Item where faculty "Faculty of Science and Informatics" and date of item 2012

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Ó | Ü | Ő
Number of items: 365.

A

Albert Róbert (2012) Az analóg számítógépek és a MEDA 43 programozása. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Almási Dénes Attila (2012) Zenei beviteli eszközök kezelése. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ambrus Balázs (2012) Áruazonosítási technológiák - Rádiófrekvenciás áruazonosítás. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Androsovits Dóra (2012) A veszélyes hulladékok égetésének elemzése, az ÉMK Kft. technológia alapján. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ankes Balázs (2012) Layar rétegek készítése. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Apáti László (2012) A hidrogén-peroxid képződésének, valamint szerves szennyező anyagok bontásának vizsgálata vizes oldatok vákuum-ultraibolya fotolízise során. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Asztalos István Mihály (2012) Antagonisztikus mozgás megvalósítása PAM és rugó együttes alkalmazásával. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Avramucz Péter Mihály (2012) Java alapú riasztás küldő rendszer. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

B

Bagi Lajos (2012) A titán-dioxid részecskeméretének hatása a fotokatalitikus aktivitásra különböző módszerekkel előállított titán-dioxid/szén nanocső kompozitokban. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Bakos Krisztina (2012) Hatásanalízis alkalmazása a szoftverköltségbecslésben. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Balog Szabolcs (2012) Otthoni automatizálás. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh Gergő (2012) Fejlesztői produktivitás megbízható mérése és előrejelzése szoftverfejlesztési projektekben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Becse-Csontos Dóra (2012) A napelemgyártás környezeti terhelése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Berczeli Orsolya (2012) Új pulzáló-mezejű gél elektroforézis módszer kidolgozása a DNS hibatolerancia vizsgálatára humán sejtekben. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Berényi Dániel (2012) A gazdasági válság hatásai a magyar élelmiszer kereskedelemre és fogyasztásra. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Besze Erika (2012) Lézerdióda módus-stabilitásának vizsgálata intenzitásmoduláció alkalmazása esetén. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bihari Klarissza Noémi (2012) Dél-Alföldi szikes gyepek hangyaközösségeinek vizsgálata. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Birkás János Tamás (2012) Szimulációs környezet számítógép-hálózati QoS technológiák vizsgálatához. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Blahut Viktor (2012) Több hátizsákos hátizsák probléma. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Bodor Krisztina (2012) Az Fcp1 foszfatáz túltermelésének hatásai a Drosophila melanogaster ivarsejtvonal sejtjeire. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bodrits Balázs (2012) Mobil 3D termékkatalógus. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bogár Tamás (2012) 3D felületi hálók egyszerűsítése. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bohus Ferenc (2012) Környezetirányítás átvizsgálása egy Vízügyi Szervezetnél. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Boldog Péter Tamás (2012) Szinglett oxigén kimutatása bakteriális fotoszintetikus reakciócentrum működése során. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Borbély István Zoltán (2012) Szoftvertesztelés Android platformon. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Bordé Sándor (2012) Online aláírás felismerés DTW algoritmus segítségével, a z koordináta hatása az eredményre. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Borics Nándor (2012) Balsamiq Mockups generátor Android operációs rendszerre. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Borka Bianka Lilla (2012) Különböző nulla vegyértékű vas nanorészecskéket tartalmazó szuszpenziók előállítása és vizsgálata. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Boros Gábor (2012) A koponya csontjainak interaktív 3D webes megjelenítése. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Botyánszki Bea (2012) Gépi tanulással megvalósított prediktív modell felállítása EM algoritmussal, nempontos célfüggvényen. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bozó Renáta (2012) A Staphylococcus aureus tenyésztési körülményeinek optimalizálása koaguláz termelésére. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bozóki Péter (2012) Kakuro feladvány megoldó és tervező alkalmazás grafikus felülettel. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Branczeisz Zoltán (2012) A magasabb rendű vízi növények morfológiája és indikátor értékeik bemutatása. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Budavári Dávid (2012) Könyvesbolt alkalmazás Visual C# nyelven. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bujdosó Imre (2012) Webes iskolai napló és fórum, a tanár-diák-szülő kapcsolatokhoz. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Bálint Katalin (2012) GPS nyomvonalak és számított jellemzőik megjelenítése Google Föld programban. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bán Barbara (2012) Nyírségi talajvíz idősorok geomatematikai vizsgálata. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bán Dénes (2012) Tervezési minták felismerése objektum orientált programkódban. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bánfi Roland (2012) 2010-11-ben keletkezett belvízfoltok altalaj-tömörítő hatásának vizsgálata. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bánhidi Edit (2012) A Drosophila DAAM-mal a gombatest axonok növekedése során együttműködő gének azonosítása. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bódi András János (2012) Bérszámfejtő program grafikus kezelőfelülettel és felhasználó által testre szabható szabályrendszerrel. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

