Browse by Institution

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Number of items: 207.

Abonyi László (1970) A törvényességi óvás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Abrudbányai Iván (1970) A deviáció társadalmi tényezői. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Acsayné Antal Hedvig (1970) Vergleichende Analyse Deutscher und Ungarischer Verben auf Grund Ihrer Rektionen. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Almási György (1970) Élet vagy testi épség veszélyeztetése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

André Márta (1970) Az új gyámügyi eljárási rendelet főbb rendelkezései (egybevetve a korábbi szabályokkal). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Apró Attila (1970) Az élelmiszergazdasági szakmunkástanulók tervszerű nevelésének programja. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bagi Éva (1970) Szociális kérdések az Országgyűlés 1927-31-es ciklusában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bagi Ádámné Erdei Margit (1970) Komjáti Benedek: Epistolae Pavli lingua hvngarica donatae. Az zenth Peal leueley magyar nyeluen. című művének szinonimái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bakacsi Gézáné (1970) Tanári magatartás típusai az iskolai gyakorlatban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bakonyi Marianna (1970) Az új szabálysértési kódex eljárási rendelkezései (Egybevetve a régi szabályokkal, különös figyelemmel a 32/1955. VI. 8./MT.sz.rendeletre). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balogh Éva (1970) Vergleichende Untersuchung der Rektionen Deutscher BZW Ungarischer Verben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Baracs Gabriella (1970) Szerelem- és halálmotívum Radnóti Miklós költészetében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Baranyi József (1970) Leltárhiányért fennálló anyagi felelősség. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bartha Klára (1970) Az új gyámügyi eljárási rendeletről. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Barti Mária (1970) Sidonius és a nyugati-gótok. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Barócsi Mihály (1970) A beruházások finanszírozásának új rendje az új gazdasági mechanizmusban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Benkő Ágnes (1970) A Veszprémi püspöki úriszék működése a veszprémi uradalom területén 1766-1844. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bereczky András (1970) Üzemi baleset és következményei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Berencz Erzsébet (1970) Vörösmarty romantikus jellemábrázolása eposzaiban és drámáiban (A hűség diadala, Zalán futása, Cserhalom, Tündérvölgy, Délsziget, Eger, Széplak, A Rom, A két szomszédvár; A Salamon király, Zsigmond, Kont, A bujdosók, Kincskeresők, Vérnász, A fátyol titkai, Árpád ébredése, Marót bán, Az áldozat, Czilley és a Hunyadiak, Hunyadi László). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Berki Imréné and Kaszonics Margit and Mester Judit and Teszáry Katalin (1970) Mikes Kelemen: Törökországi leveleinek szótára I. A-LY. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Berki Imréné and Kaszonics Margit and Mester Judit and Teszáry Katalin (1970) Mikes Kelemen: Törökországi leveleinek szótára II. M-ZS. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bertalan Ákosné (1970) Az élet és testi épség veszélyeztetése a járművezetés szabályainak megszegésével. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bethlendy Mária (1970) Postaügyi igazgatás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bodó Sándor (1970) A biztosítás pénzügyi rendszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bognár Gyula (1970) Kétféle egyéni tanulási mód összehasonlítása Élelmiszeripari Szakmunkásképző osztályokban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bolcsó Gusztáv (1970) "Az ember megcsúfolásával Istent sem lehet szolgálni." - Gróf Teleki László és Illyés Gyula Kegyenc című drámájának összehasonlítása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bondor Béla (1970) A serdülő tanulók gondolkodásának fejlesztése (Nyelvtani és irodalmi gyakorlatok nevelés-lélektani elemzése alapján). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Borsodi György (1970) Az új csehszlovák államjogi rendezés alapvonalai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bálind Sándor (1970) A gazdasági reformmal kapcsolatos változások a szállítási szerződés szabályozásában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bálint Istvánné (1970) A kisajátítási eljárassál kapcsolatos államigazgatási feladatokról. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bíró Mária (1970) A Végrehajtó Bizottság szakigazgatási szerveinek belső szervezési kérdései, különös tekintettel az egészségügyre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csanádi László (1970) Az ipari termékforgalommal kapcsolatos szerződések szankciós rendszerének néhány kérdése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csaplár Krisztina (1970) Szeged kereskedelme a XVII. század végétől a reformkorig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csekő Ilona (1970) Államigazgatási határozatok bírói felülvizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csikós Klára (1970) A francia alkotmányok fejlődése 1789-től napjainkig, különös tekintettel az 1958. évi alkotmányra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csizmadia Miklós (1970) Termelőszövetkezeti földtulajdon és földhasználat. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csonka Julianna (1970) A kisajátítási eljárás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csordás Szilveszterné (1970) A hazafias nevelés módszerei és eredményei a budapesti Cinege úti óvódában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csukás Ágnes (1970) Die Deutsche Literatur zwischen 1926-1936 im Spiegel der Ungarischen Zeitschrift "Literatura". MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csányi Ferenc (1970) A szabadságvesztés-büntetés kiszabásának és végrehajtásának elvi kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csősz Zsigmond (1970) A tőkés világ pénzügyi intézményei és a valutáris együttműködés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Czene László (1970) A tanulás eredményességének néhány főbb kérdése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

