Item where faculty "Gyula Juhász Teacher Training College" and date of item 1981

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: B | C | D | F | G | I | J | K | M | N | P | R | S | T | V | Z
Number of items: 42.

B

Berényi Márton (1981) О языковых средствах характеристики внешнего облика героя по роыану Л.Н. Толстого "Анна Каренина". BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

C

Csauth Erzsébet (1981) Az orosz társalgási nyelv szintaktikai sajátosságainak vizsgálata = Понятие разговорной речи. Место разговорной речи в системе функциональных стилей русского языка. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csiszár Adrienn (1981) A széppróza fordításának néhány kérdése. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csépány Ildikó (1981) Az orosz frazeológizmusok magyarra fordításának sajátosságai (Dubrovin, M. I.: Ruszkije frazeológizmü v kartyinkah" című szótára alapján). BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

D

Drabant Jánosné (1981) A szemléltetés szerepe az általános iskolai orosz nyelv oktatásában. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

F

Fekete Ágnes (1981) A humanizmus tragédiája Dosztojevszkij műveiben. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

G

Galgóczy Zsófia (1981) A szintaktikai percepció néhány kérdése általános iskolások körében. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Garajszki Klára (1981) Orosz szavak percepciójának kísérletes vizsgálata 9-10 éves gyermekek körében. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gilányi Piroska (1981) A haza fogalma Puskin és Lermontov költészetében. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

I

Ihász Ildikó (1981) Az orosz szavak percepciós-motorikus vizsgálata - oroszt még nem tanult 4. Osztályos (9-10 éves magyar) gyerekek körében. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

J

Jenei Anikó (1981) Miskin herceg alakja F. M. Dosztojevszkij: A félkegyelmű című regényében. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Juhász Jánosné Mag Mária (1981) Az orosz befejezett jelen-jövő idejű igealakok jelentésfunkcióinak vizsgálata a magyar igékkel összehasonlítva. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

K

Kiss Éva (1981) Az orosz nyelv oktatásának néhány problémája az óvodáskorban. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kokovai Ilona (1981) Országismereti információk az általános iskolai orosz nyelvoktatásban. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Koller Erika (1981) A mozgást jelentő igékkel képzett igei-névszói szókapcsolatok lexikai, grammatikai és szemantikai összehasonlító vizsgálatához. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kollár Ágnes (1981) Синтаксически связанные построения передающие отрицание в русской разговорной речи. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovács Gabriella (1981) A korai idegennyelv oktatás problémái az elmúlt másfél évtized távlatának irodalmából. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovács Éva (1981) A folyamatos és befejezett igék tanításának problémái az általános iskolai orosz nyelvoktatásban. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kádár Mihályné (1981) A "sok" meghatározatlan mennyiséget kifejező szavak és állandósult szókapcsolatok mikrorendszere az orosz nyelvben és megfelelői a magyar nyelvben. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

M

Miletin Anna (1981) Tanfordítás magyarról oroszra. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

N

Nagy Ildikó (1981) A határozói igeneves szerkezetek szintaktikai funkciója Csehov elbeszéléseiben = Синтаксическая функция деепричастных оборотов в рассказах А.П. Чехова. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagy Katalin (1981) A -to és -Нибудь utótagú határozatlan névmások funkcionális és strukturális vizsgálata a magyarral összevetve. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

P

Pizarro Magdolna (1981) Folklór Puskin meséiben = Фольклор в сказках А.С. Пушкина. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Probojcsevics Mária (1981) Közbevetett szavak I. Sz. Turgenyev elbeszéléseiben = Вводные слова в повестях И.С. Тургенева. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

R

Rácz Erika (1981) Синтаксические функции глаголов КАЗАТЬСЯ и ПОКАЗАТЬСЯ в современном русском языке (на материале произведений: М.Ю. Лермонтов. "Герой нашего времени"; И.С. Тургенев, "Отцы и дети” ; Б.Н. Полевой. "Повесть о настоящем человеке"). BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

S

Sasvári Márta (1981) Духовные искания Андрея Болконского и Пьера Безухова в романе Толстого “Война и мир". BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Staub Tünde (1981) A felszólító mód kontrasztív vizsgálata az orosz és a magyar nyelvben. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó Pálné (1981) Raszkolnyikov útja Dosztojevszkij "Bűn és bünhődés" c. műve alapján. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szentirmai Katalin (1981) Az óvodai kísérleti orosztanítás egy periódusának vizsgálata. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szűcs Judit (1981) Az orosz perfektív igék mellett álló tárgy szemantikája. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sövényházi Erika (1981) A feltételes mód az orosz és a magyar nyelvben. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

T

Tamásy Edina Márta (1981) A melléknévi igeneves szerkezetek kontrasztív vizsgálata. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Turcsán Teréz (1981) Iván Karamazov eszmei világa (elemzés). BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tímár Antal (1981) Záródolgozat. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth Dorottya (1981) A folyamatos és befejezett igék használata a tagadó mondatokban. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth Ildikó (1981) A számnevekkel képzett orosz és magyar állandósult szókapcsolatok szemantikai, lexikai és grammatikai összehasonlító vizsgálata. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

V

Varga Andrásné (1981) Az audio-vizuális technikai eszközök szerepe és felhasználásuk módja a nyelvtantanításban. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vass Erzsébet (1981) Pszichikus cselekvést kifejező igék vizsgálata az orosz nyelvben : az orosz nyelv asszociációs normáinak szótára alapján. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Viasz-Kádi Edit (1981) A folyamatos és befejezett szemléletű igék vizsgálata az egyszer kérdő mondatokban Lev Tolsztoj Háború és béke című regénye alapján. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Várkonyiné Csáforda Éva (1981) Tanfordítás és szinkron fordítás. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vörösmartiné Tőzsér Emma (1981) Роль пейзажа в романе Толстого "Война и мир". BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Z

Zalka Vera (1981) Проблемы билингвизма. BA/BSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

This list was generated on 2020. április 4. 01:44:14 CEST.