Browse by Institution

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V
Number of items: 88.

A

Araczki László (1962) Gozsdu Elek élete és művei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

B

Bajtai Márta (1962) A "Római béke" gondolata Vergiliusnál az Otium és Pax előfordulásainak tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bertalan János (1962) A Bécsi Kódex alanyi és tárgyi mellékmondatai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bicskei Dezsőné (1962) Cicero mint irodalmi kritikus. Véleménye a kortárs-irodalomról a levelek tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bognoczky Gabriella (1962) Juhász Gyula mondattípusai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Borsós István (1962) Nagykamarási ragadványnevek. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bálint Gyula (1962) Németh László társadalmi témái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Béres József (1962) Szójegyzék Gönczi Ferenc: Göcsej népköltészete című könyvéhez. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bóna Miklós (1962) Réti Ödön élete és művei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

C

Cs. Kovács József (1962) Csanádpalota nyelvjárása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csala Mária (1962) Parasztmozgalmak Orosházán 1848-49-ben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csizmadia Lajos (1962) Az orosházi nyelvjárás néhány hangtani sajátossága. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csányi Miklós (1962) Balázs Béla életművének első szakasza (1884-1919). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csányi Miklós (1962) Balázs Béla életművének első szakasza (1884-1919). Gyermekkor - Szegedi évek - Az egyetemi hallgató - Pályakezdés - 1914 - Forradalmasodás - A forradalmár. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

D

Dobó József (1962) Justh Zsigmond életműve. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

F

Farkas Ferenc (1962) A második jobbágyság kialakulása Oroszországban és Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Farmasi Péter (1962) Spartacus rabszolgafelkelése i. e. 73-71. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fodor Katalin (1962) A táj változása Radnóti Miklós költészetében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

G

Gyenese Katalin (1962) Ady Endre - A toll - Vita. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gálffy Sándor (1962) Kemény Zsigmond pályája és A rajongók. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

H

H. Drozdik Margit (1962) Adalékok a XVI. századi németalföldi magyar kapcsolatok történetéhez. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hajdu Emőke (1962) Schule und Erziehung in Westdeutschland. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth István (1962) Nagykőrös a tanácshatalom időszakában 1918-1919. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Horváth Károlyné (1962) Bilder, Gedanken und Probleme in Heines Dichtung vor Paris (1816-1831). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hámori Anna (1962) A szegedi munkások helyzete és mozgalmai 1919. aug. 1-1921 között a Délmagyarország cikkei alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

I

Istvánffy Gabriella (1962) A kapitalizmus szókincsbeli tükröződése Jókai Fekete gyémántok című regényében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Iványi Anna (1962) Az 1945-ös földosztás Mezőhegyesen és Mezőkovácsházán. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

K

Katona Ildikó (1962) Klasszikus műfordítás és kritika a 19. század második felében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kepecz Valéria (1962) A feltételes mellékmondatok a mai magyar nyelvben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kollárik József (1962) Gyula az Őszirózsás Forradalom és a Tanácsköztársaság idején. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Koncz Lászlóné (1962) Villamossági televízió és rádiókészülékek gyára Székesfehérvár. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kopasz Lajos Imre (1962) Délibábok hőse (Arany László). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Korchmáros Valéria (1962) Gallus, a római elégia megteremtője és a neki tulajdonított versek problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Éva (1962) Ady-vita. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Józsefné Komma Katalin (1962) Heine in Paris. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Lászlóné Rózsa Klára (1962) Az Újszegedi Kender-Lenszövő Vállalat fejlődése a felszabadulástól 1960-ig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Krausz Györgyné (1962) A magyarázó mondatok a mai magyar nyelvben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kristóf Kornélia (1962) Juhász Gyula kapcsolata a képzőművészettel. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kéri Mária (1962) Az 1532-es hadjárat és Kőszeg ostroma. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kérész Éva (1962) Juhász Gyula kritikai munkássága - Irodalmi kritikák. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

L

Lakner Klára (1962) Cserzy Mihály munkássága. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lele Rozália (1962) Mátyás király a magyar irodalomban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lestyina Gizella (1962) Arany Buda halála című elbeszélő költeményének archaikus kifejezései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

