Browse by Institution

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z
Number of items: 238.

A

Dr. Acél Csabáné Kora Katalin (1971) A bírósági út kérdése és az ún. felülvizsgálati eljárások. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Adorján Lívia (1971) A lakásbérleti jogviszony megszűnése. Jogcím nélküli lakáshasználat. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ampovits Ágnes (1971) Erőszakos cselekmények kriminológiai vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

B

Bartók Ágnes (1971) A polgári eljárásjog egyszerűsítésének és gyorsításának kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Baráth Erzsébet (1971) Tárgyalás elmulasztásának jogkövetkezményei az elsőfokú eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bene Kálmán (1971) A tömeg-kérdés szerepe Madách életművében, különös tekintettel Az ember tragédiájára és a Mózesre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bereczi Éva (1971) A fiatalkori bűnözés pszichológiai problémái tizennyolc elsőbűntényes fiatalkorú betörő vizsgálatának tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

dr. Berente Andrásné (1971) A szocialista államigazgatási eljárás alapelvei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bitó Ágnes (1971) A gyermek- és ifjúságvédelem egyes problémai, különös tekintettel a család szerepére és jelentőségére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bodnár Julianna (1971) A polgári nemperes eljárás néhány elméleti kérdése, különös tekintettel a fizetési meghagyásos eljárásra; s az esetleges egyszerűsítési lehetőségek néhány kérdése a polgári nemperes eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Boholy András (1971) Bizonyítás kérdése a polgári eljárás fellebbezési szakában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Borgulya István (1971) Egy autokód eljárás a Minszk-22 gépre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Borka József (1971) A házastársi vagyonközösség intézményének fogalma, létrejötte és megszűnése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bozsonyik Ágota (1971) A polgári perrendtartás fellebbviteli rendszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Buza Mátyás (1971) Felnőttoktatás motiváló tényezői. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Buzder Lantos József (1971) MAMO /MINSZK assembly modul/ a MINSZK-22 operációs rendszere részére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bán Izabella (1971) A válás társadalmi okai és következményei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Böröcz Margit (1971) A büntető tárgyalás előkészítése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

C

Csanádi Lászlóné Grünfelder Ilona (1971) A Margit-legenda szóképzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Cseh István (1971) A vállalati jövedelemszabályozás az új gazdaságirányítási rendszerben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Cserhalmi Zsuzsanna (1971) Katona József jogi szemléletének fejlődése drámái tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csák Máté (1971) Állam - hatalom - politikai rendszer. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csőke Tibor (1971) Kollektív szerződés a gyakorlatban három élelmiszeripari vállalatot vizsgálva. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Czirják Jánosné (1971) A gyámhatósági eljárás, különös tekintettel az állami gondozásbavételre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

D

Dantesz Péter Antal (1971) A vállalati jövedelemelvonás elvi alapjai és gazdaságpolitikai jelentősége. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Darányi István (1971) A vállalati beruházások jogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Debreczeni Imréné (1971) A nyugat-európai második front létrehozásának története az antifasiszta nagyhatalmak politikájának tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Demeter Sándor (1971) A Pp. fellebbezési rendszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dobos István (1971) A biztosítási szerződés keletkezésének módja, hatálya és megszűnése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dobos László (1971) Gyermek- és ifjúságvédelem. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Domoki Irén (1971) A jogelvek kérdése a nemzetközi jogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dravucz Mihály (1971) Rendészeti igazgatás különös tekintettel a rendőrség igazgatásrendészeti tevékenységére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

E

Eisenkolb Ivorné (1971) Juhász Ferenc: A Szent Tűzözön regéi című kötetéből "A szent tűzözön regéi" című verspróza szóösszetételeinek vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Elek Péterné Oláh Jolán (1971) Az államigazgatási határozatok bírói felülvizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Esze Júlia (1971) Az örökbefogadással és a kiskorúak láthatásával kapcsolatos gyámhatósági feladatok elméleti és gyakorlati kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

