Item where faculty "Faculty of Economics and Business Administration" and date of item 2009

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Á
Number of items: 376.

A

Aczél Péter (2009) Teljesítménymenedzsment és HRM bemutatása. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Almási Mónika (2009) Adóelkerülés megvalósításának módjai és lehetséges kezelése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ambrus Nikolett (2009) Fenntarthatóság kontra marketing (Szekunder kutatás a fenntartható fejlődés és a marketing kapcsolatának kérdésében). BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Arany-Tóth Júlia Sára (2009) Egyetemi-vállalati együttműködések kapcsolatmenedzsmenti nézőpontból (A kapcsolati szorosság megjelenése az egyetemi-vállalati vertikális kutatási-fejlesztési együttműködések teljesítményében. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

B

Bagi Zsolt (2009) A pénz szaga. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bagoly Andrea (2009) Az állami lakástámogatási politika alakulása Magyarországon. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bajzáth Zsolt József (2009) A Gazdaságfejlesztési Operatív Program vállalkozásfejlesztési prioritásának elemzése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bakacsy Henriett (2009) A sajtóhír és a tőzsdei árfolyam kapcsolata - Az OTP részvényárfolyamának változása a médiamegjelenések tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bakos László Attila (2009) A Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ pályázati úton történő beavatkozási lehetőségei a helyi munkaerőpiacba. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Balog Dávid (2009) A Balanced Scorecard alkalmazhatósága a Pándy Kálmán kórházban. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh Andrea (2009) Hass, alkoss, gyarapíts! Az Egészségbiztosítási Felügyelet hatása az egészséghez való jog érvényesülésére. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh Tamás (2009) Aktív stratégiával a részvénypiacokon. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh Zsuzsanna (2009) Európai trendek a nyugdíj ellátó rendszerekben. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dr. Balogh Ádám (2009) Trendek és termékek a villamosenergia-piacon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh Ágnes (2009) A helyi iparűzési adó szerepe az önkormányzati alrendszer gazdálkodásában. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh Éva (2009) Vállalatfinanszírozás- és fejlesztés a tőkebefektetés intézményén keresztül. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Baranyai Attila (2009) Határidős day trade kereskedés (A határidős kereskedés elméleti alapjai, a technikai és fundamentalista elemzés elmélete és gyakorlata, a kereskedés technikai és pszichológiai oldalának bemutatása). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Barna Diána Magdolna (2009) Amit egy kisvállalat foghat a magyar horgász piacon. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Barna Hilda (2009) A pénzügyi számviteli kimutatások hasznosítása a komplex vállalat irányításban. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Barna Sándor (2009) Termelési folyamat újraszervezése a Hammerstein Bt-nél. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dr. Bartha Ákos (2009) A gazdasági válság és hatásai a nemzetközi pénzügyi szervezetekre. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bartlett Edina Ágnes (2009) Az angliai oktatási rendszer vizsgálata az általános iskolák menedzsmentjének tükrében. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bartyik Ivett (2009) A főfoglalkozású egyéni vállalkozó járulékfizetési kötelezettségei Magyarországon 2003. és 2009. között. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bartók Renáta (2009) Lakáscélú állami támogatások alakulása Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Baráth Andrea (2009) Adalékok az egészségügyi piac sajátosságaihoz. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Batka Tiborné Bajusz Judit (2009) A humánerőforrás kérdései az egészségügyben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Batki Andrea (2009) Számviteli vállalatértékelés. Mérleg-, eredménykimutatás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bene Krisztina (2009) A jövő energiája a napenergia. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Benkó Zsolt (2009) Közép- és kelet-európai nyugdíjrendszerek (A magyar nyugdíjrendszer fenntarthatósága, fiskális összefüggései, problémái és jövőképe). BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Benyhe Ildikó (2009) A XXI. századi gazdasági válság Magyarországon és Szlovákiában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Berkecz Anita (2009) A nyugdíjrendszer kialakulása és fejlődéstörténete Magyarországon. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bertók Ádám (2009) Üzletiangyal-hálózatok és -csoportok. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dr. Berényi Antal (2009) A magyar KKV-k K+F+I tevékenysége és annak forráslehetőségei, egy magyar innovatív vállalkozás példáján bemutatva. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bodó Tibor (2009) A Kínai Népköztársaság tőkegazdálkodása és valutatartalékai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dr. Bognár Csilla (2009) Üzleti tervezés - Az SPG Kft. üzleti terve. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bokán Katalin (2009) A kockázatitőke-befektetésekből való kiszállás a hazai és kelet-közép-európai gyakorlatban és egy esettanulmányon keresztül. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Boldizsár Kármen (2009) Gyerekek, mint fogyasztók és az őket vásárlásra ösztönző „játékos” merchandising eszközök. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Borbás Gabriella (2009) Hirdetés a Dél-alföldön. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Borbély Bogáta (2009) Az önkormányzat szerepe a helyi gazdaságfejlesztésben Szeged példáján keresztül. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Boros Edina (2009) A mozgató szervrendszeri betegségek prevenciójának költséghatékonysági vizsgálata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dr. Boros Judit (2009) Az ellenőrzött külföldi társaság (CFC), avagy offshore cégek az adóparadicsomban. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Botta Angéla (2009) A Szegedi Tudományegyetemhez kötődő spin-off vállalkozások finanszírozási nehézségei. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bozóki Csaba (2009) A nők karrierlehetőségének korlátai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Braxmair András (2009) „Magyar bor mindenkor” - A bormarketing stratégia irányvonalai és jövőbeli lehetőségei Magyarországon. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bábi Tímea (2009) Az Európai Unió fiskális koordinációja a jelenlegi gazdasági válság idején. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bálint Attila (2009) Teljesítménymenedzsment és a HRM. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dr. Béni Csaba (2009) Egyéni vállalkozók 2007. évi személyi jövedelemadózása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bódi Otília Anita (2009) A reklám - L’Oréal reklámfilozófia avagy „miért érdemlem meg?”. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Börcsökné Farkas Edina (2009) Folyamatok automatizálásának adattárház alapú támogatása a Quaestor Travelnél. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Búrány Anikó (2009) Versenyképességi elemzés újszerű megközelítésben: a Vajdasági régió versenyképességi cilindere. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

