Browse by Institution

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Á | É | Ö
Number of items: 395.

A

Almási Mária (1980) Mátrixok gyors ortogonális triangularizációja. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ambrus József (1980) Adattípusok definiálása és megvalósítása Makró-Assembly nyelven. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Antal Imre (1980) A járási hivatal és a községi tanácsi szervek kapcsolatának tartalma és formái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

B

Babenyecz Zsuzsanna (1980) Képkijelző eljárások. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Bagdi Laszlo (1980) Szocialista munkajogunk kialakulásának néhány elméleti kérdése; a szabályozás alakulása a felszabadulástól 1946-ig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bakonyi Laszló (1980) A bérmunka és a korabeli gazdasági viszonyok a római köztársasági kor végén. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balatoniné Kőrösi Ilona (1980) A magyar vámrendszer jogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balogh Zoltán (1980) A termelőszövetkezeti tagsági jogviszony keletkezése és megszűnése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balogh Éva (1980) A SÁMÁN adatbáziskezelő rendszer adatkezelő nyelve. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balyi Ildikó (1980) Bizonyítási teher a polgári eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balázs István (1980) A mezőgazdasági termelőszövetkezeti tagsági viták fogalma és fórumrendszerének fejlődése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bankó János (1980) A tudományos-technikai forradalom filozófiai problémái, jelenkori és előrelátható jövőbeli hatásai az ember biológiai, társadalmi létére, és az ember-kozmosz megváltozott viszonyára. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Barna Ildikó (1980) A gazdálkodó szervezetek építési vállalkozási szerződési megkötésének gyakorlata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bartók Mihály (1980) Kétlépéses mattfeladvány megoldása számítógéppel. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Barzó József (1980) A vállalati működési kor és az elháríthatatlanság. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Barzóne Horvath Viktória (1980) Az európai népi demokratikus országok helyi államigazgatási szervezetének módosulásai (1949-1979). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Baráth Borbála (1980) Gyámügyi hatáskörök a járási hivatalnál. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Baukó Mihály (1980) Az építőipari szakmunkástanulók képzésének pedagógiai problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Berecz Andrásné (1980) A középfokú oktatás integrációs lehetőségei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Berente Andrea (1980) A viktimológia egyes kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Berkes Tamás (1980) A kelet-európai groteszk irodalom. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Berkesné Horváth Edit (1980) A szabadságvesztés büntetés kérdései a modern büntetőjogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Betlehemi Antal (1980) Jellegzetes tevékenységi formák hatása a közösség arculatára (Tanulás és közösség). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Betyár Beáta (1980) A tanúkihallgatás elméleti és gyakorlati kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bezzeg László (1980) Ingatlan értékesítésből származó jövedelem adóztatása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bihari Mihaly (1980) A termelőszövetkezeti földtulajdon és földhasználati kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Birinyiné Potyesz Erika (1980) A termelőszövetkezeti tagsági jogviták, különös tekintettel a szövetkezeti döntőbizottságok tevékenységére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Blastik Margit (1980) Határozószók és függőszók azonos szövegrészeket tartalmazó nyelvemlékekben (Apor-, Döbrentei- és Kulcsár-kódex LVI-LXXVI. zsoltár). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Blum Ferenc (1980) Megyei tanács végrehajtó bizottsága egészségügyi osztályának szervezete, feladatai, működése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bodnár Bertalan (1980) A magyar vámrendszer fejlődése és jogi szabályozása napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bodnár Katalin (1980) A tagsági vita fogalma és tartalmának változása a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben (Különös tekintettel a jogi szabályozás módosításaira és kiegészítéseire). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bodnár Zsolt (1980) A halálbüntetésről. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bodrogine Kósik Ildikó (1980) A tanúkihallgatás elméleti és gyakorlati kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bogdán Anna (1980) A termelőszövetkezeti vezetők hatásköre, jogköre, felelőssége. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bognár Gábor (1980) Családi jogunk családszemlélete - néhány kritikai megjegyzés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Borbélyné Horváth Katalin (1980) A szakigazgatási kirendeltségek szervezete és feladatai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Boronkai Andrea (1980) Párbeszédek elemzésmódja. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Borosné Kézy Zsuzsanna (1980) A művész egyénisége Ambrus Zoltán regényeiben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Borók Erzsébet (1980) Az aratás szókincse és ismeretanyaga a kisújszállási nyelvjárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Botos Mihaly (1980) Az üzemi és a szövetkezeti demokráciáról. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bozóky Imre (1980) A nemi erkölcs elleni erőszakos bűncselekmények helyzete Bács-Kiskun megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bujtás László (1980) A sorok szótagszámának variációs lehetőségei a Hoffgreff-énekeskönyvben (Egy alakváltozatpár szerepe a sor szótagszámának kialakításában a Hoffgreff-énekeskönyvben). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bunford Zoltán (1980) Job account és R-20-as megvalósítása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bácsa Imre (1980) SIAM tárolási módú adatfile-ok kezelése Pl/I nyelven. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Bánfi Krisztina (1980) Toeplitz mátrixok sajátértékeinek elméleti és numerikus vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bánfi Margit (1980) A felmondás jogi szabályozása a szocialista országokban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bíró Katalin (1980) A magánindítvány büntetőjogi és büntetőeljárásjogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Búvár Etelka (1980) Indexszekvenciális file karbantartása bizonylatról. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

