Item where faculty "Gyula Juhász Teacher Training College" and date of item 1986

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: B | C | E | F | G | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V
Number of items: 48.

B

Bartók Julianna (1986) Szintaktikailag kötött szerkezetek a biztatás, buzdítás kifejezésére az oroszban. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bazsó Antal (1986) Az orosz frazeologizmusok magyar nyelv fordításának szemantikai és stilisztikai sajátosságai M. Solohov "Feltört ugar" c. regényének magyar fordítása alapján. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Beke Anikó (1986) Mennyiségi viszonyok az orosz folklórban (A mennyiségi viszony kifejezése és a számfogalom kialakulása az óorosz nyelvben, nyoma a népköltészetben). BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

C

Csehné Bretyka Ildikó (1986) Egy Cvetajeva-motívum verstémává teljesedése. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csák Julianna (1986) Vaszil Bikov: Az út végén. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csúvár Marianna (1986) Valentyin Raszputyin "Búcsú Matyorától" című kisregénye hőseinek "sorstragédiája". BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

E

Englerné Patocskai Katalin (1986) Анализ учебнкa русского языка для учебников 5-20 классов. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ezumáhné Németh Györgyi (1986) Mocmpeлиe yreбnoro иaMepuaиa b nobisc yredrukasc русского языка. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

F

Fürjészné Borbély Judit (1986) A melléknév rövid alakjának használata állítmányi funkcióban. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Főző Edit (1986) Az oktatással kapcsolatos főnevek vizsgálata az orosz nyelvben. Az orosz nyelv asszociációs normáinak szótára alapján. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

G

Gellai Ilona (1986) Az értelmiségi elidegenedés Csehov elbeszéléseiben. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gesztesi Piroska (1986) A természeti jelenségekkel kapcsolatos főnevek vizsgálata az orosz nyelvben az orosz nyelv asszociációs normáinak szótára alapján. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gombkötő Csabáné (1986) Страноведческая ценность новых учебников 4-5 классов русского языка для восьмилетней школы. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gyűréné Seres Mónika (1986) A természetes kétnyelvűség fejlődésének néhány kérdése (Kísérletes vizsgálat). BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

J

Juhász Ágota (1986) Az eszmék és az álmok szerepe Dosztojevszkij A Karamazov testvérek című művében. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

K

Kakas Erika (1986) A Pétervári elbeszélések elemzése. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kedves Gyuláné (1986) A játékos elemek szerepe az általános iskolai orosznyelv-oktatás kezdeti fázisában. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kiss Tamás (1986) Korai szláv jövevényszavaink hangtanának néhány kérdése. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kocsisné Somogyi Gyöngyi (1986) A magyar frazeologizmusok orosz nyelvű fordításának stilisztikai és szemantikai sajátosságai (Mikszáth Kálmán műveinek orosz fordításai alapján). BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovalovszki Hedvig (1986) A visszafordítás az általános iskolai orosznyelv-oktatásban. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Krupa-Tóthné Ságodi Mária (1986) A rövid és teljes alakú melléknév állítmányi funkcióban a mai orosz nyelvben. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kutassyné Molnár Katalin (1986) Az orosz tulajdonnevek magyarra történő fordításának sajátosságai (M. Solohov művei alapján). BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

L

Lehotai Jánosné Megyeri Margit (1986) Некоторые области применения страноведческого аспекта на начальном этапе преподавания русского языка. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lengyel Zsolt (1986) Возможности применения метода клоса в процессе обучения русскому языку в начальных школах. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Letenovicsné Varga Mária (1986) A nyelvi tudás mérése utánmondásos teszt segítségével. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Láncz Jánosné (1986) Стpановедческая инфоpмчия в yчебниках pyccкoro языка в восьмилетней школе. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

M

Marton Rózsa (1986) Bács-Kiskun megye néhány szláv eredetű helynevéről. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mladoniczki Csilla (1986) Az orosz frazeologizmusok magyarra fordításának sajátosságai (F. M. Dosztojevszkij művei alapján). BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mráz Lénárdné (1986) Методы преподавания иностранных языков. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mócza Zsuzsanna (1986) Csáth Géza „A kályha" c. novellájának stilisztikai elemzése (feltárás - szintézis - értékelés). BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

N

Nagy Beáta (1986) A természetes kétnyelvűség egy 4 éves gyermek esetében. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

O

Olasz Ildikó (1986) Az orosz frazeologizmusok magyarra történő fordításának sajátosságai. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

P

Papp Ilona (1986) Страноведческая и лингвострановедчеcкая и нформация в преподавании русского языка в восьмилетне йшколе. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pataki Kálmánné (1986) Анализ стихотворения александра блока "двенадцать". BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pataki Kálmánné (1986) Анализ стихотворения Александра Блока "Двенадцать". BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pekó Anna (1986) A közvetlen összetevők pszichikai realitása az orosz nyelv oktatása során. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

R

Rusvai Péterné (1986) Анализ русских глаголов. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

S

Sarudi Éva (1986) Az orosz poliszémikus frazeologizmusok és magyar nyelvi megfelelőik. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Somogyi Edit (1986) Az ideált megtestesítő hősök Dosztojevszkij: A Karamazov testvérek és A félkegyelmű c. műveiben (Miskin herceg: Aljosa Karama zov, Zoszima sztarec). BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Strigencz Márta (1986) Анализ повести в.распутина "последний срок". BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szokira Jánosné (1986) Az Éjjeli menedékhely a magyar színpadokon 1903-tól napjainkig. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Székely Irén (1986) Az olvasás tanítása a negyedik osztályos orosz nyelvkönyv szóbeli kezdő szakasza segítségével. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sárossy Ágnes (1986) A domináns nyelv eldöntése egy kétnyelvű (magyar-orosz) gyermeknél. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

T

Tajtiné Hatos Katalin (1986) Pszicholingvisztikai vizsgálatok. Nyelvtanulás, nyelvtanítás. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Timár Judit (1986) Lermontov: Korunk hőse. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tok Éva (1986) Országismereti információk az általános iskolai orosz nyelvi tankönyvben. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

V

Varga Tiborné (1986) Orosz - magyar asszociációs vizsgálatok. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Varga Ágnes (1986) Gondolatok Anna Ahmatova korai költészetéhez. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

This list was generated on 2020. április 4. 01:49:58 CEST.