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

D

Demeter Pál (1985) A végrehajtási eljárás egyszerűsítése és gyorsítása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Deák Ágnes (1985) Eötvös József: A XIX. század uralkodó eszméinek befolyása az álladalomra (ideológiatörténeti elemzés). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dubecz György (1985) A járások megszüntetése, a helyi államigazgatás új szervezete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dugár Margit (1985) Állampolgári jogok a hatályos európai népi demokratikus alkotmányokban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dönczőné Talmácsi Edit (1985) Egyszerűsítés és korszerűsítés főbb területei a tanácsigazgatásban figyelemmel a népességnyilvántartásra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

E

Emri Emese (1985) Makó urbéri viszonyai (1771-1848). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Engi Erzsébet (1985) Az izgatás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

F

Farkas József (1985) A békére és nemzetközi megértésre nevelés az általános iskolában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Farkas Zsuzsanna (1985) A gyámügyi eljárás, különös tekintettel az örökbefogadásra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fazekas Sándorné (1985) A fonematikus hallás preventív korrekciója a nagycsoportos óvodások körében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fekete Gábor Károly (1985) Parazita jellegű bűncselekmények egyes kriminológiai kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Feleky Pál (1985) Környezetvédelem az államigazgatásben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Festő Szabó Judit (1985) Magyarország helye a dualizmus állami szervezetében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Festő Szabó László (1985) A nemzetiségek jogai Magyarországon a Kiegyezéstől a Tanácsköztársaság leveréséig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fischer László (1985) Az élelmiszerek minőségének mérése, a mérési adatok számítógépes feldolgozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Formanek Ferenc (1985) A társadalom és a család. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Furák Andrea (1985) A szülői felügyeleti jog gyakorlásának egyes kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Földes József (1985) Az ügyészi vád és vádképviselet. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Földesiné Ábrahám Katalin (1985) RNS-molekulák másodlagos szerkezetének meghatározása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Füleki János (1985) Földmérési adatbázisról téglalappal határolt terület kivágása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fülöp Csilla (1985) A kisajátítás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fülöp Zoltán (1985) A német mezőgazdasági fejlődés főbb kérdései 1871 és 1914 között. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

G

G. Vizi Márta (1985) Kiszombor régészeti topográfiája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Garami Mária (1985) Az állami költségvetés jóváhagyása és a zárszámadás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Garamvölgyi László (1985) R/TRAN alapú makróprocesszor. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Garayné Klenk Éva (1985) A túlélő házastárs öröklési jogi jogállása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gellértfi Katalin (1985) A szakszervezetek szerepe a népi demokratikus forradalom kezdetén Magyarországon 1944-1946 között (különös tekintettel a vasasszakszervezetekre). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gergely István (1985) A felnőttkorúak pártfogó felügyelete végrehajtásának néhány elméleti és gyakorlati kérdése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gergely Zsuzsanna (1985) A magyar beszédaktus-igék. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gerse József (1985) Cukorgyári kristályosítási technológia számítása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gesztelyi Csilla (1985) A diszkrecionális mérlegelés az államigazgatási jogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gidainé Molnár Gyöngyi (1985) Visszaesés a magyar büntetőjogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Giró Szász János (1985) A nyomozás ügyészi törvényességi felügyelete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gold Ildikó (1985) Interpoláció spline-okkal. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Grosch Andrásné (1985) A Tanácsköztársaság közoktatáspolitikája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gulyás Katalin (1985) Szeged cívistársadalma a polgárfelvételek alapján 1740-1848. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gyarmati Zoltánné (1985) A testnevelés és a sport fejlődése a szarvasi pedagógusképzésben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Győri Klára (1985) Az értelmiség kultúraközvetítő szerepe a hatvanas évektől napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gál József (1985) A munkavédelem jogi szabályozása 1945-től napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gál Károly (1985) Az új üzemeltetési formák alkalmazásainak hatása a vállalati gazdálkodásra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