C

Csarnai Beatrix (2012) Képgyűjtő portál. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csatlós Rita (2012) A Kígyósi-puszta 2007-es és 2011-es cönológiai felvételeinek összehasonlítása. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Cseh Viktória (2012) Tájszintű kapcsolatok és ökoszisztéma szolgáltatások a Maros völgyében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csernai Kornél (2012) Distributed Machine Learning Using the Tribler Platform. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csiszár Norbert István (2012) Programkód másolatokat elimináló refaktoring algoritmus megvalósítása. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csonka Katalin (2012) A Candida parapsilosis sensu lato csoport által kiváltott immunválasz vizsgálata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csudai Eszter (2012) Abiotikus stresszre adott biológiai válasz módosítása búzában, biotechnológiai eszközökkel. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Csánki-Balogh Emese (2012) Online nyílt végű ládapakolás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csányi István (2012) Vörös óriás csillagok fényváltozásának analízise a Kepler űrtávcső mérései alapján. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Czellár Ágnes (2012) Tartós belvízi elöntés lehetséges talajtani hatásának vizsgálata Dél-Alföldi mintaterületen. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Czinege Zsolt Ádám (2012) Metaheurisztikák. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

D

Dabasi Csaba (2012) Siemens nyilvántartórendszer fejlesztése. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dancsó Piroska Diána (2012) A III-as típusú peroxidáz gének expressziójának analízise különböző szárazságtűrésű búza fajták gyökerében ozmotikus stressz esetén. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Danner Gábor (2012) Evolúció-szimuláció NEAT alapokon. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Debreczeni Dániel (2012) Telemedicinás alkalmazás kliens oldali adatgyűjtő központjának (úgynevezett home hub oldal) megvalósítása Android platformon, és integrálása a központi adatgyűjtő szerverhez. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Demsa Dávid (2012) Közösségi portál fejlesztése ASP.NET környezetben. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Deák Krisztián (2012) Logisztikai web alkalmazás fejlesztése Java EE keretrendszerben. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Dobóczki Csaba (2012) YCargo - Szoftver szenzoros megfigyeléshez. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dobóczki Csaba (2012) YCargo - Szoftver szenzoros megfigyeléshez. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dombi Ákos (2012) Mobil távirányító PC alkalmazásokhoz. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Domonkos Miklós (2012) Lineáris differenciálegyenletek aszimptotikus viselkedése. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Domonkos Sándor Balázs (2012) Vezetékmentes helyi hálózatok (Wireless LAN hálózatok) sebezhetősége és ezen hálózatok védelmére készített menedzselő rendszer. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Doszpod Gergely Ádám (2012) Kép-alapú navigációs segédlet Android rendszerre. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dunai Anett Ildikó (2012) Keratitiszt okozó humán patogén Fusarium fajok antibiotikum érzékenység vizsgálata. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dékány Lajos (2012) A 80-as évek mikroszámítógépei. Az egycsipes mini-mikroprocesszorok története és alkalmazásuk - A szegedi "kis" katicabogár. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Déri Szilvia (2012) Az ischaemiás prekondicionálás hatása a nitrogén-monoxid szintáz (NOS) aktivitásra szívizom ischaemia és reperfúzió során altatott kutyában. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dévényi Beatrix (2012) A tájékozódási futó térképek alkalmazhatósága a növényzet változásainak vizsgálatában. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dézsi Dávid (2012) Agyvérzésen átesettek gyógytornájának számítógépes segítése és kiértékelése. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

E

Elek Rolonad (2012) Neuroheadsettel kinyert EEG jelek adaptálása MATLAB/Simulink környezethez, és azok gyakorlati alkalmazása. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Erdei Ferenc (2012) Tanulói közösségi portál megvalósítása ASP.NET technológia segítségével. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Erdélyi Lívia (2012) CMTS hőmérsékletének mérése, az InCa hálózatmenedzsment szoftverben. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Erdélyi Nóra (2012) Az inváziós selyemkóró hatása a talajfelszínen élő pókokra. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Erdélyi Ádám (2012) Vezeték nélküli szenzorhálózatok biztonsági kérdései. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Eszik Ildikó (2012) Hiszton-acetilációs változások szorongó és nem-szorongó egértörzsben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

