Browse by Institution

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z | Á | Ó | Ö | Ü
Number of items: 216.

A

André Márta (1969) Tartási és életjáradéki szerződések. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Antal Mária (1969) Szabó Lőrinc szinesztéziái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Antalffy Györgyné Kádár Zsuzsanna (1969) A kötelesrész. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Aradi Mária (1969) A tanácsok költségvetésének szerepe az állami gazdálkodásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

B

Balló Ilona (1969) A névszói, névszói-igei állítmányok Ady Endre költészetében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balogh László (1969) A büntetés végrehajtásának felfüggesztésével valamint a feltételes szabadságra bocsátással kapcsolatos gyakorlat. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Baláspiriné Lévai Zsuzsa (1969) Az üzemi demokrácia szociológiai aspektusai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balázs György (1969) Az élet megindulása Makó városában a felszabadulás után 1944. szeptember 26-tól 1945. év végéig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Barabás Gézáné (1969) Az újítások jogi szabályozásának főbb kérédsei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Baukó Márton (1969) A Polgári Törvénykönyből adódó tanácsi igazgatási feladatok a birtokviták intézésében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bencze Judit (1969) A bizonyítékok mérlegelése, különös tekintettel a tanúvallomásra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bitó András (1969) A jogerő problémája az államigazgatásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bogdán Lajos (1969) Tömörkény humora. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bokor Imre (1969) A szövetkezeti demokrácia érvényesülése és biztosítékai a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Borbély Lajos (1969) A polgári perrendtartás fellebbezési rendszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bozsonyik Ágota (1969) Az állandó bizottságok helye a tanácsrendszerben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bozóki Klára (1969) A panaszeljárás az államigazgatásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Brajkov Grigorijné (1969) A marxista-leninista szociológia néhány problémaköréről a szovjet irodalomban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Busch Márta (1969) A felvidéki lövészegyletek a XVI-XVII. században. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Bába Istvánné Schvarcz Judit (1969) Élet vagy testi épség gondatlan veszélyeztetése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bándy Rezső (1969) A szeszesital hatása a munkafegyelemre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bárány Mária (1969) A 6-10 éves állami gondozott gyermekek nevelésének néhány problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bényi Tamás (1969) A szállítási és a bizományi szerződés, mint a szocialista vállalatok közötti termékforgalom lebonyolításának legfontosabb jogi eszközei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Búvár Anikó (1969) A tanú kihallgatása a nyomozás során. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

C

Cs. Szabó László (1969) Gyoma földrajzi nevei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Cseh István (1969) A bérleti jogviszony és a szívességi lakáshasználat megszüntetése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csekő Ilona (1969) A házastársi tartás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csereklyei Ilona (1969) Az államigazgatási eljárás általános szabályai és a különös eljárási szabályok. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csikós Mária (1969) Ady Endre archaizmusai (Régies ige- és névszótövek Ady költészetében). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csilics László (1969) A szerződésen kívüli kárfelelősség általános szabályai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csiszár Károly (1969) A vállalatok irányításának kérdései, különös tekintettel a közúti közlekedési vállalatokra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csoknyai Vilma (1969) A mindennapi élet kifejezései a XVI. század elején a Nagyszombati-kódex alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csongor Csaba (1969) Az államigazgatási határozatokkal szemben igénybevehető jogvédelmi eszközök. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csöme Lajosné (1969) Juhász Gyula kérdő mondatai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

D

Demény Marcella (1969) Lakásszövetkezetek és társasházak polgári jogi sajátosságai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dezsőfi Ferenc (1969) A rendelkezési és a tárgyalási elv érvényesülése a szocialista polgári eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Deák Istvánné (1969) Az újítások jogi szabályozásának főbb kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Dienes-Oehm Egonné Lám Edit (1969) Németh László, mint kultúrpolitikus. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dobler Mihályné (1969) Középiskolai tanulók kollégiumi társas kapcsolatainak alakulása és családi körülményeik kölcsönhatása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dombovári István (1969) A szabályzott és nem szabályzott szervezetek viszonylatai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dormán Máténé (1969) Két tanítási mód kísérleti vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dudás Miklósné (1969) Egy vállalati munkaügyi döntőbizottság munkájának értékelése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dávid Sándorné (1969) A tagok munkavégzési kötelezettsége, a kötelezettség megszegésének következményei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

E

Eperjesi Ernő (1969) Fiatalkorú bűnözők közösségi nevelésének problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Exterde Tibor (1969) Rokontartás, különös tekintettel a gyermektartásra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

