Browse by Institution

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z | Á | Ö
Number of items: 353.

A

Almási Gyöngyi (1984) Az infinitívusz szintaktikai szerepe a franciában és a magyarban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Almási Zoltán (1984) N-változós lineáris regresszió- és korreláció analízis számítógépes realizációja. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Antal Anna (1984) A csehszlovák-magyar lakosságcsere története. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Antal Zsuzsanna (1984) A munkaviszony megszűnése a gyakorlatban és a legfelsőbb bíróság ítélkezésében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Antalné Szakáll Csilla (1984) A végrehajtási eljárás gyorsítására, egyszerűsítésére irányuló törekvések megvalósulása a gyakorlatban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

B

Bagdán Anikó (1984) A jogalkalmazás jogpolitikai elveinek érvényesülése a szabálysértési eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bakó Tünde (1984) A szocialista banki tevékenység és jogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balogh Csaba (1984) A bizonyítás alapvető kérdései a büntetőeljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balogh Emese (1984) A vasúti árufuvarozó felelőssége és a felelősséget kizáró okok az árukárok esetében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balogh József (1984) A szabadságvesztés-büntetés kérdései a modern büntetőjogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balogh Károlyné (1984) A fiatalkori bűnözés alakulása Bács-Kiskun megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balogh Miklós (1984) Magasvérnyomásra hajlamosító tényezők vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balogh F. Pál (1984) A szerződéskötési kötelezettség az építési szerződések körében, különös tekintettel az előszerződés elvi és gyakorlati problémáira. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balthazár Éva (1984) Újítás és innováció - Újítások az innováció szolgálatában -. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balázs Péter (1984) Egyes lakásgazdálkodási - igazgatási kérdések Miskolc megyei városban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balázs András (1984) Központi adatszótár alkalmazása adatfeldolgozási feladatokban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bardócz Sándor (1984) Területi egyenlőtlenségek, önkormányzat. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Baricza Lajosné (1984) A nők védelme és jogai a munkajog és társadalombiztosítási jog területén. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Baráth Sára (1984) A termelőszövetkezeti földtulajdon és földhasználat egyes kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bató Árpád (1984) Automaták összetétele és felbontása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Belinszky Gabriella (1984) Particionált címkeresési módszer. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Benedekné Pénzely Erika (1984) Szervezeti változások a tanácsi igazgatásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bense György (1984) A TSO Driver optimális paraméterezése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Berenténé Meskó Mária (1984) A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Berta Csaba (1984) A fél közreműködési kötelezettsége a polgári peres eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Besenczy Edit (1984) Kép-előfeldolgozási feladatok megvalósítása sejttérben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bessenyei István (1984) Interaktív software elemek kisszámítógépen. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Biro Teréz (1984) A jugoszláv alkotmányfejlődés és az 1974. évi alkotmány. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bitte Judit (1984) Az MLN nyelv szubrutinjai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bitó Tibor (1984) A nemek kapcsolatának erkölcsi problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Blutman László (1984) Új minőségű integráció a társadalmi létben (az állam kialakulásának néhány vonatkozása). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bodnár György (1984) Az általános államigazgatási eljárás és a szabálysértési eljárás összehasonlítása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Borbély Ferenc (1984) A dolgozók anyagi felelőssége a Hajdú-Bihar megyei Vendéglátóipari Vállalat gyakorlatában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Borombás Éva (1984) A személyi számítógép felhasználása a középiskolában a német nyelvoktatásban. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Bozó Andrea (1984) A fegyelmi felelősség és fellebbezések a munkaügyi bírósághoz Szolnok megyében, egy éves gyakorlat alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bródi János (1984) A cigányság helyzetének vizsgálata Szabolcs-Szatmár megyében (Különös tekintettel a továbbtanulási esélyeket hátrányosan befolyásoló tényezőkre). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bubori István (1984) A magyar illetékrendszer jogi szabályozása a felszabadulás után, elsősorban a vagyonátruházási illetékre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Burget Krisztina (1984) A nyomozás megszüntetése (Be. 139. paragrafus). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bántó Ferenc (1984) A túlmunka és a készenlét szabályozása a kollektív szerződésben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bárány Éva (1984) A szabadságvesztés büntetésre ítéltek nevelésének egyes elméleti és gyakorlati kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bédy Éva (1984) Monte-Carlo módszerek számítógépes megvalósítása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Béla Marianna (1984) Az IDMS általános adatbáziskezelő rendszer adatmanipulációs nyelvének használata mintafeladatokon. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Bónis Éva (1984) Az igazságszolgáltatás elleni bűncselekmények különös tekintettel a hamis vádra, hamis tanúzásra és bűnpártolásra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Büttner Erika (1984) A termelőszövetkezeti demokráciáról általában és ennek megvalósulása a barcsi "Vörös Csillag" mezőgazdasági termelőszövetkezet életében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

