Item where faculty "Faculty of Science and Informatics" and date of item 2014

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Á | É | Ü
Number of items: 981.

A

Abonyiné Kiss Ágnes (2014) Portfólió. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Acsai Henriett (2014) A basaharci löszszelvény. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Alapvári Karola (2014) Hulladékhasznosítás, hulladékkezelés az új hulladéktörvény alkalmazásával. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Alattyán Gábor (2014) Néhány dunántúli kőszéntelep földtana és a bányászat veszélyei. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Albert Roland (2014) Növényi tápanyagfelvétel membránszeparációs eljárással tisztított szennyvizes öntözéssel, a székesfehérvári Sós-tó rehabilitációjának tükrében. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Almási Dénes Attila (2014) Optimalizálás a kottalapozásban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Almási Nikoletta (2014) A mikroRNS-ek és a gasotransmitterek szerepének vizsgálata kísérletes gyulladásos bélbetegség modellben. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Andrej Bence Tamás (2014) Orosháza iparának fejlődése a XX. század második felében. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

András Dóra (2014) A magyarországi világörökségi helyszínek és a gazdasági jelentőségük. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Anitics Tamás (2014) CaFe–réteges kettős hidroxidok szerkezet változásai hőkezelés és rehidratáció hatására. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Antal Gábor (2014) Refaktoring műveletek és a forráskódminőség javulásának vizsgálata, szükséges eszközök kifejlesztése. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Antal János (2014) Automatizált mezőgazdasági öntözőrendszer kiépítése Raspberry PI mikrokontrollerrel. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Apjok Gábor (2014) A csirketrágya anaerob fermentációjának vizsgálata. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Apró Mihály (2014) A kompakciós és deformációs szalagok jelentősége homokkövekben a pannóniai Szolnoki Homokkő formáció példáján. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Aranyás Miklós (2014) Az oxidált foszfolipidek élettani hatásai az atherosclerosisban. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Aulik Ákos (2014) Android alapú orvosi kiértékelő alkalmazás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

B

Bacsa Ildikó (2014) Szekoösztron-konjugátumok szintézise és in vitro hatástani tesztelése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bacsóné Tajti Margit (2014) Portfólió. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bagi László (2014) Menadion származékok előállítása és vizsgálata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bajtai Attila (2014) Bidentát ligandumok kelátterápiás lehetőségei az Alzheimer-kór kezelésében. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bajáki Attila Mihály (2014) A GCC és a Clang fordítók összehasonlítása optimalizálási szempontból. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Baka Barnabás (2014) Az Újszegedi Liget szerepe a zöldfelületi infrastruktúrában, tájhasználati konfliktusok. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Baka Barnabás (2014) Szivárgási tényező laboratóriumi meghatározása fix- és flexibilis falú permeabiméterrel. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bakacsi Tamás (2014) Mesterséges felszíni vízfolyás környezeti állapotértékelése, a Maty-Fehértói-főcsatorna példáján. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bakai Attila (2014) Csongrád vonzáskörzetének vizsgálata empirikus úton és a gravitációs modell alkalmazásával. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bali Gábor (2014) A credibility-elmélet alapjai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Balog Csilla (2014) Hullámtéri erdők objektum-alapú osztályozása a Maros példáján. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Balog József Ágoston (2014) Antibiotikumok hatása a baktériumok úszómozgására. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Balog Zoltán Gábor (2014) Terítéken a fizika. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh Tamás (2014) A háziorvosi ellátás humánerőforrás helyzetéből eredő területi egyenlőtlenségek Magyarországon. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh Árpád (2014) Hódmezővásárhely város sikerességének vizsgálata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Balázs Adrián (2014) Az ITR és a FreeTR térképező szoftverek összehasonlítása geodéziai feladatok példáján. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Balázs Brigitta (2014) Portfólió. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Balázs Brigitta (2014) A szegedi középiskolások országhatárhoz viszonyított térérzékelésének vizsgálata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Balázs Evelin (2014) A kooperatív DNS-kötés szerepe egy bakteriális nukleáz működésében. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Balázs Kata Lili (2014) A Glutation transzferáz enzimcsalád promoter régióinak vizsgálata/összehasonlítása nyárfában. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Balázs Ádám (2014) Nanoméretű vas részecskék előállítása és vizsgálata szennyezett talajvizekre. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Barabási Beáta (2014) A P2X7 receptor és a ß ösztrogén receptor immunhisztokémiai vizsgálata egér III. és XII. agyidegének magjában. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Baranyai Zoltán (2014) Áramlás vezérelt folyamatok térbeli modellezése réz-oxalát rendszerben. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Baranyi Attila József (2014) Szénhidrogén frakciók biodegradációja Rhodococcus erythropolis törzsekkel. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Barna Barnabás (2014) Exobolygóval rendelkező csillagok abundancia-analízise. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Barna Ágnes Eszter (2014) Portfólió. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Barna Ágnes Eszter (2014) A szexuális nevelés aspektusai az Egészségnevelés/Egészségfejlesztés folyóirat cikkeinek tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bartal Attila (2014) Grafit-oxidon immobilizált Wilkinson komplex tanulmányozása folyadékfázisú hidrogénezési reakciókban. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bartha Éva Lili (2014) A matroid- és gráfelmélet összefüggései. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bartucz Bence (2014) A Villányi-hegység digitális domborzatmodellezése. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bartusné Szabó Mónika (2014) Portfólió. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bartyik Tamás (2014) A computer tomográf és felhasználása az őslénykutatásban. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Barát Tibor (2014) Biokémikus alkalmazás portolás számítási és adatfelhők együttműködésével. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Becsky Dániel (2014) Kardiotoxikus dózisban alkalmazott doxorubicin hatása a bőr neurogén vaszkuláris reakcióira patkányban. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Beke Péter (2014) A Thiocapsa roseopersicina bíbor kén baktérium szulfid kinon oxidoreduktáz típusú fehérjéinek in silico strukturális analízise. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Beke Zsolt (2014) TiO2 nanorészecskékkel módosított membránok vizsgálata. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bencsik Katalin (2014) CuO nanoszerkezetek előállítása és karakterizálása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bende Gábor (2014) A szulfanilsav bontásban szerepet játszó glutamin szintetáz-szerű fehérje genetikai vizsgálata. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Benkő Dávid (2014) Forráskód vizualizációja 2D-s és/vagy 3D-s megjelenítési eszközökkel. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Benkő Erzsébet (2014) Oxálecetsav és 2-alfa-ketoglutarát élettani hatásainak tanulmányozása patkány szomatoszenzoros kérgén. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Berdó Csilla Ágnes (2014) A megújuló energia erőforrások szerepe Magyarországon a településfejlesztésben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Berencsi Beáta (2014) Portfólió. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Berencsi Beáta (2014) A heurisztikus problémamegoldási stratégiák explicit tanítási lehetőségei a 10-18 éves korosztály esetében, konkrét matematikai problémákhoz kapcsolódóan. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bernula Dóra (2014) Patogén mikroorganizmusok elicitorainak sztómaműködésre és fotoszintézisre gyakorolt hatásának vizsgálata Arabidopsis thaliana és Vicia faba fajokban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Berta Attila Lászlóné (2014) Portfólió. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Berta Beáta (2014) Bakteriofág fehérje termeltetése Listeria monocytogenes ellen. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Berta Bálint (2014) Candida parapsilosis sensu lato fajkomplex interakciója egér csontvelőből származó makrofágokka. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bertus Zoltán (2014) Politikai törésvonalak a Dél-Dunántúlon az országgyűlési választások tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Berényi Dániel (2014) Online repülőjárat kereső alkalmazás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Berényi Krisztina (2014) Hódmezővásárhely vízellátásának története a kezdetektől napjainkig. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bezzeg Ramóna (2014) A zárósejtek fotoszintetikus aktivitásának szerepe és vizsgálata hajnalban. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bihari Imre (2014) Szeged tömegközlekedésének utazási-idő térképe. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Biró Imre (2014) Az ophiobolinok biológiai aktivitása. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Blanár Eszter (2014) Fehérje eredetű bioaktív anyagok kimutatása. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Blázsik Erika Zsófia (2014) A visszatérő tatai karsztforrások hozamainak jelenlegi helyzete és környzeti hatásaik. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Boda Gábor (2014) Kerékpáros úthálózat és a kialakult konfliktushelyzetek térbelisége Szegeden. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Boda Péter Béla (2014) Háromdimenziós középvonalra vékonyító algoritmusok kvantitatív összehasonlítása. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bodnár Brigitta (2014) Ösztron-monoszacharid konjugátumok szintézise és in vitro hatástani vizsgálata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bodnár László (2014) Triapine származékok réz(II)komplexeinek összehasonlító oldategyensúlyi vizsgálata. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bodor Petra Lilla (2014) A qourum érzékelésben résztvevő jelmolekulák koncentrációjának hatása a Pseudomonas aeruginosa rajzási mintázatainak kialakulására. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bodrogközy Péter (2014) CD/DVD lemez felület- és borítógrafika tervező program online, PHP nyelven. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bodó Dávid (2014) A SOLE MIZO Zrt. SCADA felügyeleti rendszerének bővítése. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bodó István (2014) Hőpumpára alkalmazott vezeték nélküli technológiát felhasználó SCADA rendszer megvalósítása. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bogdán Ilona Katalin (2014) Egész számok partíciói. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bohner Bíborka (2014) Áramlásvezérelt mintázatképződés a kalcium-oxalát és a kalcium-karbonát csapadékokban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bojtos Ferenc (2014) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Bokor Eszter (2014) Kinetoplasztidák. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Boldizsár Tamás József (2014) Nátrium-dodecil-benzolszulfonát micellaképződésének vizsgálata és termodinamikai jellemzése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Borbély Anita (2014) A kiskunsági szikes tavak és az őrjegi turjánvidék fenntartási tervének előkészítése - Társadalmi egyeztetések a vízgazdálkodás vonatkozásában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Borbély Péter Gábor (2014) A proteázaktivitás szabályozása és a fotoszintetikus folyamatok változása szubletális és letális sóstressz alatt. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Borbély Tamás Béla (2014) Kecskemét város gyermekjátszótereinek állapotfelvétele különös tekintettel a homokozók nehézfém-szennyezettségére. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Borkúti Péter (2014) Két feltételezett dezubikvitilázt kódoló gén deléciós mutánsainak izolálása és jellemzése ecetmuslicában. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Boros Péter Bálint (2014) Univerzális, programozható szenzorinterfész ipari analóg és digitális jelek mérésére. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Boross Emese (2014) Adatintegráció háromdimenziós városmodell kialakítására Szeged Széchenyi tér példáján. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Borsi Judit (2014) Mahjong 3D játék készítése Android alapú mobil eszközre. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Borsodi Tamás (2014) A cellulózban gazdag biomassza anaerob fermentációja. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Borák Nikoletta (2014) Réz és cink hatása Populus vonalak fotoszintetikus aktivitására. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Botyánszki Bea (2014) BitTorrent közösségek gráfjainak empírikus vizsgálata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bozi Emese Ágnes (2014) A falusi turizmus helyzete a Kiskőrösi kistérségben. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Brlás Attila (2014) Kisvízfolyások nádas állományainak szerkezete a tájhasználattal összefüggésben. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Budavári Attila Mátyás (2014) Kódversenyeztető keretrendszer kidolgozása. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bukta Szilvia (2014) Vércsoport alapú diétát támogató webes alkalmazás fejlesztése PHP-MySQL környezetben. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bukó Tünde (2014) Portfólió. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Buzás László János (2014) Békéscsaba történeti etnográfiája, a szlovákság helyzete és alakulása. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bácskai Bianka (2014) A növényi proteázok szerepe a fehérje degradációban. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bálint Gábor (2014) Táblás játék implementálása Unity segítségével. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bálint Krisztina (2014) A Thiocapsa roseopersicina kénmetabolizmusában szerepet játszó enzimek expressziós vizsgálata. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bálint Sára (2014) Higany(II)ionok kölcsönhatása egy nehézfémionok érzékelésére tervezett hexapeptiddel. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bán Dénes László (2014) Antiminták és felismerésük. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bánfi Attila (2014) Makromolekulák transzportja a floémben. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bánhegyi Eliza (2014) On a delay model of Cheyne-Stokes respiration: Computer-aided study. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bányai Tibor (2014) Portfólió. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bárdos Enikő (2014) Pd-tartalmú katalizátorok aktivitásának vizsgálata C2-klórszármazékok hidrodeklórozási reakcióiban. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bártfay Bence (2014) A katasztrófavédelmi és mentőszolgálati állomások térbeli elhelyezésének optimalizálása Csongrád megyében. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bátai Fanni (2014) A mecseki kréta korú földrengéses tevékenység paleoszeizmológiai vizsgálatának lehetőségei. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bázsa Máté Zalán (2014) Kultúrális,- és vallásturizmus Szombathelyen és környékén. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Békési Dávid (2014) A magyarországi nyugdíjrendszer problémái és a várható változások előrejelzése mikroszimulációs módszerrel. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bélteki Rita (2014) Kalcium(II)-ionok oldhatósága NaOH/NaAl(OH)4 elegyekben. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bélteky Péter (2014) Funkcionalizált szilika nanorészecskék előállítása. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bódi Attila (2014) A CH Cygni Kepler űrtávcsővel mért fényességváltozása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bózsó Roland Ádám (2014) Térhálós műanyaghulladék feldolgozási lehetőségeinek elemzése. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Börcsök Dalma (2014) Ophiobolinok hatása a Kir2.x ioncsatornák expressziójára és fiziológiás aktivitására emlős sejtekben. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bús Csaba (2014) ZnAl-réteges kettős hidroxidok szintézise ultrahang segítségével. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Búz-Rárósi Éva (2014) Az arzén és a környezet, arzéncsökkentési lehetőségek ivóvízben. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Büki Alexandra (2014) Új oldallánc szubsztituált kinurénsav származékok moduláló hatása a subcutan orofaciális formalin okozta gyulladásos trigeminalis fájdalomban és aktivációban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

