Browse by Institution

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | Z | Á | É
Number of items: 451.

A

Adamovics Mária (1979) A zenei valóságábrázolás néhány kérdése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Alt Dóra (1979) Machiavelli állammal kapcsolatos nézetei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Antal György (1979) A szövetkezeti demokrácia és a munkahelyi közösségek helye, szerepe, jogállása a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Antali Károly (1979) Turing-gépek és rekurzív függvények. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Arnótfalvy Sarolta (1979) A tanúkihallgatás elméleti és gyakorlati kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

B

B. Molnár Irén (1979) Virtuális blokk-kezelés. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Bagi Dezsőné (1979) A Szeged-Algyői iskola története a dualizmus korában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bakos Péter (1979) A kiskunhalasi Szilády Áron Gimnázium története a századfordulótól az 1960-as évek elejéig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balla Klára (1979) Szolgáltató vállalat körében elkövetett bűncselekmények kriminológiai vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balla Sándor (1979) A demokratikus ifjúsági mozgalom története Szegeden 1944-től 1950-ig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balog Imre (1979) A közbiztonság segítése, különös tekintettel az önkéntes rendőri tevékenységre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balogh Judit (1979) Tárkihasználásra optimalizált rendezések. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balogh Éva (1979) A nagyközségek igazgatási szervezete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Baltás Béláné (1979) Általános iskolai tanulók környezetesztétikai ízlésének vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balázs László (1979) Object visszafordító segédprogram. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Baranyi Zsuzsanna (1979) A posztindusztriális társadalom elmélete és kritikája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Barna Gabriella (1979) A túlélő házastárs öröklési jogi helyzete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Barna Péter (1979) A katonai tiszti hivatás mint pályaválasztási probléma. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bartha Elvira (1979) A tanácsi beruházások speciális szabályai, különös tekintettel a tanácsok fejlesztési alapjára. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bartha Miklós (1979) Vizsgálatok a fanyelvtanok körében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bartosné Bátor Mária (1979) A tanácstagok tevékenysége és jogállása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bathó Gábor (1979) Védelem a büntető eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Baur Péter (1979) A helyszíni szemle néhány kriminalisztikai kérdéséről. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bencsik Tibor (1979) A nők munkajogi és társadalombiztosítási jogi védelme egy élelmiszer-ipari vállalatnál. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Berkecz Franciska (1979) Hogyan szeretnék élni 25 éves koromban? (Elemzés). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Berkes István (1979) Jogszabályokhoz való kötöttség és diszkrecionális mérlegelés a szocialista államigazgatásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Berta Sándor (1979) Egyes erőszakos bűncselekmények kriminológiai vonatkozásai Bács-Kiskun megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Berzátzy Eszter (1979) Alkotmány és forradalom. A kubai függetlenségi, forradalmi mozgalmak és az alkotmányért folyó küzdelem kérdései (1895-1976). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Berzátzy Eszter (1979) A kubai alkotmány a forradalmi építés folyamatában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bessenyeiné Juhász Zsuzsanna (1979) A dolgozók egészségére és testi épségére vonatkozó szabályozás a magyar munkajogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Birinyi Pál (1979) Szándékosság a büntetőjogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bobák Mária (1979) Kollektív szerződés a Hajdú-Bihar Megyei Tanács Gyógyszertári Központjánál. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bodnárné Kovács Katalin (1979) A népi jogéletkutatás és a mai jogtudat vizsgálat összehasonlítása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bodor János (1979) A honvédelmi nevelés lehetőségei az általános iskolában és szakköreiben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bodrogi Márta (1979) Festői elemek vizsgálata Hugo von Hofmannstahl és Kosztolányi Dezső néhány novellájában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bokkon László (1979) Az olvasási tevékenység rendszerének elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Boros Lajosné (1979) Mikrocsoportos iskolaelőkészítő fölzárkóztatás az óvodában anyanyelvi nevelés területén. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bory Endre (1979) A belföldi vasúti árufuvarozási szerződés néhány problémája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bottyán Menyhért (1979) A közoktatási és közművelődési intézmények összekapcsolásának kérdései, az együttműködés egyfajta lehetősége kisebb településeken. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bozsó Miklós (1979) Az államigazgatás korszerűsítése különös tekintettel a pénzügyigazgatásra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Budai Mátyás (1979) Juhász Ferenc költészete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Budai Piroska (1979) A gyermekölés szankcionálásának kérdései kriminológiai megközelítésben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bujdosó Sándor (1979) A járás, mint igazgatási- területi egység. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bujtás László (1979) Azonos témájú énekek összehasonlító vizsgálata XVI. századi énekeskönyvekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Burián Miklós (1979) A Kecskeméti Református Kollégium története. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Burok Ferenc (1979) A szakigazgatási kirendeltségek szervezete és feladatai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Buza Antal (1979) Boole-függvény minimalizáló eljárások bonyolultsága. Egy általános minimalizáló módszer. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Buzás Péter (1979) Városkörnyéki községek szervezése és igazgatása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bácskai Éva (1979) Integrálegyenletek numerikus megoldása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bálint János (1979) Többfázisú duál algoritmus. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bán Mária (1979) Az intézeti vezetőfőnővérek társadalmi beilleszkedése és annak oktatási-nevelési vetülete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bánszki Zsolt (1979) Az értelmi fogyatékos fiatalkorúak javítóintézeti nevelése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bátyi Zoltán (1979) A magyar uralkodó osztályok nacionalista politikája, és a munkásmozgalom nacionalizmus elleni programjai Magyarországon (1867-1944). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Böhm József (1979) A szuggesztopédia és alkalmazási lehetőségei az angol nyelv középiskolai tanításában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Börcsök László (1979) A szakmunkásképzés helyzete Csongrád megyében az 1973-79-es időszakban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Búvár Irén (1979) A termelőszövetkezeti szakvezetés jogi kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Büky Kálmán (1979) A munkahelyi, az üzemi demokrácia fejlődése, a szakszervezetek szerepe, funkcióik érvényesülése a szocialista társadalomban (Magyarországon). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Büky László (1979) Vers és metafora - Valami Füst Milán költői nyelvéről. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

