Browse by Institution

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W | Z | Á | Ö
Number of items: 387.

M. Kovács Gabriella (1977) Das Bild der gegenwartigen Wirklichkeit in Hermann Kants Werken. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

A

Antal István (1977) Az úttörőcsapatok önkormányzati rendszerének működése a bajai általános iskolákban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

B

Babinyecz Ferencné (1977) A szakértői bizonyítás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Babus Irén (1977) A mezőgazdasági rendeltetésű földek jogi védelme. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bagi Ilona (1977) A határozottság és a határozatlanság kategóriái az északi vogulban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bagossy Erzsébet (1977) Az angol felsőoktatás és az egyetemi hallgatók anyagi helyzetének, finanszírozásának főbb kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balogh Gabriella (1977) A "jószomszédság" ösvényein... Az Amerika-közi kapcsolatok alakulása az 1930-as évektől az 1940-es évek végéig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bartha Lászlóné (1977) A termelőszövetkezeti földtulajdon- és használat kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Beck Viktória (1977) A fuvarozó felelőssége a hajózásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Benkő Kornélia (1977) Alsómocsolád népi táplálkozásának szakszókincse. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bereczki István (1977) A termelőszövetkezeti társulások tulajdonjogi kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Berkes Miklósné (1977) A Szegedi Egyetem irodalmi rovata és az ifjúsági sajtó. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bite Ibolya (1977) A pénzügyi unió terve az EGK-ban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Blázsovics József (1977) Termelési függvények vizsgálata az építőiparban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bobvos Pál (1977) A személyi földtulajdon egyes kérdései. A személyi földtulajdon megvalósulása belterületen, zártkertben és tanya-területen, különös tekintettel Csongrád megyére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bocsak Miklós (1977) Az 5. sz. irányelv az elméletben és a gyakorlatban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bodnár László (1977) A végszükség a büntetőjogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bodor László (1977) Mezőösszefésülő segédprogram R-40 számítógépre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bognár Ágoston (1977) A Tolna megyei jobbágyság helyzete a Mária Terézia féle Urbárium időszakában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Boholy György (1977) Az alkoholisták kötelező munkaterápiás intézeti gyógykezelésének eljárásjogi problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Boleratzky Eszter (1977) A legnagyobb kedvezmény elvének érvényesülése a nemzetközi kapcsolatokban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bondor Katalin (1977) Ember és technika viszonya József Attila, Kosztolányi Dezső és Szabó Lőrinc költészetében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bonomi Nóra Katalin (1977) Az Európai Gazdasági Közösség és a Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa kapcsolatteremtésének problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Borbára János (1977) Munkamegosztás és kooperáció az államszervezetben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Borbély József (1977) Tétel- és programhelyesség bizonyítás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Borgulya Edit (1977) Spiele im Fremdsprachenunterricht. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Borsos Márta (1977) Tanulmányok a Geoponika című bizánci mezőgazdasági enciklopédiához. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Borsódy Julianna (1977) Tározóméretezés sztochasztikus input esetén. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Borzás Judit (1977) Ügyészi vád, vádképviselet. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Botka Pál (1977) Személyi földtulajdon szabályozásának új vonásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bucskó István (1977) A perújítás egyes kérdései a polgári eljárásjogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bures Gabriella (1977) A cigánybűnözés kriminológiai vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Békevári Zsuzsanna (1977) Az új élet megindulása Kecskeméten (1944. őszétől-1945. tavaszáig). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bíró György (1977) A kettős adózást kizáró nemzetközi egyezmények, különös tekintettel a kérdés külgazdasági jelentőségére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bíró Irén (1977) A tanúkihallgatás taktikája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Börcsök Lajos (1977) A kényszerítő és biztosító intézkedések a büntetőeljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Búza Imréné (1977) A bibliai motívumok értelmezése Babits Mihály verseiben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

C

Csejkei László (1977) A termelőszövetkezetek állami támogatási rendszere és szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Cserba Lajos (1977) Néhány kérdés a magyar mezőgazdaság helyzete és lehetőségei a konvertibilis piacokon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csetényi Artur (1977) Matematikai módszerek a genetikában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csetényi István (1977) Az üzemi baleset munkajogi és társadalombiztosítási követelménye. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csiba Gyula (1977) Harc a közoktatás népi demokratikus átalakításáért Baja városában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csizmás József (1977) A centralisták főbb jogi és politikai nézetei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csorba Ágnes (1977) A mezőgazdasági üzemek állami támogatási rendszerének új feltétele és szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csurgó Edit (1977) Az ügyész tanácsok felett gyakorolt általános törvényességi felügyelete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Czeglédi Éva (1977) A fiatalkori bűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Czirják László (1977) Védelem a büntető eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

