Browse by Institution

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W | Z | Á | Ü | Ő
Number of items: 220.

Danyi Klára (1974) A falusi kisiskolák helyzete Győr megyében a visitatio canonicák tükrében 1698-1848. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

A

Abonyi Lajos (1974) Fejezetek Elek történetéből 1724-1844. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Adorján Mihály (1974) A házasság felbontásának egyes kérdéseiről. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Apatóczky Kálmán (1974) A büntető eljárási jog alapelveinek rendszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Asztalos Judit (1974) A fuvarozó felelőssége az árukárokért a MÁV belföldi forgalmában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

B

Balda Ilona (1974) Közművelődési alapintézményeink. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Baranyi Ildikó (1974) A szocialista országok közötti fizetések joga. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bihari Lajos (1974) Tisztességtelen haszon, ennek elvonása, országos és Csongrád megyei helyzetkép. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Blum Judit (1974) A "művelt" és "műveletlen" fogalom kifejezéseinek története nyelvünkben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Boda Krisztina (1974) Alakfelismerési módszerek és alkalmazásuk az orvosi diagnosztikában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bokor Gábor (1974) A GATT és a magyar vámpolitika. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bokor Ferenc (1974) A szakszervezetek funkciói. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bokor László (1974) A munkadíjazás gyakorlati és jogi problémái a termelőszövetkezetekben, különös tekintettel a kiskunhalasi járás termelőszövetkezeteire. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bubreg Erzsébet (1974) József Attila és Derkovits Gyula párhuzamos stíluselemei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Budai Istvánné (1974) A középiskolás tanulók politikai érdeklődésének és tudásszintjének vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bárányi Gyula (1974) A gyámügyi eljárás, különös tekintettel az állami gondozásba vételre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

C

Cseh Bálint (1974) A mezőgazdasági termelőszövetkezeti tag anyagi felelőssége. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csokonai Attila (1974) Az irodalmi hagyomány kérdése a Nyugat első korszakában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csonka Istvánné Csiky Klára (1974) Az erőszakos nemi közösülés viktimológiai vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csáka Zita (1974) Geoffrey Chaucer: Canterbury mesék motívumtörténete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Császi Ferenc (1974) A nyomozás törvényessége feletti ügyészi felügyelet elvi kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csépány Éva (1974) A szinteződés és tömbösödés szemléletéig való eljutás a mondatelemzésben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

D

Diós Mária (1974) A közúti fuvarozó felelőssége (különös tekintettel a darabáru-fuvarozásra). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dobos Rozália (1974) Az Állami Biztosító szervezete, szerepe és működése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dobó Irén (1974) Babits Mihály: Esti kérdés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Draskovics Zsuzsanna (1974) A nyomozás törvényessége feletti ügyészi felügyelet. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Drozdik Éva Rozália (1974) A fiatalkori bűnelkövetés megelőzési lehetőségei - különös tekintettel az utógondozásra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dubovszki Lajosné (1974) A honvédelmi igazgatás szabályozása és feladatai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dzibák Borbála (1974) Az örökbefogadás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dárdai Árpádné Tomory Mónika (1974) Csurka István drámái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dékány Klára (1974) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek társulásainak főbb jogi kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dékány László (1974) A nemzetközi gazdasági kapcsolatok jogi kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dékányné Bozsó Klára (1974) Juhász Gyula, a Délmagyarország munkatársa (1918-1928). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dékányné Hunyadi-Buzás Ágnes (1974) A biztosítás pénzügyi rendszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dörnyei Gábor (1974) Az elidegenedés néhány jogelmeléti problémája. A fordulat évétől napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dürgő József (1974) A Francia Alkotmány fejlődése a második világháború után. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

de Rivo Márta (1974) Franz Kafka Sprecher eines Weltzustandes und Lebensgefühls. Ein Versuch der Analyse seiner Werke. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

E

Ecseki Erzsébet (1974) A termelőszövetkezeti földtulajdoni viszonyok kialakulása és fejlődése Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

F

Fajó György (1974) A súlyos testi sértés bűntettek kriminológiai vizsgálata Békés megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Farkas Erzsébet (1974) Az 1929-33-as gazdasági világválság hatása Makón. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Farkas Imre (1974) A közlekedési balesetekkel kapcsolatos biztosítási védelem és fejlesztési lehetőségei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Farkas József (1974) A termelőszövetkezeti belső szabályozásról. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Farkas Szabina (1974) A polgári jog alapelveinek érvényesülése az új gazdasági mechanizmusban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fehérvári Márta (1974) Az egyszemélyi felelős vezetés a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fekete Zoltán (1974) Az emberölések alakulásának kriminológiai kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Frank Gábor (1974) Nominalisierung in der Deutschen und Ungarischen Sprache. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fürst László (1974) Védelem a büntetőeljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