C

Csajbók Irén (1980) R-10 Software-fejlesztés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Cseh Lilla (1980) A finn igeidők fordítási lehetőségei a magyarban Väinö Linna: "Täällä Pohjantähden alla" című regénye alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csepregi Katalin (1980) A pénzügyi-gazdasági ellenőrzések realizálása a vállalatoknál. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csikai Klára (1980) A pártfogó felügyelet. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csikos Magdolna (1980) A házastársak vagyoni viszonyainak vizsgálata a népi jogszokások tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csiky István (1980) A lakásbérlet megszűnése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csimbók Ildikó (1980) Egyesülés, beolvadás és átalakulás Szabolcs-Szatmár megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csuka Ibolya (1980) A Polin-féle varietásról. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csánk Elemér (1980) Programcsomagok digitális filterek tervezéséhez. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csánk Elemér (1980) Programcsomagok digitális filterek tervezéséhez. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csóra Mária (1980) A termelőszövetkezeti demokrácia érvényesülése és biztosítékai a termelőszövetkezetekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

D

Darabos Valeria (1980) Üzemi balesetek a Csongrád megyei Víz- és Csatornamű Vállalatnál. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Debrődy István (1980) Az R-10 számítógép BATCH jellegű üzemeltetésének segítése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Deák Pál (1980) A dinamikus programozás alkalmazása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Deák Ervinné (1980) Magyarország kormányformájának változásai és fejlődése, különös tekintettel a felszabadulástól az alkotmányig terjedő korszakra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dobos Ferenc (1980) Államigazgatási határozatok bíróság előtti megtagadása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dombovári Ottó (1980) A makói járás megszüntetésének hatásköri és szervezeti kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Domján Klára (1980) Nemzetközi vámegyezmények. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dománné Gulyás Zsuzsanna (1980) Államigazgatási eljárási kódexünk korszerűsítése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Doszpoth József (1980) Az ifjúság büntetőjogi védelme. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Doszpoth József (1980) Az ifjúság büntetőjogi védelme. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Drégely Edit (1980) A mezőgazdasági termelőszövetkezeti fegyelmi felelősség nevelő hatása egy termelőszövetkezet gyakorlata alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dékány Erzsébet (1980) A mezőgazdasági termelőszövetkezeti tagok anyagi felelőssége. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dér János (1980) A szocialista Jugoszlávia nemzetiségpolitikája és a vajdasági magyarság. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

E

Ebinger József (1980) Interaktív szövegszerkesztő rendszer az R-10 számítógépen. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Egeli Péter (1980) Védelem a büntető eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Erdei Andor (1980) Közszolgáltatási szerződések egyes problémai polgári jogunkban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Erdődy Gizella (1980) Automaták minimalizálása Gries algoritmusával. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Erzse Emese (1980) A testi sértés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

F

Faludi Ildikó (1980) A PM Bevételi Főigazgatósága ellenőrző tevékenységének jogi szabályozása a szocialista gazdálkodó szerveknél. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Faludi Ildikó (1980) A PM Bevételi Főigazgatósága ellenőrző tevékenységének jogi szabályozása a szocialista gazdálkodó szerveknél. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Farkas Béláné (1980) A fiatalok bűnözővé válásának folyamata és a csoportos bűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Farkas Gyuláné (1980) Az igazságügyi statisztika kialakulása és fejlődése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Farkas Judit (1980) Tárolási és keresési eljárások egy adatbáziskezelő rendszerben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Farkas Kornélia (1980) A korrupciós bűntettek. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Farkas Lujza (1980) A titok büntetőjogi védelme. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Farkasné Ungvári Ilona (1980) Az ifjúság büntetőjogi védelme: A vérfertőzés és megrontás bűncselekmények. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fekete Erzsébet (1980) Az államigazgatási alapnyilvántartások néhány kérdése, a népességnyilvántartás hazai gyakorlata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fekete Ildikó (1980) A polgári perrendtartás és novellái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fekete Katalin (1980) A fiatalkorúak büntetőjoga szankciórendszerének egyes kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fekete Magdolna (1980) A polgári perrendtartás és novellái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fenyves Margit (1980) Egy aszfaltozó komplex gépláncra készült szimulációs modell számítógépes programja. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ferenczi Imre (1980) A marxista párt funkciói és az állam a szocialista társadalom politikai rendszerében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Futó Sándor (1980) A fiatalkori bűnözés helyzete és problémái Békés megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Futó Sándor (1980) A fiatalkori bűnözés helyzete és problémái Békés megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fábián Ágnes (1980) Az államigazgatásunk területi beosztásának változásai a felszabadulástól napjainkig (A megyék kialakulása, fejlődése és jövője). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fügedi Edith (1980) Az erős felindulásban elkövetett emberölésről. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