C

Cseh Lajos (1984) Az emberi jogok néhány kérdése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csipkereki Erzsébet (1984) Házassági vagyonjog. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csizmadia Tibor (1984) Keresettel orvosolható államigazgatási határozatok. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csonti Csilla (1984) COBB-DOUGLAS termelési függvény paramétereinek becslése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csáki András (1984) Olaszország alkotmányos fejlődése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csőszi Tibor (1984) A szerződéses rendszerben üzemelő vendéglátóipari üzletek szerződéseinek polgári jogi vonatkozásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Czeiner Gyula (1984) Strukturált vezérlési szerkezetekkel bővített Fortran nyelvre előfordító program készítése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Czike Krisztina (1984) Szigligeti népszínműveinek fejlődése három mű tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Czikray Tamás (1984) Választási rendszerünk fejlődésének legújabb tendenciái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Czinege Gyöngyvér (1984) A mezőgazdasági termelőszövetkezeti mozgalom. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Czirok Endréné (1984) Okság és meghatározottság a szocialista kriminológiai elméletekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

D

Deth Ibolya (1984) A szülői felügyeleti jog. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Deák György (1984) Az utógondozás-pártfogó felügyelet néhány elméleti és gyakorlati kérdése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dinnyés Ferenc (1984) Képfeldolgozási sejtalgoritmusok tervezése és szimulációja. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dudás János (1984) A bűnözés és az alkohol. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dósa Rozália (1984) A Toledói Királyság "vidékének" gazdaságtörténete a XVI. század második felében a II. Fülöp-kori felmérések alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

E

Ehlich Éva (1984) A Mező leíró nyelv fordító rutinjai. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Emmert Erzsébet (1984) Villány község német nyelvjárásának hangtana. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Engi Katalin (1984) Ady Endre publicisztikája a nagyváradi években. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Erdősi László (1984) A gazdaság irányításának államjogi alapjai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Eszterbauer Erzsébet (1984) Honoráciorok Magyarországon 1790 és 1848 között. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

F

Faragó Eleonóra (1984) A környezetvédelem földjogi kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Farkas István (1984) Reflexiók a nem vagyoni kártérítésre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Farkas Marianna (1984) Az egyéni jogkövetés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Farnas József (1984) Bank- és hitelrendszer. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fazekas Péter (1984) Erdei Ferenc tanyakoncepciójának kialakulása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fehér Ibolya (1984) A beruházások pénzügyi rendszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fehér Ildikó (1984) Attributumnyelvtanok és denotációs szemantika. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fekete Mária (1984) A védelem a büntető eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fekete Zsuzsanna (1984) Az életszínvonal és életszínvonal-politika fejlődése Magyarországon az 1950-es évektől napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fodor Gábor (1984) Lebegőpontos aritmetikai műveletek megvalósítása sejttérben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fodor Zsuzsanna (1984) A tanulmányi szerződéssel kapcsolatos problémák a bírói gyakorlatban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Friedrich Katalin (1984) Az alkoholizmus elleni harc az államigazgatási jogalkalmazás eszközeivel. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fábián Imre (1984) ADA implementáció HLP-ben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fülöp Zoltánné (1984) A perbeli mulasztás, annak jogkövetkezményei és orvoslása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

G

Galgóczi Zoltán (1984) A termelőszövetkezetek érdekképviseleti szervei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Garai Tamás (1984) HLP/PASCAL kódgenerátorának implementálása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Geiger Ferenc (1984) A borotai Mezőgazdaságig Termelőszövetkezet szervezeti élete a megalakulástól napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gojdárné Balázs Katalin (1984) Az állami népességnyilvántartás szervezete felépítése és szerepe az államigazgatási munka korszerűsítésében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gombosné Haavisto Kirsi (1984) Lukuseurat Suomessa 1800-luvulla. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gudmon Tibor (1984) Az igazság megállapítása a büntetőeljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gurka Dezső (1984) Az etikus Kölcsey. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gyarmati István (1984) Birkhoff-interpolációs probléma megoldása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Györke Pál (1984) A szabadságvesztés büntetés kérdései a modern büntetőjogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gál Andrea (1984) Attributum-nyelvtanos szintaktikus alakfelismerés. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Gál Andrea (1984) A szülői gondviselés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gál József (1984) A lakossági jövedelemadó főbb szabályainak alakulása a gazdaságirányítás reformjától napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gál Éva (1984) Klárafalva és Ferencszállás régészeti topográfiája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gáspár Károly (1984) Adatok a bűnelkövető fiatalok énképéhez. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Göblyös János (1984) Az erőszakos és garázda bűncselekmények alakulása Hajdú-Bihar megyében, különös tekintettel az alkohol közrejátszó hatására. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Günther Ágnes (1984) A környezetvédelem egyes polgári jogi kérdései, különös figyelemmel a kártérítési felelősségre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

