Item where faculty "Faculty of Humanities and Social Sciences" and date of item 2018

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Number of items: 72.

Bakó Dániel (2018) Self-regulated Digital Reading Strategy and Use in English Language Learning. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh Ramóna (2018) A közhely és a cenzúra kérdése a kortárs romafilmekben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Balázs Máté (2018) The Professionalisation of Nursing during the Crimean War and its Contribution to the Rise of Women's Employment in the Labour Market in Mid-19th-Century Britain. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bendur Éva (2018) A vezetői stílus hatása a nevelőtestületre. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Bene Tünde (2018) Az Illyés szervezeti kultúrájának megjelenése a pedagógiai programjában. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Berényi Dorottya (2018) IKT-eszközök alkalmazásának lehetőségei az angol nyelvoktatásban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Besze Ildikó (2018) Angol nyelvtanulási motiváció. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bálint Dávid (2018) Diplomatic Relations between the USA, Great Britain and the Soviet Union during the Period of Antagonistic Cooperation and the Failure of US Atomic Diplomacy. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bárdi Brigitta Laura (2018) Attitudes towards code-switching. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csanda Bálint (2018) A sorozatok evolúciója. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csanda Máté (2018) A Sziget Fesztivál szponzorációja az újmédiás marketingeszközök tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Cseszneg Péter (2018) A tudatelmélet és a tekintetkövetés, illetve a kreativitás miként hat azon képességünkre, hogy átlássunk egy bűvész trükkön. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csillag Dávidné (2018) Egy lehetséges innováció az intézményi adminisztráció megkönnyítésére. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Dobos Bence Adorján (2018) Románia sorsfordulói 1989-1990. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Eszes Áron (2018) Irodalmi koncentráció a történelemórán: a fantasy-irodalom a középkor tanításában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Eszik Mariann (2018) Az ütőhangszeres zenei nevelés hatása a Wechsler-féle tesztbattériák által mért részképességek fejlődésére. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas Levente (2018) Egy adott történelmi korszak megjelenítésének eszközei, szemléltetés a tanórán. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fazekas Viktória (2018) Schuld und Scham in Bernhard Schlinks Der Vorleser. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fábri Szabolcs Imre (2018) A kooperatív tanulás megvalósításának lehetőségei és nehézségei történelemórákon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Fülöp Szabina (2018) Az információs és kommunikációs technológiák használata, lehetőségei a történelemtanításban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gál Adrienn (2018) Az e-learning hatékonysága. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hajtman Karin (2018) Finnország és Szlovákia oktatási rendszere kisebbségi helyzetben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Halmen Péter (2018) The First Hollywood Cyberpunk Film: Blade Runner's Divergence from Hollywood's Genre-Conventions. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Harkai Anita (2018) A nyelvtanulási stratégiák szerepe az idegennyelv-elsajátításban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hatala Annamária (2018) Az IKT eszközök használata a zeneoktatásban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Jakobicz Dorottya (2018) Tanulási motiváció az általános iskolai ének-zeneórákon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Janó Evelin (2018) Kint vagy bent? Hátrányos helyzetű tanulók az osztályban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Keresztes Dóra (2018) Munkát, kenyeret! - avagy álláskeresés Magyarországon diplomás szemmel. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Király Mirella (2018) A vajdasági magyarok nyelvi attitűdjei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Koncz János László (2018) "Elöljáróim és feljebbvalóim utasításainak engedelmeskedem" : A hódmezővásárhelyi tűzoltóság beavatási rítusainak és folklór anyagának elemzése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács Bence (2018) Korkép kialakítása történelemórán : Trianon tanításának nehézségei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Lajkó Renáta (2018) Welche Sozialformen entwickeln die Fertigkeit Sprechen? MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Lázok Klára (2018) Évgyűrűk : Gróf Teleki Sámuelné Iktári Bethlen Zsuzsanna könyvtárának kialakulása 1. : a legkedvesebb könyvek. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Mester Boglárka (2018) A kreatív problémamegoldó képesség és beszédkészség együttes fejlesztése az idegen nyelvi tanórákon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Miklai Attila Máté (2018) A kritikai gondolkodás a forráselemzésben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Milosavljevic Jelena (2018) Japanese Women's Desire for English : Articulations of Occidentalism. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Mucsi Linda (2018) Online jelenlét és testképzavar : módszertani segédlet. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Andrea (2018) A tanári kiégés és annak vizsgálata Baranya megyei alapfokú tanintézményekben különös tekintettel a hátrányos és/vagy halmozottan hátrányos helyzetűekkel foglalkozókra. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Gábor Imre (2018) A projektmódszer. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Gáborné (2018) Witchcraft and the truth behind on the basis of Haunt Me Still by Jennifer Lee Carrell. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Noémi (2018) A drámajátékok felhasználási lehetősége az anyanyelvórán ötödik osztályban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nemes Alexandra Roberta (2018) Integrált társadalomismereti tartalmak megjelenítése a történelemoktatásban, különös tekintettel a roma és zsidó kisebbségek tankönyvi reprezentációjára. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nemoda Brigitta (2018) La guerra italo-etiopica (1935-'36) e l'attentato a Rodolfo Graziani (1937) nel "Szegedi Új Nemzedék". BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nyeste Barbara Márta (2018) Mekkora a baj? : Rendkívüli helyzetek kezelése : Vezetői kríziskezelés a vasúti közlekedés szemszögéből. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Németh Krisztina (2018) Female Comedians' Approach to Create Social Discourse from a Feminist Standpoint. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pintér Zsanna (2018) Társadalmi szerepek és játékok Elfriede Jelinek prózájában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pórszász Anna Zsófia (2018) 10-11. századi vasabroncsos favödrök a Kárpát-medencében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Rácz András István (2018) A kulturális diplomácia múltja, jelene, kihívásai és lehetőségei a Nyugat-Balkán országaiban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Réti Daniella Éva (2018) Diabétesz mellitusszal élők egészségértése Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Schaffer Júlia (2018) A kiégés vizsgálata a pedagógusok körében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sebesi Zsuzsanna (2018) A tanári munkaközösségek hatékonyságának növelése a tanulás támogatása érdekében. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Sillinger Judit (2018) A gondolkodás fejlesztése biológia tantárgyban az általános iskola felső tagozatán. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Sipos Márton (2018) Narráció, performativitás és törvény Amy Hempel The Harvest című elbeszélésében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabóné Halász Hajnalka (2018) Erklärung von Franz Kafkas Erzählung "Der Bau" : zur Rolle der autobiographischen Elemente. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szarvassy László (2018) Stephen King horrorábrázolása a korai és a kései munkásságában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szerencsés Vivien (2018) A magyar média törvényi szabályozásai és azok hatásai a média és a politika viszonyára. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szirmai Beáta (2018) Egy intézményi innováció bemutatása vezetői szemmel. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Száraz-Varga Ágnes (2018) Kereszténység és iszlám - A 9. évfolyamos tankönyvek elemzése a vallás tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szőke Evelin (2018) Oppression and turning against it - Based on adaptation of Stephen King's novel Carrie (2013). BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tagourti Kaouther (2018) Die politischen Skandale in den Werken von Botho Strauß. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Takács András (2018) Video Games in Hollywood. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tonkovic Andrea (2018) Sajátos nevelési igényű (SNI) gyerekek oktatása Magyarországon és Szerbiában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Turbucz Szebasztián (2018) Changes in the History of American Television Series Based on the Evolution of Technology, Viewer Demand and Platform. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Abonyi Lilla (2018) The re-interpretations of Emma’s character in the different film adaptations of Jane Austen’s novel. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Bernadett (2018) Ázsia, az ezerarcú kontinens: A projektmódszer alkalmazása földrajzórán 8. évfolyamos tanulók körében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth-Abonyi Lilla (2018) The re-interpretations of Emma’s character in different film adaptations of Jane Austen’s novel. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Török Ildikó (2018) Robert Scneider: Sclafes Bruder ; Eine umfassende Werkanalyse. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Varga Anikó Eszter (2018) Újra a porondon : Hogyan tudott az MSZP 1994-ben választást nyerni a rendszerváltás után? MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Varga Edina (2018) American Values Embodied : Life, Liberty, the Pursuit of Happiness, and Jeffersonian Architecture. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Vincze Gergő (2018) Representing the "Unnameable" in Lovecraftian Video Games. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Wilhelm Laura (2018) "Smells Like Teen Spirit" - Nirvana videoklip elemzés. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Zsiros Aliz (2018) A caduceus – egy vallási jelkép kultúrtörténete. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

This list was generated on 2021. február 27. 22:41:57 CET.