C

Cakó Erika (2014) A Correlophus és Rhacodactylus fajok természetvédelmi helyzete és megőrzésük lehetőségei. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Cirok Norbert (2014) Ügyfélnyilvántartó rendszer. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Csanádi Krisztián (2014) Nemlineáris viszkoelasztikus folyadék vizsgálata rotációs reométer valós idejű mérési adatainak feldolgozásával. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csanálosi Gábor (2014) Élő sejtek vizsgálata atomerő-mikroszkóppal. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csapi Sándor (2014) Talajtömörödés vizsgálat az M43-as autópálya mentén. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csaplár Levente (2014) A fenntartható fejlődés sajátos földrajzi tényezői Komárom-Esztergom megyében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csapó András György (2014) A rovaremésztő növények elterjedése és a rovarfogó technikák bemutatása: magyarországi és külföldi példák. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csapó Zsuzsanna Klára (2014) Az acetinek jelentősége és előállítási lehetőségeinek vizsgálata savas katalizátorokon. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csikai Márta (2014) Hulladékkezelés a szegedi PICK Zrt-nél. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csiki Kata Anna (2014) A Dél-alföldi felszíni vizek jellemzői, szennyezőik: a Tisza és a Maros folyó, valamint a Kígyós-csatorna adatainak elemzése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csiki Norbert (2014) Gráf alapú információ kinyerés oktatási rendszerekből. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csikós Nándor (2014) Szélerőműpark kialakítására alkalmas terület kiválasztása geoinformatikai módszerekkel Csongrád megye példáján. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csintalan Zsófia (2014) Az M43 elkerülő autópálya-szakasz kivitelezésének műszaki földtani vizsgálata. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csipak Brigitta (2014) Cinkujj fehérjék reakciója Ni2+-ionokkal - egy lehetőség mesterséges nukleázok kialakítására. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csiszár Györgyi Ágnes (2014) Voronoi-diagramok szerkesztése. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csiszár Norbert István (2014) Metódusok komplexitásának csökkentése heurisztikus kód partícionáló eljárással. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csizmadia Norina (2014) Belvízviszonyok és felszíni lefolyásvizsgálat a Vásárhelyi-pusztán geoinformatikai módszerekkel. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csizmadia Zsolt (2014) Portfólió. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csizmadia Zsolt (2014) A felfedeztető módszer és a matematikai kutatás alapjai a középiskolában - Pólya György nyomán. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csobán Hajnalka (2014) Marine Isotope Stage 2 (MIS2) szintjében kifejlődött eolikus környezet rekonstrukciója szedimentológiai és geokémiai vizsgálatok alapján. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csonti Katalin (2014) Fotonikus kristályszál polarizáció módus diszperziójának meghatározása spektrális interferometriával. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csák Attila (2014) Khepera III robot keretrendszer, falkövető irányítása kibővítése iránytű szenzorral. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csák Dániel (2014) Kármentesítési monitoring rendszer elemeinek értékelése. Esettanulmány egy jászberényi üzemanyagtöltő állomás káreseménye alapján. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csányi Bettina (2014) A napenergia hasznosítása a Szegedi Tudományegyetemen. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csányi Árpád (2014) Holten-féle gráfvizualizáció és alkalmazásai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csörögi Gyula Attila (2014) Resource Translator. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Czabai Tamás (2014) Alkánok fizikai-kémiai tulajdonságainak QSPR modellezése. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Czeglédi Áron (2014) Kísérlet réti mészkő lehatárolására történeti térképek elemzésével Csólyospáloson és környékén. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Czeller Tamás (2014) Miniatürizált bioelektronikai eszköz sejttenyészetes vizsgálatokhoz. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Czikora Máté (2014) A Mucoromycotina altörzs főbb csoportjainak filogenetikai vizsgálata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Czimber Zsófia (2014) Az oxytocin antinociceptív hatásai. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Czimmer Sándor (2014) Lézeres szórási interferencia kontrasztelemzés kiterjesztése és alkalmasságának vizsgálata műtéti körülmények közötti mérések elvégzésére. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Czirok Fanni (2014) Az arany sakál (Canis aureus) és inváziós hatása Magyarországon. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Czombos Barbara (2014) A hangyák (Hymenoptera: Formicidae) eredete és fejlődéstörténete. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

D

Dancs István (2014) Városi környezet nagyméretarányú 3D modellezése nyers légi LIDAR adatok felhasználásával. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dandi Cecília (2014) Depóniagáz hasznosítása. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dani Nikoletta (2014) Gumikeverékek nitrózamin mentesítése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dankó Szabolcs (2014) Buddycast protokoll vizsgálata teljesen elosztott P2P hálózatokban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Danner Gábor (2014) Momentum módszer a teljesen elosztott gépi tanulásban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Danyi Rita (2014) A termőföld végleges, más célú hasznosításának talajvédelmi vonatkozásai Kecskemét példáján. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Daróczi Dániel (2014) Kkv-politika az Európai Unióban és Magyarországon a 2000-es évek elejétől napjainkig. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

De-Chatel Tamás (2014) Napenergia hasznosítása. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Deli Boglárka Éva (2014) Mezőhegyes és térségének geotermikus adottságai és a benne rejlő lehetőségek. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Demeter-Haludka Vivien (2014) Nátrium-nitrit késői hatása a koszorúér okklúzió és reperfúzió kiváltotta kamrai ritmuszavarokra altatott kutyamodellben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Deák Ferenc (2014) Staphylococcus aureus ellenes bakteriofág fehérje termeltetése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Deák Péter (2014) Napelemek használata az energiatermelésben. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dimitrijevics Andor (2014) Android platformról vezérelhető mikrokontrolleres biztonsági rendszer tervezése és megvalósítása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dimák Balázs (2014) Az elektromosan kiváltott intraoperatív stapedius reflex vizsgálata cochlearisan implantált betegeknél. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dittert Alexandra (2014) Portfólió. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dobler Zsófia (2014) A Shannon-kapacitás és a Lovász-becslés. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dobos Márton (2014) Heterogenizált vas(II)-szalén komplex alkalmazása katalitikus transzfer-hidrogénezési reakciókban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dobos Orsolya Katalin (2014) A fény jelátvitel és a cirkadián óra szabályozásában szerepet játszó fehérjék szumoilálódásának jellemzése Arabidopsis-ban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dobó Éva (2014) A bonsai kultúra rövid története és nevelési útmutatója. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Domján Imre (2014) Ultranagyvákuum-rendszer elővákuumának vizsgálata. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Domján Szabolcs (2014) Felszíni vízhálózat meghatározása és lefolyás modellezés a Tokaj-Zempléni- Hegyvidék területén ArcHydro eszközzel. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Domány Szilveszter (2014) Bináris képek felbontása téglalapokra. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dorogházi Beáta Vanessza (2014) Baktérium partnerek hatásának vizsgálata a Chlamydomonas biohidrogén termelésére. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Drenda Kinga (2014) Cellulóz tartalmú hulladékok mikrohullámú előkezelésének hatása a cukorkihozatalra. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Drexler Zoltán (2014) Nagyvállalati dokumentumkezelő rendszer fejlesztése korszerű JAVA EE technológiák segítségével. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Drótos László (2014) A neuroprotekció lehetőségeinek tanulmányozása az agy ischaemiás állapotában. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dukay Brigitta Dóra (2014) A Hsp70 szerepe fehérjék proteoszómális lebontásában. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dusik Zoltán (2014) A Nemzeti Dohányboltok térbeli elhelyezkedése és hatása a kiskereskedelmi hálózatra Szegeden. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dávid Nikolett (2014) A 2012-14 közötti időszak egészségügyi reformjai és azok társadalmi hatásának vizsgálata mikroszimulációs módszertannal. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dávid Szabolcs (2014) Online képfeliratozó rendszer fejlesztése. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dékány András (2014) A Balaton északi partjának turizmusa. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dér Nikolett Petra (2014) Zöld tea hatása az élettartamra, valamint mutáns huntingtin kiváltotta neurodegeneratív folyamatokra Drosophila melanogasterben. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dózsa Arnold (2014) Étterem és pizzéria online rendelésének megvalósítása Facebook API használatával, rendelés és asztalkezelő alkalmazás készítése. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Dögei Tamás (2014) Pannonia provincia kori emlékek településfejlesztési kérdései a jelenkori településekben. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Döme Lili (2014) A FAN1 szabályzása a DNS hibajavításban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dörnyei Dóra (2014) A szuperkolonialitás, mint kompetíciós csúcsstratégia: előnyei egy hangyafaj számára. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

E

Eke Dalma Dóra (2014) Az ökoturizmus bemutatása a Kiskunsági Nemzeti Park bugaci területén. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Elek Renáta (2014) Hidrogél alapú mikrocsip kidolgozása kémiai gradiensek előállítására. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Endreffy Tamás (2014) Vadaspark adatbázis rendszere. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Eperjesi Dorina (2014) Fenol-tartalmú szennyvizek kezelése katalitikus nedves oxidációs technológiával. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Erdei Anna (2014) Különböző teafüvekről izolált fekete Aspergillus fajok molekuláris azonosítása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Erdei Elvira Szilvia (2014) Exoholdak. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Erdős István (2014) Marangoni instabilitás tanulmányozása a jodát-arzénessav reakcióban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

F

Fabóné Vereb Éva Tünde (2014) Portfólió. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Facskó László (2014) Szálkaperje LOB-domain transzkripciós faktorok szerepének feltárása géncsendesítéssel. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fail Veronika (2014) A flavonoidok előfordulása a növényvilágban, és azok jótékony élettani hatásai. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fanaczán László (2014) Lefedettségmérő eszköz fejlesztése Standalone Java alkalmazásokhoz. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Faragó Anikó (2014) Kromatin módosító faktorok kifejeződésének jellemzése Drosophila melanogaster adult életszakasza során. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Faragó Dávid (2014) A mátrixjátékok megoldó algoritmusa néhány alkalmazással. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Faragó Noémi (2014) A zarándokturizmus jelenlegi helyzete és megjelenése az ifjúsági turizmusban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas Emese (2014) A toarci anoxikus esemény globális őskörnyezeti háttere és megjelenése magyarországi üledékes összletekben és alsó-jura fauna együttesekben. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas Gabriella (2014) Szimbolikus számítások algebrai számokkal: a komplex Csebisev polinomok köríven. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas Renáta (2014) A Mezőkovácsházai járás gazdasági, társadalmi és demográfiai változásai. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas Kis András Máté (2014) Összeejtő transzformációmonoidok. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fazekas László Sándor (2014) Nagyátmérőjű csővezeték vizsgálatát autonóm módon ellátni képes önjáró robot kifejlesztése. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fazekas Tímea (2014) Valós-idejű 2D játék implementálása. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fazekas Ákos Ferenc (2014) Polietilén-tereftalát és biológiai úton lebomló politejsav mechanikai tulajdonságainak vizsgálata. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fehér Evelin (2014) A kutikuláris szénhidrogén profil összetételének szerepe a hangyák kommunikációjában. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fehér Zsuzsanna (2014) A ládafedési probléma és az "Algoritmusok evolúciója". BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fejes Mihály (2014) Nagyforgalmú többnyelvű nemzetközi piacra szánt közösségi oldal. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fekete Anett Fanni (2014) A kémiai biztonság a hétköznapokban. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fekete Balázs (2014) A Kunsági borvidék és azon belül Soltvadkert bemutatása. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fekete Dorottya (2014) Folytonos idejű és folytonos állapotterű elágazó folyamatok. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fekete Dániel (2014) Szupernóvák spektrális osztályozása. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fekete Ildikó Pálma (2014) Natamicin és illóolajkomponensek kombinációjának antifungális hatása szaruhártyafertőzésből izolált Fusarium fajokkal szemben. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fekete János (2014) Portfólió. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fekete Tamás (2014) Minimális görbülettel rendelkező SU-8 struktúrák polimerizálása. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Felnagy Krisztián (2014) Információs-kommunikációs technológiák alkalmazása a matematika tanításában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Felnagy Krisztián (2014) Portfólió. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fenyvesi Zoltán (2014) Kontakt képződmények vizsgálata a Mórágyi Gránit Formáció kőzeteibe nyomult kréta korú magmás telérek mentén. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fodor Edit Andrea (2014) Hódmezővásárhely tömegközlekedése: a helyi viszonylatok és a Szegeddel való kapcsolat. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Forgó Norbert (2014) Vízminőségi vizsgálatok a Maros-hordalékkúp területén. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Franczia Viktor (2014) Facebook az oktatásban. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Frankó Tamás (2014) Portfólió. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Frittmann Orsolya (2014) A DNS hibatolerancia központi szabályozójának vizsgálata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fráter Zsuzsanna (2014) Mumifikálás az ókori Egyiptomban. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dr. Fuxné Száraz Rita (2014) Portfólió. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fábián András (2014) Heurisztikus algoritmus egy gépjármű ütemezési feladatra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fórizs Bettina (2014) Szikes üledékek agyagfrakcióinak nátrium és réz adszorpciós valamint ásványtani tulajdonságai a szegedi és a kardoskúti Fehér-tó területén. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Földvári-Nagy Dóra (2014) Üledékek és égetett kerámia tárgyak kormeghatározása lumineszcens módszerekkel egy kiskundorozsmai régészeti lelőhely példáján. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fülöp István Dániel (2014) Szilárd/folyadék kölcsönhatás tanulmányozására használt berendezés megtervezése. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fülöp Szabina (2014) A hátrányos helyzet mérséklésére irányuló fejlesztések elemzése a Mezőkovácsházai kistérségben. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fülöp Zsadány (2014) Alkalmazásfejlesztés pitvarfibrillációs EKG jelek spektrális analízisére. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