H

Hajtman Márta (1984) A szabadságvesztésre ítéltek nevelésének néhány elméleti és gyakorlati kérdése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Halena Angéla (1984) Antropológiai kérdőívek elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Halász Judit (1984) Magyarországi németek Hitler Kelet-Európa politikájában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Halász Sándor (1984) A KGST élelmiszertermelésének múltja, jelene, jövője. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hamar Anikó (1984) A mondathatár-változtatás okainak vizsgálata franciáról magyarra történő fordításkor. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hangya Kálmán (1984) Debrecen Megyei Városi Tanács VB. Kereskedelmi Osztály hatósági jogköre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hankó Faragó Miklós (1984) A gazdaságirányítás továbbfejlesztésének néhány kérdése, különös tekintettel a vállalatok helyzetére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Harangi Anna (1984) Goethe: Költészet és valóság és Kazinczy: Pályám emlékezete című művének összehasonlító elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Harangi László (1984) Az igazságszolgáltatás elleni bűncselekmények. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Havril Ágnes (1984) Az idő és lét problémája a Lear királyban ikonográfiai és dramaturgiai megközelítésben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hegedűs Gyöngyi (1984) Gorkij: Éjjeli menedékhely és Bródy: A dada c. drámáinak összehasonlító elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Herczeg Ilona (1984) A közös tulajdon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hirkáné Csicsely Ilona (1984) Az államigazgatási eljárási törvény új rendelkezéseinek hatályosulása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hodovánné Ancsa-Molnár Mária (1984) A termelőszövetkezeti földtulajdon és földhasználat kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hohl Zsuzsa (1984) Németh László társadalmi drámáinak modellálása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth Judit (1984) Olaszország gazdasági, társadalmi, politikai helyzete a II. világháború után (A maffia). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth Klára (1984) Környezetvédelem-földvédelem a Bábolnai Mezőgazdasági Kombinátnál. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth Magdolna (1984) Sort-merge feladatok TPA/I gépen való megvalósítása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth Mihály (1984) Munkaügyi viták a Ganz Villamossági Művek Relégyáregységében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth Tamás (1984) Automatikus hibakorrekció LALR(1) elemzés mellett. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth Tibor (1984) A gyermekelhelyezés elvi és gyakorlati kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth Zsuzsanna (1984) "Kővárat hord szűvünk" (a mádéfalvi boly költője, Tamás Menyhért népét felmutató munkája és a töredék népcsoport története). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváthné Gácsi Gabriella (1984) A hazásság felbomlásának társadalmi okai és a bontás jogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Huszti György (1984) A személyi igazgatás néhány kérdése a közszolgálat területén. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

I

Ilia Árpád (1984) A személyes szabadság elvonásával nem járó kényszerintezkedések. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Imreffy Zsuzsanna (1984) A nem vagyoni kár. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Iszály Anna (1984) Az állami támogatás és hitel szerepe a tanácsi gazdálkodásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

J

Jakab Éva (1984) Adalékok a Magyar Kommunista Párt és a Nemzeti Parasztpárt szövetkezetekkel kapcsolatos elgondolásaihoz 1944-1948. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Jankó Zsófia (1984) A béke és a háború filozófiai és etikai problémái korunkban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Jerkovics Sándor (1984) Arisztotelész immanens materiális értéketikájának metafizikai alapjai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Joó Zoltán (1984) A közös piaci döntéshozatal néhány elméletei és szervezeti kérdése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Juhász Mariann (1984) Vagyon elleni erőszakos bűncselekmények. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Juhász Mária (1984) Az R/TRAN nyelv implementálása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Jámbor László (1984) A Közös Piac agrárpolitikája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Járdány Erzsébet (1984) Egy vállalati munkaügyi döntőbizottság egyéves ítélkezési gyakorlatának értékelése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Jávor Zoltán (1984) A jog a társadalmi magatartás szabályozója. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Jónáné Várhegyi Éva (1984) Szerződési fegyelem napjainkban, a gazdálkodó szervezetek közötti szerződéses kapcsolatokban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Józsa Károly (1984) Számítógépes elemzések, problémakapcsolatok gráftechnikán alapuló feltárásának segítésére. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Józsáné Szenáky Gyöngyi (1984) A módosítószók vizsgálata a Jókai-kódexben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