F

Farkas Ilona (1969) A társtettesség kérdései büntetőjogunk rendszerében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Farkas József (1969) Kecskemét város mezőgazdasági termelőszövetkezeteinek története. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fehér Gyuláné (1969) A dák leletek az újabb régészeti irodalomban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fekete Jánosné (1969) A Magyar Államvasutak helye az államigazgatás rendszerében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fekete Lajos (1969) A nyugdíjjogosultság esete, a nyugdíjasok járandósága. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fekete-Nagy László (1969) A kuruc költészet barokk vonásai néhány vers elemzése alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fentős Kálmán (1969) Szakszervezeti közreműködési jog a munkajogi szabályokban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ferincz Éva (1969) A romantikus líra képalkotása Vörösmarty költészetén keresztül. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Frankó Klára (1969) Szociometriai vizsgálat szakközépiskolai osztályban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Földi Gáborné (1969) A tanítási óra hatékonyságának néhány pszichológiai vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

G

Gelencsér Gézáné (1969) Nyergesújfalu és környéke irodalmi, és művészeti hagyományai és felhasználása gimnáziumi irodalomtanításban. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Gyenes György (1969) A Magyar Népköztársaság országgyűlésének hatásköre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Győry Géza (1969) A termelőszövetkezetek megalakulásának elvi alapjai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Géczi Éva (1969) Szentes földrajzi nevei (belterület). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

H

Hadnagy Rozália (1969) Fasizmus-neofasizmus. A Führer Németországot a világmindenség napjává akarta tenni; Adolf von Thadden egy negyedik birodalomról ábrándozik. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hahn Katalin (1969) Az archaizmusok Jókai Mór Rab Ráby című regényében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hajdi László (1969) A vezetés pszichológiai és szociológiai problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Halasy Gábor (1969) Társadalmi regényirodalmunk az 1840-es években. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Harmat Frigyesné (1969) Az anyanyelv iskolai tanításának néhány módszertani problémája a Russzkij jazik v skole cimű folyóirat 1967/68. évfolyama tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hegedűs György (1969) A jogalkalmazás néhány szociológiaelméleti problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hertelendy Ádám (1969) A törvényesség állam- és jogelméleti vonatkozásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hlavács Imre (1969) A szocialista együttműködés elvének érvényesülése a kötelmi jogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth Edit (1969) A bűnözés és a prostitúció. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth Imre (1969) A védelem tartalma. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth Katalin (1969) Literaturnyj analiz dramy M. Gor'kogo „Na dne” : kursovaâ rabota po istorii russkoj literatury. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Horváth Károlyné (1969) Az újítások jogi szabályozásának főbb kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváthy György (1969) Sarkadi Imre a problémák írója - Különös tekintettel a fiatalkori novelláira, és tanulmányaira. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hraskó Péter (1969) Fiatalkorú bűnözők érzelemvilágának és az ezt befolyásoló okoknak és körülményeknek pszichológiai elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hárs Márta (1969) A mezőmegyeri Béke Termelőszövetkezet története. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Héjjas Attila (1969) URAL-2 programok értelmezése MINSZK-22 gépre interpretációs módszerrel. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

I

Illés Mária-Katalin (1969) Az államigazgatási eljárás általános szabályai és a különös eljárási szabályok. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Iványi Béla (1969) Tanácsköztársaság és az ellenforradalom a Dunavecsei járásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

J

Jenkei László (1969) A végrehajtó bizottságok szakigazgatási szerveinek belső szervezési kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Juhász Mária (1969) Büntető eljárásunk fellebbezési rendszerének fejlődése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Juhász Lászlóné (1969) A bizonyítás tárgya és terjedelme. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

