Item where faculty "Gyula Juhász Teacher Training College" and date of item 1985

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Number of items: 41.

Bagi Ilona (1985) A szemelfaktív igék szemantikai és szintaktikai valenciája az orosz és a magyar nyelvben. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Barta Imréné (1985) Az audio-vizuális technikai eszközök alkalmazásának lehetőségei a tananyag feldolgozásában és elsajátításában. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bihari Erzsébet (1985) A többalakú igeszemléleti párok lexikai és grammatikai jelentése. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bujdosó Lajosné (1985) Játékos módszerek alkalmazása a szóbeli, olvasási és írástanítási szakaszokban. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bánszki Árpádné (1985) Tematikus játékok az alsófokú orosz nyelvoktatásban (Az olvasástanítást hatékonyabbá tevő játékok). BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csepregi Éva (1985) A leggyakoribb betűkapcsolatok kísérletes vizsgálata II. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dobo Anikó (1985) Verbális és nem verbális jelzések vizsgálata a magyar és orosz nyelvű foglalkozásokon. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fehér Ildikó (1985) Verbális és averbális jelzések vizsgálata egy adott orosz nyelvű foglalkozáson. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Galyasné Rekeny Ilona (1985) Az augmentativ igék szintaktikai és szemantikai valenciája. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gulyás Erika (1985) A potencialitás jelentésárnyalatai az orosz igékben. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hajduchné Szmola Gyöngyi (1985) Magyar-orosz asszociációs vizsgálatok a 14 évesek körében. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hornok Anikó (1985) Játékos gyakorlatok alkalmazása az általános iskolai orosznyelv-oktatásban, különös tekintettel az új, 4. 5. 6. osztályos tananyagra. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Horváth János (1985) Tér- és időproblémák Oszip Mandelstam utolsó költői korszakában. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kara Piroska (1985) A magyar idiomatikus összetett szók szerkezeti és szemantikai sajátosságai és megfelelőik az orosz nyelvben. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Keliger Istvánné (1985) Az auditív-lexikai előkészítés. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kiss Dénesné (1985) A főnévragozás tanítása a 6. osztályban. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kondacs György (1985) A magyar frazeologizmusok orosz nyelvre történő fordításának sajátosságai (Mai magyar írók műveinek orosz fordítása alapján). BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ladnyik Mihályné (1985) Az auditív lexikai előkészítés jelentősége, megvalósítása az 5. osztályos orosz nyelvi órákon. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lovas Györgyi (1985) Az orosz melléknevek paradigmatikus rendszere ismeretének vizsgálata az I. éves orosz szakos főiskolai hallgatók körében. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Maczkó Katalin (1985) A folyamatos és befejezett szemléletű igék az általános iskola 4. osztályában (Tankönyv-elemzés). BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Magyar Istvánné (1985) A melléknév alanyesetének megtanítása az orosz nyelvi órákon. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Marsi Katalin (1985) Tapasztalataim az orosz nyelvi előkészítő tanfolyamról (kezdő nevelőknek). BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Márfi Ildikó (1985) A szemelfaktív igék szemantikai és szintaktikai valenciája. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Móricz Jenőné (1985) Csingiz Ajtmatov: A természet ábrázolás művészi eszközei A fehér hajó c. kisregényben. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagy Mariann (1985) A politemporalitás kifejeződése az orosz perfektív igéknél. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagy Mártonné Ander Dorottya (1985) Az országismereti anyag az érzelmi-értelmi gondolkodás szolgálatában. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Németh Zoltán (1985) A jeszenyini ornamentika elemei az orosz népművészetben (Jeszenyin "Perzsa motívumok" című ciklusa a műfordítás tükrében téma első része). BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Papp Zoltán (1985) Záródolgozat. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Prauda Miklósné (1985) Valentyin Grigorjevics Raszputyin élete és írói munkássága. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ruzsinszki Mihályné (1985) Szókincs és tanterv. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Serfőző Margit (1985) A magyar és az orosz mellérendelő összetett szavak kontrasztív vizsgálatához. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Simon Ilona (1985) A szemantikai igeszemléleti igepárok összevető vizsgálata. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szarvas Mátyás (1985) A magyar nyelv szláv jövevényszavai, különös tekintettel az agrár szakterminológiára. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szigeti Imre (1985) Az orosz frazeologizmusok magyarra történő fordításának sajátosságai (A. P. Csehov műveinek fordítása alapján). BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szőnyiné Gönczi Márta (1985) A játékosság szerepe az orosz nyelv oktatásában. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szűcs Gáborné (1985) Auditív lexikai előkészítés problematikája. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Uhljár Jánosné (1985) Országismereti anyag az értelmi érzelmi gondolkodás szolgálatában (Tankönyvelemzés: 4., 5., 6. osztályok anyaga). BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Varga Magdolna (1985) Magyar-orosz asszociációs vizsgálatok a 11 évesek körében. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vass Magdolna (1985) Országismereti információk az orosz szakos tanárképzés III. évfolyamán. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Volczer Anikó (1985) Jeszenyin korai költészetének néhány jellemvonásáról a Halottak napja című első verseskötet alapján. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vári Szalay Klára (1985) A kreativitás fejlesztésének lehetőségei a 4. osztályos orosz nyelvoktatásban. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

This list was generated on 2020. április 5. 03:28:01 CEST.