G

Gajdos Tamás (2014) Festékmolekulák anizotrópiájának meghatározása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gajdos Ádám (2014) Piliscsaba funkcionális-morfológiai térszerkezete. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Galambos Enikő (2014) Reputáció mérés közösségi tanításhoz. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Galik István Zsolt (2014) Portfólió. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Galzó Ákos Ferenc (2014) Csoportelméleti módszerek a fizikában. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Garaguly István (2014) A Szegedi Dolomit Formáció repedéskitöltő karbonátjainak petrográfiai és geokémiai vizsgálata Üllés térségében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Geiszt Regina (2014) Paleozoikumi kihalási események és azok lehetséges klimatikus okai. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gelle Kitti Erzsébet (2014) Optimalizálási módszerek és feladatok hálózata. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Gellert Attila (2014) Az aminoguanidin hatása szalicilsavval kezelt paradicsom növények poliamin katabolizmusára. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gellény Krisztina (2014) Az ökoszisztéma-szolgáltatások kezelése a székelyföldi falvakban a 16-19. században. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gercsó András Tiborné (2014) A galektin-1 fehérje kimutatására alkalmas enzim kötött immunoassay kémiai optimalizálása. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gilicze Barnabás (2014) Nagy intenzitású lézerek kontrasztjának javítása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Giricz Zsófia (2014) A lizil-oxidáz enzim bélszakasz-specifikus expressziója streptozotocinnal indukált krónikus diabéteszes patkányokban. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gombkötő Ákos (2014) Időfüggő elektromos és mágneses térben mozgó elektron egzakt kvantumos dinamikája. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Grószeibl Edina (2014) Növények, mint alternatív energiaforrások. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Grőb János Pál (2014) Kapcsolat teljesítmény elemző szoftver. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gub János Róbert (2014) Elosztott adatbányászat megvalósítása statikus hálózatokon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Guba Melinda (2014) A Bacillus mojavensis SZMC 22228 dermatofita-ellenes hatásának vizsgálata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gulyás Krisztián (2014) Nagios rendszerfelügyeleti alkalmazás bevezetése és integrálása. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyorgyevics Milán (2014) Inváziós növényfajok Magyarországon: alapfogalmak, elterjedés és védekezési lehetőségek. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyovai András (2014) Nortesztoszteron származékok antiproliferatív hatása humán daganatos sejtvonalakon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyovai Antal (2014) Orsókonvex halmazok tulajdonságainak vizsgálata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyurin Attila (2014) Pókerstatisztikai program. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyöngyi Péter (2014) Az IBM 602 lyukkártyás számológép bemutatása és programozásának demonstrálása. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Györkös Bianka (2014) Szélerózió okozta talajszerkezeti változások kimutatása szélcsatorna kísérletekkel. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gábor Erika (2014) T. D. Seeley - A kaptár ősi bölcsessége - A méhcsaládok társas szerveződése. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Gál Csaba (2014) Diódák és tranzisztorok mérése. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gálfi László (2014) Az Alföld városhierarchiájának változása az 1960-as évek után. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gömöri Kamilla (2014) Portfólió. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gömöri Kamilla (2014) A probléma alapú tanulás alkalmazhatósága a biokémia-oktatásban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Görbedi Ákos (2014) Pókrobot platform megvalósítása. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

H

Hajdu István Zoltán (2014) Övzátony épülés és mederfejlődés a Tisza mindszenti szakaszán. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hajdu László (2014) Gráfszínezési heurisztika műszakkiosztási feladat megoldására. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Hajdu Márton Dávid (2014) NP-nehéz problémák "nehéz" igen példányai. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hajdu Róbert (2014) Energia-minimalizáción alapuló diszkrét tomográfiai algoritmusok megvalósítása. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hajdu Zita (2014) Békéscsabai fejlesztések és hatásuk a fiatal korosztályra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hajdú Balázs Donát (2014) Hardware In The Loop (HIL) rendszer megvalósítása LabVIEW-ban. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hajóssy Ingrid (2014) Laboratóriumi kísérletek permeábilis reaktív gát kiépítéséhez. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Halengár Bianka (2014) Városi területhasználat összehasonlító elemzése Budapest és Szeged példáján. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Halász Ágnes (2014) Porózus anyagokban lejátszódó gáztranszport folyamatok vizsgálati módszereinek összehasonlítása. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Halász-Szabó Kristóf Pál (2014) Az üllési terület bizonytalan korú mezozoikumi mészkőtípusainak kőzettani jellemzése. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hancsákné Dudás Csilla (2014) Biomimetikus elektrontranszfer katalizátorok készítése és jellemzése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hangya Viktor (2014) Véleménydetekció a szociális médiában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hargitai Fanni Daniella (2014) Egy vitatott múltú betegség: a szifilisz paleopatológiája. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Harkai Róbert Tamás (2014) Szövegosztályozás kisméretű, kiegyensúlyozatlan tanító készleten. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hartai Teodóra (2014) Az ABCB1 gén C3435T polimorfizmusának szerepe Alzheimer-kórban. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hartmann Zoltán (2014) Portfólió. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hegedűs Csaba (2014) Online Virtuális Séta Java3D-ben. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hegedűs Katalin (2014) Portfólió. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hegedűs László Dávid (2014) Kecskemét helyi tömegközlekedési rendszere és a társadalmi különbségek elemzése. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hegedűs Roland (2014) Város a városban, avagy a települési szegregáció és a hozzá kapcsolódó problémák Tiszakécske példáján. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hegyi Márta (2014) Higromicin B rezisztencián alapuló szelekciós rendszer kidolgozása különböző Mortierella és Umbelopsis fajokra. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hegyi Péter (2014) Környezetközpontúság vizsgálata egy modell szervezetnél. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Herczegh Tünde Csilla (2014) Diffúzióállandó meghatározása elektrolitokban. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Herman Bianka Edina (2014) Hidroxiszteroidok észteresítési módszereinek összehasonlítása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hermann Andrea (2014) A húgysav, az uridin és a karnozin neuroprotektív szerepének vizsgálata a Huntington-kór egy transzgenikus egér modelljében. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hidvégi Alex (2014) A gyulai Várfürdő termálvizének hasznosítása és környezeti hatásai. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hlacs Tünde Emese (2014) Állati zsírok bontása Rhodococcus törzsekkel a lebontás körülményeinek optimalizálása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hochman Dávid (2014) Falu-város dichotómia a felnőtt lakosság térpályáiban - Bordány és Szeged példáján. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Holhós-Szabó Kitti (2014) Komádi térség metamorf aljzatának petrográfiai jellemzése. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hollandi Gábor (2014) Oxálacetát hatásának tanulmányozása hippocampális agyszelet preparátum működésén. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hollandi Réka (2014) Telomer hossz vizsgálata immortalizált humán keratinocita sejteken és telomeráz aktivitás vizsgálati módszerek. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hollós Zita (2014) Műanyag hulladékok újrahasznosításának lehetőségei, hazai gyakorlati megoldások. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Holyba Levente Gábor (2014) A permutaéder. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth Anetta (2014) Egyensúlyi elmélet a közgazdaságtanban. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth Anna (2014) A kulturális turizmus vizsgálata a székesfehérvári Szent István Emlékév példáján. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth Attila László (2014) Ságvár Lyukas-domb I-es szelvény geoarcheológiai vizsgálata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth Bernadett (2014) Acélöntészetben alkalmazott cirkon-alapú tűzálló mag- és héjforma-bevonatok jellemzése és fejlesztése. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth Csillag Edit (2014) Vác város vezetékes ivóvízellátása. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth Gábor (2014) Nanoszolok előállítása szilárd-folyadék határfelület lézeres besugárzásával. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth Kristóf Dániel (2014) Nagy entalpiájú geotermikus területek összehasonlítása Magyarországon. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth Mária Enikő (2014) Portfólió. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth Roland Sándor (2014) Koagulálószerek foszfor- és szervesanyageltávolítási hatékonyságának vizsgálata. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth Réka (2014) Pásztázó lézer endomikroszkópia alkalmazása a mesenteriális ischaemia diagnosztikájában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth Sándor (2014) Szelektív hidrogénezési reakciók tanulmányozása Lindlar katalizátoron. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth Tamara (2014) AMPA receptor blokkoló intracelluláris kalcium szint emelkedést gátló hatása egy mozgató idegrendszeri degeneratív betegség modellben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth Zoltán (2014) Táplálékkiegészítő göngyölegek potenciális környezetterhelésének felmérése. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth Zsolt (2014) 3D nyomtató tervezése, program konfigurálása. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth Ádám (2014) 3D Tetris mobil eszközre. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváthné Nagy Ildikó (2014) Portfólió. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hulmann Petra (2014) Vírusok evolúciójának modellezése differenciálegyenleteken keresztül. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Huzián Orsolya (2014) A major depresszió neurobiológiája: nemi differencia vizsgálata a learned helplessness paradigmában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hársfalvi Vivien (2014) Amiloid alapú nanohálózat fejlesztése és tesztelése nanoelektronikai alkalmazásokra. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Házi Szabina (2014) A rákos sejtek genetikai tájképe. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Hégely Éva (2014) Kombinatorikai játékok vizsgálata a Kalmár-Steinhaus-függvény segítségével. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Héjja Márton Kristóf (2014) A Körtvélyesi-Holt-Tisza vízminőségi elemzése. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hörömpő Norbert (2014) A talajmonitoring rendszer (TIM) nehézfém adatainak értékelése forgalmas utak menti S pontok alapján. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

I

Iffiu Mihály Attila (2014) A Fermi paradoxon, Föld-típusú exobolygók keresése és felhasználásuk a fizika tanításában. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Imre Viktória Anna (2014) Vöröshagymáról származó fekete Aspergillus izolátumok jellemzése. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ivitz Eszter Virág (2014) Epilepszia és Alzheimer-kór molekuláris szabályozásának vizsgálata stresszmodellben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

J

Janurik Viktor Bálint (2014) CRA - az SZTE Cisco hálózati labor eszközeinek távoli elérését és konfigurálását biztosító oktató rendszer. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Jenei Dániel (2014) A szelektív hulladékgyűjtés gyakorlata az új hulladéktörvény keretében. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Jenei Tünde (2014) Klórbenzol reduktív lebontása Pd-katalizátorok jelenlétében. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Jipa András (2014) Rpn11 null allél izolálása és genetikai jellemzése ecetmuslicában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Judák Regina (2014) Relációs struktúrákon értelmezett homomorfizmus problémák megoldása polinom idejű algoritmusokkal. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász Gyöngyi (2014) Az Alzheimer-kór és a mitokondrium kapcsolata. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász Hajnalka (2014) Mortierella és Umbelopsis fajok zsírsavtermelésének és a zsírsav-bioszintézisben résztvevő Δ6 deszaturázt kódoló gén vizsgálata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász Orsolya (2014) Camponotus vagus dolgozók közötti trofallaxisok szerepe. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász Szabolcs (2014) Az információs-kommunikációs technológiák lehetőségei a hátrányos helyzet enyhítésében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász Szabolcs (2014) Portfólió. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász Tamás (2014) A geotermikus energia hasznosítási lehetőségei Mélykúton. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Juracsek Beáta (2014) Réteges szerkezetű anyagokon rögzített ß-izokupreidin alkalmazása katalizátorként aszimmetrikus Michael-addícióban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Jurdi Dániel (2014) ZnTe kvantum pontok előállítása és felhasználása fényérzékenyítő anyagként. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Jámbor Mátyás (2014) Kiterjesztett valóság alkalmazás megvalósítása Android mobil operációs rendszeren. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Jámbor Viktor Ernő (2014) A kelet-közép-európai történelmi belvárosok rehabilitációja és a gazdasági szerkezetváltás folyamata - Gyula és Selmecbánya példáján. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Jánki Zoltán Richárd (2014) Texas Hold’em póker állás kiértékelése statisztikai alapon GPU programozással. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Jäger Zoltán (2014) Szupernóvák fotometriája. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Jó Enikő (2014) A Hódmezővásárhelyi gyógyfürdő történeti áttekintése a vízhasználat tükrében. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