K

Kaszab Imréné Luczó Erzsébet (1969) Bródy Sándor drámái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kecskeméti Sándorné (1969) Az államigazgatási határozatok bíróság előtti megtámadása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Keczer András (1969) Az alkoholizmus és a bűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kelemen Gáborné (1969) A vezetőség bizottsága. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kelemen Sándor (1969) Az állami szervek gyakorlatának jogforrási problematikája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kemény Márta (1969) A szociometriai módszer szerepe a tanulók társas-közösségi kapcsolatainak megismerésében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Keresztény László (1969) Az állampolgári jogok korlátozásának törvényes feltételei a büntetőeljárásban, különös tekintettel a kényszerítő cselekményekre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kerezsi Istvánné (1969) Juhász Gyula ars poeticája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Eszter (1969) Mentesítés a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól (A rehabilitáció). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Jánosné (1969) A család és az iskola kapcsolatának pedagógiai problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Sándorné (1969) Szinesztéziák Szabó Lőrinc verseiben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Andrásné Horváth Zsuzsa (1969) A Szegedi Ferenc József Tudományegyetem Története 1929-1933. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Koch József (1969) A Pángermán Szövetség (Alldeutscher Verband) ideológiája (1890-1914). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Konkoly Csaba (1969) A bűnözés néhány problémája a szocialista társadalomban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kopasz Mária (1969) Arany János Őszikék-jének részletes esztétikai elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kormányos József (1969) Felelősség alkalmazott és szövetkezeti tag károkozásáért. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Korondy Zsuzsanna (1969) Ady Endre egyéni szóképzései és szóösszetételei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Ambrus (1969) A nevelő személyiségének motivációs szerepe a nagykőrösi vizsgálatok tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Györgyné (1969) Kollektív szerződés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács János (1969) A nemzeti bizottságok hatalmi és politikai funkciója. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács József (1969) A fegyelmi felelősségre-vonás helye és szerepe. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Miklós (1969) A vállalatok irányításának kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kozma Istvánné Váradi Katalin (1969) Az ifjúság testi, erkölcsi, szellemi fejlődésének büntetőjogi védelme. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Koós Pál (1969) A kollektív szerződés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kristó Gyula (1969) Az Exordia Scythica, Regino és a magyar krónikák. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Kristó Gyuláné Fábián Ilona (1969) A határozott névelő története. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kubinyi Kristóf (1969) A jóléti állam és a revizionista-reformista államelmelétek. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kurucsay Margit (1969) A házastársi vagyonközösség megszüntetése a bíróságok gyakorlatában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kurunczi Jenő (1969) Az orosz diplomácia tevékenysége 1706-1709. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kálmán Józsefné László Magda (1969) A beruházások pénzügyi rendszere az új gazdasági mechanizmusban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kókány Mária (1969) Azonos tartalmi szövegrészek nyelvi elemzése a Müncheni Kódex, a Jordánszky-kódex, Pesti és Sylvester Novum Testamentumának János VI. fejezete alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Körmöczi Katalin (1969) Korabronzkori településformák a Dél-Alföldön. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

L

Ludvig József (1969) A szocialista államigazgatási eljárás alapelvei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lékai András (1969) Örley István /1913-1945/. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

M

Makk Miklós (1969) Rosszminőségű élelmiszerek előállításával kapcsolatos szabálysértések a gyakorlatban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Makra Mária (1969) Ady Endre költészetének alaktani sajátosságai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Maurer Zsuzsa (1969) A Báthori István kori centralizáció lehetőségei és problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Menner Katalin (1969) A "Jövendő" orosz irodalmi vonatkozásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Muráth Ferenc (1969) Mágocs község településének és nyelvjárásának története = Lantlehre der dt. Ma in Mágois. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Muráth Ferencné Péntek Judit (1969) Sprach-und Stilanalyse eines details aus dem "Zauberberg". MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Muzsnay József (1969) Szakigazgatási feladatok a községekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mácsai István (1969) Primitív vallási hiedelmek tükröződése az őskor művészetében, különös tekintettel a Kárpát-medence régészeti anyagába. A neolithikum termékenységi kultuszának vallás művészettörténeti vonatkozásai különös tekintettel a Kőrös- és Tiszakultúra idol-plasztikájára. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mészáros Gábor (1969) A Kunszentmiklósi Gimnázium története (1735-től 1900-ig). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mészáros Márta (1969) Gozsdu Elek a magyar valóság ábázolója. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

N

Nagy Andor (1969) A tanítási órán kívüli irodalmi nevelés lehetőségei és fejlődése a középiskolában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Ildikó (1969) Birtokvédelemmel kapcsolatos hatósági munka tapasztalatai és problematikái Heves megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy István (1969) Birtokvédelem államigazgatási úton. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Sándor (1969) Az anyanyelv és irodalom iskolai tanításának főbb problémái és tapasztalatai az NDK-ban - a Deutschunterricht 1967-69-es füzetei alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Némedi Éva (1969) Fiatalkorú bűnözők tanúvallomásának néhány pszichológiai kérdése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Németh Pál (1969) Az albérleti szerződésekkel kapcsolatos ítélkezési gyakorlatban felmerült kérdések. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Németh Sarolta (1969) Wathay Ferenc önéletírásának szójegyzéke. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