F

Faragó Mária (1971) A termelőszövetkezeti tag anyagi felelősségének elvi kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fehér György (1971) A vállalati pénzügyek és számvitel. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fehér Sándorné (1971) A francia irodalom és kultúra a Nyugat 1908-1919-es évfolyamaiban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fehérvári Szabolcs (1971) A legfelső bíróság elvi döntéseinek és irányelveinek jogforrási jellegéről. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fejér Marietta (1971) Mikszáth Kálmán nyelve és stílusa A tót atyafiak és A jó palócok tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fekete János (1971) A Tiszatáj mg. termelőszövetkezet története (kecskeméti járás). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Feltér László (1971) A közúti balesetekkel kapcsolatos gépjármű felelősségbiztosítás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ferenczi György (1971) Adalékok Cibakháza XVIII. századi történetéhez újjátelepítésétől a Mária Terézia féle urbérrendezésig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ferenczi Károlyné Faragó Márta (1971) Az alkoholizmus kriminológiai hatásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fábián Ferenc (1971) A gazdasági jog. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Földvári Imréné (1971) Az 1957. évi IV. törvény és a gyámügyi eljárás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Füstös Józsefné (1971) A büntetőjogi felelősség sajátos kérdései a népgazdaság elleni bűntettek körében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

G

Galambos Gábor (1971) A hálótervezési módszerekről. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Galotti Gizella (1971) Az indulatszók szerepe Ady Endre költészetében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gedei Márta (1971) Die deutsche Literatur zwischen 1917-1928 im Spiegel der ungarischen Zeitschrift "Nyugat". MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gellérfi Lászlóné Bernáth Erzsébet (1971) A kényszerítő és biztosító intézkedések a büntető eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gombos Piroska (1971) A tanácsok végrehajtó bizottságainak szervezete, feladata, működése, különös tekintettel a szakigazgatási szervek irányítására. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gregus István (1971) Radnóti Miklós határozói igenév-használata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gyenes Imre (1971) Az elemi iskolák története és az általános iskolák fejlődése Mohács városban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gyivicsán Andrásné Szenczi Irén (1971) A társadalmi tulajdon védelme a szocialista alkotmányokban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gyuricza Jánosné (1971) Középiskolai tanulók közösségi kapcsolatainak erkölcsi motívumai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gárdosi Edit (1971) Die Deutsche Literatur im Spiegel der Zeitschriften "Napkelet" von 1930 bis 1940 und "Korunk Szava" von 1931 bis 1938. (A német irodalom a magyar folyóiratokban). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gömöry Jánosné (1971) Gyurkó László két drámája - Szerelmem, Elektra; Az egész élet. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

H

Hajdú Koppányné Balogh Valéria (1971) A polgári és büntető eljárás során hozott határozatok viszonya. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hajnal Árpádné Fekete Berta Zsuzsanna (1971) Messerschmidt szamojéd kutatásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Halmai László György (1971) A jogos védelem a büntetőjogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Halász Zsolt (1971) A büntető eljárás egyszerűsítésének problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Hanitz Tiborné (1971) Weöres Sándor versek az óvodai verstanításban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hann Ferenc (1971) Gondolatok Komjáthy Jenő költészetéről, különös tekintettel lázadásának problematikájára. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hegedűs Lászlóné Visnyei Mária (1971) Ikerszók Móra Ferenc műveiben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Herczeg Ágnes (1971) A hagyományos paraszti gazdálkodás ismeretanyaga és szókincse Pakson (Szántás-vetés és aratás). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Homola Csabáné (1971) Szabó Lőrinc: Fegyvertelen /elemzés/. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth Ferenc (1971) A fuvarozó felelőssége különös tekintettel a közhasználatú autóközlekedés árufuvarozói felelősségére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth Sándor (1971) A közvetlen kényszert tartalmazó intézkedések és alkalmazásuk a büntetőeljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Huber Bertalan (1971) Tanácsi fejlesztési alap gazdálkodás az új gazdaságirányítási rendszerben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