H

Halászné Pozsár Mária (1985) Négyesy László verstani és irodalomtörténeti munkássága. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hamar Zita (1985) Juvan Seszlatov - a manysi költő. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hegedűs Tibor (1985) Nukleinsav szekvenciák filogenezise. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hegyeshalmi Zoltán (1985) Az építésügyi igazgatás szervezete, és egyes építésügyi igazgatási hatáskörök a tanácsrendszer bevezetésétől napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Heller Péter (1985) A szerződéses üzemeltetés jogi szabályozása és gyakorlati tapasztalatai (különös tekintettel a Jász-Nagykun V.V-ra). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Herczeg Ferenc (1985) Betegnyilvántartó programcsomag készítése IBM PC személyi számítógépre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hodászi Zoltán (1985) Házasság és élettársi kapcsolat. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hont Pálné Szűcs Ilona (1985) A fiatalkori bűnözés új vonásai különös tekintettel az állam elleni bűncselekményekre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hoppál Gábor (1985) A kényszerítő és biztosító intézkedések a büntető eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth Zoltán (1985) A somogyi munkások helyzete és életviszonya a két viláháború között a sajtó tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Huszár Tibor (1985) A dolgozók részvétele az állami vállalatok irányításában, különös tekintettel az önkormányzó vállalatokra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hámori Ferenc (1985) Románia nemzetiségi politikájának főbb magyar vonatkozású kérdései az antifasiszta fordulatot követő években (1944-1949). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hámos Edit (1985) Az erőszakos nemi bűncselekmények néhány kriminológiai kérdésének vizsgálata (Veszprém és Csongrád megye adatainak alapján 3 évre visszamenőleg). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Héjjas Marianna (1985) A devianciaformák és a fiatalkori bűnözés kapcsolata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

I

Illés Tóth István (1985) Az államigazgatási hatósági eljárás törvényességi garanciarendszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ivacs István (1985) A szocialista tisztképzés története Magyarországon a felszabadulástól napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

J

Jakobovits Kynga (1985) A házasság közös megegyezéses bontásának fejlődése és jelenlegi gyakorlata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Jancsik Imre (1985) "A művészet sorsfordulója" és Ambrus Zoltán Solus eris-e. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Jancsó Péter (1985) Algoritmusok gráfokban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Jankovich Béla (1985) Az újítással kapcsolatos elméleti és gyakorlati problémák. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Jankó Ágnes (1985) A földvédelem jogi szabályozásának főbb kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Jeszenszki Edit (1985) Adatok ellenőrzése és listázása jogszabályok nyilvántartásához RSX környezetben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Jordanova Mirella (1985) Gelléri Andor Endre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Jáhni Gabriella (1985) A regressziószámítás alkalmazása két programcsomag programjainak felhasználásával. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Jávor Gabriella (1985) A vétkesség szerepe a házasság felbontásában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Jávor Zoltán (1985) A jog a társadalmi magatartás szabályozója. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Jónás János (1985) A választott pályával való azonosulás a szakmunkásképző iskolai osztályokban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Jószai Zoltán (1985) A legnagyobb kedvezmény elvének érvényesülése a nemzetközi kapcsolatokban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

