Browse by Institution

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | F | G | H | I | J | K | M | N | P | R | S | T | U | V | W | Á | É
Number of items: 105.

A

Dr. Apáthy Jenőné (1968) A társadalom kitaszítottjainak világa Tersánszky Kakuk Marci c. regényében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

B

Dr. Bankó Jánosné (1968) A felszabadulás utáni drámairodalom néhány problémája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bazan István (1968) A hévízgyörki "Dózsa" Mezőgazdasági Termelőszövetkezet története 1950-1967. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Belle Erzsébet (1968) Illés Endre, a novellista. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Blasszauer Róbertné (1968) Németh László történelmi drámái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Borovics Miklós (1968) Balázs Béla pályakezdése /1884-1909/. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Borovics Miklósné Orbán Klára (1968) A Döbrentei- és Apor-kódex párhuzamos részeinek jelentéstani vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bárány Mária (1968) Morus Tamás embereszménye és ábrázolása Utópia című művében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

C

Csentes Mihály (1968) Orosháza iparának fejlődése a felszabadulás után. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csiha András (1968) Ófehértó kulturális fejlődése 1945 óta. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csányi István (1968) Matematikai módszerek termelésprogramozási probléma megoldására: sorolási feladat. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Czene Sándorné (1968) Radnóti Miklós jelzői. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Czvitkovits András (1968) A környezeti hatások szerepe a tanulók önálló munkájának kialakulására. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

D

Darvas Anna (1968) A határozószók történetéből, különös tekintettel Lépes Bálint (XVII. századi író) határozószóinak rendszerére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dobler Mihályné (1968) Erkölcsi eszmények és normák a Parainesisben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dombrády Lóránd (1968) A Horty-hadsereg felkészítése a háborúra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Domokos Katalin (1968) Az orosz és szovjet irodalom tanítása az általánosan képző magyar iskolákban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dávid László (1968) A pályaválasztás motivációi. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

F

Farkas János (1968) Az Egri Gyógypedagógiai Intézet története (1949-1968-ig). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fazekas Piroska (1968) Varro és Plinius mezőgazdasági részletei és a Geoponica. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fenyvesi György (1968) Aritmetikai kifejezések fordításának néhány módszere, és alkalmazásuk értékadó utasításoknak a C1 gép programjává fordításában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Foltán József (1968) Egy nevelőotthoni csoport néhány nevelési problémája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Forman István (1968) Ricimer és kora. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fábián Pálné (1968) Kemény Zsigmond írói művészete - Lélektani realizmus a társadalmi regényekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Földvári László (1968) Kassák Lajos útja az aktivizmustól a konstruktivizmusig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Füleki Lászlóné Gergely Magdolna (1968) Német nyelvi program a gimnáziumi nyelvoktatáshoz. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Füredi Katalin (1968) Szabó Dezső stílusának elemzése a "Feltámadás Makucsán" című novellája alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

G

Gaszner Istvánné (1968) Mundartliche und volkskundliche Beobachtungen bei den Deutschen von Bátaszék. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gazdapusztai Gyuláné Varga Annamária (1968) A battonyai korai bronzkori temető. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gerendai Gyuláné (1968) Jelzői mellékmondatok Krúdy Gyula Boldogult úrfikoromban című regényében. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Gyarmathy Zsoltné Székely Erzsébet (1968) Német nyelvi írás és olvasás készség a gimnázium első osztályában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gyuris János (1968) A Szegedi Napló története /1878-1890/. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Göb Miklós (1968) Az 1931. évi országgyűlési választások Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

H

Hadnagy Sándor (1968) A világnézeti nevelés lehetőségei az általános iskolai és gimnáziumi irodalomtanításban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Handini Djasimin Padmosoeseno (1968) Egész értékű lineáris programozás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hertelendi Henrietta (1968) Mágocs község földrajzi neveiből. Az utcák nevei és a külterület földrajzi nevei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hidi Margit (1968) Szovjet folyóiratcikkek a középkori magyar történetről Mohácsig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