O

Opauszky Mihályné Kovács Margit (1969) Balassi Bálint költeményei szókincsének elemzése jelentéstani szempontból. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ozsvár Éva (1969) A szociál-politikai igazgatás területei, különös tekintettel az intézeten kívüli gondozás problémája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

P

Palásti Gábor (1969) A nemi szabadság elleni bűntettek (Az erőszakos úton elkövetett nemi erkölcs elleni cselekmények). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pap János (1969) A betegségi biztosítás elvei és rendszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pap János (1969) A veszélyes üzem üzembentartójának a felelőssége. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Papp Gyula (1969) A szövetkezeti demokrácia érvényesülése és biztosítékai a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Perger Gabriella (1969) A termelőszövetkezeti földtulajdon kialakulása és fejlődése Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pignitzky György (1969) A Szegedi Orvostudományi Egyetem kollégiumaiban folyó nevelőmunka néhány időszerű kérdése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pongrácz Emma (1969) A termelőszövetkezeti viták jogorvoslati rendszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Puppi József (1969) Az intenzív oktatási módszer lehetőségei és eredményei az általános iskola alsó-tagozatának számtantanításában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pálfi Balázsné (1969) Szavatosság és jótállás a tervszerződések körében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pálinkás Márta (1969) A haza tájainak felfedezése a magyar irodalomban (a helytörténet tanulmányozása az irodalomban - haza felfedezése 1790-es évektől 1848-ig). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Péchy Imréné (1969) Széchenyi István pedagógiai nézetei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Péterfia Gábor (1969) Zeit- und Gesellschaftskritik in der Kleinprosa des westdeutschen bürgerlich-humanistischen Schriftstellers Heinrich Böll. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

R

Rakonczai Mária (1969) A szocialista védelem szerepe és jelentősége. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rehák Lászlóné Körmöndi Klára (1969) Parasztábrázolás Sarkadi Imre műveiben (Kisregényei, novellái és drámái). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Romhányi Margit (1969) Tolsztoj vallásosságának tükröződése esztétikájában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rozgonyi Éva (1969) A magyar történelmi regény az 1840-es években. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Révész István (1969) Az emberi méltóság büntetőjogi védelme. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

S

Sajti Emese (1969) Krúdy Gyula vendéglő-novelláinak szerkezete az "Utolsó szivar az Arabs Szürkénél" c. novelláskötete alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Salló Terézia (1969) Vállalati pénzalapok a gazdaságirányítás új rendszerében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Schuller Zoltán (1969) A lakásbérlet egyes kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sebők Matild (1969) Az 1861-es jobbágyfelszabadítás hatása Ukrajnában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Selmeci Hedvig (1969) A postaügyek igazgatása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Selmeci Teréz (1969) Az 1952. évi szegedi veszedelem. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sik Mihály (1969) A költői képalkotás változásai Juhász Ferenc epikájában az ötvenes évek derekáig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Simon Éva (1969) A végrehajtó bizottság szakigazgatási szerveinek szervezete, feladata, működése, különös tekintettel az igazgatási osztályokra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Simon László (1969) A háztáji gazdaságok kérdései mezőgazdasági, termelőszövetkezeti jogunkban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sipos Katalin (1969) Csanádvármegyei Régészeti és Történelmi Társulat. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Somlyai Mária (1969) Az episztola története 1770-1830-ig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Soós Judit (1969) A vállalat irányításának kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sulyok Józsefné (1969) A kisajátítási eljárás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabari Ferenc (1969) A Jászapáti Velemi Endre Mezőgazdasági Termelőszövetkezet történetének lényeges mozzanatai 1949-től 1969-ig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó János (1969) Montesquieu és az államhatalmi ágak elválasztásának elve. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó László (1969) Gyoma nagyközség bel- és külterületi földrajzi nevei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Éva (1969) A termelőszövetkezeti földtulajdon és földhasználat kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szacsva Ferenc (1969) Irányítás és felügyelet az államigazgatásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szalay József (1969) A termelőszövetkezeti földtulajdon és használat kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szalka Lajos (1969) Tanulói teljesítmény vizsgálat az otthoni tanulás alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szalkai Margit (1969) A gyámügyi eljárás, különös tekintettel az állami gondozásra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szefcsik Etelka (1969) Igevonzatok. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szentgyörgyi Ildikó (1969) Tartási kötelezettség elmulasztása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szentágotai Ildikó (1969) Arany János: Őszikék. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szilágyi Sándor (1969) Az emberölés alakzatai a büntető törvénykönyvben, különös tekintettel a szándékos emberölés minősített eseteire. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szittya Márta (1969) A szocialista együttműködés elvének érvényesülése a bírói gyakorlatban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szombath Gáborné Strommer Zsuzsanna (1969) Az első világháború Tömörkény István novelláiban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szálas Béla (1969) Palladius latin mezőgazdasági munkájának II. és III. könyve. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Székely Irén (1969) Az októberi forradalom hatása az oktatás területén. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szöllőssi Margit (1969) Az egyén és a közösség viszonyának kérdése Garai Gábor lírájában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szúdy Géza (1969) Csoóri Sándor költészete (Négy verseskönyvének elemzése). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sági Mária (1969) Die Siedlungsgeschichte und Lautlehre von Császártöltés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sándor Zsolt (1969) Törvényességi óvás a polgári eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sömjéni László (1969) A földtulajdoni és földhasználati viszonyok alakulása a felszabadulás óta. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sövény Mihály (1969) A termelőszövetkezeti háztáji gazdaság terjedelmének jogszabályai és alapszabályi rendezése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