F

Fanczal István Bence (2012) Betonerősítés titanát nanoszálakkal. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fanczal Júlia (2012) Nagykőrösi pusztai tölgyesek jelentősége és erdőrekonstrukciós programja. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fehér Gergő (2012) Környezetközpontú szervezeti működés átvizsgálása egy építőipari szervezetnél. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fehér Virág (2012) Párhuzamos vékonyító algoritmusok hatszög-mozaikon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fehér Zoltán (2012) Szemantikus különbségvizsgáló XML-ekhez. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fehér Zsolt (2012) Operációs rendszerek: Szimulálási környezet megvalósítása file-rendszerekhez. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Felföldi Tímea (2012) Vékonyító algoritmusok háromszög-mozaikon. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ferencvári Márk (2012) Belvízveszély-térképezés egy alföldi mintaterületen távérzékelési és térinformatikai módszerekkel. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Flaisz Zalán (2012) Műveletek háromdimenziós felületi modelleken. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Flender Roland (2012) Az optikai spektroszkópok feloldóképességének javítása asztigmiával. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fodor István Gábor (2012) A „The Game of Thrones" táblás játék adaptációja Android rendszerre. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fodor Katalin (2012) Egy N-tartalmú fahéjsav analóg konformációs analízise - kísérletek és számítások. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Forgó Zoltán (2012) Felfújó függvények vizsgálata és háromdimenziós modellezése Windows Presentation Fundationnel. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Friss Gyula (2012) Magyarország energetikája a 80-as évektől napjainkig. A társadalmi és gazdasági hatások vizsgálata. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Friss Tamás (2012) A magyar forint vásárló ereje és stabilitása a többi devizához képest az utóbbi időben és napjainkban. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fábián András (2012) Horkolásdetektálás beszédfeldolgozási technikákkal. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Földesi István (2012) Webes 3D termékkatalógus WebGL-ben. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Füle Győző Ferenc (2012) Bőr szegmentálási módszer javítása feji MR képeken. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fülöp Tamás (2012) Mobil alkalmazás fejlesztése cloud használatával. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

G

Gellai István (2012) Elmetérkép generálása táblázatokból, és adatbázis lekérdezések eredményéből. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gera István (2012) Baromfitartó telepek környezeti hatásai; Esettanulmány egy Dél-Alföldi telep példáján. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gere Csilla (2012) Ellátó, szabályozó és kulturális ökoszisztéma szolgáltatások értékelése a Tiszai-Alföldön. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gilicze Zoltán Károly (2012) A globális klímaváltozás és az egészségi állapot összefüggései a szegedi városrészekben. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gondos Attila (2012) Környezet szeletelő algoritmusok elemzéséhez. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Grigore András Zsolt (2012) Beágyazott rendszerek biztonságos vezérlését és monitorozását segítő webalkalmazás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gub János Róbert (2012) Hálózatkezelés és integrációs lehetőségek az A+.NET rendszerben. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gubik Anita (2012) A Rubik kocka és a csoportelmélet. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Gulyás Máté (2012) Kalocsa térszerkezete. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyetvai Zsolt (2012) A dízel és CNG üzemű autóbuszok, valamint trolibuszok és villamosok emissziójának összehasonlítása. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Győrffy Dániel (2012) Open source chat modul létrehozása Drupal rendszerben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Győrffy Lajos (2012) Klasszifikációs módszerek a csődelőrejelzésben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gábor Anett (2012) Paks környéki talajminták gamma-spektrometriai vizsgálata. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gál Eleonóra (2012) NA+/CA2+ exchanger (NCX) szerepe a humán miofibroblasztok proliferációjában és migrációjában. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gál Veronika (2012) Az endrődi metamorf aljzat makroszkópi és mikroszkópos vizsgálata. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Göblyös Dávid (2012) Konszekutív natív kémiai ligáción alapuló módszer fejlesztése szintetikus fehérjék előállításához. Other, Szegedi Tudományegyetem.

H

Hack Zoltán (2012) Képalkotó berendezések működésének interaktív 2D/3D animációja. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Halasi Marianna (2012) Kakuro: egyszerű matematika - összetett megoldások. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Halmai Gábor (2012) Inkurrens harcanyagok ártalmatlanítása és újrahasznosítása. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Halupa Zoltán (2012) Építőanyagok radioaktivitásának vizsgálata. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hangya Noémi (2012) A Kékesi-rét tájtörténi kutatása és élőhely-térképezése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hangya Viktor (2012) Szoftverfejlesztők munkájának minősítése. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Harcsás Anita (2012) Hilbert-típusú kalkulusok implementációja. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Havlik András (2012) Szabadság nyilvántartó alkalmazás. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hegyi Attila (2012) Háromdimenziós Avatar-tervező program megvalósítása Cortona SDK segítségével. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Herédi Zsolt (2012) A 4amőba elemzése 4xn-es pályán. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hidjapusztay Andor Tibor (2012) WordNet vizualizáció C# nyelven. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Holicska Judit Krisztina (2012) A magyar és román középiskolai matematikaoktatás összehasonlítása. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth Mária (2012) Négyzetszámok reciprokösszegeiből álló sor összegének néhány bizonyítása. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth Orsolya (2012) Jelképes trepanációk összehasonlító vizsgálata késő avar és honfoglaló temetkezések embertani anyagában. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth Tibor (2012) Adatelérési réteg fejlesztése ADO.NET használatával. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth Zoltán (2012) JavaScript programok párhuzamos futtatásának lehetőségei és hatásai. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth Zsolt (2012) Mozgáskövetés aktív kamerával. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth Zsolt Csaba (2012) A Thiocapsa roseopesicina laktát hasznosításának vizsgálata. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Hurguly Krisztián Mihály (2012) Teszt menedzsment mobil eszközön. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Huszka Nándor (2012) Tervezési minták alkalmazása a gyakorlatban és mintafelismerő szoftverek vizsgálata. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hörömpő Tibor (2012) 3D labirintus játék iOS rendszerre. Other, Szegedi Tudományegyetem.