C

Csala József (1979) A Magyar Alkotmány főbb fejlődési szakaszai, különös tekintettel szocialista alkotmányosságunk főbb kérdéseire. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csapó Ferencné (1979) Erkölcsi nevelési lehetőségek a mezőgazdasági gyakorlati foglalkozásokon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csapó Sándor (1979) A családok légkörének hatása a tanulók beilleszkedésére az osztályközösségbe. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Cseh Béla (1979) A veszélyeztetett tanulók helyzete falusi általános iskolai osztályközösségekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csekei Sándor (1979) Iparos tanoncképzés Kecskeméten a Horthy-korszakban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Cselédes Katalin Antónia (1979) A származás megállapítási perek. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csetneki Erika (1979) A tanúkihallgatás elméleti és gyakorlati kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csicsely Ilona (1979) A termelőszövetkezeti tagok nyugellátásának gyakorlati problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csikós György (1979) Átalakulás, beolvadás és egyesülés eredményei és problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csillám Katalin (1979) Az idő szerepe a polgári jogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csohány Margit (1979) A testi épség és egészség védelmének szabályozása büntetőjogunkban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csordásné Kovács Beáta (1979) Szabadságvesztésre ítélt felnőttkorú bűnelkövetők tipológiája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csák Istvánné (1979) Generátorokkal és definiáló relációkkal adott véges csoport szorzástáblájának számítógépes előállítása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csányi Huba (1979) Az alkohol és a bűnözés Csongrád megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csányi József (1979) A fiatalkorúak bűnözővé válásának egyes kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csóti Mária (1979) A nők, a fiatalkorúak és a csökkent munkaképességű termelőszövetkezeti tagok jogi helyzete a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Czabafy Sándorné (1979) A kisajátítás és kártalanítás egyes kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Czibik Klára (1979) Digitális képek osztályozása statisztikai módszerekkel. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Czira Enikő (1979) A polgári eljárási szankciók rendszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

D

Dajka János (1979) A közutakon közlekedők felelősségbiztosításának jelene és lehetséges jövője. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dani Anikó (1979) Magyar Nemzeti Bank monopóliumai, különös tekintettel a hitel monopóliumára. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Debreceni Ágnes (1979) Psychologische Elemente in den Hörspielen Dürrenmatts. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Dibóné Borbély Ágnes (1979) Vergleichung Parsifals bei Wolfram von Eschenbach und bei Richard Wagner. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Diczházy Mariann (1979) A környezetvédelem egyes polgári jogi vonatkozásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dióslaki Ferenc (1979) Sejtprocesszorok software eszközei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dobos László (1979) A termelési rendszerek elterjedésének egyes kérdései a mezőgazdaságban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dobrovoczky István (1979) A közös tanácsú községek igazgatási szervezete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dobó László (1979) A termelőszövetkezeti parasztság, mint társadalmi osztály. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Drávucz László (1979) A személyragos főnévi igenevek vizsgálata a Huszita Bibliában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dániel Gézáné (1979) A vertikális KISZ szervezet tapasztalatai a Kalocsai I. István Gimnázium és Óvónői Szakközépiskolában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dékány Éva (1979) Az örökbefogadás céljának megvalósulása a szocialista társadalomban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dévényi Erzsébet (1979) A nyomozás törvényessége feletti felügyelet. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dömötör Adrienne (1979) A szigetvári bosnyákság ragadványnevei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

E

Elek Margit (1979) Megőrzési felelősség az ítélkezési gyakorlatban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Eperjesi Teréz (1979) Az öngyilkosság büntetőjogi és pszichológiai (pszichiátriai) vonatkozásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Erdélyi Katalin (1979) „A Magyar Úttörők Szövetségének 1977/78-as úttörőévi programja” hatékonyságának vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

dr. Erdélyi Miklósné Szélkúti Katalin (1979) A prezídiumok helye és hatásköre a szocialista államok szervezetében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Erdődy Valéria (1979) Túlhatározott lineáris egyenletrendszerek megoldása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ernhöffer Ferenc (1979) Adaptív rendszerek vizsgálata és realizációja. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

F

Faragó Endre (1979) A társadalmi fejlődés és a társadalmi forradalom fogalmának előfordulása, használata, alakulása az általános iskolai történelemtankönyvekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Farkas Ferencné (1979) Az "Edzett Ifjúságért" tömegsportmozgalom pedagógiai problémái az általános iskolában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Farkas Károly (1979) A tartási- és életjáradéki szerződések néhány kérdése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fehér István (1979) Felnőttoktatás Kecskeméten a felszabadulás után. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fejér Dénes (1979) Értékorientációs tényezők az alsószintű vezetők tanfolyanrendszerű oktatásában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fekete-Kovács Győző (1979) Témakompenzációs oktatási kísérlet a vízügyi szakközépiskolák 3. osztályos-géptan-tantárgyának "Szivattyúk és hidraulikus berendezések" című tantervi témájában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Felföldi Gábor (1979) Az öröklési szerződés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fernández Emilio Guevara (1979) Szimmetrikus mátrixok invertálása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Feró László (1979) Szűrési eljárások digitális képek feldolgozására. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Filvig Gyuláné (1979) A tanulók irányító értékelése feladatbankok segítségével a magyar nyelv nyelvtanának tanításában, az általános iskola 7. osztályában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Flavia M. Pagés Rodriguez (1979) Adatstruktúrák implemetálása és formális leírása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Font Zoltán (1979) Digitális képek osztályozása Cluster analízissel. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Font Éva (1979) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek közötti gazdasági társulások, különös tekintettel a közös vállalatra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fornády Éva Veronika (1979) Az államigazgatási határozatok bíróság előtti megtámadása különös tekintettel a társadalombiztosítási határozatokra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fuchs Jenőné Varga Katalin (1979) Mikrocsoportos iskolaelőkészítő fölzárkóztatás az óvodában (ábrázolás). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fülöp Imre (1979) A magyar közúti darabárufuvarozás jogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fülöp Zoltán (1979) Reguláris egyenletrendszerek és alkalmazásuk automataelméleti eldönthetőségi problémákra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Füzi László (1979) A minőség alapjai. Németh László a Tanu előtt. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