G

Gazsóné Portörő Edit (1980) Puritánus prédikátoraink lehetséges angol forrásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gehring Éva (1980) Lautlehre der deutschen Mundart in Bátaszék. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gelencsér Mihály (1980) Nem vagyoni kártérítés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Genczler Rozália (1980) Lautlehre der deutschen Mundart in Kisdorog. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gera István (1980) A vállalati jövedelemelvonási rendszer változása az 1980. évi szabályozás alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gergely Anna (1980) Sánta Ferenc: A Müller család halála (novella elemzés). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gergely Pál (1980) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek állami támogatásának rendszere és jogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gerinczy András (1980) Az 1867-es kiegyezés hatása a dualizmus korának közjogára és közjogtudományára. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Giay Edit (1980) A távol-keleti hagyományok hatása a XX. századi európai színházi törekvésekre, különös tekintettel Craig, Brecht és Grotowski munkásságára. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gil Alvarez Rafael Pedro (1980) Egy kommunikációs task létrehozása egy CM 4-es kissszámítógépen. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gojdárné Balázs Katalin (1980) Az állami népességnyilvántartás szervezete, félépítése, szerepe az államigazgatási munka korszerűsítésében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gregus Ildikó (1980) Fellebbezés az államigazgatási eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gubán Miklós (1980) A Cluster analízis és gráfelméleti módszerei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gyovai Géza (1980) Üzemi balesetekkel és foglalkozási megbetegedésekkel kapcsolatos rehabilitáció munkajogi kérdései a Szegedi Vas- és Fémöntöde gyakorlatában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gyurik Péter (1980) A döntési táblázat preprocesszor, mint a PL/I nyelv bővítése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gyurisné Komlóssy Éva (1980) Az erőszakos bűntettek kriminológiai kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gyurkó Péter (1980) Az újításokkal kapcsolatos jogi szabályozás néhány elméleti és gyakorlati problémája a 38/1974./X.30./ MT számú újítási rendelet hatályba lépését követően eltelt időszakban a Diósgyőri gépgyárban végzett vizsgalat alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gáborné Szabó Csilla (1980) Származás megállapítása iránti perek, különös tekintettel a bizonyításra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gál András (1980) A bírósági végrehajtás néhány problémája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gálai Antal (1980) Sztohasztikus tározóméretezési programcsomag bővítése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gálbory Katalin (1980) Az államigazgatási határozatoknak bírói úton való megtámadása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gányi Ilona (1980) Az igazságszolgáltatás egységének elve. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

H

Hagymási Zoltán (1980) A szállítási szerződések teljesítésének tapasztalatai a Hajdúsági Iparműveknél, különös tekintettel a szerződéses fegyelemre - a szerződésszegésre és annak következményeire. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Halász Istvánné Lazányi Edit (1980) Az ügyészi vád és vádképviselet. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hantosné Tolnai Márta (1980) A védjegyjog gyakorlati vonatkozásairól. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Harmati Ildikó (1980) A halászati szövetkezetek működésének szabályozásával összefüggő elméleti és gyakorlati kérdések. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Határ Mária (1980) Az államigazgatási eljárási kódex korszerűsítése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ható Mária (1980) A SIMULA 67 progmamozási nyelv és a DELTA rendszerleíró nyelv rendszerelmélete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hedbergné Tóth Éva Márta (1980) A tundrai nyenyec nyugati perem-nyelvjárásának fonémarendszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hegedüs István (1980) A közúti közlekedés szabályainak megszegésével elkövetett bűncselekmények Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

dr. Hegedűs Istvánné (1980) A szabadságvesztés kérdései a modern büntető jogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hegedűs Mária (1980) Egy fordítóprogram tesztelése CRJE- rendszerben. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Hegyi László (1980) Az államigazgatási határozat bíróság előtti megtagadása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hencz Józsefné (1980) A kiemelt városok költségvetési kapcsolatai, különös tekintettel Debrecen megyei városra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Herpai László (1980) Lekérdező nyelvek tervezése adatbázis környezetben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Herpai István (1980) Minimális út meghatározására szolgáló eljárások. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Herédi Edit (1980) A közlekedési bűncselekmények egyes kriminológiai kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hoffmann Gizella (1980) Peregrinuslevelek 1711-1750. Külföldön tanuló magyar diákok levelei Teleki Sándornak. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Holló András (1980) A mentálisan sérült fiatalkorúak nevelésének egyes kriminológiai kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth Márta (1980) Dr. Petru Groza élete és munkássága. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth Sándor (1980) A vállalati kollektív szerződés tartalma a szocialista országok munkajogában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth Zsuzsanna (1980) Lydia Koidula élete és költészete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth Ágnes (1980) Különös szabályok hatályosulása államigazgatási eljárásunkban. Különös tekintettel az anyakönyvi, gyámügyi és kisajátítási eljárás vonatkozásában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth József (1980) F-algebrák erdő-teljes osztályairól. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hudák László (1980) A gazdasági per (Különös tekintettel a Nyíregyházi Megyei Bíróság gyakorlatára). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hudákné Poroszlai Adrien (1980) Területi és szervezeti változások Magyarországon a felszabadulástól napjainkig (különös tekintettel Szabolcs-Szatmár megyére). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hász Magdolna (1980) Mondattípusok vizsgálata azonos szövegrészeket tartalmazó kódexek alapján - A mellérendelt mondatok. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

I

Imre Zsuzsanna (1980) A modern nő alakja Kaffka Margit prózájában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Iván István (1980) A politikai érdek és a nemzeti érdek kapcsolata, különös tekintettel az USA külpolitikájának (1965-1979) kialakításában való szerepével. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Izsák Dezsőné (1980) A kisajátítási kártalanítás gyakorlati kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