K

Kacz Ferenc (1985) Moldva történeti és földrajzi leírása a XVII-XVIII. század fordulóján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kalmár Zsolt (1985) A hatalom fogalma, fajtái és az állam. Kitekintés a marxista politológiai irodalomra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kanász Nagy Erzsébet (1985) Hibás sejtterek programozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kapus János (1985) Pedagógiai referenciarendszer létrehozása Kiskunfélegyházán (Esettanulmány). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kaszanyi Zoltán (1985) PASCAL-fejlesztés A halmaztípus bővítése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Katona József (1985) Szelekció Mohács város általános iskoláiban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Katona Lajosné (1985) Hajdu-Bihar megye környezet- és természetvédelmi helyzete napjainkban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Katonáné szabó Andrea (1985) A magyar szakszervezeti mozgalom 1919-1929 között. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kató Sára (1985) Mártély község határának régészeti topográfiája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kecskés Tünde (1985) Öntevékeny szervezetek a Pálhalmai Börtön és Fogházban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Kenézné Veszprémy Anna (1985) Szükséghelyzetek a büntetőjogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Keresztes Klára (1985) A gyermektartásdíj jogi problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Keresztes Zsuzsa (1985) Bitparalel aritmetikai alapműveletek sejttérben. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Keresztfalvi István (1985) Urbanizáció napjainkban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kerényi Pál (1985) Algoritmusok fákon. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Keserü Balázs (1985) Vita a szocializmus egy országban való felépítésének lehetőségéről (Sztálin és Trockij vitája a 20-as évek Szovjetuniójában). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kincses István (1985) Munkaszervezet és termelési mód a történelemben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Király Sándorné (1985) A kombinatív képesség fejlesztésének lehetőségei az alsó tagozatos tantárgyakban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kismartoni Péter (1985) A Mozambiki Népi Köztársaság története a gyarmatosítástól napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Gabriella (1985) A képességek szerepe a gimnáziumi tanulók pályaválasztásában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Jánosné (1985) Komplex elszámolási rendszer. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss József (1985) Az alapok képzése a vállalati gazdálkodásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kissné Csabai Valéria (1985) A békéscsabai Vásárhelyi Pál Ipari és Vízgazdálkodási Szakközépiskola története 1950-1984-ig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kissné Hajling Katalin (1985) Egy XVII. századi erdélyi unitárius szerző kéziratban maradt műve (Árkosi Benedek: Az Hetbeli minden napokra irattatott... Imatsagos konyv ... es ...elmelkedesek). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Klem Csilla (1985) Kórházi információrendszer-laboratóriumi alrendszer archiválási moduljának programterve. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kolonics Melinda (1985) A fiatalkorúak bűnözővé válásának folyamata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Koloszár Veronika (1985) A parancsnoki nyomozás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Kopp Miklósné Mazanec Ágnes (1985) Az ifjúság nyelvi kultúrája és annak pedagógiai "következményei". MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovalcsik Andrea (1985) "A nemek kapcsolatának erkölcsi problémái" című szakdolgozat. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Gábor (1985) Adalékok a Dreyfus-ügy Magyarországi visszhangjához. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Sándor (1985) A bizonyítási kísérlet. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Éva (1985) Assisi Ferenc és Lev Nyikolajevics Tolsztoj. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Krajnyák László (1985) A felnőttoktatás múltja, helyzete és fejlődésének iránya Miskolcon az általános iskolában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Krémer Zsuzsanna (1985) Vállalati érdekeltségi alapok. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kucsera József (1985) Kunfi Zsigmond politikai pályája, elméleti munkássága 1918. őszétől haláláig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kunkel Petra (1985) A ládapakolási probléma. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kádár Ildikó (1985) A házasság létrejötte, az érvényes házasság joghatásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kádár Ilona (1985) Államigazgatási határozatok bíróság előtt megtámadásának ítélkezési tapasztalatai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Káldi Menyhért (1985) Tolna megyei német telepítések a XVIII. században. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kállai Gábor (1985) A mezőgazdasági rendeltetésű földek védelme. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kása Zsuzsa (1985) A lakások elosztásának elvi és egyes gyakorlati kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kávássy Attila (1985) A kötbér jelentősége a szerződéses kapcsolatokban ítélkezési tapasztalatok. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kósz Zsuzsanna (1985) Földmérési és térképészeti adatbázis lekérdezése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kövesházi Tibor (1985) Pártviszonyok alakulása Magyarországon a koalíciótól az egypártrendszerig 1945-1949. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kövér József (1985) A konjunktúra alakulása az USA-ban 1983-tól napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kőváriné Bartha Ágnes (1985) A gyermekelhelyezés és az elhelyezés megváltoztatása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