J

Januskó Ervin (2012) Rubik kocka kirakási algoritmusok lépésszámainak összehasonlítása és a megoldások grafikus megjelenítése. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Jenei Larina Szilvia (2012) Terápiás fehérjék biotechnológiai gyártása a gyógyszeriparban. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász István (2012) Lyukszalagos és lyukkártyás adatrögzítés és adatfeldolgozás. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Junászka Krisztián (2012) Offline térképkomponens Android rendszerre OpenGL és OpenStreetMap alapokon. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Jánki Teréz (2012) Robot távvezérlés - Robot Remote control. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

K

Kalincsák Éva (2012) Speciális görbék a középiskolában. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kallai Ádám (2012) A Webkit nyílt forráskódú böngészőmotor teszteredményeinek kezelését támogató rendszer fejlesztése. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Kalmár László (2012) Multiplatform közösségi játék alkalmazás fejlesztése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kardos Szilvia (2012) A GeoGebra 4.0 használata a matematika tanításában. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Katona Melinda (2012) OCR és 1D- és 2D-kód pre-szegmentálása, feldolgozása. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kecső Tímea (2012) Környezetközpontúság megjelenése egy növényvédő tevékenységet folytató szervezetnél. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kenyeres Arnold (2012) Amőba gépi játékos stratégiájának megvalósítása CUDA állapotkiértékeléssel. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kerekes Anett (2012) A gazdasági válság hatása a kis-, és középvállalkozásokra. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kerekes Gábor (2012) Kép-alapú Sudoku feladatmegoldó Windows Phone eszközre. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Király Adél (2012) A hathetes szabadidős testmozgás hatása a TNBS-indukálta nyálkahártya lézióra. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss Balázs Sándor (2012) Online dokumentum menedzsment. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss István (2012) Kontúrillesztés Hausdorff és Chamfer mértékekkel. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss József (2012) Hőmérséklet szabályzás GSM hálózaton keresztül. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss Levente (2012) Az Rm-132-es számú fúrás petrográfiai leírása. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss Lilla (2012) Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. környezetének felszíni és felszín alatti vizeinek állapota. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss Péter (2012) Banki szoftver készítése magánszemélyek és bankok részére C# nyelven. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kollár-Pécsi Anita (2012) Kalocsa mint kistérségi központ. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Koncz Balázs (2012) Szófajfelismerő programok összehasonlítása magyar és angol nyelvű szövegeken. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Koncz Renáta (2012) Tehetségföldrajzi vizsgálatok a cselgáncs sportág tükrében. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Korpácsi Márton (2012) A paksi löszfal partfal-stabilizációjának kérdései. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kosán Gergely (2012) Parkolás nyilvántartó rendszer Android operációs rendszerre. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kothencz Tamás (2012) A szegedi geotermikus kutatás története. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kotosz Tibor (2012) 2D platform játék fejlesztése Android operációs rendszerre. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács Ede (2012) Online gyermek követő rendszer fejlesztése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács Krisztina (2012) Levegőből izolált gombák lakkáz termelésének vizsgálata. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács László (2012) Drupal képkezelő modul kiterjesztése képmanipuláló funkciókkal. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács Márk (2012) 3D játékprogram megvalósítása Irrlicht Engine segítségével. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács Renáta Zsuzsanna (2012) Online naptár szerveroldali komponensének SOA alapú megvalósítása. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kozocsay Gréti (2012) Csont-ízületi tuberkolózis előfordulása Vésztő-Mágori halom neolit kori temető embertani anyagában. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Koós Krisztián (2012) Tomográfiai algoritmusok megvalósítása. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Krajcsovszki Gergely (2012) SCID-stílusú programozási nyelv és fejlesztőkörnyezet prototípusának tervezése és megvalósítása. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kunfalvi Gabriella (2012) Városi felszínmodell generálása fotogrammetriai módszerekkel és annak városklimatológiai alkalmazásának lehetőségei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kunok Balázs (2012) Temporális adatbázisok. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kádár István (2012) Java programok implementációs problémáinak detektálása szimbolikus végrehajtás segítségével. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kádár Márta Mária (2012) Operációs rendszerek holtpont témaköréhez tartozó algoritmusok megvalósítása. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kádár Péter (2012) Online jegyportál fejlesztése webes felületre. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Kálmán Kornél Dávid (2012) Vezeték nélküli szenzorhálózatok alkalmazása. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kálózi Zsolt (2012) Robot irányítása interneten keresztül. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Kántor Gergő (2012) Tudományos publikációk absztrakt kulcsszavazása a Wikipedia segítségével. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kármán Tibor (2012) CRM szoftver fejlesztése EXT JS 3.3 keretrendszerben. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Képiró Anikó (2012) A paraquat mitokondriumra gyakorolt hatásának vizsgálata Arabidopsis thaliana sejtszuszpenziós kultúrában. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kónya Dávid (2012) Vízgazdálkodási kérdések vizsgálata Szegeden. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kónya Péter (2012) Vérerek szegmentálása és elemzése retinafelvételeken. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kóródi Péter (2012) Otthoni közüzemi számlanyilvántartó és adminisztrációs szoftver. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kószó Balázs (2012) Autósiskolai adminisztrációs alkalmazás fejlesztése J2EE-ben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Körmöczi Judit (2012) High Mobility Group B (HmgB-B) fehérje vizsgálata Aspergillus nidulans deléciós mutánsban. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Körtési Tamás (2012) Új, lehetséges támadáspontok a migrén terápiájában: PACAP és kinurénsav (irodalmi adatok). BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kőrösi Kornél József (2012) Testépítéshez kapcsolódó edzéstervek és étrendek nyilvántartása mobileszközön. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kővágó Balázs (2012) Biokémiai alkalmazások hatékony és felhasználóbarát futtatása Grid portálokban. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kővágó Balázs (2012) Biokémiai alkalmazások hatékony és felhasználóbarát futtatása Grid portálokban. Other, Szegedi Tudományegyetem.

