Browse by Institution

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | P | R | S | T | V | Z | Á
Number of items: 97.

A

Ambrus György (1966) Gömbös Gyula látogatása Berlinben (1933. június 17-18.) Egykorú magyar napilapok a látogatásról. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Anderle Ádám (1966) Adalék a "fekete legenda" magyarországi történetéhez. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Aradi Mária (1966) Die Entwicklung der Deutschen Rechtschreibung. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

B

Bai Jenő (1966) Jezsuita nevelés a kalocsai I. István Gimnáziumban 1860-1948 között. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bella István (1966) A Kondorosi Dolgozók Termelőszövetkezet története 1949-1965. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Borsos Julianna (1966) Algebrai és számelméleti problémák megoldása elektronikus számológépek felhasználásával. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bárány Ferenc (1966) Az egyetemi és főiskolai ifjúság antiszemitizmusának néhány vonása a fehérterror első hónapjaiban (1919. augusztus - december). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Békési Imre (1966) Az anyanyelvi képzés hatásfoka és a tanári szemlélet. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bíró Ágnes (1966) A ciklusutasítások fordítása MINSZK-2 elektronikus számológép számára készülő fordítóprogramban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

C

Csapó Zsuzsanna (1966) Az egészértékű lineáris programozás alkalmazása gyártási receptúra készítésére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

D

Dömösi Pál (1966) Két probléma az automata – leképezések szorzatairól. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

E

Egri János (1966) Az ikes ragozás Németh László és Illyés Gyula műveiben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Eitler Aladárné Szilágyi Julia (1966) Az 1947. évi országgyűlési választások Szentesen. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Eszterhai Elemér (1966) A felvilágosult eszmeiség lírát alakító jellege Csokonai Vitéz Mihály költészetében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

F

Farkas Antal (1966) Uszód község története és az agrárkérdés alakulása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fazekas József (1966) A -stul, -stül rag kialakulása és használata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fercsik Jánosné (1966) Az audio-vizuális szemléltetés lehetőségei a gimnáziumi és szakközépiskolai I. osztályos irodalmi olvasókönyv alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fábián Dorottya (1966) Békéscsabai Május 1. termelőszövetkezet története. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Fábián Zoltánné (1966) Arany János Őszikéjének esztétikai elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Földi Vilmos (1966) A tanulói személyiség megismerésének és fejlesztésének néhány kérdése a középiskolás kollégiumokban és diákotthonokban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

G

Gulácsy Éva (1966) A gyermekvédelem preventív problémái a szegedi általános iskolákban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gyurcsi József (1966) Elek község története megalakulásától napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Győri Imre (1966) A végegyházi Szabadság Termelőszövetkezet története 1949-1965. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

H

Havas Sándorné (1966) A magyar ruhaanyag-nevek története. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hohner Klára (1966) Einige Unterschiede in der Auffassung einer historischen Gestalt bei Schiller und bei Brecht. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

I

Ibos Gyula (1966) Mezőgazdasági fejlődés Gyulán felszabadulásunktól napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Imre András (1966) A személyiségrajzok bevezetésének első tapasztalatai kollégiumunkban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ivánka Mária Zita (1966) A dunai halászat szókincse Bátán és Dunaszekcsőn. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

J

Juhász Károly (1966) A modern szemléltetési eszközök alkalmazása a garai általános iskolában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Jánoska Gergely (1966) Adalékok az I. Bolgár Hadsereg dél-dunántúli harci tevékenységéhez. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

K

K. Nagy Istvánné (1966) A Mezőtúri Sallai Mezőgazdasági Termelőszövetkezet története 1949-1960-ig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kapor Károly (1966) A szinesztéziák Szabó Lőrinc Föld, erdő, Isten című kötetében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kelecsényi József (1966) A 13-14 éves általános iskolai tanulók eszményképei, példaképei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kerekes László (1966) Szerb Antal regényelmélete és regényíró művészete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kertész László (1966) A parasztság gazdasági ás kulturális helyzetének megváltozása a felszabadulás után Murony község területén. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kerényi József (1966) A napközi otthonban folyó nevelőmunka időszerű kérdései „A napközi otthoni nevelés" c. tárgy oktatásának szempontjából. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Aurél (1966) Gró Lajos pályaképe. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Elemér (1966) A 9-10 éves tanulók erkölcsi fogalmainak néhány sajátossága. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Erzsébet (1966) Fáy András pedagógiai nézetei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Lajos (1966) Bikali Állami Gazdaság története 1950-1966. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács T. Sándor (1966) Ipari tanulók irodalmi érdeklődése, eszményképeik (Felmérés a Mü. M. 609. Türr István Iparitanuló Intézetben, Baján). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kutas Ferenc (1966) A társadalmon kívüli hős alakja, értelmezése és szerepe Tersánszky Józsi Jenő műveiben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kádasi László (1966) A felnőttoktatás eredményességének helyzete Bács-Kiskun megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

L

Leiner Gyula (1966) Az 1944-es Földmunkás Kongresszus Vésztőn. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lovas Zoltán (1966) Az -alom, -elem, -dalom, -delem képzők története. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lukács László (1966) A tantervek nevelési céljainak vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lábay László (1966) Az eszmei-politikai nevelés lehetőségei az általános iskolás „Élővilág" c. tankönyvek tantervi anyagában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lázi Ilona (1966) Szegedi halászat térszínforma nevei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

