Item where faculty "Gyula Juhász Teacher Training College" and date of item 1989

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P | S | T | U | V | Ó
Number of items: 53.

A

Angyal Gabriella (1989) Vizuális illusztrációk: egyszerű tárgyak felhasználása, mimika, pantomim, drámatechnikák, az általános iskolai angol nyelvoktatásban. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

B

Balla-Elek Gyöngyvér (1989) Landeskundliche Aspekte der Deutschen und Russischen Phraseologie für ungarische Lernende. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Baranyainé Szekszárdi Marianna (1989) Роль и возможности мотивации в обучении русскому языку. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bartus Alice (1989) Ungarische und deutsche Sprichwörter aus dem Bereich des Essens und Trinkens. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Beraczka Ilona (1989) Számítógépes programok az orosznyelv-oktatásban. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Blum Lászlóné (1989) Психсшингвистический эксперимент в общей шкоде. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bobák Mária (1989) Felszólító módú igealakok a gimnáziumi orosz tankönyvekben. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bodó Judit (1989) A számítógép alkalmazásának lehetősége az 5. osztályos orosznyelv-oktatásban. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Budai Éva (1989) Farbbezeichnungen als Phraseologische Strukturkomponenten in der Deutschen, Russischen und Ungarischen Sprache. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Báich Piroska (1989) Alekszandr Ivánovics Kuprin "Párbaj" című műve alapján: A gyenge hős ereje. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

C

Csendes Erika (1989) Human relationships in Albee's dramas. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

D

Danyi Imréné (1989) A fakultáció Szolnok megyében. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Debreceni Gáborné (1989) Принцип опоры на родной язык: от перевода до одноязычных упражнений. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

E

Ernszt Ildikó (1989) Рeили-noвмoуi в русскому paуzoбнopoц peru. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

F

Farkas Margit (1989) О возможностях расширения лексического материала. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Farkas Ágnes (1989) The Benighted States : John Updike's Dissension with America. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

G

Giczi Ildikó (1989) Zu den adjektivischen komparativen Phraseologismen des Deutschen, des Russischen und des Ungarischen (eine vergleichende Analyse). BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gubicza Ferenc (1989) Страноведение во внеклассной работе. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Győri Lajos (1989) A nyelvi játékok szerepe a nyelvoktatásban. Beszédkészséget fejlesztő nyelvi játékok az általános iskolai orosz szakkörökön. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

H

Hegedűs Mária (1989) Transzformációs lehetőségek a gimnáziumi harmadik osztályos fakultációs orosz tankönyvben. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Herman Erika (1989) Az óorosz nyelv morfológiai változásainak nyomai az orosz nyelvben Lermontov "Korunk hőse" című műve alapján. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Horváthné Treiber Ildikó (1989) A daltanítás szerepe az orosz nyelvi órákon. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Héjjas Márta (1989) Szláv eredetű földrajzi nevek Szolnok megyében. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

J

Jakabné Kiss Éva (1989) Oksági viszonyokat kifejező szószerkezetek birtokos esetet vonzó elöljárószókkal. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Jakócs György (1989) Bulgakov "Mester és Margarita" című regényének szatirikus vonásai. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

K

Keresztély Andrea (1989) The Movement as a Background to Kingsley Amis's Poetry. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kilián Zsolt (1989) Az orosz frazeologizmusok magyar nyelvre történő fordításának szemantikai és stilisztikai sajátosságai Csingiz Ajtmatov "Vesztőhely" című regényének magyar fordítása alapján. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovácsné Kalasnyikova Vera (1989) нализ п романа а. рыбакова "дети Aрбата". BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

L

Lipták Emília (1989) Alexandr Blok antitézis korszaka a „Hóálarc” ciklus tükrében. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lékó Judit (1989) A felszólító módú orosz igealakok használata az általános iskolai tankönyvekben. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

M

Magyar Lászlóné (1989) Русский символизм и философская поэзия A. блока. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mester Ágnes (1989) Performativ megnyilatkozások az általános iskolai 7. és 8. Osztályos orosz nyelvkönyvekben. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mokán Jánosné Nagy Gabriella (1989) A főnévi igenévvel kifejezett modalitások az orosz nyelvben. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Móricz Viktorné (1989) Страноведение на уроках русского языка в учебниках русского языка для 3-его, 4-ого, 5-ого классов. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

N

Nagy Imréné (1989) Игровые элементы на уроке русского языка в шестом классе. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

P

Pataki László (1989) Психолингвистические эксперименты среди детей 14—17 лет. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Patkós Győző (1989) Az orosz frazeológizmusok magyarra történő fordításának sajátosságai (I.E. Bábel elbeszéléseinek fordításai alapján). BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pljesovszky Gabriella (1989) Revolt - morality - society (The Angry Young Men). BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Polgárné Balogh Andrea (1989) Raszkolnyikov dialógusai (széljegyzet a Bűn és bűnhődéshez). BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Porkoláb Mihály (1989) К вопросу о молодёжном жаргон. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

S

Sashegyi Tímea (1989) The characters in Shakespeare's great tragedies Hamlet, Othello, King Lear, Macbeth. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sipos Béláné (1989) Возможности передачи страноведческих информаций при использовании видеотехники. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Siposné Petrovits Mária (1989) Ember és természet viszonyának tükröződése Ajtmatovnál. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó Andrásné (1989) Országismeret és nyelvi-országismeret az általános iskolai orosz nyelvoktatásban. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dr. Szabóné Oláh Ildikó (1989) A nyelvi játékok szerepe a nyelvoktatásban (Nyelvi játékok szerepe és alkalmazása az orosz és német nyelvek tanításában). BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szekeres Katalin (1989) Az intenzív orosz olvasástanítás első szakasza. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szántó Flóra (1989) Страноведческие элементы учебников русского языка для 4 и 8 классов общих школ. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

T

Tóth Gyuláné (1989) Языковые лагери, как одна из форм в мотивации изучения русского языка. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth Rózsa (1989) Комплект наглядных пособий к курсу русского языка для 5-го класса общей школы. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóthé Nagy Edit (1989) Színek és fények. Blok a "Szépséges Hölgy" című versciklusában. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

U

Ujszászi Erika (1989) Csingiz Ajtmatov alkotói pályájának alakulása a nyolcvanas évekig. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

V

Vágó Ibolya (1989) A befejezett szemléletű felszólító módú igealakok vizsgálata az orosz és a német nyelvben. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ó

Ódor Edit (1989) Cштакноведение иoнcтpyиcни ыиpaмaroмиe noыyиgeмe в русском дyмке. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

This list was generated on 2020. április 4. 01:51:20 CEST.