Item where faculty "Gyula Juhász Teacher Training College" and date of item 1983

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: B | C | F | H | I | J | K | M | P | R | S | T | U | V
Number of items: 32.

B

Balogh Gyuláné Csatlós Irén (1983) A lírai elemek funkciója Blok "Az ismeretlen nő" ("he3hakomica") című drámájában. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Berki Eszter (1983) Groteszk elemek Gogol és Bulgakov prózájában. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Berki Eszter (1983) A groteszk funkciója Bulgakov "A mester és Margarita" című regényében. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bernáth Magdolna (1983) Jelentés-oppozíciók az igekötő nélküli mozgást jelentő orosz igékben (funkcionális vizsgálat). BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

C

Csicsné Bánki Horváth Lenke (1983) Csingiz Ajtmatov írói munkásságának fejlődése néhány műve tükrében. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csillikné Szaszkó Mária (1983) Típushibák és azok kiküszöbölését szolgáló módszertani eljárások az orosz nyelv tanításában az általános iskola 7. és 9. osztályában. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csjernyik Éva (1983) A szóbeli tanfordítástól a szinkron szakfordításig. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csányi Eszter (1983) Основные и модальные значения неопределенных местоимений с частицей -нибудь. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

F

Ferenczi Imréné (1983) Az ellenőrzés, értékelés és osztályozás az orosz nyelv oktatásában. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

H

Hevér Márta (1983) Az etikai gondolat strukturáló szerepe Trifonov Ház a rakparton c. művében. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Horváth Péterné Kovács Ilona (1983) A második világháború ábrázolásának sajátosságai K. M. Szimonov prózai műveiben. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

I

Iványi Katalin (1983) Az idegen nyelv oktatás néhány pszicholingvisztikai problémája. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

J

Józsa Anna (1983) A teljes és rövid alakú melléknevek vizsgálata állítmányi funkcióban. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

K

Kenesei Istvánné (1983) A művészi archaizálás néhány kérdése Weöres Sándor Psyché című műve alapján. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Keresztes Györgyi (1983) Stíluselemzési módszerek kombinált alkalmazása (Radnóti Miklós: Nem tudhatom....). BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kossa Anikó (1983) Egy József Attila - vers nyelvi anyagának vallomása (József Attila /1925/, "József Attila, hidd el..."). BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovács Csilla (1983) A magyar határozatlan névmások és a nem határozott névelővel ellátott konstrukciók oroszra fordítása. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovács Hedvig (1983) Országismereti információ az általános iskola 5-6. osztályában. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovács Judit (1983) A magyar és orosz felsőfokú melléknevek kontrasztív vizsgálata. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

M

Maksa Anna (1983) A szemléltető-általánosító igei jelentéspozíció szöveggrammatikai vizsgálata. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mile Irén (1983) A szemantikai megalapozottsagú szintaxis szerepe az idegen nyelv oktatásban. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Minár Lajosné (1983) Az audio-vizuális eszközök felhasználása a 4. osztályos orosznyelv oktatásban. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

P

Prisztavok Ágnes (1983) Az orosz és a magyar népmesék nyelvezetének összevető vizsgálata. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pásztor Judit (1983) A lakáshelyzet alakulása 1945-től napjainkig. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

R

Rigóné Mák Éva (1983) A játékok, játékos elemek szerepe az általános iskolai orosz nyelvi órákon. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

S

Sándor Mária (1983) Az orosz szemléleti igealakok használata a tagadó mondatokban. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

T

Tasi Rózsa (1983) A rezultativitás jelentésárnyalatai a perfektív orosz igékben. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth Albertné (1983) Az orosz szólások, közmondások és verses mondókák szerepe az általános iskolai orosz nyelv tanításban. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth Imre (1983) Török eredetű szláv közvetítésű jövevényszavaink (szemantikai vizsgálat). BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tölcsér Ilona (1983) A magyar jelen idejű igék jelentésárnyalatai az orosszal összevetve. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

U

Udvarhelyiné Béres Irma (1983) A fizikai dolgozók életszínvonalának alakulása 196o-tól 198o-ig. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

V

Varga Klára (1983) Способы выражения категории состояния. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

This list was generated on 2020. április 4. 01:47:42 CEST.