K

Kamuti Ilona (1984) Az építésügyi igazgatás helye az államigazgatásban. Az építésügyi igazgatás szervezeti felépítésének és jogi szabályozásának múltja, jelene, jövője Hajdú-Biharban és Debrecen megyei városban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Karcsai Csaba (1984) Sejt-mikroprogramok verifikálása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Karcub Edit (1984) A védelem a büntetőeljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Karrer Ingrid (1984) Balázs József Magyarok című regénye és német fordítása. "Tausend jahre wie ein tag" - fordította Hans Skirecki. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Katona Ildikó (1984) Egyenletmegoldás mindig konvergens iterációkkal. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kecskés Aranka (1984) A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet kialakulása és működése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kecskés Tamás (1984) A dolgozó üzemi balesetéért és foglalkozási megbetegedéséért beálló munkáltatói felelősség vizsgálata az NKFV Szegedi Üzemében 1973-1983 között, különös tekintettel a munkáltató kártérítési gyakorlatára. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Keczer Gábor (1984) A tanúkihallgatás elméleti és gyakorlati kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kemecsei Attila (1984) A testi sértés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kemény Árpád (1984) A biztosítási jogviszony megszűnése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kenyeres Imre (1984) A szakszervezeti jogsegélyszolgálat. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kerekes Béla (1984) Az országgyűlés fő funkciója és hatásköre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kerekes Tibor (1984) A bírói függetlenség. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kis László (1984) A tanácsi igazgatás korszerűsítése Szeged megyei városban, különös tekintettel az ügyfélszolgálati irodára. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Klement Edit (1984) A szigorított őrizet szabályozása a magyar büntetőjogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kmetovitsné Szélessy Lívia (1984) Egy elfeledett lap nyomában (Budapesti Szemle 1840. I-II.). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Knapp Marianna (1984) C21: Ütemterv készítés a személy adatlapok feldolgozásához. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kolláti Éva (1984) Az Államigazgatási eljárási Kódex korszerűsítésének néhány kérdése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kosztán Erzsébet (1984) Kétváltozós statisztikai mutatók és képzésük kontingencia tábla alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kotroczó Béla (1984) A gyermek elhelyezése és az elhelyezés megváltoztatása, családi jog. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovalcsik Éva (1984) A védelem a büntető eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Ferenc (1984) Párbeszédes szótárkezelő program karbantartó funkciói. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács György (1984) Terminál funkció billentyűk. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Huba (1984) A hátrányos helyzet és az iskola kapcsolata, a diákotthonban nevelkedő tanyai tanulók családi hátterének vizsgálata alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Jolán (1984) A személyes szabadság elvonásával nem járó kényszerintézkedések a büntető eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Mihály (1984) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek állami támogatásának rendszere és szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Mária (1984) A háztáji gazdaságok kialakulása, jelene és perspektívái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Ottóné (1984) A perbeli mulasztás, annak jogkövetkezményei és orvoslása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Tibor (1984) A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Zoltán (1984) A bizonyítás alapkérdései a büntetőeljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kristóf Mária (1984) A szocialista vállalati jövedelemszabályozás alapelvei és alakulása 1968-1976-ig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kriveczky Béla (1984) Apátfalva határának régészeti topográfiája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Krizbai József (1984) Gondolatok a katonák által elkövetett bűncselekmények okairól és elősegítő körülményeiről. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kroppné Pongrácz Piroska (1984) A káder és személyzeti munka egyes kérdései a munkajoggal való kapcsolatban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kurgyis Péter (1984) Cluster analízis csoportátlag módszerének számítógépes interpretációja TPA 11 EMU típusú gépre. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kádár Györgyi (1984) Az ittas járművezetés törvényi tényállásának alakulása jogunkban és megítélése napjaink bírói gyakorlatában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Károlyfalvi Lenke (1984) Tennesse Williams szintetikus mítosza. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kárpáti Mária (1984) Átalakulás és beolvadás, egyesülés problémái és eredményei (Békés megyére vetítve). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kátai Ferenc (1984) Particionált adatállományok archiválására szolgáló programcsomag, MFT-os rendszerben. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kémeri Kálmán (1984) Az ügyészi vád és vádképviselet. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kókai Mihály (1984) A tartási- és életjáradéki szerződések néhány kérdése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kónya József (1984) A tanácsrendelet-alkotás elméleti és gyakorlati kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kóródi Péter (1984) A nyomozás ügyészi törvényességi felügyelete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kőrösi János (1984) Az újszülöttek sérelmére elkövetett emberölések felderítésének és bizonyításának problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kővágó László (1984) Az állami gondozottak társadalmi beilleszkedése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