G

Galgóczi László (1974) Betegségneveink története. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Galántai Jánosné (1974) A diákkollektiva szervezettsége, önállósága, a tanulói öntevékenység és belső demokratizmus a Bajai Leánykollégium tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gergely Károly (1974) A szocialista országok egymás közötti fizetési rendszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Glósz József (1974) A modern államiság kialakulásának gazdasági és társadalmi előfeltételei Szászországban a XVI. században. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gombos Éva (1974) Bizottságok működése a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gyetván Ferenc (1974) Hálós tervkészítés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gyovai Mihályné (1974) Kollektív szerződés a gyakorlatban, különös tekintettel a részesedési alapra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gyömbér Magdolna (1974) A jog és az erkölcs dialektikája, megnyilvánulásuk a társadalmi fejlődés során. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

György Amália (1974) Az ügyészi vád és vádképviselet. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Györgyfalvay Györgyi (1974) A tanácsi dolgozók képzése és továbbképzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Győry András (1974) A diszkrecionális mérlegelés kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gál Andor (1974) A kohó- és gépipari miniszter ágazati-irányító és vállalatfelügyeleti irányító tevékenységének egyes kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Géczi István (1974) Mezőgazdasági környezetvédelem, különös tekintettel a föld- és vízvédelemre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

H

Hajduk Etelka (1974) Nagyközségek szervezése és működése Békés megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hegedűs István (1974) Társas kapcsolatok vizsgálata egy kisvárosban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Helesfai Krisztina (1974) A szocialista hitel és fizetési rendszer jogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hernádi György (1974) A költségvetési üzem szervezete, működése, pénzgazdálkodása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hollóvári Anna (1974) Gyermekek sérelmére elkövetett nemi erkölcs elleni bűncselekmények de lége láta megítélése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth Róbert (1974) Az ifjúság büntetőjogi védelmének egyes kérdései, az ifjúság elleni bűntett. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth Sándor (1974) Jövedelem elvonás szabályozásának új rendszere és továbbfejlesztésének problémái az állami gazdaságokban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hudoba György (1974) Digitális matematikai gépek tervezése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Házi Lajos (1974) A büntetéskiszabás néhány elméleti és gyakorlati kérdése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

I

Irinyi Gábor (1974) A vendéglátóiparban elkövetett egyes vagyon elleni bűncselekmények kriminológiai vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

J

Jancsó Mária (1974) A vízügyi eljárás, mint speciális államigazgatási eljárás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Juhász István (1974) Az igenevek vizsgálata egy szabadon választott novellában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Juhász Rita (1974) Ági öröklés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Jároli József (1974) Orosháza népessége a Mária Terézia féle urbérrendezés idején. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

K

Kaltenbach Jenő (1974) Az építési szerződés és az ítélkezési gyakorlat. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kasza Ferenc (1974) Képosztályozó eljárások. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Keczer Tamás (1974) A személyiségfejlődés és a közösségi kapcsolatok vizsgálata a pályaválasztás és az identifikáció tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kelemen Árpádné Balla Gizella (1974) Az annexió szerepe az Osztrák-Magyar-Monarchiában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kelemenné Merk Zsuzsa (1974) Életmód a középkori Nyugat-Európában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kemenes István (1974) A polgári jogi szerződésen kívüli kártérítési felelősség kérdéseiről. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kertész Béláné (1974) A vállalat anyagi felelőssége az üzemi balesetekért és más egészségi károsodásért. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kertész László (1974) A rendhagyó letét a római jogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kerényi Ervin (1974) Az ittas vagy bódult állapotban elkövetett bűncselekmény. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kerényi Mihály (1974) A határozat visszavonása, módosítása és megsemmisítése a fellebbezési eljáráson kívül. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Király Elizabeta (1974) Az egyszerű és összetett mondatok gyakoriságának vizsgálata a muravidéki nyelvjárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kispál Antal (1974) A biztosító és kényszerítő intézkedések a büntetőeljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Anna (1974) Lenin tevékenységének és eszméinek jelentkezése a haladó magyar politikai irodalomban a tanácsköztársaságig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss György (1974) Határozószók és módosítószók Kamondy László Hazatérő garabonciás című novellájában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Judith (1974) Vergleich des Deutschen und Ungarischen Philanthropismus mitte des 18. Jahrhunderts. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss József (1974) A válás társadalmi okai és jogkövetkezményei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