I

Imreh Balázs (1968) Birkhoff tétele és néhány alkalmazása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

J

Jamrich Zoltánné Albert Anna (1968) Kleists Novellen Fremden Ursprungs. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

K

Kapitány Ottó (1968) Sükösd község földrajzi neveinek és személyneveinek vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kapus Béla (1968) Adatok egy középiskolai kollégiumi szobakollektiva etikai szintjének felméréséhez. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kincses László (1968) A pedagógus kollektíva és az iskolavezetés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Flórián (1968) A rendelkezési és a tárgyalási elv érvényesítése a szocialista polgári eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kocsis Józsefné (1968) Problema bessognatel'nogo v osnove roâanov „Prestuplenie i nakozanie” Dostoevskogo i „Čto delat'” Černyševskogo. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Korim János (1968) Örménykút földrajzi nevei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács István (1968) Az állammonopolista kapitalizmus Nyugat-Németországban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Péter (1968) A hazai és külföldi kirándulások szerepe és jelentősége a középiskolai tanulók nemzetköziségre nevelésében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Sándor (1968) Magyar sport átszervezése 1945-1948. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kristóf Antónia (1968) Fordítás és magyarázatok Silius Italicus "Punica" című eposzának 1-3 könyvéhez. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Köves István (1968) Eötvös illúzióvesztésének problémája A karthausi című regényben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kőrös Aranka (1968) Wagner Ferenc "Universae phraseologiae Latinae corpus" című művének magyar szólásai és közmondásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kőrösy Edit (1968) A világnézeti és erkölcsi nevelés magyar irodalmi órákon (a gimnázium I-II. osztályának anyagához kapcsolva). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

M

Makra Irén (1968) Die Deutsche Gesellschaft Dargestellt im Grimielshausens Sidiplicissiimus. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mandler György (1968) Programozási nyelv és fordítóprogram tervezet szerszámgépek vezérléséhez. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Maróti László (1968) A primál-duál algoritmuson alapuló dekompozíciós eljárás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Melczer Erika (1968) A Németh László-i utópia és ennek bírálata az író műveiben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mester György (1968) Farsangi néphagyományok az Eleki németeknél = Fastnachtliche Volksüberlieferungen bei den Deutschen Von Elek. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Monostori Imre (1968) Németh László társadalmi drámái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

N

Nagy László (1968) Fleury egyháztörténetének magyar vonatkozásai (a törökellenes harcok). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nikolényi Gáborné Gáti Edit (1968) Régies igetövek és igealakok Arany János műveiben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Németh István (1968) A közoktatási intézmények területi elhelyezkedésének néhány problémája és a személyi ellátás biztosításának módja. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Németh János (1968) A balatonfüredi árvaház pedagógiai tevékenységének néhány fontosabb elvi és gyakorlati problémája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Németh Mária (1968) Füst Milán költészetének világa. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

P

Pataky Márta (1968) Moszkva építészete és építészeti emlékei a XIV-XVI. században. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pilishegyi József (1968) Váci Mihály költészete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Pirityi Károlyné (1968) Tótkomlós felszabadulása, fejlődésének története 1949-ig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pótári Zsuzsanna (1968) Babits Mihály költői jellemzése a Jónás könyve elemzése alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

R

Rakonczai József (1968) A szakmunkástanulók pályaválasztási motívumainak és pályaválasztási érettségének pszichológiai vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rozsnyai Géza (1968) A csóti hadifogoly tábor története. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rozsnyói Ferenc (1968) Die Grosse Französische Revolution in Klopstocks Oden. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Révész Mihály Géza (1968) A szabadság, annak társadalmi és formai problémái Déry Tibor művészetében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

