Browse by Institution

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Number of items: 374.

Abaffy Mihályné (1978) "Szociálpolitika - népesedéspolitika". MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Agócs János (1978) Általános iskolai diákotthonok Bács-Kiskun megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Albrecht Sándor (1978) Az ipari termelés újjászervezése Kiskunfélegyháza városban a felszabadulástól a pénzügyi stabilizációig: az MKP helyi szerveinek kapcsolatos tevékenysége. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ambrus Lajos (1978) Történelmi regény a romániai magyar irodalomban a két világháború között. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Aranyossyné Lehóczky Irén (1978) Erőszakos bűncselekmények kriminológiai kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bakó Gyöngyi (1978) A középfokú óvónőképzés didaktikai problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ballainé Rétsági Julianna (1978) M. Bakunyin Kelet-Európa koncepciója. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balog Iván (1978) Hegel teleológiája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balogh Ágnes (1978) A legkisebb négyzetek módszerének alkalmazása geofizikai térképekre. /Izovonalakkal megadott gravitációs anomáliatérképen a térerősség meghatározása a ráfektetett négyzetháló sarokpontjaiban/. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

dr. Balpataki Béla (1978) A falusi lakosság körében elkövetett öngyilkosságok egyes kriminológiai kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bara Tamás (1978) Lineáris rendszerek és modeljeik. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Baranyai László (1978) Fa-transzformációk szimulálása számítógépen. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Baranyi Jenő (1978) Munkavédelem a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Barna László (1978) A városi tanács végrehajtó bizottság titkársága szervezete, feladata, működése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Barta Edit (1978) Németh László magyar irodalmi kritikáinak irodalomszemlélete 1926-tól 1939-ig; rendszeres irodalomtörténet-kísérlete: a Kisebbségben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bartha László (1978) A mentesítés jogintézményének fejlődése és jelenlegi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Baráth Mihályné (1978) A gazdálkodó szervezetek egymás közötti jogvitáinak eljárásjogi problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Baráth Margit (1978) Balázs Béla titokkeresése (a miszticizmus jegyei és funkciói lírájában). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Beck György (1978) A gyors Fourier transzformáció és egy alkalmazása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bereczki István (1978) A nagyközségek igazgatási szervezete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bereczki Ágnes (1978) A megyei tanács VB. titkárságának szervezete és feladatai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Berki Judit (1978) Kodolányi János magyar történelmi regényeinek elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bessenyeiné Juhász Zsuzsanna (1978) Az egészség és testi épség védelmére vonatkozó szabályozás a magyar munkajogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Birinyi Aranka (1978) A mezőgazdasági munkásság helyzete Heves megyében az 1929-1933-as világgazdasági válság alatt. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bodor Tibor (1978) Fordítóprogramok és fa-transzformációk. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bognár Erzsébet (1978) Tóth Árpád szerelmi lírája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Boksa Anna (1978) A hitel szerepe a szocialista gazdálkodásban, a Magyar Nemzeti Bank hitelmonopóliuma. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bosznay Sándor (1978) Szimuláció eredményeinek értékelése szimulációval. Egy evolúciós modell. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Both Ödön (1978) A magyar állampolgársági jog fejlődése és a Magyar Népköztársaság állampolgársági intézménye. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Botló Jolán (1978) Az idill szerepe Radnóti Miklós költészetében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bruszel László (1978) A tanácsi bizottságok. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bruszt Veronika (1978) A fejlődő növényi szervezetek szimulációja. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Budai Marianna (1978) A nők védelme és jogai a munkajog és társadalombiztosítási jog területén. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Budácsik Lajos (1978) A fiatalok bűnözővé válásának folyamata, a fiatalok csoportos bűnözése Budapesten. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Busa Éva (1978) A vállalkozási szerződés fontosabb új vonásai a Ptk. módosítása után. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bábinszki Gábor (1978) A Magyarországon előfordult kábítószer-csempészés egyes kriminológiai kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bálint Ferenc (1978) A nemzetközi fizetések, hitel- és banki kapcsolatok. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bánk Attila (1978) Az alkalmazott munkaügyi helyzete és a szakszervezet a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bántó Zsuzsanna (1978) Az egyszerű és összetett mondatok gyakoriságának vizsgálata Somogysimonyi nyelvjárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bíró Lajos (1978) Az üzemi demokrácia fogalma, jogi szabályozása és fórumai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bíró Lajos (1978) A modern software -fejlesztés problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csabai Antal (1978) Interpoláció és approximáció spline-okkal. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csabai Sarolta (1978) Tudomány, technika és utópia Jókai műveiben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csanádi György (1978) A társadalmi tulajdont károsító lopások és betöréses lopások felderítésének és megelőzésének tapasztalatai Csongrád megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csapláros Erika (1978) A védelem a büntetőeljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csecsődiné Kovács Piroska (1978) A polgári perrendtartás 1972. évi módosítása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csernus Sándor (1978) A szakszövetkezetekről. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csohány László (1978) A jogos védelem, mint jogintézmény történeti és elvi vonatkozásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csonka István (1978) Lakásszövetkezetek polgári jogi kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

