Tételek ahol a kar "Természettudományi Kar" és a mû dátuma 1982

Vissza
Export [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
csoportosítás: Publikációban használt név | csoportosítás nélkül
Válasszon: B | D | E | F | G | H | K | L | M | N | P | R | S | T | V | W | Z | Á | É
Találatok száma: 81.

B

Babos Ildikó (1982) Digitalizált felületdarabok közelítő síkbafejtése. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Bakó Erzsébet (1982) Többváltozós függvények minimalizálása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balázs András (1982) Memóriatábla kezelő programrendszer. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Benkő Éva (1982) Felszálló faautomaták. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bense György (1982) Számítógép kihasználtságának mérése az SMF rekordok kiértékelése alapján OS/MVT-ben. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Braun Anna (1982) Szakköri munka kisszámítógéppel. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

D

Dinnyés Ferenc (1982) Szimbólumok készítése Pascal programokhoz. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Dömötör Imre (1982) Párhuzamos folyamatokból álló rendszerek vezérlésének és tervezésének eszközei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

E

Etlinger János (1982) Az IDMS adatbáziskezelő rendszer alkalmazása az orvosi ellátásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

F

Farkas József (1982) Fuzzy automaták és nyelvtanok. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fehér Ildikó (1982) Népi hiedelmek számítógépes vizsgálata. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Fonódi Éva (1982) Csapadékadatok statisztikai elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

G

Garai Tamás (1982) Pascal fejlesztés. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Gazdag Edit (1982) Test-kontúrok közelítése spline-függvényekkel. MA/MSc, Szegedi Orvostudományi Egyetem.

Gidófalvy Tamás (1982) Sejtalgoritmusok és szimulálásuk CELLAS nyelven. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

H

Horváth Magdolna (1982) Többváltozós polinomok legnagyobb közös osztójának meghatározása moduláris algoritmusokkal. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth Erzsébet (1982) Gráfszínezési algoritmusok. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth Mária (1982) Több kritérium alapján való döntés modellezése. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Hummel Ferenc (1982) Hibaellenőrző és fuvarértékszámító program. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

K

Kalocsai Ferenc (1982) JOB elszámolás az Os operációs rendszerben. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Kanizsai Tibor (1982) Szimmetrikus mátrixok sajátérték-problémája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Király József (1982) Szállítási feladat megoldása magyar módszerrel. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Csilla (1982) Háromdimenziós mátrixok outputja és alkalmzása. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Kocsis Ferenc (1982) Pascal szintaktikus elemző. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács György (1982) Egész értékű lineáris programozási feladat. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kurai Anikó (1982) Gazdasági objektumok csoportosítása, elemzése és modellezése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kékkői Károly (1982) Változó struktúrájú rendszerek vonzási tartományok. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kövér László (1982) A párhuzamos programvégrehajtást támogató PL/I szubrutinok és megvalósításuk. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

L

Liska Szilvia (1982) Reakcióidő-magatartás pszichológiai modelljének számítógépes realizációja. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Lovász Attila (1982) Algoritmusok bonyolultsága. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ludvai Judit (1982) A CULPRIT általános, paraméteres programrendszer alkalmazása egy konkrét vállalati feladat megoldásában. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Ludvai Éva (1982) Hipermátrix invertálása particionálással. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Lutter László (1982) Elliptikus, parciális differenciálegyenletek megoldása a végeselem-módszerrel, automatikusan előállított háromszög-rácson. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Légler Ágnes (1982) Burkolaterősítés tervezése számítógép segítségével. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Lóránt Andrea (1982) A radioaktív anyagok bomlásának megfigyelésekor létrejövő néhány eloszlásfüggvény. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

M

Marosvári Éva (1982) A személyforgalmi irányítási rendszer stratégiai tervezési blokkjának interaktív programozása. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

May Erika (1982) Bizonyos csoportok generálása számítógéppel. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Muzsik Gyula (1982) DNS- és fehérjeszekvencia analizáló programrendszer. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