C

Csabók Szilvia (2009) A kompetencia alapú teljesítményértékelési rendszer működésének bemutatása a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeleténél. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csankovszki Kata (2009) A külföldi működőtőke szerepe a regionális gazdaságfejlesztésben Magyarországon. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dr. Csarnai Judit (2009) A helyi adózás tapasztalatai Békés Város Önkormányzatánál 2003-2008 között. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csernik Nikolett (2009) Az Éva magazin piaci bevezetése. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csernák Lajos (2009) Geotermikus és napenergia felhasználása a térfűtésben és hatása az energiagazdálkodásra Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csiki Csaba Zoltán (2009) A 2006. évi XCVIII. törvény értékelése gyógyszertár-tulajdonosi szempontból. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csipak Viola (2009) Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark múltja, jelene és jövője a kisteleki kistérségben. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csiszár-Fehér Sarolta (2009) A bankrendszer fejlődése Magyarországon 1987-től, a QUAESTOR Csoport, mint speciális pénzintézet alakulása, piacra lépése, működése, fejlődése. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dr. Csorba Ágnes (2009) Új ügyfél. Hogyan? MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csovcsics Andrea (2009) Gyógyszertári szolgáltatás a modern marketing tükrében. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csányi Nikoletta (2009) Az első nyilvános forgalomba hozatal elmélete és gyakorlata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dr. Csányiné Gyuris Ildikó Rozália (2009) Árpolitika és árképzés a közúti személyszállításban. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Császár Brigitta (2009) A kínai tudásgazdaság térnyerése és területi egyenlőtlenségei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dr. Császár Imola (2009) A betegjogok érvényesülése és a büntetőjogi felelősség kérdése a magyar egészségügyi ellátásban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csíkos Ferenc (2009) A Contitech Rubber Industrial Kft. heveder üzem anyaggazdálkodási logisztikai rendszerének elemzése. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csóti Karolina (2009) Változó közigazgatás - Nagyító alatt a köztisztviselők teljesítményértékelése. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dr. Czompa Levente (2009) Az egészségügyi reform folyamán a hotelkórtermi szolgáltatás bemutatása egy megyei kórház osztályán. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Czuprák Bettina (2009) A logisztika jövőbeli szerepének lehetőségei hazánkban az Új Magyarország Fejlesztési Terv tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

D

Demeterné Hajdu Vanda (2009) A magyar méhészeti ágazat agroökonómiai elemzése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Deth Rózsa (2009) A marketing szerepe Gyopárosfürdő működésében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dett Klaudia (2009) Az Erste Bank lakossági jelzáloghitelezési rendszerének bemutatása. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Deák Angéla (2009) A projekt-kontrolling szerepe az építőiparban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Diós Tünde (2009) Vállalkozási forma választás, áttérés az egyszerűsített vállalkozói adózásra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dobi János (2009) Területi egyenlőtlenségek mérséklése az Európai Unióban - A kohéziós politika bemutatása Magyarország és Szlovákia gazdaságfejlesztési intézkedéseinek összehasonlításán keresztül. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dobó László (2009) „The War for Talents” - a munkaerő változásának új kihívásai a toborzásban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Domokos Andrea (2009) Bank a nappaliban. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dopsa Zsolt (2009) A lakáshoz jutás állami támogatása Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dorogi Enikő Barbara (2009) Kis- és középvállalkozások környezeti és társadalmi felelősségvállalása. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dusik Anita (2009) A Magyar Államkincstár Dél-alföldi Regionális Igazgatósága Államháztartási Irodájának felülvizsgálati tevékenysége. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dóczi Ágnes (2009) Betétbiztosítás Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Döme Márk Jenő (2009) C2C piacok és aukciósházak. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dömötör Judit (2009) A fertőzés jelensége és szerepe a gazdasági válságokban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

E

Elekes Zoltán (2009) Közgazdaságtani-játékelméleti modellezés: egy elméleti megközelítés a közlegelők tragédiájához. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Erdei Mónika (2009) A hulladékgazdálkodás és a logisztika kapcsolatának vizsgálata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

F

Fajt Ildikó (2009) A bioetanol, mint alternatív energia magyarországi felhasználása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas József (2009) Műtétes mátrix osztály és központi műtő működésének kialakítása a szentesi Dr. Bugyi István kórházban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas Péter (2009) A magyar állampapírpiac kialakulása, jellemzői, aktuális problémája. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas Tamás (2009) Út a NAFTA-hoz. Mexikó gazdasága és a külföldi tőke 1970 és 1994 között. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas Zoltán (2009) „Korgomba” és „nyugdíjbomba” (Az elöregedés gazdasági hatásai és a német nyugdíjrendszerrel kapcsolatos vonatkozásai). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dr. Fehérvári Andrea Eszter (2009) Egy közhivatal szervezeti kultúrájának vizsgálata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fekete Csanád Ádám (2009) Ígéretek és fenyegetések játékelméleti modellezése (A kubai rakétaválság dinamikus elemzése). BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fekete Gábor Gergely (2009) Regionális fejlesztési politika Spanyolországban, különös tekintettel Andalúziára. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fekete Krisztina (2009) A munkaköri leírásokban használt kompetenciák vizsgálata a Legrand Zrt.-nél. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Felek Zsuzsa (2009) A biomassza energetikai hasznosításának lehetőségei, gazdasági megtérülése egy hazai példán keresztül. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fenyővári Nóra (2009) A privatizáció Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Frank Szabolcs (2009) Az Európai Unió vízvédelmi politikája és a Víz Keretirányelv bevezetése Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fábiánné Morvai Beáta (2009) A Magyar Telekom színvonalas ügyfélkiszolgálása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