L

Laczkó Sándor (1984) A munkáltató anyagi felelőssége az üzemi balesetekért - kártérítés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ladányi Benedek (1984) Államhatalom, alkotmányosság, sajtószabadság, politikai véleménynyilvánítás (1848-1945). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lakatos Rita (1984) A szólás- és sajtószabadság. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lazányi Erika (1984) A gyermektartásdíj egyes jogi és gyakorlati kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lenkefi Vilmos (1984) Fizetési módok a szocialista országok egymás közötti forgalmában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lovász Irén (1984) Folklorizmus a mai magyar lírában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Luchmann Zsuzsanna (1984) Az epigramma a reformkor 30-40-es éveiben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lukovics Éva (1984) Az egészségügyi igazgatás feladatai, különös tekintettel az alkoholisták gyógykezeltetésének elrendelésére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lukács Dénesné (1984) Bank- és hitelrendszer. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lukács Edit (1984) Mikroprocesszor assembly nyelvek megvalósítása a Change nyelv segítségével. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Lukács József (1984) Kierkegaard Hegel kritikája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lányi Cecília (1984) Globális optimalizálás Shubert eljárásával. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

László Endre (1984) Párbeszédes szövegszerkesztő program. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lázár Erzsébet (1984) A szabálysértési eljárás egyes kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Légler Ágnes (1984) Épületasztalosipari gyártási folyamatok számítógéppel segített termelésirányítása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Léka Andor (1984) A vállalati beruházások banki kapcsolatai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lénárt Katalin (1984) A szükségletek motiváló hatása a bűnelkövető személyiségének alakulásában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

M

Madarász Lajos (1984) A szerződéses végintézkedésekről. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Madácsi Ágnes (1984) Értékesítési és raktározási feladatok megoldása VT-20 típusú számítógépekkel. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Markó Klára (1984) Célorientált nyelvek definiálása nyelvkiterjesztéssel. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Marosi Magdolna (1984) A magyar villamosenergia rendszer órás terhelési adatainak vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Marsi Miklós (1984) A Tanácsi Szakigazgatási Szervek központi irányítása a belkereskedelemben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Martinov Tibor (1984) A mezőgazdasági termelőszövetkezeti tagsági jogviszony, keletkezése és megszűnése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Megadja Csilla (1984) A birtokvédelem elméleti és gyakorlati kérdései a módosított Ptk. tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mester Éva (1984) Gráfelméleti szubrutinok a Chemisys rendszerhez. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Micheller Barbara (1984) Conrad Ferdinand Meyer és a történelmi novella. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mihálffy Lajos (1984) Aritmetikai alapműveletek megvalósítása sejttérben. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Mileszné Csikós Éva (1984) A termelőszövetkezeti demokrácia érvényesülése és biztosítékai a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár Katalin (1984) A nemverbális kommunikáció és a hiányos szerkezetű mondatok. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár Pál (1984) Békéscsabai Munkaügyi Bíróság munkaügyi- és szövetkezeti tagsági perekben folytatott ítélkezési gyakorlatának értékelése, különös tekintettel a fegyelmi felelősség alakulására. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mravik Mária (1984) A szív balkamrai parciális ejekciós frakciójának meghatározása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Mucsi Anikó (1984) CIPW kőzetszámítási eljárás számítógépes interpretációja TPA 11 EMU típusú gépre. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Muhi Piroska (1984) Személyi számítógépek, mint oktatástechnológiai eszközök az élelmiszertechnológus üzemmérnökök képzésében. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Mándi Mátyás (1984) Gyors rendezési algoritmusok összehasonlítása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Márföldi Gyöngyi (1984) Az államigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálatának egyes kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Máté András (1984) A bírósági végrehajtás egyszerűsítése és gyorsítása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Máténé Fehér Katalin (1984) A mulasztás jogkövetkezményei és orvoslása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mónus László (1984) A magyar választási rendszer fejlődése 1848-tól napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