D

Darida Gyula (1977) Többek károkozásának szabályozása a mezőgazdasági termelőszövetkezeti jogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Debreczeni Tibor (1977) Csalás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Derdák Zsuzsanna (1977) Bank- és hitelrendszerünk. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Diószegi János (1977) A tanácsok belső szervezete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dobai Katalin (1977) A kisvárosi középosztály hanyatlásának ábrázolása Babits Mihály és Kosztolányi Dezső néhány regényében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dobay Dezső (1977) Szövetkezeti lakás, OTP. Lakás-munkáslakás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dobay Dezsőné (1977) Diszkrecionális mérlegelés a szocialista államigazgatásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dobos Jenőné (1977) Az érzelmek szerepe a nevelésben. A mese hatása az óvodáskorú gyermekek érzelmeinek alakulásában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dobóczky Károly (1977) A lakossági adók jövedelemszabályozó szerepe, különös tekintettel a háztáji és kisegítő gazdaságok adóztatási kérdéseire. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Domokos István (1977) Zum literarischen Motiv des Zweikampfes. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Drescher József Attila (1977) A mai magyar kisepika típusalkotásának és műfaji sajátosságainak néhány kérdése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Duska Gizella (1977) Trace, Fortran programok tesztelését segítő rendszer implementlása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dárdai Ágnes (1977) A kálvinizmus és a kapitalista gondolkodásmód kapcsolatának egyes kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dávid Zsuzsa (1977) A GATT és a magyar vámtarifa. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dósay Rita (1977) A védelem a büntetőeljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

E

Egyed Endre (1977) Tiszta leszámlázási algoritmus. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Erdélyi Anna (1977) A szabadságvesztés kérdései a modern büntetőjogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

F

Faragó Irén (1977) Az államigazgatási birtokvédelem néhány gyakorlati problémája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Faragó Mihályné (1977) A dolgozó nők védelme a kollektív szerződésben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Faragó Mészáros Vilmos (1977) A termelőszövetkezeti demokrácia érvényesülése és biztosítékai a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Farkas András (1977) Az állam elidegenülésének egyes vonásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Farkas Ildikó (1977) A szeptemberi felkelés jellege és nemzetközi visszhangja. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Farkas Józsefné (1977) Az egyéni bánásmód pedagógiai kérdései a napközi otthonban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Farkas Mária (1977) Az állami gondozás jogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Farkas Ágnes (1977) Hogy ábrázolják a Forrás című folyóiratban megjelent szociográfiai írások Bács-Kiskun megye gazdasági és kulturális helyzetét? MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Farnady Éva (1977) A faktoranalízis alkalmazása a közúti balesetek okainak elemzésében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fekete Márta (1977) A reklám kialakulása, fejlődése, szerepe a gazdasági életben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Feketéné Szemző Margit (1977) A végintézkedések törvényes korlátai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Filvig Géza (1977) A lakossági adók jövedelemszabályozó szerepe. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fischer Ferenc (1977) A latin-amerikai hadseregek modernizálása és a német befolyás: Chile (1885-1914). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Flender György (1977) Az ifjúság büntetőjogi védelme. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Flórián Imre (1977) A családi-házassági viszonyok etikai és jogi szabályozásának néhány problémája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fodor Ferenc (1977) A vízgazdálkodási társulatok együttműködéseinek jogi kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fodor Irén Éva (1977) Szintaktikus elemzési technikák és implementálásuk kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fodor Orsolya (1977) A szakszövetkezet gazdálkodása, különös tekintettel a közös gazdaság és a tagi gazdaság viszonyára a mórahalmi "Haladás" szakszövetkezetben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fodor Péter (1977) Iparvállalatok karbantartási tevékenységének kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fodor Istvánné Pais Ella Regina (1977) Az állami és pártoktatás összehangolása középfokú felnőttoktatási kísérlet keretén belül (kétéves bentlakásos szakközépiskola munkások számára). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Francsicsné Hegyi Mariann (1977) Gorkij és Szabó Pál: Gorkij hatásának vizsgálata Szabó Pál művészetében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Franz Erika (1977) A zene társadalmi életfolyamata Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fritz Katalin (1977) Gyámhatósági eljárás, különös tekintettel a védő- és óvóintézkedésekre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fábián Tibor (1977) Szabolcs-Szatmár megye közigazgatási rendszerének változásai a felszabadulástól, napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fülöp Éva Mária (1977) Kelet-Európa feudális kori történetének kérdései a magyar történeti irodalomban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

G

Gally Mihályné (1977) A helységgazdálkodás gyakorlata Békés megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gallóné Jancsovics Éva (1977) A törvényességi óvás néhány elvi kérdéséről a polgári eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Garay Rudolf (1977) A közösségi nevelés néhány problémája a középiskolai KISZ-szervezetekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gazsóné Bánfalvi Katalin (1977) A nők munkajogi védelmének érvényesülése a gyakorlatban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gergely Tamás (1977) Strukturális átalakulás, vállalati hatékonyság. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gesztesi József (1977) A tanácsok szervezeti és működési szabályzatának megalkotásával (és hatályosulásával) kapcsolatos egyes problémák. (Kiemelten a nagyközségekre vonatkozóan). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gilly Sarolta (1977) Az Állami Fejlesztési Bank feladata, szervezete, működése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gyenese Csaba (1977) A szántás-vetés ismeretanyaga és szókincse a gutorföldei nyelvjárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gyollai Magdolna (1977) Büntetések és intézkedések a szabálysértési eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gyula Ágnes (1977) Védelem a büntető eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gyöke Gábor (1977) DOS job control makrók. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Győri Zsuzsanna (1977) A házastársak egyenjogúságának érvényesülése házassági vagyonjogi rendszerünkben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gál Piroska (1977) Blokkstruktúrájú nyelvek fordítása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Göcző Géza (1977) Gyöngyös a Rákóczi-szabadságharc idején. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