G

Galambosi Tamás (2009) Költségvetési szervek gazdálkodásának és számvitelének sajátosságai. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Galla Tímea (2009) Versenytársak vagy „csak” szomszédok: a Dél-alföldi és a Nyugat-romániai régió versenyképességének összehasonlítása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dr. Gazdik Nóra (2009) Komplex rehabilitációs rendszerek kiépítése és fejlesztése Magyarországon az Európai Unió iránymutatásainak és gyakorlatának figyelembevételével. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gera Gábor (2009) Reklámhatékonyság vizsgálat a Rádió Plusznál. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gilinger Nándor (2009) A Dél-alföldi régió területfejlesztési lehetőségei a 2007-2013-as programozási periódusban a Dél-alföldi Operatív Program keretein belül. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gimesiné Spiegl Dóra Zsuzsanna (2009) A verseny hatása az egészségügyi piacra és annak hatása a társadalmi folyamatokra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Golács Zoltán (2009) A SOLARONICS vállalatcsoport üzleti tervezés gyakorlata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gregus Anita Edit (2009) Arculatépítés Mórahalmon, avagy egy kisváros sikertörténete a Homokháton. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gudmon Gábor (2009) A szövetkezetek felelősségvállalásának sajátosságai (A Mondragón-példa). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gudmon Orsolya (2009) A mai Magyarország idegenforgalma regionális megközelítésben. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyenge Tünde (2009) A Confhotel Rendezvényszervező Kft. tevékenységének átfogó elemzése 2003-2006. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyenizse Gábor (2009) A Kiskunhalasi kistérség versenyképességének megítélése a piramis-modell mentén. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyulai Pál (2009) Váltóállítás - Vállalati kultúra és változás a MÁV Zrt.-nél. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyömrei Beáta Judit (2009) Önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyöngyösi Krisztina (2009) Az euró bevezetésével kapcsolatos feladatok Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dr. Györe Dóra (2009) A helyi adók szerepe Magyarországon, szabályozásuk Kecskeméten. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Győri Adrienn (2009) A lakáshitelezés korszerű formái Magyarországon (Az OTP Bank Nyrt. lakáshitelezésén keresztül). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gál Adrienn (2009) A fogyasztói elégedettség és a lojalitás vizsgálata a makói Apaffy Patika Bt. szolgáltatásaival kapcsolatban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gál Anita (2009) A környezettudatos fogyasztói magatartás vizsgálata a Szegedi Tudományegyetem hallgatói körében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gál György (2009) A megbízás teljesítését befolyásoló költségtényezők a közúti árufuvarozásban. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gálik András (2009) A magyar lakáspolitika alakulása, kiemelt tekintettel a lakáscélú támogatás központi állami formáira és helyi lehetőségeire. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gémes Gergő (2009) Private Banking – a modern banki szolgáltatás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gódor Emőke (2009) Környezetvédelmi témakörű fejlesztési programok értékelése során a környezeti fenntarthatóság vizsgálatában alkalmazható módszertan. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

H

Hajdú Zoltán (2009) Ruhr-vidék: szénbánya vagy tudásbánya? (Az egyetem és az ipar kapcsolata a szerkezetátalakítás árnyékában). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hajdúné Gulyás Gabriella (2009) Az értékesítés támogatás speciális eszközei egy hazai bank gyakorlatában. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Halász Andrea (2009) Az autóipar klaszteresedése Szászországban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Haraszti Katalin (2009) A controlling rendszer feladata és annak vizsgálata a Henkel Magyarország Kft. Körösladányi Gyárában. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Harkai Szilveszter (2009) A Vám- és Pénzügyőrség Dél-alföldi Regionális Parancsnokságának gazdálkodása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Harsányi Marianna (2009) A Balanced Scorecard alkalmazásának egy lehetősége. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dr. Hartmann Petra (2009) A kutatás+fejlesztésben rejlő lehetőségek, konkrét példa a Szegedi Tudományegyetem Sebészeti Műtéttani Intézetében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hegedüs Krisztina (2009) Az államháztartás egyenlegének alakulása. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hegyi Renáta (2009) Földeák Község Önkormányzat gazdálkodása 2005-2007. év között. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Heidt Nóra (2009) Az autóipari hagyományokra épülő innovatív régiók sikerének szereplői. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Heim Tamás (2009) A lakossági hitelezés folyamata, szereplői, a válság hatása a jelzáloghitelezésre. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hideg Mariann (2009) Kiskunfélegyházi kistérség területfejlesztésének irányai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Holló Klaudia (2009) A kis- és középvállalkozások fejlesztésének nem pénzügyi eszközei a Nemzeti Fejlesztési Tervekben (Magyarország, Dél-alföldi Régió, Békés megye). BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hopenthaler Judit (2009) A megújuló energiaforrások ára. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth Anita (2009) Kereskedelmi bankok a válságok tükrében. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth Helga (2009) E-Japan, e-Europe, e-Magyarország: e-government törekvések és eredmények. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth Viktória (2009) Az „Állattartó telepek korszerűsítése” EMVA jogcím bemutatása a pályázók és az ügyintézők szemszögéből, valamint az intézkedés helye az Európai Unió mezőgazdasági támogatási rendszerében (Az EMVA támogatások pénzügyi szemléletű vizsgálata, és a lehetséges gazdasági hatások elemzése). BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth Dori Szilvia (2009) Arculattervezés marketinges szemmel és a Sämling Kft. felértékelődő arculata és imázsa. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Horányiné Tombácz Anita (2009) Az informatika jelentősége a pénzügyi szolgáltatások területén. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hraskó István (2009) A KÉSZ csoport PR tevékenysége. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Huber Anetta (2009) Kkv-k fejlesztési lehetőségei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hődör Andrea (2009) A női foglakoztatás helyzetképei és a Magyar Állam szerepvállalása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