M

Magyar Károly (1962) Szójegyzék a kakasdi népmesékhez. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Makk Mária (1962) József Attila utóélete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Martonyi Éva (1962) Die deutsche Literatur des zwanzigsten Jahrhunderts in ungarischen Zeitschriften von 1948 bis 1960. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Meggyes Edit (1962) Az időpont megjelölésének művészi kifejeződései íróink nyelvében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Miklós József (1962) Osvát Ernő kritikai, szerkesztői és írói munkássága a Nyugat megindulásáig. A Nyugatot előkészítő Magyar Géniusz és a Figyelő, s szerkesztőjük, Osvát Ernő. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár Erzsébet (1962) Orosz eredetű tükörszavak és tükörkifejezések a magyar nyelvben 1945 után. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár Mária (1962) Mai ragtalan határozóink a Jordánszky kódexben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár Éva (1962) Szabó Lőrinc költői munkássága (főként a Tücsökzene). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Muhi Mária (1962) Móra Ferenc hasonlatai az Ének a búzamezőkről című regényében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Muhi K. Lászlóné (1962) A természet és az ember az északi elbeszélő irodalomban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mácsai Patricia (1962) Adalékok a horatiusi Ars Poetica hatásának kérdéséhez. (Boileau: L'art poetique - Arany János: Vojtina ars poeticája). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mátéffy Zoltán (1962) Kosztolányi Dezső véleménye a stílusról. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mészáros Júlia (1962) Szer szavunk és származékai a Bécsi Kódexben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mészáros Katalin (1962) Az időhatározói mellékmondatok kötőszavai a Huszita Bibliában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

N

Nagy Terézia (1962) Gaál József prózai munkássága. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Nagy Józsefné Skultéti Ilona (1962) A keszthelyi munkásmozgalom a Magyar Tanácsköztársaság megdöntéséig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagymiklósi Erzsébet (1962) Strukturelle probleme in Leonhard Franks Erstlingsroman "Die Rauberbande". MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nemes Gábor (1962) Három zsoltárfordítás forrásainak problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nyerges György (1962) Tömörkény István és az első világháború. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

O

Oroszi Jolán (1962) A "Kelet Népe" Móricz Zsigmond szerkesztése alatt (1939-1942). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

P

Pogány Lajos (1962) Eötvös Károly élete és művei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pál József (1962) Nagykanizsa története a két forradalom tüzében (1918-19). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

R

Réti László (1962) A Müncheni Egyezmény (Csehszlovák Köztársaság válsága). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

S

Salacz Erzsébet (1962) II. Rákóczi Ferenc és Thököly Imre viszonya a szabadságharcban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Schwarcz Erzsébet (1962) Thury Zoltán prózaírói munkássága. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Seres Etelka (1962) Révai József élete és irodalomkritikai munkássága a felszabadulás után. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sin Edit (1962) Gyóni Géza. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Skribanek Julia (1962) A gyermekvédelem általános problémái, a gyermekek állami gondozásba vételének okai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Skribanek Julia (1962) A gyermekvédelem általános problémái, a gyermekek állami gondozásba vételének okai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Somos Ida (1962) Goethe alakja irodalmunkban 1946-1960. Bibliográfia és repertórium, rövid összefoglalásokkal. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Stampf Gizella (1962) Német jövevényszavak története (polgár, pór). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Miklós (1962) A kiskunhalasi munkásmozgalom története 1894-1919-ig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szilvás Ilona (1962) Hidvégi Mikó Ferenc históriája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

T

Takács László (1962) Pán halálának legendája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Takács I. László (1962) Az 1956-os ellenforradalom ábrázolása regényirodalmunkban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tomkaházy Mária (1962) Gerhart Hauptmann der Dichter den Menschlichkeit und des sozialer Mitgefüchts und ihr Höhpunkt in den "Webern". MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth László (1962) Jókai Mór novellái (1860-1880). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Miklósné Fehérvári Erzsébet (1962) Az elidegenedés problémái a XX. századi magyar lírában (1900-1919) (Különös tekintettel költészetünk fő vonalára). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóvizi Júlia (1962) Petelei István (1852-1910). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

V

Valaczkai László (1962) Stalingrad in der Literatur der DDR. Eine Facharbeit aus deutscher Literatur. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga József (1962) Az MKP harca Szegeden a proletárdiktatúráért 1944-48 között, a Délmagyarország tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varsányi Péter (1962) Széchenyi István nevelési nézetei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vigh Ferenc (1962) Az értelmező és birtokos jelző a mai publicisztika és szépirodalom nyelvében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Virágos Judit (1962) Gelléri Andor Endre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vörös László (1962) Juhász Gyula és a vallás (1906-ig). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2021. február 24. 18:38:26 CET.