Item where faculty "Faculty of Economics and Business Administration" and date of item 2002

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Á | Ö
Number of items: 390.

A

Adók Éva (2002) A helyi adók szerepe az önkormányzatok gazdálkodásában kiemelten Makó város költségvetésében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Anda Attila (2002) Pénzügyi szabályozások az EU csatlakozás előtt. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

András Erika (2002) A TQM megvalósulása a Westel gyakorlatában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Antal Klára (2002) Tájékozódási lehetőségek az Európai Unióról Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Antalic Erika (2002) A munkanélküliség gazdaságpolitikai vonatkozásai, alakulása, kezelésének eszközei, és finanszírozásának alapjai Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

B

Dr. B. Tóth Barbara (2002) A Szegedi Tudományegyetem Szemészeti Klinikáján működő Diabetes Ambulancia vizsgálata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bablinszki Zsolt (2002) Az ápolás, az ápolók helyzete a mai Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Badár Frigyes (2002) A hazai szőlő – bor ágazat helyzete az EU-csatlakozás tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bakonyi István (2002) A forint teljes konvertibilitása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dr. Balog István (2002) Az informatika helyzete és fejlesztésének lehetőségei a Kiskunfélegyházi Városi Kórház – Rendelőintézetben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Baltás Réka (2002) Az emberi erőforrás menedzselés jelenlegi helyzete magyarországi nagyvállalatoknál. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Baranyai Ágnes (2002) Rendszerintegráció a KELER Rt-ben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dr. Barna Ferenc Dávid (2002) Mennyit érhet egy atléta?! Emberi erőforrás menedzsment a sportkluboknál. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dr. Baráth Zoltán (2002) "Amortizáció", mint az egészségügyi finanszírozás és struktúra átalakulás legfontosabb kérdése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Barócsy Katalin (2002) Hatékonyság, hatásosság a kórházgazdálkodásban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Batáné Tánczos Irén (2002) A munkaügyi szervezeten belül a „kiégési tünetek" vizsgálata és kezelése. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Beharóczkiné Varga Andrea (2002) Az Alföld Porcelán Edénygyár Rt. termékpolitikája. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Belanka Csaba (2002) Tőkeellátottság és forráskoordináció a magyar mezőgazdaságban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Beleznainé Zsigmond Klára (2002) A kis- és középvállalkozások hitelhez jutási lehetőségei makrogazdasági megközelítésben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dr. Bellavicsné Árgyelán Mária (2002) A szegedi PROFIL 1997-es lapkoncepciójának elemzése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bencsik Orsolya (2002) A Nitrokémia 2000 Rt. éves beszámolójának elemzése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bencze Imre (2002) Az elektronikus kereskedelem hatása a biztosítási szolgáltatási szektorra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Benda Roland (2002) A humán erőforrás – mint speciális szolgáltatás – értékesítésének marketingje. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Benedek Mónika (2002) A gyógyszerpiac sajátosságai Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Benis Hajnalka (2002) A unit-linked típusú életbiztosítások és a befektetési alapok összehasonlítása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Benke Orsolya (2002) Ösztönzésmenedzsment egy termelő vállalatnál (Roto Elzett Certa Kft.). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Benák Istvánné (2002) A szükséges humánerőforrás és a minőségi ápolás menedzselése egy gyermek- és ifjúságpszichiátriai osztályon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Berta Dóra (2002) Az ipari parkok helyzete Magyarországon – A Homokhát Térségi Agrár-Ipari Park. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Berta Ildikó (2002) A vállalkozások finanszírozási döntései. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Besze Tamás (2002) Kis- és középvállalkozások. Ezen vállalkozási formák jellegzetességéből fakadó nehézségek és támogatási alternatíváik. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dr. Biliczki Ferenc (2002) A szenvedélybetegségek egészségkárosító hatása gazdasági megközelítésben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Borbola István (2002) A méret a lényeg? Vagy a tulajdonos? A tulajdonosi forma és a vállalati méret hatása a szervezeti kultúrára. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Boriné Szabó Bernadett (2002) Az SAP R/3 információs rendszer vizsgálata egy multinacionális cég gyakorlatában - különös tekintettel a controlling modulra. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Boros Károly (2002) Kockázatitőke-törvényünk. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Botka Gábor (2002) Az egységes monetáris irányítás sajátosságai az európai gazdasági és monetáris unióban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bozóki Olga (2002) Költségtervezés és költségmonitoring. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Brzózka Ágnes (2002) Lengyelország agrárgazdasága az európai uniós csatlakozás tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dr. Budai Erika (2002) A járóbeteg-szakellátás finanszírozási problémái és azok lehetséges megoldásai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dr. Burger Edina (2002) A külföldön nyilvántartásba vett vállalkozások általános forgalmi adó visszaigénylésének eljárási szabályai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Burghardt Béla (2002) Mennyiben segítik az informatikai eszközök az orvoslátogatók munkáját? MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dr. Bálint Péter (2002) Funkcionális privatizáció egy fekvőbeteg osztályon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bánfalvi Szabolcs (2002) Az innováció szereplői Maine-et-Loire megyében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bánfi Alíz (2002) A lakástakarék-pénztárak működése Magyarországon, kiemelten az OTP LTP Rt-nél. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bánhidy Ferenc (2002) A generikus és eredeti gyógyszerek közötti „harc” gazdasági háttere és jelentősége. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dr. Bányai Rita (2002) Magyarország előcsatlakozási felkészülésének ráfordításai és azok forrásai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bárkányiné Szabó Kisztina (2002) A gazdálkodók számviteli beszámolóinak értelmezése, hasznosítása. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bíró Róbert (2002) Egy kizárólag önkormányzati tulajdonú közhasznú társaság átalakulása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bíró Ágnes (2002) Személyi jövedelemadózás a kilencvenes évektől napjainkig. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bősze Brigitta (2002) Németország szerepe a Gazdasági és Monetáris Unióra való felkészülés éveiben, az euró készpénz formájú megjelenésekor és a jövőbeli kilátások. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