L

Lachata András (2012) Vendéglátói készletnyilvántartó program C# nyelven. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Lacki Balázs (2012) Online ütemezés kontrollálható méretű munkákkal. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Laczkó Alexandra (2012) Számítógéppel segített mérések a hőtan oktatásában. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ladács Norbert (2012) Meglévő webalkalmazás újratervezése terhelési szempontok alapján. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Lakatos-Tóth Pál (2012) Eclipse alapú szimuláció vezérlő környezet megvalósítása. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Lestyán Norbert (2012) Hálózati Monopoly játék mobil eszközre. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

London András (2012) A kooperáció kialakulását különösen hatékony módon segítő hálózati struktúrák szociális dilemma típusú játékok esetén. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Láda Gergő (2012) Fehérszőlő cukortartalmának vizsgálata az érés során. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

László Noémi (2012) A barlangi üledékszállítás ásványtani és geokémiai tulajdonságai az orfűi barlangrendszer példáján. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Lázár Gábor (2012) Párhuzamos programozási környezet szimulációja. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Lúgos Gábor (2012) Differenciál evolúciós optimalizálási eljárás megvalósítása grid hálózaton. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Lőkös Emese (2012) Transzporter mutáns Saccharomyces cerevisiae törzsek jellemzése. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Lőrincz Attila (2012) Emberalak-felismerés Android eszközökön. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Lőrincz Máté (2012) Code-39 típusú vonalkód olvasása iOS platformon. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Lőrincz Szilvia (2012) Online naptár grafikus felhasználói felületének megvalósítása Silverlight technológia segítségével. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

M

Maczelka Norman (2012) Webes alkalmazásfejlesztés Online Market aukciós ház. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Madarasi Attila (2012) Felhő-alapú számlázó alkalmazás fejlesztése CakePHP keretrendszer segítségével. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Magyar Anikó (2012) Egy tren-alapú tripodális ligandum fémkomplexeinek vizsgálata. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Major György (2012) Napkollektoros használati melegvíz rásegítés. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Makra Zsófia (2012) Szemben a trendekkel - Szuburbanizációs folyamatok Mórahalmon. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Marozsi András (2012) Webes teszt automatizációs folyamat menedzselő rendszer nagyvállalati rétegekben. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Matus János Bálint (2012) Ökológiai szőlőtermesztés és borkészítés. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Matuska Rita (2012) Epilepszia és a hirtelen halál. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Matuszka Mihály (2012) Online ár összehasonlító rendszer Android platformon. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Megyesi Péter (2012) Interaktív táblával való tanítás - Szabadon elérhető alkalmazások bemutatása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Menyhárt Éva (2012) Webalkalmazás nyereményjátékosoknak. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár Annamária (2012) Környezetközpontúság átvizsgálása műanyag alapanyag gyártó szervezetnél. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár Dániel Bence (2012) A Tisza, az Atkai Holt-Tisza és a környező talajvizek kapcsolata. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár Dávid (2012) Hálózati kliensfelügyeleti szoftver fejlesztése. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár György (2012) Könyvnyilvántartás Android operációs rendszerre. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár Lajos (2012) Mérőállás bejelentő mobil eszközről. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár Zoltán (2012) Extremális körelhelyezések a körben. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár Zsolt (2012) Teljes befejezési időt minimalizáló ütemezés. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Morvai Flórián (2012) Autóbusztársaság jegyeladó és járatnyilvántartó rendszere. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Morvai-Szabó Beáta (2012) Kétszemélyes játékok implementálása: Quixo. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Mosonyi Tímea (2012) Gépírást (másolást) támogató rendszer tervezése. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Mucsi Dénes (2012) Hódmezővásárhely beépítettség változásának vizsgálata távérzékeléses módszerekkel. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Muráncsik Sebestyén (2012) Operációs rendszerek: Szimulálási környezet megvalósítása file-rendszerekhez. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Muskovits László (2012) A vektorterek elméletének elemei. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Mustafa László (2012) WiMax vezetéknélküli hálózat tervezése kisebb településekre. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Márton Felicián Zoltán (2012) ARM NEON utasításkészlet szimulátor fejlesztése. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Máté Mónika (2012) Orvosi adminisztrációs adatbázis-alkalmazás megvalósítása. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Máté Zsolt (2012) Egy forgalomirányítási rendszer megvalósítása. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Mészáros Mária (2012) A doxorubicin kezelés károsító hatása a kemény agyhártya véráramlásának szabályozásában szerepet játszó kemoszenzitív afferens idegek működésére. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