dr. Kiss Lajosné (1974) A termelés folyamatos programozása és az optimális gyártmányösszetétel a szövödében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Magdolna (1974) A cselekmény társadalomra veszélyessége és a bűncselekményfogalom egyéb elemei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Tibor (1974) Szolgálati találmány. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kissné Verasztó Éva (1974) A család szocializáló funkciója. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kocsis Attila (1974) A testi sértés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kocsis Irén (1974) A szemelyi földtulajdon főbb jogi kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kopecsnik Miklós (1974) A jogos védelem, mint a cselekmény társadalomra veszélyességét kizáró ok a magyar büntetőjogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács András (1974) Lineáris programozási módszerek gyakorlati alkalamzása a vasúti üzemben. A mozdonyfordulók optimalizálásának lehetőségei "magyar módszer"-rel. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Anna Mária (1974) Tóth Árpád szókincse a 20-as évek költészete alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Lászlóné (1974) Szocialista kriminológiai elméletek. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kristóf Margit (1974) Az ikes ragozás állapota a mai magyar nyelvben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kulcsár László (1974) A mezőgazdasági termelőszövetkezeti tagok szociális ellátása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kurucz Erzsébet (1974) A termelőszövetkezeti demokrácia néhány kérdése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kutas István (1974) A tulajdonjog általános szabályainak módosulása a földtulajdon területén. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kádár Andrásné Teleki Zsuzsanna (1974) Az erdélyi románok helyzete a XX. sz. fordulóján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kárász Jánosné (1974) Az összetett szavak vizsgálata Juhász Ferenc A Szent Tűzözön regéi című költeménye alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kövér Lászlóné (1974) A termelőszövetkezeti tagsági jogviták intézése a Tiszaföldvári Lenin TSZ szövetkezeti döntőbizottsága gyakorlatában 1973. évben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kürtösi István (1974) A nemzetközi személy- és árufuvarozási rendszerek összehasonlításának jogi problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

L

Ladányi Kázmér (1974) Államigazgatási ügyvitel és ügykezelés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Latkóczy Olga Anna (1974) Az ingatlannyilvántartás létrehozásának szükségessége. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

dr. Lovászy Csabáné (1974) A tanács vb kereskedelmi osztályainak feladata, különös tekintettel a magánkereskedelem igazgatására. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lóránt Anna-Mária (1974) Munkavédelem a mezőgazdaságban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lúczi Mária (1974) A gazdaság kriminológiája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

M

Madaras István (1974) Nemzetközi vámegyezmények, különös tekintettel a GATT tevékenységére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Milassin László (1974) A külkereskedelem államigazgatási jogának kialakulása és kodifikációja. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mohai Magdolna (1974) A védelem és a védő a büntető eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár István (1974) Kengyel község története 1920-1950-ig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár Pál (1974) Az európai szocialista országok közvetlen demokratikus formái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Motika Annamária (1974) Az örökbefogadás keletkezese és megszűnése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Moós Ferenc (1974) A magyar devizarendszer pénzügyi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mucsi Erzsébet Judit (1974) Az állampolgári jogok korlátozása a büntető eljárásban, különös tekintettel az előzetes letartóztatásra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Márton Anna Mária (1974) Az államigazgatási határozatok indoklása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mátrai Ágnes (1974) A panasz az államigazgatási eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Méhi Józsefné Tóth Hajnalka (1974) A szólás- és sajtószabadság fejlődése Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mészáros Tibor (1974) Lakásügyi jogszabályok hatályosulása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Móritz Irén (1974) A szerzői jogok öröklése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

N

Nagy Miklósné Kun Margit (1974) Szocialista törvényesség és garanciái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Naszály Márta (1974) Tudásszintmérés az általános iskolai kémia 7. osztályos anyagából. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Novák Józsefné (1974) Béren kívüli juttatások a kollektív szerződésben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nyerges Éva (1974) A pszichológus-szakértő szerepe a büntetőeljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nyírfa Judit (1974) A Dunai Vasmű személyi adatnyilvántartásának elektronikus rendszere általános listázó program. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