G

Gazsó Endre (1979) A kollektív szerződés kialakításával kapcsolatos problémák Bács-Kiskun megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gergely Anna (1979) Hódmezővásárhely ÉK-i részének régészeti terepbejárása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gergely Erzsébet (1979) A vásárosnaményi Vörös Csillag Termelőszövetkezet története. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gergely Klára (1979) Az igazgatás fogalma és elvei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gogolák Ferenc (1979) A nők védelme és jogai a munkajog és a társadalombiztosítási jog területén, különös tekintettel a TITÁSZ Vállalatnál kialakult gyakorlatra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gombás Éva (1979) Programozási nyelvek szemantikájának megadása logikai úton. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gyimesi István (1979) Fegyelmi felelősségi viszonyok a termelőszövetkezetekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gyukics Antal (1979) A Kiskunhalasi Általános Iskolai Diákotthon közösségi nevelőhatása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gyulai Olga (1979) A munkaszerződés érvénytelensége és annak következményei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gyuris Ágnes (1979) Az országgyűlés fő funkciói és hatásköre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gyuris Ágnes (1979) Az országgyűlés hatásköre és fő funkciói. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gyömbér László (1979) A jogpolitikai irányelvek érvényesülése az államigazgatásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gyöngyösy Zoltánné (1979) Az úttörő közösségek irányításának és vezetésének módszerei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Györke Zoltánné (1979) Az óvodáskorú gyermekek családi életre nevelése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Gálné Guglava Mária (1979) Az alkoholisták kötelező intézeti gyógykezelésének egyes eljárási kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Görög István (1979) Tanulói önkormányzat a 607. számú Ipari Szakmunkásképző Intézet "Lőwy Sándor" Diákotthonában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

H

Hajdú Antal (1979) A tanúkihallgatás kriminalisztikai problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hajdú Ilona (1979) Büntetések és intézkedések a szabálysértési eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hajnal Lászlóné (1979) Az állam funkcióinak változása, és a szocialista demokrácia fejlődése az MSZMP X-XI. kongresszusa és a programnyilatkozat alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Halasi Szilveszter (1979) Az állami személyzeti munka jogi szabályozásának egyes kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Haramász Andrásné (1979) A büntetés célja és a feltételes szabadságra bocsátás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Harsányi Ágnes (1979) A polgári eljárás egyszerűsítésére és gyorsítására hozott rendelkezések érvényesülése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hatos Katalin (1979) Erkölcsi értékítélet: általános iskolás felsőtagozatos, családban nevelkedett és állami gondozott gyermekeknél (Néhány fogalom vizsgálata). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hegedüs Mária (1979) A motiváció szerepe a nyelvtanulás eredményességében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hegedüs-Deme Pál (1979) Témakompenzációs oktatás feladatbankokkal az általános iskola hatodik osztályos fizika tantárgy "Az energia, munka" című témakörben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hegyi Sándor (1979) Fiatalkorú bűnözés egyes kérdései Békés megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Helembai Zsuzsanna (1979) Jugoszlávia két világháború közötti nemzetiségi problémái az angol történeti irodalomban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Hentes Lajosné (1979) A tanácsok szervezeti és működési szabályzatai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Herczeg Istvánné (1979) A magány-motívum Juhász Gyula költészetének korai korszakában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Herczku Zsuzsanna (1979) A mezőgazdasági termelőszövetkezeti tagok érdekvédelme, különös tekintettel a Szabolcs-Szatmár megyei mezőgazdasági szövetkezetekre és a Területi Szövetségre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Herendi György (1979) Elméleti és gyakorlati problémák a nyomozás törvényessége feletti ügyészi felügyelet köréből. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Herold József (1979) Társadalmi érdekviszonyok és az állam. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hinel Erzsébet (1979) A nógrádi szénbányászat és bányamunkásság a felszabadulástól a 3 éves terv végéig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Holakovszkiné Pestovics Ilona (1979) A know-how fogalma és forgalma. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Holló Istvánné Kovács Mária (1979) A mozgássérült gyermekek írástanításának elméleti és gyakorlati kérdései. A munka szervezésének és irányításának kérdései az írástanítás szempontjából. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hollósi Laura (1979) A termelőszövetkezeti demokrácia érvényesülése és biztosítékai a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hornyák Kálmán (1979) A személyiségi jogok védelme és a szervátültetés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth Károly (1979) Vállalati, szakszervezeti tanácsok és a bizalmi testületek működése Csongrád megyei tapasztalatok alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hugyecz Ilona (1979) A szuverenitás tartalmának alakulása a gazdasági, politikai viszonyok változása, különös tekintettel az integráció kialakulásának tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hunya Edit (1979) Többváltozós függvények minimalizálása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Huszár Jolán (1979) Elsőrendű tételbizonyító Łukasiewicz n-értékű logikájában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

J

Janovszki Attila (1979) A mozgalmi képzés eredményességének vizsgálata Békés megye néhány úttörőcsapatánál - különös tekintettel a gyermekvezetők helyzetelemző és kritikai tevékenységének színvonalára. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Jernei István (1979) A hitel szerepe a szocialista gazdálkodásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Jilling Judit (1979) "A fotogrammetria blokk-kiegyenlítési eljárásának megvalósítása kisszámítógépen". MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Judik Margit (1979) Az állam és az egyház kapcsolata - egyházpolitika hazánkban a felszabadulás után. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Juhász György (1979) Reguláris erdők racionális reprezentációi. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Jóni Gábor (1979) Századunk irodalma és a film. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Józsa György (1979) Angol külpolitikai irányzatok és Magyarország - különös tekintettel a nemzetiségi kérdés vitájára (1919-1939). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