I

Iglói Dénes (2009) A területi egyenlőtlenségek és a konvergencia támogatások közötti kapcsolat az Európai Unió 15 tagállamában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Irhás Veronika (2009) A biztosítási szektor fejlődése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Izracska Mirtill (2009) Uro-Vaxom újrabevezetése a magyar gyógyszerpiacon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

J

Jakó Erika (2009) A Kite Zrt. gazdálkodási tevékenységének elemzése 2004-2007 között. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Janáky Csaba (2009) Az együttműködések szerepe a vegyipari és gyógyszeripari innovációs folyamatokban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Jenei Klára (2009) Bank és Biztosító, lakossági jelzáloghitelezés az Allianz Bank Zrt. gyakorlatában. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Jobbágy Petra (2009) Az Autograph oktatószoftver magyarországi bevezetésének kihívásai. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Joszt Eliza (2009) A privatizálódás útján. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Joó Pál László (2009) Környezetvédelmi jellegű adókötelezettségek (ökoadók) Magyarországon. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Juhos Petra Georgina (2009) Az 1929-1933-as és a jelenlegi amerikai gazdasági világválság hatására bekövetkező közgazdasági elméletváltozások. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász András Gábor (2009) A fenntarthatóság értelmezése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász Krisztina Barbara (2009) Az Algopyrin márkakommunikációjának változása a vénykötelessé válás tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász Nóra (2009) A Benelux és az Európai Unió együttműködése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Józsa Anita (2009) A márkázás és a termékinnováció jelentősége a Forest Papír Kft. bemutatásán keresztül. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

K

Kalocsai Luca (2009) Hazai pénzintézetek marketingkommunikációja. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kancsár Anikó (2009) Az integrált vállalatirányítási információs rendszerek. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Karakás Márta (2009) A női foglalkoztatottság és a nemek szerinti bér- és keresetbeli különbségek. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kasza Judit Mária (2009) Az üzleti bankok elektronikus bankszolgáltatásai Magyarországon. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kasza Éva (2009) A kultúra hatásának vizsgálata a társadalmi felelősségvállalásra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kasziba Éva (2009) A befektetési kedv alakulása a háztartások viszonylatában Magyarországon a K&H Bank által forgalmazott nyíltvégű befektetési alapok tükrében. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kató Olga (2009) Helyi önkormányzati költségvetési tervezés. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kató Tamás (2009) A termelőeszközök piaca és eszközalapú finanszírozása Magyarországon. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kazár Klára (2009) Fiatal fogyasztók (?) - A Szegedi Tudományegyetem jegyzettámogatási rendszerének elemzése. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kelemenné Utasi Melinda (2009) A kistérségek szerepe az önkormányzati feladatok ellátásában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kerekes Anasztázia (2009) Főkomponens- és klaszteranalízis bemutatása és alkalmazása. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kerekes Attila (2009) Bank, kötöttségek nélkül - Trendek az elektronikus bankcsatornák piacán. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kerekes Balázsné (2009) Dinamikus elemzések kutatás-fejlesztési adatokon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kertmegi Norbert (2009) MARKETING DISCOGRAPHY - A kezdetektől a legújabb irányzatokig. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dr. Kiricsi Ágnes (2009) Az egészséghez való jog és a betegjogok érvényesülése Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Király Nóra (2009) A subprime válság, és annak hatásai a magyar hitel- és befektetői piacon. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Király Tamás (2009) A www.alomvaros.hu weboldalt működtető vállalkozás előkészítése, a szolgáltatás bevezetése és fejlődési lehetőségeinek meghatározása. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kis Zsófia (2009) A védelmi ipar szerepe a katonai képességfejlesztés folyamatában a védelmi iparban zajló privatizáció tükrében. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kispéter Dóra (2009) Külföldi működőtőke-befektetések az adóösztönző technikák kontextusában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss András Péter (2009) A pénzügyi intézmények szabályozása a 2007-es pénzügyi válság tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss Katalin (2009) A marketing Berlusconi politikai kommunikációs eszköztárában. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss Sándorné (2009) A kiskunhalasi Ipari Park fejlesztési lehetőségei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss Zoltán (2009) Munkaügyi adatok leíró statisztikai elemzése OpenStat-ban. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dr. Kiss Ákos Csaba (2009) Ágyéki porckorongsérv ellátásának költséghatékonysági vizsgálata a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórházában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kissné Makra Katalin (2009) A költségvetési intézmények gazdálkodásával kapcsolatos feladatok a tárgyi eszközök tükrében, eltérések a vállalkozói számviteltől. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kocsis Éva (2009) A feldolgozóipar gazdasági szerepének visszaszorulása a Dél-Alföldön. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dr. Koczkáné Szabó Gabriella (2009) A munkanélküliség makroökonómiai és gazdaságpolitikai jelentősége. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kokavecz Andrea (2009) A mikrohitelezés hazai tapasztalati. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Komlódi Szandra (2009) Az ügyfélkezelés hatékonyságának vizsgálata helyi közüzemi szolgáltatók (távhőszolgáltatók) körében. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Koncz Andrea (2009) A helyi önkormányzatok eladósodása Magyarországon 1990 után. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kordás Róbertné (2009) A magyar agrárium eszközfinanszírozási lehetőségei (Fedezetértékelés a magyar lízingvállalatok gyakorlatában). BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Korom Rita Helga (2009) Az USA és Magyarország egészségbiztosító rendszereinek összehasonlító elemzése. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Korponai János (2009) Az üzleti kapcsolatok teljesítményének értelmezése. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Koszár Anna (2009) A Szentesi Kórház pénzügyi krízishelyzetének kezelése a 2007-2008. évben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kotvics Hajnalka (2009) Transzferárazás Magyarországon és az Európai Unióban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovalcsik Adrienn (2009) Az európai uniós támogatási rendszer magyarországi problémáinak feltárása az eltelt öt év tapasztalatainak tükrében. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dr. Kovács Andrea (2009) Munkaerőpiaci körkép női szemmel. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács István (2009) Az ingatlanlízing, mint lízingtípus és az ingatlanpiac bemutatása. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dr. Kovács Klára (2009) Összefoglaló áttekintés a liberalizációról, különös tekintettel a postai szolgáltatásokra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács Tamás (2009) Ajánló rendszerek használata az Internet világában. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács Veronika (2009) A közlekedési politika fejlődése és annak hatása a Tisza Volán Zrt. gazdálkodására. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dr. Kozmáné Dr. Novák Krisztina (2009) Új utak a komplex rehabilitáció folyamatában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kracsmárik Milán (2009) A tudás és innováció terjedésének kulcsa: az IKT szektor. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kugelmann Dóra (2009) Településmarketing Soltvadkerten. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kuklis Nikoletta (2009) Pályázati források szerepe a vállalkozások finanszírozásában. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kun Erika (2009) Energiahordozó piacok, a villamos energia szervezett piac kialakulásának lehetőségei Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kálmán-Gál Vera (2009) Az oktatók helyzete és teljesítménye a magyar felsőoktatásban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kántor Melinda (2009) Az infláció múltja, jelene és jövője Magyarországon, avagy miért is fontos kritérium? BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Károly Éva (2009) Szerbia, úton az Európai Unió felé. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kóródi Katalin (2009) Egy ingyenes regionális magazin bevezetése Csongrád megyében. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kútvölgyi Lilla (2009) Kohéziós politika az Európai Unióban és Magyarországon. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

