Tételek ahol a kar "Természettudományi Kar" és a mû dátuma 1981

Vissza
Export [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
csoportosítás: Publikációban használt név | csoportosítás nélkül
Válasszon: A | B | D | G | H | J | K | L | M | N | P | R | S | T | Z
Találatok száma: 57.

A

Almási József (1981) A Change processzor implementálása és Change programozás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

B

Baranyi József (1981) Dinamikus készletgazdálkodási modellek számítógépes feldolgozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Baráth Tibor (1981) Háromelemű halmazon értelmezett algebrai struktúrák. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Batta László (1981) A szabályos hibák csökkentése korrekciós polinomok alkalmazásával a síkbeli fotogrammetriai blokk-kiegyenlítésnél. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bummer Krisztina (1981) Egy vizsgáztató program megvalósítása R-10 számítógéppel vezérelt display terminálokon. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

D

Durucz Anna (1981) Bináris digitális képek topológiai tulajdonságai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dömötör Gyula (1981) Függvény parametrizációs feladatok szemiempirikus kvantumkémiai eljárásokban. Kételektron-integrálok közelítése átfedési integrálok segítségével. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

G

Galambos Cecília (1981) Szintaxis vezérelt ellenőrző programok interaktív környezetben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gubán Ákos (1981) A cluster analízis és gráfelméleti modellje. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gyulai Éva (1981) Betegségek, balesetek időjárási frontokkal való kapcsolatának számítógépes vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gál Erzsébet (1981) Típuskeresés csapadékadatok felhasználásával. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Gáncs István (1981) A programhelyessébizonyítás logikai módszerei rezolúciós kalkulusok. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gáti Tamás (1981) A disztribúcióelmélet két alkalmazásáról. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

H

Hornung Tamás (1981) Adatok és típusok vizsgálata kategóriaelméleti eszközökkel. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth Lajos (1981) Túlélési függvények becslése cenzorált mintából. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth Mária Zsuzsanna (1981) Kombinatorikai algoritmusok bonyolultságának vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth Ágnes (1981) Személyi sérüléses közúti közlekedési balesetekre kritikus baleseti mutatók számítása. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Huber Erzsébet (1981) Márixok szinguláris-érték felbontása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

J

Jankó Attila (1981) Egy információtároló és visszakereső rendszer továbbfejlesztése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Jász József (1981) Az információs energia forgalma és néhány felhasználása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Jüngling Anikó (1981) A matematikai logika alkalmazás az orvosi diagnosztikában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

K

Kanyó Mária (1981) A QR Algoritmus. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Karsai János (1981) Bizonyos nem-lineáris közönséges másodrendű differnciálegyenletek megoldásainak Aszimptotikus viselkedéséről. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kató Ibolya (1981) Közlekedési balesetek műszaki okainak elemzése faktoranalízissel. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Kelemen Zsuzsa (1981) Gentzer - Kanger kalkulusok számítógépes megvelósítása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kertész Éva (1981) Deduktív tételbizonyítás Lukasiewicz N-értékű logikájában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Beáta (1981) A TVB anyaggazdálkodási rendszerének egy részproblémája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Komoróczki Erzsébet (1981) A Change programozási nyelv alkalmazásai. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Teréz (1981) Többváltozós függvények minimalizálása numerikus módszerekkel. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Tibor (1981) Fatranszformációk. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Ágnes (1981) JOB account OS multiprogramozási környezetben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Krisztin Tibor (1981) Retaldált típusú funkcionál differenciálegyenletek megoldásainak aszimptotikus viselkedéséről. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kuhár György (1981) Egy data-flow elvű nyelv leírása, fordítóprogramja és szimulációja. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

L

Lakatos Alfréd (1981) Alföldi porcelángyár edény gyáregységének rendelés nyilvántartása. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Laukó Gizella (1981) Személyi sérüléses közúti közlekedési balesetek törzsfile-karbantartási funkciói. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Láng András (1981) Szerkezetek merevsége. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lányi Cecília (1981) Forgalomellenőrző járőrszolgálat szervezésének elősegítése számítógéppel. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

M

Major Éva (1981) Szerelősorok technológiai tervezését segítő szimuláció a GPSS/360 általános célú szimulációs rendszer felhasználásával. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Medvey Mátyás (1981) A CHANGE nyelv interpreterének fejlesztése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mészáros Tibor (1981) Hányadoskülönbség - Algoritmusok alkalmazásai. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

N

Nagy Mária (1981) Tejipari vállalat értékesítési programrendszere törzsadattárának a kezelése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Németh László (1981) Sejtautomaták tervezése és szimulációja. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

P

Papp Anna (1981) Programok készítése a Change programozási nyelv multiprocessaló és kiterjesztő utasításai segítségével. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pató Ferenc (1981) Reguláris nyelvek egy részosztályának Kleene-típusú jellemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

R

Reitz Teréz (1981) Hálózat maximális átbocsátókpességének meghatározása. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Rózsás Antal (1981) Új, egyszerű nyelvek és processzoraik létrehozása a Change nyelv kiterjesztő utasításainak segítségével. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

S

Sipos József (1981) Lefedési problémák megoldása Gilmore-Gomory módszerével. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Rozália (1981) Reducibilis mátrixok sajátértékfeladatának numerikus megoldása. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Szenes Márton (1981) Határkövető eljárások. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szentgyörgyi Iván (1981) Képek szegmentálása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szentimrey Tamás (1981) Szoboljev terek. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

T

Timár József (1981) Szintaxis-Vezérelt ellenőrző programok interaktív környezetben. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Turcsányi János (1981) IBM Assembler sejttérben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Ervin (1981) Szintaktikus alakfelismerés fuzzy automatákkal. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Zoltán (1981) Fredholm operátorok. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Z

Zahorán György (1981) Vonali algoritmusok vizsgálata számítógép-hálózatok kialakításánál. Konkrét algoritmusok megvalósításának elemzése mikrogép oldalon. BA/BSc, József Attila Tudományegyetem.

Zsoldos Tibor (1981) Számítógéppel segített mezőgazdasági technológia tervezés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

A lista elkészítésének dátuma 2018. június 20. 20:39:47 CEST.