S

Simon Jánosné Tömöry Izabella (1968) Ízlés- és stílusváltás a Tudományos Gyűjtemény hasábjain (1817-1827). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Somogyi Margit (1968) A 14-18 éves gimnáziumi tanulók eszményképei, példaképei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Stachó Károly (1968) Archaizmusok Móricz Erdély című regényében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Attila (1968) Ifjúsági mozgalom a Dunavecsei járásban (1957-1968-ig). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Lajos (1968) A Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség újjászervezése a munkás és falusi fiatalok körében Csongrád megye (Szeged nélkül) területén. 1957. március-december. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó László (1968) Antike Themen in der Deutschen Oper. Untersuchungen bei Richard Strauss und Hugo von Hofmannsthal. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szakács Mihály (1968) A hazafias érzés történeti és tartalmi fejlődése. A hazafias nevelés lehetőségei a gimnázium I. osztályában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szekeres Veronika (1968) A szállítási feladat egy új megoldásáról. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szentesi János (1968) A répceszentgyörgyi Kossuth Termelőszövetkezet története. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szigeti Lajos (1968) Tudatosság, aktivitás, sikerélmény a testnevelés és sporttevékenységben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szlanka Tamás (1968) Az 1918-as polgári demokratikus forradalom kecskeméti története. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szolnoki László (1968) Kazinczy Ferenc közéleti tevékenysége Zemplén vármegyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szántó Ferenc (1968) A tatai szénmedence bányamunkásságának helyzete és mozgalmai a háborús konjunktúra évei alatt (1939-1942). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szécsányi Oszkár (1968) A magyar irodalom tantárgy tanításának problémái, fejlődési áttekintése és összefoglalása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szőke Dezsőné (1968) A novellista Kosztolányi alakjai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sümegi László (1968) Serdülőkorú tanulók társas-közösségi kapcsolatainak szociometriai vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

T

Tarjányi Valentina (1968) A Margit-legenda jelentéstani vizsgálata. A Margit-legenda alapján a 13. századi élet megfigyelése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Taskovics Magdolna (1968) A XVII. századi angol későreneszánsz költészet tükröződése a külföldi és a magyar szakirodalomban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Toldi Istvánné (1968) Az alsótagozatos számtan tanítás hatékonyságának vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tordai László (1968) Justh Zsigmond: A kiválás genezise és írói gyakorlata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Táborosi András (1968) A Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség szervezeteinek megalakulása és kezdeti tevékenységük Fejér megyében 1957 márciustól-1957 októberig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth István (1968) Thordai János manierista psaltériuma és rokon kortársi stílustörekvések. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Török Károly (1968) Ádánd község nyelvjárásának általános leírása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

U

Ujvári Józsefné Deák Rózsa (1968) Csongrád földrajzi nevei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Unti Mária (1968) Győrszentiván földrajzi nevei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

V

Vass Éva (1968) Die Siedlungsgeschichte der Deutschen in der Umgebung von Baja = A Baja környéki németség településtörténete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Veres Erzsébet (1968) A középiskolás tanulók példaképeinek megválasztása magyar tanulmányaik, olvasmányaik alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vetró Éva (1968) Radnóti Miklós költészete és a korabeli kritika. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vidéki Ferenc (1968) Számtan - mértan tudásszintvizsgálat az általános iskola 2. és 4. osztályában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vári Imre (1968) Az otthoni tanulás néhány problémája a köröstarcsai általános iskola 8. osztályában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

W

Walter Lórántné (1968) A taneszközök kultúrtörténeti fejlődése, felhasználása a hazai tanintézetekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Walter Lórántné Németh Magdolna (1968) A taneszközök történeti fejlődése a hazai tanintézetekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Á

Ádám Jenő (1968) A személyiségmegismerés és fejlesztés gyakorlati tapasztalatai az óvódában és az általános iskolában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

É

Északi Jolán (1968) A Bánk-bán költői képeinek magyarázata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2021. február 24. 19:06:34 CET.