J

Jakab Magdolna (1971) A termelőszövetkezeti tagok szociális támogatása a termelőszövetkezetek részéről. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Janurik Tamás (1971) Uráli szóstatisztikai vizsgálatok. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Juhász Gyuláné (1971) Szükséghelyzetek és szükségcselekmények a büntetőjogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Jurányi Anna (1971) Az argó szerepe Kolozsvári Grandpierre Emil regényeiben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

K

Kallós Sarolta (1971) A szocialista vállalatok adói és adójellegű kötelezettségei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kamarás György (1971) A vállalat felelőssége a dolgozói által a területére bevitt tárgyakért. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kamarás Kálmán (1971) A szállítási szerződés és annak teljesítése az újabb joggyakorlat alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kasnyik Györgyné Bereczky Klára (1971) Vajda János politikai szemléletének alakulása költeményei alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Katona Katona Márta (1971) Az Annales és Kelet-Európa. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kecskés Mária (1971) A lakosság adói, különös tekintettel a községfejlesztési hozzájárulásra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kisistók András (1971) A visszaesés egyes kriminológiai kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kispál Mária (1971) A politika differenciálódása és az állam funkciói. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Zsigmond (1971) Az egészségügyi igazgatás, különös tekintettel a KÖJÁL feladataira. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss János (1971) Békés mezőváros parasztsága a Mária Terézia korabeli urbérrendezés idején. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Katalin (1971) Költségvetési juttatások a vállalati gazdálkodáshoz. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Klement Ildikó (1971) Die Deutsche Literatur in Spiegel der Zeitung Pesti Napló 1931-35. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kocsis Judit (1971) Hódmezővásárhely képe az irodalomban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kocsis Judit (1971) Móricz Zsigmond történelemszemlélete (az Erdély-trilógia alapján). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kolos Anna (1971) A bűnsegély elméleti és gyakorlati kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács András (1971) A fiatalkorúak bűnözésének néhány kérdése Csongrád megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Emília (1971) A munkaügyi viták problematikája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Ferenc (1971) Az államigazgatási szervek fogalma, és belső félépítése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Pál (1971) A pályaválasztás és szakmunkásképzés néhány problémája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Istvánné Bókai Judit (1971) Genetika és bűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kováts Antalné (1971) Az emberi méltóság és becsület védelme a büntetőjogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kozma Andrásné Szabari Mária (1971) A falu és a parasztság József Attila költészetében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kresz Frigyes (1971) Az iskolabútorok elhasználódottságáról. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kósa Margit (1971) A nyereségrészesedés szabályozása a vállalati kollektív szerződésekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Körmendi János (1971) Nagymajláth betelepítése és élete 1843-1849-ig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kövecses László (1971) Zamárdi története. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kőfalvi Lászlóné (1971) Az eufemizmusok és a kakofemizmusok az újságnyelvben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

L

L. Nagy György (1971) Nemzetiségi jog a szocialista alkotmányban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lakatos Erzsébet (1971) Megelőzés és a büntetőeljárás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lankás Magdolna (1971) Szolgálati idő bírósági problémai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lengyel Marianne (1971) A bizonyítás alapkérdései a büntető eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lipták Judit (1971) A tanúkihallgatás elméleti és gyakorlati problémái a büntetőeljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

dr. Litkei Tamásné Kurki Éva (1971) A szocialista demokrácia és államéletünk fejlesztésének aktuális állam- és jogelmeléti kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Láda Mária (1971) A biztosító és kényszerítő intézkedések a büntető eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lánczi Ferenc (1971) A mögöttes felelősség esetei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lévai Péterné (1971) Általános iskolai diákotthoni pedagógiai tapasztalataim elemzése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