K

Kalaposné Bodnár Tünde (2014) Arzénmentesítési technológiák és alkalmazásuk az Alföldvíz Zrt.-nél. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kalincsák Éva (2014) Képi alapú szókereső rejtvény. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kalmár Roland (2014) Refactoring algoritmusok implementálása ASG transzformációval. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kapitány Dóra (2014) Szennyvizek foszfáttartalmának csökkentése kémiai és biológiai módszerekkel. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kapusy András (2014) Ocellumok jelentősége a Ditrói Alkáli Masszívum lamprofírjaiban. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Karancsiné Kovács Rita (2014) Portfólió. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Karas Elvíra (2014) Portfólió. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kardos Dániel (2014) Mikrobiológiai előkezelés hatása a cellulózban gazdag biomassza anaerob fermentációjára. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kardos Valentin (2014) Gráfok élszínezése speciális feltételekkel. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Karkus Csaba (2014) Hidrofób Titanát Nanoszálak Előállítása. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kasziba Cintia (2014) Regressziós analízist végző alkalmazás fejlesztése Android platformra. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kaszler Nikolett Judit (2014) Erwinia bakteriofág strukturális fehérjéinek vizsgálata. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kasznár Dávid (2014) A glükonát és a Mg(II)-ion között lejátszódó komplexképződés jellemzése. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Katona Andrea (2014) Cián-oximok konformációs analízise. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Katona András (2014) Öntészeti eljárások hőkamerás vizsgálata. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Katona Melinda (2014) Képelemző módszerek vizsgálata és fejlesztése vizuális kódok detektálásához. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Katona Péter (2014) Webes áruház fejlesztése. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kazinczyné Juhász Ildikó (2014) Portfólió. Az összefüggő közoktatási szakmai gyakorlatról. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kecskeméti Gábor (2014) Hőmérsékletfüggő táplálkozási aktivitás vizsgálata különböző pók fajok esetében. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kelemen Attila (2014) Web alapú kérdésbank fejlesztése automataelméleti tudásszint-méréshez. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Keller Enikő (2014) Bipolaris fajok által termelt ophiobolinok hatása biofilmképző mikroorganizmusokra. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kende Orsolya (2014) Testösszetétel-becslő antropometriai modellek összehasonlító elemzése. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kendrella Bettina (2014) A szív- és érrendszeri betegségek földrajzi problémái Magyarországon. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kertész István (2014) Aminometil-benzol-2,4-diol kelátterápiás lehetőségei az Alzheimer-kór kezelésében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kertész Ákos (2014) Az alföldi termálkutak gáztartalmának összehasonlító vizsgálata. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kerényi Dávid (2014) A termik és áramlástani jellemzői különböző időjárási feltételek esetén. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Keskeny Csilla (2014) Ezüst nanorészecskék biológiai hatásainak vizsgálata tumoros sejtvonalakon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kicsi András (2014) Online újságcikkek egymáshozrendelése. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kincses Boglárka (2014) Vízparti városfejlesztés a szegedi partfal rekonstrukció példáján. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kincses Gábor (2014) Autonóm mobil robot irányítása fedélzeti kamerával. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kincses Róbert (2014) Népi időjárási megfigyelések és népi időjóslások vizsgálata Magyarországon. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Király Attila (2014) Kis érettségű szerves anyag vizsgálata egy alföldi kutatófúrásban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Király Dóra (2014) Az Y kromoszóma mikrodeléció vizsgálata azoo- és oligozoospermiás páciensek eseteiben. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Király Kitty (2014) A fénymikroszkópos elemzés jelentősége a paleopatológiai vizsgálatokban. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kis Ivett Kata (2014) Környezetközpontú nehézfém kezelés a Metrisoft Mérleggyártó Kft-ben. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kis-Vén Ádám (2014) Műholdas rendszerek alkalmazása a precíziós mezőgazdaságban. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kisné Rózsa Ibolya (2014) Portfólió. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss Anita (2014) Új típusú szteroid hibrid származékok szintézise. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss Attila (2014) EOV-WGS84-UTM transzformáció webes felületen. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss Bernadett (2014) Szívizom szimulált iszkémiás adaptációs vizsgálata in vitro sejtkultúra rendszeren. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss Enikő (2014) A Thiocapsa roseopersicina flavocitokróm c enzimének biokémiai és kinetikai vizsgálata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss Eszter (2014) Az interaktív tábla alkalmazhatósága a fizika és a kémia oktatásában. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss Gabriella Ilona (2014) Rákellenes ródiumkomplexek oldategyensúlyi vizsgálata és kölcsönhatásuk humán szérum albuminnal. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss Ildikó Éva (2014) Közép- és Kelet-Magyarországon vadászható állatállomány féreg-fertőzöttsége. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss Kolos (2014) Vízvisszatartás lehetősége a Duna-Tisza köze egy deflációs mélyedésében, Kiskunfélegyházától keletre. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss Marcell Tamás (2014) Speciális grafikai megjelenítési technikák különböző környezetekben. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss Máté Gergő (2014) Ökológiai szőlőtermesztés a monorierdei Szárazhegyen. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss Nándor Arnold (2014) Kondenzált gyűrűs vegyületek szelektív oxidációja mezopórusos katalizátorok jelenlétében. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss Péter János (2014) Regenerálódó homoki gyep cönológiai szerkezetének vizsgálata az Illancs kistájban. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss Roland (2014) Talajeróziós vizsgálat geoinformatikai módszerekkel szikpadkás mintaterületen. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss Szabolcs (2014) Szennyvízkezelő rendszer vezérlés tervezése és kivitelezése. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss Tamás Szabolcs (2014) Portfólió. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kitka Dorottya (2014) Alternatív energiaforrások lehetőségei a Dél-alföldi régióban. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kivés Miklós (2014) Galaktikus Bose-Einstein kondenzátum sötét anyag halók stabilitása. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kocsis Krisztián (2014) Tükördoboz módszer alkalmazása a motoros tanulás megismerésében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kocsy Klaudia (2014) Boldogság elmélet - A boldogság nyomában. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Koczka Lilla (2014) ABC-transzporter gátlószerek target molekuláinak azonosítása Saccharomyces cerevisiae-ben. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Koller Tamás (2014) Táblajáték szerkesztő és táblajáték csomag fejlesztése Unity segítségével. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Koloh Beáta (2014) Gyomaendrőd terület- és településfejlesztési aspektusú turizmusföldrajzi vizsgálata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kolozsi Tamás (2014) Portfólió. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Konc Csilla (2014) Az NColE7 nukleáz és egy csökkentett aktivitású mutánsának mérgező hatása Escherichia coli sejtekben. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kondász Bence (2014) Nitinol lézeres ablációja folyadék alatt. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Korsós Marietta Margaréta (2014) A hem-oxigenáz enzim szerepe a szív iszkémia/reperfúziós károsodás mértékére 2-es típusú diabetes mellitusban. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Koréh Szilvia (2014) Fáradt olajok és a fáradt olajtartalmú szennyvizek kezelési lehetőségeinek elemzése. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Koszta Tamás (2014) A területhasználat változásai Sarkad város térségében a XIX-XXI. században. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kosóczky Ádám (2014) Az oxidatív stressz hatására keletkező Reaktív oxygen formák (ROF-ok) szerepe az Arabidopsis gyökér gravitropizmus szabályozásában. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács Anita (2014) A munkaerő szabad áramlása az Európai Unióban, munkavállalás, tanulás az EU-ban. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács Aranka Stella (2014) A Mortierellales rendbe tartozó fonalas gombák többszörösen telítetlen zsírsavtermelésének és a zsírsav-bioszintézisben szerepet játszó Δ9 deszaturázt kódoló gén vizsgálata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács Balázs (2014) A növényi KAT1 kálium ioncsatorna patch-clamp vizsgálata ophiobolinok, mint gomba toxinok kezelését követően. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács Dorottya (2014) Nyomelem-geokémiai vizsgálatok lehetőségei a kőzet-víz kölcsönhatások rekonstrukciójában, a Mecsekalja Zóna metamorf kőzeteinek vonatkozásában. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács Dániel (2014) LDA alapú osztályozó algoritmus megvalósítása FPGA újraprogramozható áramkörön. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács Ferenc (2014) Androsztánváz D-gyűrűjéhez kondenzált pirazolinek sztereoszelektív mikrohullámú szintézise. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács Krisztina (2014) Portfólió. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács Krisztina (2014) Pólya György heurisztikája problémákon keresztül a középiskolában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács Máté (2014) Optikai szálak kromatikus diszperziójának meghatározása a közeli infravörös tartományban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács Rebeka (2014) Szintetikus oligonukleotidok alkalmazása növények génműködésének befolyásolására. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács Róbert (2014) Lyukak detektálása és feltöltése háromszögfelszínen. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács Szilárd (2014) Genetikai diverzitás monitorozása a Pannon Ökorégióban a homoki ternye (Alyssum tortuosum) RAPD analízisével. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kozma Eszter (2014) Tájhatár talajtani és hidrológiai jellemzése Domaszéknél. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kozma Mihály (2014) Toll-szerű receptorok előfordulása a neurovaszkuláris egység sejtjeiben. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kozák Gábor (2014) A lézeres szórási interferencia képalkotás kiterjesztése több hullámhossz alkalmazásával. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Koós Krisztián (2014) A szimulált hűtés különböző megvalósításai a képfeldolgozásban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Koós Ágnes (2014) Szelén-indukálta stresszválaszok vizsgálata lúdfű növényekben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Krajcsovicz Gyöngyi (2014) Környezetbarát jégmentesítők előállítása: magnézium-sók kristályosítása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Krajcsovszki Gergely (2014) Felhő alapú zenelejátszó alkalmazás fejlesztése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Krausz Róbert Zsolt (2014) Izolált szavas, személyfüggő, kötött szótáras beszédfelismerő rendszer megvalósítása és képessé tétele informatikai rendszerek vezérlésére. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Krekuska Hajnalka (2014) Fluoro-szalicilsavak és 2,6-bisz(hidroximetil)-piridin vegyes ligandumú komplexeinek szintézise és vizsgálata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Krisztián Emese (2014) E-kereskedelmi trendeket követő webáruház fejlesztése SEO optimalizálással. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Krivek Gabriella (2014) A délvidéki földikutya (Nannospalax (leucodon) montanosyrmiensis) gyakorlati védelme. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Krizsán Gábor (2014) Az urbanizáció hatása a pók populációkra. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Krotos László Levente (2014) Háromdimenziós kémiai szerkezetek egyedi azonosítása. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kruppai László (2014) Konduktív és konvektív hőátadás vizsgálata az élelmiszerek hőkezelésében. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kun Péter Csaba (2014) PHP RESTful API szerver felhasználása C# klienssel. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kunok Balázs (2014) Speciális 3D bináris képek megjelenítése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kunos Ádám (2014) Definability in the embeddability ordering of finite directed graphs II. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kutus Bence (2014) Kalcium-glükonát komplexek oldategyensúlyi vizsgálata erősen lúgos oldatokban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kádár István (2014) Szimbolikus végrehajtó keretrendszer kiegészítése constraint építő mechanizmusokkal. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kádár Márta Mária (2014) Hapaxok arányának vizsgálata magyar nyelvű korpuszokban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kálló Tamás Zoltán (2014) 2D vékonyítás szemléltetése. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kálomista Ildikó (2014) Fém- és fém-oxid típusú nanorészecskék vizsgálata SP-ICP-MS módszerrel. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kálózi Attila Mihály (2014) Portfólió. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kánvási Bence (2014) Android alapú programok fejlesztése közben felmerülő, kódolási hibák feltárása, statikus kódelemzés segítségével. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kánvási Zita Ágnes (2014) Szisztémás L-Kynurenin kezelés hatásának vizsgálata C57BL/6 egértörzsben. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kármán Zoltán (2014) A humán TRPV1 receptor C-terminális doménjének szerkezeti vizsgálata. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kása Zsolt (2014) Szén nanocsövön növesztett titán-dioxidok jellemzése, fotokatalitikus tulajdonságainak vizsgálata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kátay Csaba András (2014) Az izoperimetrikus és az izodiametrikus egyenlőtlenség. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kávai Viktória Anikó (2014) A szegedi lakosok üdülési és utazási szokásainak vizsgálata (2007-2014). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kéri Krisztina (2014) A NADH fluoreszcencia és a fotoszintézis együttes tanulmányozása paprika (Capsicum annuum) leveleken. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kézér Adrienn (2014) A Bodai Agyagkő Formáció homokkő-betelepüléseinek kőzettani jellemzése a BAT-4 fúrásban. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kókai Adrienn (2014) A bélcsatorna baktériumflórájának változása diabéteszben. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Köck Roland (2014) Felsőpakony növekedése az 1930-as évektől. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ködmön Sebestyén Tamás (2014) Ökoélelmiszerek vitamin- és antioxidáns tartalma. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Körmöczi László Ádám (2014) Robot vezérlése FriendlyARM rendszerrel. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kövesdi Bence (2014) Különböző szélesemények által áthalmozott humuszmennyiség becslése "in situ" szélcsatorna kísérlettel. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kőhidi Ildikó Izabella (2014) Víz mikrobiális összetétel vizsgálatok. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kőrösi János Szilveszter (2014) Hűtőalagút vezérlés megvalósítása Arduino mikrovezérlő alkalmazásával. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kőszegi Andrea (2014) Portfólió. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kővári Dávid (2014) Magyarország geotermikus kútfúrásának története. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

L

Laczi Balázs (2014) Bőrbetegség diagnosztikai képelemző rendszer fejlesztése: Kisméretű, szabályos alakú elváltozások felismerése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ladányi Zsolt (2014) Lakóparkok Budapest XIII. kerületében: a Marina Part ingatlanfejlesztés társadalomföldrajzi vizsgálata. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Lajkó Noémi (2014) Az importin 9 lokalizációja mikroglia sejtekben. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Lakatos Szandra (2014) Nociceptív bőridegek funkcionális regenerációja: lézer-Doppler szkenner vizsgálatok. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Lang Ádám (2014) Közösségi alakzatfelismerés iOS platformra. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Lantos Tícia (2014) Számolás törtekkel az Egyiptomi Középbirodalomban. Elemi törtek kettőzése. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Laskay Krisztina (2014) [(η6-p-cimol)Ru(II)] és L-cisztein között kialakuló komplexek oldategyensúlyi vizsgálata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Laszli Adrienn (2014) Alga-baktérium kultúrák alternatív hidrogéntermelési technológiáinak vizsgálata. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Laudisz Gábor (2014) Mezopórusos szilika habok előállítása és jellemzése. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Lauly Viktória Kunigunda (2014) Android munkalap kezelő alkalmazás. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Lautner Tamás Zoltán (2014) Interaktív sakktábla fejlesztése. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Lengyel Alexandra (2014) Megmunkáló állomás modell vezérlésének és vizualizációjának megvalósítása programozható logikai vezérlő és HMI segítségével. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Lentner Márton (2014) Folyadékfázisú rendszerek lézeres ablációja során bekövetkező hidrodinamikai folyamatok vizsgálata. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Linka Krisztina (2014) A város-vidék peremzóna típusok azonosítása és városökológiai elemzése Pécs példáján. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Lipcsei Alexandra (2014) A tápcsatorna hypoxiás károsodását jellemző vazoaktív és gyulladásos mediátorok képződésének a feltérképezése. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Liska Csilla Mariann (2014) Beépítettség térképezése hiperspektrális felvételek és labormérések alapján. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Lovas Sándor (2014) Azonosított agykérgi interneuronok molekuláris analízise. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Lukács Mónika (2014) Portfólió. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Lukács Mónika (2014) A probléma alapú tanulás módszerének alkalmazása a matematika tantárgy tanításában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Lukács Zsófia (2014) Az iskolai csalásra ható egyéni és szituatív tényezők. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Lukács Zsófia (2014) Portfólió. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

László Katalin (2014) Az ischaemia-reperfúzió hatása a tápcsatorna motilitás változására. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

László Katalin (2014) Környezetbarát jégmentesítő anyagok gyártásának elméleti és gyakorlati előkészítése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

László Marianna Ágnes (2014) Biológiai minták kriminalisztikai vizsgálata. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