C

Dr. Choma Balázs (2002) A hazai társadalombiztosítás történeti tapasztalatai és jelenlegi dilemmái. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csabai Katalin (2002) A kétszintű bankrendszer kialakulása Magyarországon. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csanádi András (2002) A devizaliberalizáció folyamata és hatásai Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csiaki Tamás (2002) A „Csabai Életfa Nyugdíjasház" beruházásának elemzése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csombó-Varga Szabolcs (2002) A munkaerő-felvétel folyamata. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csonka Orsolya (2002) Önkiszolgáló intranet alapú bankterminálok. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csorba Magdolna (2002) A bankmarketing gyakorlati alkalmazása a Kereskedelmi és Hitelbank Rt-nél. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csorbáné Szentendrei Melinda (2002) A Garafarm Kft. marketing tevékenysége. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csányi Annamária (2002) A beszállítói kapcsolatok és hazai jellemzőik. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csókási Eszter Anna (2002) A Budapesti Árutőzsde és a benne rejlő lehetőségek. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csőke Ferenc (2002) Az Európai Unió Regionális politikájához való kapcsolódás bemutatása a hazai területfejlesztés és a helyi gazdaságfejlesztés gyakorlatának elemzésével. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dr. Czúth János (2002) A járóbeteg-ellátás intézményi szervezése és finanszírozása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

D

Daka Ferenc (2002) Internetes pénzügyi megoldások. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Darvasi Katalin (2002) A hitelgarancia szerepe a kis- és középvállalkozások finanszírozásában (különös tekintettel az agrárszférára). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dinnyés Andrea (2002) Minőségbiztosítás a Dewinter Kft-nél. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dobó Eszter and Kálóczi Szilvia (2002) Vidékfejlesztés SAPARD módra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dobó Ildikó (2002) Az európai uniós irányelvek érvényesülése a magyar villamosenergia szektorban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Droppa Nikoletta (2002) Édesipari globalizáció, avagy a külföldi tőke növekvő szerepének vizsgálata a hazai édesipari szektorban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dr. Dániel Andrea (2002) A kórházgazdálkodás lehetőségei és irányai Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dávid Andrea (2002) A Csongrád Megyei Területi Államháztartási Hivatal számviteli rendszerének elvi és gyakorlati kérdései. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dörnyei Zsolt (2002) Az Európai Gazdasági és Monetáris Unió Makrogazdasági hatásai az első három év távlatában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

dr. dr. Vargáné dr. Szemenyei Lilla (2002) A személyügyi gazdálkodás munkajogi keretei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

E

Eged Anita (2002) Adósminősítés, kockázatkezelés egy kereskedelmi bank lakossági üzletágában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Eichardt Eszter (2002) Magyarország és az Európai Unió borgazdaságának összehasonlítása a csatlakozás küszöbén. Esélyek, elvárások, kihívások és lehetőségek a közeljövőben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dr. Elek Péterné (2002) Költséghatékonyság egy szívsebészeti osztály működésében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Első Tamás (2002) A vezetői információs és döntéstámogatási rendszerek alkalmazása a MALÉV Rt. esetében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Engi Marianna (2002) A Techstyle Kft. 1997-1999. évi beszámolóinak értelmezése, hasznosítása. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Erdélyi Valéria (2002) A magyar KKV-politika elméleti összefüggései és gyakorlati megvalósulása a Széchenyi-terv pályázati rendszerének tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Erős-Petrás Tímea (2002) Gyerekreklámok a nemzetközi marketingben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

F

Dr. Faludy Eleonóra (2002) Egy vállalat logisztikai rendszere (PICK SZEGED Rt.). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas Csilla (2002) Az euró bevezetésének hatása a zóna gazdasági szereplőinek tevékenységére. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas Detre (2002) Minőségirányítás az egészségügyben: Érvényesíthető-e az EU-ajánlás a mindennapi gyakorlatban? MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas Emese (2002) Egy EU konformitású magyar középvállalkozás nemzetközivé válása (A Sanatmetal Kft. példáján keresztül). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas Henrietta (2002) Lakástámogatás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas Miklós (2002) A multinacionális vállalatok hatása a magyar munkaerőpiacra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fazekas Sándor Krisztián (2002) Ügyes Kft. üzleti terve. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fazekasné Laczi Bettina (2002) A Procontrol Electronics LTD. minőségbiztosítási rendszere. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fekete Enikő (2002) Munkanélküliség a rendszerváltást követően Magyarországon. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ferencziné Szuszits Éva (2002) Az otthoni szakápolás helye az alapellátás rendszerében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ferke Tamás (2002) Lejárt hitelek kezelésének módszerei és gyakorlata három magyarországi bank esetében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fischl Tibor (2002) Új befektetési lehetőségek a lakosság számára a 90-es években. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fleischmann Attila (2002) Az UNIVER Szövetkezet pénzügyi helyzetének és döntéseinek, likviditásának elemzése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fodor Gabriella (2002) A magyar vállalatok értékrendjének vizsgálata misszióik alapján. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fodor Krisztina (2002) Magyarország Európai Uniós csatlakozásának hatása a Magyar – Román határtérségre. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Forgács László and Grósz László (2002) A magyar agrárpolitika és agrártámogatási rendszerek az európai uniós csatlakozás küszöbén. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fóris Péter (2002) Gépjárműfinanszírozás gyakorlata a Merkantil Bank Rt-nél. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fórián Csaba (2002) A Szeged és környéki sütőipari kis- és közepes vállalkozások helyzetének bemutatása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Földi Erika (2002) Csődelőrejelzés és csődkezelés, mint a válságmenedzsment hatékony eszköze. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