L

Lajos Szilveszter (1985) A családi viszonyok deviáns jelenségeinek etikai problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lelovics Ferenc (1985) Numerikus kvadratúrák. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Ludmány János (1985) A földjogi törvénytervezet egyes kérdéseiről. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lukics Gyöngyi (1985) A gimnáziumi tanulók érdeklődésének néhány pszichológiai sajátossága. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lukács Ildikó (1985) A zártkerti földek tulajdoni és használati viszonyainak történeti fejlődése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lukács Irén (1985) A VB titkár törvényességi felügyeleti jogának általános kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

László Zoltán (1985) Szervezeti változások Miskolc megyei város tanácsi igazgatásában a felszabadulást követően, különös tekintettel az 1980-as évek reformtörekvéseire. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lázár Erika (1985) A gyermektartás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lóczi Katalin (1985) Az R/TRAN nyelv implementálása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Lőrincz Éva (1985) Vagyon elleni erőszakos bűncselekmények. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

M

Madocsai Bea (1985) Az olasz alárendelő mondatok egyes típusainak vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Magasi András (1985) Kísérletek a magyar nemzeti eposz megteremtésére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Marsi Éva (1985) Diszkrét rendszer szimuláció. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Matteikatné Sebestyén Erika (1985) Párbeszédes szótárkezelő program felhasználói funkciói. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Matyók Katalin (1985) A szocialista Jugoszlávia nemzetiségpolitikája és a vajdasági magyarság. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Menyhart Lajos (1985) Magyarcsanád a szocialista fejlődés útján (1944-1970). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mikola Lajosné (1985) "A munkajogviszony jogellenes megszüntetése a munkáltató részéről" - a Szolnoki Munkaügyi Bíróság egy éves gyakorlata alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Misi Mária (1985) A jogi szabályozás helye a környezetvédelemben Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár Lajosné (1985) Osztály és iskolaközösség alakítása, önkormányzat fejlesztése a Királyegyházi Körzeti Általános Iskolában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár László (1985) Nyomozás a vétségi eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár Mária (1985) A magyarországi szakszervezetek jogi szabályozása a kezdetektől a II. világháborúig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár Teréz (1985) A fiatalkorúak bűnözővé válásának folyamata, a fiatalkorúak bűnözése Magyarországon. A narkománia. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár Attiláné Iványosi-Szabó Gabriella (1985) A paraszti vagyon összetételének alakulása Kecskeméten 1650-1769 (A végrendeletek feldolgozása alapján). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Motzwickler Kálmán (1985) A beruházások jogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Munz Károly (1985) A magyar szocialista családjog elhatárolása a polgári jogtól a szabályozási tárgyak jellegzetességei alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Májer Márta (1985) A trianoni béke és a magyar közvélemény. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mányoki Zsolt (1985) A Római Katolikus Egyház tanítása a házasságról és családi kapcsolatokról. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Márton Zoltán (1985) Kiegyensúlyozott fa-struktúrájú adatbázis létrehozása és kezelése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Márton Zsolt (1985) Fejezetek a kisajátítás történetéből. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mátó Tibor (1985) A dolgozók anyagi felelőssége a DUTÉP-nál. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mészáros Mátyás (1985) Az Európai Gazdasági Közösség agrárpolitikájának aktuális kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

N

Nagy András (1985) Szeged kereskedelme 1780-1848. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Gábor (1985) Erőművi főberendezések rendelkezésére állása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy József (1985) A Pártfogó Felügyelet alá helyezett elítéltek munkábaállításának előkészítése a Büntetésvégrehajtási Intézetben, valamint munkáltatásukkal kapcsolatos problémák, különös tekintettel a munkaügyi vitákra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Katinka (1985) A könnyűipari műszaki értelmiség pedagógiai-szociológiai vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Magdolna (1985) A publicisztika szintakszisa. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Mihály (1985) Antikommunizmus - az imperializmus ideológiája és politikája a konvergencia elmélet kritikája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Márta (1985) Megváltástan a különböző vallásokban (A megváltástan specializálódása a történeti istenkinyilatkoztatás vallásaiban). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Piroska (1985) Korszerűsítési tendenciák a tanácsi igazgatásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Sándor (1985) A kollektív szerződés jogi természete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Zsolt (1985) A dolgozók megőrzési felelőssége a gyakorlatban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy-György Júlia (1985) A környezetvédelem jogi szabályozásának kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nedró Erzsébet (1985) Az általános iskolás korú hátrányos helyzetű tanulók - különösen az értelmi fogyatékosokra való tekintettel. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nyerges Tibor (1985) A hátrányos helyzet. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Násztorné Halász Marianna (1985) Az Orosházi Üveggyár története a társadalmi fejlődés tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Németh Mária (1985) A védelem a büntető eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