László Tamás (2014) Egy ABB robotokon alapuló flexibilis gyártócella megtervezése és virtuális környezetben való verifikációja. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Lázár Lívia Anett (2014) Bio- és hagyományos kertészkedéssel termesztett bodza talajának mikroba közösségei. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Lázár Tamás (2014) Kódversenyeztető Keretrendszer. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Léder Emese (2014) Portfólió. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Lékó Gábor (2014) Lejárati dátum felismerése élelmiszerek csomagolásán. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Lörinczi Orsolya (2014) Biodízel előállítása alga és lenolajból. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Lúgos Gábor (2014) Bőrbetegség diagnosztikai képelemző rendszer fejlesztése: Nagyméretű, szabálytalan alakú elváltozások felismerése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Lőrincz Anett (2014) Panus izolátumok lakkázainak jellemzése. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

llés-Tóth István Zsolt (2014) Intelligens robot cella megvalósítása gépi látás alkalmazásával. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

M

Madarász Csaba (2014) Egy ciánoxim előállítása pentándiaminból és jellemzése. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Madácsy Tamara Éva (2014) Szarmata koponyasebészeti beavatkozások Magyarországon. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Magashegyi István (2014) Lie elmélet és alkalmazásai. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Magyar Ádám (2014) Portfólió. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Magyari Andrea (2014) Mutációk hatása az NColE7 metallonukleáz katalitikus aktivitására. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Majernyik Noel (2014) Égi mechanikai problémákat modellező közönséges differenciálegyenletek numerikus megoldása. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Maklári-Klekner Daniella Györgyi (2014) A TXM Olaj- és Gázkutató Kft. környezeti problémái. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Makra Tibor (2014) Magyar nyelvű dokumentumkategorizáló szoftver elkészítése. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Makra Áron (2014) Szöveges dokumentumok klaszterezése különböző alkalmazásigények szerint. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Makó Csaba László (2014) Környezetkímélő technológiák költség-haszon elemzése a napelem és a szennyvízhőn alapuló technológiák hazai példáján. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Martina Gabriella (2014) Portfólió. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Matyikó Ádám (2014) Ultraszűrés alkalmazásának hatása a tej oltós alvadására. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Mayer Szilvia (2014) Műanyag hulladékok kezelése: elvi alapok és a soltvadkerti gyakorlat. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Medgyesi Ágnes (2014) Portfólió. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Megyeri István (2014) Nemlineáris optimalizálás. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Mesterházy Edit Éva (2014) Interaction of copper(I) with 12-mer peptides mimicking the metal binding domain of CueR, a copper-efflux regulator. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Mezei Janka (2014) Orientáció vizsgálatok lehetőségei és jelentősége szeizmikus kárzónák mikroér-rendszereiben az Ófalui Formáció metamorf kőzeteinek vonatkozásában. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Mezei Viktória (2014) Végtelen sorok konvergenciakritériumai. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Mezőfi Dávid Csaba (2014) Tranzitív bináris kódok. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Mihály Dóra (2014) Extrém vízhőmérsékletek alakulása a Tiszán. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Milbich Andrea (2014) Online térképrendszerek és azok földtudományi alkalmazásai. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Misalekné Zsigó Katalin (2014) Portfólió. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár Adrienn (2014) Szennyvízkezelési technológiák fejlesztése: korszerű foszfát-eltávolítási eljárások. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár Alexandra (2014) Gyopárosfürdő és Anna-kút termálvíz-hasznosításának elemzése. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár András (2014) 2-korlátos ládapakolási algoritmusok. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár Brigitta (2014) Aflatoxinok mennyiségi meghatározásának lehetőségei különböző mátrixokból. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár Csenge (2014) Fenol tartalmú termál és szennyvizek kezelése nedves levegős oxidációs eljárással. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár Eszter (2014) Kúszó levelek: a zsákosnyelvű tengeri csigák fotoszintézise. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár Eszter (2014) Másodlagos mintavételezés lehetőségei a SADA-programmal. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár Gergő (2014) Candida parapsilosis hőszenzitív mutáns vizsgálata. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár Kinga (2014) A CCR5Δ32 deléció szerepének vizsgálata sclerosis multiplexben. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár Réka (2014) A krónikus alkohol fogyasztás vizsgálata az endogén metántermelődésre patkányban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár Zsanett (2014) Nyomtatott elektródarendszer fárasztásos tesztelésére alkalmas készülék fejlesztése. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Moró Emese (2014) Hagyományos és korszerű talajművelési rendszerek talajtani hatásainak összehasonlítása Dél-alföldi mintaterületen. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Mucsi Adrienn (2014) Szikes üledékek agyagásványainak jellemzése a Szegedi-, és a Kardoskúti Fehér-tó területén. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Mucsi László (2014) Egy gráf-funkcionál és alkalmazása. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Muráth Szabolcs (2014) Réteges kettős hidroxidok képződési mechanizmusának vizsgálata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Mustoha Mátyás (2014) Gyorsítótár-kezelő megvalósítása a WebKit projektben. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Muzamel Gitta (2014) A görögországi "magyar" falu (Sarti és az idegenforgalom). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Muzsik Ágnes (2014) A Szentes-Berki Regionális Hulladéklerakó telep környezeti hatásai és kockázatelemzése. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Mákos Ádám (2014) Az elkerülő utak / gyalogos zónák kialakítása és a légszennyezettség kapcsolata. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Mándity Györgyi (2014) Rio Fuego paradicsom (Solanum lycopersicum cv. Rio Fuego) növény transzformálása és regenerálása. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Márton Csaba (2014) A Balatonfüred-Csopaki borvidék. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Márton Zoltán (2014) Az IKT jövője, az okostelefonok alkalmazása a feleltető rendszerek kiváltására a szaktárgyi órákon. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Máthé Dániel (2014) Hierarchikus szerkezetű CaFe réteges kettős hidroxidok mechanokémiai előállítása. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Máté Szabolcs (2014) Gyártáselőkészítést és szerszámnyilvántartást támogató alkalmazás fejlesztése a makói Continental gumigyár részére. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Mérey Mihály (2014) Biomassza energetika: lágyszárú növények hasznosítási lehetőségeinek elemzése. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Mészáros Balázs (2014) Térbeli adatok tárolása nyílt forrású adatbázisban: PostgreSQL és PostGIS. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Mészáros Benjámin (2014) Android programok GUI eseményeinek rögzítését végző keretrendszer használhatósági teszteléshez. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Mészáros Csilla (2014) A növényi sejteket súlyosan károsító bakteriális és gombatoxinok molekuláris hatásmechanizmusa. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Mészáros Dániel (2014) Komárom-Esztergom megye térszerkezete, vonzáskörzetének vizsgálata a gravitációs modell segítségével. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Mészáros István Zsolt (2014) Erdőtűz térképezés geoinformatikai módszerekkel az Ásotthalmi Erdészet példáján. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Mészáros Judit (2014) A kinurénsav és az SZR-122 elektrofiziológiai vizsgálata patkány hippokampális szeleteken. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Mészáros János Gyula (2014) Mozgó objektumok eltávolítása képsorozatról mobil eszközön. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Mészáros Kitty (2014) Egri vörösborok polifenol tartalmának vizsgálata. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Mészáros Norbert (2014) 3D háromszögrácsok elasztikus regisztrációja. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Mészáros Noémi (2014) Szeged komplementer turizmusa. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Mészáros Nóra (2014) Szeged városmarketingje. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Mészáros Rebeka Ildikó (2014) Új típusú, rezet tartalmazó réteges kettős hidroxid előállítása és alkalmazása katalizátorként. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Mészáros Sándor (2014) Az in situ és az ex situ védelem jelentősége a növény és állatfajok megőrzésében. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Mészáros Ágnes Anna (2014) Jégmentesítő anyagok hatása az útburkolati betonra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Módra Gábor (2014) Eszközhasználat és -preferencia az Aphaenogaster subterranea (Hymenoptera: Formicidae) táplálékszerzése során. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Mónus Ottó (2014) Nanoméretű anyagokkal adalékolt politejsav kompozitok előállítása. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Mór Baranyainé Kalmár Judit (2014) Portfólió. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Mórocz Ildikó (2014) Metionil-aminopeptidáz enzim alkalmazhatóságának vizsgálata polipeptidek natív kémiai ligáción alapuló előállításában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Móró Richárd (2014) A közoktatásban dolgozó tanárok életpályamodelljének előrejelzése mikroszimulációs módszertannal. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

N

Nagy Attila (2014) A Gyraulus varians radmanesti csiga morfológiai varianciájának kvantitatív vizsgálata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Beáta (2014) A mintatárolás és szállítás körülményeinek hatása a víruskópiaszámra. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Béláné (2014) Portfólió. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Diána (2014) Leukémia gátló faktor hatása rybp null mutáns embrionális őssejtek differenciációjában. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Dávid (2014) Eszköznyilvántartó alkalmazás android operációs rendszerre. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Farkas Gábor (2014) Cloud Interest a Windows Azure-ban. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Gergely (2014) SPES, mint vidékfejlesztési és turisztikai projekt (Schlierbach - Ausztria). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Gergő Szilveszter (2014) Lézeres megjelenítő fejlesztése. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Imre (2014) A Szeghalomi kistérség vidékfejlesztési lehetőségeinek vizsgálata. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy István (2014) Elektronikus napló fejlesztése PHP+MySQL felhasználásával. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Judit (2014) A Duna vízjárásának elemzése a mohácsi szelvényben a kisvizek okozta problémák szempontjából. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Laura (2014) Nemi úton terjedő bakteriális fertőzések: A szifilisz előfordulása Magyarországon 1985-2004 között. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Márió Tibor (2014) A TRPV4 receptor expressziójának vizsgálata humán melanóma sejtekben. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Máté (2014) XSLT konverziók Freemind XML és HTML között. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Nóra (2014) Membránszűrés paramétereinek vizsgálata. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Roland (2014) Pszichofizikai paramétereket befolyásoló tényezők vizsgálata cochlearisan implantált betegeken. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Samu (2014) Felhő alapú CDN szolgáltatás. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Zalán (2014) A Maros-hordalékkúp sekély mélységű felszín alatti vizeinek minőségi elemzése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Zsuzsanna (2014) Az ophiobolinok, mint potenciális bioherbicidek. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Ágota (2014) Egy érdekes APC/C alegység genetikai jellemzése ecetmuslicában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagyillés Balázs (2014) TOF elektron spektrométer mérő- és kiértékelő szoftverének fejlesztése. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagymihály Roland Sándor (2014) Ultrarövid lézerimpulzusok vivő-burkoló fázisának változásai multipasszos titán-zafír erősítőben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagypál Ildikó (2014) Ada község környezetvédelmi programja. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Najzer Helga (2014) BitTorrent alapú kreditrendszerek fenntarthatósága. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Naschitz Gabriella (2014) A 16-formilösztron-3-metil-éter átalakításai fenilhidrazinokkal. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Naszradi Nándor (2014) Online túraútvonal kereső. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nedényi Fanni (2014) Szekvenciális változásészlelés többtípusos Galton-Watson-folyamatokra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Novák Gábor (2014) Regressziós teszt szelekció Magic rendszerekben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nové Márta (2014) Nagy tisztaságú fehérjegyártás emlős mesterséges kromoszómáról. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nyak Nikolett (2014) Mezőgazdasági művelés talajdegradációs hatása - a talajtömörödés hatása a talajvízháztartásra. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nyerges Ákos (2014) Precíz genommódosítási eljárás kidolgozása kondicionális DNS hibajavítási mutánsok felhasználásával. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nyáry Pál (2014) A szuperkonform térelméletek és a szupergravitáció nagy N határértéke. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Nyáry Pál Amadé (2014) Magas harmonikus keltés kísérleti optimalizálása. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nádasi János (2014) Szél által mozgatott szediment szemcseméret eloszlás és elemösszetétel vizsgálata csernozjom területen. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nádi Bendegúz (2014) Szegedi kistérség településeinek tűzcsapfelmérése és elemzése geoinformatikai módszerekkel. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Náfrádi Máté (2014) Gyöktranszfer anyagok hatása különböző koncentrációban a fenol VUV-fotolízisére. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Német Márta (2014) Nagyhatékonyságú folyadékkromatográfiás módszer fejlesztése nemi hormonok analízisére. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Németh Gergely Lajos (2014) The interplay of small heat shock proteins and trehalose in Schizosaccharomyces pombe during heat shock. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Németh Júlia Boróka (2014) 2D műszaki rajzolóprogram transzformációs valamint attribútum- és rétegkezelő moduljainak fejlesztése. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Németh Viktor László (2014) Hazai ivóvizek kémiai tulajdonságainak összehasonlító elemzése. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

O

Ocskó-Kü Gyöngyi (2014) Portfólió. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Okner Adrienn (2014) Kalocsa környezetvédelmi programjának felülvizsgálata. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Okrona Petra (2014) Két dél-kiskunsági semlyék vegetációjának és hidrológiájának rövid távú kapcsolata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Oltyán Katalin (2014) Hőlégballonok irányítási problémái. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Oláh Gáspár (2014) A kinurénsav hatása a II/III. rétegi neuronokon a prefrontális kéregben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Oláh Péter (2014) Android alkalmazások minőségbiztosítása - egy minősítő modell kidolgozása és eredményeinek validálása. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Oláh Tamás (2014) Biotitok a Ditrói Alkáli Masszívumban. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Oncsik Attila (2014) Egyszerűsített bankváltási folyamat nyilvántartó rendszer. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Orosz Anita Mónika (2014) Az arzén környezeti hatásai, ivóvizek arzéntartalmának csökkentése. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Orosz László (2014) Réz felületek excimer lézeres megmunkálása. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Oroszi Gergely István (2014) Gépi Vezérlés Neurális Hálóval. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Osvald Máté (2014) A hódmezővásárhelyi geotermikus visszasajtoló rendszer szűrőit eltömítő biológiai komponensek vizsgálata metagenomikai módszerrel. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ottlik Dorottya (2014) A ciszplatin toxicitásának vizsgálata DNS-ellenőrzési és hibajavítási mutánsokon Drosophila melanogasterben. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ozsvár Attila (2014) Kinurénsav moduláló hatásának vizsgálata V. rétegi piramissejteken prefrontális kéregben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ozsvár Zoltán (2014) Hv-konvexitáson alapuló bináris tomográfiai algoritmusok tervezése és elemezése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