K

Kakuk Gabriella (1979) Az állami funkciók és a jogfunkciók kapcsolatai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kalmár János (1979) Deriváltmentes iterációs módszerek nemlineáris egyenletek és egyenletrendszerek megoldására. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kandra Károly (1979) A lakásszövetkezetek jogi szabályozásának néhány kérdése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kanyó Teréz (1979) A tanulók irányító értékelése konzervipari szakágazati technológiából feladatbank segítségével. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kapocsi Erzsébet (1979) Kapcsolatok a XVIII. századi német lied és a magyar dal között: néhány elméleti probléma. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kaprinay Péter (1979) A tagsági viták és a szövetkezeti döntőbizottság néhány kérdése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kardos Judit (1979) Előzetes letartoztatás és lakhelyelhagyási tilalom. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Karsai Árpádné (1979) A beruházások finanszírozásának jogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Karácsony Ibolya (1979) Többek közös károkozásának szabályozása a mezőgazdasági termelőszövetkezeti jogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kassy Erzsébet (1979) A tanács végrehajtó bizottsága. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Katona Gyula (1979) A tanácsok belső szervezete, illetve ezek fejlődése, különös tekintettel az 1971. évi I. törvény végrehajtására. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kautz Annamária (1979) Kereskedelmi dolgozók leltárhiányért fennálló felelőssége egy élelmiszer kiskereskedelmi vállalat gyakorlatában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kautz József (1979) Fegyelmi felelősség és eljárás a bírói gyakorlatban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kecskeméti Judit (1979) A vasút fuvarozói felelősségének egyes kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kecskés Adrienne (1979) Catullus és a hellénisztikus irodalom. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kele György (1979) A jogos védelem intézményének rövid történeti áttekintése és néhány elvi vonatkozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Keleti Sarolta (1979) Déry Tibor hasonlatai A befejezetlen mondatban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kenyeres Lajos (1979) A nemzetközi gazdasági kapcsolatok fejlődésének hatása a nemzetközi magánjogra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kenéz Tibor (1979) Védelem a büntető eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kerékgyártó Judit (1979) A vétségi eljárás eltérő szabályai a bírósági eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Khim Márta (1979) Az 1543-as szultáni hadjárat Magyarországom. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Király László (1979) A faktoranalízis és orvosbiológiai alkalmazása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kis Piroska (1979) Lineáris egyenletrendszerek megoldása minimalizációs módszerekkel. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kisbánné Németh Mária (1979) A politikai gazdaságtan esti egyetemi oktatásának módszertani kérdései a Komárom megyei Oktatási Igazgatóságon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiskasza Margit (1979) Az ügyészi vád és vádképviselet egyes kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kisné Csányi Anikó (1979) A felnőttvezetés és a gyermekönkormányzat viszonyának jellemzői a Helvécia-Feketeerdői 4573. sz. Kilián György Úttörőcsapatnál. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Attila (1979) Néhány építőgéptípus várható éves üzemelési idejének és javítási időszükségletének meghatározására alkalmas számítógépes program kidolgozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Edit (1979) Testi sértés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Ferenc (1979) A termelőszövetkezeti demokrácia érvényesülése és biztosítékai a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Gyula (1979) Az igazság megállapítása a büntetőeljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Klára (1979) Az üzérkedés törvényi tényállasának szabályozása az 1920-as évektől napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Margit (1979) A joglogika néhány elméleti kérdése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Mária Terézia (1979) Az erkölcs és jog viszonyának egyes kérdései a jogalkalmazás példáján keresztül. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Zsuzsanna (1979) A végzett munka mennyisége és minősége szerinti díjazás elvének érvényesülése a termelőszövetkezeti jogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Mária Magdolna (1979) Móra Ferenc régészeti munkája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Knáb Gábor (1979) Társas kapcsolatok alakulására ható tényezők vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kocsis Ágnes (1979) Az uruguay-i magyar kolónia politikai mozgalmai az 1930-as években. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kocsis Attiláné Gyuris Ilona (1979) A tanács tisztségviselőinek jogállása és feladatai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Koday Zsuzsanna (1979) A készpénznélküli elszámolások formái és tapasztalatai az indirekt irányítás rendszerében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kolossay Éva (1979) A büntető fellebbezési rendszer elvei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Komáromi Attiláné (1979) A felszabadulás előtti és utáni magyar parasztság életének bemutatása Veres Péter műveiben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Koncz László (1979) Világnézeti jelentőségű fogalmak a 6. osztályos régi és új fizika tankönyv összehasonlítása alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Koszó Tivadar (1979) A szexuálpatológia és a kriminológia kapcsolata különös tekintettel a nemi kromoszóma-aberrációkra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Attila (1979) A Hetvenkedő Katona alakja Plautustól Kodályig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács György (1979) A kár, a kártérítés mértéke egyes európai országok jogában, különös tekintettel a személyi sérülésekre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Imre Endre (1979) A tanúvallomás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács István (1979) "Hűséges hűtlenség." Az irodalom, a színház és a film kapcsolatáról Örkény István művei - Tóték, Macskajáték alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Judit (1979) Üzemi baleset fogalma, munkaügyi és társadalombiztosítási következményei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Károly (1979) A Filter-módszer. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács László (1979) Az eltérő közösségi helyzet kialakulásához vezető tényezők komplex elemzése (Sztár-peremhelyzet). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Tamás (1979) A kollektív szerződés jogi természete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Éva (1979) Az előítélet néhány elméleti kérdése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovácsné Gajda Mária (1979) A beszédzavarok elméleti és gyakorlati kérdései, különös tekintettel a mozgássérült gyermekekre és felnőttekre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovácsné Puruczky Éva (1979) Függvény határértéke a középiskolai tananyagban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kozma Béla (1979) A lex comissoria, mint a vételhez kapcsolódó kikötés a római jogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kozslik István (1979) A GATT és Magyarország csatlakozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Koós Judit (1979) Hódmezővásárhely délnyugati részének régészeti topográfiája és településtörténete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Krafcsik Istvánné (1979) Két osztály összehasonlitó nevelésszociológiai vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Krizsán Miklós (1979) A szabálysértés eljárási szabályai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kupi Teréz (1979) A magyarországi német nemzetiség története (1945-1978). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kurucsai Béla (1979) Az országgyűlés fő funkciói és hatásköre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Kuruncziné Tornóczky Katalin (1979) A századforduló újszerű irodalmi törekvései Török Gyula műveiben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kóti Ernő (1979) Fordítóprogramok és attribútumnyelvtanok II. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kőszegi Gábor (1979) Magyarország kormányformájának fejlődése (1848-tól napjainkig). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