M

Makay Árpád (1971) Tezauruszok alkalmazása számítógépes információs rendszerekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Makk Miklós (1971) Tagsági vitás ügyek fórumrendszere a termelőszövetkezeti jogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Maklári Ferencné (1971) A tudományos ügyek igazgatása különös tekintettel a könyvtárak, levéltárak, múzeumok irányítására, működésére és szervezetére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Margita Tibor (1971) A termelőszövetkezeti tagsági jogviták fórumrendszerének kialakulása, fejlődése és gyakorlati problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Maurer Géza (1971) A klíringegyezmény jogi természete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Medgyesi Piroska (1971) A mellérendelő szóösszetétel Móra Ferencnél. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mihalusz Ferenc (1971) Szocialista nézetek a bűnözés okairól. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Miksi Éva (1971) Elhomályosult szóösszetételek. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mlinacsek Gábor (1971) A visszatartási jog intézménye történeti és jogösszehasonlító alapon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mogyorósi Mária (1971) A tanácsok tömegszervező munkájának fejlődése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár Gáborné (1971) A párt szövetkezeti politikája a kiskunfélegyházi Vörös Október mezőgazdasági termelőszövetkezet történetében (1952-1970). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár István (1971) Vámszabálysertés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár Melánia (1971) Hamis tanúzás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár Éva (1971) Die Entwicklung der deutschen Suffixe. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mágori Sándor (1971) Szerkesztőprogram a MINSZK-22 /Infelor/ operációs rendszerében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Máró György (1971) Kerekítéses intervallumaritmetika kidolgozása az ICL 1903/A tipusú számológépre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

N

Nagy Ferenc (1971) Gondolatok a garázdaság miatt elítélt fiatalkorúak személyiségvizsgálatához, különös tekintettel érdeklődésük alakulására. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Ildikó (1971) Az állam és az egyén. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy József (1971) A KGST államok közötti külkereskedelmi szerződések. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Katalin (1971) A közös tulajdon megszűnése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Magdolna (1971) Rokontartás, különös tekintettel a gyermektartásra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagybalyi Szántó (1971) Tanácsok igazgatási osztályainak gyámügyi feladatai különös tekintettel az állami gondozásba vételre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagybégányi Enid (1971) Későpaleolitikus idolplasztika Kelet és Közép Európában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagykovácsi János (1971) A végrehajtó bizottság szerepe, szervezete, működése, aktusai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nikula Valéria (1971) Erőszakos bűntettek kriminológiai vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Novák Éva (1971) A tárgyalás és a tárgyalás előkészítése a polgári perben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Németh Piroska (1971) A kultúra és a szocialista állami élet fejlesztése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nóvé Gyöngyi (1971) Szerződésen kívül okozott károkért való felelősség jogalapi kérdései a felelősségbiztosítások körében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

O

Obenberger Ilona (1971) A tér és idő ábrázolása Kosztolányi: Tengerszem című kötetében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Orbán Zoltánné Rádai Ilona (1971) Szakértők a büntető eljárásban, különös tekintettel a könyvszakértőkre és orvosszakértőkre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Orosz Sándor (1971) A tanácsvezető bíró jogköre a polgári perben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

P

Palotás Ádámné (1971) Tóth Árpád néhány költeményének stilisztikai elemzése (Evokáció egy csillaghoz, Az öröm illan, Kaszáscsillag). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Papp Ilona (1971) Rekurzív technikák a programozásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Papp László (1971) A vállalatok irányításának kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pelle Sándor (1971) Radnóti Miklós irodalomtörténeti kritikái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pető József (1971) A clausula rebus sic stantibus néhány kérdése a nemzetközi jogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Piroska István (1971) Devizagazdálkodásunk jellemző vonásai az új gazdaságirányítási rendszerben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Politzer Tamás (1971) A sajtószabadság. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Politzer Tamásné Kertész Klára (1971) Az örökbefogadás hatályos jogunk szerint. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Popon János (1971) Vajda és Eminescu (Az összehasonlító irodalomtudomány néhány kérdése és a tipológiai analógia feltételezésének létjogosultsága Vajda és Eminescu munkásságában). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Porkoláb Lajosné (1971) Gyámügyi eljárás, különös tekintettel az örökbefogadásra és annak felbontására. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Puskás András (1971) A védő szerepe a büntető eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pálinkó Ilona (1971) A lakosság adói. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pándy Magdolna (1971) Hatásköri problémák a polgári eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

dr. Párkányi Lászlóné (1971) A költségvetéssel kapcsolatos beszámoló rendszer és számadás jelentősége. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pászti Tiborné (1971) A büntetésvégrehajtás egyes elvi és gyakorlati kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pásztor Ágnes (1971) A tanúkihallgatás elméleti és gyakorlati kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