L

Laczkó Erika (2009) Sikeres vezetés a kis és középvállalkozásokban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Lados Erzsébet (2009) Lakáshitelezés. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Laskai András (2009) Komplex hitel kezelési rendszer megjelenése (A Loan Front End rendszer és az Allianz Bank Zrt. jelzáloghitelezési gyakorlatának elemzése). BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Lencse Ferenc (2009) Nyugdíjas problémák, problémás nyugdíjak. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Litvai Ágnes (2009) Az atipikus foglalkoztatási formák, és egészségügyi vonatkozásaik. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dr. Losonczi Erika Eszter (2009) Az angol és a magyar gyógyszertámogatási döntéshozatali mechanizmusok elemzése a sclerosis multiplex kapcsán. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Lódri Katalin (2009) Kis- és középvállalkozások banki finanszírozásának átalakulása, fejlődése a 80-as évek végétől napjainkig. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dr. Lúdézer Sándor (2009) A vállalkozások szerepe a gazdasági válsággal érintett egészségügyben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

M

Maczák Andrea Kitti (2009) Az Európai Unió migrációs politikája az ezredfordulón. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Magony Rita (2009) A nők munkaerőpiaci helyzetének alakulása a Kisteleki Kistérségben. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Major Lajos (2009) Egy vállalkozás hitelezése az OTP Bank Nyrt.-nél a jelenlegi gazdasági helyzet tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Maknics Dávid (2009) Szervezeti konfliktusok - Az egyéni jellemzők hatása a konfliktuskezelés módjára. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Marosvölgyi Melinda (2009) Az infláció, és a magyarországi inflációs célkövető rendszer. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Martus Bettina (2009) Spin-off cégek hozzájárulása a helyi gazdaságfejlesztéshez. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Maróti Péter (2009) A közfinanszírozású kutatóhelyeken képződött szellemi tulajdon üzleti hasznosulása a Dél-alföldi Régió intézményeiben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Marótiné Pántos Szilvia (2009) Vállalatok a társadalmi felelősségvállalás útján. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Masa Gabriella (2009) A könyvvizsgálót érintő szabályok a számviteli rendszerek és a jogharmonizáció tükrében. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Mede Krisztina (2009) Az ERSTE Bank Hungary Nyrt. hiteltevékenysége a kis- és középvállalkozások tükrében. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Menyhárt Dóra (2009) Nemzetközi közúti szállítmányozás, fuvarozás mutatószámai, összehasonlító táblázat egy esettanulmányon keresztül. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Mester Béla (2009) Vállalatirányítási Információs Rendszerek Magyarországon. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Mező Júlia Veronika (2009) A dél-alföldi kisvállalkozások jövője. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Mogyorósi Noémi (2009) Az Európai Uniós pályázatok szerepe a kis- és középvállalkozások finanszírozásában. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dr. Mohácsi Zoltán (2009) A pénzmosás megelőzésének szabályozása és gyakorlata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Moldvay Balázs (2009) Magyarország lehetőségei egy fenntartható energiatermelés létrehozására. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár Márta (2009) A magyar kis- és középvállalkozások banki finanszírozásának alakulása 2000 és 2007 között különös tekintettel a CIB Bank Zrt. Gyakorlatára. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dr. Molnár Szilvia (2009) Népegészségügyi politika az Európai Unióban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Motika Ágnes (2009) Vállalatok társadalmi felelősségvállalása és a kommunikáció. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Muhi Zsolt (2009) Kamatbegyűrűzés Magyarországon. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Máhler Edit (2009) “Multikulti” frissdiplomások? - SZTE-GTK nappali tagozatos hallgatóinak interkulturális kompetencia felmérése. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Márki Józsefné (2009) A vezetői számvitel és a kontrolling alkalmazása a Medikémia Zrt-nél. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Mészáros Balázs (2009) A unit linked életbiztosítás, mint a pénzügyi takarékoskodás eszközének egyike. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Mészáros Bernadett (2009) A rejtett gazdaság visszaszorítása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Mészáros Dalma (2009) Az egészségbiztosítás rendszere és jogviszony ellenőrzés folyamata Magyarországon. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Mészáros Tamás (2009) A kartellek természete, avagy a versenyszabályozás dilemmái. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Móczár Katalin (2009) A lízing, mint különleges finanszírozási forma. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Móra Melinda (2009) A helyi adók önkormányzati bevételek közötti szerepe és sajátosságai Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Mórocz Zsolt (2009) A Tisza Volán Zrt. pályázati rendszere - Egy humán projekt bemutatása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