J

Jaczkó Vilma (1980) Az államigazgatási alkalmazottak felelőssége különös tekintettel az anyagi felelősségre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Jakab Emma (1980) Az OS Job Control nyelv szintatikus elemzése R-10-en. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Jakab Éva (1980) A jogi szabályozás helye és szerepe a központi gazdaságirányításban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Janka Mária (1980) A jogpolitikai irányelvek érvényesülésének vizsgálata a polgári és gazdasági bíráskodásban különös tekintettel a szerződéskötésnél és teljesítésnél felmerülő problémákra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Jenővári Éva (1980) A bírói függetlenség. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Juhász István (1980) Lakosságadóztatási rendszerünk elvei, sajátossága. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Jusztusz Erika (1980) Das Bild des Aufstrebenden Bürgertums in Freytags - "Soll und Haben". MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Jámbor Erzsébet (1980) Munkaügyi vita - a Magas- és Mélyépítő Vállalat Munkaügyi Döntőbizottsága tevékenységének és eseteinek elemzése 1975-1979. években. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

K

Kakuk Ferenc (1980) A kvadratikus programozási feladat megoldása a hatékony irányok módszerével. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kalmár Erzsébet (1980) Input output rendszerek magasabb szintű programozási nyelvekben. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kalmár Gábor (1980) Ütemezési problémák. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kalmár Sándor (1980) Az egységes ingatlannyilvántartás kialakulása (különös tekintettel Szolnok megyében). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Karancsi János (1980) A szocialista állam funkciói és a szocialista demokrácia kultúrája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

dr. Karácsonyiné Kovács Kornélia (1980) A bírói függetlenség. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Katona András (1980) Területváltozások Csongrád megyében a felszabadulástól napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Katona Judit (1980) Az öngyilkosság büntetőjogi kriminológiai, pszichológiai problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Katona Péter Zoltán (1980) A fejlett szocializmus államának fő vonásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kecskés Ákos (1980) A sportmunkatársi munkaviszony. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kemenes Tibor (1980) Ortega y Gasset hatása Magyarországon, különös tekintettel Németh Lászlóra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kerekes Edit (1980) Maximális út meghatározására szolgáló eljárások. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kersch Mária (1980) A reformkori drámairodalom problémái (Kisfaludy és a vígjátéki stílus). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kertai Györgyné (1980) Vajda Péter és a prózavers. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kertész László (1980) A magyar vadaszati jog fejlődéstörténete, a jelenlegi szabályozás - különös tekintettel a vadkárra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kerényiné Szalai Katalin (1980) Azonos képzővel alakult származékszók transzformációs vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Keveházi Katalin (1980) A finn tárgy fordítási lehetőségei a magyarban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kincses János (1980) Banach terek egy speciális osztályának jellemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Király Dezső (1980) A Ptk. 339. paragrafus /1/. és 340. paragrafus /1/. alkalmazása a bírósági gyakorlatban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Király Katalin (1980) Csehov és O'Neill dramaturgiájának összehasonlítása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Király László (1980) Adatbáziskezelő rendszerek megvalósíthatása magas szintű programozási nyelven. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kis-Lukács Margit (1980) A tőkés monetáris rendszer fejlődése, újabb fejlemények. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Katalin (1980) Az apasági perek, különös tekintettel az apaság bírói megállapítására a gyakorlatban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Katalin (1980) Az apasági perek, különös tekintettel az apaság bírói megállapítására a gyakorlatban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Mária (1980) Egymentes fordítóprogramok a CDL rendszerben. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Mária (1980) Egymentes fordítóprogramok a CDL rendszerben. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Veronika (1980) A környezetvédelem jogi kérdései, különös tekintettel vizeink rendszeres szennyezésének megelőzésére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Zoltán (1980) Az erőszakos bűntettek kriminológiai vizsgálata Bács-Kiskun megyében (Különös tekintettel az erőszakos közösülésre). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiszely Lukács (1980) A pedagógus továbbképzés rendszere és fejlődése Fejér megyében 1969-től. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kocsis Eszter (1980) Karinthy Frigyes költészete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Koller György (1980) Erősen összefüggő és kommutatív automaták L° szorzattá történő előállítása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kondacs András (1980) Faktoranalízis alkalmazása digitális képek feldolgozásánál. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kormos Emese (1980) A kelet-európai falu I. B. Singer és Sólem Áléchem műveinek tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kormány Ildikó (1980) Az eutanázia etikai problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Korom Gábor (1980) Az alá- és mellérendelő mondatok aránya ormánsági nyelvjárási szövegekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Korom István (1980) A bizonyítás alapkérdései a büntetőeljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Éva (1980) Post- Algebrák kongruenciavarietásairól. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Gyula (1980) A tanácsok belső szervezete (illetve ezek fejlődése, különös tekintettel az 1971. évi I. törvény végrehajtására). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács János (1980) A Belügyminisztérium helye, szerepe, feladatai a Magyar Népköztársaság államigazgatásának szervezeti rendszerében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Józsefné (1980) Bizottságok működése a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Klára (1980) Tanúbizonyítás a büntetőeljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Károly (1980) Az eltérő közösségi helyzet kialakulásához vezető tényezők. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovácsné Végh Erzsébet (1980) A kényszergyógykezelés szabályozása a büntetőjogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kozmáné Piroska Emőke (1980) A lakosság tájékoztatása és bevonása a városi tanács feladatainak végrehajtásába Cegléd városban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Krenkó József (1980) Képesítés nélküli nevelők segítésének tapasztalatai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Krusinszki Ferenc (1980) A tanácsi szervek belső koordinációs és igazgatási tevékenysége és fejlesztésének lehetőségei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kulcsárné Kiss Piroska (1980) Az országgyűlési képviselői választások tapasztalatai Magyarországon a felszabadulástól napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kérchy Judit (1980) A dolgozó munkavégzési kötelezettsége. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kökény László (1980) Az útlevelekről szóló jogszabályok összefüggése az államigazgatási eljárási törvény általános szabályaival. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Körmendi Ferenc (1980) Bank- és a hitelrendszer. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Körmendi József (1980) A SZET és a munkajog kapcsolata, különös tekintettel a tanulmányi szerződés és a munkaviszony kérdéskörére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Köszörüs Mariann (1980) A célcsoportos lakásberuházások finanszírozása és gyakorlati problémái (A hódmezővásárhelyi tapasztalatok alapján). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kövér Ágnes (1980) A büntetőjog helyzete az 50-es években figyelemmel az utógondozás eszmerendszerére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Küri Erika (1980) Az antikvitás Juhász Gyula életművében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kőrösi Erzsébet (1980) A védő szerepe a büntető eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kővágó István (1980) A földvédelmi törvény megvalósulása a gyakorlatban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kővári Béla (1980) Az élettársi kapcsolat egyes társadalmi és jogi kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

