Item where faculty "Gyula Juhász Teacher Training College" and date of item 1982

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: B | C | D | F | G | H | K | L | M | N | R | S | T | U | Z
Number of items: 39.

B

Balog Erzsébet (1982) Az életkor és a rokoni kapcsolatok kifejezése az orosz és a magyar nyelvben. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bodnár Magdolna (1982) Nyelvtudás: pszicholingvisztikai kísérlet tükrében. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Budai Józsefné (1982) Лермонтов: "Герой нашего времени". BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Budiás Judit (1982) A nyelvi humor eszközei Arany János levelezésében író-barátaival. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bárány Sándorné (1982) A személyiség problémája a "Jevgenyij Onyegin"-ben = Проблема личности в "Евгений Онегине". BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bátyai Lászlóné (1982) Vizsgálat a közvetlen összetevők használatáról az általános iskolában. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

C

Csengődi Edit (1982) A hallás és beszéd szinkronitásának alkalmazása. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csepregi Éva (1982) A leggyakoribb betűkapcsolatok kísérletes vizsgálata. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

D

Dancsi Györgyné (1982) Az orosz és a magyar nyelv néhány azonos szófajának összevetése. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

F

Farkas Zoltán (1982) Az ember Dosztojevszkij elbeszéléseiben. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

G

Gerő Andrásné (1982) Поэзия человека и природы в Лермонтове. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gyuriczáné Tóth Ilona (1982) Gondolatok egy meséről (Az Afanaszjev-gyűjtemény 202-es meséjének elemzése). BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

H

Hipp Andrea (1982) Az orosz nyelvoktatás néhány pszicholingvisztikai kérdése. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hoffmann Rozália (1982) Az orosz nyelv hangtanának néhány oktatási kérdése. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Horváth Márta (1982) A csoportmunka alkalmazásának lehetőségei az általános iskolai orosz nyelvi órákon. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

K

Klampeczki Ágnes (1982) Egy kétnyelvű gyermek hangrendszerének vizsgálata két és három éves kor között. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovacs Pálné Spák Edit (1982) A 4. osztályos tanulók orosz nyelvi írástanításának problémái. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovács Éva (1982) Az okviszonyok kifejezésének összehasonlító vizsgálata az orosz és a magyar nyelvben. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovácsné Nagy Klára (1982) Lermontov: Korunk hőse című művének elemzése. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kozma Mária (1982) Az "вдти-ходжть" "megy-jár" orosz és magyar mozgást jelentő igék szinonima-rendszerének összehasonlító vizsgálata. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Krecsmériné Gyurkovics Mária (1982) Az olvasás- és írástanítás problémái a 4. osztályban. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kása Erika (1982) A birtokviszony kifejezésének vizsgálata egy magyar-orosz kétnyelvű gyermek beszédfejlődésében, 2-3 éves kor között. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kéri Laura (1982) A magyar személynevek átírásának és ragozásának problematikus esetei (Magyar írók műveinek orosz fordításai alapján). BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

L

Lődy Katalin (1982) Az ember és a természet Puskin költészetében = В поэзии человека и природы в Пушкине. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

M

Maksa Anna (1982) A szemléltető-általánosító igei jelentéspozíció szöveggrammatikai vizsgálata. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Matúz Éva (1982) A magyar és az orosz igenevek kontrasztív vizsgálata. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Megyesi Ibolya (1982) A játék szerepe az orosz nyelv oktatásában. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

N

Némethné Szabó Anna (1982) A házi olvasmány helye, anyaga és terjedelme az orosz szakos tanárképzésben. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

R

Ronsics Klára (1982) Vizsgálatok a szintaktikai percepció körében. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

S

Szabó Csilla (1982) A természetes kétnyelvűség fejlődésének néhány kérdése (kísérletes vizsgálata). BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó Éva (1982) A szóbeli kezdő szakasz szerepe a nyelvi készségek és jártasságok megalapozásában. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Számel Ilona (1982) Az orosz nyelv asszociációs normái szótárának szerepe az orosznyelv-oktatásban. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Székely Istvánné Szivák Zsuzsa (1982) A v+msshg.-val kezdődő orosz szavak percepciójának vizsgálata (Utánmondásos teszt 4. osztályos tanulók körében). BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sári Mária (1982) Orosz szavak percepciójának kísérletes vizsgálata 9-10 éves gyermekek körében. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

T

Tasnádi Balázsné Sipos Márta (1982) A nyelvtantanítás néhány problémája az általános iskolai orosznyelv-oktatásban. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth Mária (1982) Orosz szavak percepciójának kísérletes vizsgálata 9-10 éves gyermekek körében. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

U

Ujszászi Katalin (1982) Az emberi ideál problematikája Csehov műveiben. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ujváriné Szabó Anikó (1982) A házi olvasmányok szerepe az országismereti információk továbbításában. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Z

Zakar Béláné Bakó Gabriella (1982) Az orosz személynevek és a névadási szokások tükröződése néhány XIX. századi irodalmi műben = Русские имена, отчества и фамилии и отражение обычаев именодательства в нескольких литературных произведениях xix века. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

This list was generated on 2020. április 4. 01:46:50 CEST.