G

Dr. Gaál Zoltán (2002) A helyi adóztatás jelentősége, alakulása Szeged megyei jogú város önkormányzatának illetékességi területén. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Goda Gabriella (2002) A Kereskedelmi és Hitelbank bankkártya üzletága. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gombkötő Gábor (2002) A Budapesti Értéktőzsde határidős piaca. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gombár Angéla (2002) Forrásbevonás lehetősége a hazai egészségügyi rendszerbe az Európai Unióban működő biztosítások alapján. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gonda Gabriella (2002) A magyar környezetvédelmi szabályozás helyzete az EU csatlakozás folyamatában: Különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gulyás Anett (2002) Az Európai Unió oktatáspolitikája és annak lehetséges magyarországi hatásai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gulyás Anett Rita (2002) A technológiai klinikák helye és szerepe a technológiatranszfer nemzetközi intézményrendszerében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gulyás Péter (2002) A vállalkozások működésének értékelése a beszámoló alapján. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gurzó Krisztina (2002) A magyar pénzügyi rendszer az Európai Monetáris Unió tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gut Csanád (2002) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervezet gazdálkodása Különös tekintettel a Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Biológiai Központ gazdálkodására. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyenes Balázs (2002) A hipermarketek magyarországi jelenlétének és terjeszkedésének létjogosultsága. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dr. Gyömbér Szilvia (2002) Allokációs hatékonyság a fekvőbeteg ellátásban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gárgyán Gabriella (2002) A dohányreklámokat tiltó törvény hatása a British American Tobacco reklámmarketing stratégiájára. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Géczi Zoltán (2002) Az intellektuális tőke és a tanuló vállalatok. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

H

Dr. Hadik György (2002) Paradigma váltás az egészségügyben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Harangozó Péter (2002) Jelzáloghitelezés a magyarországi lakáspiacon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hegedűsné dr. Siflis Emese (2002) Foglalkoztatáspolitika az Európai Unióban és Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dr. Hegyi Annamária (2002) Az Európai Unió közös agrárpolitikája és a hazai agrárpiaci szabályozás alakulása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dr. Hernádi Gyula (2002) Gyógyszergazdálkodás feladatai a fekvőbeteg ellátásban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dr. Hintalan Kornél (2002) Magasvérnyomás-betegség és költséghatékonyság. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Holes Bernadett (2002) A magyar diákhitel rendszer. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hollender Szilvia (2002) A szubszidiaritás elve az Európai Unióban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Holman István (2002) A rövid lejáratú hitelezés kereskedelmi banki gyakorlata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth Gyöngyi Gitta (2002) Dél-alföldi régió turizmusfejlesztése az EU-csatlakozás tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth Judit (2002) A gazdasági átalakulási folyamatok és a Széchenyi Terv hatása a vállalatfinanszírozásra, különös tekintettel az építőipari vállalkozásokra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth László (2002) Munkaerő-piaci kilátások a mezőkovácsházi térségben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dr. Horváth Orsolya (2002) Költséghatékonyság és életminőség mérés az egészségügyben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth Péter (2002) Az SAP BW bevezetésének bemutatása a MatávCom Kft-nél, különös tekintettel az értékesítési területre. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hódi Tímea (2002) A KKV fejlesztésének lehetőségei egy magyar és két francia régió példáján keresztül bemutatva. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hódiné Szél Margit (2002) Mikro- és kisvállalkozások hitelezési problémái. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

I

Illés Szilvia (2002) Gépjármű biztosítás Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Illés Zoltán (2002) A Magyar Honvédség Költségvetés Gazdálkodási Információs Rendszerének pénzügyi alrendszere. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

J

Jambrich Andrea (2002) Agrárvállalkozások finanszírozásának problémái. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Joó Gabriella (2002) Az intézményi gyógyszerkeret tervezésének elmélete és megvalósulása a gyakorlatban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász Olga (2002) A kis- és középvállalatok vállalkozási környezete és külpiacra lépési lehetőségei egy uniós tagállamban, Spanyolország példája. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász Péter Tibor (2002) Reneszánsz utópiák mai szemmel. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Justin Orsolya (2002) Munkanélküliség mint napjaink társadalmi problémája. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