O

Ocskó Katalin (1985) A nő helyzete a történelmi változások tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Oláh Mihályné (1985) A 6-10 éves tanulók világnézeti nevelésének alakulása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Oláh Márta (1985) Adatállományok listázása mezőleíró paraméterek alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Onczay Zsoltné (1985) A textilipari szakmunkástanulók szocializációja és értékei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Oros Ágnes (1985) A bizonyítás alapkérdései a büntető eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Oroszné Szabó Erika (1985) A római katolikus egyház felfogása a házassági és családi kapcsolatokról a pápai enciklikák tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

P

Pail Mariana (1985) Az alkoholizmus és a bűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Papné Pámer Zsuzsanna (1985) A vállalati alapképzés rendszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Papp Emese (1985) A felnőttek alapfokú nevelésének története nevelési lehetőségek a dolgozók általános iskoláiban. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Papp Klára (1985) Változások az államigazgatásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pappné Szabados Marianna (1985) A "hát" funkciója Wathay Ferenc énekes könyvében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pauwlik Mihály (1985) A vállalati pénzgazdálkodás jogi szabályozása 1985. január 1-től. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Penczné Zoltán Zsuzsanna (1985) A gyermekölés problémája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pethő József (1985) A pedagógushivatásra előkészítés intézményi és környezeti-szociális feltételei a középfokú oktatásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

dr. Petraskóne Virag Ildikó (1985) A származásmegállapítás és a mesterséges megtermékenyítés egyes jogi kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Plell Tibor (1985) Adott bauxitkutatási területre eső fúráspontok kiválasztása; egy terület felszínének ábrázolása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Podlipszky Ervin (1985) DNS szekvenciák homológiájának vizsgálata statisztikai módszerekkel. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Polhammer Éva (1985) Középfeszültségű elektromos hálózat gráfreprezentációs felépítése és ábrázolása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Pozsonyiné Jámbrik Zsuzsanna (1985) Kiskunhalas Mezőváros népessége és gazdasági élete a török hódoltság után (1699-1745). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pusztai Pál (1985) HPL implementáció Commodore 64 típusú személyi számítógépen. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Pál Erzsébet (1985) A munkaügyi vita fogalma. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pálinkás István (1985) A munkáltató egyoldalú intézkedési lehetősége, utasítási joga a dolgozóval szemben (A LB- és Szolnok-megyei Víz- és Csatornamű Vállalat gyakorlatát figyelembevéve). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pánya Mária (1985) Dinamikus Információstruktúrák. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pápai Ildikó (1985) Az élet, testi épség, egészség büntetőjogi védelmének alakulása a XIX-XX. században hazánkban (Az életet, testi épséget sértő bűncselekmények jogi szabályozása). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pásztiné Mészáros Éva (1985) A gyermekvezetők körében végzett felmérés tapasztalatai, a vezetői képességek fontosságáról és fejlődéséről. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pásztor Miklós (1985) A háztáji gazdaság és a háztáji földhasználati jog. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pécsváradi Antal (1985) A vajdasági magyarok helyzete a felszabadító háború végétől az 1960-as évek végéig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Póczos Tibor (1985) Szocializáció és fiatalkori bűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