R

Rakita Zsuzsanna (1971) Az izgatás pönalizálása hatályos büntetőjogunkban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Reiff Ilona (1971) Az oktatás objektív feltételeinek alakulása Törökszentmiklós városban (1945 - 1970). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Reinthaller Rezső (1971) Biztosításügy a szocialista államokban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rácz Árpád (1971) A vállalatok irányításának kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rákos István (1971) Adalékok IV. Béla birtokpolitikájához. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Répás Anna (1971) Üzemi baleset és következményei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

S

Sahn Imre (1971) A válás társadalmi okai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sarkadi Imre (1971) A szociálpolitikai igazgatás különös tekintettel a csökkent munkaképességűekre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sasi Margit (1971) A tizenötéves háború társadalmi pusztító hatása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sasi Ágnes (1971) A prostitúciós jellegű bűncselekmények kriminológiai problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Schneider Katalin (1971) Társas-közösségi kapcsolatok az általános iskola felső tagozatos osztályaiban. A közvélemény. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sebők Éva (1971) A szóhangulat forrásai Juhász Gyula költészetében (1914-1918). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Serédi János (1971) A szocialista termelőszövetkezeti demokrácia. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Simon Endre (1971) A Kalmár-féle fiktív gép szimulátora, mint a diszkrét rendszerek számítógépes szimulációjának egy példánya. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Simon Márta (1971) Az ikes igék ragozása Tamási Áronnál. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Soós András (1971) Ellenőrzés szabályozása jogrendszerünkben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Spildener Ferenc (1971) Az állampolgári jogok korlátozásának törvényes feltételei a büntető eljárás nyomozási szakaszában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Stanitz Károlyné (1971) József Attila hangszimbolikája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Józsefné (1971) A vállalatok irányítása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Szabó Gézáné (1971) Mikes Törökországi leveleinek prózastílusa. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Ilona (1971) Tanácsvezető jogköre és a pervezetés a polgári perben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Katalin (1971) Határozókból lett melléknevek a magyarban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Katalin (1971) A jelölés fejlődése választási rendszerünkben 1848-tól napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Károly (1971) Fiatalkori visszaeső bűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Lajosné (1971) Az államigazgatási határozatok bírói felülvizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Mihály (1971) Bizonyos típusú páratlan tökéletes számok exisztenciájának vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szalontai Zsuzsanna (1971) A törvényességi óvás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szendi Horváth Józsefné Kiss Ida (1971) A személyiség polgári jogi védelmének problémái (különös tekintettel a rendhagyó orvosi tevékenység körére, a szerv- és szövetátültetések jogára). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szentkirályi László (1971) Vállalatok és bankok közötti hitelkapcsolat az új irányítási rendszerben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szerdahelyi Éva (1971) „Carovskij cikl” M. Gor'kogo. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szeremley Judit (1971) Város igazgatás különös tekintettel a Köztisztasági Hivatal tevékenységére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szeri György (1971) Kriminál etiológia a hevesi járás mezőgazdasági termelőszövetkezeteiben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szita Illés (1971) Egy kollégiumban élő osztály pályaválasztásának alakulása a gimnázium 4 éve alatt. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szitányi György (1971) A ritmus és a magyar próza. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Száraz Ferenc (1971) Megelőzés és büntetőeljárás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szécsi Ferenc (1971) A perbeszéd a büntetőeljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szőkefalvi-Nagy Erzsébet (1971) Alaktörténeti vizsgálatok a Müncheni- és a Jordánszky-kódex alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szűcs Sándor (1971) Az államigazgatási szervek fogalma és belső félépítése, tekintettel a tanácsok korszerűsítésére is. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szűts Károlyné Csúcsi Olga (1971) Szocialista kriminológiai elméletek. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