N

Nagy Magdolna (2009) A kis- és középvállalkozások banki finanszírozása és a Széchenyi Kártya. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Szabolcs (2009) A magyar bankrendszer nyereségessége a privatizáció végétől napjainkig. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy-Benkő Dóra (2009) Bankmarketing - Erste Bank gyakorlatának bemutatása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Novotny Dénes (2009) Stratégiai fordulópontok kezelése egy multinacionális vállalatnál. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dr. Nyiri Klára (2009) A munkanélküliség megelőzésének eszközei a Magyar Honvédségben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nádasdi László (2009) Dezinflációs monetáris politika Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Németh Fruzsina (2009) Gázipari liberalizáció és annak versenyügyi vonatkozásai az Európai Unióban. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dr. Németh Zoltán (2009) A Kínai Népköztársaság gazdaságának fejlődése 1949 és 2009 között. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

O

Okos Erika (2009) A Gyulai Közüzemi Kft. szervezeti felépítésének a változása. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Oltványi Éva (2009) Csongrád megyei középvállalatok helyzetelemzése a hazai és az európai gazdaságban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Oláh Imre (2009) A devizahitelezés térnyerése és hatásai Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ott Zsuzsanna (2009) Lakástakarék-pénztárak Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

P

Pallagi Renáta (2009) Költségvetési szervek számviteli sajátosságai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Palásti Luca (2009) Marketingkommunikációs nehézségek a villamosenergia-piac liberalizációja következtében. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pap Szilvia Éva (2009) Lakossági hitelezés és hitelinformációs rendszerek Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pap-Szekeres Anita (2009) Egy önkormányzati tulajdonú, állami finanszírozású, kiemelt státuszú megyei kórház, szakápolói hiányát kezelő vállalkozási forma kialakításának terve. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Papp Károly Béla (2009) Egy kis- és középvállalkozás finanszírozása Magyarországon. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Papp Szabolcs (2009) Meddig növekedhet egy online szubkultúra? (Sajátos közösségek működésének e-marketing szempontú vizsgálata). BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dr. Papp Zoltán (2009) Válságkezelési stratégia egy kórházban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Paskuj Mátyás (2009) Kintlévőség-kezelés Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pataki Zoltán (2009) Egy hiteles történet vége!? MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Patay Viola (2009) HEFOP 1.1 program működése és megvalósulása Békés megyében. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pint Zsuzsanna (2009) Karrier vagy család? A nők hátrányos helyzete a munkaerő piacon. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pocsainé Molnár Zsuzsanna (2009) Karbantartási munkák ellenőrzése a FEUVE tükrében, egy esetpélda alapján. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Polyák-Gál Rita (2009) Állami támogatások a fiatalok lakáshoz jutásának elősegítése érdekében. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pongrácz Tamás (2009) A megújuló energiaforrások helyzete és perspektívái Magyarországon. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Popal Péter (2009) A marketing szerepe a hazai és a nemzetközi sportkluboknál. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Prikidánovics Ilona (2009) Lehet-e versenyképes egy „leghátrányosabb helyzetű kistérség”? – helyzetkép a Bácsalmási kistérségről. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pál Andrea (2009) Államháztartási számvitel kihívásai és lehetőségei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pálné Dakó Eszter Anikó (2009) A magyar bankkártya üzletág működése és elemzése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pásztor Gábor (2009) A jólét mérése a közgazdaságtanban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

R

Rabi Mariann (2009) Öregedő társadalomban a Magyar Nyugdíjpénztár. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Regdon Tímea (2009) Az MLM az emberi gondolatok hálójában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Rimay Tamás (2009) CSR, avagy a vállalatok társadalmi felelősségvállalása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Rittgasszer Imola (2009) A kreatív kistérségek Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ritzinger Zoltán (2009) Internetes keresők gazdasági modellje. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ruczné Benizs Edina (2009) Nemzetközi számviteli rendszerek (Magyarország számviteli szabályozása az Európai Unióban). BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Rácz Ildikó (2009) Gazdasági növekedés Magyarországon. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Rácz Mónika (2009) Klaszteresedés Olaszországban (A gazdaságfejlesztés és a társadalmi tőke befolyásoló szerepe). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Rácz Péter (2009) A biotechnológiai ipar helyzete és jövőképe a XXI. század elején. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ráczné Felföldi Judit (2009) A bankbiztosítási tevékenység magyarországi sajátosságainak elemzése a K&H csoport termékeinek bemutatásával. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Rákóczy Andrea (2009) A Homokháti Kistérség az Európai Unió pályázatainak tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Rákóczy Ferenc (2009) Gyártástervezési stratégiák az EMS iparágban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Rékasi Zsuzsanna Gizella (2009) A kereskedelmi és iparkamarák Magyarországon és Németországban. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