R

Rady István (1985) Szervezeti változások közigazgatási rendszerünkben 1970-től napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ravasz László (1985) A Római Katolikus Egyház társadalom tanítása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rendek Magdolna (1985) Kulturális élet a Petőfi Népében 1972-1982 között. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Reszl Ildikó (1985) A javító-nevelő munka a szocialista országok szankciórendszerében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Rigóné Varga Éva (1985) Dusnok község története. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rovó Zoltán (1985) A teoretizáló bolsevik vezetőgárda elméleti-politikai megítélése Lenin műveiben (Trockij, Buharin, Sztálin, Zinovjev, Kamenyev)(1916 végétől-Lenin haláláig). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rozsnyai Jenőné (1985) A műelemzés gondjai az irodalomórákon a szakmunkások szakközépiskolájában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ruga Ilona (1985) A szlavofilek és K. Sz. Akszakov történetszemlélete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rácz Edit (1985) Az orvostanhallgatók pályaválasztási indítékai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rácz István (1985) Nyomozás a vétségi eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rácz Júlia (1985) A Kossuth szerkesztette Pesti Hírlap harca a polgári átalakulásért (1841-1844). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rák Éva (1985) Az alárendelő és mellérendelő összetett mondatok gyakoriságának vizsgálata Cikón, a bukovinai hadikfalvi székelyek nyelvjárásában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rébeli Szabó Tamás (1985) A licencia szerződés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Révész István (1985) Az emberi méltóság büntetőjogi védelme. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rózsa Sándor (1985) Az egyház és az állam (Az ember felelőssége a mai világban). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

S

Sarkadi Erika (1985) A szigorított őrizet. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sarkadi Zsolt (1985) REAGANOMICS avagy az Egyesült Államok gazdaságpolitikája 1981-től napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sebők Magdolna (1985) Egy vers világa. Kányádi Sándor: Halottak napja Bécsben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sebőkné Józsa Mária (1985) Az úttörők közművelődési tevékenysége és annak fejlesztése Csongrád megyében (1976-1983). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Simon Ferenc (1985) Juhász Gyula helyzetértékelése önarcképverseiben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Simon Ildikó (1985) Szeparátor matematikai modellje. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Skita Zsuzsanna (1985) Vasúti árufuvarozás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sohajda László (1985) A többletnyereségben való érdekeltség a szocialista vállalati jövedelemelvonásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Somkuti Gábor (1985) A földmérési és térképészeti adatbázis többszörös vonalainak szűrése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Soós Gábor (1985) Szövegszerkesztő program VDDS kisszámítógépre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Strumberger Ágnes (1985) Dobó István erdélyi vajdasága 1553-1556. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Stábel Gabriella (1985) Az érdeklődés struktúrájának pszichológiai vizsgálata nyolcadik osztályos tanulók körében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Surman Pál (1985) Nem magyar állampolgárok magyarországi tartózkodásának jogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Suták Beáta (1985) A jog és az erkölcs kapcsolata a nemi erkölcs vonatkozásában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Svenda Gábor (1985) Informatika az államigazgatásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Edina (1985) A Magyar Nemzeti Bank monopóliumai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Ferenc (1985) Munkaügyi viták értékelése egy ipari vállalat munkaügyi döntőbizottságának egyéves ítélkezési gyakorlatában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Klára (1985) Gyámhatósági eljárás, különös tekintettel a láthatás gyakorlati tapasztalataira. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Klára (1985) A hasznos vad és a vaddisznó által a mezőgazdaságon és erdőgazdaságon kívül okozott károk. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Károly (1985) Az általános és a különös eljárási szabályok viszonya a honvédelmi igazgatásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó László (1985) Az osztályfőnöki nevelőmunka a felnőttoktatásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Miklós (1985) A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Ágnes (1985) A. Augustinus: A szabad akaratról. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szalay István (1985) A magyar bankrendszer fejlődése a felszabadulástól napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szalay Kornélia (1985) Anyagigénylések követése, készletalakulás prognosztizálása a DÉLÉP Vállalatnál. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szalay Kornélia (1985) Kereskedelmi vállalat értékesítési tevékenységének számítógépes feldolgozása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szebenyi Tivadar (1985) Az erkölcsi értékek mai problémai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szeleczki János (1985) Interaktív anyagnyilvántartási rendszer időszerűsítése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szemes Gábor (1985) Elosztott adatbázismodell. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szentpéteri Zoltán (1985) Korszerűsödő kisvárosi közigazgatás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szicsek Margit (1985) Gyermekkori öngyilkosságok. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sziklay Adrien (1985) Az ügyészi vád és vádképviselet. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szilák Iván (1985) A jog szerepe és eszközrendszere a környezet védelmében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szmolár Marianna (1985) Lelkiállapot-változások kifejezései a Bécsi- és a Müncheni-kódexben (Jelentésváltozások vizsgálata nyelvemlékeink alapján). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sztojcsev Szvetoszlav (1985) Veijo Meri és a Manilakötél című regénye. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szántó Mária (1985) Az államigazgatási határozatok bíróság előtti megtámadásának ítélkezési tapasztalatai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szászné Pátkai Györgyi (1985) A tanító nevelési stílusa. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szécsi Ferenc (1985) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek érdekképviseleti, érdekvédelmi szervei és rendszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szécsi István (1985) Politika és erkölcs viszonya. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Széll Péter (1985) A bajai pedagógusok életmódjának jellemzői 1984-ben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sáling Márta (1985) A gyermekvezetők kiválasztása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sándor Zsuzsanna (1985) Társ-motívum I. Bergman filmdrámáiban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sárközi István (1985) A szerződések jelentősége a munkajogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sárközi Judit (1985) A szabálysértési eljárás egyes kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Süli Mária (1985) Egy IDMS alapú párbeszédes preprocesszor továbbfejlesztése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sümegi Irén (1985) A tartós földhasználatról. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