H

Hadházy Ákos (1977) A Szovjetunó kül- és belpolitikai helyzetének néhány kérdése a háborúra való felkészülés tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hajdók Ibolya (1977) Oktatás és társadalom kapcsolata Peruban a XX. század első harmadában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hajdú Attila (1977) A vízi fuvarozással kapcsolatos szerződések, különös tekintettel a hajóselismervényre (Bill of lading). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Halmi Franciska (1977) Az ifjúság büntetőjogi védelme. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Halász József (1977) A válás társadalmi okai és jogkövetkezményei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hanny Katalin (1977) A védelem a büntető eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Harangi Tamás (1977) Vizsgálatok a szegedi egyetemi hallgatók politikai aktivitásáról. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Harkai Gergely Zoltán (1977) A büntetőbíró szubjektumának szerepe a döntésben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Harmath Sándor (1977) A francia fasiszta mozgalmak történeti áttekintése a két világháború közötti időszakban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hazafi József (1977) A tanúkihallgatás elméleti és gyakorlati kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hegedűs Ilona (1977) A népi bizottságok tevékenységének sajátos vonásai Győr-Sopron megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hegyháti Teréz (1977) Lautlehre der deutschen Mundart in Mecseknádasd. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hires Sarolta (1977) A szerzői jog védelme. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth Andrásné (1977) Az óvodai kompenzációs (az iskolai előkészítés) nevelés tapasztalatai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth Katalin (1977) A községi egységes szakigazgatási szerv feladatai és hatásköre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth Éva (1977) Bűncselekmény hatása a fegyelmi felelősségre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth Éva (1977) A lengyelországi német kisebbség helyzete a két világháború között. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hunya Jozefa (1977) A KGST pénzügyi rendszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Huszárik Ildikó (1977) A dunaegyházi ragadványnevek. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hódi Ildikó (1977) Dosztojevszkij: Bűn és bűnhődés és továbbélése Sartre: Az altonai foglyok, Camus: Közöny, Faulkner: Megszületik augusztusban című művekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hózsa Éva (1977) A Briss einer Ungarisch-Deutschen kontrastiven Labiographie. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

I

Illés Eszter (1977) Géporientált magasszintű nyelvek /MOHLL/. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Isaszegi István (1977) A fejlődő országok törekvései és realitásai napjainkban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Izsák Dezső (1977) A fővállalkozás kialakulása, fejlődése a tervszerződések körében, különös tekintettel az építési, technológiai és tervezési munkára. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

J

Janovszky Sándor (1977) A magyar úttörőmozgalom kialakulása, fejlődése és hatása az iskolai közösség önkormányzat, demokratizmus és nevelés terén. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Jaszenovics Lajos (1977) A munkaviszonyban töltött idő szabályozása és az ehhez fűződő következmények. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Jeney Ildikó (1977) A cigány fiatalkorúak által elkövetett egyes erőszakos és vagyon elleni bűncselekmények kriminológiai vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Jeszenszky József (1977) Megyei Építőipari Vállalatok termelésirányítási rendszerének fejlesztése: Erőforrás-Szükséglet Meghatározása Számítógéppel. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Juhász János (1977) A mezőgazdasági termelőszövetkezeti tagsági viszony keletkezésének és megszűnésének valamint az átlépésnek elemzése 1959-től napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Juhászné Zvolenszki Anikó (1977) Az eltartási szerződéssel kapcsolatos jogszabályi módosítások dogmatikai kérdései, illetve gyakorlati és szociológiai tapasztalatai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Jáger Márta (1977) A mesztegnyői jobbágyság élete a Hunyady-uradalom árnyékában (1767-1859). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Jávorfi Tibor (1977) A népi ellenőrzés jogosítványai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