L

Laczi Jánosné Juhász Hajnalka (1980) A családi jogállás rendezése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lakosné Fakezas Ágnes (1980) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek állami támogatásának rendszere és szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Lippai Pálné (1980) A Szabó Dezső-i novella két típusa (A lélek-mocsár; Scholtz Mihályné ítélete). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Liptay Emese (1980) Államigazgatási eljárási kódexünk korszerűsítése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lovas József (1980) A rablások kriminológiai vizsgálata Bács-Kiskun megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lukács Éva (1980) Viták a magyar fasizmusról. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

László Ágnes (1980) Gazdasági és pénzügyi unió az Európai Gazdasági Közösségben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lázár Péter (1980) A tulajdoni formák államjogi szabályozása (ezen belül az állami tulajdon államjogi szabályozásának részletes kidolgozása). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lökös Ferenc (1980) A magyar illetékrendszer tételesjogi szabályozása, különös tekintettel a vagyonátruházási illetékre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lőrincsikné Bánfi Anna (1980) A termelőszövetkezeti demokrácia érvényesülése és biztosítékai a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

M

Magyar Ottó (1980) A kormány funkcióinak és szervezetének alakulása 1945-től. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Magó István (1980) A gondnokrendelés néhány problémája a gyámhatóság gyakorlatában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Majzik István (1980) A személyi szabadság korlátozásával nem járó kényszerintézkedések. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Maklári András (1980) Az üzérkedés törvényi tényállásának elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Markovics Gyöngyi (1980) Ügyészi vád és vádképviselet. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Markovics Lajos (1980) Különös eljárási szabályok az építésügyi igazgatásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Marth Ildikó (1980) Az adatkezelő FIND uatsítás implentálása PL/1 nyelven. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Matkovics Ágnes (1980) Das Psychologische bei Leonhard Frank Anhand der "Deutschen Novelle". MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Matolay Béla (1980) Jog - politika - jogpolitika. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Matolayné Pálmai Erika (1980) A munkavégzési kötelezettség és a munkaviszony szünetelése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mike György (1980) Az ún. matematikai logicizmusról és Wittgenstein matematika-filozófiájáról. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mizsei István (1980) Tradicionális rendszerek megoldása multiprocesszoros számítógépen. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár Imre (1980) Az 1957. évi IV. tv jogorvoslati rendszere, különös tekintettel a fellebbezésre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Molnár Mihály (1980) A reformkor jogásza Jókai műveiben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár Sándor (1980) A tulajdoni formák államjogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár Zsuzsa (1980) Az erőszakos bűncselekmények kriminológiai kérdései Bács-Kiskun megyében, különös tekintettel az erőszakos közösülésre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Moró Tamás (1980) Faktoranalízis alkalmazása külterületi lakott helyek adataira. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Moszmer Erika (1980) A fiatalok bűnelkövetővé válásának folyamata, a fiatalok csoportos bűnözése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mráz Ildikó (1980) A magyar illetékrendszer pénzügyi szabályozása különös tekintettel a vagyonátruházási illetékekre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Murányi János (1980) Termelőszövetkezetek kooperációi. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Márton Gabriella (1980) A tanácsi igazgatás területi beosztásának változásai a felszabadulástól napjainkig, különös tekintettel Szabolcs-Szatmár megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Márton Ágoston (1980) A tanúkihallgatás elméleti és gyakorlati kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ménesi Károly (1980) A honvédelmi igazgatás helye és szerepe az államigazgatás rendszerében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mészáros Antal (1980) A kisajátítás és a városfejlesztés kapcsolata Kecskemét városában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mészáros Magdolna (1980) Bakunyin és az I. Internacionálé felbomlása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