dr. Csák Kálmánné (1978) Fellebbezés - csatlakozó fellebbezés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csányi Péter (1978) A játékelmélet elemei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csányiné Üveges Mária (1978) Labializáció és nyíltabbá válás a Jókai-kódexben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csörsz Sándor (1978) Extremális eloszlások és sztochasztikus irányítási problémák. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csőváry Gábor (1978) A jogászság szerepe a Horthy korszakban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Czikó Mihály (1978) A felbontott házasságok alakulása Szegeden és Nyíregyházán az 1975-1976-1977. években, különös tekintettel a fiatal korban kötött házasságokra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Czinkóczki László (1978) Környezet-független nyelvek szintaktikus elemzéséről. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Czuczi Mihály (1978) A hamis vád. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Demeter Klára (1978) Az eszmények változása Vajda János Alfréd regénye című művében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dettre Erzsébet (1978) Krúdy Gyula: Őszi utazások a vörös postakocsin című művének elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Deák Ferenc (1978) Az ifjúsági törvény államigazgatási vonatkozásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dobák Ernő (1978) Személyzeti politikánk jogi szabályozása és érvényesülése Kiskunfélegyháza város közigazgatási területén. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dobó László (1978) A földreform jogi kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dubeczné Károlyi Éva (1978) A népfront szerepe és feladata a képviseleti demokrácia megvalósításában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Durajda Pál (1978) A vállalat anyagi felelőssége az üzemi balesetekből eredő károkért. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dávid Gábor Csaba (1978) Wesselényi Miklós a nemzetiségi kérdésről és a magyar nyelv ügyéről. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dékány István (1978) A szellemi alkotások joga, különös tekintettel az újítási jog fejlődésére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Egeli Zsolt (1978) Az állam funkciói, különös tekintettel organizatórius funkciójának kulturális oldalára. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

dr. Egri Leventéné (1978) A kormány funkcióinak és szervezetének változása 1945-től. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Egyházi József (1978) A védjegytörvény érvényesülésének gyakorlati problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Endrész Erika Mária (1978) A közlekedési bűncselekmények - különös tekintettel a veszélyeztető helyzetet előidéző által elkövetett segítségnyújtás elmulasztásának bűntette és a Btk.194/B.§./1/bekezdés c./ pontjában foglalt közlekedési vétség elhatárolására. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Enyingi Marianna (1978) A magyar alkotmány főbb fejlődési szakaszai (1949. évi XX. tv. részletes kifejtése). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Erdélyi Ágnes (1978) Karinthy Frigyes irodalmi kritikáinak elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Esztergomi Mihály (1978) A legnagyobb kedvezmény elvének érvényesülése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fabulya Györgyné Süle Zsuzsanna (1978) Az árhatóságok árellenőrzésének jogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Farkas Éva (1978) A szülői felügyelet. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fazekas István (1978) Debrecen város abszolutizmus-kori szervezete 1849-1860-ig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fazekas Margit (1978) A magyar alkotmány főbb fejlődési szakaszai, különös tekintettel az 1972. évi I. törvényre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fekete Ágnes (1978) A hűség-motívum Váci Mihály költészetében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Feketéné Földi Ágnes (1978) Az ifjúság büntetőjogi védelme. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Felföldi Éva (1978) "Nagyapám emlékére" - Az 1945-ös földosztás Dombegyházán. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ficsór József (1978) Visszaesés a büntetőjogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Filinger Margit (1978) Die Künstlerproblematik bei Eduard Mörike und Thomas Mann ("Mozart auf der Reise nach Prag" - "Tonio Kröger"). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fogarasi Zsuzsa (1978) Értékek és értékrendek Sarkadi Imre életművében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Forgách Éva (1978) A vízió szerepe Komjáthy Jenő költészetében (A Homályból című kötete alapján). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Forrai József (1978) Az MSZMP ifjúságpolitikájának fejlődése 1957-től, a KISZ helye a társadalom politikai rendszerében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Forrai Miklós (1978) Gondolatok a házassági vagyonjog témaköréből. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Frigyesi Margit (1978) A hálótervezés és a mátrixelmélet felhasználása tantervi vizsgálatokban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gardi Márta (1978) Kérdések a munkajogi anyagi felelősség köréből. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gaál Julianna (1978) Súlyosító és enyhítő körülmények a büntetéskiszabásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gellényi Valéria (1978) A társadalombiztosítási jogviszony keletkezése, megszűnése, különös tekintettel a bírói gyakorlatra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Goldschmied József (1978) A szegedi szakszervezeti mozgalom újjáéledése és tevékenységének kibontakozása a felszabadulás után (1944. októbertől 1945. májusig). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Grötschl Ildikó (1978) Kapuvár gazdasági és társadalmi helyzete a XVIII. és a XIX. sz. első felében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gulyás Éva (1978) A kisajátítás és a kisajátítási eljárás néhány kérdése, különös tekintettel a termelőszövetkezetektől történő kisajátításra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gyurász Ferenc (1978) A szülők gyermektartási kötelezettsége. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Györe Attila (1978) A beszámítási képességet kizáró és korlátozó tényezők a büntetőjogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gál Edit (1978) A szabadságvesztés büntetés kérdései a modern büntetőjogban Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gál Pál (1978) A kétfokozatú óvónőképzés néhány problémája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Görgényi Ilona (1978) A lakosság adóztatásának egyes kérdései, különös tekintettel a háztáji és kisegítő gazdaságok jövedelemadóztatására. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hack Erzsébet (1978) A magyar lakossági adórendszer jogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Halmai Mária (1978) A névutók vitás kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hegedűs Sándor (1978) A termelőszövetkezeti demokrácia érvényesülése és biztosítékai a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Heidrich Gábor (1978) Az utógondozás egyes elméleti és gyakorlati kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Herczegné Német Mária (1978) Büntetések és intézkedések a szabálysértési eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horuczi Flórián (1978) A munkaviszony jogellenes megszüntetése egy Munkaügyi Bíróság egyéves gyakorlata alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth Ferenc (1978) A fegyelmi felelősség. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth Gyula (1978) A termelőszövetkezeti demokrácia érvényesülése és biztosítékai a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth Imre (1978) A személyi földtulajdonjog. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth László (1978) Fegyelmi felelősség érvényesülése, fegyelmi eljárások a Vasúti Fegyelmi Szabályzat alapján a vasútigazgatóságok területén. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth Róbert (1978) A variációszámítás fizikai alkalmazása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváthné Juhász Márta (1978) Heinrich Heines Beziehungen zu F. I. Tjutschew. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hursánné Tóth Ilona (1978) A szövetkezeti demokrácia érvényesülése és biztosítékai a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hámori István (1978) A bíróság elé állítás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hámori Zoltán (1978) A szatirikus Nagy Lajos. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hódi Klára (1978) A hitel szerepe a szocialista gazdálkodásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ifkovics József (1978) Az Olasz Kommunista Párt stratégiájának és taktikájának egyes kérdései a második világháború után. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Imhof Gyula (1978) Környezetfüggetlen derivációs fák transzformációi. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Isépy Eszter (1978) Vagyonjogi és lakáshasználati kérdések a házassági bontóperekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Janó István (1978) Goethe und die Renaissance des neu-Englischen Geisteslebens. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Jeney András (1978) Bűnözés az építőiparban, különös tekintettel a társadalmi tulajdon elleni bűncselekményekre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Joó Sándorné (1978) A tanulók társadalmilag hasznos tevékenységének nevelő hatása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Juhász Edit (1978) Ansiedlung der Deutschen im Komitat Tolna nach der Türkenferrschaft (1695-1725). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Juhász Gábor (1978) A szakszervezeti jogok vállalati szintű szabályozása és az üzemi demokrácia, mint az érvényesülés feltétele. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Jármay Magdolna (1978) A vám jelentősége a magyar gazdasági életben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Józsa Zoltán (1978) Max Weber bürokráciaelméletének szervezetszociológiai aspektusai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kabai Zoltán (1978) Felügyelet az államigazgatásban, különös tekintettel az ügyészi felügyeletre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kadosa András (1978) Az igazság megállapítása a büntetőeljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kapás Ferenc (1978) Szabadság, tudat, felelősség. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kara Zoltán (1978) A fiatalok bűnözővé válásának folyamata, a fiatalok csoportos bűnözése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Karácsonyi István (1978) Egyes erőszakos bűncselekmények kriminológiai vonatkozásai Bács-Kiskun megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kasza Zsuzsanna (1978) A viktimológia elméleti kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Katona Anna (1978) A társadalmi környezet változásának hatása a válásra a nyíregyházi járásbíróságon indult bontóperek alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kerek Edit (1978) Az ügyészi vád és vádképviselet. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kerekes Judit (1978) A kollégisták közösségteremtő hatása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kertész Marianna (1978) A tanácsok belső szervezete, illetve ezek fejlődése, különös tekintettel az 1971. évi I. törvény végrehajtására. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kerék László (1978) A politika-jog-gazdaság viszonya a szocialista társadalomban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kerényi Gábor (1978) A városi autóbuszközlekedés számítógépes modellezése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Király Annamária (1978) Pályakép a drámaíró Kocsis Istvánról. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Király Ferenc (1978) Büntetések és intézkedések a szabálysértési törvényben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Király Károly (1978) Szakértő a büntető eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Királyné Nagy Judit (1978) A tanúkihallgatás elméleti és gyakorlati problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kis Mária (1978) Nemlineáris egyenletrendszerek megoldási algoritmusai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kis Zoltán (1978) A sein es a sollen a jogban és az erkölcsben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kisapáti Ede (1978) Az alkohol és a kriminalitás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kispéter Szilveszter (1978) A jogalkotás szociológiai kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss András (1978) Dél-Alföldi országgyűlési képviselők biográfiája (1920-1944). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Barnabás (1978) A törvényhozási tárgyak problémája a Magyar Népköztársaság jogforrási rendszerében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Koch György (1978) A munkaügyi viták szabályozási rendje és elintézése az egyes szocialista országokban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Komjáti Mihály (1978) A gazdasági bírság a magyar polgári jogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Komlódi Zoltán (1978) A lakásügyi igazgatás elhatárolási kérdései különös tekintettel a bérlakásokra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Komlósiné Knipf Erzsébet (1978) Beitröge zur empirischen Untersuchung im Sprachgebrauch der Ungarndeutschen (Eine Erhebung bei Vertretern dreier Lienerationen). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Koncz Sándor (1978) Az államigazgatási alkalmazottak anyagi felelősségi rendszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Konczné Tóth Edit (1978) A szocialista országok közötti valutáris pénzügyi és hitelkapcsolatok. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kondor László (1978) Adatbázis-kezelő funkciók implementálása PL/I nyelven. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kopasz Mária (1978) Az iskolák államosítása Esztergomban (1946-1949). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kopján-Kissné Zsemberi Mária (1978) A házastársi vagyonközösség. A házastársi közös vagyon megosztása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovacsics István (1978) Az alkoholista deviáció normatív és szociológiai vonatkozásainak egyes kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Attila (1978) A gondolkodás elemi, logikai műveletei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Ibolya (1978) A nyomozás törvényessége feletti ügyészi felügyelet különös tekintettel a fokozott felügyeletre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács László (1978) A nemzettudat fejlődésének főbb kérdései Vörösmarty drámáiban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Zoltán (1978) Az 1949. évi XX. törvény és módosításai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Árpád (1978) A magyar illetékrendszer jogi szabályozása különös tekintettel a vagyonátruházási illetékekre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovácsné Papp Éva (1978) Felhasználói megszakításkezelő rutinok a DOS-ban. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kováts Enikő (1978) Time-Sharing supervisor kisgépeken. Implementálási kísérlet R-10-en. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kozma Marianna (1978) Az alkoholisták intézeti gyógykezelésével kapcsolatos eljárásjogi problémák. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Koós László (1978) Jogszabályokhoz való kötöttség és diszkrecionális mérlegelés a szocialista államigazgatásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Krix Helga (1978) Idősorok elemzése trendszámítással. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Krébesz Magdolna (1978) Néhány Élektra-feldolgozás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kubicza Ildikó (1978) A gyermek elhelyezése és láthatása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kunos Miklósné (1978) A művelődésügy jogi szabályozása, különös tekintettel a könyvtárügyre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kutasi Zoltán (1978) Adatbázis-kezelő funkciók implementálása PL/I nyelven. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kádas Klára (1978) Németh László és a külföldi magyar irodalom. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kállai Klára (1978) Matematikai szemantika. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kálló Antal (1978) A szövetkezeti demokrácia érvényesülésének biztosítékai különös tekintettel a szakszövetkezetekre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kárpáti Csaba (1978) Erőszakos bűncselekmények - erőszakos nemi közösülés, szándékos emberölés - helyzete Heves megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kárpáti Judit (1978) Kezdeti érték előállítása polinomok valós és komplex gyökerei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kónya Sándor (1978) Az újítási mozgalom fellendülésének lehetőségei a 38/1974./X.30./ MT. rendelet hatálybalépését követően. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kószó Éva (1978) Turgenyev értékelése az angol és az amerikai szakirodalomban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kövesi Mária (1978) Az állományelemzés és állományellenőrzés elvi-gyakorlati feladatai a József Attila Tudományegyetem Központi Könyvtárában. Other, József Attila Tudományegyetem.