K

Kaczkó Gábor (1977) Az adatbáziskezelés elméleti kérdései és gyakorlati alkalmazása Honeywell gépen. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kalmár Loránd (1977) A népi ellenőrzésről általában, különös tekintettel egy meghatározott komplex ellenőrzési vizsgálatra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kapronczay Árpád (1977) A házastársi öröklés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Karafiáth Károly (1977) A népi ellenőrzés helye a szocialista államszervezet rendszerében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kardos Mária (1977) Az állatszavatosság. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kardos József (1977) A közigazgatás korszerűsítésére irányuló törekvések néhány szocialista országban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Katona Endre (1977) Sejtautomaták elmélete és szimulációja. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Katona Gábor (1977) Az egészséges életmódra nevelés néhány lehetősége (négy középfokú iskolában végzett vizsgálat alapján). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Katona Piroska (1977) A tanúkihallgatás elméleti és gyakorlati kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Katona Zoltán (1977) A fiatalkorúak bűnözővé válása a galeri bűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Keresztszeghy István (1977) Index szekvenciális file kezelő utilityk beépítése DOS-ba. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kerékgyártó József (1977) Adatok a hetedik osztályosok pályaorientációjának vizsgálatához (Egy longitudinális vizsgálat tapasztalatai). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kigyós László (1977) A szerzői jog és alkalmazása a Magyar Televízióban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kincses Sándor (1977) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek állami irányítása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Géza (1977) A testi sértés bűncselekménye. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Klimon Zsuzsanna (1977) A helyi jogalkotás fejlődése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Klinga Ágnes (1977) A környezetvédelem jogi alapkérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Klivényi Éva (1977) Prekompenzáló oktatás hagyományos óvodai keretek között. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kocsis Hajnalka (1977) Gárdonyi Géza és Tömörkény István parasztábrázolása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kocsis Mária (1977) A tanács tisztségviselőinek jogállasa és feladatai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kohajda András (1977) Néhány egyszerű kvadratikus programozási feladat. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kolodics Zsuzsa (1977) A falusi kisiskolák az 1777-i Ratio Educationis korában Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Konkoly János (1977) A munkaszerződés érvénytelensége. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kopasz Julianna (1977) A védelem a büntető eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Korim János (1977) Középiskolás kollégista tanulók társas kapcsolatainak pedagógiai-pszichológiai jellemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Korponai Zoltán (1977) Az új tanácstörvény rendelkezése a városi tanácsok VB titkárainak jogállásáról. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kosztelnik Judit (1977) A lakosság adói és adójellegű befizetései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Ágnes Emese (1977) A megyei tanács végrehajtó bizottsága titkárságának feladata, hatásköre, szervezete és működése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Erzsébet (1977) Az igazgató (vállalatvezető) felelőssége a gazdálkodásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Gyula (1977) A magyar Úttörők Szövetsége zászlóbontása, nevelési törekvései Kecskemét városában a népi demokrácia időszakában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Ildikó (1977) A termelőszövetkezeti tagsági jogviszony tartalmának fejlődése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács István (1977) Fiatalkorúak bűnözése Csongrád megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács József (1977) A KGST országok tervezése és a közös tervezés problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Lajos (1977) Vizsgálatok automaták direkt szorzatairól. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Zoltán (1977) Boole-függvények zárt osztályai. Kételemű algebrák. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Zoltán (1977) A személyi földtulajdonjog fejlődése különös tekintettel a belterületi, zártkerti és visszahagyott háztáji földre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Éva (1977) Az állam javára való marasztalás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovácsicsné Dózsa Katalin (1977) Szabálysértési ügyintézés a nagyközségi igazgatásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovácsné Ocskó Olga (1977) A központi képviseleti szervek rendszerének fejlődése a Jugoszláv Népköztársaságban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kozik Paula (1977) A kisajátítás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kozma György (1977) A tanúkihallgatás elméleti és gyakorlati kérdéséi. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kristóf István (1977) Az 1945-os földreform Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Krizsán Ágnes (1977) Az országgyűlés hatásköre és fő funkciói. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kun Judit (1977) Az üzemi baleset fogalma, munkajogi és társadalombiztosítási következményei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kun László (1977) Okság és meghatározottság a szocialista kriminológiai elméletekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kundráth Éva (1977) Az erőszakos bűncselekmények kriminológiai vizsgálata Heves megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kunoss Judit (1977) Korszerűsítési törekvések a 3. osztályos fogalmazástanításban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kutasi Erzsébet (1977) A szakvezetés és az önkormányzat viszonya a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kutiné Stefanovits Katalin (1977) A dolgozó munkavégzési kötelezettsége. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kutiné Stefanovits Katalin (1977) A dolgozói munkavégzés kötelezettsége. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kálmos Éva (1977) Megyei Építőipari Vállalatok termelésirányítási rendszerének fejlesztése: Termelőszervezetek leterhelésének számítógépes vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kálmán Mária (1977) A szocialista állam kulturális-nevelő funkciója különös tekintettel a tömegsport irányítására. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kérdő Lajos (1977) A szabálysertési ügyintézés a nagyközségi tanácsnál. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kóczián Miklós (1977) Jogszabályokhoz való kötöttség és diszkrecionális mérlegelés a szocialista államigazgatásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kónya Sándor (1977) Az újítási mozgalom fellendülésének lehetőségei a 38/1974./X.30/Mt. rendelet hatálybalépését követően. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kónya Sándorné Volford Erzsébet (1977) Válási rendszerünk fejlődése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kósa Éva (1977) A képzőművészet és a zene a Nyugat első korszakában (1908-1912). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Körmendi Lajos (1977) Közös községi tanácsok igazgatási szervezete, különös tekintettel a Szabolcs-Szatmár megyei közös községi tanácsok működésének tapasztalataira. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Körösi Imre (1977) Tulajdonjogi eltérések rendezése az ingatlannyilvántartás szerkesztésekor. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kőrösi Imre (1977) Tulajdonjogi eltérések rendezése az ingatlannyilvántartás szerkesztésekor. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