N

Nagy Csaba (1980) A vállalati alapok képzése és felhasználása az 1980. évi szabályozás alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Gizella (1980) Az erőszakos bűntettek kriminológiai kérdése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Ildikó (1980) Az üzemi baleset fogalma, munkajogi és társadalombiztosítási következményei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Sándor (1980) A tisztességtelen versenyről. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Zoltán (1980) A vállalatok gazdasági és pénzügyi ellenőrzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Zsuzsanna (1980) Összetett igealakok a Jókai-kódexben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Németh Judit (1980) A hosszú távú együttműködési célprogramok, mint a szocialista nemzetközi gazdasági integráció új módszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Németh Mária (1980) Diákélet Győrben. Egy iskola 13-14 éves tanulóinak társadalmi mobilitásának és életmódjának vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Németh Ottó (1980) A közösségi nevelés helyzete a dunaújvárosi 316. sz. Makarenko Ipari Szakmunkásképző Intézetben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

O

Odry László (1980) A magyar bankrendszer, különös tekintettel az Országos Takarékpénztár feladataira és működésére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ollé György (1980) A szerződés joga a Nemzetközi Magánjogi Kódex alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Oltványi Lászloné (1980) A tanácsok belső szervezete illetve ezek fejlődése különös tekintettel az 1971. évi I. törvény végrehajtására. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Oláh Béla (1980) Az akkreditív. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Orbán Tibor (1980) Az építőipari vállalatok számítógépes termelés-programozási modellje. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Oroczo Eduardo Quesada (1980) A TPA-1140 kisszámítógép Real-Time operációs rendszerének fejlesztése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Orosz György (1980) Az iskolai hagyományok szerepe a szocialista nevelésben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ottovay István (1980) A gazdasági perek főbb eljárásjogi szabályai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

P

Palicz Győző (1980) Az eltérő közösségi helyzet (sztár, peremhelyzet) kialakulásához vezető tényezők komplex elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Palágyi György Levente (1980) Az euthanasia kérdései a büntetőjogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Papné Kiss Katalin (1980) Török terjeszkedés a Dél-Alföldön (1526-1552). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Papp Sarolta (1980) Cyprian Kamil Norwid: "Vade mecum". MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Partos Istvánné (1980) A tanácsi gazdálkodás időszerű kérdései (különös tekintettel a tanácsok fejlesztési alapjára). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Percze Ágnes (1980) Kiskorúakról való állami gondoskodás Nógrád megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pethes Éva (1980) A Magyar Államvasutak szervezeti rendszere, fejlesztésének szükségessége és lehetősége. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Petróczy Zoltán (1980) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek vezetésének néhány elvi és gyakorlati problémája, különös tekintettel a munkahelyi közösségekre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pintér Gyuláné (1980) A tanácsigazgatás korszerűsítésére irányuló tevékenység Szolnok megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pogány Andrea (1980) Felróhatóság kérdései a büntetőjogban, különös tekintettel a bűnösség szerepére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pollmann-né Fodor Judit (1980) Reginaldo de Lizárraga: Peru, Tucumán, Rio de La Plata és Chile egész földjének rövid leírása c. krónikájának elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Polner Gábor (1980) A temperált fágok regulációjának számítógépes modellezése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Polyák Katalin (1980) A pszichológia helye és szerepe a családjogi perekben (tények és feladatok). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pál Lajos (1980) Szászvár nevelési intézményeinek története 1720-1972. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Párkányi Ferenc (1980) Magyarország kormányformájának fejlődése 1920-1944-ig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pásztor Margit (1980) A magyar irodalom a szovjet irodalom tükrében 1974/75-1979/80. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pásztói Katalin (1980) A jogi személy elméletekről. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Péczely Terézia (1980) A hamis vád. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Péli András (1980) A mezőgazdasági szövetkezetek működése, szabályozásának elméleti és gyakorlati kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

R

Rigó Lászlóné (1980) Iván Szergejevics Turgenyev a nagy orosz realista író hatása Mikszáth Kálmánra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Roszkosné Török Mária (1980) A járási hivatal közbenső tevékenysége a községi tanácsok és a megyei tanács kapcsolatában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rács Ágnes (1980) Felületinterpoláció bikvadratikus spline függvényekkel. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Réthy Julianna (1980) A közúti közlekedés rendjének és biztonságának büntetőjogi védelme. A közúti közlekedés szabályainak megszegéséért való büntetőjogi felelősség elméleti és gyakorlati kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Réthy Sándorné (1980) Államigazgatási határozatok bíróság előtti megtámadása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Révay György (1980) A büntető fellebbezési rendszer elvei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rónyai Emőke (1980) Petri hálók. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rózsa Vince (1980) Felelősség a vasúti árufuvarozás körében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