S

Schoblocher Bernadett (2009) Magyar állampolgárok utazásvédelme. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Schröttner Edit (2009) Az Európai Unió csatlakozásának hatása a Pankotai cégcsoport támogatásaira. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sebó Andrea (2009) Kis- és középvállalkozások banki finanszírozása Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sebők Nóra (2009) A Hódmezővásárhelyi kistérség piramisa: versenyképességi helyzetkép. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dr. Simon Judit (2009) A közvetlen területalapú támogatások alakulása uniós csatlakozásunktól napjainkig. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dr. Somodi Dóra (2009) A diabéteszes retinopátia kezelésének költséghatékonysága. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Spiegel Kornélia (2009) Az iziSHOP mobilfizetési szolgáltatás bevezetése. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Surinya Péter (2009) K+F szereplők támogatása a magyar Nemzeti Innovációs Rendszerben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabics Péter (2009) A Szilver Táncművészeti Kht. teljeskörű gazdasági elemzése. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Andrea (2009) Kábeltelevízió kicsiben és nagyban - avagy egy helyi és egy országos szolgáltató fúziójának hatása a szervezetre és a működésre. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Rudolf (2009) Kutatás-fejlesztés és innováció a Lisszaboni Stratégia tükrében. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Terézia (2009) A devizaalapú jelzáloghitelezés sajátosságainak bemutatása a K&H Bank Zrt. lakossági üzletágának vizsgálatával. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Zsuzsanna (2009) Mikrohitelezés Magyarországon. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Ágnes Judit (2009) Motiváció és ösztönzés - A KNORR-BREMSE Fékrendszerek Kft. gyakorlata. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Áron (2009) A nyitottság átka. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szakáll Krisztina (2009) A Terület- és Régiófejlesztési Célelőirányzat bemutatása a Dél-alföldi Régióban, a 2004-2006. év viszonylatában. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szalma Gergely (2009) A foglalkoztatottság a munkaerő-piaci eszközök tükrében. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szappanos Szimonetta (2009) Szponzorálás, avagy a (helyi) vállalkozások sportszponzorálási lehetőségei a magyar férfi élvonalbeli kosárlabdázás példáján keresztül. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szauter Erika (2009) Életkori diszkrimináció a munkaerő-piacon. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szegedi Rózsa (2009) Biztonságérzet a versenyszférában: két filmforgalmazó összehasonlítása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szekeres Bernadett (2009) A hospice ellátás helyzete és finanszírozása Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dr. Szekeres Zsuzsanna (2009) Magántulajdonban lévő egészségügyi vállalkozás létrehozása és működtetése a közfinanszírozott egészségügyben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szendrei Tímea (2009) A kapcsolati marketing jelentősége napjainkban a business to business piacon, avagy a személyes eladás reneszánsza. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szentkirályi Szilárd (2009) A ’90-es évek bankkonszolidációjának előtörténete és folyamata Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sziklai Cecília Judit (2009) Az EU klímapolitikája és részvétele a globális klímaváltozás elleni nemzetközi küzdelemben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szikora Zsuzsa (2009) Kihívások és lehetőségek az Unió előtt: a török csatlakozás dilemmája. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szilágyi Emese (2009) A Triple Helix negyedik szereplője (Társadalmi részvétel a technológiai döntésekben). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szilágyiné Godó Mónika (2009) A közoktatási feladatellátás újszerű megoldása a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása keretében. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szirtes Szabolcs (2009) A magyar tejágazat bemutatása a szakirodalom és statisztikák tükrében (A magyarországi tejpiac szabályozási rendszere és a szereplők helyzete a rendszerváltástól napjainkig). BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szivák Gábor (2009) A Munkaügyi Központok szerepe a vállalkozóvá válás elősegítésében és a kis- és középvállalkozások támogatásában, a Dél-alföldi Régióban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szombati Tamás (2009) Az infláció hatása a számviteli elszámolásokra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szél Ágnes (2009) A hőszivattyú, mint lehetséges termék bevezetése a DÉMÁSZ Zrt.-nél. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Széll Zsuzsanna (2009) Az állami adóhatóság és vele kapcsolatban álló bíróság végrehajtási tevékenysége. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szénási Róbert (2009) A teljesítményértékelés elmélete és gyakorlata. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szöllősi Ágnes (2009) Motiváció és vezetés (A dolgozók teljesítmény-értékelése a Hansági Ferenc Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakiskola és Szakközépiskolában). BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szűcs Júlia (2009) A foglalkoztatottság dinamikájának térbelisége kistérségek példáján. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szűcs Róbert (2009) Miért lesz valaki (Szegeden) építőipari vállalkozó? BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szűcs Szabolcs Gábor (2009) Ligetfürdő Kft. fejlesztésének megtérülési számítása, üzleti tervezési szempontok bevonásával. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dr. Szűcs Veronika (2009) A településmarketing problematikája és lehetséges megvalósítási módjai Kecskeméten. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sánta Orsolya Márta (2009) A lízing, mint finanszírozási forma kialakulása, és hazánk lízingpiacának helyzete. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dr. Sáricz Brigitta (2009) A többcélú kistérségi társulások szerepe, jövője, különös tekintettel a szociális ellátásokra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sárközi Péter (2009) A külföldi működőtőke elméleti magyarázatai és hatása Magyarország regionális különbségeire. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dr. Süle-Laudisz Mónika (2009) Adóvégrehajtás az állami adóhatóság gyakorlatában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

