Item where faculty "Gyula Juhász Teacher Training College" and date of item 1988

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | O | P | R | S | T | V | Z
Number of items: 59.

A

Albrechtné Kiss Éva (1988) Bunyin prózájának líraisága. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ancsa Margit (1988) A személyiségfejlődés problémái Gogol, Tolsztoj és Csehov elbeszéléseiben. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

B

Balogh Andrea (1988) A játékos elemek szerepe a 6. osztályos orosz nyelv oktatásban. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Benkóczy Mónika (1988) Nagy Péter alakja Puskin műveiben. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Berke Imréné (1988) Употребление форм повелительного наклонения в учебниках гимназии. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Berki János (1988) DOSZTOJEKVSZKIJ és a Feljegyzéseek az egérlyukból c.kisregény. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Béládi Sára (1988) Выражение причинных отношений в современном русском языке в простом предложении. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

C

Csabai Ildikó (1988) Játékos elemek az 5. osztályban az orosz nyelvi órán. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csányi Ildikó (1988) A játékos elemek szerepe az általános iskolai orosznyelv-tanításban, különös tekintettel a 4. osztályos tanulókra. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

D

Diós Ildikó (1988) Egy intenzív szóbeli kezdő szakasz nyelvi anyagának tanítása. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dobó Anita (1988) A színek költője és a Fekete ember a Jeszenyini színvilág változása. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

F

Font Edit (1988) Мирoвoзрение андрея платонова сквозь изображение человека в произведениях 20-30-х годов /связь человека с природой,бытием,сознанием, чувством,разумом,наукой/. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Frittmann Ágota (1988) Агота Фриттманн Аналогии в романе "Мастер и Маргарита". BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

G

Gódi Katalin (1988) Drakula: egy mítosz genezise és változásai. BA/BSc, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

H

Hadik Csilla (1988) Országismeret az orosz szakos főiskolai tanárképzésben. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hegedüs Ágnes (1988) A játékos elemek szerepe az 5. osztályos orosznyelv-oktatásban. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hossó Krisztina (1988) A Tolsztoji lélekábrázolás művészi eszközei az Anna Karenina című regényben. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

I

Imhoff Emese (1988) Birtokos szerkezetek az orosz és a magyar nyelvben. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

J

Judákné Káli Éva (1988) A természetábrázolás szerepe Puskin Anyeginjében. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

K

Kaczor Tünde (1988) Некоторые вопросы обучения фонетике в четвертом и пятом классах школы-восьмилетки. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Karkus Márta (1988) Az epikai folklór motívumai, Szüzsé elemei és szerepük Csingiz Ajtmatov Korai darvak című kisregényében. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kiss Éva (1988) Tolsztoj nőalakjai. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kocsis Ferencné (1988) Игровые элементы, способствующие обучению на уроках русского языка. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovács Sándor (1988) Performatív igei megnyilatkozások az orosz nyelvben. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kóber Csilla (1988) иopядoк компонентов в сравнительных коcнт ршщях русского языка. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Könyves Klára (1988) Erkölcsi kérdések Iszaak Babel novelláiban. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kürti Imre (1988) A part-szimbólum értelmezése Jurij Bondarev: "A part", a "Választás" és a "Játék" című regényei alapján. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

L

Lenti Beáta (1988) Az ellenőrzés, értékelés, osztályozás problémái az orosz nyelvi órákon. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lénárd Judit (1988) Страноведческая информация в воспитательной работе во внеурочное время. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

M

Marosfi Éva (1988) A Démonizmus Lermontov és Blok műveiben. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mikes Mária (1988) Mesterséges kisnyelvek vizsgálata az 5. és a 7. osztályokban. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Molnár Tímea (1988) A "bolyongó lélek" ábrázolása Puskin műveiben. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Molnár Zsuzsanna (1988) Живое и мёртвое в "войне и мире". BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

O

Obernáné Nagy Gizella (1988) Az orosz és a magyar számneves frazeologizmusok egybevető vizsgálata. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ondrik Valéria (1988) Lélekábrázolás Lermontov: Korunk hőse című művében. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

P

Papp Enikő (1988) Játékos elemek alkalmazása az óvodai orosz nyelv oktatásában és a 4. o. szóbeli kezdő szakaszában. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Papp Éva (1988) Motiváció és orosznyelv-tanulás. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Péter Imréné (1988) Мотивация в обучении русского языка (игровые элементы). BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

R

Radics Ilona (1988) Vizsgálatok a kétnyelvűség körében. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rohoska Mariann (1988) Az orosz grammatikai frazeologizmusok alaktani, szerkezeti és szemantikai sajátosságai és megfelelőik a magyar nyelvben. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rozgonyi Márta (1988) Az általános iskolai orosz nyelvi tankönyvek szókincsének vizsgálata. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rugási Éva (1988) Az orosz és a magyar párhuzamos felépítésű állandósult szókapcsolatok egybevető vizsgálata. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rákai Istvánné (1988) Значение и место страноведения и лингвострановедения в преподавании русского языка в восьмилетней школе (переписка). BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

S

Stirling Judit (1988) Puskin történelemszemlélete. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sz. Kovács Béla (1988) Kiskunmajsa földrajzi neveinek vizsgálata. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szappanos Csilla (1988) Az összehasonlítás kifejezése az orosz és a magyar nyelvben grammatikai, lexikai és frazeológiai eszközök segítségével. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szerencsés Jánosné (1988) Страноведческая информация в учебнике русского языка для 4-ого класса. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Széplakiné Dóra Ildikó (1988) A haza témája Ady Endre és Alekszandr Blok költészetében. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szűtsné Tóth Márta (1988) Az orosz igerendszer archaikus elemei (jelen, múlt és jövő idő). BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

T

Tanka Ágnes (1988) Vásári komédiától - tragikus farce-ig (Kísérlet Szuhovó-Kobilin Tarelkin halála című művének műfaji meghatározására. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóthné Kis-Pál Tünde (1988) Типы упражнений по аудировани. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

V

Varga Andrea (1988) Az orosz visszaható igék magyar megfelelői. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Varga Eszter (1988) A magyar-orosz fordítás szerepe az orosz nyelvi kommunikatív képességek fejlesztésében. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Varga-Dudás Mária (1988) A boldogságkeresés útjai Platonov műveiben. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Varjasi Istvánné (1988) Система вопросительных предложений в русском и венгерском языках /На материале учебника 8-ого класса/ общей школы. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Városiné Szappanos Marianna (1988) Pазвитие навыков и умения по аудированию. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Z

Zadravecz Edit (1988) A hétköznapjaik csapdájában vergődő értelmiségiek csehovi ábrázolásáról. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Zolotareva Ljubov Vaeziljevna (1988) A beszédkészség fejlesztése orosz nyelvből az általános iskola 6. osztályában. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Zsilik Teréz (1988) Az orosz és a magyar internacionális frazeologizmusok egybevető vizsgálata. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

This list was generated on 2020. április 4. 01:50:53 CEST.