P

Pajer Dániel (2014) Szeged turisztikai imázsa a „Szeged Tourinform” Facebook-oldal követőinek véleménye alapján. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Pakai Gyula (2014) A biogáz előállítás környezeti, gazdasági összefüggései konkrét példán keresztül. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Palotás Dóra (2014) A p53 gén szerkezetének vizsgálata jelenkori és archeológiai mintákban. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Palásti Péter (2014) Az Ökördi-Erdőteleki-Keceli lápok Natura 2000 terület táj szintű változásai és természeti értékei. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pap Bettina (2014) A GIS alkalmazási lehetőségei a katasztrófavédelemben: természeti és műszaki események térbeli elemzése. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pap Rózsa Zita (2014) A hex rejtvény készítését segítő és feladványok megoldását ellenőrző grafikus felületű alkalmazás fejlesztése Java-ban. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Papp Csilla (2014) Szeged árvízvédelmi rendszerének története - a Vásárhelyi tervektől a mobil gátrendszerig. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Papp Dávid (2014) Mérések tervezése, kiértékelése és optikai modellezés a piszkéstetői 1 m-es RCC teleszkóp felújításához. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Papp Márk Dániel (2014) Környezetközpontúság vizsgálata egy vízügyi szervezetnél. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Papp Nóra (2014) Az Újszegedi Holt-Maros rehabilitációjának folyamata és a holtág jelenlegi problémái. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Papp Sándor (2014) Környezeti igazságtalanság a békés megyei arzénes vizek példáján. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Parti Norbert (2014) Street Workout edzésprogram összeállító alkalmazás Android platformon. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Paska Ágota (2014) Geológiai tanösvény tervezet a Duna-Tisza köze déli részén található harmad- és negyedidőszaki képződmények bemutatására. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Paskuj Rebeka (2014) Opioid receptor kötődési és aktivációs vizsgálatok patkány agyi membránpreparátumban. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Patai Ádám (2014) Gráfalgoritmusok és az entrópia módszer alkalmazása labdarúgó mérkőzések lehetséges kimeneteleinek becslésére. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Pataki Noémi Krisztina (2014) Gráfelmélet tanítása a középiskolában kémiai alkalmazásokon keresztül. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pataki Réka (2014) A Kurca vízrendszer üledékmintáinak vizsgálata és minősítése. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Patyi Gábor (2014) Nitrogén-monoxid donor hatása a citokróm c kieresztésre sóstressz alatt. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Perity Bálint (2014) Modern ingyenes technológiák használata a webes alkalmazásfejlesztésben. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Perjési József Márton (2014) Flexibilis növényátültető cella megvalósítása virtuális környezetben. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Petneházi András (2014) Agyi endotélsejtek vizsgálata egy új mikrofluidikai modell segítségével: az áramlás hatása. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Petrikné Simon Erzsébet (2014) Órarend készítő alkalmazás fejlesztése. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Pető József (2014) Magyarország településszegélyeinek vizsgálata térinformatikai módszerekkel. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pier Attila (2014) A RUP fejlesztési módszertan alkalmazhatóságának vizsgálata vállalatirányítási rendszerek fejlesztésénél. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Pindur Antal Dávid (2014) Adaptív forgalomirányítási rendszer megvalósítása és SCADA vizualizációja. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pintér Máté (2014) Légköri korom aeroszolok lézerablációs elven alapuló modellezése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pintér Ágnes (2014) A természetkímélő erdőgazdálkodás megvalósításának lehetőségei a Maros-menti hullámtéri erdőkben. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pogonyi Péter (2014) Heath-Jarrow-Morton modell. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Polcsik Balázs József (2014) A 2012-es nyári olimpiai játékok turisztikai hatásai. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Polgár Márton (2014) Sejtproliferáció gátlásának hatásai daganatsejtek exoszóma kibocsájtására. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Polyák Eszter (2014) A szikesedést meghatározó elemek koncentrációinak időszakos változása a kardoskúti-, és a szegedi Fehér-tó szikes üledékeiben. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ponta Csaba (2014) Vicia növények fotoszintetikus aktivitása szélsőséges gyökérhőmérsékleti értékek mellett. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ponyeczkiné Czvik Elvira (2014) Ikerionos típusú állófázisok alkalmazása enantiomerek elválasztására nagyhatékonyságú folyadékkromatográfiával. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Popovics Nikoletta (2014) Transzlációs tanulmány a Drosophila col4a1 mutációk okozta tünetek enyhítésére. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Popucza Péter Miklós (2014) A cink-foszfátozás felületkezelési eljárás tanulmányozása: a titán és a nikkel hatása a cink-foszfát réteg képződésére. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pozsgai Tibor (2014) Függvény szintű instrumentálási eredmények eltérésének vizsgálata különböző gcc verziókban. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pozsonyi Petra Rita (2014) A szennyvíztisztítás hatékonyságának elemzése a kémiai oxigénigény (KOI) meghatározásával. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Poór Kitti (2014) Szennyvizek foszfortartalmának csökkentése kémiai eljárásokkal: a vivianit (vas(II) foszfát) képződés tanulmányozása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Provits Rita (2014) A nemzetközi légiközlekedési hálózat gráfelméleti vizsgálata. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Puskás Árpád Mihály (2014) VxOy nanoszálak kémiai aktivitásának változtatása réz szelektív, lézeres leválasztással. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pál Petra (2014) Az RLCK VI A1, A2 és A3-as kináz gének expressziójának jellemzése transzgénikus Arabidopsis növényekben. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pálffy Benjámin István (2014) A Dorogi-medence karsztvízszintjének változásai. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Páli Róbert László (2014) Képtárprobléma szakaszonként konvex görbe által határolt halmazra. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pállai Zoltán (2014) SnO2/MWCNT nanokompozitok előállítása golyósmalomban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pánczél János (2014) Térkép alapú pozíciókövető alkalmazás és telefonos kliens fejlesztése. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pánczélné Harcsás Anita (2014) Automatikus tőzsde-elemző program fejlesztése MetaTrader környezetben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pápai János (2014) Portfólió. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pásztor Andrea (2014) Kecel szociálgeográfiája. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pásztor Ágnes (2014) Makrofágok és mikrogliák összehasonlítása. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pécsi Eszter (2014) A réti dolomit térbeli kiterjedésének feltérképezése Kolon-tavi mintaterületeken. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Péics Júlia (2014) Tiszta mikroglia sejtpopuláció készítése és tenyésztése felnőtt patkány agykéregből. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Péter Csaba (2014) Perkáta-Nyúli dűlő lelőhely embertani anyagának antropológiai és paleopatológiai vizsgálata, különös tekintettel a traumás elváltozásokra. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Pócs Tamás (2014) A zentai főcsatorna vizének környezetállapot értékelése. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pónya Gábor (2014) Fa adatszerkezetek 3D-s reprezentációja oktatási célzattal. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pósa Donatella Fanni (2014) Tematikus parkok szerepe a turizmusban - Makó és Ópusztaszer példáján. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

R

Radics Márk (2014) Optimalizálás illusztráció Android rendszerben. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Radnai Beáta (2014) Lúdfű glutation transzferáz mutánsok geno- és fenotipizálása. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Rapavi Réka (2014) Oximorfon és oxikodon opioid ligandok kötődése és receptor aktivációja egér agyi membránokban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Remete Attila Márió (2014) Új, fluortartalmú funkcionalizált ciklusos ß-aminosavszármazékok szintézisei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Remzső Gábor Norbert (2014) A kinurénsav, az L-kinurenin szulfát és a nanokapszulába csomagolt kinurénsav hatásának elektrofiziológiai vizsgálata patkány modellben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Riba Adrienn (2014) Candida parapsilosis hiperfilamentáló mutáns vizsgálata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Richter Loránd János (2014) Portfólió. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Rigó Ferenc (2014) Kisvízfolyások környezeti állapot értékelése. Esettanulmány az Ipoly Nógrád megyei szakaszán. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Rigó Renáta (2014) Budapest, Váci út 72-74. telephelyen létesített talajvízre alapozott geotermikus rendszer vízföldtani problémái. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Rizmajer Anita (2014) Portfólió. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Rokszin Mónika (2014) Diofantoszi egyenletek a középiskolában. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Rokszin Nóra (2014) Geometriai szélsőértékfeladatok a középiskolában. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ronga János (2014) Zivatarok, szupercellák Magyarországon. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ruck Ádám Péter (2014) Békés megye etnikai és vallásföldrajzi változása 2001 és 2011 között. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ruskó Richárd (2014) Zenelejátszó program fejlesztése Android operációs rendszerre. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Rusz József (2014) Mezőkövesdi járás Egri Bükkaljai kis- és aprófalvas településeinek szociálgeográfiája. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Rácz Nikolett (2014) Az Amanita gombanemzetség filogenetikai vizsgálata. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Rácz Zoltán (2014) Bevilágítás hatásának vizsgálata a metanol reakcióira oxigénnel borított TiO2(110) felületen. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Rádai Tibor (2014) Gyálarét, mint Szeged szuburbán városrésze. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Rádi Feríz (2014) A magas hőmérsékleti stressz beltenyésztett kukorica (Zea mays L.) vonalak pollenjére gyakorolt hatása. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Répa Dalma (2014) Poliploid növények: minél több, annál jobb? BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Répás Zoltán (2014) A pilóta nélküli légi rendszerek (UAS) felhasználási lehetőségei a közeli légi fotogrammetriában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Róka Gáspár (2014) Egy nemlineáris Leontief-modell. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Rónai Ágnes (2014) A felszínborítás-változás és a demográfiai mutatók kapcsolata Magyarországon 2000 és 2006 között. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Rózsás Ákos György (2014) Ügyfél szintű riportozás és piackutatási mintavételezés. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