dr. Czike Albertné Erdődy Kinga (1970) A testi sértés bűntette. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Czucz Ottó (1970) A büntetőjogi garanciák etikai, filozófiai megítélése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Deák Julianna (1970) A végrehajtó bizottság szervezete és működése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dinnyés Margit (1970) Interperszonalis kapcsolatok erkölcsi motívumai (Egészségügyi szakiskolai tanulók megfigyelése és szociometriai vizsgálata alapján). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Divinyi Istvánné Gucz Erzsébet (1970) Népnyelvi elemek szerepe Mikszáth műveiben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Doboss Gyula (1970) Az esztétikai nevelés problémái egyetemünkön (IV. és V. éves bölcsészhallgatók esztétikai érzékének és művészeti tájékozottságának felmérése). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Doboss Gyuláné Deme Mária (1970) Témazáró mérőlapok az általános iskola V. osztályának magyar nyelvtan anyagából. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dobozy Béla (1970) Az izgatás jellegű bűncselekmények a Magyar Népköztársaság új büntető törvénykönyvében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dobó Géza (1970) Témazáró mérőlapok készítése az általános iskola 5. osztálya élővilág tantárgya számára. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Erdélyi Klára (1970) Témazáró mérőlapok készítése és elemzése a gimnázium I. osztályos algebra anyagából. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Erdősi Terézia (1970) Alárendelt szóösszetételek hagyományos ill. transzformációs elemzése Garai Gábor Nyárvég című kötete alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Falusi Mária (1970) Zur Siedlungsgeschichte und Volkskunde der Deutschen des Dorfes Etyek. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Farkas Etelka (1970) Die Komparation syntaktischer Eigenschaften deutscher und ungarischer Verben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fazekas János (1970) A veszélyes üzem üzembentartójának felelőssége. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fazekas Józsefné Homoki-Szabó Katalin (1970) Die Komparation Syntaktischer Eigenschaften deutscher und ungarischer Verben / Auf Grund der "Deutschen Verben" von Erich Mater - mit Ablautendem A - B von Aalen Biz Verbildlichen. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fehér Ilona (1970) A drámaíró Bródy Sándor. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fekete Zoltán (1970) A termelőszövetkezeti földtulajdon és használat kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fenyvesi Anna (1970) A visszaesés jelentősége büntetőjogunkban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ferenczi Emma (1970) A lopás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fodor József (1970) Általános és különös eljárási szabályok államigazgatásunkban, különös tekintettel az igazgatási osztályok feladataira. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Földvári Lászlóné Kocsis Luca (1970) Lille és környéke gyapjúiparának néhány problémája a XVII-XVIII. században. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fülöp Jánosné (1970) A Szegedi Orvostudományi Egyetem kollégiumaiban folyó nevelőmunka néhány kérdése, a kollégiumi tanárok feladatainak vonatkozásában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fülöp Sára (1970) Témazáró mérőlapok készítése és kipróbálása az általános iskola VIII. osztályos algebra tananyaga alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gally Mihály (1970) A tudományirányítás szervezeti és jogi kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gombos Sándor (1970) A letéti felelősség különös tekintettel a szállodai letétre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gróf József (1970) Juhász Ferenc költői világképének fejlődése a "Szárnyas csikó"-tól "A virágok hatalma" kötetig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gyenei Ferencné (1970) Egy osztályközösség szerkezetének pedagógiai-pszichológiai elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Győrffy Zsuzsanna (1970) Az ugar-motívum irodalomi előzményei; első jelentkezése Ady Endre fiatalkori verseiben, valamint publicisztikájában, kiteljesedése az Új versek ugar-ciklusában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Győrfi Attila (1970) A területi munkamegosztás az államigazgatásban települések és igazgatási egységek. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gábor Erzsébet (1970) A Ptk. új öröklési jogi megoldásai, és azok elvi indokai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gábriel Józsefné (1970) Fémépítővel végzett tantervi kísérlet az általános iskola 1-3. osztályaiban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gócs István (1970) A népi ellenőrzés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Görbe Márta (1970) Ady kurucversei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Görög Klára (1970) A tanácsok gyámügyi feladatai, különös tekintettel a megelőző tevékenységre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hajdú Sára (1970) A művész viszonya a valósághoz a századvégi művészregényekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Halász Miklós (1970) Babits és Nietzsche. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hanovszky Zsolt (1970) Választási rendszerünk fejlődése a felszabadulástól napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Harmati Ida (1970) A Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma és Kner Imre kapcsolata Buday György és Kner Imre levelezésének tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth Elvira (1970) A régies és a népies visszaható igék Arany János műveiben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth Julianna (1970) József Attila képalkotása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth Sándor (1970) Hatalom és az állam. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth Lajos (1970) Komparatistik deutscher und ungarischer Verben in Gleicher Funktion. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth Györgyné Zsilinszky Piroska (1970) Tinódi Sebestyén összes műveinek jelentéstani szempontú feldolgozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Imre Mihály (1970) Magyar irodalomtörténeti tanulmányok Szerb Antal Minerva-korszakában (1923-1933 között). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Izsák Péter (1970) Az állami vállalat megszűnése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Jakab Róza (1970) Az új szabálysértési kódex eljárási rendelkezései (Egybevetve a régi szabályokkal). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Jankovics Erzsébet (1970) Változások a községi igazgatási szervezetben (községi egységes szakigazgatási szervek, nagyközségek, városkörnyéki községek). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Juhász Endre (1970) A testi sértés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Juhász Klára (1970) A népi ellenőrzés szervezete és működése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kalocsa Margit (1970) A szabálysértési eljárás régi és új szabályozásának egybevetése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kardos András (1970) A gazdasági integráció fejlődése, szervezeti és jogi formái a tőkés és a szocialista gazdaságban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kasza Ferenc (1970) A rendhagyó orvosi jogviszony. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kaszap Gyula (1970) A termelőszövetkezeti tag anyagi felelőssége a termelőszövetkezetnek okozott kár esetén. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kertész Péter (1970) Bank és hitelviszonyok az új irányítási rendszerben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Király Vince (1970) A vámjog szerepe az új gazdasagi mechanizmusban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kis József (1970) Fiatalkori bűnözéssel kapcsolatos néhány elméleti és gyakorlati probléma. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Margit (1970) Kecskemét város üzemi bizottságainak létrejötte és tevékenységük 1944-45. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Istvánné Darázs Franciska (1970) Az összeesküvés (Törvényi tényállas elemeinek alakulása a századfordulótól az 1961. évi V. törvényig). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kocsis Illés (1970) Az etnográfiai módszer szerepe Tömörkény írásművészetében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kolláth György (1970) A tartási és életjáradéki szerződések néhány aktuális kérdése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kolozsvári József (1970) Szocialista hitelrendszer pénzügyi-jogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Konkoly Csaba (1970) A legfelső államhatalmi-képviseleti szervek az európai szocialista országokban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kormányos József (1970) A mezőgazdasági termelőszövetkezeti tagsági vitákkal kapcsolatos eljárás első fokon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kosztolányi Dezsőné (1970) A JATE BTK hallgatói egyetemhez való viszonyának vizsgálata a tanulási tevékenység, a társaskapcsolatok és a tanár-diák kapcsolat viszonyában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Mária (1970) A reformatio in peius tilalma. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Erzsébet (1970) A házastársi vagyonközösség megszüntetése a bíróságok gyakorlatában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Györgyné (1970) A községi tanács végráhajtó bizottságának egységes szakigazgatási szerve. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Ibolya (1970) A jogszabályhoz kötöttség és a diszkrécionális mérlegelés joga a szocialista jogalkalmazásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Józsefné (1970) A büntetőeljárás szerepe a bűnözés elleni küzdelemben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Katalin (1970) Szocialista erkölcsi normák jogrendszerünkben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Lászlóné Aradszki Mária (1970) Katona József drámai stílusának fejlődése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Krasznai Attiláné Szőke Margit (1970) Az elbeszélő múlt idő Tamási Áronnál. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kremser Péter (1970) Markovits Rodion portréja. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kádár Judit (1970) Die Interpretation des Hochstaplerromans von Thomas Mann aus dem Standpunkt der Ironie. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kádár Szél László (1970) A hétköznapi nyelv és szerepe a Rozsdatemetőben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kékes Szabó Mihály (1970) Irodalomoktatás és irodalmi élmény. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kővári Anna (1970) Perbeli cselekmények fajtái és érvényesülési formái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lele Mihályné (1970) Serdülő tanulók erkölcsi ítéletei konfliktus-szituációban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lengyel László (1970) A hitel szerepe a szocialista gazdálkodásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Leskó Ferenc (1970) Az emberölés alakzatai a Btk-ban különös tekintettel a szándékos emberölés minősített esetére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Magyar Ferenc (1970) Az emberölés alakzatai a Btk-ban, különös tekintettel a szándékos emberölés minősített eseteire. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Magyar Mária (1970) Adattárolás a MINSZK-22 számológépen MARC-rendszerben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Makai Gyula (1970) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek hitelellátása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Marosy Ágnes (1970) A szocialista bank és hitelrendszer. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mautner Péter (1970) A javító-nevelő munka. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mihály Erika (1970) Karikás Frigyes (Élete és lírája). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mihályi István (1970) Rokontartás, különös tekintettel a gyermektartásra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár István (1970) A "Fehérgárda" elnevezésű (illegális) ellenforradalmi szervezkedés története Csongrád megyében (1949-1952). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár Jolán (1970) A foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés különös tekintettel a közúton elkövetett veszélyeztetésre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár Katalin (1970) Tárgyalás előkészítése a polgári perben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnárfi László (1970) A napirend szerepe az oktató-nevelő munkában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Márton Gabriella (1970) A ragadványnevekről általában. Sajószögeden előforduló ragadványnevek. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

dr. Mészáros Jánosné Pajtás Anikó (1970) A modern burzsoá kriminológiai elméletek. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Móra István (1970) A büntetőeljárás egyszerűsítésének kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Müller Józsefné Szekszárdi Zuzsanna (1970) Az alanyi jog mibenléte és terjedelme - A joggal való visszaélés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Katalin (1970) A községi tanácsok egységes szakigazgatási szervei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Gabriella (1970) Az államigazgatási határozatok bíróság előtti megtagadása, különös tekintettel a kisajátítási kártalanítási perekre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Irén (1970) Radnóti Miklós önarcképe verseiben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy János (1970) A Müncheni-kódex t-elemű igeneveinek kérdéséhez. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Istvánné Papp Mária (1970) A kisajátítási kártalanítás és bírói gyakorlata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Pál Mária (1970) A munkajogviszony jogellenes megszüntetése, következményei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Péterné Kovács Éva (1970) A Szegedi Ruhagyár fejlődése, dolgozóinak munka- és életkörülményei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nostitz Valeria (1970) Plattdeutsche und die Wiecker Mundart. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Notheisz János (1970) Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Notheisz Jánosné Huszár Anikó (1970) A "Nyugat" első nemzedékének Vörösmarty-képéről. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Orosz Jánosné (1970) A lopás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Paluska Andrásné (1970) Az általános iskola VII. osztályos kémia anyagának tartalmi analízise, témazáró tantárgytesztek készítése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Panyor Mihály (1970) A végrehajtó bizottság szakigazgatási szerveinek belső szervezeti kérdései, különös tekintettel a mezőgazdasági igazgatásra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pataki Györgyné (1970) A beruházások pénzügyi rendszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Paulay Mária (1970) Az -ó, -ő képző Kosztolányi Dezső verseiben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pleskó Imre (1970) Termelőszövetkezetek pénzforgalmának szabályozása különös tekintettel a készpénzforgalomra és a társadalmi tulajdon védelmére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Prágai Ferenc (1970) A tanulók iskolához való viszonyának vizsgálata egy közös igazgatású általános iskola és gimnázium tizenkét évfolyamán. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pálfalvi István (1970) Alakfelismerési módszerek alkalmazása kézzel írott számjegyekre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pánti Irén (1970) A nemek egyenjogúsága. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pátrovics Emília (1970) Az irodalmi Atellana. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rauzs József (1970) A részesedési alap és felhasználásának szabályai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rendes Béla (1970) Néhány gondolat a tanulás belső motívumának kialakitásáról, egy tantárgy fogalomrendszerének megtanításáról. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rosiár László (1970) A szállítási szerződések a szocialista gazdálkodás új rendszerében. A szerződési akaratmegegyezés kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rónai Miklós (1970) Törvényességi óvás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sarkadi Nagy Emília (1970) Alakformálás és jellemábrázolás Krúdy Gyula kései novellisztikájában /"Utolsó szivar az Arabs Szürkénél." /1965/. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Simon Margit (1970) Egy vállalati munkaügyi döntőbizottság munkájának értékelése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sinkó Jeremiásné (1970) A bizonyítás tárgya és terjedelme a büntetőeljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Soni Éva (1970) Egy régi magyar író alakja a felszabadulás utáni magyar irodalomban - Balassi Bálint alakja a felszabadulás utáni irodalomban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Spang Éva (1970) A postaügyi igazgatás szervezete, feladata, működése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sulyok László (1970) Illyés Gyula történeti drámái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó András (1970) A fegyelmi felelősség. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Judit (1970) INZSENYER nyelven felírt algoritmusok végrehajtása N szavas aritmetikával és hibabecsléssel. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Katalin (1970) Lengyel József munkássága hazatérése után. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Rozália (1970) Az orosz történelem nagy alakjai magyarul (Rettegett Ivántól Nagy Péterig). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szakács Edit (1970) Egy régi magyar író alakja a felszabadulás utáni szépirodalomban - Balassi Bálint. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szegedi Károlyné (1970) A házassági vagyonjog egyes kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szeglet Lajosné Dömötör Annamária (1970) Imre magyar király (1196-1204) és kora a források - elsősorban a külföldi források - tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szemkeő Endre (1970) A lengyel forradalmi demokraták nézetei a 19. sz. első felében (1830. novemberi felkeléstől az 1846-os krakkói felkelésig). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szilágyi József (1970) A termelőszövetkezeti tagsági jogviták jogorvoslati rendszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szilágyi Ákos (1970) Az ember méltóságának büntetőjogi védelme. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szita Melinda (1970) A válás társadalmi okai és következményei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szkurszki Antalné (1970) A szerzői jog védelme a szocialista polgári jogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szlovák István (1970) A fegyelmi felelősségrevonás helye és szerepe a MÁV Szegedi Igazgatóság területén. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szremácz László (1970) A fuvarozó felelőssége különös tekintettel a vasút fuvarozói felelősségére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szántó Lajosné (1970) Pszichológiai vizsgálatok a hátrányos helyzetű gyermekek körében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szöllősy Vágó László (1970) Modellek a pszichológiában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sávolt Béla (1970) D. Furmanov Csapajev című regénye. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Süli István (1970) A dohánytermesztés és szókincse Medgyesbodzáson. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sőregi Zoltán (1970) A név a magyar és jugoszláv családi jogban (szerepe, jelentősége, formája stb.). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Taba Zsuzsa (1970) A magyar és orosz szimbolizmus jegyeinek összehasonlító vizsgálata - Ady és Blok. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Thékes István (1970) Nemzetközi pénzügyi intézmények. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Timár Ilona (1970) Die Komparation Syntaktischer Eigenschaften deutscher und ungarischer Verben in Gleicher Funktion (Deutsche Verben mit anlautendem I-J-K). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tápai Piroska (1970) Az egyén magatartását meghatározó társadalmi tényezők. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Ferenc (1970) Szerződési rendszer az új gazdasági mechanizmusban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

dr. Tóth Gáborné (1970) Anyakönyvi igazgatás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth János (1970) Az 5. osztályos tanulóim tanulási nehézségei és problémái a megnövekedett tantervi követelmény és szaktanári rendszer következtében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth József (1970) A válás társadalmi okai és jogkövetkezményei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Józsefné (1970) Tóth Kálmán a "népies-nemzeti" mozgalomban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Törőcsik János (1970) A szabálysértési eljárás és annak gyakorlati tapasztalatai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vadász György (1970) A proletárdiktatúra funkcióinak változása a szocializmus építésének időszakában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varju Ferencné (1970) A soltvadkerti mezőgazdasági szakszövetkezetek szociológiai problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vezán Márta (1970) Irodalomtörténeti és történeti folyóiratok bibliográfiai feldolgozása a XIII-XVIII. századi külföldi egyetemjárás, iskolázás és utazási irodalom témaköréből - Annotált bibliográfia a Földrajzi Közlemények 1873-1967. évfolyamaiból. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vidkovics Károly (1970) Èstetičeskie vzglâdy K. Paustovskogo. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vilonya Balázs (1970) A házassági vagyonjog egyes kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vogt Éva (1970) A magyar hagyományok szerepe Ady Endre életművében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vágyölgyi Gáborné Szatmári Éva (1970) Gyöngyösi István (? Florentina (Igaz barátságnak és szives szeretetnek tüköre) 1670-1680 körül. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zakar András (1970) Serdülő tanulók pályaválasztásának pedagógiai pszichológiai vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zombory Pál (1970) Vállalatok irányítása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zöldy Henriette (1970) Kölcsey Ferenc drámaelmélete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Éder Géza (1970) A hagyományos és szemléletes oktatás hatékonyságának vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2021. április 22. 20:02:28 CEST.