K

Kajtár Nóra Annamária (2002) Hová vezet az eu csatlakozás az egészségügyben? MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kalmár Viktória (2002) A munkaerő megszerzése és megtartása. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Karagics Judit (2002) Logisztika a gyógyszerellátásban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kardos Csaba (2002) A kis- és középvállalkozások (KKV) gazdasági kohézióját szolgáló Phare programok Magyarországon (felhasználási lehetőségek, tapasztalatok, aktuális kérdések). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Karády István (2002) A vállalati bankpiac fejlődésének bemutatása egy konkrét bank termékskáláján keresztül. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Katona Gabriella (2002) A befektetési egységhez kötött unit-linked életbiztosítások. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kecskeméti György (2002) A Budapest Bank Rt. hitelezési folyamatának bemutatása az Alba Farm Rt. limitelőterjesztésén keresztül. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Keller Péter (2002) A Dél-alföldi Régió kis- és középvállalatainak lehetőségei az Európai Uniós programok tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kernya Károly (2002) A gyógyszer-kiskereskedelem gazdasági és társadalmi kihívásai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kertész Kornélia (2002) A reklámtörvény hatása a dohányipari szereplők marketingkommunikációs tevékenységére. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kerékgyártó Ildikó (2002) A fenntartható turizmus környezeti szempontból való megközelítése Magyarországon és Európában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Király Attila (2002) Partnerközpontú minőségbiztosítás a Jelky András Szakképző Iskolában. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Király Józsefné (2002) Munkaerő-piaci helyzetkép Pest megye egy munkanélküliséggel sújtott szegmenséről 1996-2000 év között (kiemelten Cegléd város és vonzáskörzete). BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dr. Király Róbert (2002) Az egészségügyi szakellátás finanszírozási rendszere és teljesítmény mutatói. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kis Róbert (2002) A közbeszerzés gyakorlata az egészségügyben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss Erzsébet Andrea (2002) A TQM eszközök alkalmazásának hatása egy élelmiszeripari nagyvállalatnál. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss Gábor (2002) A privát banki szolgáltatás kialakulása, fejlődése és jelenlegi helyzete a nyugati országok és az OTP Bank Rt. gyakorlatában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dr. Kiss József (2002) A kórházi informatika jelentősége, szerepe és megvalósíthatóságának lehetőségei a kiskunhalasi Semmelweis Kórházban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss Zsuzsanna (2002) Strukturális Alapok programozása – Magyar Nemzeti Fejlesztési Terv. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dr. Kocsi László (2002) Rendelő nyitása marketing és gazdasági szempontból. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kocsis Andrea (2002) Teljesítményértékelés a közigazgatásban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kocsispéter Zoltán (2002) Nagy ügyfelek marketing stratégiájának integrálása egy piacnyitás előtt álló szolgáltató vállalat üzletpolitikájába. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kocsor Erika (2002) Az Európai Unió audiovizuális politikája és a magyar médiatörvény jogharmonizációja. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Koller Attila (2002) Az értékelemzés és az értékmaximalizáló vállalatvezetés eszközeinek gyakorlati felhasználási lehetőségei egy magyar tejipari társaságnál. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Korcsik Rafael (2002) A társadalombiztosítás mint gazdálkodás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Korányi Daniella (2002) Kis- és középvállalkozások működését segítő intézmények Kecskeméten. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács Gabriella (2002) Controlling a Vivendi Telecom Hungary Kft. gyakorlatában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács Julianna (2002) Márkanév-menedzselés és márkapozicionálás a Zwack Unicum Rt. termékeinek példáján. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács Katalin (2002) "Minőségi piachódítás" - Minőséggazdálkodás a Burton-Aptánál. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács Zsuzsanna (2002) A kockázati tőke szerepe a magyarországi kis- és középvállalkozások finanszírozásában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács Ágota (2002) Pénzforgalom bonyolítása különös tekintettel a Kereskedelmi és Hitelbank Rt mezőkovácsházi fiókjánál. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dr. Kovács Lajos (2002) Minőségbiztosítás az egészségügyben a Mezőkövesdi Reuma Szakkórház betegelégedettségi vizsgálatai alapján. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács Timea (2002) Vállalati kultúrafelmérés a Nestlé Hungária Kft-nél. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dr. Kovács Tímea (2002) Temetkezési szolgáltatások. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovácsics István (2002) A társadalombiztosítás és az adóhatóság kapcsolata Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kres Brigitta (2002) Munkaerő-piaci helyzet Barcs városában. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kristó Zsuzsanna (2002) A Katolikus Egyház kapitalizmus- és szocializmuskritikája. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kucskó László (2002) A humán erőforrás gazdálkodás informatikai háttere a Magyar Honvédségnél. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kuliga Monika (2002) Az AXON Rt. lízingtevékenységének refinanszírozása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Képes György (2002) A kis és közepes vállalkozások adózási sajátosságai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kérdő Balázs (2002) Nemzetközi letéti jegy: Az ismeretlen finanszírozási forma. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Környei Tamás (2002) A lakásfinanszírozás helyzete és jelenlegi gyakorlata Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Köteles Rita (2002) A kis- és középvállalkozások forrásellátásának speciális kérdései: az állam szerepe a kockázati tőke finanszírozásban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dr. Kőrösy Gyula (2002) A határon túli magyarok támogatási rendszere a 90-es években. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

L

Labancz Emőke (2002) A foglalkoztatáspolitika aktualizálása Tatabányán. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Lajkó Andrásné (2002) A minőség biztosítása az agrárgazdaságban: a HACCP követelményrendszere és alkalmazása Magyarországon, egy vállalati példa tükrében. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Lalia Gábor (2002) Új elemek a hagyományos távközlési szolgáltató értékesítési stratégiájában a piacnyitás időszakában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Lambertus Ákos (2002) A magyarországi kisvállalatok üzleti környezetének, likviditási és növekedési problémájának bemutatása egy konkrét vállalkozáson keresztül. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Lampert Éva (2002) Integrált rendszerek iránti igény a bankszférában: UNISYS és az ORACLE FINANCIALS által nyújtott lehetőségek. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dr. Lekrinczki Andrea (2002) A team munka szerepe egy gazdasági társaságnál. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Lengyel Levente (2002) Vállalatfinanszírozás az OTP Bank Rt. gyakorlatában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Lengyel István Pál (2002) Habarcs Bábel tornyában A nyelvi közvetítők finanszírozása az Európai Unióban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

dr. Locskai Attila (2002) A magyar Áfa törvény az európai uniós jogharmonizáció tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Losoncz Géza (2002) A “rázós" liberalizáció a magyar villamosenergia-piac megnyitása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Lukács Zsuzsanna (2002) Vállalati költséggazdálkodás az SAP módszereivel. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Lárencz Klára (2002) Gyógyszermarketing A gyógyszerköltségek csökkentésének lehetőségei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

László Mihály (2002) Unit-linked típusú módozatok, azok elemzése magyar életbiztosítási piac öt legnagyobb részesedéssel bíró társaságánál. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