T

Takács Ilona (1971) A Csurgói Csokonai V. Mihály Gimnázium Érem- és Régiségtárának története. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Takács Mária (1971) Adatok a tanulók iskolához való viszonyának alakulásáról (Két lengyel általános és középiskolában végzett vizsgálatok). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Takó Kálmán (1971) A tulajdon védelme különös tekintettel a társadalmi tulajdon védelmére vonatkozó szabályokra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tanai Miklós (1971) Die Entwicklung der deutschen Suffixe. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tari Jánosné Both Mária (1971) A tartási-életjáradéki szerződéssel kapcsolatos kérdések. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tarjányi Béláné (1971) A vállalati pénzalapokról általában, különös tekintettel a részesedési alapra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Teleky Judit (1971) Modern burzsoá kriminológiai elméletek, és a szocialista kriminológia irodalmában kialakult egyes nézetek. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tepper Ágnes (1971) Az ügyész szerepe a büntetőeljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tury Csilla (1971) Die Fachwörter der Erdölindustrie. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tárnok Ágnes (1971) Az ügyészi vád és vádképviselet. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tátrai Józsefné (1971) A fuvarozó felelőssége, különös tekintettel a vasúti fuvarozónak az árukárokért fennálló felelősségére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Balázs (1971) Die ahd-e Lautverschiebung und die englische Sprache. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Béla (1971) Gozsdu Elek. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Erzsébet (1971) Genetika és bűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Ildikó (1971) Veszélyes üzemek találkozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth István (1971) A bolgár néphadsereg szerepe Magyarország felszabadításában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth János (1971) Az emancipációs törekvések jelentkezése Kaffka Margit regényeiben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Katalin (1971) Az igazság érvényesülése a polgári és büntető eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth László (1971) A prostitúciós bűntettek kriminológiai vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Magdolna (1971) A Jókai-kódex morfológiai szótára. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Mária (1971) Untersuchungen zu Dürrenmatts Dramenmodellen. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Török Zsolt (1971) A nyomozási kísérlet. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

U

Udvarhelyi Olivér (1971) A devizajog néhány elvi és gyakorlati problémája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Unger Edit (1971) Vértesi Arnold (1834-1911). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Unk Aurél (1971) Régi magyarság, régi magyar történelem Juhász Gyula, Babits Mihály és Kosztolányi Dezső költészetében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

V

Valent Györgyné Swiderski Hedvif (1971) A pályaválasztást befolyásoló pedagógiai szociológiai tényezők vizsgálata a középiskolák negyedik osztályában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Klára (1971) Polgári eljárásunk hatásköri kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Lászlóné (1971) A rendelkezési és tárgyalási alapelv érvényesülése a szocialista polgári eljárásjogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Zoltán (1971) Az interpelláció és a kérdésfelvetési jog az országgyűlés gyakorlatában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vereczkei Gyuláné (1971) Modern kriminológiai elméletek. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vetró Mihály (1971) A Szegedi Házépítő Kombinát vasszerelő üzemének gyártás programozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Villányi Józsefné (1971) Társadalombiztosítási jogviszony. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Viszmeg Balázs (1971) Izgatás jellegű bűncselekmények az új büntető törvénykönyvben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Váradi József (1971) A vállalatok irányításának kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Várhalmi Dániel (1971) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek állami támogatásának rendszere és szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Várnai Jenőné (1971) A gyermekbűnözés helyzete Szolnok megyében, s megelőzésének társadalmi eszközei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

W

Waltner Istvánné Nagy Ágnes (1971) A demokratikus centralizmus elvének érvényesülése a tanácsok szervezetében és működésében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Z

Zeke Ágnes (1971) Tanácsi V. B. igazgatási osztályainak gyámügyi feladatai, különös tekintettel az állami gondozásba vételre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zimmermann Rudolf (1971) Birtokvédelem államigazgatási úton. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zsunyi Franciska (1971) A Ptk. 340. paragrafus (1) és 345. paragrafus (3) alkalmazása a bírói gyakorlatban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zámbori Tibor (1971) A házassági vagyonjog egyes kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Závoczki Lászlóné (1971) Azonosító mondatok Molnár Ferenc prózájában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2021. február 24. 19:29:52 CET.