O

Orbán Gábor (1974) Elméleti és gyakorlati gépi problémák az olajvegyiparban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Orbán Éva (1974) A katolikus vallás modernizálási törekvéseinek néhány problémája napjainkban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ortutay Béla (1974) Unterschiede und Ähnlichkeiten zwischen dem Spielhagens "Sturmflut" und Heinrichs Manns "Im Schlaraffenland". MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

P

Paizer Márta (1974) A kender termesztésének, feldolgozásának munkafolyamatai és műszókincse Gasztonyban. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Pallos Erzsébet (1974) Ibsen fejlődése a Catilinától a Fiatalok szövetségéig (1848-1869). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Papp Zsuzsanna (1974) A bűnsegély elvi és gyakorlati problémája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pereznyák Sándor (1974) A honvédelmi igazgatás jogi szabályozása, a hadkötelezettség, a honvédelmi igazgatásban közreműködő szervek és a honvédelmi igazgatási eljárás egyes kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Petrics István (1974) Termelőszövetkezeti tagsági jogviták. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Petrányi Erzsébet (1974) Rákóczitelep története 1922-től 1944-ig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Piri József (1974) A házasság felbontásának fejlődése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Piskóty Péter (1974) Az erőszakos bűntettek kriminológiai vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pocsai Tiborné (1974) Érdekstruktúra és közigazgatás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Polgár István (1974) A koedukáció kialakulásának történeti áttekintése és bevezetése Kecskeméten. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pál Attiláné (1974) A mulasztás és következményei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pászti Ágnes (1974) A visszaesés kriminológiai kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Péterfi Tamás (1974) A gyártó vállalat felelőssége a fogyasztó irányában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

R

R. Tóth Ágnes (1974) Az állampolgárok alapvető kötelességei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Raáb Zsuzsanna (1974) A munkaügyi viták okai a Mátraaljai Szénbányák két üzemegységénél (Petőfibánya, gépüzem, Visonta, Thorez külfejtésű bányaüzem). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rubovszky László (1974) Határesetek a minőségvédelmi rendszer körében (Élelmiszerek, háztartási-vegyiáruk, kozmetikai cikkek). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rádi István (1974) Fegyelmi felelősségrevonás a Debreceni MÁV Igazgatóság gyakorlatában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Répássy Csaba (1974) A bűnkapcsolatok egyes kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

S

Sallai Éva (1974) A magyar devizajogszabályok korszerűsítése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sas István (1974) Békés város közigazgatásának fejlődése a felszabadulástól napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Schamschula György (1974) Néhány észrevétel a vad által okozott károk megtérítéséről. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Schamschula György (1974) A vadászat államigazgatási jogi szabályozásának néhány kérdése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Schneider Gábor (1974) A lineáris programozás alkalmazása a kohászatban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Simon István (1974) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek nem mezőgazdasági tevékenysége. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Simoncsics János (1974) Kiemelt városok költségvetési kapcsolatai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sipos József (1974) Adalékok a Kisgazdapárt történetéhez (1921. április 13-május 27.). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Somlai Sebestyénné (1974) A földtulajdon a szocialista alkotmányokban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Soós Tibor (1974) Az erőszakos nemi közösülés bűncselekményének kriminológiai vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Srankó Klára (1974) Die Menschen der beiden Weltkriege in Remarques Romanen. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Stark Erzsébet (1974) A házastársi vagyonközösség és megosztásának gyakorlati problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Stutzmann Olga (1974) Tessedik Sámuel élete és munkássága a korabeli magyarországi viszonyok tükrében (1742-1820). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Surján Zsuzsanna (1974) Sajtóhelyreigazítási eljárás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabkov Miklós (1974) A cigánytanulók néhány nevelési problémái a Bankfalui Körzeti Általános Iskolában szerzett tapasztalatok alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