László Zsolt (2002) A tudásmenedzsment gyakorlati megvalósulása egy vállalat életében. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Lázár György (2002) A globális liberalizált távközlés és annak hatása a magyar távközlés liberalizációjára. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Lévai Tamás (2002) A Budapesti Értéktőzsde helyzete, a magyar gazdaságban betöltött szerepe, fejlődésének lehetséges irányai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dr. Lóczi Szilvia (2002) A marketing információs rendszer alkalmazása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Lőrincz Zsuzsanna (2002) Ügyfélminősítés és fedezetértékelés. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Lőrincz Éva (2002) A Magyar Nemzeti Bank függetlensége 1987-től napjainkig. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

M

Magyar László (2002) Bevásárlóközpontok megjelenése Magyarországon (Globálizáció a kiskereskedelemben). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Magyari Lajos (2002) Final Thesis Possibilities of Price Increase for General Electric Refrigerators in Spain. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Mahler Judit (2002) Bankkonszolidáció Magyarországon. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Majoros Zsuzsanna (2002) A vállalkozások komplex lokális környezetének elemei Szegeden. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Marhás Hajnalka (2002) A HBCs finanszírozási rendszer és változásainak összehasonlító értékelése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Markó István (2002) Sportegyesületi marketing-menedzsment. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Matuszka Szilveszter (2002) A tőzsdei derivatív ügyletek elszámolása és annak kockázatai. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Mesterházyné Rehák Csilla (2002) Az üzleti terv a menedzsment tükrében (Szegedi Fonalfeldolgozó Rt. példáján keresztül). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Mezei Károly (2002) A kergemarhakór (BSE) hatása a nemzetközi és hazai húspiacra; a húskereskedelem alakulása Európában és Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Mihály Zsolt (2002) Adott vállalat tevékenységének értékelése (Florin Vegyipari és Kereskedelmi Rt). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Mihó Mihály (2002) Gépjármű-finanszírozás bemutatása, kiemelten a Raiffeisen Lízing Rt.-nél. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Mizser Julianna (2002) Tökéletlen piaci magatartás – avagy miért nincs tökéletes verseny a háziorvosok piacán. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Mocsnik Zsolt (2002) A magyar mezőgazdaság az Európai Unió keleti bővítésének tükrében. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár Andrea (2002) A hazai biztosítási helyzet - kiemelten a Allianz Hungária Biztosító Rt. portfoliója. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dr. Molnár Boglárka (2002) Eszköze-e az informatika a hatékonyság növelésének az egészségügyben? MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár Zsófia (2002) A vállalatfinanszírozás kérdései a GYSGY-REHAB Rt-ben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dr. Molnár Tóth Gábor (2002) Értékpapírok és értékpapírpiacok a mai Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Motika Gábor (2002) Környezeti adózás – Az ökológiai adóreform koncepció bemutatása és vizsgálata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Mustosné Nagy Orsolya (2002) A lízing mint finanszírozási forma a gazdaságban betöltött szerepe, jelentősége. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Mágori Zoltán (2002) A jelzálog-hitelezés szerepe a magyar lakásfinanszírozási rendszerben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Májer Károly (2002) Innováció, finanszírozás, inkubáció és képzés kapcsolatrendszere a hazai kis- és középvállalkozásoknál. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Málovics György (2002) Tanuló kultúra az elméletben és a gyakorlatban – a korlátok közé szorított kreativitás? MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Márczi Enikő (2002) Az állami tulajdonú erdők kezelői között, a Nyírerdő Rt. helye és teljesítményének értékelése pénzügyi elemzésekkel alátámasztva. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Mátó Melinda (2002) Lakástakarékpénztárak Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dr. Mázor Róbert (2002) Igazság - szolgáltatás - marketing. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Mészáros Krisztina (2002) A demográfiai változások hatása az öregedés folyamatára. Az idősek területi, intézményes ellátásának problémái. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Mészáros Melinda (2002) A nemzetközi szabadalmak megszerzésének támogatási gyakorlata: a magyar és a német támogatási rendszer összehasonlítása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Mészáros Zoltán (2002) Sötétben tapogatózva - tények és gondolatok a rejtett gazdaságról. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

N

Nagy Andrea (2002) Választási lehetőségek egy vállalkozás beindítása esetén. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Balázs (2002) A minősített követelések. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dr. Nagy Bence (2002) A kórházi gyógyszergazdálkodás lehetőségei a magyar kórházakban Különös tekintettel az antidepresszáns gyógyszerekre. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Benedek (2002) Adósság-elengedés és a Jubileumi év. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Gábor (2002) Monetáris politika az ezredfordulón Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dr. Nagy József (2002) A kiegészítő magánbiztosítás bevezetésének egészségpolitikai, egészség-gazdaságtani és foglalkozáspolitikai megfontolásai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dr. Nagy Károly (2002) A finanszírozás, finanszírozási technikák és fejlesztési lehetőségük. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy László (2002) Az infláció Magyarországon a rendszerváltástól napjainkig. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Mariann (2002) Befektetés és biztonság a CGNU Mébit Rt. befektetéshez kötött életbiztosításai. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dr. Nagy Nándor (2002) Lehetőségek és tények az egészségügyi informatika gyakorlati alkalmazása területén. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Ágnes (2002) A lízing, mint finanszírozási forma helyzete és jogi szabályozása Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Balázs János (2002) A pénz története és hamisítása Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagyapáti Csilla (2002) Versenyképesség, minőség és környezettudatos vállalatirányítás az Európai Unió előszobájában. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagyné Pallai Anita (2002) A Contact-Credit 1875 Pénzügyi Rt. működése a jelzálog-hitelezés területén. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagyné Rácz Judit Katalin (2002) Antibiotikum alkalmazás elemzése a Tolna Megyei Önkormányzat Kórházában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nemesnyik István (2002) A Hunapfel Impex Kft. Üzleti Terve. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Novomeszky Csaba (2002) A kárpótlás folyamata és eszköze Magyarországon az 1990-es években. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Novomeszky Ákos (2002) Az értékpapírok és az értéktőzsde Magyarországon, az 1990-es években. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nyeste Ildikó (2002) Amit az áruhitelezésről tudni kell – az érem másik oldala. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dr. Nyirády Tamás (2002) Marketing-mix stratégiák a gyógyszerpiacon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nyitrai Gergely (2002) Az internet és az internetbank helyzetének feltérképezése a világon és Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dr. Nyitrai Szilvia (2002) Az egyéni vállalkozókra vonatkozó szabályozás változásai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nyírő Tamás (2002) A magyar bankrendszer elemzése: bankkonszolidáció, bankprivatizáció. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Németh Zsuzsanna (2002) Az Audi Hungária Motor Kft. adminisztratív területeinek anyagellátása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