S

Said Dávid Ábrahám (2014) Kőzetfizikai tulajdonságok térbeli modellezése a felhalmozódási környezet meghatározása egy alföldi alsó-pannon (S.L.) homokkőtestben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sajtos Gyula (2014) Szabályalapú képfeldolgozási módszerek implementálása. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sajtos Péter (2014) Pleisztocén malakológiai vizsgálatok a Seregélyesi-rög területén. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sallai Róbert (2014) Sakk alkalmazás fejlesztése Apple platformokra. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Samu Tünde (2014) Portfólió. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sarnyai Farkas (2014) Fehérje kölcsönhatás és módosítás vizsgálat tömegspektrometriai módszerrel. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Schauer Zsolt István (2014) E/Z-3-(X-tienil)propénsavak szintézise és szerkezetképző sajátságainak vizsgálata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Scheuer Péter (2014) Állatmodellek az Alzheimer-kór kutatásában. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Schilli Gabriella Krisztina (2014) Távoli mutációk hatása a HNH motívum szerkezetére és fémion kötésére. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Schmalcz András (2014) Főkönyvi számla egyeztető alkalmazás SAP integrált vállalatirányítási rendszerhez. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Schmehl Hajnal (2014) Hordozón rögzített Ni(II)–C-védett aminosav komplexek előállítása, szerkezetvizsgálata és felhasználása. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sebő Imre (2014) Irodaépület tervezése és létesítése környezeti-zajvédelmi szempontból. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sebők Ágota (2014) Elli3 ‒ egy összetett adatgyűjtésre alkalmas Android alapú mérőrendszer. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sej Petra (2014) A Mariana-árok kialakulása és élővilága, különös tekintettel az egysejtűekre. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Seres Lajos (2014) Portfólió. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Seres Szilvia (2014) Jászdózsa faluföldrajza. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Serfőző Péter (2014) Keresztrejtvény készítés Android platformon. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sillinger Judit (2014) Jelentős foszfortartalmú komposzt-előanyag hatása egyszikű és kétszikű növények fejlődésére. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Simon Adrienn (2014) A gyógy-és wellness turizmus szerepe és lehetőségei a Dél-Alföld turizmusában. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Simon Júlia (2014) A fisszió illúzió határainak újragondolása. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Simon Károly András (2014) Hardware-in-the-loop rendszer megvalósítása fotoakusztikus mérőeszköz fejlesztéséhez. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sinkó Dávid (2014) Crowdsourcing megoldások a geoinformatikában és hazai alkalmazási lehetőségek. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sinkó Zsófia (2014) A kompakciós folyamatok vizsgálata a Szolnoki Formációban (Hódmezővásárhely-I fúrás, Makói-árok). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sipos Bence (2014) Az Ózdi kistérség fejlődési lehetőségei. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sipos Gábor (2014) AISA dual felvételek zajos sávjainak szűrése manuális és automatikus módszerrel. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Soltészné Gombár Edit (2014) Hangrögzítő szoftver fejlesztése a Lapról hangra projecthez. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Solymosi Dániel (2014) Cianobakteriális nehézfémbioszenzorok kifejlesztése genetikai módosítással. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Somogyi Anita (2014) A növények pozitív interakciói. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Somogyi Gergely (2014) Élő sejtek rugalmasságának jellemzése atomerő mikroszkóppal. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Somosi Péter (2014) Biodízel gyártás napjainkban: elméleti lehetőségek és gyakorlati megoldások. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Soós Alexandra (2014) Az auditorosan kiváltott agykérgi válaszok vizsgálata a HEARLab készülékkel. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Spekker Eleonóra (2014) Az endokannabinoid rendszer modulálásának hatása a migrén állatkísérletes modelljében. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Spir Anita Elvira (2014) McEliece-féle titkosító rendszer. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Stefán Gréta Mirjam (2014) Micellaképződés vizsgálata dinamikus fényszórással. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Stuhl Bernadett (2014) A Drosophila CREB-Binding Protein hőstressz toleranciára gyakorolt hatásának jellemzése. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Stuller Tamás Viktor (2014) Kupac típusú adatszerkezetek 3D-s reprezentációja oktatási célzattal. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Such Bettina Tünde (2014) Lakberendező alkalmazás. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Surányi Attila (2014) Oldószermodellek hatása kémiai kondenzációs reakciók leírására Dimetil-éter képződés elméleti vizsgálata. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sutus Csaba (2014) Természet közeli erdőgazdálkodás a Mecsekerdő Zrt. területén. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sutus Enikő (2014) Egy izoforma specifikus formin mutáns genetikai vizsgálata. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabadszállási Nikoletta (2014) A 9-10. osztályos gimnáziumi földrajz tankönyvek összehasonlító vizsgálata. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabolics Attila (2014) Navigáció a rendszer szerkezetét reprezentáló 3D-s virtuális világban. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Anikó (2014) Új generációs szekvenálás és a személyre szabott gyógyászat jelenlegi alkalmazása a leggyakoribb ráktípusok kezelésében. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Anna (2014) Különböző morfológiájú volfrám-tartalmú részecskék előállítása és vizsgálata. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Balázs (2014) Önköltség számítási modell készítése SAP Business Objects 4.0 platformon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Bence (2014) Gyula egészségturisztikai sajátosságai, a Várfürdő vendégkörének bemutatása. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Beáta (2014) Új tanári életpályamodell hatásvizsgálata. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Bálint (2014) MERIEXWA kutak vízadó rétegeinek elemzése. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Dániel (2014) Stroke betegek rehabilitációját segítő játék - Űrhajó szimulátor. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Dániel (2014) Tömegközlekedés igénybevételét segítő helymeghatározás alapú mobilalkalmazás tervezése és fejlesztése. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Dávid Sándor (2014) Grafikus felület generálása és nyomkövetése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Eszter Tünde (2014) 2-(2,6-diizopropilfenil)-4,5,6,7-tetrafluorizoindolin-1,3- dion és aminok SNAr reakcióinak tanulmányozása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Ferenc (2014) Online kereső algoritmusok elemzése. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Gabriella Ágota (2014) A vizes élőhelyek védelme Magyarországon. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Gyula (2014) Arabidopsis thaliana Ada2a és Ada2b gének szubklónozása Drosophila transzformációs vektorba. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Gyula Patrik (2014) Maroslele-Panahát környezettörténeti vizsgálatának eredményei. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Gábor (2014) A talajaszály alakulása 2014-ben. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Lilla (2014) A prímszámtétel bizonyításának története. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Márton Richárd (2014) Amiloid fibrillumok képződésének vizsgálata cirkuláris dikroizmus méréssel szerves oldószeres közegben. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Petra (2014) Hazai termálkutak gáztartalmának hasznosítása. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Réka (2014) A vidékfejlesztési források felhasználásának területi jellemzői Magyarországon 2004-2010 között. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Sándor (2014) Házi leltározó rendszer. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Tamás (2014) Ligák optimális kialakítása. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Tamás (2014) Szoftverfejlesztés DNS szekvenálás kiértékeléséhez. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Tamás (2014) Társadalmi-gazdasági folyamatok Bács-Kiskun megye déli határvidékén. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Zoltán (2014) Heurisztikák összevetése egy NP-nehéz labirintusjátékra. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Zsanett Ágnes (2014) Portfólió. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Éva (2014) Optimalizálás alapú ajánlórendszer. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Írisz Piroska (2014) A tau-patológia szerepe az Alzheimer-kórban és a tau-állatmodellek. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Örs (2014) AJAX Webshop fejlesztése. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szakál Gréta (2014) A biogáz gyártás során keletkező fermentlé mezőgazdasági területeken történő elhelyezése és annak következményei. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szalai Attila János (2014) Java Enterprise architektúra karbantartó rendszerhez EMF alapú rekonstrukciós és generátor modul. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szalai Gergely (2014) Üzleti intelligencia rendszer fejlesztése Microsoft SQL Server 2012 alapokon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szalai-Huszár Enikő (2014) Online és félig online géplefedési problémák. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szalkai Emese (2014) Városökológiai tanösvény Szegeden a geocaching játék alapján. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szamosközi Norbert (2014) Akvaterrárium automatizálásának megvalósítása Raspberry Pi felhasználásával. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szandi Gábor (2014) Az M4 gömbhalmaz PSF-fotometriája. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szarka Gabriella (2014) Erdőtűz védelmi adatbázis kialakítása az Ásotthalom környéki erdőre. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szarvas Csilla Judit (2014) Magyar és szerb kukorica minták mikobiótájának és toxintartalmának vizsgálata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szarvas Ferenc (2014) A kisvízhozamok hidrológiai statisztikai elemzése a Tisza szegedi vízmércéjén. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szatmári Zsófia (2014) Többnyelvű dokumentumokban a nyelvek felismerése számítógépes algoritmussal. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szegedi Ildikó (2014) Veszélyes és nem veszélyes ipari hulladékok kezelése a Rozsdás Kft-nél. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szeip Viktória (2014) A gazdasági válság hatásai és az érintett szereplők reakciói Tolna-megye néhány vidékies településén. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szekeres Gergő Péter (2014) Szén nanocsövek időben kontrollált nitrogén dópolása CVD szintézis segítségével. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szekeres Levente István (2014) Az As(III) - 2,3-dimerkaptopropán-1-ol kölcsönhatás vizsgálata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szele Mihály (2014) A Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer 2002. és 2013. évi vízminőségi eredményeinek vizsgálata a főbb terhelések tükrében. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szelepcsényi Zsolt (2014) Az Alsó-Tisza vidék medermorfológiája 2001-es szelvények alapján, illetve nagyvízi medrének hidromechanikai vizsgálata üstök és gázlók szemszögéből. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szemerédi Máté András (2014) A Gyűrűfűi Riolit Formáció kőzettani jellemzése a Gyűrűfű és Dinnyeberki közötti felszíni feltárások alapján. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szenes András László (2014) Plazmonikus struktúrákon alapuló infravörös egy-foton detektorok vizsgálata. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szentes Anna (2014) Karancs - vidék szociálgeográfiai vizsgálata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szeredi Ivett Dorina (2014) Primer afferens szubpopulációk szerepe a gerincvelői mikroglia aktiválódás mechanizmusában perifériás idegsérülést követően. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szerencsés Bettina (2014) Drosophila RNS polimeráz II CTD-jét tartalmazó vektor tesztelése. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szeri Petra (2014) Pusztaszer turisztikai adottságai és lehetőségei. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szeri Richárd (2014) Isztambul városrégió tömegközlekedésének földrajzi vizsgálata. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szigecsán Gréta (2014) Akusztikusan kiváltott agytörzsi válasz vizsgálatok különböző ingergyakoriság alkalmazásával. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szilasi István (2014) Szerver és szolgáltatás monitorozó alkalmazás készítése. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Szilágyi Gábor (2014) Edelény és az Edelényi kistérség. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szilágyi Melinda Mária (2014) Erdei fülesbagoly (Asio otus) téli táplálékpreferenciája antropogén élőhelyeken. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szilágyi Tibor (2014) Sportgazdaság és sportfogyasztás szegedi aspektusban. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szilágyi Ágnes Lilla (2014) NMDA receptor gátló szerek hatásának vizsgálata kísérletes colitis modellben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szirovicza Roland (2014) Liofób membránok felületi vizsgálata. Olajtartalmú szennyvizek szűrésére alkalmazott mikroszűrő teflonmembrán nedvesíthetőségének vizsgálata. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szita Dóra Bettina (2014) Orosháza talajvizének állapotértékelése ásott kutak vízmintáinak elemzése alapján. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szitás Ádám (2014) Cink-ujj-DNS kölcsönhatás specifikusságának meghatározása egy általános, DNS-könyvtáron alapuló módszer segítségével. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szollár Zsófia (2014) A 4-es metró építésföldtani problémáinak műszaki földtani szempontú értékelése. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szombathelyi Beáta (2014) Furil-propénsavak önszerveződésének vizsgálata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szombati János Ifj. (2014) Szerkezetföldtani megfigyelések a mecseki Kozári kőfejtőben. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szuhaj Márk (2014) A hidrogén hatása a biogáz fermentációra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szulik Ákos (2014) Portfólió. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szunyog Viktória (2014) Portfólió. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Számel Marianna (2014) Fapados forradalom. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szántai Ágnes (2014) Szorongó (AX) és nem szorongó (nAX) egerek szorongási szintjének vizsgálata félelmi kondicionáláson és kioltáson alapuló módszerrel. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szántó Anita Piroska (2014) Mit jeleznek a hangyatetemek? A Camponotus aethiops reakcióinak vizsgálata rivális hangyafajok tetemeire. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szántó Attila (2014) Folyadékok hővezetésének vizsgálata. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szántó Emese (2014) A világ legnagyobb ragadozóinak természetvédelmi helyzete és ökológiai hatásai. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Szántó Katinka (2014) Beszivárgási területen lévő klórozott szénhidrogén szennyezés kármentesítésének hatékonyság vizsgálata numerikus szimulációval. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szántó Zsolt (2014) Magyarnyelv-specifikus szintaktikai elemzés. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szántóné Kenderes Anita (2014) Portfólió. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szántóné Kenderes Anita (2014) A matematikai tehetséggondozás módszertani és tematikus fokozatai az általános iskolában az Abacus folyóirat rovatainak és feladatainak tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Száraz Tamás (2014) Pentominó játék és variánsainak megvalósítása. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szécsényi Zsolt Attila (2014) Adatbázis rendszerek biztonsági kérdései. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szécsényi Ákos (2014) A relatív talajnedvesség kiszámítása távérzékeléssel nyert NDVI és LST adatokból. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szögi Anett (2014) Kulturális turizmus jelene hazánkban, különös tekintettel Gyula városának kulturális attrakcióira. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szöllősi Ivett (2014) A Tápió-vidék termálvizeinek jellemzése. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szücs Mihály (2014) Fehérje alapú atomerő-spekroszkópia. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szőcs Orsolya (2014) Időskori makula-degeneráció. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szőke Krisztina (2014) Ezüst nanorészecskék és kemoterápiás szerek együttes hatásának vizsgálata multidrog rezisztens tumorsejteken. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szőke Zsolt (2014) Térinformatika alkalmazása a belvíz felmérésekben. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szőri Tamás (2014) Felhasználói modellek BitTorrent közösségek lenyomataiból. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szűcs Anita (2014) Vonalas infrastruktúra létesítésének legfontosabb környezeti problémái a trópusi esőerdők területén. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szűcs Beatrix Éva (2014) Közösségi térképezés - Az OpenStreetMap felhasználói szemmel. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szűcs János (2014) Szenzorok illesztése Raspberry Pi PC-hez. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szűcs József (2014) Háztartási elektromos berendezések mágneses terének vizsgálata. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szűgyi Miklós (2014) Ártéri területek nehézfémtartalma. Esettanulmány a Tisza mártélyi szakaszán. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sáfrán Norbert (2014) A Ráckevei Duna-ág halivadékainak vizsgálata. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sági Dóra Adrienn (2014) Cirkónium-dioxid fogászati implantátumok sterilizálási lehetőségeinek felületi-anyagtani összehasonlítása. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sánta Bernadett (2014) A gazdasági válság hatásai Jász-Nagykun-Szolnok megyében. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sánta Bettina (2014) Különböző élőhelyeken előforduló ezüstkárász populációk (Carassius gibelio) összehasonlító parazitológiai vizsgálata. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sánta Gergely Dávid (2014) Development and automated testing in Firefox OS environment. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sárközi Gabriella (2014) Online virtuális séta megvalósítása WebGL-lel. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sárosi Krisztina (2014) Szélessávú hullámlemezek hatása ultrarövid lézerimpulzusok fázisára. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sós Bence (2014) Tájszerkezet változásának vizsgálata a Hetés példáján. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sümegi Evelin (2014) A D-vitamin terápiás potenciáljának vizsgálata a Huntington-kór transzgenikus egérmodelljében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