T

Takács Anita (2009) Az EU regionális politika alapelveinek megjelenése a magyar területi dokumentumokban. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tanács Péter László (2009) Tanulás-tudás-csapatszellem Japánban - avagy deru kugi va utarareru (a kiálló szög beveretik). BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tapodi László (2009) Pénzügyi egyensúlytalanságok Magyarországon az 1960-as évektől napjainkig. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tomasovszkiné Dóró Edit (2009) Az államháztartás és a jegybank kapcsolata a rendszerváltástól napjainkig. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tordai Ildikó (2009) A Basel II és az Európai Uniós irányelvek szerint elismerhető fedezetek elmélete, valamint helye a gyakorlatban. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Torma Nikolett (2009) Az Európai Unió foglalkoztatáspolitikájának alakulása és eredményessége, összhangban a Lisszaboni Stratégia céljaival. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Totobé Tímea (2009) Spekuláció a tőzsdén. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dr. Táborosi Nóra (2009) A magyar agrárpolitika néhány jellemzője történeti megközelítésben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Adrienn (2009) A litván szervezeti kultúra összehasonlítása a magyarral, és ahogy egy litván kisvállalatnál a céges kultúra a gyakorlatban megjelenik. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth András Zoltán (2009) A magyar faktoring piac helyzete és fejlődési lehetőségei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Annamária (2009) Társadalmi részvétel a helyi gazdaságfejlesztés stratégiai tervezési folyamatában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Gyöngyi (2009) A DARFÜ Kht. szervezeti kultúrájának felmérése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth István (2009) A neoklasszikus és posztkeynesiánus növekedési modellek összehasonlító bemutatása. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Kálmán (2009) A fogyasztói magatartás változása on-line környezetben az aukciós oldalak példáján keresztül. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Veronika (2009) A magyar biztosítási piac helyzetének bemutatása, különös tekintettel az utasbiztosításra, a piacvezető, QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepén keresztül. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tótka Judit (2009) Az Európai Uniós források hatása a foglalkoztatottságra, a TÁMOP 1.1.2 „Decentralizált programok a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért”című program bemutatásán keresztül. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Török Ildikó (2009) Az online reklámpiac jövője - viselkedés és érdeklődés alapján célzott online hirdetések és személyre szabott ajánlatok az internetmarketingben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Törőcsik Júlia Sára (2009) Gyógyszertári marketing a hagyományos és modern gyógyszertárakban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

U

Uzsoki Bálint (2009) Szolgáltatásmenedzsment projekt megvalósítása az információtechnológia területén - Az ITIL rendszer és környezete. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

V

Vad Veronika (2009) Piaci alapon működő egészségbiztosítási rendszerek. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Varga Bence (2009) Gazdasági és pénzügyi stabilizáció a második világháború után Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Varga-D. Csilla (2009) Az Európai Unió és Oroszország külgazdasági kapcsolatai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Varjas Árpád (2009) A jelzáloglevelek piaci helyzete Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vas László (2009) Árfolyampolitika a gazdaságpolitika árnyékában. Nehéz helyzetben a devizahitelesek. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vass József (2009) A Szegedi Tudományegyetem a jelentkezők véleményének tükrében. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vass Violetta (2009) A Nemzetközi Valutaalap tevékenysége vélemények és reformok tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vida Ágnes (2009) KKV-k adózása különös tekintettel az egyszerűsített vállalkozói adóra. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vidács Anikó (2009) Magyarországi utasbiztosítási helyzetkép. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vincze Anett (2009) A csapatépítésben rejlő lehetőségek az üzleti tudományok szerint és legfontosabb formái a gyakorlatban. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vincze Csilla Ibolya (2009) A nyugdíjpénztárak szabályozása, fejlődéseinek irányai. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dr. Vinczéné Polyák Ilona (2009) Az egészségügyi intézmények finanszírozásának reformtörekvései a rendszerváltástól napjainkig, különös tekintettel az új finanszírozási törvény bevezetésére. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vizin Renáta Janka (2009) Népességcsökkenés és a gyermeknevelés fontossága Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ványi Tünde (2009) Az egészségbiztosítási jogviszonyok tisztázása, és az annak kapcsán együttműködő szervezetek feladatai. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dr. Várkonyi Gergely (2009) Rendőrségi stratégiaalkotás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Végh Marcell Zoltán (2009) Pénzügyi intézmények alapításának számviteli kérdései. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vörösné Bagi Éva (2009) Az EMVA-ból finanszírozott fiatal mezőgazdasági termelők támogatásának ismertetése, különös tekintettel az értékelésre. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

W

Werner Andrea (2009) Vezetői számvitel és kontrolling alkalmazása egy vállalatnál. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Wurm Ferenc (2009) A TV2 teljesítményértékelési rendszerének javítása - folyamatjavítási modell gyakorlati alkalmazása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Wéber Viktória (2009) Innováció és versenyképesség: az elválaszthatatlan „ikerpár”. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Z

Zakar Mária Hermina (2009) A környezettudatos vállalatirányítás - az ISO 14001 tükrében és ennek megvalósítása az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt.-nél. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Zanócz Petra (2009) A munka és a magánélet egyensúlya. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Zsigmond Rita (2009) Az Európai Uniós csatlakozás hatása a hazai autóbontók piacára. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Á

Ábrahám Máté (2009) Nők és férfiak fogyasztási szokásai, és státuszfogyasztásuk jellegzetességei. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ádám Zsuzsa Ilona (2009) A környezettudatosság perspektívái és az erre ható tényezők vizsgálata. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Árvai Helga (2009) A Kiskunhalasi kistérség relatív helyzete a lokális üzleti környezet tényezőit vizsgálva. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

This list was generated on 2019. július 21. 20:06:08 CEST.