O

Oláh Sándor (2002) Egy épületgépészeti kereskedelmi Kft. üzleti terve. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Onfiani Klaudia (2002) Tematikus parkok a turizmusban, az Ópusztaszeri Nemzeti Történelmi Emlékpark mint tematikus park a magyar turisztikai kínálatban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Orbán Botond (2002) Az Európai Unió regionális politikájának aktuális problémái. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Orosz Balázs (2002) A médiatervezés és a marketingkommunikáció összefüggései. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

P

Pakó Ibolya (2002) A Magyar Posta Rt. Szegedi Regionális Igazgatóságának logisztikai rendszere. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pallagi Róbert (2002) A piaci kockázatokra vonatkozó tőkemegfelelés számításáról szóló 244/2001. évi kormányrendelet. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pap Viktória (2002) Az európai és a magyar gyógyszerpiac jelenlegi helyzete. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Paragi Emese (2002) Magyarország és az Európai Unió tejipara. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Patik Réka (2002) A szegedi Biotechnológiai Klaszter lehetőségeiről. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Peidl Péter (2002) Kis- és középvállalkozások hitelfelvételi lehetőségei Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pekk János (2002) Adóellenőrzések az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal gyakorlatában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pigniczki Sándor (2002) A Kisteleki kistérség versenyképessége. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pintér Attila (2002) Költségfelosztási modell a valós betegszámla meghatározásához. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pisztumer Dóra (2002) Pénzügyi és számviteli tevékenység támogatása a HM Költségvetési és Gazdálkodási Információ Rendszerrel. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Piukovics Julianna (2002) A Phoenix Rubber Gumiipari Kft. logisztikai helyzetének vizsgálata Egy multinacionális vállalati csoportban tevékenykedő szervezet logisztikai rendszerének bemutatása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pus Eszter (2002) A kapcsolatmarketing szerepe a szolgáltatóvállalatok működésében – a Lindström Kft ügyfélkommunikációja. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Puskás Vilmos (2002) Cégalapítás egy betéti társaság példáján. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Pálosi Zita Zsuzsanna (2002) Az általános forgalmi adó harmonizációja az Európai Uniós csatlakozással összefüggésben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dr. Pétervári László (2002) A privatizációt befolyásoló finanszírozási problémák. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Püski Anita (2002) Életbiztosítási díjak méltányos indexálása a Black-Scholes-modell alapján. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

R

Raskó Balázs (2002) Az egészségügyi ellátási szükséglet biztosítása az intézményi gazdálkodás tükrében (egy kórház gazdasági elemzése). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Regele Norbert (2002) A kisvállalkozások hitelezése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Rizmayer Anna (2002) Az ideális értékpapír portfolió kialakításának lehetőségei Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Rutai Beáta (2002) A Takarékbank és a takarékszövetkezetek közötti együttműködés, különös tekintettel a konzorciális hitelezésre. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Rácz Csaba (2002) Postabank: a figyelmen kívül hagyott prudencia. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Rácz László (2002) A beruházás döntési mechanizmusa a Phoenix Mecano Kecskemét Kft.-nél. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Rácz Viktor (2002) Vállalkozások hitelhez jutási lehetőségei a Háromkő Takarékszövetkezetnél. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Rárósi Péter (2002) A magyar labdarúgás üzleti alapokra helyezése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

S

Salát Tibor (2002) Vertikális Hálózatok a Mobil Kommunikáció Iparágban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Scheiber Márta (2002) Kintlévőségek kezelésének támogatása infokommunikációs eszközökkel. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Schilsong János (2002) Elektronikus kereskedelem. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Serege Judit (2002) Az ellátási lánc folyamata az Unilever Magyarország Kft-nél. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Seres Lívia (2002) Nyugdíjrendszerek és reformok Magyarországon és Európában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