L

Leiwander Katalin (1979) A legfelsőbb hatalmi szervek rendszerének alakulása a szocialista államokban, különös tekintettel az államfői funkciókat ellátó szervek fejlődésére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Leiwander Katalin (1979) A legfelsőbb hatalmi szervek rendszerének alakulása a szocialista államokban, különös tekintettel az államfői funkciókat ellátó szervek fejlődésére (1945 után). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lengyel Mária (1979) A magyarországi német kisebbség 1919-1945 közti történetének fő kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Litter József (1979) A dinamikus programozás alkalmazásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lourdes Melgarejo (1979) A kétirányú korlátozott szállítási feladatok megoldása magyar módszerrel. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lucza Franciska (1979) Fejezetek a Nyugat-Római Birodalom és az egyház történetéből. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lukács Zoltán (1979) Török-magyar kapcsolatok a 20. század elején 1924-1939. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lutter István (1979) Gazdasági és pénzügyi unió az Európai Gazdasági Közösségben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lánczi István (1979) A társadalmi tulajdon sérelmére elkövetett bűncselekmények kriminológiai vizsgálata Szolnok megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

László Gabriella (1979) A gyámhatóság feladata különös tekintettel a láthatási engedélyre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lázár István (1979) A szakértői bizonyítás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lőrinczy György (1979) Az akarat determináltsága és a büntetőjogi felelősség alapelvei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

M

Magony János (1979) A Nagy Októberi Szocialista Forradalom hatása a Magyar Tanácsköztársaságra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Magyar János (1979) A tanú bizonyítás a büntető eljárásban, az első fokú bírósági tárgyaláson. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Magyar József (1979) A MÁV dolgozók fegyelmi felelősségének egyes kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Major Zoltánnné Szendrei Júlia and Major Zoltán (1979) Számítógépes hálótervezési eljárás a komplex eljárások összehangoltságának fokozására. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Makai Katalin (1979) A Nagykőrösi Arany János Általános Iskola története. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Maria del Pilar Rodriguez (1979) Az R-40 OPSI programcsomagját felhasználó eljárás vegyesértékű lineáris programozási feladat megoldására. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Martinez Páez Mária Teresa (1979) Record láncolási technika alkalmazása a diszponibilis készletnyilvántartásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mayer József (1979) Lineáris diszkriminancia analízis és alkalmazása az orvosi diagnosztikában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Melgarejo Lourdes (1979) A kétirányban korlátozott szállítási feladatok megoldása magyar módszerrel. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Metzinger Éva (1979) A protestáns etika és a kapitalizmus szelleme - Max Weber munkásságában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Michlerné Soltész Erzsébet (1979) Raffai Sarolta prózája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mocsai Zoltán (1979) A házastársi vagyonközösség egyes problémái: különös tekintettel a közös vagyon és a külön vagyon elhatárolására. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mohamed Ibraim Hassán (1979) Az adatbázis kezelő rendszer FIND utasításának implementálása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Mohácsi Ferenc (1979) A személyi tulajdon, különös tekintettel a személyi földtulajdonra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár Bertalan (1979) A termelőszövetkezeti demokrácia érvényesülése és biztosítékai a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár Imre (1979) A termelőszövetkezet külső gazdasági tevékenységének és a háztáji gazdaság kapcsolatának jogszabályi rendezése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár Katalin (1979) A tanúkihallgatás pszichológiai alapjai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár Marianna (1979) Gondolatok a törvényességről, különös tekintettel a szocialista törvényességre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Monori Antal (1979) Nagyméretű gráfok feldolgozásának számítógépes támogatása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Murányi János (1979) A gépjárművek kötelező felelősségbiztosítása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Murányi Jánosné (1979) Eljáró szervek és eljárási szabályok a szabálysértési eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mutay Zsuzsanna (1979) A termelőszövetkezetek érdekképviseleti szervei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Máriaföldy Erna (1979) A gazdasági perek helye a polgári eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Márin István (1979) Környezet- és természetvédelemre nevelés a császártöltési általános iskolában a tanórán és a tanórán kívül. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Márku Mária (1979) Igazság a büntetőítéletben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Máthé Lajosné (1979) A fegyelmi felelősség egyes kérdései: a fegyelmi büntetések és ezek hatása a termelőszövetkezeti tagok munkafegyelmére Kisújszállás város mezőgazdasági termelőszövetkezeteinek gyakorlata alapján). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Máté Sándor (1979) A helyszíni szemle. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ménesi György (1979) A "feledésbe merült" Pentelei István alakja és munkássága. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Móczik Gabriella (1979) A -féle, -fajta, -szerű képzők gyűjtése és csoportosítása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Móricz Gyula (1979) Geometriai transzformációk a digitális képek feldolgozásában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mózes Zoltán (1979) A halálbüntetés kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