T

Takács Lajos (1969) A cserelakás felajánlásával kapcsolatos gyakorlati jogviták. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Takács Pál (1969) Az akcióprogramok nevelőhatása a szentesi iskolák úttörő csapatainál. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tasnádi Enikő (1969) Lakásügyi igazgatás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tatár Judit (1969) Tanulói pályaalkalmasságvizsgálatok a belkereskedelemben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tisza Tibor (1969) A tanácsok tömegkapcsolati formái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tolnai Józsefné Iványi Ildikó (1969) Átmeneti kategóriák, kettős és hármas szófajúság. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Torgyik István (1969) Az Általános Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezet pénzforgalmának szabályozása az új gazdaságirányítási rendszerben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Turjay Valéria (1969) Szólások Mikes Kelemen Törökországi leveleiben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Társi László (1969) A visszaesés büntetőjogi megítélése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Márta (1969) A házastársi vagyonközösség megszüntetése a bíróságok gyakorlatában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Imre (1969) Az új termelőszövetkezeti törvényről és a tsz vezetőségi bizottságáról. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Klára (1969) Irányítás és felügyelet az államigazgatásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Károly (1969) Az állam és elidegenedés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Török Ilona (1969) Archaizálás a Rab Rábyban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Törőcsik Zoltán (1969) A monumentalista festészet Mexikó művészetének tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

U

Ugranyecz Gyula (1969) Illyés Gyula minőségjelzőinek vizsgálata három elbeszélő költeményben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ugrin Dorottya (1969) Die Darstellung Des Zeitgeschichtlichen Und Politischen in Lion Feuchtwangers Roman "Erfolg". MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

V

Varga Klára (1969) A fiatalkorúakra vonatkozó különleges szabályok a szabálysértési eljárás során. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Miklós (1969) A tartási szerződések jóváhagyásával kapcsolatos tanácsi feladatok. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Végh József (1969) A Vulgata és az 1466-ból származó magyar evangéliumfordítás (Müncheni Kódex) szövegének egymáshoz való viszonya. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Z

Zeke Ildikó Zsuzsanna (1969) Pásztói nyelvjárási szövegek szójegyzékkel. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Zlatev Istvánné (1969) A büntetéskiszabás elvi alapjai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zsigmond Győző (1969) A kollektív szeződés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zsiros Pál (1969) A szocialista együttműködés helye és jelentősége a polgári jog alapelvei között, fogalma, konkrét jelentkezése a Polgári Törvénykönyv részletrendelkezéseiben és érvényesülése bírói gyakorlatban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zsíros Éva (1969) Élet, testi épség veszélyeztetése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Záhonyi Ákosné Rádai Márta (1969) Archaizmusok Móricz Erdélyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Á

Ábrahám Erika (1969) A büntetéskiszabás elvi alapjai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Árva Edit (1969) Görgey Artur tevékenysége az 1848-49 évi magyar forradalom és szabadságharcban a Horthy-korszak irodalmának tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ó

Ódry Melinda (1969) A műveltető igék jelentésárnyalatai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ö

Ördög István (1969) Kecskemét város mezőgazdasági termelő szövetkezeteinek története. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ü

Ürmös Ferenc (1969) A szabadságvesztés büntetés kiszabásának és végrehajtásának elvi kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2021. február 24. 19:37:25 CET.