dr. Sima Katalin (2002) A tervezési-statisztikai régiók rendszere Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Simon Tünde Mariann (2002) Vállalatirányítási információs rendszerek, különös tekintettel az SAP rendszerére. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sinka Bernadett (2002) Francia menedzsment elméletek a XIX. század kezdetétől az 1929-es Nagy Gazdasági Válság hajnaláig. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Siági László (2002) A magyar malomipar jelenlegi helyzete és esélyei az Európai Uniós csatlakozás kapcsán. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dr. Sohár Gellért (2002) Spondylolisthesis mûtéti kezelésének gazdasági vizsgálata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Soltész Gergely (2002) Stratégiai tervezési technikák. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dr. Somogyi István Zsolt (2002) Elektronikus Kereskedelem A "business to consumer" (B2C) bemutatása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Stefán Ibolya (2002) A lakossági hitelezés fejlődése és jelenlegi gyakorlata az Inter-Európa Bankban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabolcsi Attila (2002) Az elektronikus kereskedelem és hatása a gazdaságra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Annamária (2002) Magyarország felkészülése a gazdasági és monetáris unióban való részvételre. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Mária (2002) A változások sikeres humán erőforrás menedzselése - teljesítménymenedzsment. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Renáta (2002) Az integrált marketing kommunikáció és annak alkalmazása egy ipari nagyvállalatnál. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Szilvia (2002) Vállalkozásfejlesztés a volt Jugoszlávia tagköztársaságaiban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Sámuel (2002) A Kelet-Közép-Európába irányuló magyar működőtőke-kivitel és állami támogatása az OECD-országok tapasztalatainak figyelembevételével. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Zoltán (2002) Az államadósság alakulása és finanszírozása 1987-2000. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Zoltán (2002) Magyarország Európai Uniós csatlakozásának szerepe a magyar mezőgazdaság helyzetének alakulásában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dr. Szabó Andrea (2002) Az EU és a Duna-Körös-Maros-Tisza Eurorégió (DKMT) vasútpolitikai fejlesztési lehetőségei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó-Kis Réka (2002) A kutatás-fejlesztési potenciál felmérése a dél-alföldi régióban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabóné Sándor Krisztina (2002) A PHARE programok és projektek a mezőgazdaság szemszögéből. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szakolczai Nándor (2002) A francia működőtőke-beruházások sajátosságai Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szakolczai Nándor (2002) A francia működőtőke-beruházások sajátosságai Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dr. Szakács Attila (2002) A regionális gazdaságtan modern irányzatai: regionális versenyképesség. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dr. Szakács Szilvia (2002) Kórház, mint üzem. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szakácsné Papp Magdolna (2002) A hivatásos katonával szemben támasztott követelmények, teljesítményértékelés, minősítés. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szakál János and Hollender Szilvia (2002) A mobil telekommunikáció és az internet találkozása, a WAP és az M-commerce. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szalay Ágnes (2002) Minőségirányítási rendszer bevezetése a Perfekt Részvénytársaságnál. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szalma Zsuzsanna (2002) Lakáshitelek Magyarországon 2002-ben. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

dr. Szarvas Tibor (2002) Egy városi szakrendelő Közhasznú Társasággá alakulásának lehetőségei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szaszákné Tóth Judit (2002) A magyarországi turizmus fejlesztésének prioritásai az európai uniós csatlakozás tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szatmári Ákos (2002) A tervezett 2012-es Budapesti Olimpiai Játékok pályázatának stratégiai marketingterve. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szendrei Csaba (2002) Az otthonteremtés múltja, jelene és jövője - A lakásfinanszírozás lehetőségei Magyarországon külföldi kitekintéssel. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szijártó György (2002) Az elektronikus és Internet alapú adatátviteli, kereskedelemkönnyítő, és banking rendszerek kialakulása és Malév Rt.-nél történő alkalmazása (okmányegységesítés, EDI, elektronikus kereskedelem és aláírás, banki terminálok). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szil Barnabás (2002) Az e-Business, mint a gépjármű-kereskedelem egyik legnagyobb jövőbeli lehetősége. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szilágyi Levente (2002) A fejlődés irányai az egészségügyi informatikában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szloszjár Boglárka (2002) A SZEKO Ipari park kialakítása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szollár Zsuzsanna (2002) Magyarország és a Strukturális Alapok fogadása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Száler Gábor (2002) A lakásépítés állami támogatása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szántó Erzsébet (2002) A magyar honvédség jóléti stratégiája, avagy az ösztönzési rendszer, mint taktikai elem. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szántó Ferencné (2002) Munkahelyi beillesztés folyamata, szellemi és fizikai dolgozó esetében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szávay Gábor (2002) Vállalkozások új-termék indítási lehetőségei a szolgáltatások területén. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szécsi Gábor (2002) Az Európai Pénzügyi Rendszer kihívásai hitelintézeti szempontból. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szél Adrián (2002) Vállalati együttműködések a Dél-alföldön. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Széll Krisztián (2002) Public Relations a Magyar Posta Rt-nél. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szűcs Attila (2002) Minőségfejlesztés az egészségügyben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szűcs Nikoletta (2002) A Temic Hungary Kft. logisztikai rendszere. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szűrös Krisztina (2002) A vezetékes távközlés és szolgáltatásmarketing sajátosságai a liberalizáció tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sályi Tiborné (2002) Az otthoni szakápolás helyzete és problémái. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

T

Takács Gábor (2002) A pénzmosás gyakorlata és az ellene való küzdelem. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

dr. Takács Katalin (2002) Egyéni kiegészítő biztosítási modell koncepciója az osteoporosisban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

dr. Tanács Edit (2002) Teljesítmény- és költségelemzések belgyógyászati osztályon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