N

Nagy Anna (1979) Irányító (felügyeleti, ellenőrző) szervek és az általuk gyakorolt jogosítványok. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Edit (1979) Az eszmei kártérítés történeti fejlődése az 1977. évi IV. törvényig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Gabriella (1979) Adatbázis kezelő rendszerek. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy László (1979) Szakértők a büntető eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Mátyás (1979) A mezőgazdasági termelés hatékonyságának egyes kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Valéria (1979) A mezőgazdaság és a parasztság helyzete Vas megyében az átszervezés és megszilárdulás időszakában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Zoltán (1979) Személyragos határozói igenevek vizsgálata a Huszita Bibliában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Zsuzsanna (1979) Novellisztikus elemek a 19. század második felének magyar képzőművészetében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Zsuzsanna (1979) A termelőszövetkezeti tagsági viszony új vonásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Ágnes (1979) A termelőszövetkezeti földtulajdon és földhasználat kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Novák György (1979) Ezra Pound magyarul (műfordítás-elemzés). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nyerges István (1979) A szellemi tevékenységet folytatók jövedelemadója, különös tekintettel a levonásos rendszerben történő adóztatásra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Németh Etelka (1979) A szakértői bizonyítás a büntetőeljárás nyomozati szakaszában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Németh Ferenc (1979) A VB. titkár jogállása a községi tanácsoknál. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Németh István (1979) Nem verbális kommunikáció a nevelő-oktató munkában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Németh Terézia (1979) A tanúvallomás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

O

Ollé Csilla (1979) Az idegenforgalom jogi szabályozása: az utazási irodák és az utasok felelősségének esetei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Orbán Zoltán (1979) A közúti balesetek kriminológiai vetülete, elsősorban a Volán 7. sz. vállalatnál. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Orosz Kornélia (1979) A gyermektartás egyes problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Osztovits Szabolcs (1979) Szempontok a korai Szindbád-novellák értelmezéséhez. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ottlakán Mária (1979) A "mozgás" fogalmának kialakítása 5-6 éves korban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ozsvárt Róbert (1979) Thomas Mann: Buddenbrooks - Verfall einer Familie im Spiegel der Bürger-Künstler Problematik. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

P

Papp Edit (1979) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek kialakulása 1948-1957. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Papp Márta (1979) Leszabási változatok optimalizálása méretüket két irányban változtató négyszögű alakzatoknál kétdimenziós leszabások esetén. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Papp Zita (1979) A termelőszövetkezeti tag munkavégzési kötelezettségével kapcsolatos egyes jogi kérdések. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pethő Terézia (1979) Az agrárforradalom Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Petróczki Jenő (1979) Védelem a büntető eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Petz György (1979) Megközelítés Kékszakállú herceg vára című Bartók-Balázs mű értelmezéséhez. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Petz György (1979) A kubai forradalmi gondolat fejlődése José Martitól Antonio Guiterasig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Petényi Zoltán (1979) Mérőperemes gázmennyiségmérés pontosságának vizsgálata Monte-Carlo-Módszerekkel. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pető Judit (1979) A brazil külkapcsolatok fő vonásai a 20. században. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pető Tamás (1979) Boole-függvények minimalizálása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pigniczki András (1979) A korlátozás és szétválasztás módszerének néhány alkalmazása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Pintér Gábor (1979) A KGST-országok nemzetközi fizetési rendszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pintér Istvánné Magyar Erzsébet Mária (1979) A végintézkedésen alapuló öröklés, a végintézkedés érvénytelensége és hatálytalansága. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pohárnok Dániel (1979) A felelősség kérdései a reklámban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Polgár Katalin (1979) Der Tod als Leitmotiv bei Thomas Mann. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pongó Zsuzsanna (1979) Der Erwahlte in "Joseph und seine Brüder" (Analyse). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Poprócsi Árpád (1979) Krúdy Gyula: Szindbád - Huszárik Zoltán: Szindbád. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Posztós József (1979) A személyi földtulajdon és földhasználat alakulása Szeged megyei városban az FTT. hatálybalépése után. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pozsár Gábor (1979) Személyi földtulajdon és földhasználat. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pozsár Gábor (1979) Személyi földtulajdon és földhasználat. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pusztai István (1979) A tartós földhasználat intézménye. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pusztai Pál (1979) A tanácsok belső szervezete illetve ezek fejlődése különös tekintettel az 1971. évi I. törvény végrehajtására. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pák Antal (1979) SYNTAX DRIVER. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pálfi Istvánné (1979) Az orvosi megbízás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pálfy Tamás (1979) Intézményi belső szabályzatok jogi természete különös tekintettel a József Attila Tudományegyetem Ügyviteli Intézkedésére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Péterffyné Gergő Judit (1979) A bűnsegély elméleti és gyakorlati problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Péteryné Nagy Katalin (1979) A kellékszavatosság szabályainak módosítása és az ítélkezési gyakorlat. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pödör László (1979) Csapadékidősorok statisztikai elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

R

Radich Brunó (1979) Diákönkormányzat szervezeti felépítése és tartalmi tevékenysége egy középiskolás diákotthonban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rajki Istvánné (1979) Bibliai elemek Ady Endre költészetében külön tekintettel az Isten-témára. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Restás László (1979) A jogpropaganda és a jogpolitikai irányelvek végrehajtása a Borsodnádasd Nagyközségi Tanácsnál. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rosta Ferenc (1979) Szabó Magda Ókut c. regényének hatása szakközépiskolai tanulókra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rostás Imre (1979) A termelőszövetkezeti tulajdonjog főbb kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ruzicska László (1979) Az elítéltek nevelésének elvei és módszerei, ezek elvi és gyakorlati kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ráczkevi L. Edit (1979) A gyorsírási íráskészség vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rádi Gizella (1979) Felelősségbiztosítási rendszerünk néhány elvi kérdése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Róza Olga (1979) A brazíliai magyar emigránsok élete és szervezetei 1924-1950 között. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