N

Nagy Andrea (1984) Munkavédelem a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Attila (1984) Pedagógiai mérési adatok feldolgozása számítógépes módszerekkel. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy János (1984) Szakértők a bizonyítási eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Katalin (1984) Az alárendelő és a mellérendelő mondatok gyakorisági vizsgálata a dobai nyelvjárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Károly (1984) A tanácsok népképviseleti-önkormányzati, államigazgatási jellege. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Zoltán (1984) Személyi számítógépes programok a középiskolai oktatásban. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Novoth Zoltán (1984) Dosztojevszkij megváltó-képe. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nyikos Zsuzsanna (1984) A dolgozó nő szerepe a nemzetközi munkaügyi egyezmények és a magyar szabályozás alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Németi Gábor (1984) Filozofikus levél barátnőmnek, a két nem kapcsolatának ellentmondásosságáról. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

O

Ollé Tibor (1984) A gyámhatóságok ifjúságvédelmi feladatai (védő- és óvóintézkedések). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Opauszki Zsuzsanna (1984) Az államigazgatási eljárási kódex korszerűsítése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Orosházi Ágnes (1984) A büntető eljárási jog alapelveinek rendszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

P

Padlás Zsuzsanna (1984) Fáy András "beszélyei"-nek motívumrendszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pallay Zoltán (1984) A védelem a büntető eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Palotásné Nagy Éva (1984) A műveltség-élmény néhány eleme Babits Mihály lírájában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Palágyi Kálmán (1984) Kétállapotú sejtprocesszorok programozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pankotay István (1984) A tettesség és a részesség a Btk.-ban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pap Éva (1984) Sánta Ferenc prózaritmusa. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Papp Béla (1984) A védő- és óvóintézkedések egyes kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Papós Lászlóné (1984) Az igazgatási munka egyszerűsítése és korszerűsítése Csongrád megye tanácsi szervezeteiben (1971-1983). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Patocskai Klára (1984) Károlyi Gáspár és Káldi György bibliafordításának nyelvészeti összehasonlító elemzése egy részlet alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Payer Ferenc (1984) A jogcím nélküli lakáshasználók, önkényes beköltözőkkel szembeni államigazgatási eljárás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Paál Mária (1984) A szólások néhány mondattani sajátossága. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Perényi Márta (1984) Állóeszköznyilvántartás a Gyulai Húskombinátnál Commodore 64 mikroszámítógépen. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Petrisor János (1984) A bizonyítás néhány alapkérdése a büntető eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Petróczki Mária (1984) A komi nép és irodalom ismerete Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pető Katalin (1984) Változások államigazgatási eljárásjogunkban az újrakodifikálás nyomán. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Phommavongsa Phoukhao (1984) Az Országgyűlés funkciói és hatásköre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pljesovszki Erzsébet (1984) Topologikus tulajdonságok digitális képeken. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pozsonyi Katalin (1984) A szövetkezetek vezetési rendszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pócsik István (1984) Az ügyész részvétele a polgári peres és nemperes eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

R

Resli Tímea (1984) A személyi földtulajdon és földhasználat. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Reznicsek István (1984) Mintaillesztő algoritmusok sejtprocesszorra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Riesz Tamás (1984) A családi környezet szerepe a fiatalkorú bűnözés alakulásában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Roszik Erzsébet (1984) Az üzemi baleset fogalma, munkajogi és társadalombiztosítási következményei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rozmaring Iván Ferenc (1984) A fiatalkorúakra vonatkozó speciális rendelkezések a Btk-ban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ruzsa János (1984) A legnagyobb kedvezmény elvének érvényesülése a nemzetközi kapcsolatokban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rácz Domonkosné (1984) A nem vagyoni kár. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rácz Kálmán (1984) A nem vagyoni kárról. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Révész László (1984) Magyarcsanád régészeti topográfiája és településtörténete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