M

Madarász László (1966) Az anti-fasiszta koalíció nagyhatalmainak állásfoglalása a német kérdésben 1941-1945. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Makay Árpád (1966) Előfordulási szótár készítése számológéppel. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Markos Judit (1966) A Ljapunov-féle operátor nyelv szegedi változatának értelmező programja az M-3-M elektronikus számológépre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Maros Éva (1966) A Guary Kódex hangtana és alaktana. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mester Sándor (1966) A termelőszövetkezetek gazdasági melléktevékenységének szabályai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Miklósi Jenő (1966) Szabó Lőrinc stílusa és képalkotó módszerei különös tekintettel „A huszonhatodik év "c. szonettkoszorú szinesztéziáira. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár Pálné (1966) A Békepárt tevékenységének hatása Békés megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Munz Károly (1966) Adatok az ellenforradalom terror - akcióinak történetéhez Kecskeméten (1919). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mérei Pál (1966) A munkára nevelés történeti vázlata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

N

Nagy Andrea (1966) Szállítási probléma: a magyar módszer. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Béla (1966) Az iskolai környezet esztétikája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nyári Gyula (1966) Pécs város munkásmozgalmának vázlatos története, a szociáldemokraták törvényhatósági bizottsági munkája az ellenforradalmi korszak alatt. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

P

Papp Katalin (1966) A József Attila Tudományegyetem Központi Könyvtára cserekapcsolatainak kialakulása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Papp Olga (1966) Vajda - Önmaga mércéjével. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pesti János (1966) Alsómocsolád község földrajzi nevei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Petróczki Mária (1966) Gazdasági kérdések 1927-1929 között az Országgyűlési Napló alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pocsai Antalné (1966) Az 1956-os ellenforradalom eseményei Kiskunfélegyházán. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pócsik József (1966) A színnevek szerepe Tóth Árpád költészetében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

R

Reggel Bálint (1966) Kiskunlacháza története. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rigó Jázonné Péter Irén (1966) Csanádpalota földosztásának története. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ruzsin István (1966) A tanulók közösségi munkában való részvételének egyéni motíumai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

S

Simon Béla (1966) A MÁV Szolnoki Járműjavító Üzemi Vállalat története 1945-1965. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Somogyi András (1966) Ellenforradalmi lázadás a Duna-Tisza közén Kecskemét és Kalocsa térségében 1919-ben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Soós Enikő (1966) A névszói és a névszói-igei állítmány Kosztolányi Dezső prózájában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Zsuzsanna (1966) Szóösszetételek Ady költészetében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó G. Lászlóné (1966) A szegedi középiskolai tanárok munkaidejének megoszlása, társadalmi tevékenységük hatása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szerencsés Margit (1966) Mai magyar költészet. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szilágyi János (1966) Az irodalmi színpadok vezetésének néhány gyakorlati és elméleti kérdése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szilágyi János (1966) Az irodalmi színpad mozgalom kialakulása - művészi és népművelési törekvései - az öntevékeny együttes belső oktató-nevelő munkája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szombath Gábor (1966) A boszniai válság (1908-1909). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sztanojev András (1966) Kiskunfélegyháza város közegészségügyi fejlődésének története. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szántó Lajos (1966) A Csongrád megyei szakközépiskolák szervezésének, működésének néhány kérdése a középiskolák fejlesztésével, a szakközépiskolai hálózat kiépítésével kapcsolatos állásfoglalások tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szénási László (1966) A társadalom igénye, és annak realizálása a gyermekvédelmi intézményekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szücs Lászlóné (1966) Ruzsa község története. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sági Lászlóné (1966) Tanácsköztársaság Jánoshalmán. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sényei Róbertné (1966) Bessenyei és Csokonai felfogása a költészet feladatáról. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

T

Takács Mária (1966) 1945-ös földosztás Kiskunhalason. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tamás Józsefné (1966) Dusnok község története. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tordai Erzsébet (1966) Heltai Jenő versei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Treer Róbert (1966) M-3 autokód. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tímár Gergely (1966) Toldi szerelmének hasonlatai,Toldi estéjének hasonlatai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Törköly Ferenc (1966) A Magyar Dolgozók Pártja szegedi szervezetének helyzete az ellenforradalom alatt, a párt feloszlatása. A Magyar Szocialista Munkáspárt újjászervezése Szegeden (1956 nyara-1957 május). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Törköly Ferenc (1966) A Magyar Dolgozók Pártja szegedi szervezetének helyzete az ellenforradalom előkészítése alatt, a párt feloszlatása. A Magyar Szocialista Munkáspárt újjászervezése Szegeden (1956 nyara-1957 május). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

V

Vall Klára (1966) Szóösszetételek a mai magyar nyelvben. Különös tekintettel a mondaton kívül végbement szóösszetételekre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Virányi Pál (1966) Példa "íróságból, tisztességből" (Lengyel József novelláiról, két kisregényéről). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vácz Gyöngy (1966) A művészi tükrözés problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Z

Zsolnai József (1966) A lakosság földrajzi névismeretének vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Á

Ábrahám Erzsébet (1966) Bessenyei és a felvilágosodás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ágoston József (1966) A Szegvári "Gorkij" Mezőgazdasági Termelőszövetkezet története (1948-1964). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2021. február 24. 19:00:05 CET.