S

Sain Imre (1979) A helyi tanácsi testületek működésének tapasztalatai, a tanácsok együttműködésének lehetőségei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Schneider Andrásné (1979) A fiatalkorúak bűnözése Fejér megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Schrottné Gergely Klára (1979) A Kőszegi Bencés Gimnázium története 1938-1948. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Simon János (1979) A kollektív szerződés jogi természete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Simon Katalin (1979) Hódmezővásárhely déli részének régészeti topográfiája és településtörténete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Simonné Báron Zsuzsanna (1979) A szövetkezeti jog alapelvei és azok érvényesülése az ipari szövetkezetben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sipter Katalin (1979) Bizottságok működése a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Skultéty Sándor (1979) A fiatalok bűnözővé válásának folyamata, a fiatalok csoportos bűnözése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Soós Lászlóné (1979) Védelem a büntetőeljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Speer Norbertné (1979) A rajzi ábrázolókészség fejlődése a 3-10 éves korú gyermekeknél. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Spisákné Kiss Judit (1979) Az államigazgatási határozatok bíróság előtti megtámadásának egyes kérdései, különös tekintettel a Szabolcs-Szatmár megyei ítélkezési gyakorlatra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Spránitz Judit (1979) Az irodalmi nézőpont és a kamera. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Stán Lászlóné (1979) Az üzemi baleset fogalma, munkaügyi következményei a vasút területén. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Erika (1979) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek állami támogatásának rendszere és szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Mária (1979) A termelőszövetkezeti demokrácia érvényesülése és biztosítékai a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Piroska (1979) A szabadságvesztés büntetés problémái a modern büntetőjogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Emese (1979) Gondolatok a know-how-ról: különös tekintettel a Csongrád megyei vonatkozásaira. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Géza (1979) A világnézeti nevelőmunka főbb tapasztalatai Tolna megye középfokú oktatási intézményeiben, különös tekintettel az 1972-es párthatározat óta eltelt időre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Imréné (1979) Az ügyfélszolgálati iroda továbbfejlesztésének lehetőségei Szolnok megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Károly (1979) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek külső jogvitái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Márta (1979) Az ítélet jogereje a polgári eljárásjogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Piroska (1979) Vállalati önállóság a jugoszláv önigazgatási rendszerben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabóné Peregi Zsuzsanna (1979) A Birk-kódex teljes feldolgozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szalai-Dobos István (1979) Adat- és utasításkiterjesztés a CHANGE nyelvben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szalai-Dobosné Márta Mária (1979) A CHANGE nyelv szövegszerkesztő utasításcsoportja a LIST és TRANSLATE utasítás. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szalay Imre (1979) Operációs rendszer szimulációs minőségvizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szalay Zoltán (1979) A sajtó-helyreigazítási eljárás: egyes elméleti és gyakorlati problémák. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szalma Ibolya (1979) Az öngyilkosság mint deviáns magatartás (Empirikus vizsgálat Makón). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szanka László (1979) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek képviselete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szankáné Boros Lenke (1979) A tanácsok szervezeti és működési szabályzatával kapcsolatos problémák - különös tekintettel Szeged város igazgatási szervezetére vonatkozó egyes megoldásokra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szanyi Géza (1979) Makrogenerátorok absztrakt leírása, egy makrogenerátor implemetálása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szebeni Ferencné (1979) A tanácsi es nem tanácsi szervek együttműködése, különös tekintettel a lakosság szükségleteinek kielégítésére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szeghő Katalin (1979) A joghézag és az analógia újabb kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szeifert Éva (1979) Lautlehre der deutschen Mundart in Závod. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szekerczés Anna (1979) Fejér megye állami területi beosztásának fejlődése 1945-től napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szeles Lajos (1979) Fegyelmi felelősség a Szegedi Ruhagyár gyakorlatában: 1975-1978. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szemler Magdolna (1979) Deutsch-Ungarische Kontrastive Schallstarke- und Lautdaueruntersuchungen. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szenczi Márta (1979) A magzatok méhen belüli gyarapodásának számítógépes feldolgozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szendrei Zsuzsánna (1979) A polgári eljárási szankciók rendszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szepes Lajos (1979) A Kecskeméti első kerületi népiskola kialakulása és fejlődésének története a dualizmus korában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szetei József (1979) A politikai oktatás mint a permanens művelődés szerves része. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szikora János (1979) Az államigazgatás területi beosztásának jogi szabályozása és fejlődésének távlatai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szilágyi Béla (1979) Egy adott tantárgy tevékenységrendszerének logikai elemzése (Technika, általános iskola 1. osztály). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szilágyi Dezső (1979) A nemesített növényfajták, hibridek minősítésének és szabadalmi oltalmának kapcsolata és ellentmondásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szilágyi Ferenc (1979) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek adói és adójellegű kötelezettségei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szilágyi János (1979) Nevelési központ pedagógiai terve (Pécs-siklósi városrész). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szilágyi Katalin (1979) Büntetések és intézkedések a szabálysértési ügyekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szilágyi Sándor (1979) A termelőszövetkezeti demokrácia érvényesülése és biztosítékai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sziráczky Ilona (1979) A lakosság adói - különös tekintettel a személyi adókra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szittya Károly (1979) A lakásbérleti jogviszony néhány kérdése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szondi Ildikó (1979) Felsőfokú oktatási intézmények nappali tagozatos hallgatóinak közhasznú munkavégzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szájbel Edit (1979) A kényszergyógykezelés elméleti és gyakorlati vonatkozásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szániel Ágnes (1979) A mulasztás rendszerbeli helye, fogalma és okzatosságának problémája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szép Katalin (1979) A faktoranalízis és alkalmazásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szücs Edit (1979) A halászati szövetkezetek működésének szabályozásával összefüggő elméleti és gyakorlati kérdések. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szőkéné Vártok Amarill (1979) A gyermekről való gondoskodás, különös tekintettel a szülők gyermektartási kötelezettségére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szűcs Gyula (1979) A pártoktatás és a felnőttnevelés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sándor Csaba (1979) A nemzetközi likviditás problémái és az aranyhelyettesítők a tőkés világgazdaságban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sári Edit (1979) A GIN-S generálástól függő file-jainak listázása a rendszer dokumentálásához. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Sélley János (1979) A házasság bírói felbontásának egyes kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sóvágó László (1979) A kisajátítás eljárásjogi kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