L

Laluska Pál (1977) Az állami eszközökből megvalósuló lakásokkal kapcsolatos pénzügyi szabályozás kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lendvay Gábor (1977) Az alkohol és a bűnözés összefüggéseinek elemzése statisztikai módszerekkel Pest megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lepsényi Imre (1977) Bináris beolvasó az R40 számítógépre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Leveles László (1977) A gazdasági élet tisztaságát védő polgári jogi eszközökből. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lipták Ágnes (1977) A bizonyítás alapkérdései a büntető eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lohn Zsuzsanna (1977) Die Nennwörter des deutschen Dialektes in Kismányok. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Losonczi Zoltán (1977) A "Házgyári Egységrakományképző Modul" programtervezési és programozási munkáiról. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lovas István (1977) A QR Algoritmus. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lovasné Deák Józsa (1977) A végrehajtási eljárás gyorsítása és egyszerűsítése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Láng Gáspár (1977) Szabadidő eltöltésének nevelésszociológiai vizsgálata egy általános iskola nyolcadik osztályában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lázár Judit (1977) Az államigazgatási munka ellenőrzése különös tekintettel a népi ellenőrzésre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lázár Éva Katalin (1977) A járási hivatal szervezete, működése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

M

Madaras László (1977) A Szeged Fehértó A és B avar temetők összehasonlító elemzése és időrendjük problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mag Zsuzsanna (1977) A fiatalkorúak bűnözővé válása a fiatalkorúak által elkövetett rablások Csongrád megyében 1972 - 1976 közötti években. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Magda Erzsébet (1977) Gyámügyi eljárás különös tekintettel az örökbefogadásra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Magony Margit (1977) A tanácsok szervezeti és működési szabályzatának megalkotásával kapcsolatos problémák. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Majoros Tibor (1977) A sajtó igazgatásának kialakulása, fejlődése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Majorosné Antalóczi Margit (1977) A szakértő szerepe a büntető eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Makranczi László (1977) A módosított szimplex algoritmus. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mannó Mária (1977) Műszaki probléma számítógépes megoldása. /Síkbeli csőhálózat hőtágulásból keletkező igénybevételének számítása/. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Margitics István (1977) Ügyvédi képviselet: ügyvállalás és bizonyítás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Markolt Rita (1977) A környezetvédelem, különös tekintettel az ipari szennyezésre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Markó Zsuzsanna (1977) A fiatalkorúak által elkövetett testi sértések kriminológiai vizsgálata 1974-75-76-os években Csongrád megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Matuz Edit (1977) Adalékok Krúdy Gyula: Szindbád novelláinak elemzéséhez. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Megyesi Zoltán (1977) A termelőszövetkezeti földtulajdon és használat jogi kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Meinhardt Judit (1977) Építési szerződések a gazdaságirányítás új rendszerében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Melles Judit (1977) A magyar bírósági szervezet funkciói és fejlődése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Miklós László (1977) A népgazdaság tervezésének jogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mocsai Sándor (1977) A védett területek tulajdonjogi és használói problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mogyorósi Katalin (1977) A Romberg-féle integrálási módszer. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Mokosné Hunyadi Erzsébet (1977) Nemzetiségi kérdés a magyar-cseh-szlovák, csehszlovák-magyar nép kapcsolatának tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár István (1977) A fellebbviteli rendszer elvei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Montag Katalin (1977) Oroszország és Moldva szolgáló nemessége a XVII. században. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Moór Ádám (1977) Gépjárművezetők törzsadatfile-jának létrehozása és karbantartása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Mucsi Sándor (1977) A szövetkezeti demokrácia és annak biztosítékai a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Márai Mária (1977) A környezetvédelem nemzetközi jogi szabályozása. Az univerzális környezetvédelmi jog szükségessége. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mátrai Éva (1977) A polgári peres eljárás egyszerűsítésére és gyorsítására hozott rendelkezések érvényesülése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mérai Ildikó (1977) A rendhagyó orvosi jogviszony. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mészáros Gabriella (1977) A környezetvédelem és igazgatási szervezete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mészáros Imre (1977) A termelőszövetkezeti jog alapelvei és azok érvényesülése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mónok Mária (1977) Valóság és szociológiai érdeklődés a mai magyar szépprózában - Mocsár Gábor munkásságában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

N

Nagy Gyöngyi (1977) A szakértői bizonyítás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Magdolna (1977) A latin-amerikai irodalom a Casa de las Américas és a Cuadernos Americanos tükrében (folyóiratismertetés). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagymarosi Károly (1977) Az egészségügyi törvény érvényesülése a gyógyító-megelőző szolgálatban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nahóczki István (1977) A beruházások finanszírozásának pénzügyi jogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Notaisz Zsuzsanna (1977) A motívumok megfigyelése Petőfi költészetében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nyul Tamás (1977) Fiatalkorúak csoportos bűnözésének alakulása 1974-75-76 években Bács-Kiskun megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Németh Edit Éva (1977) Szándék és megvalósulás konfliktusa a főhősökben )Németh László társadalmi drámái). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Németh Erzsébet (1977) SPL76-R-40 Assembler Complier a Sycomap rendszerben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Németh Katalin (1977) Nem hierarchikus cluster-analízis. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Némethné Flórián Klára (1977) A dolgozó anyagi felelősségének összehasonlítása a magyar Munka Törvénykönyve és a lengyel Munka Törvénykönyve alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