S

Salgó Tamás (1984) A magyar bankrendszer, különös tekintettel a Magyar Nemzeti Bank hitelmonopóliumára. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Schiesz Erika (1984) A reformkori Hunyadi-kép. Vörösmarty Mihály: Czillei és a Hunyadiak című drámája alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Scholtz Hilda (1984) A fiatalkori bűnözés szociológiája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Selényi Csaba (1984) Clusteranalízis, nem hierarchikus módszerek. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Simon István (1984) HLP implementálása ABC 80 BASIC-ben. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Simon Lajos (1984) Községi tanácsok költségvetési kapcsolatai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sipos Katalin (1984) Az énkettőződés problematikája Oscar Wilde és Babits Mihály műveiben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Solymár Irén (1984) Gépi támogatás strukturált programtervek implementálásához. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sominé Hrebik Olga (1984) Hang-mozgás irányú jelentésváltozás hangutánzó igékben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Somogyi József (1984) A legnagyobb kedvezmény elvének érvényesülése a nemzetközi kapcsolatokban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Somogyi Lívia (1984) A német expresszionizmus és tükröződése a magyar irodalomban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Soós Imre (1984) Üzemi baleset fogalma, munkaügyi és társadalombiztosítási következményei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Steinberg Tatjana (1984) Az alárendelt mondatok elemzési problémái Németh László Gyász c. regénye alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabadosné Fodor Eszter (1984) A jogerő a magyar polgári peres eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó András (1984) Az állami tűzoltóság mint államigazgatási intézmény. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Cecília (1984) BASIC nyelv-oktató program a HT-1080 Z típusú iskolaszámítógépre. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Gyula (1984) A szociális gondozott időskorúak jelenlegi helyzete, és ennek jövőbeni alakulása Szabolcs-Szatmár megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Sándor (1984) Elosztott adatbázisok vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szalóki Józsefné (1984) A kényszerítő és biztosító intézkedések a büntető eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szatmári Imre (1984) Csanádpalota határának régészeti topográfiája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szecskó Mihály (1984) A hódmezővásárhelyi Rákóczi Termelőszövetkezet földtulajdoni és földhasználati viszonyainak áttekintése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szeles Mihályné (1984) A biztosítás kapcsolata a költségvetéssel különös tekintettel a gépjárműbiztosításokra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szerencsés György (1984) Számítógépes képességfejlesztés kísérletének elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szeszák Gyula (1984) A fiatalkorúak bűnözésének szociológiai háttere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sziklahegyi Éva (1984) Mondatszerkezeti sajátosságok vizsgálata Fejes Endre Vigyori c. elbeszélésében és az Arany János Méregbe gurul c. beszéjében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szilágyi Béla (1984) Az orvos büntetőjogi felelőssége (Különösen a foglalkozási szabályszegésre tekintettel). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szilágyi Zsuzsanna (1984) Ivan Alekszandrovics Goncsarov "Oblomov" c. regényének elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szilágyi Ákos (1984) Bürokrácia, szocializmus és állam. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szima Róza (1984) A tanácsi rendszer továbbfejlesztés különös tekintettel a kétszintű közigazgatás kialakítására. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szliva László (1984) Mexikó gazdasági és társadalmi struktúrája a porfiriato idején (1876-1911). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szántai Zoltán (1984) Digitális szűrés sejtprocesszorral. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szántó Katalin (1984) A bizonyítás alapkérdései a büntető eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szécsi Katalin (1984) Tacitus és a korabeli gazdaság problematikája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szépe Judit (1984) Két alsótagozatos osztály szociálpszichológiai vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szó Ferenc (1984) Személyi jövedelmek adóztatása (vita). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szőke Edit (1984) Párbeszédes file-javítás. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szőke Viktor (1984) Kollóziós norma. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sánta Ferenc (1984) Adatbázis lekérdezés során nyert önleíró adathalmaz nyomtatása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