dr. Szabó Jánosné (1974) Genetika és kriminalitás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabóné Boros Gizella (1974) A vállalati jövedelemszabályozás - különös tekintettel a vállalati jövedelemelvonás néhány időszerű kérdésére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szalai Piroska (1974) A termelőszövetkezeti földtulajdon jogi kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szalay Józsefné (1974) A birtokvédelem tapasztalatai és sajátosságai Nyíregyháza város és járás területén. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szegeda Ildikó (1974) A munkajogviszony felmondással történő megszüntetése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szilágyi Eszter (1974) Az újítói jog néhány időszerű kérdése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szilágyi Judit (1974) A fegyelmi helyzet vizsgálata a Bebrits Lajos Vasútforgalmi Technikumban (A fegyelemsértések oldaláról). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szirbik Mária (1974) A Basic 1010B nyelv leírása VDL-ben és a BASIC rendszer bővítése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Számfira György (1974) A szocialista alkotmányvédelemről általában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szántó Péter (1974) A bizonyítási kísérlet. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Székely Árpádné (1974) A tanúbizonyítás elméleti, gyakorlati problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Székely Szűcs Imre (1974) Az új lakótelepek társadalmi struktúrája (Kapcsolat az államigazgatásjoggal és szociológiával). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Széplaki Ágnes (1974) Többfeladatos felügyelő rendszerek. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szögi Ilona (1974) Az állam és az egyén viszonyának fő vonásai a jugoszláv állásfoglalások alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szűcs Levente (1974) Kártalanítás a kisajátításban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sárosi Éva (1974) A névszói előhangzó szabályosságai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Süli Aranka (1974) A gazdasági bírság, különös tekintettel a tisztességtelen haszonra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

T

Tabi Mária (1974) Névviselés, névhasználat. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tamaskó Katalin (1974) Ügyész a polgári eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Temesi Ferenc (1974) Déry Tibor költői világa. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tombácz László (1974) A szocialista bankrendszerek áttekintése, különös tekintettel a magyar bankrendszerre és annak átszervezésére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Toncs Mária (1974) Az ifjúság büntetőjogi védelme. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tréki Edit (1974) Szakértői bizonyítás a polgári eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tánczos Ervinné (1974) Az államélet és a szocialista demokrácia időszerű problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tévich Erzsébet (1974) Siedlungsgeschichte und Lautlehre des deutschen Dialekts von Mucsfa. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Erzsébet (1974) JOB Control nyevek. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Ferenc (1974) A szabadidő kulturált eltöltésére nevelésről (A bajai III. Béla gimnázium négy nyelvi tagozatos osztályának vizsgálata alapján). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Imre (1974) Az igenevek vizsgálata egy szabadon választott novellában. Raffai Sarolta: A pizsama c. elbeszélése alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Katalin (1974) A termelőszövetkezeti közös földhasználat és földtulajdon kialakulásának jogi kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Szilveszter (1974) Kisajátítási eljárás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Török Gertrúd (1974) A beruházási vállalatok kisajátítással kapcsolatos feladatai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

V

Vajda Zsuzsanna (1974) A kényszerítő és biztosító intézkedések a büntető eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Béla (1974) A büntető eljárás alapelveinek rendszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Laszló (1974) A tárgyalás bírósági előkészítése a polgári eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga László (1974) Adatszerkezetek. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varró Zoltán (1974) Gyors Fourier és gyors Walsh transzformációs program légzésfiziológiai jelek analízisére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vasas János (1974) Szükségcselekmények a büntetőjogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vaskúti Erzsébet (1974) A tanácsi és nem tanácsi szervek együttműködése - különös tekintettel a vízügyi igazgatóságra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vass Ferencné Marosváry Mária (1974) A posta igazgatása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vida Mihálnyé (1974) A kémia programozott oktatásának lehetősége az általános iskola 7. osztályában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Visontay Ernő (1974) Czabán Samu (1878-1942) - A kor és az egyéniség. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vályi Zsuzsanna (1974) Németh László közösségteremtő törekvése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Váradi Géza (1974) Csiky Gergely realizmusa. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Várhelyi János (1974) A szocialista állam, politika, kultúra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Várnagy Márta (1974) Gyámhatósági feladatok különös tekintettel az állami gondozásra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vörös Péter (1974) A közúti közlekedés néhány problémája, különös tekintettel a darabárura. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

W

Wagner Márton (1974) A bűncselekménytan egyes kérdései az európai szocialista országok büntetőjogában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Z

Zentai Mária (1974) Petőfi: A helység kalapácsa (Egy korszakváltás humoros előképe). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zs. Szőke Zoltán (1974) Szövetkezeti tagsági jogviták. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Á

Ács Gézáné Fekete Ilona (1974) Németh László Égető Eszter című regényének néhány stilisztikai sajátossága. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ádám Katalin (1974) A tanúbizonyítás néhány elméleti és pszichológiai kérdése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ü

Ürmössy Klára (1974) Könyvtár generálási és szervezési módszerek a CDC 3300-as számítógépen. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ő

Őrdög Ferenc (1974) Útmutató Tolna megye földrajzi ellenőrzéséhez és anyagának közzétételéhez. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2021. február 24. 19:02:53 CET.