O

Ocsák József (1977) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek társulásainak belső szervezete és működése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Olti István (1977) Neuronhálózat szimuláció, a SIMULA-67 programozási nyelv. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Orosz Gyula (1977) A helyszíni szemle. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Orosz Imre (1977) Sinka István balladáinak világa. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

P

Pados István (1977) A szintaktikus hibák javítása a fordítóprogramokban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pados Istvánné (1977) Egy tio-down elemző implementálása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Palai Endre (1977) Szükséghelyzetek és szükségcselekmények a büntetőjogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Palotai Ferenc (1977) A MÁV fegyelmi szabályzatának változásai, a jelenlegi eltérése az általános szabályozástól és a változtatás lehetőségei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Palotai Zsuzsanna (1977) Differenciált matematika oktatás az óvodában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Palotás Miklós (1977) Költségvetési folyószámlás szervek pénzgazdálkodásának jogi szabályozása - különös tekintettel - a sportegyesületek pénzgazdálkodására. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Palus Margit (1977) A polgárosodás, nemzeti haladás kérdései Vajda János munkásságában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Paluska Andrásné (1977) A világnézeti nevelés helyzete és feladatai iskolánkban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Palásthy Attila (1977) Iskolai nevelés és a kriminalitás egyes kérdései Borsod megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Papdi Antal (1977) Az iskola szaktantermi rendszerének kialakítása Köztársaság téri Általános Iskola, Szentes. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Paplitzky Pál (1977) A szocialista országok közös pénzügyi szervei, különös tekintettel a Nemzetközi Gazdasági Együttműködési Bank és a Nemzetközi Beruházási Bank tevékenységére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Papp József (1977) Büntetések és intézkedések a szabálysértési eljárásban különös tekintettel a büntetés kiszabására. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pardy Annamária (1977) Ági öröklés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Paulikné Pósfai Klára (1977) Die Erscheinungsform des Gesamtkunstwerkes in Thomas Manns "Doktor Faustus". MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Paál Lajos (1977) Az SPL 76 nyelv fordítójának implementálása oktatás céljára. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Perczel Erzsébet (1977) A nemzetiségek helyzete a kalocsai járásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pesti Zsuzsanna (1977) A puritán gondolkodás és a XVI-XVII. sz-i Anglia társadalmi-gazdasági jelenségeinek néhány összefüggése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Petres Danica (1977) A jugoszláv önigazgatási rendszer néhány gazdasági és jogi kérdése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pintér Zoltán (1977) Load and go FORTRAN fordítóprogram készítése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pintér Ferenc (1977) Az 1974. évi tvr.-en alapuló eljárás elméleti és gyakorlati kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Piros Veronika (1977) Digitális szűrési eljárások. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pletka Katalin (1977) Számelméleti függvények. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ponty Krisztina (1977) A vétkes kötelezettségszeges, mint a fegyelmi és büntető eljárás alapja. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Posta Ilona (1977) A KMP vezetőinek elemzése a kiépülő ellenforradalmi rendszerről (1919-24). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pusztay Ilona (1977) A tanácsok szervezeti és működési szabályzata különös tekintettel Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Tanácsra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pálmai József (1977) GMP implemetálása R-40-en. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pálmai Klára (1977) Pert-Módszer /Kritikus út számítsa a Bellman-Kalaba algoritmus alapján/. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pálmai László (1977) A járási hivatalok helye, szerepe a tanácsi rendszerben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pásti Károly (1977) Szakértői bizonyítás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pázmándy Zoltán (1977) A Ptk. tulajdonjogi rendelkezései és az ingatlanszerzést korlátozó jogszabályok közötti ellentmondás problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Péntek Attila (1977) Az egyszemélyi felelős vezetés alakulása a tanácsi szerveknél. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Péter László (1977) Az iskola és az ifjúsági szervezet együttműködésének vizsgálata a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola 1. sz. Gyakorló Általános Iskolájának keretén belül működő 2123. sz. Tömörkény István Úttörőcsapat kapcsolatában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Póka György (1977) Don Quijote ábrázolása kisgrafikákon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

R

Raisz Attila (1977) Nagyvárosi közlekedésben résztvevő autóbuszok és autóbuszvezetők elosztásának vizsgálata számítógéppel. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rattai Józsefné (1977) Az üzemi baleset fogalma, munkajogi és társadalombiztosítási következményei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Retkes Anikó (1977) Az "Alattvaló" című regény és film összehasonlító elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rácz Mária (1977) A szolgálati birtok örökbirtokká válása Oroszországban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Répási János (1977) A parlamenti bizottságok szerepe a kapitalista és szocialista államok legfelsőbb államhatalmi-képviseleti szerveinek munkájában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rónay Tibor (1977) A büntető eljárás különös feladatai a fiatalkorú bűnelkövetőkre vonatkozóan. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rózsa Beáta (1977) A hamis vád. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