T

Takács Sándor (1984) Tárgyi bizonyítás a polgári eljárásjogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Takácsné Piukovics Márta (1984) A fiatalkori bűnözés helyzete Győr-Sopron megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tamási Edit (1984) A tényállás tisztázása az államigazgatási eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tapolczai Kálmán (1984) A díj ellenében gépjárművel végzett árutovábbítás jogi vetülete, különös tekintettel az 1981. évi jogszabályváltozásra és a változtatást kikényszerítő társadalmi és gazdasági igényekre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tar Anikó (1984) A szabadságvesztés büntetésre ítéltek nevelése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tar Eleonóra (1984) A R/TRAN nyelv implementációja. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Tar József (1984) Személyzeti rendszer számítógépes feldolgozása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Tari Edit (1984) Kövegy és Nagylak környékének régészeti terepbejárása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Temesvári Éva (1984) Az állami gondozás egyes kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tiba Anna (1984) Gyámhatósági feladatok az örökbefogadásról. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tihanyi Zsolt (1984) Nemzettéválás, politika, társadalom. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Toczki János (1984) A HLP fordító Pascal implementációja. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tolnai Józsefné Iványi Ildikó (1984) Az államigazgatási eljárási törvény hatályosulása Csongrád megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tompai Imréné Ecseki Erzsébet (1984) A földrendezések alakulása Csongrád megyében 1949. évtől napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Turay Éva (1984) Az újítás jogintézménye a jogszabályi változások tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tárkány István (1984) A boldogság kategória értelmezésének kérdéséhez. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóbiás Ferenc (1984) Politikai elitelméletek és az állam személyzete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Katalin (1984) Impresszionista stílusjegyek Juhász Gyula lírájában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Mónika (1984) Pedagógiai mérési adatok feldolgozása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Sándor (1984) Korrupciós bűntettek - különös tekintettel a gazdasági korrupcióra -. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Tibor (1984) Egyes igazságszolgáltatás elleni bűncselekmények. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Tibor (1984) Teljességi vizsgálatok a faautomaták körében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Margit (1984) Wesselényi István "Imádságos könyve". MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Ágnes (1984) "...Senki sem segít" (Szilágyi István: Kő hull apadó kútba című regényének elemzése; Szendy Ilka tettének lehetséges motivációi; a személyiségbomlás folyamatának ábrázolása). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóthné Lantos Etelka (1984) Népi és történelmi motívumok Arany János balladáiban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóthné Susora Márta (1984) A tanács tisztségviselőinek jogállasa, feladatai, egymáshoz való viszonya. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Törőcsik Béla (1984) A közös tulajdon használata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Törőcsikné Király Katalin (1984) A személyhez fűződő jogok polgári jogi védelme, különös tekintettel a hírnév, becsület, emberi méltóság védelmére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

U

Udvarhelyi Istvánné Nagy Ágnes (1984) A válóokok társadalmi háttere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ujj Gézané (1984) A család funkcióinak változása a mai magyar társadalomban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Urbán Ferenc (1984) A személyiség szerepe a bűnözésben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

V

Varga László (1984) A szakértői bizonyítás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Mária (1984) Agrárszocialista és munkásmozgalmak Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében a megye megalakulásától az első világháborúig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Tünde (1984) A jogorvoslati jog az államigazgatási eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varju Erika (1984) A szinonima elméleti kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vaspöri Ildikó (1984) A kétdimenziós lefedési feladat megoldása Gilmore-Gomory módszerével. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Veres Anna (1984) Az állami gondoskodás rendszerén belül a szülői felügyeletet fenntartó intézkedések (gyakorlati szempontok). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vicziánné Borsai Nelly (1984) A védelem szerepe a büntető eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vigh Ernőné (1984) A tanácsok népképviseleti-önkormányzati és államigazgatási jellegének érvényesülése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Viktor Éva (1984) Az ügyészi vád és vádképviselet. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vincze Gyula (1984) Földhivatali határozatok megtámadása a bíróság előtt. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Viphongxay Khammoune (1984) A tanácsok belső szervezete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Volford Lászlóné Szokol Ilona (1984) Bűncselekményfogalmi koncepciók a magyar büntetőjogtudományban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vágvölgyi Sándor (1984) Felszálló fatranszformátorok kompozíciói. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vágó Ferenc Tibor (1984) A magyar vámrendszer pénzügyi szabályozása - különös tekintettel a belföldi forgalom számára való vámkezelésre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Váradi Andrea (1984) A software jogi oltalma. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Váradi József (1984) Az EGK - nyugat-európai integráció. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Végh Ferenc (1984) A kormány funkcióinak és szervezetének alakulása 1945-től. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Véghseő György (1984) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek állami támogatásának rendszere és szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Z

Zilahi Gézáné (1984) A tanúkihallgatás elméleti és gyakorlati kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zimermann Zoltán (1984) A KGST valutáris-pénzügyi rendszerének sajátosságai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zsellér László (1984) A társadalmi mobilitás alakulása Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zsitva Veronika (1984) Az idill helye és funkciója Radnóti Miklós költészetében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Á

Ábrahám Klára (1984) A tanúbizonyítás elméleti és gyakorlati kérdései a büntetőeljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ábrahám Éva (1984) Alkoholizmus és bűnözés Hajdú-Bihar megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ádám István (1984) Luther Márton munkássága. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Árvai József (1984) A katonai parancsnok helye, szerepe a magyar büntetőeljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ö

Ördögh Balázs (1984) A fegyelmi eljárás szabályozása a MÁV-nál. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2021. február 24. 19:16:11 CET.