Lakos Lászlóné (1978) A termelőszövetkezeti tulajdon és fejlődése különös tekintettel a ceglédi Kossuth MGTSZ-re. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lednitzky András (1978) A Hazafias Népfront helye, szerepe és funkciói, különös tekintettel a Csongrád megyei tapasztalatokra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lenkei Antal (1978) A testi épség, egészség büntetőjogi védelme, a testi sértés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lenti Attila (1978) Programsémák és elemzők. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lilik István (1978) Az IMF fejlődése 1944-től és reformjának kísérlete napjainkban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lipták András (1978) Költségvetési juttatások a vállalati gazdálkodásban, különös tekintettel a beruházási juttatásokra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lovas Imre (1978) Erőforráskezelés az R-10-en. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lovas Dániel (1978) Puszta-pusztaság: Fejezet a magyar költői képvilág történetéből. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lukács Anna (1978) Az egészségügyi szakiskolába jelentkezők pályaválasztási indítékai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lukács Zsuzsanna (1978) Ügyészi vád és vádképviselet. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lábas Lászlóné (1978) Értelmiségi olvasók a József Attila Tudományegyetem Központi Könyvtárában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lánczay Antal (1978) A Magyar Tanácsköztársaság alkotmánya. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lászlófi Gabriella (1978) A hibás eljárási cselekményekről és orvoslásukról a polgári peres eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Löki Anna (1978) A mezőgazdasági rendeltetésű földek védelmének jogi szabályozása és a megvalósulás során felmerült főbb kérdések. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lőrinczi Anikó (1978) Multitask- kezelés a DOS-ban. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Lőrinczné Szabó Margit (1978) I. éves tanítójelöltek pályaválasztási motívumainak vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Magyar Károly (1978) Folyószámlás költségvetési szervek pénzgazdálkodásának jogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Magyar Mária (1978) A rendőrség feladata és hatásköre a szabálysértési eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Magyarossy József (1978) A tulajdon büntetőjogi védelme különös tekintettel a lopásra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Makra István (1978) Formulamanipulációs programok PROLOG nyelven. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Maleczki Márta Judit (1978) A zürjén nyelvtan elemei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Markó Tamás (1978) Statisztikus alakfelismerési módszerek alkalmazása EKG- feldolgozásra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Marosi Lajos (1978) Az állami személyzeti munka a tanácsi szervezetben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Marótiné Fráter Gizella (1978) A védelem a büntető eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Max Gábor (1978) Az erőszakos nemi közösülés bűncselekményének kriminológiai és viktimológiai vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Medzibrodszky Endre (1978) A társadalombiztosítási szerv megtérítési igénye a bírói gyakorlatban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Meszlényi Sándor (1978) Pénzügyi-, vám- és deviza szabálysértések felderítése, elbírálása, jogorvoslatok, tartozások behajtása a magyar vámigazgatás jelenlegi gyakorlatában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mezei János (1978) A parlament folyamatos működését biztosító szervek az európai szocialista államokban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mezei Sándor (1978) A végrehajtó bizottság titkárának jogállása és feladatai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mihály János (1978) A sűrűségfüggvény empirikus közelítése hisztogrammal és két eloszlás elválasztása R-10-es statisztikai programrendszerben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mircse Mária (1978) Az ügyészi vád és vádképviselet. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár Ernő (1978) Biztosítási alap és a biztosítás jelentősége a szocialista népgazdaság tervszerű és arányos fejlődésének elősegítésében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár István (1978) Eger város négy mezőgazdasági termelőszövetkezetének egyesüléséről a szövetkezeti mozgalom helyzetének tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár Klára (1978) A kalocsai agrárproletariátus helyzete 1914-24 között. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár Miklós (1978) Jogorvoslatok a szabálysértési eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mosonyi György (1978) Jogok idegen ingatlanon. A vezetékjog, a biztonsági övezet és a használati jog a villamosenergia fejlesztéséről, átviteléről és elosztásáról szóló 1962. évi IV. törvényben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Márton Márta (1978) A kereskedelem és a vendéglátás dolgozóinak leltárhiányért való anyagi felelőssége. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Máté Irén (1978) Ifjúságvédelem a munkajogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mócsán Krisztina (1978) Die Ansichten Remarques über Krieg und Frieden. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Beáta (1978) Egyes erőszakos bűncselekmények kriminológiai vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Gyula (1978) A tettesség, különös tekintettel a közvetett tettességre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Gyöngyi (1978) Azonosítók tárolása /HASHING/. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Nagy Istvánné (1978) Birtokvédelem államigazgatási úton. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Júlia (1978) A makói tanyai iskolák kialakulása a XX. század fordulójáig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Laszló (1978) Az erdők tulajdona és használati viszonyainak fejlődése Magyarországon 1935-től napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Zsuzsanna (1978) A munkaviszonyban (szövetkezeti tagsági viszonyban) felmerült károk biztosítási fedezete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Albertné Kuthy Kinga (1978) A házastársi vagyonközösség egyes problémái különös tekintettel a közös vagyon megosztására. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nemes Gizella (1978) Az állami gondozásba vételi eljárás jogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Novák Miklós (1978) A termelőszövetkezetek döntési mechanizmusának egyes szociológiai kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nyári Zsuzsanna (1978) A kettős adóztatás elkerüléséről. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nádasdi István (1978) Ütemezési és tárkiosztási eljárások az operációs rendszerekben; egy új tárkiosztó algoritmus beépítése a Multijob operációs rendszerbe. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Násztor Sándor (1978) Jogorvoslati rendszer a szabálysértési eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Németh Tibor (1978) Variancia-analízis. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nóbik István (1978) Összehasonlítás a Munka Törvénykönyvében szabályozott fegyelmi felelősség és a MÁV dolgozók fegyelmi felelőssége között. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ocskó András (1978) Az 1977. I. tv elméleti és gyakorlati kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Orbán Gábor (1978) Programtesztelés Multitask környezetben. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Ortó Imre (1978) Újítási jogszabály a gyakorlatban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pajtás István (1978) Modern technikai eszközök a polgári perbeli bizonyításban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Paksi Margit (1978) Richard Konetzke élete és munkássága. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Palkovics Tibor (1978) A tanulási folyamat szabályozása és a folyamatszabályozás eszközei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Palásthy Ágnes (1978) A szovjet irodalom értékelése az USA irodalomtudományában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pap Sándorné Szűcs Judit (1978) Az ifjúság elleni bűntett. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pataki Ildikó (1978) Brazília képe a XIX. századi Európában német és magyar írások alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pecsenye Erzsébet (1978) Az ingatlannyilvántartás kialakulása, fejlődése és annak jogi szabályozása Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pethő Attila István (1978) A magyar állampolgársági jog történeti fejlődése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Petrics Éva (1978) Főiskolások és egyetemi népi kollégiumok közéleti tevékenysége. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pető Erzsébet (1978) A szabadságvesztés végrehajtásának egyes kérdései a modern európai jogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Pető Zoltánné (1978) Egy osztályközösség fejlődése. Szociometriai vizsgálatok alsótagozatban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pintér Ferenc (1978) Előírt görbét követő idegi szabályozórendszerek jóságának meghatározása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pipicz Gizella (1978) A munkáltató anyagi felelősségének egyes kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Polyvás Csaba (1978) Vásárlók szavatossági és jótállási jogainak érvényesülése a Szegedi Centrum Áruház gyakorlatában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Polyvás Csabáné (1978) A vállalatok érdekeltségi alapjai, különös tekintettel a részesedési alap felhasználására. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Polányi György (1978) Az állami törvényességi felügyelet néhány kérdése, különös tekintettel az encsi járásban szerzett tapasztalatokra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pozovecz László (1978) Apaság megállapítása és a származás iránti egyéb perek. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pozsgai István (1978) A védelem a büntető eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pozsgainé Bajomi Nagy Erzsébet (1978) Személyi viszonyok a termelőszövetkezetben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Puskás Gabriella (1978) A békés egymás mellett élés elve és a marxista-leninista állam- és jogelmélet. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pál Gabriella (1978) A misztikum és az okkultizmus hatása Komjáthy Jenő lírájára. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pál György (1978) A szövetkezetek állami törvényességi felügyelete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pálvölgyi Tamás (1978) Az egyesülési jog fejlődése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Péter Lajos (1978) Az építésügyi igazgatás néhány kérdése különös tekintettel az engedély nélküli építkezésekre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ravasz Károlyné (1978) A mezőgazdasági termelőszövetkezeti demokrácia fejlesztésének néhány kérdése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Retek Pál (1978) Egy részben osztott általános iskolában folyó oktató-nevelő munka elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Retek Pál (1978) Egy részben osztott általános iskolában folyó oktató-nevelő munka elemzése. Melléklet. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rigó Katalin (1978) A tőkés valutáris együttműködés aktuális problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rohonyi Hedvig (1978) Adatbázis-kezelő rendszer és lekérdezési lehetőségei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Romhány Mihály (1978) Az ügyészség funkcióinak fejlődése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rosta Katalin (1978) Romberg integráció. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rubicsek György (1978) Számelméleti problémák megoldása elektronikus számítógépen. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rácz János (1978) A feudális közjog kialakulása és fejlődése Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Révay Györgyné (1978) A tanúkihallgatás elméleti és gyakorlati kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rózsa Zoltán (1978) Mikroprocesszor szimulációja. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Salamon András (1978) Az NDK és a magyar Munkatörvénykönyv (1967. évi II. tv.) összehasonlítása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sarvai Ildikó (1978) Az adatbáziskezelő rendszer Find utasításának implementálása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Schulteiszné Kator Zita (1978) A hét novellistái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sipos András (1978) Az országgyűlés fő funkciói és hatásköre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sipos János (1978) Népzenei ritmusok elemzése és rendszerezése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sipos Zoltán (1978) A hatvanas évek hazai művészetkritikája néhány sajtóorgánum tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Siposné Szucsik Zsuzsanna (1978) Idegen népek ábrázolása Kosztolányi Dezső novelláiban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sisák Péter (1978) A szerv- és szövetátültetések néhány jogi problémája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Slimbarszki Éva (1978) A fuvarozó felelőssége árukárokért a közúti fuvarozásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Smohai Ferenc (1978) Adatbázisok egyes kérdéseinek algebrai leírása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Solymosi Irén (1978) A biztosító és kényszerítő intézkedések rendszere a büntető eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sonkoly Pál (1978) Az MMT2 monitor ismertetése : Interaktív szövegszerkesztő rendszerterve. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Soós Gábor (1978) Matematikai játékok Basic nyelvű programjai a Wang 2200/C számítógépre. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Spiák Sándor (1978) Sejtautomaták (Cellas sejttérprogramok és a cella sejttérszimulációs nyelv felhasználói leírása). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Stangli Irén (1978) Illyés Gyula kapcsolata az orosz és szovjet irodalommal. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sulina Ferenc (1978) Devizapolitika és devizagazdálkodás, valamint ezek jogi szabályozása a tőkés államok gazdasági életében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabadi Zsuzsanna (1978) A realizmus fogalma G.V. Plehanov esztétikájában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Erna (1978) A modern technikai eszközök a bírósági ügyvitelben különös tekintettel a magnetofon alkalmazására. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Gábor (1978) 13c magrezonanciás kémiai eltolódások paramétereinek meghatározása adott molekulacsaládokra spetrumadatbankra támaszkodó regresszióanalízis módszerével. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Mária (1978) A mentesítés problémája a büntető jogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Márta (1978) A szövetkezeti érdekképviseleti szervek újabb funkciói és feladatai, különös tekintettel a mezőgazdasági termelőszövetkezetek területi szövetségeire. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Rita (1978) A kisajátítási kártalanítás és bírói gyakorlata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Tibor (1978) Az államigazgatási ügyvitel korszerűsítése, különös tekintettel a mikrofilmes tervtári nyilvántartásokra és a népességnyilvántartásra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Tibor (1978) A személyi földtulajdon néhány kérdése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szecskó Tiborné (1978) A szocialista országok egy-egy eljárásjogi intezményének összehasonlítása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szegedi Péterné (1978) Az éntudat alakulása az óvodában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szegi Zsuzsa (1978) Adatbáziskezelő rendszerek vizsgálata különös tekintettel a relaciómodellre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szekeres Szilveszter (1978) Számítógép végrehajtó rendszere és ennek szimulációja. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szentmiklósi Ágnes (1978) Államigazgatási szervek szerepe a birtokvédelemben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szigethy Zoltán (1978) A jogi és az erkölcsi szabályozás problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szigeti Márta (1978) A mezőgazdasági rendeltetésű állami ingatlanok kezelői joga. A Helvéciai Állami Gazdaság kezelői gyakorlatának egyes kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szikora Zsolt (1978) A tanácsi bizottságok tevékenysége a három tanácstörvény tükrében, különös tekintettel az 1971. évi I. törvényre, a tanácsi bizottságok tevékenységének és működésének tapasztalatai Miskolc megyei városban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szilágyi Sándor (1978) A gyámság és gondnokság jogintézménye, fejlődésük a magyar családi jogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szimán Mária (1978) A bizományi szerződés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szmodicsné Sáska Erzsébet (1978) Az erőszakos, vagyon elleni bűncselekményekről (Szolnok megyei adatok, jogesetek felhasználásával). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szoboszlai Katalin (1978) A sajátértékprobléma megoldása Lánczos módszerével. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szokol Szilárd (1978) A szakértő szerepe az igazságszolgáltatásban. A szakértő feladatai a nyomozás során és a bírósági eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szudár Béla (1978) Éghajlati adatok valószínűségi eloszlásának és statisztikai szerkezetének elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szántai Kis Ágnes (1978) Népünk és Nyelvünk repertórium 1929-1939. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Székely László (1978) Sejtautomaták átmeneti függvényének megadása számítógépes program segítségével. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Székely Margit (1978) A Kalmár-féle formulavezérlésű számítógép szimulációja. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szél Sándorné (1978) Védőnőképző szakos főiskolai hallgatók pályaválasztási motivációi. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szélpál Mária (1978) Csehov értékelése az USA irodalomtudományában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szép József (1978) Magyar Nemzeti Bank monopóliumai, különös tekintettel a hitel monopóliumára. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szöllősy László (1978) Az államigazgatási munka korszerűsítése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Szűcsné Bereczki Éva (1978) Hatásköri és illetékességi szabályok a szabálysértési eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sáfár Kálmán (1978) Mikroprocesszor szimulációja. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sándor Julianna (1978) A tanulók interperszonális viszonyainak nevelésszociológiai vizsgálata (motívumkutatás). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sándor Mária (1978) A szép és az életideál kapcsolata Csernisevszkij esztétikájában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sárréti István (1978) A hivatástudatra nevelés lehetőségei a tanítóképzésben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tabi Zsuzsanna (1978) Sukoró község földrajzi nevei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Takács Albert (1978) Az alkotmány fogalmának alakulása a Nagy Francia Forradalom előtt. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Takács Edit (1978) Szentes társadalmi és politikai viszonyai 1939-1945. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tapasztó Erika (1978) Örökbefogadás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tarr Tamás (1978) Vállalati anyagok adatbázisának megtervezése és megszervezése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tekesné Szabó Irén (1978) Az óvónőképző szakközépiskolások pályaválasztását motiváló tényezők vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Temesvári Piroska (1978) A fegyelmi felelősség egyes kérdései, tekintettel a Magyar Államvasutak dolgozóinak fegyelmi szabályzatában foglaltakra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tokik Vilmos (1978) Az erős szummációról és aproximációról. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Torma Júlia (1978) Az órarend-készítés elméleti és gyakorlati problémái az általános iskolában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Trepák Rózsa (1978) Multitask kezelés a DOS-ban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Táborszky László (1978) A beruházások finanszírozásának jogi problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth István (1978) A kisajátítás legújabb szabályozásának alapvető kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth István (1978) A szabálysértési eljárásban alkalmazható büntetések és intézkedések. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth István (1978) A testi sértés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Judit (1978) Az állami szuverenitás elméleti kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Klára (1978) Gazdasági, társadalmi és politikai viszonyok Győr-Sopron megyében a Szálasi uralom időszakában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth László (1978) Adalékok Nagybörzsöny község helytörténetéhez (különös tekintettel a XIX. sz. népességi és gazdasági viszonyaira). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Margit (1978) A Szövetkezeti törvény módosítása folytán jelentkező változások az általános fogyasztási és értékesítő szövetkezeteknél. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Mihály (1978) A Békés megyei szlovákok nyelvhasználati problémái és ennek gazdasági, társadalmi alapjai 1830-1848. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Rita (1978) Súlyozott kulcskeresés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Török Barna (1978) A népi ellenőrzés jogosítványai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Török János (1978) Az országgyűlés fő funkciói és hatásköre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Töttös Gábor (1978) A szekszárdi történelmi borvidék története, különös tekintettel a két rekonstrukcióra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Udvarhelyi Gyuláné (1978) Pedagógiai esetek. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Irén (1978) Szállítási és hozzárendelési feladat programozása R-40 típusú számítógépen. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga István (1978) A fiatalok bűnözővé válásának folyamata, a fiatalok csoportos bűnözése Csongrád megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Klára (1978) A híd-szerkezet Vajda lírájában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Rozália (1978) A nyomozás törvényessége feletti ügyészi felügyelet elvi és gyakorlati kérdései (különös tekintettel az előzetes letartóztatások törvényességére). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Zsigmond (1978) Az ipari szövetkezetek állami törvényességi felügyelete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Ildikó (1978) Tanulási módok különböző életkorokban. Óvodáskorú gyermekek tájékozottságának aktív és passzív szókincsén alapuló vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vas Sándor (1978) Rekurzív függvények és turing gépek. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vas Klára (1978) A prostitúció kriminológiai kérdéseiről. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vattay Álmos (1978) A szakértői bizonyítás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vincze Erzsébet (1978) A pénzbeli kártalanítás megállapításának főbb szempontjai a kisajátítási eljárásban (különös tekintettel a Csongrád megyei bírói gyakorlatra). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vincze József (1978) Tanácsi költségvetési üzemek és pénzgazdálkodásuk. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Virágh Tamás (1978) Programozási nyelvek szemantika megadási módszerei a gyakorlatban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Virágos István (1978) A mai gyámügyi igazgatás jellemzői. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Viszokay Tamás (1978) A becsület büntetőjogi védelme. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vona László (1978) A magyar bankrendszer áttekintése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vágó Endre (1978) Az állami tanítóképzés kialakulása Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vámos Katalin (1978) Az államigazgatási irányítás jogi eszközei. A jogi eszközök útján történő irányítás realizálódása a tanácsok központi irányításában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Végh Tiborné (1978) Az 1929-33-as világgazdasági válság hatása Nagykőrösön. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vén Judit (1978) Szintaktikus elemző egy algoritmusának implementálása R-10-en. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Waldmann Józsefné (1978) Az ifjúsági mozgalom tükröződése a tematikus rajzokban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Walter Rózsa (1978) A jogkövetés, mint a jogélet tipikus jelensége. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Wábelné Körösztös Éva (1978) A fiatalkorúak bűnözővé válásának folyamata, és a csoportos fiatalkorú bűnelkövetés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zsigmond Márta (1978) Permutációk osztályozásával kapcsolatos számítások. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zsóka Lenke (1978) Az állam elidegenedése, megszűnésének folyamata a szocialista társadalomban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ács Tiborné Gunda Judit (1978) A gyermekről való gondoskodás jogi problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Éva Jánosné (1978) A nők jogai és védelme a munkajogban és a társadalombiztosítási jogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ócsai Edit (1978) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek kialakulásának szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ökrös Tamás (1978) A védelem a büntető eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ördögné Szabó Ágota (1978) Együttműködés a Tanácsi VB szakigazgatási szervei között, különös tekintettel a Jászberény Városi Tanács szakigazgatási szerveire. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ötvös Edit (1978) Az Adatbáziskezelő Rendszer FIND utasításának implementálása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2021. április 22. 18:39:55 CEST.