S

Saly Noémi (1980) Az ismétlés jelensége és funkciója Krúdy Gyula "nagy korszakában". MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sarkadi Nagy Zsuzsanna (1980) Az egyszerű és az összetett mondatok gyakoriságának és szerkesztettségének vizsgálata Szentes nyelvjárásában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sas György (1980) A katonák büntetőjogi felelősségének sajátos kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sebestyén Tamás (1980) A klasszikus fasizmus politikai ideológiájáról. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sebő János (1980) A bíróság hatáskörébe tartozó termelőszövetkezeti jogviták. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Selmeczy Gábor (1980) Vádemelés - vádképviselet. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Simacsek Zita (1980) Entwicklung der Dramagattungen in der BRD. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Simon János (1980) "Szabad haza vagy halál" (A nicaraguai forradalom és szabadságharc története) (1972-79). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Simon Józsefné (1980) Az iranyító értékelés szerepe a témakompenzációs oktatásban feladatbankok segítségével. Történelem 6. osztály. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Simon Lászlóné (1980) Az államigazgatási eljárási kódexünk korszerűsítése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Simon Éva (1980) A színjátszás esztétikájának vallási és társadalmi gyökerei (az ázsiai gondolkodásmód sajátosságainak tükröződése a japán nó-színházban). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sipiczky Mária (1980) Elektra alakja három antik görög és három XX. századi drámában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sipos Etelka (1980) Az élőbeszéd mondattani kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sipos Sarolta (1980) Kemény Zsigmond "Zord idő" c. regényének forrásmotívumai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Solymos Ottó (1980) A DELETE adatbáziskezelő utasítás implementálása Pl/1nyelven. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Soós Julianna (1980) Környezetvédelem, mint komplex társadalmi tevékenység, különös tekintettel az államigazgatási aktusok érvényesítésének eszközeire. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Stoklász Gyöngyi (1980) A Panama-csatornára vonatkozó új nemzetközi jogi szabályozás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Szaboné Mizser Ildikó (1980) A tanácsok belső szervezete és fejlődése, különös tekintettel az 1971. évi I. törvény végrehajtására. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó András (1980) A pártfogó felügyelet. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Attila (1980) A bűnözővé válás individuális folyamata a fiatalkorú bűnelkövetőknél. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó József (1980) A polgári eljárás gyorsítása és hatékonyságának fokozása - különös tekintettel a tárgyalásra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Marianna (1980) Lélektani realizmus Ambrus Zoltán elbeszéléseiben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Piroska (1980) Salgótarján munkásmozgalma 1939-1944-ig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Rózsa (1980) A Szópoker játék egy lehetséges megvalósítása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Rózsa (1980) A Szópóker játék egy lehetséges megvalósítása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Sándor (1980) Salgótarján munkásmozgalma 1939-1944-ig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Sándor (1980) A tanácsok szabálysértési hatósági tevékenysége és hatása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Szakál Pálné Murányi Éva (1980) Petelei István jellemábrázolása novelláinak tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szalkó András (1980) Die Ironie und Satire in "Die Blechtrommel" von Günter Grass (Facharbeit). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szarka Klára (1980) A termelőszövetkezeti tagok kollektív és egyéni érdekvédelme, érdekképviselete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szathmáry Béla (1980) A szabadságvesztésre ítélt felnőttkorúak reszocializációja különös tekintettel az utógondozásra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szelepcsényi Ilona (1980) Egyedi korlátos zárt szállítási feladat megoldhatóságának vizsgálata magyar módszerrel. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szelják János (1980) A vállalati jövedelemszabályozás a VI. ötéves terv időszakában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szemenyei József (1980) A lelkiismereti- és vallásszabadság fejlődése Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szendrő Zsolt (1980) Szövetkezetek társulási jogának fejlődése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szentkatolnay István (1980) A birtokvédelem helye és szerepe az államigazgatási eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szepesi Ferenc (1980) A jogszabályalkotási technika egyes kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szeri István (1980) VOLÁN 10. sz. vállalat szociálpolitikai gyakorlata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szigethi Gábor (1980) A pályakezdő Kodolányi naturalizmusa. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szigeti Ferenc (1980) A diszkrecionális mérlegelésen alapuló aktusok államigazgatásunkban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szigliné Hegyes Ilona (1980) Közelítés a hatalom fogalmához. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szilágyi János (1980) Kormányformák alakulása Magyarországon 1848-napjainkig, különös tekintettel a munkás-paraszt demokratikus diktatúra kormányformájára. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szirmai Gábor (1980) A vezetékjog mint az ingatlan használati korlátozásának speciális esete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szitó Judit (1980) Az "interlanguage" néhány aspektusa. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szopkó Anna (1980) A kontinentális talapzat és a gazdasági övezetek. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szőllősi Ilona (1980) A Müncheni-kódex névutórendszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szűcs László (1980) A bizonyítási kísérlet. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szűcs László (1980) A mezőgazdasági termelőszövetkezeti tagok érdekvédelme. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sándor Elek (1980) Az államigazgatási eljárási jogorvoslati rendszerünk. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sövér Ferenc (1980) Makróprocesszor, mint programgenerátor. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