T

Takács Attila (2014) Szemcseösszetételi és geoelektromos vizsgálatok a Dongér bal parti töltésének torkolati szakaszán (3,9-3,5 tkm). BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Takács Borisz (2014) Dallamok keresése zenei adatbázisokban. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Takács Kinga (2014) Abiotikus stressz hatására megjelenő változások nyárfa vonalak méregtelenítésében. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Takács Vivien (2014) Metanogén ősbaktériumok növesztésének, valamint a sejtekből történő RNS izolálás optimalizálása. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tamási Zsuzsanna (2014) A Polgári Szennyvíztisztító Telep szennyvíziszap komposztjának mezőgazdasági területen történő elhelyezése. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tankó Szilárd Lázár (2014) Ezüst nanostruktúrák létrehozása folyékony közegekből 446 nm hullámhosszú diódalézer segítségével. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tanács Lejla (2014) A magyar tanya társadalma és szociális problémái a zákányszéki tanyavilág példáján. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tapody Réka Orsolya (2014) Édesvízi karbonát képződések a Duna-Tisza közén, különös tekintettel Csólyospálos és környékén. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tar Anita Éva (2014) Ügyeletátadás alkalmazásfejlesztés. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tarczal Márta Edit (2014) Portfólió. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tari Levente (2014) A bikarbonát ionok hatása az Arabidopsis thaliana zárósejtjeinek működésére. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tari Ádám (2014) Légzésmechanikai rendszer hardware-in-the-loop moduljának fejlesztése. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tarjányi Bettina Éva (2014) Szeged geotermikus energiafelhasználásának múltja, jelene és jövőbeli lehetőségei. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tasi Ágost Gyula (2014) A dimer aluminát részecske szerkezete és stabilitása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tasnádi Ervin Áron (2014) Operációs rendszerek memóriakezelő algoritmusainak implementációi. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Terzin Rebeka (2014) A biotechnológia ipar környezeti hatásainak és környezetvédelmének elemzése a zentai Alltech Élesztőgyár vonatkozásában. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Timaru Zsombor (2014) Marosvásárhely felszínborításának és beépítettségének vizsgálata 1985 és 2010 között vegetációs index alapú elemzéssel. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Timár Zita (2014) Hordozón rögzített Cu(II)–C-védett aminosav komplexek előállítása, szerkezetvizsgálata és felhasználása a ciklohexén oxidációjában. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tisóczki Ferenc (2014) Levelezős órarendkészítést segítő alkalmazás. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tisóczki Lilla Tímea (2014) Fényvédő vas-oxid nanorészecskéket tartalmazó emulziók fejlesztése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tomkovics Balázs (2014) 2D műszaki rajzolóprogram blokk készítő és kezelő moduljának fejlesztése. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Topánka András (2014) Erdőtűz térképezése távérzékelési adatok alapján a Duna-Tisza közei mintaterületen. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tormási Judit (2014) Arany nanorészecskékkel dekorált egydimenziós titanát nanoszerkezetek. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tornyai Roland (2014) Adatmegosztó szolgáltatás adatfelhők együttműködésével. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Trényi Róbert (2014) Monokromatikus síkhullám áthaladása anizotrop síkpárhuzamos lemezen. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Turbucz Krisztina (2014) Cianobaktériumok biotechnológiai jelentősége. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Turcsán Mihály (2014) Trichogin GA IV peptidek térszerkezeti tulajdonságai. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tál Szabolcs (2014) Tanösvény tervezet a Tapolcai-medencében (egy alternatíva). BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Táncos Tamás (2014) Információkinyerő rendszer biológiai publikációkból. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tárkányné Derdák Judit Mónika (2014) Genetikai transzformáció alkalmazása paradicsom (Solanum lycopersicum cv. Moneymaker) növényeken. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tárnok Mónika (2014) Csongrád megye fehér gólya (Ciconia ciconia L.) állományának vizsgálata 1992-től 2014-ig. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tímár Anikó (2014) A Picris echioides L. (vándorvirág) heterokarpiájának vizsgálata. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tódor István (2014) Mono- és di-szubsztituált N-tartalmú heterociklusos vegyületek szintézise Friedländer-típusú reakcióval. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tórizs Szabina (2014) A tandem tömegspektrometria segítségével végzett de novo peptid szekvencia meghatározás tanulságai. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Anikó Erzsébet (2014) A poroticus hyperostosis előfordulása egy Árpád-kori temetőben. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Anita (2014) Struvit (magnézium-ammónium-foszfát) előállítási és felhasználási lehetőségeinek vizsgálata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Annamária (2014) Az interaktív tábla az informatika oktatásában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Annamária (2014) Portfólió. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Balázs Károly (2014) Békéscsaba belváros rehabilitáció I. ütem. Az integrált városfejlesztési stratégia tükrében. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Bence (2014) A városi turizmus és az egészségturizmus összefüggései Budapesten. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Bernadett (2014) Madárbarát iskolakert kialakítása és szerepe a környezeti nevelésben egy szegedi példán. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Beáta (2014) A somogyvámosi Krisna-völgy turizmusa. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Csaba Attila (2014) Szabályozási algoritmusok megvalósítása 8-bites mikrovezérlőre. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Dániel Béla (2014) A SAT-probléma polinomiális idejű megoldási lehetőségei. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Dóra Erika (2014) HMG-KoA reduktáz gének kifejeződése különböző tenyésztési körülmények közt, Mucor circinelloides-ben. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Eszter Judit (2014) Xantofillok termeltetése Mucor circinelloides-szel. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Flórián (2014) A magyarországi Alsó-Duna halfaunája. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Judit (2014) A hulladékszállítás és optimalizálása térinformatikai eszközökkel. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Mihály (2014) Palettázási feladat megvalósítása ipari robot segítségével. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Máté (2014) Sorozatok és végtelen sorok a középiskolai szakkörön. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Nikoletta (2014) Nagykátai járás szuburbanizációs folyamatai. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Olivér (2014) Diákok értékelése adatbányászati módszerekkel tanulmányi rendszerekben. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Orsolya (2014) Testméret, táplálkozás és gyakoriság kapcsolata a poloskák esetében lokális skálán. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Róbert Pál (2014) Nagykőrös és környékének vallásföldrajza. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Szilvia Tünde (2014) Xenobiotikumok bontása gomba lakkázzal. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Sándor József (2014) A Tanaszi-semlyék geoinformatikai szemmel. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Teodóra (2014) Box spline-ok és alkalmazásaik. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Viktor Ferenc (2014) Gumiipari laboratóriumi mérőrendszerek vizsgálata. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Viola Erzsébet (2014) Asszociációs mérőszámok valószínűségi változók között. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Vivien Ildikó (2014) Felszíni vízművek az ivóvízellátásban. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Zoltán Gábor (2014) Folyamat metrikák hiba előrejelző képességének vizsgálata nyílt forráskódú környezetben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tölcsér Tünde (2014) Hordozón rögzített Fe(III)–C-védett aminosav komplexek szintézise, szerkezetvizsgálata és felhasználása a ciklohexén oxidációjában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tölgyesi Éva (2014) A vaddisznó (Sus scrofa) gyeptársulásokra gyakorolt zavaró hatásának vizsgálata az izsáki Kolon-tó területén. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Török Bence (2014) Székkutas faluföldrajza. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Török Dénes György (2014) Funkcionálisan működőképes motoros mintázathoz szükséges minimális újraidegző motoneuronszám meghatározása a patkány hátsó végtagban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Török Martin (2014) Hagyományos módszeren és átmeneti géncsendesítésen alapuló fűz poliploidizáció vizsgálata. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Török Márta (2014) Kukoricán előforduló Aspergillus flavus és egy antagonista Acremonium zeae populáció genetikai variabilitásának vizsgálata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Török Petra (2014) Borazin adszorpciós tulajdonságainak vizsgálata, h-BN kialakítása és jellemzése Rh(111) felületen elektronspektroszkópiai módszerekkel. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

U

Udvardy Dóra (2014) A szegedi Fehér-tó és a kardoskúti Fehér-tó szikes üledékeinek évszakos pH és vezetőképesség változása. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ulicsni Viktor (2014) A gerinctelenekhez kapcsolódó hagyományos tudás és népi taxonómia a Kárpát-medencében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ungor Ditta Anita (2014) ZnO nanostruktúrák és vezető polimerekkel alkotott kompozitjaik előállítása, jellemzése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ungureán Tamás (2014) A 2012-es bugaci erdőtűz hatásainak vizsgálata légifelvételek és képosztályozási módszerek segítségével, a terület invazív fajai. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

V

Vacsi Dávid (2014) A tapolcai medence (Veszprém megye) őslénytani, őskörnyezeti elemzése és negyedidőszaki fejlődéstörténetének rekonstrukciója. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vadkerti Vivien (2014) Biohajtóanyagok napjainkban: előállítás, jellemzők, környezeti hatások. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vadkerti Ágnes (2014) A tardi löszgyep hosszú távú vegetációdinamikai vizsgálata. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vadovics Máté (2014) Baktériumok és gombák által okozott szepszis gyors kimutatása molekuláris biológiai módszerekkel. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vajda Flóra (2014) Az rybp gén kardiális differenciációban betöltött szerepének vizsgálata őssejtes modellrendszerben. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vajda Róbert Zoltán (2014) A szarvasmarha-tuberkulózis modellezése az állatvilágban. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Valkai László (2014) Pontos reakciómechanizmusok figyelembevételének hatása kémiai hullámok számításában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vancsics Béla (2014) Mátrix klaszterező algoritmusok összehasonlítása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Varga Alexandra (2014) A Fusarium fonalasgombák által termelt mikotoxinok mennyiségi meghatározási módszerei. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Varga András Márk (2014) Egydimenziós nanoszerkezetű poli(3-hexiltiofén)/CdS és poli(3-hexiltiofén)/Sb2S3 kompozitok fotokatalitikus előállítása és jellemezése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Varga Anikó (2014) Indiai klinikai és környezeti Aspergillus flavus izolátumok összehasonlító vizsgálata. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Varga Anita (2014) A szomatortopin és bomlástermékeinek előfordulása természetes vizekben. Eltávolításukra biotechnológiai lehetőségek. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Varga Csaba (2014) Online karakterfelismerés. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Varga Csaba (2014) Tokaj-hegységi archív csiszolatok (1936, Mezősi József) újraértelmezése. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Varga Gábor (2014) Klórpropilezett szilikagélen kovalens kötéssel immobilizált Mn(II)– és Ni(II)–védett aminosav komplexek szintézise, szerkezetvizsgálata és katalitikus aktivitása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Varga Levente (2014) A városi fás zöld infrastruktúra jelentősége Szeged példáján. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Varga Lilla Enikő (2014) A rizolitok szerepe a környezettörténeti kutatásokban. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Varga Márta Flóra (2014) Mikroklíma hatása az utcai sorfák életkörülményeire. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Varga Viktor (2014) GPS útvonalak együttes megjelenítése és animálása. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Varga Zsuzsanna Katalin (2014) A citoszkeletális fehérjék hatása a HSP90 inhibíciójára. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Varró Nikolett (2014) SiO2 – MgO / MWCNT nanokompozitok előállítása és vizsgálata polimer erősítéséhez. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vas Hajnalka (2014) A programozott sejthalál (PCD) folyamata növényekben. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vas Péter (2014) 2-dimenziós kalandjáték implementálása. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Venkei Annamária (2014) A gombák okozta véráram-fertőzések epidemiológiája a Szegedi Tudományegyetem klinikáin. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Verebélyi Bertalan (2014) Kalandjáték készítése Unity 3D-ben Adatok tárolása, játék logika és Android. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Verebélyi Csaba (2014) Kalandjáték készítése Unity 3D-ben Mesterséges intelligencia, fizika és karakter interakció. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Veres Alán (2014) Neuropeptidek, molekulák a migrén patomechanizmusában és terápiájában. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Veress Gábor (2014) Mágneses hialuronát hidrogélek előállítása és jellemzése. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Veszelszki István (2014) Vékonyító algoritmusok háromszög mozaikon. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Veszprémi Ádám Péter (2014) Vibráció hatásai a membránszűrések hatékonyságára. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vigh Alexandra (2014) Relációs struktúrákon értelmezett homomorfizmus problémák NP-teljessége. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Villányiné Czipó Renáta (2014) "Ki nevet a végén?” társasjáték táblagépre. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vincze Tamás (2014) A szivárgási tényező és a felszín változásának hatására kialakuló piezometrikus szintek üledékes vízadókban. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Virág Fanni (2014) Hevedergyártáshoz használt gumikeverékek vulkanizálási paramétereinek elemzése. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vitay Dóra (2014) Dohánynövény felhasználási lehetőségei bioetanol előállításához. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vizi Róbert Ákos (2014) Vállalati adatvagyon kiaknázása, elemzésének technológiái. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vizler Virág (2014) Újszeged fejlődésének és területhasználatának elemzése. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Volford Viktor (2014) Egy középkelet-magyarországi térségben elhelyezkedő CH-telep felhalmozódási környezetének vizsgálata és 3D fácies analízise a klasszikus és sztochasztikus geostatisztika alkalmazásával. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vrbáski Iván (2014) Újrafelhasznált játékok és az Erdős-Selfridge tétel kiterjesztése a lassított játékokra. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Váczi Norbert (2014) A Gazdaságfejlesztési Operatív Program támogatásainak a megoszlása Magyarországon. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Végh Zsuzsanna (2014) A 2013-as árvíz okozta akkumuláció a Tisza mindszenti szakaszán. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vér Zsuzsanna (2014) Számelméleti függvények kompozíciója. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vörös Andrea (2014) Membránok jellemzése kontakt szög méréssel. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vörös Sándor (2014) A matematika tanulását befolyásoló affektív tényezők. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vörös Kiss Anett (2014) Differenciálegyenletek numerikus megoldásai a véges elemek módszerével. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

W

Walter Heléna (2014) Az NWA 2086 CV3 típusú kondritban található nagyméretű Ca- Al-gazdag zárvány fázisanalitikai és szöveti vizsgálata. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Wieszner Vilmos (2014) C++ nyelvű programokat ábrázoló absztrakt szintaxis fák összeszerkesztése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Z

Zaha Mária Enikő (2014) Portfólió. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Zahorán Gábor (2014) Az elektromágneses levitáció egy megvalósítása. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Zakari Dániel (2014) Versengés és kooperációs lehetőségek Békéscsaba és Gyula viszonyrendszerében az ezredfordulón. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Zarnócz Tamás (2014) Szomszédsági politópok egyes geometriai tulajdonságai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ziegenheim Szilveszter (2014) Nikkel-aminosav komplexek kiépítése réteges kettős hidroxidokban. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Zombori Balázs (2014) Labirintus szerkesztő fejlesztése Unity segítségével. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dr. Zrupkóné Pernyész Lívia (2014) Portfólió. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Zseni Marietta (2014) Cellulózbontó törzs jellemzése. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Zsom Gábor (2014) Tűzoltási Műszaki Mentési Tervek digitális feldolgozása és értékelése szegedi példákon keresztül. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Zsámboki Roland (2014) jQuery plugin HTML5 dokumentumok pillanatfelvételének készítésére. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Zubán Zoltán (2014) Portfólió. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Zölei-Szénási Ráhel (2014) Pitvarfibrillációs EKG jelek analízise. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Á

Ábrahám Markó (2014) Tomográfiai algoritmusok megvalósítása: a BART. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Ábrahám Ágnes (2014) Magyar beszédhangok formánsainak vizsgálata. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ács Vivien (2014) Budapesti agglomeráción belül az alvóvárosok társadalom-földrajzi jellemzői. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ádám Anna Adél (2014) Réteges kettős hidroxidok alkalmazása heterogén katalizátorként a 2-ciklohexén-1-on epoxidációjában. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Árgyelán Csaba (2014) Békés megyei románság. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Árokszállási Laura (2014) Csillagászati és űrkutatási ismeretek alkalmazása a középiskolai fizika oktatásában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Árokszállási Laura (2014) Portfólió. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

É

Élő Lilla (2014) Az oxidatív stressz elemi lépései az izoleucin-diamid reakciói hidroxilgyökkel. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ü

Ürmös Beáta (2014) NoSQL adatbázisok és alkalmazásuk a gyakorlatban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Üveges László (2014) Asztali számítógép távvezérlése Android alapú készülékkel. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

This list was generated on 2019. május 24. 18:37:11 CEST.