S

Sajgál Rózsa (1977) A dolgozók tanulásának problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Santeri Ankeria (1977) A magyar nyelv hatása a szerbhorvát nyelvre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Savanya Éva (1977) A hitelrendszer általános kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Schauer Hilda (1977) Wo Warst du, Adam? Die Analyse des Romans von Heinrich Böll Staatsexamenarbeit. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sebestyén Éva (1977) A család funkciói - különös tekintettel politikai szocializáló funkciójára. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Seres Sára (1977) A vasút fuvarozói felelőssége. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Simon József (1977) Az államigazgatási határozatok végrehajtása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Simon Magdolna (1977) Valószínűségszámítási és matematikai statisztikai programcsomag. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Simon János (1977) A kollektív szerződés jogi természete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Simon Sándor (1977) Az ifjúság ellen irányuló bűncselekmények kriminológiai kérdései Békés megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Simon Sándor (1977) A válások alakulásának etikai és jogi problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sisák Zsuzsanna (1977) Diszkrecionális mérlegelés a mai magyar államigazgatásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sohajda Ferenc (1977) A közúti igazgatóságok hatósági tevékenysége és a közúthálózat igazgatási problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Solt Annamária (1977) A személyhez fűződő jogok néhány kérdése a szerzői jogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Solymosi Róza (1977) Bismarck lemondása és a magyar közvélemény. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Somló Béla (1977) Sakkozó program. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Stépán Balázs (1977) A gazdaságra vonatkozó jogi normák viszonya a társadalmi-gazdasági alaphoz és a jogrendszerhez. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabolcskáné Szentes Ilona (1977) Ablaknyitás a kortárs külföldi regény- és drámairodalomra, a színházi élet korszerűsítésének törekvései Bródy Sándor Fehér Könyvében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Irén (1977) Pest világa Krúdy: Hét bagoly cimű regényében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó István (1977) Társadalmi szervezetek, különös tekintettel a népfront-jellegű szervekre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó János (1977) A gyermek elhelyezésével és láthatásával kapcsolatos bírói gyakorlat alakulása a családjogi törvény módosítása után. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó László (1977) Tévedés, különös tekintettel az elöljáró szolgálati parancsára elkövetett bűncselekményekre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabóné Fricska Anna (1977) A szántás-vetés szakszókincse Kiskunfélegyházán. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szajbély Mihály (1977) "Polgári virtusokat kívántam gerjeszteni" (A fiatal Berzsenyi álmai és eszményei). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szakál Ferenc (1977) Tiszaeszlár község igazgatásának fejlődése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szalai Ferenc (1977) Az esti-levelező tagozaton végzett hallgatók intragenerációs mobilitása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szathmáry Imre (1977) Az építési szerződésről általában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szattler István (1977) Az öngyilkosság egyes kérdései, különös tekintettel a katonai szolgálatra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szauter Hilda (1977) A kisajátítási eljárás fejlődése 1945-től napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szekeres Erzsébet (1977) A kollektív szerződés jogi jellege. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szekér Ottília (1977) Személynyilvántartás számítógépes megoldása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szemkeő Péter (1977) A szakmunkásképzés történeti alakulása, a szakmai gyakorlatok szerepe a munkássá nevelésben Kiskőrösön. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szemők Erzsébet (1977) A magyar tárgyas igeragozás esetei - Különös tekintettel a mai magyar nyelv ingadozásaira. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szentendrei István (1977) Az államigazgatási alapeljárás egyes problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szentesi Károly (1977) A nagyközségek igazgatási szervezete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szentpétery Miklós (1977) A magyar felelősségbiztosítás rendszere, különös tekintettel a kialakítandó környezetszennyezési és termék-felelősségbiztosításra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szilicsány Piroska (1977) A háztáji gazdaság jogi kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szilárd József (1977) A szakmunkás tanulók politikai tájékozottságának néhány kérdése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sztana Jánosné Babits Edit (1977) Szabad hazában. Csávoly község újjászületése, demokratikus átalakulása, a szövetkezeti mozgalom kibontakozása és győzelme falunkban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sztana Jánosné Babits Edit (1977) Szabad hazában. Csávoly község újjászületése, demokratikus átalakulása, a szövetkezeti mozgalom kibontakozása és győzelme falunkban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szucsányi Ágnes (1977) Az üzemi baleset fogalma, munkajogi és társadalombiztosítási következménye. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szántó Margit (1977) A rendőri felügyelet alatt álló személyek vizsgálata Szolnok megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Székely János (1977) Politika, közgondolkodás, antiszemitizmus (A 19. századi magyarországi antiszemitizmus történetéhez). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szénási Zsuzsanna (1977) Az alkoholizmus hatása a bűnözésre Nógrád megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Széphalmi István (1977) A jogegységesítési törekvésekről, a nemzetközi kereskedelemmel kapcsolatos fizetések terén, különös tekintettel az UNCITRAL működésére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szívós Mária (1977) Jogorvoslatok a szabálysértési eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sándor Katalin (1977) Döntési táblázat alkalmazása a programozásban. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Sárdi István (1977) A felelősségbiztosító, a felelősségbiztosított (károkozó) és károsult kapcsolata a felelősségbiztosításban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sárkány Tibor (1977) Strukturális átalakulás, vállalati hatékonyság. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sárosi György (1977) A nők védelme és jogai a munkajog és társadalombiztosítási jog területén. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sós József (1977) A beszámítási képesség kérdéseiről. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sümeghy Ferenc (1977) Sejtautomata speciálprocesszor tervezésének software eszközei /Sejtautomata átmenetfüggvényt definiáló utasításcsoport és implementálása/. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