T

Takáts Tamás (1980) FORTRAN subset interpreter. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tanács Imre (1980) A cigány fiatalkorúak által elkövetett egyes erőszakos és vagyon elleni bűncselekmények kriminológiai kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Terhes Irén (1980) A védő a büntető eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Timár László (1980) Lakáselosztás szabályozása Szeged megyei város területén. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tolnai Tünde (1980) Orosháza nagyközség az 1929-33-as világgazdasági válság éveiben - különös tekintettel az egyes társadalmi rétegek helyzetére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Margit (1980) A demokratikus centralizmus szerepe a szocialista gazdaságirányításban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Béla (1980) Analógiás kapcsolatok a francia "új regény" és "új hullám" között. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Judit (1980) Programok viselkedésének empirikus vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth János (1980) A dolgozók anyagi felelősségének kérdései az AFIT XI. sz. Autójavító Vállalatnál. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Klára (1980) A házasságfelbontás és jogkövetkezményei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Kálmán (1980) Az ügyészi vád és vádképviselet. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth László (1980) Interaktív file-kezelés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Éva (1980) Gondolatok a környezetvédelmi jogról különös tekintettel a vízvédelem szabályozására. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Balázs Lászlóné (1980) Deák Ferenc alakja a magyar közjogtudomány fejlődésében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Imréné Varga Ilona (1980) Személyiségzavarok a szakmunkástanulók körében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Török Zoltán (1980) A gazdasági jog és a vállalati jog problematikája a szocialista jogrendszerekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

dr. Török Berta Lászlóné (1980) A fiatalkorúak bűnözővé válásának folyamata, a fiatalkorúak csoportos bűnözése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Törökné Kaszás Rozália (1980) A népi ellenőrzés szervezetének és jogosítványainak a kialakulása és fejlődése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Túri Nagy János (1980) A munkajogviszony létesítésének, módosításának, megszűnésének vállalati gyakorlata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

U

Udvardi Ágnes (1980) Bródy Sándor Jövendő c. folyóirata és a magyar századforduló. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Urbán Edit (1980) A beruházások pénzügyi finanszírozásának rendje. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

V

Vajkó Erika (1980) A tankötelezettségi törvény végrehajtása Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Andrea (1980) A lakásszövetkezet szövetkezeti jellege. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Erzsébet (1980) Egy Információtároló és visszakereső rendszer könyvtári alkalmazása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga István (1980) A magyar labdarúgó kupacsapatok nemzetközi szereplésének hazai háttere és adatai 1955-1979. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Mária (1980) A -nak/-nek névszóragos szintaktikai szerkezetek vizsgálata a mai magyar nyelvben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Péter (1980) Bács-Kiskun megyében elkövetett szándékos emberölések kriminológiai vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vargáné Török Mária (1980) Eljárásjogi problémák - a bírói munka megkönnyítésére szolgáló technikai vívmányok felhasználásával összefüggésben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vas Magdolna (1980) Az R-10 OS I/O-kezelési lehetőségeinek bővítése. Paraméteres karbantartó program ellenőrzési moduljának elkészítése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Vas Árpád (1980) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek testületi szerveinek eljárásjogi kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vass János (1980) A munkások politikai és jogtudatának fejlődése Szabolcs-Szatmár megyében 1897-1978. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vass László (1980) A földvédelem és földhasznosítás kérdései Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Velcsov István (1980) Képek információtartalmának mérése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Vezsenyiné Kovács Edit (1980) Az állam javára való marasztalás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vidács Jenő (1980) Automatikus osztályozás alkalmazása mezőgazdasági körzetek kutatásában. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Vidács Jenő (1980) Automatikus osztályozás alkalmazása mezőgazdasági körzetek kutatásában. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Vidákovich Tibor (1980) Képek prediktív kódolása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Virányi Györgyné (1980) Pedagógusok élete és munkája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vágó Zsuzsanna (1980) Osztály és osztálytudat. Lukács György: A társadalmi lét ontológiája című munkájában a Történeti fejezetek alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Várady Gyula (1980) Az államigazgatási ügyvitel korszerűsítése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vári Imre (1980) A hagyatéki eljárás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Várkonyiné Laluska Zsuzsanna (1980) A társasház-tulajdon jogintézménye, szerepe és jelentősége. A társasház alapítás és a társasház gazdálkodás kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Várnai Péter (1980) Kísérlet finnugor igevonzatok összehasonlító vizsgálatára. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

W

Wéber Zsuzsanna (1980) A kiskorú gyermekről való állami gondoskodás, különös tekintettel a rendszeres nevelési segélyezésre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Z

Zelei Jozsef (1980) A termelőszövetkezeti demokrácia érvényesülése és biztosítékai a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ziegler Herta (1980) Die Vokale der Mundart von Brennbergbánya. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zombai László (1980) Iskolavezetési rendszermodell javaslat. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zsoldos Piroska (1980) Ragos és ragtalan névszókhoz járuló névutók vizsgálata a mai magyar nyelvben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zvara Katalin (1980) A vízi környezet védelmének problémái és jogi eszközei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zámbó Lajos (1980) A tartási- es életjáradéki szerződések néhány kérdése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Á

Ákosi Gáborné (1980) Anyakönyvi igazgatás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Árpás Károly (1980) Az észt parasztság és ábrázolása Anton Hansen Tammsaare műveiben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

É

Énekes Endre (1980) A szállítási szerződések új jogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ö

Öhl Erika (1980) Lexikális elemzés fordítóprogramokban. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Ökrös Zoltán (1980) Munkamegosztás és koordináció az államszervezetben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ördög László (1980) A polgári eljárás hatékonyságának és gyorsításának kérdése, különös tekintettel a III. Ppn-re. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2021. február 24. 18:59:00 CET.