N

Nagy Dávid (2012) Terület-specifikus adatok szemantikus ábrázolása és kezelése. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Enikő (2012) Információs portál SharePoint 2007 alapokról SharePoint 2010 alapokra történő migrálása. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Gergő (2012) Intelligens fájlrendszer modul Drupal 7-ben. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Gábor (2012) Szenzor információk feldolgozása Android rendszerben. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Kinga (2012) Az oxidatív stressz és a redox állapot változása: az antioxidáns válasz régi és új szereplői. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Kinga (2012) Az oxidatív stressz és a redox állapot változása: az antioxidáns válasz régi és új szereplői. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Péter (2012) A sztochasztikus legrövidebb út probléma. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Zoltán (2012) Alacsony árterek jellemzői a Maros mentén. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy-Némedi Nándor (2012) Berendezés tervezése napelem tájolására. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nyírő Balázs (2012) Algoritmus létrehozása az Üvegnyakú utazó ügynök probléma megoldására. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Német Máté József (2012) Siklós és térsége turisztikai fejlődésének bemutatása. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

O

Onozó Péter (2012) Számítástechnikai online webshop fejlesztése ASP.NET platformon. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ozsvár Zoltán (2012) Hv-konvex bináris mátrixok rekonstruálása két vetületből. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

P

Paczári Dániel (2012) Hétköznapi anyagok hangszigetelő tulajdonságainak vizsgálata. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Palásti Nóra (2012) Mobil növényhatározó. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pap Szabina (2012) Hatványsorok. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Papdiné Morovicz Andrea (2012) A humán bélflóra szerepe egészségben és betegségben. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Papp László (2012) Családfa nyilvántartó és elemző alkalmazás fejlesztése Visual Studio segítségével, C# nyelven. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Papp Norbert (2012) Gráf alapú adatbányászat gazdasági alkalmazásai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Parázsó Viktória (2012) A Duna-Tisza csatorna helyzete az 1700-as évektől napjainkig. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pataki Noémi Krisztina (2012) Portfólió. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Patyi Csaba Jenő (2012) Elektronikus útdíjszámító rendszer tervezése és megvalósítása. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Petrus Gábor Mihály (2012) A bélidegrendszer embrionális fejlődése zebrahalban. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Petrányi Zoltán (2012) Szoftverek megbízhatósági ellenőrzése, tesztelés hatékonyságának mérése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pintér Tamás (2012) Az épületinformatika áttekintése. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pintér Zoltán (2012) A Mórahalom Városi Szennyvíztisztító Telep és egy kistérségi szennyvíztisztító telep összehasonlítása. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Platthy Paulina (2012) Az árnyékolás termikus komfort viszonyokra gyakorolt módosító hatásának kvantitatív értékelése. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Popon Anita Anna (2012) A besugárzás, árnyékhatás és a kora esti felszínhőmérsékletek közötti kapcsolat elemzése és modellezése szegedi mintaterületen. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Poór Klaudia (2012) Szeged belvárosában az utcai fasorok állapotának változása. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Prantner József (2012) Biológiai szekvenciák vizualizációja 3D térben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Priskin Rita Éva (2012) Békéscsaba belső térszerkezetének átalakulása az 1970-es évektől a 2000-es évekig. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Purece Bálint (2012) Alakprimitíveken alapuló vázkijelölés. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Puskás Attila (2012) Androidos alkalmazásfejlesztés (Szegedi Menetrend). BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pályi Ádám (2012) Interaktív webes kód megjelenítő alkalmazás készítése nyílt forráskódú szoftverek használatával. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pápai Balázs (2012) Web alapú építőipari folyamatkezelő rendszer fejlesztése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pásztor Attila (2012) Elemi analízis fizika feladatokban. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Péter Nikolett (2012) A Sándorfalvi úti Regionális Hulladéklerakó Telep általános jellemzése és fejlesztési lehetőségei. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Péter Nikolett (2012) A Sándorfalvi úti Regionális Hulladéklerakó Telep általános jellemzése és fejlesztési lehetőségei. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Péter Zsolt (2012) Grafit-oxid/PDDA ultravékony multirétegek kémiai stabilitásának és adszorpciós tulajdonságainak vizsgálata. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pótári Tamás (2012) RESTful web-szolgáltatások készítése WCF-ben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

R

Rabi Zsolt (2012) Khepera III robot adaptív pályakövető és ütközésmentes irányítása. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Rekedt-Nagy Andrea (2012) Matematika a fizikában. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Rigó Nándor (2012) Tesztelési módszerek a gyakorlatban. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Rostás Renáta (2012) Székkutas környezetvédelmi programjának felülvizsgálata. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Réperger Péter (2012) Szekvenciális 3D vékonyító algoritmusok. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