T

Takács Gyuláné (1977) A felmérések hatékonysága a készségfejlesztésben - 8. osztály, biológia tantárgy. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tarján Klára (1977) A gyors-fourier transzformáció (Fast Fourier Transform - FFT). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tarjányi Anna (1977) Koordinátarendszerben ábrázolt függvények megjelenítésére szolgáló szubrutinrendszer. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tesedikné Pándi Lídia (1977) A kerületi tanács szociálpolitikai feladatának jogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

To Chien Thang (1977) Ingerlés hatása agykérgi szinaptikus vezikulák zio festődésére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóta Erzsébet (1977) Jogsegélyszolgálat a gyakorlatban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Lajos (1977) A helyszíni szemle, különös tekintettel a légi balesetekre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Imréné (1977) A tanácsok szervezeti és működési szabályzatának megalkotásával kapcsolatos egyes problémák. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Károly (1977) Kripke szemantikával megadható logikák alkalmazásai a számítástudományban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Sándor (1977) A tizenöt éves háború hadtörténeti kérdései a 16. század végi török válság tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Éva (1977) A fellebbezési jog kérdései az államigazgatási eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tölgyessy László (1977) Erőforrásallokáció. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tömösközy Enikő (1977) Egy vállalat adatbáziskezelő rendszere beépíthető statisztikai vizsgálatok, elemzések elvégzéséhez lehetőséget biztosító matematikai rutinok tervezése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Török Tamás (1977) Termelésüzemeltetési problémák. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Török Erzsébet (1977) A környezetvédelem jogi kérdései, különös tekintettel a termelőszövetkezetek gazdálkodására. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Török Gábor András (1977) Gondolkodás és esztétikum - Kísérlet egy valósághű, fogalmilag rendezett esztétika megalapozására. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

V

Vajda Imre (1977) A Magyar Népköztársaság ifjúságpolitikája. A KISZ a politikai rendszerben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vanczer Erzsébet (1977) A fegyelmi felelősség egyes kérdései, különös tekintettel a büntetéskiszabás bírói gyakorlatára. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Imre (1977) A veszélyes üzem üzembentartójának felelőssége. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Gusztáv (1977) Az ifjúság büntetőjogi védelme. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Judit (1977) Trace, Fortran programok tesztelését segítő rendszer implementálása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga László (1977) A magyar közjogtudomány a két világháború között. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Mária (1977) Az államigazgatási ügyvitel korszerűsítése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Rudolf (1977) Határkövető eljárások digitális gépeknél. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varsás Ágnes (1977) A munkaviszony jogellenes megszüntetése a Miskolci Munkaügyi Bíróság 1975. évi ítélkezési gyakorlata alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vas Zoltán (1977) Nyelvkiterjesztés fordítás során. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vecsey István (1977) A bírósági végrehajtás egyszerűsítése és gyorsítása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Veress Géza (1977) Nemlineáris egyenletrendszerek közelítő megoldása Steffensen módszerével. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vidáné Bujdos Zsuzsanna (1977) Védő- és óvóintézkedések a gyámhatósági eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vidáné Szirák Emília Eleonóra (1977) A másodfokú eljárás során hozható határozatok. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vincze Ferenc (1977) A személyi földtulajdonjog. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vincze László (1977) Wortstellungsfragen in dem Deutschen Satz (Die Funktion des Reflexivpronomens). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Visy Melinda (1977) A francia romantika lírája magyarul. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vukov Irén (1977) Az államigazgatási aktusok indokolásának problematikája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vágvölgyi Katalin (1977) Szövetkezetekkel munkaviszonyban állókkal kapcsolatos munkajogi szabályozás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vári Csaba (1977) A bírósági szervezet fejlődése Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

W

Welther Vilmos (1977) Érdeklődés-képzés-munkahelyi szocializáció elvi összefüggéseinek viszonylata és tényleges folyamatainak elemzése a kecskeméti 607. sz. Ipari Szakmunkásképző Intézet tanulóinak (és végzett tanulóinak) körében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Welti Ágnes (1977) A vétségi nyomozás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Wenner Éva (1977) A hermetizmus irodalma és magyarországi fogadtatása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Z

Zeisler Ágnes (1977) A tulajdoni formák államjogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zsizsik Ilona (1977) Petőfi és Arany levelezésének retorikai elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Á

Ádám Anna (1977) Néhány gondolat Szálasi hatalomra jutásáról és uralmának jellegéről. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ádám Anna (1977) Szálasi hatalomra kerülésének történelmi okai és uralmának helye a Horthy rendszerben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Árkovics Erzsébet (1977) A rádió és televízió egyes szerzői jogi kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ö

Ötvös Sándor (1977) Radnóti Miklós antifasiszta költészete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2021. február 24. 18:06:22 CET.