dr. Tanács Róbert (2002) Egészségügyi rendszerek nemzetközi összehasonlítása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tarjányi Margit (2002) A jövőképek szerepe és megjelenése, különös tekintettel a hazai vállalatok gyakorlatára. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tasi Csaba (2002) A hitel-utógondozás jelentősége a bankok hitelkockázat- kezelési gyakorlatában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tekes Attila (2002) Hitelezés a gyakorlatban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Teleki Ágnes (2002) A Szegedi Konzervgyár újraindításának stratégiai lehetőségei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dr. Teveli Zsombor (2002) Az egészségügyi privatizáció helyzete és lehetősége Magyarországon, különös tekintettel a háziorvosi ellátásra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tilistyák Péter (2002) Sztenderd módszerek az új Bázeli Tőkeegyezményben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Timáry András (2002) A Földhitel és Jelzálogbank Rt. tevékenysége és törvényi szabályozása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tiszai Gábor (2002) A SAP termelési controlling rendszere. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Totik Orsolya (2002) Divat és internet fejlődéselemzés és aktuális helyzetkép. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Trabach Tibor (2002) A Philips Kft. Components Győr APM kontrolling-rendszerének szerepe a hatékonyságnövelésben a magyar hatékonysági adatok tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tuska Anita (2002) A Petro-Ker Bt. fejlesztési stratégiája. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tuza Orsolya (2002) A reklámfilmek zenéje. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Lajos (2002) Tőzsdeindex alapú fedezeti ügyletek. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Adrián (2002) A szőlőtermesztés és borászat fejlesztési lehetőségei a kiskőrösi kistérségben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth András (2002) Árképzés a mobiltelefon-szolgáltatások magyarországi piacán. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

dr. Tóth Angelika (2002) Részvények tőzsdei bevezetésének gazdasági aspektusai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Csilla (2002) Egy vállalat találkozása a XXI. század kihívásaival. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Hajnalka (2002) A kórház mint szolgáltató üzem - A PR tevékenység kialakítása egy városi kórházban, és hatásainak mérése betegelégedettségi vizsgálatokon keresztül. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Ibolya (2002) Minőségbiztosítás az egészségügyben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Norbert (2002) Támogatott finanszírozási konstrukciók. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Nóra (2002) A kis- és középvállalkozások helyzete Magyarországon és az Európai Unióban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Róbert Tamás (2002) Életbiztosítások az ezredfordulón. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Árpád (2002) A magyar Bankrendszer fejlődése a 90-es években. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóthné dr. Szűcs Erzsébet (2002) Az egynapos sebészet, mint költségcsökkentő módszer a magyar egészségügyben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Túri Magdolna (2002) Kórházi Gyógyszergazdálkodás. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

U

Ungi Krisztina (2002) A munka világának változása a kilencvenes évektől. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Uracs Szabolcs (2002) A bankok információ áramoltatása, adatbiztonság. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Urbán Emese (2002) A vásárlás sebezhető parancsnokai A gyerekreklámok etikai vetületei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Uri Melinda (2002) Közforgalmú gyógyszertárak gazdasági ügyintézése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

V

Vadászné Dr. Heksch Katalin (2002) Informatikai rendszerek a kórházgazdálkodásban - magyarországi helyzetkép -. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Varga Balázs (2002) Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány kialakulása, fejlődése és működése napjainkban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Varga Diána (2002) A banki hitelbírálat folyamatának áttekintése, különös tekintettel a fedezetértékelési szabályzatra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Varga Eszter (2002) Az OTP Lakástakarékpénztár Rt. szerepe a lakásfinanszírozásban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Varga Ildikó (2002) A kiválasztás elméleti megközelítései és magyarországi gyakorlatának elemzése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Varga László (2002) Az államadósság-kezelés rendszerének átalakítása Magyarországon 1990-től napjainkig. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Varga Mátyás (2002) Szervezetfejlesztési lehetőségek az NLP segítségével. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Varga Zoltán (2002) Társas vállalkozási forma egy konkrét egészségügyi intézmény példáján keresztül. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dr. Varga-Tóth Andrea (2002) Lehet - e gúzsba kötve táncolni? A kórház finanszírozás kritikája. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vas Réka (2002) Tárgyalási stratégiák a vezetői gyakorlatban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vass Zoltán (2002) A Probalance termékcsalád piaci bevezetése, és média-mixe a SOLE Hungária Rt-nél. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Veidner Vanda (2002) Patikaprivatizáció Gyógyszerészet az ezredfordulón. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dr. Verebélyi Lilla (2002) Emberi erőforrás gazdálkodás az egészségügyben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

dr. Vermes Gábor (2002) Az egészségügy sikeres reformjának záloga a finanszírozás átalakulása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vincze Iván (2002) Banki kockázatkezelés. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Virág Balázs (2002) A könyvvizsgálatot támogató és kiegészítő informatikai vizsgálatok. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Váradi Erzsébet (2002) Szakosított pénzintézetek átalakulása - a törvényi követelményeknek való megfelelés. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

W

Wolfárt Orsolya (2002) Az ipari parkok helyzete Magyarországon -Az Első Szegedi Ipari Park és a Pécsi Ipari Park összehasonlító elemzése-. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Z

Zakár Tivadar (2002) Közép-Kelet Európai Pénzügyi Piacok jelene és jövőbeli lehetőségei. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Zilahy Edina (2002) Miskolc településfejlesztése és ingatlanárainak alakulása. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Zoltán Gabriella (2002) Teljesítményértékelés, teljesítménymenedzsment. BA/BSc, Szegedi Tudományegyetem.

Zsolnai Alíz (2002) Az új tőkemegfelelési keretszabályozás háttere és jelentősége. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Á

dr. Ács Nándor (2002) A magyar egészségügyi finanszírozási rendszer fejlődésének főbb állomásai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ács Péter (2002) Lakásfinanszírozási formák Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ácsné Lukács Margit (2002) Az önkéntes egészségpénztárak szerepe az egészségügyi ellátás finanszírozásában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ádók Szilvia (2002) Az egységes európai pénzügyi rendszer kialakulásának távlatai és feltételrendszere A hazai bankrendszer az Európai Uniós csatlakozás tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Árkossy Árpád (2002) Informatika az egészségügyi controllingban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ö

Örlős Ágnes (2002) Egészségügyi finanszírozási rendszerek nemzetközi összehasonlításban - a hazai magánfinanszírozás lehetőségei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

This list was generated on 2019. június 17. 21:57:11 CEST.