S

Samu Aliz (2012) Indiai szemfertőzésekből származó Aspergillus izolátumok jellemzése. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sebestyén Dániel (2012) Függvények használata a középiskolában. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sebestyén Gabriella (2012) Lézernyaláb geometriai paramétereinek mérése. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sebők Lehel (2012) Ornitomuzikológia - a madárhangkutatás jelentősége és módszereinek összehasonlítása. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sebők Ágota (2012) Nyílt forrású térinformatikai szoftverek a hidrológiai elemzésben. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Seres Csaba (2012) Tanulói kompetenciamérésen alapuló pedagógiai értékelési rendszer kidolgozása. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Silló Norbert (2012) Orosháza város sikerességének elemzése. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Silye Emőd (2012) Nitril-szubsztituált aminociklopentánkarbonsavak szelektív szintézise. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sinka Mónika (2012) Az Alzheimer-kór pathogenezise és tünettana. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Somogyi Ilona (2012) Környezetközpontúság átvizsgálása vasúti járműjavító és karbantartó szervezetnél. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó András (2012) La1-xSrxCoO3 perovszkitok mágneses-elektromos fázisszétválásának vizsgálata emissziós Mössbauer- és szinkrotron röntgenabszorpciós spektroszkópiával. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Balázs (2012) Biomechanikai eredmények prezentációja WebGL-ben. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Csaba (2012) Játékfejlesztés Android operációs rendszerre. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Dávid Sándor (2012) Adat- és képtömörítési algoritmusok vizsgálata. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Erzsébet Eszter (2012) Az Avaros-barlang nagy karbonát-tartalmú üledékeinek vizsgálata röntgen fluoreszcens spektroszkópiával. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Gábor (2012) Statikus SQL elemző integrálása az Eclipse fejlesztőkörnyezetbe Plug-In-ként. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Katalin (2012) A környezetközpontúság megjelenése egy autóalkatrész gyártó szervezetnél. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Kitti (2012) Magzati veszélyállapotok vizsgálata a terhességben (különös tekintettel a III. trimeszterre) és ennek bioetikai vonatkozásai. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó László Csaba (2012) On-line kereső algoritmusok. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Márton (2012) CRM rendszer fejlesztése a Collegium Budapest Egyesület számára. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Péter (2012) Kiadvány- és könyvkiadó portál fejlesztése. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Péter László (2012) Ethernet alapú RS-232C port multiplexer tervezése és megvalósítása mikrovezérlőkkel. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Zsolt (2012) Genetikus algoritmus párhuzamos megvalósítása grafikus processzoron - Hatékonyságának tesztelése az N királynő problémán. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szanka Péter (2012) Oracle PL/SQL nyelven fejlesztett adatbázis rendszerek statikus tesztelése. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szenti Imre (2012) Titanát nanoszálak felületi aktív centrumainak vizsgálata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szigeti János (2012) A vállalati architektúra módszertana és bevezetése. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szigeti Márton Levente (2012) Keretrendszer adatbázis-alapú alkalmazások fejlesztéséhez. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szikora Barbara (2012) EKG jelek feldolgozása Matlab segítségével. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szikora Tamás (2012) CRM rendszer egy mikrovállalkozás számára. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szilágyi István (2012) Hajdú-Bihar megyei vizes élőhelyek általános jellemzése és csoportosítása területhasználat alapján. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szitás Gábor (2012) Az MDS rendszer kommunikációs alrendszerének megvalósítása. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szokol Mihály (2012) Koala II robot kibővítése vezeték nélküli kommunikációval és iránytű szenzorral SunSPOT segítségével. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szpisják György (2012) Boe Bot mobil robot ütközésmentes internetes távirányítása. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szrnka Péter (2012) Hangalapú beszélgetőprogram Android-os mobiltelefonra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szurovecz Zsolt (2012) Online webáruház megvalósítása Android támogatással. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Szántó Zsolt (2012) Szófajok meghatározása magyar nyelvű szövegekben. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Széles Levente (2012) Környezetközpontúság átvizsgálása egy baromfifeldolgozó szervezetnél. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szélpál Szilveszter (2012) Motivációs stratégiák a fizikaoktatásban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szűcs György (2012) Gépjármű útvonaltervezés időablakokkal. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szűcs Éva (2012) A tuberculosis története, előfordulása napjainkban. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ságiné Valaczka Ilona (2012) A tanulási motiváció néhány összetevőjének szerepe a hatékony tanulásban. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Sánta Tamás Árpád (2012) „TAPPE SZELEKTOR" Egy hulladékkezelő telep feladatkiosztásra és folyamatkezelésére szolgáló webes rendszere. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sáringer Szilárd (2012) Galluszsav in situ polikondenzációja magnetiten. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sóti Ivett (2012) Automated testing of a system having dependencies on external interfaces. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