T

Tanács Aranka (1979) A földjáradék egyes kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tari István (1979) Az "ázsiai termelési mód" államának néhány kérdése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tarjányi Rezsőné Papp Takács Erzsébet (1979) A házasságon kívül született gyermek családi jogállásának fejlődése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Terbe Nóra (1979) A magyar költségvetési jog fejlődése 1968-ig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tihanyi Ernő (1979) Fizikai dolgozó fiatalok művelődési tevékenységének pedagógiai szociológiai vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Timár Jánosné (1979) Az eltérő közösségi helyzet kialakulásához vezető tényezők szociológiai elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Toma János (1979) Az ipari szakmunkásképző szerepe a társadalmi mobilitásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Toma József (1979) A járások helye és szerepe a közigazgatásban - különös tekintettel a járási hivatalok működésére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Toman János (1979) Gyors rendezési algoritmusok összehasonlítása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tompáné Éliás Mária (1979) Szabálysértési ügyintézés a nagyközségekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Torma András (1979) Közvetett szabályozóeszközök a szovjet gazdaságirányítási rendszerben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Troska Gyula (1979) Az iskola mint rendszer (Dokumentumelemzés). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Turzó Ferencné Fülöp Mária (1979) Bank és hitelrendszer. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Táborosi Zsuzsa (1979) A népi demokratikus átalakulás néhány kérdése Fejér megyében 1945 őszéig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Técsy Tamás (1979) Környezetünk védelme az államigazgatási jog tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóta Gyula (1979) A termelőszövetkezeti tagok háztáji földje alanyának és tárgyának fejlődése a jogi szabályozás tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Antal (1979) Irányító (felügyeleti,ellenőrző) szervek és az általuk gyakorolt jogosítványok az államigazgatásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Erzsébet (1979) Pozitív definit mátrixú lineáris egyenletrendszer lineáris módszerei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Judit (1979) Az ügyész szerepe a polgári peres eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth József (1979) A vendéglátóipari etika időszerű kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Miklós (1979) A földjáradék egyes kérdései, különös tekintettel a földjáradék szabályozásának alakulására a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Péter (1979) A Kommunista Internacionále szövetségi politikája a forradalmi fellendülés éveiben (1919-1923). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Veronika (1979) A termelőszövetkezetek jogi képviselete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Zsuzsanna (1979) A jogsegélyszolgálat elméleti és gyakorlati kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Éva (1979) A CHANGE multiprocesszor általánosítása; CHANGE algoritmusok. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóthné Fazekas Anikó (1979) Az állami gondoskodás rendszere különös tekintettel az állami gondozásbavételre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóthné Sinkó Erzsébet (1979) Üzérkedés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Törőcsik Géza (1979) Nagyméretű adatstruktúrák rögzítése az R-12 számítógépre illesztett EC-5052 típusú mágneslemezegységen. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

V

Valentényi Ágnes (1979) A vállalati érdekeltségi alapok képzésének és felhasználásának jogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Béla (1979) A Veszprém megyei könyvtár helyismereti irodalom-feltárásának számítógépes programja. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Ilona (1979) A jogalkalmazói jogalkotás néhány kérdése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga István (1979) A Magyar Szocialista Munkáspárt szervezeti fejlődése a VII-XI. kongresszus közötti időszakban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Árpád (1979) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek törvényességi felügyelete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Éva (1979) A női bűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varjasi János (1979) Az ifjusági bizottságok szerepe az ifjuság össztársadalmi nevelésének folyamatában, különös tekintettel a tanácsi ifjúsági bizottságokra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varró Dénes (1979) A terhelt kihallgatása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varsányi Éva (1979) Jellemző teljesítmény és kihasználási mutatók képzése és alkalmas számítógépes program kidolgozása néhány építőgépfajtára vonatkozóan. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vass Mária Anna (1979) A modern filmművészet kifejezőeszközei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vass Valéria (1979) Az emberi jogok összehasonlíthatósága. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vastag Györgyi (1979) Az egyszerű és az összetett mondatok gyakoriságának és a szerkesztettségnek nemzedékek és nemek szerinti vizsgálata Röszke nyelvjárásában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Versegi Rita (1979) A munkáltató felelőssége az üzemi baleset és foglalkozási megbetegedés folytán bekövetkezett károkért. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Veszprémy Zoltán (1979) Ipari szövetkezetek jogi képviselete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vidomusz Béla (1979) Igazgató pedagógus szemmel. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vincze Miklósné (1979) A védelem szerepe a büntető eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vitányi István (1979) A leltárhiányért való felelősség érvényesülése a Berettyóújfalu és Vidéke Körzeti ÁFÉSZ gyakorlatában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ványai László (1979) A jogcím nélküli lakáshasználat, mint a lakásbérlet sajátos formája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ványi Ambrus (1979) A tulajdonjogi formák államjogi szabályozása különös tekintettel a személyi tulajdonra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vári Sándor (1979) Pszichológiai teszt-adatokból személyiségvonások felismerését segítő számítógépes eljárás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Várnagy István (1979) A közösségi kapcsolatok alakulására ható tényezők vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vörös Zsuzsanna (1979) A bűnelkövetővé válás folyamata a fiatalkorú bűnelkövetőknél. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Z

Zakariás Ferencné (1979) A termelőszövetkezetek érdekképviseleti szervei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zimonyi Ferenc (1979) A végintézkedés szabadsága és korlátai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zsengellér Gábor (1979) Villamos hálózat-szerelési munkák tervezése,szervezése /Sugaras hálózat számítása/. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zsigmond Attila (1979) Design és pedagógia. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zsáky Mária (1979) A magyar illetékrendszer tételesjogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Á

Ábrahám István (1979) Az ingatlannyilvántartás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ács-Sánta Lajosné Sebők Jolán (1979) A házasságon kívüli szülés etikai és jogi problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ádor Judit (1979) A munkaügyi bírósági eljárás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

É

Édes Veronika (1979) A nevelés és eszközei a szabadságvesztés büntetés végrehajtása során. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Él Éva (1979) A végrehajtó bizottsági tagok jogállása és feladataik. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Énekes Endre (1979) A szállítási szerződések új jogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2021. február 24. 18:39:05 CET.