N

Nagy Ferenc (1982) A vasúti finomrendezések tervezése gyakorlati és elméleti problémák. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Attila (1982) Kombinatív képességfelmérő teszt értékelése számítógépes módszerekkel. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nőthig László (1982) Gráftulajdonságok komplexitása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

P

Palágyi Kálmán (1982) Sejtalgoritmusok tervezése és szimulációja. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Papp Flórián (1982) Az egydimenziós Lefedési probléma meoldása Gilmore-Gomory módszerével. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Perjési Katalin (1982) Interaktív üzemmódban futó FFT /Fast Foulier Transform/ lassú biológiai jelek vizsgálatára. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pljesovszki Erzsébet (1982) Ritkított folyamatok modellezése. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Pogátsa János (1982) Sejtalgoritmusok tervezése és szimulációja. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Póda Jenő (1982) Párbeszédes processzor IDMS DDL megadására. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pósán György (1982) Padé-típusú közelítések. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

R

Ratatics Mihály (1982) Kódgenerátor CDL2-ről PL/1-re. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Reszler István (1982) Fatranszformátorok programozása Pascal nyelven. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Rácz Katalin (1982) Mátrixfüggvények gépi reprezentációja. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

S

Simon Béla (1982) Új parancsok beépítése a TSO renszerbe. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Solymossy Piroska (1982) Interaktív feldolgozási lehetőségek távadatfeldolgozási környezetben. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Steiner Tibor (1982) A TPA-1140 számítógép RSX-11M operációs rendszerének adatkezelése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabadkai József (1982) Numerikus módszerek az elméleti fizika parciális differenciálegyenletek megoldására. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Endre (1982) Egyeneskeresés az illesztési módszerrel. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Illés (1982) Linearizációs módszerek a matemaikai programozásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Lajos (1982) A negáció és a de morgam azonosság a többértékű logikában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Sándor (1982) Függvényhalmazok teljességi vizsgálata. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Szalai Judit (1982) A Plotter /rajzológép/, alkalmazásának lehetőségei és egy konkrét feladat megoldása. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Szalai Mária (1982) Program csomag bővítés. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Szatmári Miklós (1982) Nemlineáris függvények négyzetösszegeinek minimalizálása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szerencsés György (1982) Implikációk többértékű logikákban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szigeti Antal (1982) Döntés élességének mértéke. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szrnka Pál (1982) Adatfüggetlenséget biztosító eszközök adatbázis-kezelő rendszerekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

T

Toczki János (1982) Pascal-fejlesztés. A halmaztípus bővítése. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Tuboly József (1982) Rendezett attribútum nyelvtanok. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Judit (1982) Faktoranalízis alkalmazása baleseti statisztikák készítésében. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth László (1982) A Siedel-interáció egy általánosítása bővebb mátrixosztályra való konvergencia érdekében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Tamás (1982) Csillag-mentes nyelvek. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

V

Varga Lajos (1982) A lefedési probléma megoldása heurisztikus algoritmusokkal. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga István (1982) Általános elemző szintaxisa és implementációja CDL2 nyelven. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Vaspöri Ildikó (1982) A kétdimenziós lefedési probléma megoldása Gilmore-Gomoy módszerével. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vágvölgyi Sándor (1982) Fatranszformátorok programozása. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Vörösbaranyi János (1982) A diszkrét Fourier transzformáció és alkalmazása az izotópdiagnosztikában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

W

Wittmann János (1982) Többszintű fastruktúrájú gyártmány lebontási algoritmusa. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Z

Zambó Péter (1982) Program desztilációs műveleti egység interaktív modelezésére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zsubrinszky Éva (1982) Egy L rendszer szimulációja a simula 67 nyelven. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Zulauf János (1982) OS Multitasking. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Á

Ádám Éva (1982) Polinomok legnagyobb közös osztója. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

É

Éder Erzsébet (1982) A fluor egészségre gyakorolt hatásának vizsgálata optimális illetve alacsony fluor tartalmú ivóvizet fogyasztók mortalitási statisztikájának összehasonlításával. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

A lista elkészítésének dátuma 2018. június 20. 11:04:09 CEST.