T

Takács János (1985) A kollektív szerződés jogi természete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Takács Laszló (1985) Erőszakos vagyon elleni bűncselekmények. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Takács Sándor (1985) A tanúkihallgatás elméleti és gyakorlati kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Takáts Zsuzsanna (1985) L. Ny. Tolsztoj és a sztoikus filozófia. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Talpai Andrásné (1985) A munkaviszony megszüntetése a Szegedi Munkaügyi Bíróság egy éves gyakorlata alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tamás Andrásne (1985) Proletárdiktatúra a hírös városban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tankó Gizella (1985) A szabálytalan munkaszerződés és annak következményei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tanács Károly (1985) A narkománia és a bűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Teleki Zsuzsanna (1985) A magyar filmművészet fellendülése a 60-as években. Különös tekintettel a Balázs Béla Stúdió jelentőségére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Terbe Tünde (1985) A termelőszövetkezetek belső igazgatása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ternovszky Anna (1985) Az utógondozás - pártfogó felügyelet általános kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Teszár László (1985) Libanon a közel-keleti események tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tihor Lászlóné (1985) A népi demokratikus átalakulás Kecelen különös tekintettel a földreformra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tolnai Zsuzsanna (1985) Küzdelem a hivatalos magyar államnyelvért. Tolna vármegye jelentősége a nyelvharcban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tombáné Tatár Teréz (1985) Elmebetegség és bűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tonai Judit (1985) A magyar vámrendszer jogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Tormáné Csiszár Margit (1985) A szülő és gyermek közötti érintkezési (láthatási) jog. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Támcsu Ágnes (1985) Környezetvédelem, földjog, földvédelem összefüggései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Andrea (1985) A vállalati jövedelemelvonás elvi alapja és gazdaságpolitikai jelentősége. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Anikó (1985) A prózaritmus sajátságai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Beáta (1985) A rövid tartamú szabadságvesztés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Emma (1985) Osztrák hatások a századvég (1985-1905) magyar irodalmi sajtójának tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Gabriella Marianna (1985) Az apasági vélelmek megdöntése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth István (1985) Adalékok a Békés megyei szlovákok anyanyelvi művelődéséhez (1919-1939). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth János (1985) A filozófia. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Laszló (1985) A vasúti fuvarozó árukárokért való felelőssége. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Mariann (1985) Deviancia - hivatalos személy elleni erőszak. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Mózesné (1985) Az úttörőmozgalom története Szentes járásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Nándor (1985) Sejtprocesszorok tesztelése, hibás sejtterek programozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Sándor (1985) Ungvárnémeti Tóth László költészete és a költészetről vallott nézetei (1816-os verseskötete és Pindaroszról írott értekezése alapján). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Éva (1985) Gondolatok Kölcsey Ferenc Országgyűlési Naplójáról. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Török Viktória (1985) Nevelés és rehabilitáció a szabadságvesztés-büntetés végrehajtásának néhány speciális intézményében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Török Zoltán (1985) Halmazábrázolások. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