T

Takács Roland (2012) Operációs rendszerek processzus ütemező algoritmusainak megvalósítása. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Takács Tamás (2012) Silverlight alapú projektmenedzsment alkalmazás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tari Tamás (2012) Gépköltséges ütemezés. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Taylor John Sándor (2012) A WebKit böngészőmotor regressziós tesztelési módszerének felülvizsgálata. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Tkacsenko Krisztina (2012) Génterápiás módszerek alkalmazása neurodegeneratív betegségek őssejtterápiájában. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tornyai Roland (2012) Folytonos valószínűségi változók nemparametrikus függetlenségi tesztje Bayes-megközelítésben. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth András (2012) Webkönyvelő honlap. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Bálint (2012) A Henstock-Kurzweil integrál. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Dániel (2012) Deployment Manager Tool. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Edina (2012) Hordozható, Bluetooth alapú EKG-mérő fejlesztése szívritmus-jellemzők mérésére. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Endre (2012) Geodéziai mérések kivitelezése és alkalmazása a geoinformatikában Leica Builder mérőállomás segítségével. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Károly (2012) Füzesgyarmat "üdülőövezetének" szociálgeográfiai vizsgálata. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Szabolcs (2012) Alkalmazásfejlesztés és teljesítmény-optimalizálás linux alapú routeren. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Viktor László (2012) GPS koordináták meghatározása és felhasználása digitális fényképekből DRUPAL keretrendszerben. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Zoltán Gábor (2012) Termékmetrika alapú minőségi modell felhasználói felületének, valamint eredményriportjának megtervezése és implementálása. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Töröcsik Balázs (2012) Vállalati munkavállalói nyilvántartórendszer. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Török Judit (2012) Ni és Cu hidrotalcit katalizátorok előállítása, jellemzése és felhasználása hidrodeklórozási reakciókban. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Túri Tibor (2012) Sakk alkalmazás fejlesztése Flash ActionSctipt 3 nyelven. Other, Szegedi Tudományegyetem.

U

Urbán István (2012) Pánd község lakóinak mentális térképei. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

V

Vancsics Béla (2012) Háromdimenziós vázkijelölő algoritmusok kvantitatív összehasonlítása. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Varga Bence (2012) JSF és Javascript alapú adatvizualizációs megoldások agrár-informatikai környezetben. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Varga Csaba (2012) SunSPOT alapú Segway készítése. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Varga Olivér (2012) SVG filterek shader alapú implementációja a WebKit böngészőmotorban. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Varga Péter (2012) WebKit böngésző motor reguláris kifejezés kiértékelő motorjának fejlesztése. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Varga Sándor Zoltán (2012) Órarendek nyomtatási sorrendjének meghatározása, nyomtatása lapszám optimalizálással, nyomtatási kép előállítása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Varga-Dudás Attila (2012) Az OpenLayers nyílt forráskódú térképmegjelenítő rendszer megvalósítása .NET/C# környezetben. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Varró Adrienn (2012) Környezettörténet. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vasas Szabolcs (2012) NoSQL adatbázisok. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vass Szabina (2012) Kationos tenzidhomológok micellaképződésének vizsgálata tenziométerrel. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vass Szabina (2012) Kationos tenzidhomológok micellaképződésének vizsgálata tenziométerrel. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vass Veronika (2012) Thaumatin-szerű fehérjék vizsgálata járomspórás gombákban. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Viczián Tamás (2012) Biztosító intézet ügyfélnyilvántartó és hozamszámításokat végző rendszere. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vig Jácint (2012) Automatikusan kereskedő robot fejlesztése és optimalizálása MQL nyelven martingale módszer alapján a nemzetközi devizapiacra. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vigh Szabolcs (2012) A tau függvény iterálása. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vincze Péter (2012) Android programozás - ETR Értesítő alkalmazás készítése. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vitéz Tibor (2012) Üvegszabászati optimalizálás. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Várhegyi Balázs (2012) Grafikus felületű készletnyilvántartó és rendeléstámogató alkalmazás különböző rendelési politikák optimalizálásához. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Várhelyi Rita (2012) A hazai ivóvízforrások összehasonlító elemzése. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vári Noémi (2012) Mezőgazdasághoz kapcsolódó tájhasználati konfliktusok vizsgálata Baks példáján. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vékony Edit (2012) Az informatika történetének legnagyobb áttörései és hatásuk a gazdaságra. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

W

Wiedner Klaudia Klára (2012) Ivóvíz minőség, víztisztítási lehetőségek vizsgálata Kecel és környékén. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Z

Zajác Erik (2012) Adat animáció megvalósítása és összehasonlítása különböző szoftver környezetben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Zsigovics Péter (2012) Interaktív feladatcsalád készítése Rozgonyi-Borus Ferenc - Informatika 7. című tankönyvéhez. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ó

Ódor Ádám (2012) Ütemezési probléma átlagos folyási időre (Average flow time scheduling). BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ü

Ürmös Beáta (2012) Interaktív 3D grafika a weben WebGI segítségével. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ő

Őze Gabriella (2012) A biomassza energetikai hasznosításának új lehetőségei Magyarországon és az Európai Unióban. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

This list was generated on 2019. május 24. 18:31:24 CEST.