U

Uhrin Mária (1985) Az új tanterv szerepe az általános iskolai tanulók ábrázolási képességeinek fejlődésében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ujfaluczki Judit (1985) Szarvas urbéri viszonyai 1772-1848. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

V

Vadai Anna (1985) Földmérési és térképészeti adatbázis tervezése és programozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vadainé Czékus Mária (1985) Interaktív személyi nyilvántartó rendszer felépítése és program VT-30 számítógépen. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vadkerty Róbert (1985) Possessio Csitár 1770-1771. évi urbáriumának összehasonlító elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Attila (1985) A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Imre (1985) A tulajdonjog polgári jogi védelme napjainkban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga János (1985) A szerződés érvénytelensége. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Ágota (1985) A Tisza Bútoripari Vállalat rendelésállományának nyilvántartásának megszervezése PL/I nyelven R-55 számítógépen. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Vass Gellért (1985) Alkoholizmus és bűnözés az alkoholizmus elleni küzdelem. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vatai István (1985) A húszas évek vitái a Szovjetunióban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Veres Gábor (1985) Szervezeti és tevékenységi irányítás a tanácsi szervezetben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Veszelovszki Ágnes (1985) Magyar költségvetés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vágó Lajos (1985) A Magyar Nemzeti Bank szervezete és működése 1972-től 1985-ig (különös tekintettel a hitelmonopóliumra). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Várhegyi Éva (1985) A tartási, életjáradéki és öröklési szerződések államigazgatási jogi vonatkozásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Várkonyi Gáborné (1985) Államigazgatási fellebbviteli jogorvoslati rendszerünk. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Várnagy Tamás (1985) Az Ujgur Birodalom története. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vég Jánosné (1985) Középiskolai KISZ vezetők munkájának értékelése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

W

Weller Jörg (1985) Sejtprocesszorok alkalmazása képfeldolgozási feladatokra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Werner Ágnes (1985) Hiperbolikus programozási feladat algoritmikus megoldása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Willand Zsuzsanna (1985) Morfológiai és szintaktikai vizsgálatok a magyar névmási rendszerben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Windecker Zoltan (1985) Mezőgazdasági szövetkezetek állami törvényességi felügyelete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Z

Zeller István (1985) A szabadságvesztés-büntetés differenciálódásának fejlődése és helyzete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zemplényi László (1985) A vám jogi szabályozása és vámpolitika a félszabadulástól napjainkig, különös tekintettel az utas vámtarifára. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zimonyi György (1985) Közművelődésünk és közoktatáspolitikánk alakulásának elemző bemutatása, néhány folyóirat és hetilap idevonatkozó cikkeinek tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zsadányi Antal (1985) Hitelrendszer fejlődésének története 1968-tÓl napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zsoldos Sándor (1985) Somlyó Zoltán pályakezdése (1908-1910). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zsámboki Béla (1985) A munkajog fogalma és elhatárolása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zsédenyi Magdolna (1985) Szeged társadalma 1720-1740 között az adóösszeírások alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

É

Éliás János (1985) A választott pályával való azonosulás szakközépiskolai osztályokban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2021. február 24. 18:25:53 CET.